Skip to main content

Full text of "Breviarium Belvacense."

See other formats


BREVIARIUM 
BELVACENSE 


L 

V ; ■■**. W-W ■ »• II cm 1 6 8 10 11 12 13 cm 1 7 8 9 10 11 KT 1 <S_ 

■ ■ 
<_ <4 

a .«-■ 
I QG ■ 

i c c i 

- ' t' c 

I 1 1< 4~ 

■ (-.. 

1 
"ci cc 

C ■ < 
. ' < < . * ■ 

^ r e < * < 
1 CO _ f < < <- c< 
cr <>. 

c < c CC« 

c c^ c < < 

( ccr 

cc <'<< 

f <C O' CT 

- . < . «n i 13 i 
c f ■ c < t 

cC.Cfl 

■ ■ ' * ■ .«"■ ' « 

£ 'C r^<< 
< w^j 1 1 c. '< -^35 " c < < 
c <■ * 

e<rc , 

« < <c ao «. . * r<«< 

< * o cc o 

< ■ "C_«-je. 

< < co<«*v 

c < c "C«^c c c < c<7< tfa<T 

C c < <___0 aic^ 

cccac^c «<_d 
_C <■ 

* crtc c 

«R< C 
<* * 
«'C < ; <e< c 

c «c<C_ 
c C<1C C 

<XCC « 

C<?< << 
. * ^~< < < < 
C*X< c 
C«<C 
«< 

_; <_<C< « 

«<_< 
<_< '<TC c 

«C <<« <<k < c< t <<_.<< < c i< 

, ■<£ < <_,. <C<<<< «♦ CC_'C- '<£<< << C< 

«C «■<< c:<-i <«c ■<<■ C<GCC 

t «f CCttvCo<«<oc c cccc 
t »« < c: *c< c<*c <c<c^ '<T< c<_c<~ 

'OC CC«CC«fc<«.< C acc 

. '« < 4C«<««« ««• ' «X"' <<*< 

CTCCCCFCCwf <C<C> ■<<_' («£ 
.«: ccv<c <■<.■■■<«.><. <<- kxc «3 
*C «:<«<■ <_■•■■ «OO iC« .-«"t < 

*c *<.'_«<■ <;n*._c «'C < <c< ■ 'i ■ » 4 
va.c- <_'"<«:<<< <<< « .< 

<CCf C"vC<C<C'' (O: !■■:'« < 
<cc< <■ ^<c-< - ' <c.' uro < 

: *-C <i <__r '< (*c << • < rc« '■■■< 

, <C<_C.»'CCC<< «.' CC< " «i 
« <e~ «r • tcc •< » ■ «< 

- :«_cc cccrcc* cc 

■ i «"' < < 

■ r4* 

t <*7<_7 C C«j 

c< 

t c <:« 

c t^.r c. < ^< c-« 
c' <*<^ c 

ccc c^c c 

- < < 

<CO 
!«C< «C< 

( ; c c I l.*< '< i i cc * ■ 

c_ <**< ^c < - ,c- 
<: r ^<*r .< . k 

CL* <- CC« i_CC.CC'. 

;*:<ic< < i cc ^C 

* *cc*_r C<i«r_c«< * c< 

L <CCCc<'<rccf C< ^ 
s *<«<' *« atc-<r < «c i < 

«s__c<Oflf icr<f< c i<<. i 
■ «csfjr c .< ,i C , < ^ w 
< CSMCccc-CtiTf <r< <r.<ci 
: CCCCctf ao <i < <c < t 

<C<r^C <_ * ■< mc i ^ - , c r v 

CCCCC^CCO <C r, <Xi C < JL£ ccccc 

«< <_* « 
««<<c 

C*Cci^ <« 

<«<c< c- < « t 

< «rtC-iE 

c <_ C< 

c cc- c c 

i Gi <t C < 
<_ <C C < 

< C : < 

g >fi tC - c tr«3C 

' < < f CCC 

' < " CC_C 1 <l < ! 

r c^ <: « c.« ccO-C< 

c « «C- 

ccccr c>c 

<. ■ 
c 

c T 

< cccr c 

» C<«: C «7 
C< «:< C<>. f( 

•■ ■ ' 

1 << 

■ 

■ ( « 

•CC •' <. .<. 

4TC C 

* L ■< <C >■< < <«_ C 

< ■«<■ c 

| c 

<_<<c c - C*i« < o : <x 
< «< < kl * *' Ct c Ci 


< c <T <_ c_( 


c < i 


* ■ C <« f i 


fcrt 


^ <<LC<^ 


< > - r<« < L ^ 


<*'( < <rc c« 


<- i ■ < ' <■ 


C^ '* ■ . . ^ 


«<C< 'C'«| 


"<CcC ■ < * <i H ^ 


1 «<C 'M.'"^ 


C<K ' <!■ ^ 


CW 1 v<« 

i CfiC **' * 


r«<a <ic 


^ 


<-c.-, .<:, , 


^g 


^<_.C<:<. <<« 
fCCCC - <<' 


4(1 


<«<C" <^ 


_____< 


(CCAC ■*«!< 


_c< 


*« <^< i 


<v ««: 

<^<: < 

. c 

i <r c < < c <: . . 

: c c*< 

<Xcc<< <a 

<?<:*<<< 

<<<:«<<<*< 
rr <r_«* << < < < 
■ « 

<c «:<«-« 
« «:<. << c < 
* << <:< c * <: r tfr 
< » c< <:< o < < - <, 

cc <r<t«c< c < • < 

/ ' « «C( < C < 

« <~c «:ctc< c < <■ 

< I « «.« < r ( -,, 

c ' CC <« a< < c« m <x<sc< c « ^><fi ' <_cc/« <r < <_ «. 

Ci - C_L«C__^ < tl ^ 
. < f ^ <t'< C <■ fLCCi 

c c n < 

<' < U C < 

m <-. cro 

,< ic<* «i ■ < 

o c <c 

« ^- d *f Cl tC c 

« CTCt >' <Ji <"<£<* 
__C^c* «ccc< 
<_/ *« 
c < <■ <c 

c < i ■ < 

' <c<jl<cc< 

t < ■ o . c c 
C c ' «<<,♦., 

^. < C"C C<^. < ' 

C c c c «' 1 

C < <c c «< 
,f C(C'i(« 

C < <»*<<_0 ■ 

C c c - c «c 

c * c c <cv.< <sr;^ a 

< c << < <«r- - 

<<f ( ( w 
^^ _f _t - r . C ffrt <■ C <" ( ' < ' <' 

< C r. , ■ 1 lCt« 

< C .* '< < i < i« l 

< <" . <-. c < < <C^ < 

< < ■ . <<< "■_" 

< C i c \ < ■<[_ 
c c (t CC<S 

< < C v t C 
* < ■ ■ c <* < « 

CcC< <-• CCC <£ 

« * c c < < 
<<"-<: c <^ <c<- 

CY- ^ «__rT_S_S. <( --r < < f CCC 

c< C_ Cc<r C 5- < <>< < C cc «_=.« «3« C C C . 

<^c ' . c c « < < C 

< K C [flv c < < 

C *■ C i i 

<C < v C 

c < . C* <■ 
Cc_rcT<c ** c< ■ ■ < - c 

<. C^C * « 

___. <i < 

C ( < 
c< < <■ < <r<tcc 
1 "C < < ( < i. <_cpr r 
'.< < <cd'\c«E c 

< c ' < < <<oa 

c c « 


. •> . . fv«* V S «V VM«4 0. 6» -*. }«»> #VH«A>U'»ii «N -? . -- l' O-*»^'* tA* 'v* W. *• «.• • 4 • cm 6 7 8 9 10 11 I . t 

i ■ cm 1 7 8 9 10 11 12 13 cm 1 4 6 7 8 9 10 11 - • 
i . i * — ■ / \ + ^. i & 


•m 

(! £ 
cm 7 B 9 10 11 12 13 I 


cm 1 6 7 8 9 10 11 <£> 

r 


Jfctmimum aD Dftt* 
mfigtiis ec ddie ^el 
ttacetuparinws no 
wttatp*euttm.#iitt0 

Dtti i. $). ( (afrtiL 
in ^r CO CM G\ ■;>:. ■r^ AO LT> ■■=T 
TTTT 

cm WTmT 
1 2 
BIBLIOTHEQUE 
SAINTF | 
GENEVIEVF _ ■fO OJ 


tuAffctt 

Qcan&o natalc bftt bfe mo.brabnfru.aif* fifargt 
, bfiira c urncnt $>abba ab fcSaomag.an.denart 
eofrtfoHalenbafl Dcr£b;tiet)i JFrrta frta <n irmnueTfttw 
bciuetmrrflofctilmipnprct t^m ficutrorinrf i offirtoti 
tnartp.itrabtrnDnct^bfii 3b pozali runus btci. 3b vd aa 
t>6 totuiictD^flouetiicfimc yDfapicVia pfl4©afi. r<| 
mo.bctnarewibufitmaiioct fdolka frccs Duunfcnofont 
«sricole Ctnotafitabufiu bcbftua Jrcriato.abtnwB. 
atiqti fctfc.r.cne. brf rtfftB 3>nfcipe *etbft. ruatoi 
di>ftctfl& ttfaturtctflftctoe buobutfubbir nn.C6fouv 
frfoattinalfotiKctimfo.ti mmi.jo b5abmag.an.tf) 
•Dirf.3lninflrbUo.n6mata aftonap ^fmatx.abmat. 

mr*abb6aotienu l 6.afc6 li£JDcfcc>oirbn0 cuuuicou 

bftbutc oftuaif.totnficrD obao.abbftfatuDirs &m 
r&cflctttrotintfibfctabftita c;* «rcltaftftepotSrta tua 
cnrtu2o.bcfc6bftbicto JFcf. fiDMabinaa.in.jDraDu: 
ecinauMi5nu?c,bcabu<*;4 wffie i?o bcbnua«ctia)a> 
nn.lrramicttfairftn. ^cf. l}0.&*b.att:sam.l$.€Ui 
SfrtaabmAfafi.li&Jbfrrnm matntow. ffu louot 
Dintabt». citaluebuob* 3b Fnlait.i ljo.au. Iftctpaci. 

tirfpaetotfitKf Dcr5cq>rte> ut.iitfean.abun»ui $£)*- 
«fim^iabeabnctu JFrP.ti. riaafir. cno ^e^^rofpirie 

totanctberfrrnt.btfmartc 3btjo.o;6bcbfii'ca abmsf 
cntirfo.bcatuiftu.aotocfe. an.dDflams DauiD o?6M 

mjo.brfftottidiafiofct^fo- bftica S>ftica.t]uattauinof. 
riiobrabulrn^ncraftinrt i&uomoDo fiet «. 

Hft befctio. &mira iij.mc ®c4facta. M i^abmaji 
biclec.fiJtbcmar.cn rcfpoti an.tiDoiife \ icifctfaab 
fpnio. abt>3 betpc/co tnc*o. maiari.lft Biccnrfoi. [uw 
tffcto buaUrico jrcf.fctfn ain&buob> JEn laatWt>n»ff 
abmatu.totnucttcfcrotirm tjo.fln.Ccce tociiict tfiaUif 
limcointne*o.Dcabu£tu.an tfu.abbrVan-fSarcbictuir 
iDt«tDft0pcnitftia.abt)cf. ga. 3bt33abmag.an.fi) 
mctno.be abu?taan.i6cflt5 rrracntium jrcriatariaiD 
mcbirent £ef .iii.abtnatu mafnttnaoQf jffmiittaonft 

u+iot&fictt&Uaiuaajtfimc tumaluaouobj 3lnlaai k abuenruo 
rtto*#«n.1Roj«tcccK cum tfoftca totfificttncStincf I 
g^BDbcncDictufl tti.So bicrabfttca 3bbft*3.JDtttn 
ncnrt>ommo abtjStotfifici meD<ftfUftw.o;o\S>£0Cr7pi 
tffeiKtotiTomaaptb/tuntfo tcr.rx*. 3D\>saDrmi(t.arj. 

ttjjrtf.an.ftofftefti.^fr, !&oDieitatfa tfdco.Defro tit 
&f««Dmatu.totoficttiaplD ticfttOfarltie&ab.abHMr. 
ffimfo.tfabuftuan.^oltte *abahiuuo.fictt*$tfnef iofc 
n.aDtjSimTo.bcaDmfttt an. firiotpaUftptiDiciJ&ab.cbi' 
HofcphWi.^cr.t5.aDmat(. Bo-Crqn^tC in cratttoepj». t 
IS fl96tce cfiani.^n tfftet becpr.lSrfctfm 
laa.ifio.f.tDefp6»eict.<d 3bb**.*>teUBHra. Cotef 
•f*n. abbrVmt ^ilatc WeaDtafirtbcfcto" Ittctono 
flio.act>5aomafn.4n. *> fo.ftfct^tftntfo.pceptNtfi 
cmanuct *«r.\H,rtmain. ftteUaauatiDcrat s>o-ifr« 
1B Intucmi cftarti.^nf. ot.totft ftct Dcmar.im?o.bc 

iho.J.Cfiftatce cOote. com rpr .aDiDwoagriovab \)& & 
•Uttan.«bb'rlDntuctmm fiiliDetceftcUa jFcr.ii.toruf 

«DtoHrtDmftg.i .«*«oWr fietbc cpp. HMcthu fcruit» 
otnft. <tPdb. iblf.il4ti.0fti r.wcpfoip lofopimi* Dicifnr 
fj*f.ttiau.l»caf. <£«*<* SJiegirtitJcar» (Crcsirr.rfe 
tur.4ifffiM.1firrparf6rti« DccrpoccuagciUDcDnuair^ 
Ctnota»iu«cDf>pffeMr frAoct.Ciiracrtcffieiuean; 

tDefsbo.t)f9a5tii:nif( fiir nozii ouoDcci. 3o&ji?an.Jf't 
rttbfcra fct.ti.p*uatiui. H t|D fcctfh nobis. o;6 «lor« 
WWftitttfttfitbomamar.tft Qflbne.^o.Dcrmir.aDtto; 
rato.tr nariui. Jowmfo. o;anobincpppt)a.aD\?efga0 
Bnwtf.I.^ff^smr.^rr. firtDefctdguiUcniioitnrtno. 
^t.aDmut.iaif.tRcgc^nain. DcfatictopauloberctnitatDc 
to>* f pcreDf.. TDfieoi (j. martfttibao ctoc ewpija. i 
tfiuarcfre.ffiarfMeDebfura l&nericCtie.ojo. fciotaqfo* 
Itoot.nat.bfti.rt.Tfremo mnfir lotnnetbr 

raattmr.iu.f.cnisttoift.bi M6 8«Uicrirto.uiriu 3 o.Dep* 
«tfto.Gtatpctcfa ,£o* tuctmffi0iDccpf.in.3lnu 

grattiiamf. i^jCotictingre monmmatjt. 3D t»intfo.b# 
mio.u.cdftrmatft fj.Cr rpp.aJHutbrluce. -f 

tefiaS.afitaii.Uomfccitto- abinat.totitfictbrcp 

mmttt 

tt crftftrralec.trcrpSnceaS Wrfabftifa. ftf$MlMM 

grin ailimt wliane» icfum. fitft tmalartcociimfo. tr a& 

tt.frt$mfce.aDb!!*5.fli*o>t nftri.^f.ift.totfiftcttffcrt 

&ecer.3D\)§aD m§.5 S>«1 tnwlarico.abtoef.firtrneo.!! 

laifta, fo.5?g. Jrcf.t.3ft ftfalutia «tt aouctu.n.lSe 

brVS,jbteltaaaat>ttf.eoD5 ata mcDic£t.;jFcf.ufi.at>fa5 

fiietmcratKntifofamftcttt aDm5.8.£Hapienna.trrW 

ocmuifi epppfjanie. cif.tfrccebtcunf. ftf^.t* 

anabo natale bftf feria ma«.l?f.$irftnto. cnaltn 

fttfaeoe.fabbatofctja tmobj.Jnlau.frjof.a.lDt 

Webecfltfis ab toef. tnirabit frfibcmet. rft alus S, 5 

ttucVMif. t5i(ma0nicflfi= mtt*. 5 Qiltgilatealo.3bM 

ctmeo.abtKf.t*fttdbftbftto abmfftS.£>atDnap. ajf" 

etincraftinfi totftftctbcfcf. C.f.majrtmlo.JFe.W.oDma 

eb matu. irj ifcfi ;? il. (tqultt cn.K Crultaeiurttti.ffi 

eucniatpoft. 3!Uiluntbiea. i&D«ob<.7nlau, frtimfif. 

tJMinfibtcfiettrfimom&tJ 3bbft«.a,i*octTirTfrir. 35 

«otDefct6aD;tea.;ffef.tr?.ro Mabrng.an £>raot*icae. 

tfifictDeaDn?tti.3Dto§to> «abWob mant. tt Cta* 

tuftctDefct5nicofao.ntftJ.tt mainfojtitumne.; ift. 

«ptt)toeat»a?tu ti craaitifl Jnlau.tfjo.S.lfiapaciiV 

torumftctDefanrfotticolao. et5alttea.3tbbVff.ft.cuabit 
Orcdcrptt6ebt* mariertlme rlrtaa.S>p6renouatoii. tfl 

tno.ocaftncnfn.3Dtoltima5 a.£*u6ftrt.tyif,3.4Eleuart 

fcef.bttmarirfietmrtno. be ijc.5.3ntetnen«.clrrlfafo 

Cct6 mdiaCto foct. qjeC* : * t»e b6. fjfctj.tc. ficnt ittnef to 

abttftq.j&abbrJabmatu.to bittaOftica.;JFrf.ii\abmaiL 

tfiftetDemart?.bfa$8b tjcf* l$.$?ccurtitt. <aar/btwbr 

Qct6tDcabu£tu cfi ntfo. be Jnlan.ttjof.a.oeccetKict, 

feitflmar.lDJUca.ii.fnocint* cfiat'.8i0.3ibbftb?.aJEatt 

niB.bfJ.S.Catatebfto.flrei Weftfga. 3K>to3.a0mag.5 

fi&fey. ftfintfbtf . S- *>«"* fiDotics. JFer.iii.abfnatl.h 

bfta prmtCitf«i£.M jttfMf I B#*omel'*tJ 5nabfltca-Crftn 

aftMttttf 

dfcnm«8gna.t5ftr.«.3n 3D*M.fttttnff. *>*««*> 
Ua f M» «oiatecelu» afna.otottDftuaquarta. 

S«e0.cfioconcteDftica Jnoif. 9oDicfcictl.3nnoc 
jKaurtdiccr. «critflBfieiD. fctfaS. £6folamt.5ttaan. 
tol30l*o,*a0ti5.tf;ofop tflaip*metoemt4rt.itc.to. 
atofl.a&toS.aDmff. *>«** fct5eeblD.^3.&«arni.J>« 
flfflfi«co£Dida. jfcc.fiii.i au. ^onftDnoJbd.an. 303 
dronite qtwu tpm.aD toS-te feplj filiDauiD. ttq.an . .ma 
f ihomaapfo.mfo.DcaDi tiaafit.ft.art.Cjqrattae, 
tfcu.a.lDieeDni.oco.SDffi tf.affcuage.tfraftiaDieerit 
uSrM.jFcf.b.tot&tcapro K.toi.frmelct.tfi IMf.fl» 
«tfo.feabuJtuS. iBolitc tt= ficattffnef loffictotfialiiQi* 
mcrc^D too . teapfo ,tt aD* DftitcSrtc.tjtotoltfcfec. «ot 
Dfmmco.3. 9ocfccOUmtfi DeomcF. Cftcfrctrjefporara 
fcc.toi.aDmatti.igr. $P°tt tfittibu0l£HjefcqncW.Ct 
tcadtr^ti aUie Duobtw.Tln poft. «tta patti.tciwipitu* 
lnu.lliOf.a.£6ftatcflcaotc tf,r$.Jn\*nM)Q *a. Jus 
malii9a.3D6fi 9 3. Intac^ Dcailnerfm^s.lDrlotccn. 
miniofo. «ffrcira to.rD.tuat ciialfftan.f {Si0.e:tcejrta5r* 
tte.abbof.tfjoco.teDfuffl taa.fugbfitf.qc.lDnetoeVt 
Erta.ia^.aDmag.an.ff) qrcilau.Canitetuba.Cefti 

cmanucUuoroncfiDictaDo \3tcot(ncfmo:Dinctttj:(D(crt 

micfl§rW.S)aU.aDmat:.3:rt &ici:tDicefmaBnapma.3o 

uif. ©tiranrtjicjacm^jfitci tjorhofo.ttfcigUia.^ef.toi. 

buelrc.tf omc,3nnocintott in fcfto fctt tliomc martp. aH 

rtmo«E-. JutauiDicitDfio. fcoraco.tenati.Dfiian.tl^o* 

& . &o DifrcDimuo a tcdty . Dic itartat tx atfctit *£>afr. 

^weml/Jnlan.ttjo.an. aoma^lfcntf-IRcginata» 

£amtetuba.tfiat\S.tflaa. t)pmn 9 .lfe^crcDcptozoium. 

fttcbfiicti ^rtbicifab.c^c nn.lDnfiDitit.f , flHuatcftc 

ptaarta.Mcrft. ejcpcrtct cnalftflfteDcDfwainfrao 

hcuiDluuia^rc.Ilautf.fict nati.aJ. J3otfifecit.ew«t«, 

pacmc* jDbft*.l*3ocma et6tDcfcraon«i2atfllisDn! 

ria.oco.Dc 9 quiconfpme. Die0.J$.&efci£0 cnmaUui 

MM MM 


MM MlljMM llll 

8 10 11 12 13 
IRabrtta 
wafcjetWrff.Cebefi.*. atujctov frt.i»MaMf, 

antauore. 4*etbftcaro 3n tot8fletlc cpp. «numtm 

Mh.an.r^.ty^f A.ficatm (cc.tcomc. ««Dir loaannct 

WUcnconncf ftObft** <£au irfts. l$09agf.ttialiif M» 

Deamusoee 016 CfiteOciiB ba9 3obff*an. «Iflojccx crf 

berfnbfcWFrtncefaboJstior- 30TjgaDmag.«.S>teUaifta 

mnno.OcittfB 3b0matcr= JFrr.tt.rottitwttroc.rpt». 
tfTaettot.TJtiOicnacitatfB /^VuaoonatairtinifrT.rrt 
3oticftia8 5.rolafut{)00-oi V^riurucft.Jfc>abbntop#» 
dlrrt.'Cccump»cipiti.^0. trMDietccrmbtiBaOtorffirtii 
l>ir>iton6.e6alifB fiB.rrrc titrrabuabucni*Dftitrtmoi 
tftafirtifrptinrf in DictaDo* ctofabbatoftetntfo.bcfarto 
mfmcn.aomag.a. ^ciric?» digto/ teCanttoanbtea: tbt 
matCT.^fo.bcfc6ftiutftro oibitofctfe. jFrr .m.aomnt. 
tnltia fcis JDnicacbto. fc* trcBtet. lc faneto bcncofrtt. 
rnicViBinttaoct.cpp.ftcttotri fifitpoft jK&tfutbieB.jqnji 

vjtrotmcfin oirta bntca <ffa* biagefima : finaur? mcmo. 

6cmOicaO'\jcfteao tnrjigUia titt 3D\>cf.totuficttrtontto 

fttUuciantforfo,2fiQ?r< 9 mar= nfrtjafio fo. qjciue. itncra* 

tp.mcmo.tecpp.an. »oce ftinfiWcfcaDTMeaBc&m*o. 

tcfu6.oid. Worartoorlc.jFc ocaou^tu :fettan>ta totnfl 

rtarcrnnatottt ficttc fcfto. ettefrtienicljafiofociifcfl & 

tjj mcmo . te cpp .an . 9cetta martphbuB tofo? ab tjlttma* 

tfta.aojpctbaomfo.lccpp. vxfpaBtlerfittjc fcto ntrolao 

fln.»tcUaquatoitcrat f& ctimerno.tefcbttttBfrtiB/ttr 

riarcrriaab inaru.totft ftet aoucnru: ctincrafttniironn 

tcrpp.U*. »iCB fcnficarao fiette faneto nicolao Jfrrta 

«£.2!«ff b "fi5?ff . a,> b « 9 an. t)i.oot)cf.totfifictOec5ccp«i 

Utttttntesfteua. 3Dt)efpaB oncbcatcmariccnmcmo.Of 

lotn utt rx fancto gtitltermo aoucntu 3>abbato ao maf* . 

mrmo.tcfrtapanlo/UCancto rorft tttr be tonecptionecum 

mtpv.nn. »mmo mcmo.oe abucnta Cabcm 

nttfmagi. Jcr.uiUnfcfto bicaOteft»a6hctmcmoiialJ 

irrutlirtrai rncmo.tefDts aOucntu iDfttcafccunDoro 

*i!? C m 2 l * *? tf PP-H". *W «um fict ficur contincf inof* 
xciuccaoucf.an, *>|Dinc0 rtooftica.^cr.Wi.aoMmc 


L gfeMtfM 

■^vtftaffltnitt, geftg tfmabbef.ftbmag.ln, €> 

tammtDirft.fer.t.fnefito rctg«nU6/fn8to.^6tnar- 

icti(tuic3ot3S aDimagft ». ^otestftf.malLDaobj 

iHflpimtia. mDicitar 3Wau.*uo,on.K>efpot>e 

E^m :ftti*fe*taaD m«i.cfiaU.a.3Dbfi*f m* 

.». ©icmfalcplanta oilateaio aDbSit>ietlt«rc! 
bt^miUtujDuob^n IautJ« ttiomeapottoUmfci. Ocabuc; 
«WMn. tfonftatescftote cua, iDiroDftt.jFt.bC.aDnui 
tEaart.3DbrVl. ©W* ta.trcs*lfifict.etutbcoifi. 
K ptifiUanimeB. 3b ticf. aD cTCuojr tfpotfi . teteraW aptt> 
tmt 8 £>aboua2.£»abbd rn&uDtaDuftuait, seoluett 
oiatu.ifr. Clamaitmte meteojrS. ©witabficpoten* 
tuDinc. fiauisDnobi.I-aa' tfatuiUtoenibtlu. 3bbc 
^ftjmfcr.BDbft^an.quc mCo .Dcaouituan. , $oc ctl 
otturtctu3btocf.aDmacjft. teftimooTo.OcDfttca.^ab. 
I. OfabivteOe IDnUaui. abmatu.t*.1|)ntueim.rai» 
aDmaru.innacf.&cftDaan. aliiaDuobjJnlau.tbo.an. 
tfonfutge.quartaan. tfiut IHctpatiftc/fuiUisan. 
poflmctmueftfreinfer.iiis bft*fl fl^ariaaftt ri?8 pf 
cacbbo.tebcMm.i. jDu6 42fpirte.3Dbo.o?aUDftica 
hetAmi.an. DiritDfiopcnt' BDbef.toe.an. UPemanuel 
tmriair.In. 3nte.mcn6cfr f. ajgnto.ocDftca IDti 
antrttittebbo ptttf. tcrtcr* cacTrtaaDmarn.mnocit.atf 
btriimtfftittbtteUW *« CfjCoiamiriOn. Intucmi 
tiattfnabmat.t». 03«ur to.an.lrtami.tti. #on« 
fouftafDuobjJnlan.tbo. Dfio.bti.a JofcpuhUDauib 
ln,®tce\jenictcftali.a.ao btfi.a. «etruate • . «r4 
bfpi.GgjeDiee #ga3lDto» fafiaeft.cerctatorffirurtf 
aomaa.I. ©clautsbauio oibintttbjiaebbcr.abmag. 
^cr.tu.aDmat.ttr. «ffmittc an. tDDirgo*a:mn .1 

flcnuuiuluabaobijnlan wgfltonatitatfcMttiiit.an. 
bt.ibo.8n. Woiarercu.m* DclauDi.tfan. taaunrt(flq> 
alflal.tDbft^S.iCatateDo circtntan.qricirfpfut. Crce 
mmo (Jrcfc.burbDo.pccDeft to-?ier^fcab.irtfef.fctiHWfiie 
Sbti.abmagS.i. iDon-fo mortr/jr* ab x>< 
i«.5rtainicittnuaqaarno> Dcnntt.on. iacuicetnntcr J I «ubtfca 
IDftoiftaot.fwutattaCtbftC icfum.».MJmfrtticJbbfW 

•otu&muc&tiiuiteMctoio Dicto8S.aiiosSccue.3DD5 

0*t*3D W. I . *?oDicitacta abmafra fetcliaifta.&tt 

^•.flpagft.fi^ftj.tcrctSQT- batoaQma{,abbft'a.£>rc< 

«Hrotalusrcrie. jFef Jctfa laquatoiDcrat.OFcDcmDul 
Ottwmti,totrifirttiftotuif$ traftiatoratietiJocr.cpp. 
«ojbitttUtixr.icetaa. in. f^uanDonatatcbftifrna 
ctfautram*. IBft^.cumflo V^qcta cucrl. fabbatcn» 
tia tt t&tt.jrtt .rt.ctno .req> ftfloftri anbxcc apti od tocf. 

uaanmaiu.totuti«bccpr. uurab<taDttfttisDm,ii*ttto 

||B.fttfmGrriaiejtccptot}Uoco CabbatovrtbefctftDc a*un« 
telMifi^.lDieoutificatus tmto.tantubt fct6aDxca tt 

Ibbara^&trtlaifta.gatf DeCctiflmfatotbartatbrob 

•u-iiiitJuDtWiilurtanoicmn buaCctia. Ctfcftn Uridimt 

[m\utt{w*a.*tritaquain ttafterctufcBaD ffua&tSant 

trratu.ftT.iq.!nft-ftorct6y etaDtocf. tttJUiaDmtafictti 

mar.m£o.tfrp?.abmatu.a« tumomfo.Dceo.CtUetitiS: 

<S»ttt:nteeftelia.3lD\jef.art. ftitu> betes letti.rcricUaii ir, 

3mmonitimaoi. ^cf.ijrta lec.nmcimtictteraismran 

«macutf.totfifictccepp.et rotoarja. Jfcc.qrtaftft&t 

trnt ««#■ icc. bc cjrpofltoccaa fcto brneoicio trcs lcc. n cuc. 

^"/^"^^^"«fws- «n aDwgclima pft. Jfttfont 

&;^™frf-3*bS , 5.;ffti biea.tUaftmfo.trftrjicftrtlf 1 

flDtetiftt.oro. JJotaqsDfie. eo.aEaDeDicabtoetotnfirti 

fabaliaato^biceforobiei fct6mcl^ftofocio,tiicpei*e. 

rpy.alD w foru fict Dc rancto tfcria tt . tota fier De Ut is nwr 

cutticrmoanco.tcrctopaulo ipjtibao.Cabtbictocfocfifr 

OtwJDcfcto lunano itUepv* Dc ftto mtclao/cu nrfo . tfc b> 

**JpM*J*fo*tyo. a^ota cf0 DictCfctietDcaDucru JDnua 

22f^r ' \\ M m f ta - ^tuj fccjaerttfefttt coccphoma bi/ 

ffiRs* W^S^^^' maticqtirraCfrret i craftmo 

Wf5;^ BI »«»*W8 «hcttotuDcDmcaq.Ucpa» 

Srf'M» n ^l a £^ m < ^ f -A«uttsc6ccptioncb;arr 
rrcr.Vi,abmara.totfiftctS marietftmfc>.Dcabue"tu.4ft 

%LflTJ^$^W Q( * 2? &#* ** W br aoucm 1\ I. 
UOflc fnagc.aiiDitio^annco ffitammcbitft &mSM i I ■ i 

i 

3 

i 

i 

i 
i i 

c 

i 

* 

i 

i 
i 

i 
I 
l 
5 


flDuentuo 

nu ft. «fernratfplotabis. mmtoc tppoMotvaS jjc. W 
\ft«uw«ncA|.fnlia.tt»o- Wi^.annoflntoDerio.ccia 
lWwfic*.ttiarS.3t! tfflprocumeo.ttaDtfra.art 
MM.jtftigrot 3b t>cf.aD jRolitetim*. or>1DOd 20* 
*«§.«> feo&.trt iJMDftica eio .tlnctwto cr«t tfft»ne*i 
iitfM.I.Couirije.itf. ab mag.fl.iDret^rui.OJS 
nandfcet.W&a.ilBteuare bebtiiracumfojiabc aplb. 
Itj. W- qreifab.pee.cefa 3De6plctQ.ab.#ntmmitt[ 

totcfirutttiojbicli. jfcc.b,- an.Harftuam. 
abmatu.l».Clamaifo«u taaDmatoti.mnocl.q.an. 

mbic<aalufbaobj.IraoW CoToiami.cfntaa. i*tamw 

&tfttct.3bbft*a.1DiutlD. tiJ.^BonctDfto W-a.Jo* 
pnia5.3Dbg.otma8.5.© fepbfi. totii.S.apariaautt 
abonap. jFrf.ift.abmattt. rt-an.«)cqnofactaeft v «t« 
& a&|ccutfo?.riiatbuobnf totconrincnruiDictaDnica. 
lne.tt»o.5.1Rozatc<cli.m 3bt>6aDmagn.a.^emaj 
aiue5rt.2iDbft*.I.1Dicsco nuel jfenafcTSaabtnat.ia 
mi.3bt)§aDma§.I.i2>ra* IintneminiicaDuobjaluifc 
Wiefo. rffrf.qrfoucmniig qnfttb$.3!nUu.*ljo.a:a|cs 
iimoitfposaDttfaDmag.S febcnicr.fualHsan.aDbrl* 

£riauisDauiD. ^cf.t7.aD a.€ffrcDicfttirga.abDeao 
tB.lfr; emirtcflgna.ru magn.an.£>t)trao ttirgmft 
olugbuobj. 3nlaa.*f>o.an jFcnafnainWgir.natitati» 
1Deft>ontoenict.t4alue.5n. Dfti5ctaan.triaufi.an. D» 
3ob#» a.JHigUatcaio. 3D tnercebe.qccilau.amnpint 
bffaD ma§.fl.tiD oxxie.fe. 1&>iareccli. IDntcai rcao 
bi.aDmfl.1^ S^oteotfraet fctitbomcmat.tofnftctlKcw 
<galu»Duob5.3niati.*ljoc» 3ot>ci.m£otcnaiua. JBe* 
fi.Coftatco.cuafan.aDb* iricomf JfeM.aD rnatntt. 
a. Jntucmi.ojo. d&atabo. llnntta. l&egc natfiivmn* 
p.nnUtocmtitui.Ctflbbo 5fpereD?pro;.n-1DfiBDitit. 
raooiSbcDftita 35bfc5tota p- dduarcfrecii af.p.fiDftU 
firctJapfocn 111^0. ocabue^n cu Ifcaoct.nanai.Dni. tiiu# 
iti fcoccftrfftimoma. o;5. 3 Urbucarofctm^juslccc* 
broAifa.^abbarototnuct ct utDfcjcpoccnagc, tftatpa 
•faptaptfrtJiUmaeicc.quc tc tiefu.^.tottagnaeDei. 


f 
Illl MM MMjllM MMjMM MM 


IMI|MM Mll MM TTT TTTT 1 


IM1|MM 


MM llfl 


MM MlljMM llll 


llll 8 10 11 12 13 cf •rMoby-ci* iCebm.6. aomag ©ibfncs aattomm 
jpfeinorattitmc. rrfatotrd DftfcatncYa octtofASi 
nnKfbirraoffua.4Qfo.or ffitmrfmoffutor&au €tta 
«liif frrt« aotjo.o^fi ftiana= rralhnfirocafictotOiaie oc 
nuitar Dfu. jDoci.an. teo* fitetrncDtfolcxti.clfriitttfi 
WtintartaJi flfcag.iMft). motjptArtoirerafrjio 
bc frt6 filarflro . * aiiietunr 4 >^v aanoo natatc Dfti frrU 
^cnat^to^ttctwtfirjnc Wqommewll £>abba» 
cortnojbiclibjtfftfofHaorJ* tnDfgiUafaianDprapoffolt 
potaUfrptiOitf octabarnm. aOMfncrabiiabu*t"bfii rt 
Jcf.toacbfiOfju^tifintm mrbUfietbirbrrrtSiQieaap 
22c ( &i£ wara.ifr.mfm ftoto:fcbrtaffrrrf tfrp aDfrf 
lt»?, 0b !: fl( I *» tri,atft a frcnnbataD DcfpaeDcima 
??£?"-? *&"**? ftct bWcn fot totfi rjrapro t ttn^. 
bcfftfiltwtano/rfimeo * epp DctftiBrrtfaro tDaru « tf at» 

2iL*S! l *^2?*! ,flWrflnr ' oftu«ti<Qaebtanabaeotf 

£*J? flrMfotfiflttbtmot* ftcttit cftttncf m oibincUb» 

t|j(bo6 comeo;ia tfcpp.an jFcrinfctfatotti fict befam» 

jLttbctes ttcuactaD t>cf> a» anbjea/tfunfo.Dcabafturt 

«mmcmtt ntntfi Jct.n aD oc martwfbuo CobtfDfcbiC 

matn.totfi&erberpp.t crfit crfitocfctdanbtcatfimtw 

trco icc.Occrpo.cnflrtqf iit mi ria De fancto ctlcrfo oc <ino to< 

bitloMncBreffita-.frfi^frf* famfrfcrincrafttnfi€t«tDc 

grrvtorptocojimi rttysfczff ferJrr.nonf ler.qtmdiflfirttf 

'inr *Dicfifcrticat*3Dbfi* fctfo crtfonto fbaria -frria 

£*%£$£!!$?•** * -^ ** -Intatottiflct bcfancto bftW 

i2XSr^ flUt I no ' mm ** ctoU taqnatogrftmacnefc 

mo^abcfndpaalo/tsmartp poft ?ftirntDie««fiafib* 

rtoccp^an* <J3ortereito ftetmcmo4atrtDeco4mbbi 

zSJ'*?* ""J* 600 . W to tottifiet Dcrcto nicolaoici 
rnemojia Dcp;ct«cttofcti0eC mcmo.DcabnKtictcrfitort 
"tfj^i*"- *ccllaquaoiDe* nirrtfabbaribcoirtofelro/ c6 
rant «bcfbaoff. oiibftr» mftj.bcabiiKn iDfitcafrrJa 
Orlifl matjt ftabbd totfi tY<rt rorn fiet Cieri t r on nnc f ttt o: W 
ttepp.^.fctfmfer.abbf^a Dinflib:ttofqjaDt)g(|ttccrfii 
atmnomtiraagt 3DM *, Dec5cepttonrbfatemarfci6 aDuentuf 

mtmottotemUn jfetM. btW. abboF.ojfibcDftirflj 
eorfittttDectjccpfcaotoefBae 3btoef,aDmag.a.S>rc*ee 
ftctmemo. Defct6M(t»aftofo tta*ojdbcDftifa£>a&abma 
n.tsr^tDeaDttftutincta* la.l». SP&tc«iirt\ tfialiif 
fhnritotuftctDcfrtrematrv* DuoDjJjnJou. it)0.a. «wf 
nbtiiaDtocfeaoftct mcmo. paafic^.taaran.aotft^lj 
Di ilaUatDcabutfrui. ^ariaaat.ojo.Dc^tJtofpl 
$otc"teftimoniu. &abbaro rt8.3lDljor.oj6.DCDfiita.at> 
iDbcf.abmatj. aHaprftm t>cr.aDmag.3.*>CTnannct 
tftomfm wcttbne JDfJita oioDcDmta^ftttaSrtaao 
ui.mnotf.titt.fi' i&aonee matuJrwtf.CctfailAbtoii* 
touun dcuare.tr. an Hn mmt.t.*, &etamtni.tt.X. 
mc. flrcinfabbatocnebentf #on&Dno Wif.3tofrphtiU 
trtrrawtottncfmDtttaDftu Mfff Daboifpo greffma 
ca jFtt.iUomntu.i|L«c DmcoaDttf.fr. 8 #rquora= 
ccayparcbtufi uUtoDuobno «a eit cetcra m ttitincnf fn 
3nlau.tboj(0an.C«etje* olctabftua jfttctyluctliifee 

nict. tfi aluean. 3Dbft*an. fanao ttjomotoCtB aD W.tfi 
«grrDief inrga jDtocf.aD ntfo.DcaDuftuan fioiiteri 
mag.an. «DaDonap jferia m« jFrtiait toturYriDcDf* 
tu.aDmafff.tf. Ctamam crofrtfo^rintfo.OcaomJmn 
fotu.tfiDuob^flliiftJLau.ff-' BtatDnepciniftia Botocf. 
cfiDur>r;aDbn*a\lCdTtirge tWibcauftcuntfo.OcnDui? 
3D^cf.5.4)raou:ieacJFe. rua i&eutamcDic*t JFcria 

iiit.inicluniic niuorrpmao ui.aomatu.lfr IGnrucmi.cft 
tocf.f.aDmag.DctauioDa, altiBDiwbj Jn\m thour» 
^rr.\j,8Draatu.M'.?9>rftir !Ro;atcteti ic3obftb*ari 

lor.ffiftitioDuobrJnlontf. IDiesDfii Hotjcf.a oDinaj 
tt»o. H>efvb acmet.ru * !fi)tfcjo#ainu jFfrqrtait» 

i.aiDbn^Hn.Witnlatc gtlianac.Dniuttaa.Dclau. 
aio. aDtoaabmag.l.sDo^ «tfrtcYientetDnB. iiteilau.ci 
ene fcoi.aDtuat-Wf <£mtt Uipiut. ^iophetrbDuaurt* 
tcagmi. :bu,al'31nlau.i Jfrr.ti.cbto.frqu^tttnrciro 
fto.I.CoftarcBcitocejuaU. fctUtiomemar.aDrjStrtfo.tf 

l.3bb*f.3totucmi.o]Uitt'o naci.d. «*rtxiA>mr.£cr,ul 

CrutaDncpotftiaruatucni BDuiiiru.fmca. Kcgc naiu. 
TTT 


1 


IMI|MM 


MM MM 


MM MlljMM llll 


MM 8 10 11 12 13 m IRttbwca 
Hp?.,35cren?ptM2rt. IDn» rotfifYrtbtconHmffooffKft 

biritpf. ffiuarefrexttalfio 0<cirt»fifcr jFtc*if. ammo< 

pi0Dcofiuaifraoc.nflti.Dfii nitiittagifi. «n 9 4?tmrrn 

^. lltKinuocauitme.Cree ainutctfttictbcoc.cpy. 

lcc.erutDecwonecuanjpHit /^\uanDonataicDfiifer(ji 

<£ratp£tefuiij?. Cograruia V£fcriaencft*fabb55rto 

tninun aliteDuob*. ctccfa fealibae DrrfbzieaD bSitra* 

rcotinf £ t Dtcta Dfttra aD b* bit aDucntue Dfli <St aobS f 
IDumeDinfilrntffi.oio. r*mabfiicatotfiftctfcW6ai. 
2DpsCfpt.tfo.3Db5ffn.aD McaapflocftmJo.bcbfiics 
ntag. l^oDieitacta^o.Dc J=crj«.»iitj.totnfictbtr6ii 
rctejiluefrcofalilofctio.iFc nefmojDicUbji ;ftf.t>,rt 
riaqttaaDtnatn.totfifictbt matu.%. tfiuitaenutuS 
cfitf ncf i officio tpali fcptimi aliis buob* fequftib* 8 U?\k 
J)iciocta*5Fff.qrtacbDo,tc* riabfiitcfeclnrt ifcf.bt.tonS 

Jiuctiem craftinoepi',totU3 fietbcfrt6bnDictofiiquaDj« 
ictDeepp.liJr. IDicfitctifica^gefimapoa. ^ttifuntDic». 

tuB ?ltum«arc * . . flDce Dc fa rnc* fi afi/ mco . f»it fitt tifr 

ba3D bfi*an. £>rcUataa. m5teeo£>abb5 totfifictr* 
<Fabc , biea&be'. rotfi fjfcttc ftfo nicljaffociKaiefotitsto& 
fcto tarfanqm ittfo.Dcepp.3 q$ ab bcf.a crftt Dc fct6 nm 

£>tellaqua biDerat.^f.b. lao/cnntfo.DcaDucntu ftnjt 
rotutoDcfeGcnttiiTo.cccpp. cdtincfitttaDnica *Xxpsi> 
a. ratbc*tcefleita.3bbS.Sn rtiefctto. JDfttcafcBafict* 

3mmomt! magt.^cria bi. fcto nicolac/ctl mc"o.bcabufj 
aDmattcrrittrcolcctDcoincr. tuabmat.taDbS.ututcotf 

^DitioUannreicdt.a^fp ncCinbictttDftica. ^er.qM» 
c&biiFcr.3fcbn?5« lurtjiu n , ia . 1Rcrnf.«. Crcela. 

cc.aiDbetotufictDc fancto etntDccrpSnccuaoctii: btfc 
gomcrmocttmfotcftiopau UtctDebnicapcctS. «Bruiufi 
lo%Dcj iutiefttie/*Decpy« gnatnfolea^. !&icrttnrtfo. 

8. «Bofttcdie^abbototu; caaLiieDuob5fcanttbu».3» 
ftctDc tcf.cn meo.bcpbictis lau.iijo.S. «cceinubunre 
fctjs*tecpp.on.»te^aqua It.ctiaUtsS.* piectinflibi 
biDcrat.3tJ i bcf.3. sDjdkb aDDictafcc.fttfa^aDbfi^. 
fi^?»©fticatfcaoc.cpv. jjoccurrecit. 3o bStotafot 


atmcntu* totittitt6cbttmtictfimt 
ijio,DrtOBfti«.fef*W.torft 
fictofDWofcfto.ibMmc 
ino.Wflbn{tn.S.lD«rtDiif 

prmtmfli. jFcf.tfu. ab tna; 

fl ii,*rt.I,na.fctfm.fe£. 3b 
W^Motflirterit£ab#totS 
ftrtDffrtS tnalBtito fcfq?aD 
ttfjttfitlJ flDur «tfi mco.De 
ftirwfff.Jaliiefcrfs. JDfiica 
iif.aDraat.trcomcDier.crnt 
«frfteri8»l8pfift.tffiDuS 
Koiiica. jfcf .q.atimat. 1# 
gmfcipetierbu. tnalusDuo 
twJnlftu.tljo.S.fcttetoe 
ii!ct.f&aliifl8.a&bftD*.an. 
<0gteDief.3Dtoef.aDmajM 
£Hapia. ffrtfjfrlfjtibj.JFe 
tfom.abmafu.lijr. iDetrfs 
DcrDne.fuaUi0Duob5.ilau 
UflfrfiiffT.aDbn^s.Cofur 
gc2turge.3DDgabmag.S. 
iDaoonap. ^rr.mi.f iciunt 
learwtjtjhtt 3bto5aDmag 
i.iDraDirtciTe.^ttiato.aD 
mat . %• .Clama i fojtituDte 
(aalii9Duob}3lnf.*l|o..ff. 
©cfpottcict. tuafi. 3Db* 
I.aHigilateanio. SDtoSab 
itig,».€>clam0Da. Jfcr.toi. 
aofflfltu.l».l2>2ecurtb2. cn 
ttouob)3nIaurj.f bo. an 
Cdfta tee cltote. m aran* aD 
Wl.lntuemi. o25.£ccita 
ofte. 2Mj^ot.«aDtoso|6De 


Dfiiffl.aDt5iaDmaB.so 
0^0. &ab.abma.tWEmit 
tcaanft.tft^rDoobj^nr.i* 

tjo.S.iactpBciac*. taatiui 
EDbn^K^anaarit 026 

»r»4*roiti »Dl)oF.o«De 
Dnita 3tDb8aaDmag.D 

rcFtftin o?6Debfiica fcfii 

earlrtafnoc.iLaCofclami 
to.S.JUrarni. ti.S^onent 
tou.a.iOuoftet. x»m.5jtfElc 
nare. «jc. an. 4B% H farta cft 

£tfaaUau*tfn?fibitibiU 
ca 3D ^I itoigiliaftti tbotnc 
apn tom fltt Dc aptb mc* ,te 
Dftuaa.fcoeetcttiom.^fcr 

fi.totufictteaploita utfo.tf 
abnem a.*Bouretmic\ $d 

t>5rftf0.bcaDtic'tuatt,25ea 
tamrbirft 5Frr.tif.aDma. 
1$ . flpo tce urt\f6 tt Duob* 
Jnlan.«t)0.§. IRoiatctetf 

rfiatiisaie UDbft # 5,E>ie0 

Dnt.abto»BDma$.SDcma 
nuet 5Pcr.5rta ab niatu . % 

Jntucmi.ctl af Duobj jn f. 

Cttfmfet.aDbfi^a.ioleptjH 

liDauiD.atotoSaDmag. €> 

tfgotfginn ^er.to.intugf. 

natalisbniim.a.rjrliiuDiby 
<ffacDc^mc9.^tcinlau.4iii 
ripint.Defvd tocnicr. f C f . 
iii.cbDo.ffquttifettofctittjo 
mc martjute aD tef . tuano. 
Dcnatt.an. iRctcicncmatre 
Jfef.firt*31nuttaf, IS^cin 
^^^,^^- 


—— — ' 
jjjjjjjjj— 
INIIIIII 


TTTI 
3 


; 


) 1 

1 


1 


12 


1 


3 IBotyfca BflHSJ. fpetttiJ. tDft* tnio.Qttpv.i.&nttietaii 

Dirit., iCnarefre. Cftal' ojfi. SBocaafiOfie. fmtil), 

flictrortfraifTflort. natiuf. flDtnatn.toiSffctt5cpt>phi 

t6i.&. «oiftfecifJjfie.trcfl «teelcrtw.eruntDetrpfim 

Ut.etfit 0cjp6ren3|}t'. «rat euagc. Cft fntriieefrer ictue 

EBterihrui.&. «fccreaanw 1*. fcDjfcF.nbbfi^ArT. ai«t 

H tlioriofttiflrciJnff&uB tf. Derelie. aDtocf. ah mnfftoi. 

tot *t«wf f n Df t ta o/ticA aD b» fttella ifta:f cria it) . toi ti fid 

©nmrmnfile>iuni.o;to. brrpp. ct crfittrce lcctiorM 

©fieffpf.abbif.S.jlOmgt Oeerpfic citagc. aaiDftiobci 

f!'JttK tolartn '-^ ,U ~**'i*' f »U«nfcria rt obfi«. 
fcfi fitaflro . f aMfg fcie fet. an. fttrlla quam toiDrrant. 

to.*0 diatii . $. Cogratuia 3o torfprtae. » m rrafhnfi n 

mmi. cii iiWflOuobne ccf. tot t um fietOc cpvuliama 

cWrtctiriofficioiPaUfcptioi f-xnanoonatalc Dftirab. 

ci 01. ^cc.tt.rb.rcojitis fcra KJ. bo mcft. £>abbfi ifef 

ftlo cpy.totfifiet Occpt-. » f<6 ¥ to.talifl « a(rrtcolcoObtC 

^«•«WJptoff w » tmi iittrabitaOuJtue. ©ftwapH 

».0fntur IDieefancnbca* niatofnfictbtcofincfinOtta 

«•«»**"•• ttjcotacto-- bftoittofiinri.poft Mitant 
no^gte. dc cpp . 2. #mi« d.«. cucn.ct fiafifi* l S 
naiittibcrac. ^cna.toi.totn mr*o.Drco. «Xftra a tarf 
MBC Wrtoftno . cuitnco Oc fiettot^ncturTnoft^S 
f p .£ ' l'^ MteB 'i e, l am - ««» bftfcctoicB a& toe 5 «fiYoeM 
2i? M.W/W"™^ nirolao '5meo.oe?8i a»au 

».ftr3ra.tcria.a0bn>.oft. ntfaiertto. cfi» ii»iohn B 


BMMftM 

bm'0. Jcrfab.ftftrr.lrr.Br /n.^ClamainforriruDif 

ftlMjtfartmmntfo.tJiimj? rnaln,&bnob*,3ntiiu.*bo 
ta.aftJluceiftocnnmwce. aft.Coftarrflcitote. tftaini 
3bbi«.b*&6puDtrt<>ntfo. 5. 3bbft*.8Jntnemi. 016 
bcfcrtacutalta tDcaDucntu <£FataD«cpotfttataa*te; 
gn.iDuipo(tmctocmt. JFcf. ntorhf. 3bb,o.oi6beb!u*ctt. 
feMtfi matu.tr Ui.mioM 3&t>ff5.a&mitaf.fil>ciaais 
iDucw«n.»KifcpufiU.in<» DaniD. o:6Dc»fti<a. fe-ab. 
inc0. 'ntigbcmartf.ntfo. «nrnat.L*|bicfurlbi ffiat 
•fe*iftu.3.CantateDno. Duob*,3intan.iUo.5,Ikt 
^ibbafoabmora.Dfmar. paaftcus. cnaCrfen.abbftMI 
BHM.waDnnitu.an^cs flJ9ariflaurc\ IDCcUon 
nabttbna aburf. ocabnrn fotcfe. 3Dljof'.ci;obcbnica 
tn.aorru?.nri.£>faptecta. 3lb*ft\fl\abmflBf.£>otieV 
tirbictfo|6\#rc<taDftcro:* ot6Dcbfiica. IDfUfa.tftJ.fn 
tia. JDntca.irj.fotfi fifttu nocmr.quita«atl JUramnti 
tttntturinbktabfitca^Ftf* ku.&n.yj)on£tbfto. *ij.an. 
ttofcf.fftfMncteabmnniti. sQuofiet. -ttij.affJDaboui 
lonloctMrginr.mcnio.DcaD fpon. iircin.i. DfWcaaDm 
itftu.a.lDmtDneprnirtria' ir.nnArrquofaftacft. rcfa 

3D*e,iotuftrttffft6n(d>a- Wfrmenfl DictaDftCca. 30 
Co.fot.ftcuwnutfo.DcaD.- frS.il.nDtnnft.siDrnzgeriu* 
Bfta.aft ^catamcDitcnt. JFcr.r}.aDmut.lft.Cm<tre 
^rf.m.totnfictDcDiciJmat agnti. tfiaWebuob*.3fn!\i 
ir.mctno<Dea6uciu.'aCon !iof.rt.«Eccc\jemet caal4$fc 
forgcronfurcje. 3bto3.fota 3nbft*a\€$rcbief*aa 3n 
BfO.bcabttfRtf. tofftorftftctbr&f.fttitbfrnr 
anttmenbefr. tuKrcuifab apiWumto.bfabuftn.flft. 
Ittto.ficiDcnH. jfcf,iit(.ii fcneebfti. JTcr.ir|,torflfirt!5 
dittt)*qttupittpm.3Dbff.3. apft.mcmo.bcabucncti. 3« 
•oma$r£>aDonap. orobe JBolitrtimt. 3lbt>6.t5aptt>* 
ftniu.^cE.b.aDtnatu.l^. mco.D:aDnitu.iT teoccte; 
•nfcipctfbtt. tfialneDuob* ftumfft..jFer\ff4.*Dmar.&; 
Liii,(Hbfrf.9i>faft«a.C6 «96tc0iu-t\ .jf.jj. la 
rolamtni. 3DD8.a.aDmgt fftjj&i.ftDWi^a.llorcpiiff 

DtaWricuc.^cf.Di,aDra* UD«twb.BDtocf.aft*a«img(. 

I l&ubpceabucntuo 

<3Demanael HFe£.*.3bma cpp.afl.*J>«iine0 angcioj. 

Ife.Snmemint. eoaifts. JDfttcainfraoc.epiMotfiRtt 

llrtlaaT«rjo.ff.aDcfpoY)C : iet tott6rtrte£MDirtabnica. 3d 

cualoffS.aDbfi*. 5. fflligila tjef.totfiftttDefcd guttlttmo 

eerio.3btoef.fi.aDmgt.dD meobefctepaulo.bcmar.ci 

tfaobtrai. ^ertatot.mbigi. tccpp.a.puctiefuo.flDtfi. 

oataltol>ni*31tt^a.5?tfl.S. aiiomqsDfic. *et.if.tatfifi 

bcuoalibanottcnicr. .*; m M -.^Ccpp. 

aa SftieipifirlCfiMrcoeflos «.ilmmonrttmagi. aDbcf. 

re.fce«tirMbDo.r^a*£ifcf. totfibc&C.m?o.beepr. In. 

fttitbomc.mar. 3D tod tttfo. iUttiuce. Jtr.uj.ab raat.tt 

i nati.bfti. ajBcfcie© marer tuttetbe epp. t crut ttcolrt. 

^eriA).abmat.inurt4Bege bcomc. aaibitiolmneoieffi, 

itatum. ^.«Cntterc. afi. i*.Ctfijftf.nbbfi*.fi,<Boj 

Dnobitir.fs. £luatcr>e. beter.abt>cf.aDmaj|.g)tti 
'fialQ0pi0.iicDrttraifraott[< laitta./rrio.tnj.a. £>tclU 
natt.ofti.^.^lcrbuca. ttcs cjuabiDcrat. &e.l&ft*.<*Fofl 
tec.ctutDcomc. Cratpf icfu bicetin ctflflmn lorumtoli 
afit.Ccccagn^Dei. cfialfri. oct.cpppfciWt.ti:. 
fcfttribu*:* ttfabt*tinet i* /7 

ftutabntca.3bbr19an.3Du /- ? 

mebifittlftit). ojtf.SDpofc^ £fc£,xrtCi* 
pitcrnc.abfeS.S.abtttaj. i^— > 

t^oDie itacta. mco.befcdtiU u 
neOrocfiaWirdo JFefbi. to V 

efi totcormctinoffuio tpatt- 
fcpttnu bict oc . #er.fci.tbtD. 
fcftntiincrftfiinoepp.abraa. 

totfifittDecw.1&- <**«*&* 

Bb bfi*. 3 iferetla tlta. 4Eotf 
tieabtoct.rotfifietlS fcSluiia 

ko . m&> . be ep? . Sn £>tclia 
quatiiDe. £>abb5totfifietr* 
fc6 lotlano. fo . $ ei*.efi mft» 
rjccpjr.l.^incnteo. 8b.1ȣ 

9 iwtnAM c om mcmj* <£> 


S>fito0maaftift* 

gabbifo MWt aturnrti 3* ifitffMi^ifttCfe. pf 

DfiilD M.l. aSrneHittiw. CfiinuocatS. cfiiHtii. hp*. 

ft*. fflnitoctt.tumttiiilii Cclutie. Cfm Cuinno* 

i6iit)fmpf«»mo.£aptVn bi0. rt.Cuttotinos. ^ <Eui 

cccbieefccniuntDi* gila. pt. ^uncDimittie. |» 

cicDfte ec fuftitabo r«rffiibuumtaoloco.lDfo«s 

DautD gecmc"iuftti plcfoztuminhnc pfoltffrt. 

f regnabit teri »fa ff>ftif» p>iwi m •bttriita 

picR0 ctit : t factct tuDiuum * l«i. Jnuitaff.«ecet)enit rcc 

lufticiaintcrra. % . &ctcnf occurramue obuia faluato?i 

cdi tetultctcratubilatemfi* nfo.^o. <aaemte.t»> , « fllcr 

tcelauoc qzDnenrticntctCt bfifuprrnfi. 3 . 2Jnfriu« bfti 

pnuprrfiCuov mi(ctcbic. * . nunciauitmaricetcfifcpitlt 

£cccbnacorbnecom\nriutc fptritufanttoaltfc. fii.ffica 

toeniet.€tpaupr¥.tJ5ria.<£t tustoit.ctialiiapntitmptai 

pau.tjyv Conbitoi alme. moDioc*nttncriiff.I iDcfjw 

4. lRoiatcccUtefuc.tk.ee onttibulctftoctbumtflite 

nuteBpluatiuafiafctiaffta l)ierufalc\t§.lDftff tc*m& 

«gcrmmctfaluaro^.l. Cc* ue.rfiaUioWI.I.Cubeitj 

fcnom£Dn*incnifte<6giquo lcrmrcrraiutanon rriemi* 

triantae ci*rcplct o:b£ (ta$ nimacr tcenicriet Dujrqntte 

£t £9a§.5. llifft. €>fo. gatpoputummeaifraet.fr* 

ettitabncporcnrfa tiuf fealunm.iuraalihi toti.A. 
ttiralftqflcfriefic tuc <£rfronfpcctceDc«We cius 
p lomtriai : Dfffi in finf fctt de » - Deuo noGcr manifcfte 
mentet onrrare.j£ui toiuto. tocnict.^>atcrnoQcr.€tnff# 
flM.WoUMfrti*;*" dBcfc pfawmttno.lfCttortftiM 
bftetoemcttofefttieiuecam ^— pfiopfaicfilflamoequa 
co*crifiBOicfllalusmagna vJ ViDitfueiutain ct tjies 
altiM. Lcfamutno^ON rofatfioicMeojieioattjan: 

aontrrentiae noaraeqe actwescctHereguiuta.aitts 
bfte MtfitanDo purifica titccctietautibjccipctctra: 
fclfernicnetetaficriaufinliuB qifttnelocttt^.jrilioecnu^ 
tuueDfie noncrmoHmefan ui*ctaltaut:ipriaucfpjeues 
ctieipflratafibnnnobieinue rattne.l£etbicitbfi0tt 9 :c6s 
matraan&onem.sQui tccu. uettiminiaDmctfaluicntie 

aa i LO •^r cn <N o O^ 


co P- AD m ■-T ro 

■ — *.N 


— 


■^ — rH ji ^^ 1 
■■■■■ 


Mll 

8 10 11 12 13 JDfffraftttma 

ytttt.fyec titit Dfte. di tn ifraet:abalienati (unt retrw 

fnu Uctionn wo aiCu aut, fii . £>ue quo percutiatooetoU 

prrtotuabufftt cum irguur traraDtentcopjcuancanoni 

pfa.wopiuta. <Ct gcruralif £>mttccaputlanguiDfi:cto{ 

ittufunmicffif DcjjpUctie.l* cozmcrcm*. 3 plantapcbifl 

Hfytct&alogccccrtoitcotri tofipaDbcrticftnd efttn coCa 

p)tciuuitocmente?ncbu(at0 nttas.lr»ccbicitDrieDeu0. & 

catcrratcgciitc.jDtcobiiiam ^iiTiiscftgabiielagclueab 

ci * bicite. 49uncia nobie fi tu maria birgine tefponfata io; 

ce ipfe.&utrcgnattiniocoi fcphnuuciaeeiDcrbufcrpa; 

populoifrad. tijDuuutcr^ ucfrit&irgotcluminenctirnc 

rigcnectfiinl*omfnumfimui ae maha mtienifti gratiara 

inunumtuuc0etpauper.3lte apuD Dfim.Ccccacipics jpa 

obuiam. ,o JHuircgioifra^ ncs «tjocabiealtidintt fiitug 

el mtenoc qui Debuns uclut * 3ne maria gratia picna 

oucmiofcpl). t^uncianobie. Dn6tcciim. «Ecce tonti. <5ioi 

Jb «Erctta Dnc potcutiamtu riapatrt.<£etce6ripie0. * a 

am et toent tot faluoo £acia0 n.nncf .an, 26enebutatu m 

no6.s£luircgnaturu0.(lDt'ia multetibus et IrneDictuofrit 

patri. ft^.reirutumir. r.n. ttuotocn 1x10 tut, tnjCottn 

aognmrir bo0 poffeffotf ua . * . mop clamantio intw 
fun : « aUn 9 p:cfcrje d ni fcrto paratc tjta Dfi i rccta© fa 
fiii.Hfraelatltmcnocognos ntcfcmttaoDeinti. p $p 
uit: * fptfe me 9 non iutctlcrit auDi&Rc. an 4Dmni0toaUi$ 
^cgcnttpcccatrui/ppttogta iplcbiturtomiomdof coliid 
ui iniquitatefemini nequa: Ijumtliabif fCiDebitoiscaro 
fiiti0(cderati0.i^ecDicitDfi0 ralutarc Dct. n» IDtltgate. 
«r. atfptcicbam intoifu no= A.Cgtebieturbnstclorofa 
ctieetccceinnubibuBcclifii:; ctofuo. <o»-2Licnicttotfaluct 
u0i)omini0\3cnit.CtDatum popuitim fuum. *.tt6ort» 
cftei «gnumetljono^ etom= ^-Yulnuoctliuot etplaga 
itiepopuluotribuoct lingue VAtumenonfi ett tircunli 
femicntci. r> Cece bnato? gataneccuratameDicamtne 
Dfocrt^tutctoctet.CtDatu. nccpfotaolco.Cerrabeftra 
Y^\ creiinuctntDnm /mo teferta.Ciuitatcototefucce"* 
A^J blafpl)cmaucrut fctrfi feigni.lRegionc tocftra roji 


flBHMMnft 

\)obiBaltcntano?ant:*Dcro Dftigcntc0*annficiate iHuo 

lobrfftcBtintJaOirattftoftiU. mfinibii0tcrrc<£tinuifnli0 

foecDi. K- 3Buetnaria gffl queptotulfuntDicite.$5>al* 

iiienaoli«tecli.ft)pieitnefa nato^noflcracucnict. * B 

tfaflfopctumict inteettrirt* foltoojtu ctotcafuab aquilo 

aiciflittif obnmbyab it tibtqtf net mart.€ti.<l&to;tta.£>al 

cnurtenaftef fanctufcoeabi uato*. Jnm.nocf.n^iero 

tut faiMbei, £. ffluomoDo ffllcmrcfpiceaooztetcmctw 

ftctifluD qrfiMpnoncognos Dealfa.pe. Jteliefi. g 3Ds 

fcoct refponDcne angcluoDf toinfponCalutem* irjierttn 

jt(tfi:4)pintu0fctu0, r,*. glo;uameaalt'a. fe.^ap 

>vtDercliqueturfiUftfp6 Dtat- 3 <&r^giptotoocauifi=> 

fcAw tJinbiaculnmin t)i* Ufi mentocnietbtffllnctiptin 

nta ificuttuguriumin cucu futi. 6». JDtieinfcirtnte. *, 

mcratio:ficutciuitft6que t>fl egrebtef oirga De raDireiefs 

flarar.jfiift Dne eiwituum fe. tj3r.<£tflo0ttraDiceet9a* relfqaiffctnobiefemcnquafi fccnttt. ftfommartirtt.rfa, 
firtoma fuiUanuerct qft go* *Tr*niUot£e. C« appjopt 
mojrafimileociTermw.f&ee. JL, 8tTeticfnel|icrofolimi» U $aluato;zcm erpettam* * UeniiTct tetlJfage aD monri 

tfimiefum criftS. iCuircfoi oliueti:tuncmifitDao0 btCct=> 

mabitcojipuebumilitatwno pnlooDiccnoeifi.JteicaQcb 

flrctonnguratuco?poMclari lum quoD contra \jo0eft: ct 

tatiefue. tf #icoccupmtus ftarimtnucnteti» afina allts 

fanectueinconfeffioneet in gatam:ipullunurica.iS>ol* 

pCalmifliubilemSeii&ui^W uite:*abbutitc mitlii.Ct? . 

•uDitetfbn Dni jmipca 4>gh - bri loblaffit tr rao In . 

. foOomov:pcrcipite au* p uto rcsipfacjcfgtttot que< 

..iiaelcgcDeinoftrt poputuo ratnuc. ;tfrcquetcrclDeicfu0 

gomoitre.iQuomiclji mftftn tocnief Itferttn/ ficnt loliancs 

bme^ietimarntoeftrarnmDt feftaf:nuncptnfibiabl|tbuit 

ntDrlfl.plcmie fftf olocaufta miuiQcriaiumctojtimnccra 

arietumitaDtpcmpigumm; mo? toirCtiacircafe oinamS 

tfonguinemDituloinmta* taconftituit.nccaD tembtlc 

grtozum et Ijircojum nolui. lauDcfueDiuinitati&animoo 

9ccDtrit,|& t 3uDitctocrbu populietntauitiniamoioqft 

a» i* 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 


MM llll 8 10 11 12 13 JDttiea 

Wpn tcrcf afitfbft. Cu autc\ 
«fr «2cce tfgo ;2eipiet tpariet 
filiuDtritDne ifcocabif nom 
tf*abmirabfUs3De 9 fb?t(. t>. 
Collitcpozraepxinpcetofae 
tetcuammi tmtectcrnatee* 
introibtt.^De?. },* Diq. 
-»^Beoergo ctirara ffini 
.JLtngrcKusfctampluwil 
lozuaDuerfumfe rrcttarct in 
uiDiam:quui latrnipuepaf 
fionisciusmftabat.tlEt non 
tuo:9 eft anguftabat necp \)p 

S;ebat:feD ipfcmagtoaDucrs 
iim fe compdlebat mottctu. 
sUuoticns cnioc manu faccr 
Hotnelapfue euafit: ciicfTct 
tifibilisfactuei^a £>bferro 
Dncmitteqiif mifTurueceui 
brarTlictioncpopulitiu. §&U 
cut locur 9 ce Urni » librra nos 
& aifolieoztiieroccafuab 
acJlonetmflri.£>ttut. rjt. 
^v uanDo iuDei toolucrunt 
V-£j:pmoccitrrc tagcrc efi 
n6 rjotuerut s&naut ^psfc- 
cutuocft mo;tte\i>tetcciiubri 
no pmicrut . Crgo fijcpe coe 
pjouocauitticfozrcbcmoxte 
fuafcciteosiinojcios. 2lbftr. 
Cscitamr coe tufaccrenr qtf 
antea faccrc uolurrant : feb 
t>t pofTcnt faccre qtf pxiustou 
tcbantifacultaecteDataeft. 
n6 mutata tiotutas. &♦. ©c 
ccDteo toenult Dmt DfiBetfu; i.aKuW 

fcitaboDanib germciuftfirt 
regnabit rcr t fapicnecrit et 
faciet tuDinu t iufticia i rra 
Ct tjoccftnom? qti toocabftt 
cuDnoipft^nofter. rj Jnttt 
biw itlie faluabi f iuDa t ifrt* 
tjabitabitcofibJtct.oetlioc. 

<©lo*fa. \Bt . lfieinriDif jSoi 
binf «Cr befi. tf.lRojatetc 
litefut>. iu «Ctnubropluam 
iuftu aprriatut tcrra * gctml 

nrtfaluatoxrm. Inlanbt.l* 
jnttla fcic ftiuabuttnontee 
bulccbiuctn et collcfi flucnt 
lactmclalla.pe £>ti0re§. 
Injlocunbarcfitia fpon c%* 
uUa fatis filiaruerufalfalla 
£«.3lubilate.$n.€ccebif0 
toenictf ocofctiei 9 cumeoct 
criri Dieilla iur rnagna alla. 
2Dcu0tcu0me 9 . 5 £>me 
fiticnteo toenitcab aqeqttte 
DfimDn iucniri poteftalla. p 

35nDtrite. 3. Cccetocnict^ 
ptjcta tnagnue t ipcrcnotia; 
bttturtm atla.fi Jlauti. <fi. 
^piDtebu0ttti0 fatuabtt 
^A iuDa tifrael liabitabtt 
t6nDcnter:ttjoteftnomcqtf 
toocabutcubft0iuft 9 nf.qp* 
Qliorclara. *.5Horrtaman 
tis f Deferto. & ^aratc Ytia 
Dnt rcctae facitc fcmiras Dci 
ttf t.g .g>pufTctu0t tc befcen 
bctmaria.nctimcaettabcns 
in totero fttiu Dei a US .p 1& 9 . 


el zJFctiatf* 

i tcita Dfic potcntia tuat lutarc tufi Da nobie . $Q iam 

Jt»cw:W«bimtncntib* ti6na£>ft**De. * 4g)cmcnto 

mt&ifi ncoriwulietcmcrc* ntiDftcinbnplatito ppfttnu 

! mnr «tcac*tcetipi.te libcti I» ^liCttanoe ifalutari tuo 

icCaluati-iluitoiui8..apco- *>to t>ti.3D nomi *<£cce 

crtutnc.tiJoioue&tii.J toenict* u SlJirfibiUa. c*p«. 

«jtteoftotwnirt. *-3luftoi6 ^NgrcDictuctoirgaoctabt 
afoofo.iC6friftia0nfa0.rt v !3ce tclTc * floonc taoice 
ftc mtrnoiu aoufrft.lD.t. eine afc£Det:trcquicfcet fup: 
j ffbta.tfi *.(t.9cu0De cumfpu0Dni.tt' fiaiBteljie 
uemcuercfpite. #agna oii rufalemozief Dnt. * Ctgio 
mjDMtat.5Dtmiii.3n rfaet 9 in tctHDcbtf fiDzietur» 
tllaDfoiVILciit?. Capiru. <Elozia.j&up;rc.T, iDftete* 

QuitocnturuectitKnictt tHrrutuc6ucrrenO0. «*.4Et 
no tatOabit :ianocnt oftiDefactftua i faluiertm* 
noz infinibjncroqmipcc' tf>c*t>t*.3Dt)ef.a.d««w««K 
faluatoinc. i. mcniaDlf* rnmpteocDilira. C«p«* 
bcranbu noe bfic bc*t> irtutft /»vccc totrao toeipiet t pa- 
alla. o JSDftcnDc facic" tuact v ' nctftlt6:»t)0cabif no* 
faluicritW.iDnc.^ria.t-if. m£ci'cmanuet:butirtitmcl 
CUcni. n Cimcbutgctcono comcDct: wfciat rrpzobare 
mcntuuDnc.nOEtomof^ malumeteiigcrebontl.tip*, 
gcatcrrcgloziatua.oeo.tfr. ConDito*. J Wozatcccli. 8. 
titaDnc.Dtd.aoprtlTionc ^ctimcafinariaiumiQiQrs 
« CcceDteo. tfi #fu.#.3Ro tiamapuDDominriccteconct 
rateprottDnuapccDfti >n pieet pancofilium altetupa 
m«rcffuctoztt#»i(Ttt0. *> f* ^atjniticat. £>zd wi , 
«CgrcDief. uro.£>pefc"pifne «Spro.oe icrotwnctbcoib* 
oc* cDificatoz. ibtM.aR.3Ho lttl0.Xbc6pUto.il. lurcm 
cfiDatc.pi* IDcfccit. Cipt. tuam., |5uncD«mittie, 

Omniottallieimptcbif t #rtia.n. jfrmiturf l&cgem 
ommemoetcollietius WtutfiDn^^lenitcattncm'* 
mitiabiturctcruntpzauain i> TOcnicc a bt>«$ierb!ifapEc 
Ditccta t afpcta in uiae pla= n6.--; 1D neDcfcYoi. JDfie 
nae.t* €>ftcnDc nobie Dne illuminatio/fi tota ptatmo- 
mifericozDiamtua.* <£tfa tta.fc Crfpon. 3Lc»t)rnt. 

«fttri 
JFerfatq. 

anm beniretie ante con* ^nfcnfet bfio * no farbabit 
fpcctutnmefi qui0 que VA wiUumrttet abftobita 
fiuitbecDeriiftnibttetocttrw: rctteb*a¥:*raatfettabitfeaD 
totfimbularetiain attiisme* oes g8tc0*'n 1 '.aHofciara.* 
wt^eofferatio toltrafacrifi aiordamatfMn.JLeuab"* 
ciafcuftta.3ncenfumatomi rufalcmoculos ttoibcpotctv 
natioeftmiclji- J3eomeniai tiamrcgie : ctce faluato* toc- 
Cabbata:etfctttuitate0alta0 nit toluere te a tiinculo. £0* 
non fcra. 19« tucit Dft0***- JSftDfct* £>J«C0 quonoiam 
&etcntutcclt *.t.titi*. i|ic*aoana9bo«t0t»tt)ftWf 

Xniqui funt cet*t>ft:batf in pfaitcrio. t t fic c cotu aouf 
baottras» folcnitatC0 tumqfifitDetfJc cfioroneDt 
tjefttasoDiuitanimaraeatfa bftica. fl^eraojtf cSrauuea 
ctafuntmicinmolcftaUabo* jucfoUttcrten tnaltotpcnfi 
raui fuftincB . «Et cfi ertenDe* nfic v coeft aouctfi . 3b ptna. 
rttwmanus toefttao auetta Sn.Cefcmfi.«.2lbecia.a. 
oculo0mco0a\)obi0:etcum ^lniUft. ^pm.jn&icb?. ** 
tnuitiplicaucritisojtationem aneniaDiibcranDtt.waUa 
nderaubia:man 9 enitocare BoaUa0l1or.wm5ftua.c1 
fenauieplencfunt.l&ceDicit tttfitptreoraebbOttiaDa.2*D 
>»y.aift)icicbam. A-ctSiq. torf.a.t piaftria. ceterattt 
*|""] auamini munbt cftote itiUnica.an. &nfcrj»coucni< 
JLl aurcrte main cogttatio rrut inucnta cttmaria babcs 

ttum toctfrar» ab oculio mcio m to tcro dc fpiritufancto alla 

s&uicf titc agcre peruerfe nu po. ^agt.i^tect» totfupw 

fntebcncfaccre.sllueriteitt' 3retiaiq.]nutt.l)P*totifl 

tncium:fubueniteoppjeu"o. fenaCrtJft.,Sn. ifciirpfaUno 

3JuDicatcpupiUo: DcfcnDtte DiafecunftfifcruL#*.<fl*jr«'- 
toiDua:*tocniteiarguiteme Dieturtoftebcloto. **•«• 

DiritDns.t^ccDicit. 1 *- $$it t^tfurnntpcccatatocftra 

tu0ctt. L CgtcDicf Dnsoe $Z^7 totcoccinn : quafi nir Dr 

toco fctofuo.«K-J*lcnict tot albabunf.aetfitueritrubwt 

faluetpopulumfuuma pee- qittocrrmtuiuo tortutlanaal 

catioco^um JlniattOio^ota bacrunt.i&itoolueritiai au 

iuuictjttnctmpiaimoptft &icritiemc; tonatcrrecomt* 

fcrtffcambc. Cepttulfi. Dcti0. jCuoDfinolucrttisct me*bfraennbffl ( puoratierfs tuooCitutantiquirns. $5ott 

ti0igiabi 9 Deuoiabitfco0:q: liec tjocabcrie eiuitafl iuftt: 
00 Dn<lorarucft.«?ccDicir. tyb0«ibett0. ©ccDicitDftB. 
fttcmarta.«aitt».M- *». etcetou-gojwa»"**"- 

Qnomobonutaeftmete:* csponiiubitio rcbimef* 
fttfjc riuitae fttelio picna ^J ttbucctea in tufticiam. 
mWrii.JufticiatiabitBuitin oetcontcrctCccUftoe* perra* 
tt:nuncautet)omuibe.3r== ta;te0fimul:*iibeceliqaernt 
genramtuutjetfumeft infco DftmeaCamctur CofunCcnf 
riam. ailtnamtuummirtuj eniabpbolioquibTfacrifiea* 
cftaqaa: pjintipeo tuiinnbe uernnr:etcrubcCcet[fuB ojfie 
Ittfoctifurum. Bjerbicitoo; (jeelcaerat(curucriHt)clutijt 
minu0Oeu0. Iwettoerraa. tugteRuctib^foUiettoelutoi 

Omneobiliguntmuncra tuoabfqjaq iJ?ecbicir.t- lu - 
rcquunturrembnttfiefi: /■Wtcritfa^tituDo tocftra: 
pupftlononiut»icant:ettaus v -AtotfauiUaftupe;*opa0 
faMmenoningrcbif abtoo fccftrumquafifciriUa tftfiv 
|S?optctl)ocattDfieo:u6 ei; rfbcfwrnqtfinuihtnd errt 
mituafo^tiB iftacl. !£eu t6* quiertinguat. ijec bicit jttt» 
(otabot fupcr ftoftibuo mcifi Ctfcnictfoztuttmepoftmeeus 
tbinotcabo:bcinimici0me= imjnofumoign^folaere top 
10. fcec Dicit ofie. Jn umu ngia caUiamcnro^ einw*. 
ta»fetMn. iQuttftcbfim Wt 9 .aDt>et-a..erpcrrato 
bmn mttcmrt potcft inuora* bnmfuuiarojctneri cr pzcfta 

tecu bump;opecftaUclupa labozeftDup2opc catletupa 
I&encDictuo. «wUn. pn. apag.;*rrtat>.fce.t. 

Crumpantmontcuiocuno^ y\ crbumqtitoitHtifapae 

tatcnncolleBiulltctatuquia vJ ftiiueamoo^rupmba* 
lur mtiDi Dominua cti poren i)tcrufalc«Et crit t nouilTimig 

tiatocnit.p». ^agniftcat. bicbuofjpatafmon^bftiin 

^cuaqiut %t.i. tocrtittm6tifi:*clcHabiffuB 

er*iitrtainannmr3aD collee:ctfuictaDcuoc6gete& 

k:« crcoquaao purii ctibutppUinulticrbicctullc 

fcojiarufi:etaurcraocftanfi nircafccbam 9 abm6t£Dih;f 

tua OFr rcftirua iuDiccs tuos ab Domuzciuuobt&ec bicit. 

titfacrutptUU0:icdfttiariO0 t*. lctcuf*uaat0.llc.itt. 

m 

jFcna t»* - * Tabba to 

r-ytDoccbitnofltoiaflfua» moafacietimorfDni:**! 

*T3« ambulabimue i fetni ria matettatiflefDcuUfubU 

tiscuw/qztefvon csibit le*: miflbominifltjumtliattfut;* 

* toerbri Drii tt tyerfm.et iu fcuruabif altitutotHro$l3cc 

Uicabitgcntcflriacguctpopu ^y yaltabitnr autS ir.« 

laflitwltofl.<$t?nabuntgla* TT3.liftefoluo inbie tlla/qt 

D 100 fuofl intoomcrcfl : * lancc bicfl Dft i er erct tuu fupcr ofm 

afltoafltnealccfl.lpcc. f.#. rupfcbum«e]ccrirfi/«fueom 

nonlcuabitgcnecontra nemarrogantera ctljumilii 

jcntl glaDium; uccejc* bitur / « fuper omnce ceo;ioeU 

crecbunturmtra ao pidtum. bani f ublimca » crcrtae/ « fu* 

j>omu0iacobtocmte« abulc pcromnc0quercuflbafan;tt 

muein lumtneDfti. |->zoiect fuperomnce montcflcjcccifof 

Qienippfmtufi bomfi tacob «fuperorfteetoilce elcuatoo. 

qsreplctifumtotolictaugu; £tfuperotmtf turrcmejcc* 

tcobabucruttnpljtltftiimict famf fuperornne murfumi 

pucrfaltcnifloohcfcrur. t£ec nitumetfupcromnce nauw 

i. acmetDicoDftimagn^ct ttjarfmfurxromnequoDDi* 

marufeft* 4 «u iuocaucnr fal fu pulcrum cft: « tncuruabtf 

uuflertt.fri.a&ftD'. 90 00 omniflfubUmitasliominu:! 

i. 4Bcccto$iette*f tiotetomo tjumtUabituraltituDotoirozn 

DawDfcttrci ttjzotioalfd» t>. f&ccDieif. «Eccein nubibf 

djpag. Jfrrtafma* f.t< cett filtuefjommieticmctallc 

Beplcta£traarg?to«au luga. p«.3BcncDict*. iDDf 

ro,'« nocfiniottiefauro i. flliem Dftetoifitare noein 

rfi ei* » replctac tra et 9 c4o: pacc tor lctemur cozatn tcco:- «tnumrrabitco qOjige ciufl. 
4Bt rcplcta £ tcrra ei 9 v Dol ifl . 

^Dpusmanuftfuav atozauc 
runt:qtf fctcruntDigttteo?. Dc pcrtecto • p » . ^agnthcar 
flPibba to . Lf ato piima. 
£ ytelcuabittir Dfiflfoliti 
^inDic Ma:»pDolapeni $cc Dictt* t>.3lue maria. tuecontercntue. afctttrotbm 

«■mattttbtttlnw.lltiCcttt infpeluncaepctrarumct m 

> vl tncutuauit fc l?omo et toojaginee tcrrc a facic tymt 

!Aijuitiai9ctir. jQecrgo Dinie Dftt:* agloztamaic&a 

Dimittas cie. jEngrcDcrc ipc tie ciuecum furrcccruprrcu^ 

tramf abfcanccrcinfoiTal)u tcrc tcrram. ilecbicit.lt' 3Dfi(cafcfla 

<&cct)ir8O.t*aW0btiobtifl Cntta wibfWtaintf. r.i. 

"■"nMeiliaptoucict (M rf-^tteeni Dnatotoomin» 

Jjjomoioolaargenti fat \Tlnerrituum auferet ab 

t fimulacraaunfui quefece* liierufalemct a tuba toaUDts 

rarfibi:Utaoo:arct talpae ct ct fojtcm. £>mne robur pa= 

ucrpcmlronce. CtingrcDief niei omnerobutaque * foz= 

filuiraspetraruct cauerttae tcm»totrumbcllaioxcmj *iu 

farov a factc fozmtDinis Dni: biecm/ipiophctam.iarioli» 

etaglozia matcitatie ciue crt i Ccncm. iDnnctpcm fug dn* 

fntrc*crit puitcretcrra.teec quagitaa tionojabUemtoul* 

Quicfcitccrcjoab (f.cn cniconQiiarinm. £>apientf 

liominccuiuefpirituei Dcarchitcctie: ipzubcntcclo 

naribuseiuee^quiaerrelfue qurtmiftici.i^ccDtcittD. l*. 

rrputntus eft ipfe . U? cr biut. ^tcrufalcm cito venf et falue 

i.jbponnoUrimcrceccebc^ tuaquarcmerozc tofumerie 

119 tuue tiemet aUelnpa. pe nunquio confUianue non cft 

JScncOict 9 . actKlprraeati tibiquia mnouabittcbolo*. 

pitttifabbafopzecco.Cpm j&aluaboteiltbcraboteno* 

YScopcedtottoeniatteitt* Ittimerc. tVJftacifimcau 

J^JpueeiuefiOiceciuend Dierieno crit intcDcuercece 

dongabuntur: mifercbifcm neqj atozabio tcumaucnum 

Dnsiacobcttfraelfaluabitur cgocmDne.£>aluabo. r.q 

to*. Conbito^ Jb. 1Ro;ate r 3ft babo pucroe piicipe 

eclu i T&ettrtecmnoneemi* deojum i effcmtnatt bo 

nimainpxituipibue inbaer minabunrureie.«titructp 

iccnunccictourquircgatfD puluetuc aototrum: * bnufc 

pulummcnifraetipfcenifal qutfo^ao pzottmum fuum. 

uumfacictpopulum funma (Cumultuabitnr pucr cotra 

ptttatteeoium. pe.^ag. fencm:etignobtliecontrano 

cffoantiica.socomplctl.a. bilem.KjccDicit. tr.flEcccto 

&aluanoe.ctet<aminatu* ratmurteniet tomncsfancti 

tabbattM oftuie u aoumru eiue cnmco eterit in Die tUa 

iDfttcifrtttulnuic IRcr luymagna ctcribuntocljic^ 

noflcraoacmctcri(iue:siQue ntfalcmficutaqua munba. 

tobanwe pzebicauitagnum <£t rcgnabitDne mctemum 

cirebenrucuro. bn. aienite. fuperoeogentce. o . SH (oUb . 


oifu f occafu ab aquftone ct frutfumaDintKntionft fuarfi 
raari.€trcgnabit. If.ro, tomeDet. Ollcipioininalum 

BppulicnDctcnitotcfra* IRctributioenim manunri* 
trefufi tomcfticu pattif fict n . populum mcum tp 
fni:f btceta&eftimctuttbieir: attofee fuifpoliauctunt:* 
pikcpfeftonoucrlituinaaiit muticrcB Dominatefuntcts. 
bccfubmanutua.«cfpontE Ifter Dicittominu0.#« €ca 
bittpi bicillabieeo.Jftofum tenitt tomfnuo ;ptctto*n* 
tncbicu0*intomo mcanoc fterfcruetfraelCoionarctp 
pamsncqiticftmientfi. D?ec habcneincapitefuo.tf • 4ti- 
toitir.**- JDoccbitnogbftatn tc bnatojtomtnuecum Wp 
aofuaof ambulabtm* mfc= tutc ticntct Co:ona 
mitis ciue . £tuia te fp6 eifc f~\ opulc metifl quf bcatf 
bitlctf iwbftDftitehierrm jk^S teDicuntipfi tecipumt 
*• tBicniteafccbanfaDmd? fcjfWamgreuufituoitibuTi 
r£Dni*nDDomateiiacob5Ci pant. $>tatab iuDicancum 
«Efta SXl Jinii.noct.an.ft DftgrctftataDiuDitanDiipo 
pi.rt * . ttt &. Ltc .#rrti , pnio0 : Dft ao iubtctum ttcni 
f\ oUttmet6ftitnerep*in ertumfcnibuopopuU fui:ct 
JL/ efpcmpopuli.l&uitcm p;nnripibu0eiii0.i»etDieitto 
bicnifalcm %tuDfl0contiD it. min 9 teus.t* ■ &ieutmatct 
«Quialiuguacozft et aDinuc cofolaturftlioofuos ita cotb 

ttfice cotn e6tra tmm tit jjuq laboitoos Dictt tomin 9 1 tt Ijk 
carftoeulos maieftariociue. rufalcm cmttatcqua clcgi. 
Sgnitto uufctU9C0ju ccfpo tx aicniet Hobie auriliti etfcitt 
bit ct0:ctpcccatftfuu qft fo* bitie» gautebittojtoetttn,* 
tnmapoicnucrutncc abfcon IDeuoalibanofccnictf fctns 
Dcrunt^ccDitrtDftBj-v 1Li temoutekmb?ofof cotrnfo. 
nitaobicrufaUnoUficrequo Qicnict.t&fta. 4lcnict.Jn 
niamtoluitDftefupteflEtau ui.uott.ftn.t».*rt.»tiupja 
fcrct a te octn tribulatione. j&ctimltaci.ru . &e.fcptutu 
^ CcccDftatotDnetntoirtu T* nillorpcbirit tefusoi> 
ccloemct.<£tauferet.iCc,to, ,-JL fcipulisfui6<£tutfign* 

Ueammeeoiuquoniam in folc»iuna*ftcIli6:f itctif 
tcDDita fnneci0mala. pjtcfturagcntiupjetonfaffo; 
IDictte lufto qift bene quonia nc ionitus mane ct fluctumti 3n 

8rcrtmfibne&ominib3: pte 

titnotmrpectationcq fuirr 

ucmmtbnwcttb ozbnCt te= 
lig ^fflfrbrigtcgoiiipai». 

tjfiwte&epnnno&ctpa* 

ratofliwBmHcnirc ttftterae 

faidimtcmmunDtl quc tns 

U frquotur tenuciat : bt nos 

ab rius amojc tompcftat. 

3pp;opinquatc ciuetermis 

nnmquatc perfccutioco pues 

niantmnotcfcit'. tor&beum 

tttcrucrc in tranqmllitarc no 

lumus : bttinii ciae iuDitiam 

ttlptrlctutionibus attntt tt^ 

incanf.Cuaut. fcv ^icru 

falcmplantabistrinca in mo 

libustuis ct ntultabis quta 

otcooonum btnict furgefp: 

onamucrterc ab Defitiuim. 

<$iu&e * lctarttacob qiua & 

tncoio gctiamfutuato? tutis 

tocmct. I ? 4&raltafilia fpon 

itibtla fflia lucrafalfln . © aa 
toilttacf. *4*ocmi*. 

Duicctcmlcctionifancri 
caflgcuiquamoDofcfa 
frattrnitasauoiuttpaulo fu^ 
ptrtue bns p mif it Diccns.Cr 
ttrgrtgcnscontta gentc f vz* 
snu abucrfusrcgnti: curut 
tcrrcmotusmagni pcriocat 
pdhtntticifamca. t*4Bgrc 
bictut bomin*te famana ao 
poitanuetcfpicit ao o?rr.t£ 
ttraicttn bctljlcc aml-ilds lau&ib* 

fupec aqttae rcbcpttontsiu: 
oc. 'Cunrfaluuecritoiefioj 
mo quiacccc toenict.-O . jSe* 
alibano fccnict* fatictue bc 
montcttmbzofo et co nbcnfo. 
>1£unt faluus. JUt6nont 
f"Y* tj bufba itctpfitts boc 
V qt5 moboaubiftieaDit» 
jtft. 4Bt crunt ftgna in fotc rt 

luna*trclUs:*itctTi6&ftuta 
getta p tofufioe (oniP marfe 

* f iurtufi . <&% 4&5 ,pf etrooi* 

buealiaiamfattacctmmue; 
aUain^timo tocntutafojtmi 

Damue.*5agcntcfapergcn= 

tcmeturgcrc: rnrfitp p fljira 

tettismfifterepisfa inoftne 
tttbu(at(onib)rernim 4 $i co 
btob^lcgim^.Cuaatf. ty. 
IKcr nf abucnict tpsqucio^ 
Wnes pDicauitagnn eftcbe'* 
turu. h<&m agn 4 tricctc4 
toltit pcta mtlDi. iQn? loha • 
oSlo^a.Uriiiapif^.fion 
bwtut . ice aa. *♦ .l8o?atf 

rdi ocfapcx . "Jti Inuof . in 

ftccein nubibueUbnetoctu 

etcupotcftate magua alla. 

ps-IDfie ttg. 4.5ttjb6fb?ti= 

rnDmieuce fpon faluatoj \o 

nctat in ca murae*anrcmn 

t a!c a pecitc pztae qj nobircfi 

Dc^aUa.tsJubilate. u4Ec 

teappatcbitDnetnomctie 
tur ftmojam feccrit crpecta 

euqjt tcnictct nontatbabit 
6 7 

iiil|iiii|iii: iiil 


llll|llll 


iiniiiii 

8 10 11 12 13 
fctmtf. 

alli. f> JDe*De*me?~a jfl06 *7-iti0cni Depafti cftie biJ 

lca t col lce cantab nt co ja rxo V-Anca mea : * rapina pau 

laaDe* oialtgna filuavplau pcrteiu oomottfa. tDuarcat 

bcutmanibueqm tocntctDo tcrirlppt'mmeu * facieepau 

min» onato?ircgncictctnuj pcrft comolitf Dtcit bfio ttue 

aliaaUa.fcaa&nDitite. in. crcrcitutlytlBtDicitDne.pco 

<Eccc Drxe nf cn tftate fccmct rp clcuatc fut filiefpon * am* 

totiUumictocuioeferuo?fu' bulatiertitcttcntocoUo:* nu 

o2umaIla*p0.ilauDatc. tf. tiVoculoxfubat t piaurxbai 

j&uifccnturuecft. 1&ri|rein t ambuiabattm pebib^fui» 

(ttfa rrriaprrDfti. fcpmn"» topoluo grabu inceDebant: 

* .toti.4 . &my folifi DauiD tecaluabir Dfie toerticc filiarii 

tfaerecjnfici 9 fcDebitinctcr fpo:t bnecrinccardnuDabit 

mimalla.pe ©ftD 9 . a>fo. $ecl>i. tv$frt)cito. c&at 

^*-y jccira Dncco^Da nta aD "-w-niltaDicaufcret t.f. 

t? pparaDaetonigcnititut JL. bne .owamctu calcia* 

Uiae:\JtgctueaDuetn pnrU mcntojfnlunuiaettojquea 

ficati0 tibi mctib) feruircme ct montlia ct armillaect mi» 

rcamur.&uitccautouitatc. traetDtfcrimmaUa»perici)C 

ap0maSn;£>bta. t>td4D LDcet murcnttlae - olfacto 

alifltfiwaf &briau,£ciera rtola t inaurce ct anuloe ct 

Dtiit tihua pteotti t& ofrou gcmasin fron te rxnDentce f 

ljm*Dfticc£D,pcef.i$ IRejc mutatoHaetpalUatUnttica 

noftcr. cfl #fu ri.btiDmco minaiacuetfpcculact fyw 

frcr0.0*5tntirc frretf.llnin Doncs ct toittae ct ttjcnftra. 

SjrcfTutrjctfi. » 3ucmaria. l^ccDicitDomin^. tu.io. 

jCcfatJtiDtticapcr.aDtcf. ^vterit .pfaaaioDojcfe* 

a.tilau.tfipteDcDnicfl.cbm vl AtoKt^onafututtitue 

i/Kocebit noebomin^totae t t p criCpattcrinc caluiciu:et 

Ajfuaetambulabim* in pjo fafciapectojali nltcium. 

remirisciue qjbefponcjcibit ^ulcbcrrimi qaocp torti tui 

Ujc t tocrbfi Dm De tjietulalej glaDto ca txnt : * fouee tui in 

iip^ CoDito^ l&otate. a. plto.$crDi.a. IDeeetotoeni 

a3tacfmariaqrrcDiDirtip.ftci etDftatozDnetinmanuciue 

cfitcqDctafuttibiaDtioaU l)onoztiperift.p.3&n9.3D 

p.Q&Qoy.toi* JFetauM. bota»tKd.3LD Dculn. ew 


rct ttenifcmercrr? * ipfeau = eritinbmbzamltifticiabcfrti 

fctct iiigfi captiuif atie noftrc ct intecaritatc": t in abfcofios 

6 «flft. *eria ii. fce.i, nem aturbineet pluaia Ca 

V->t mercbunt ar® luge* taboDilcctomeocanricum pa 

|^llmntp):teei*:*Defola trudiemeitoinccfue. l^ccDt 

ramtrrrafcDcbit.OEtappbe cit. jfrj^ierufalcmplatabie 

Dcntfcptimuliereetotyijnn rum «UiflDncbuB. Xt.ti, 

mDicMaDircnrce.l&anfno ^^neafaftaebilecromco 

ffcu tomcDcm* * toettimcrte VJfn cojnu ftlio olci Ct fe* 

noftrie operiemurtmmotti V pfuireamct lapiDrericgit ct 

uocefnomftuufuBnoetau' i(ia:ct planrauitcamctccti. 

fcropobzift nr? i?etb<*lfc. Ctcbiftcauit tuttiin mebfo 

Ciuitas^rfj (6aU<«buob* eiueitojcuiarcrtrurltinea. 

-w-ixDieiUaeritgcr r.ti. Cterpectauitfctfafcrertmae 

JLjnenbftumagntfiten« sfecitlataufras l^ce.r.W. 

riatin fclozia * fructue tcrrc «f~t" cc 8° ^^itatozefl rjie 

fublimie i crultatio tn'e4fol Ju#ufalem«toiriiaD8:(n« 

uatifuctintDc ifrari 4Ht ertt Dicatcintctme * Dinea meS. 

omnrflquirdff^ructitinfpo sBuiDcaqtf Debuitoltratmtee 

cr rc fibuuem liicrufalc" fcrue mcr faccrc : ct non fect eiV 3n 

Doca&ifoietfftripfeafttW itferpecrauifctfacerettouae 

tamljicrmii&ccDi. l*.ia, ctfccitiab;wfcae.Ctnfuo<te 

f^g abiuent Dne fozDe fili bamtiobisquiD egofatiant 

jBrafpfi/*fangiimc , I)ic^ tnncemec. ftecbi. SntiEcce 

rufalflauerit De mcDio ciue : mitto angctfi men qui pzcpa 

infpirimiuDicii *fpfiaroo= rabttbiatuaantcfactfmca. 

ne. iffitcreabitDnefuBoSm jbs35nDictu0. aotocf.in. 

Iocum6ti0fj»on:*tobiinuofa 5»ponrenouaberie*toitEbie 

rueeftnube pcr&tect fttmtt mftfttuu quitocturuecftite 

ifplcntDtcignieflamatiflin pe^agt. ^crtat». tt.u 
noricl^ct. | j&uetebierftn ^jufcrafepemriuect erit 
oziefDft«*gttaei 9 itet>iKbi fcJtibireptionf.iDtruam 
tur. i -#nD 9 . JfDbcf.S.jmt maccriaciue:tcrit icoculca 
eunw. ftttitW Irflma. tionc: tponacamDefertam 
C ^peromnc^emmglozia ^onpntabitur.-nciftfobicf. 
5pzotcftio*tabcruaculu Ctafccnttntfupcrca" tocpzce 


• 
5Feria tn.ffab, 

«rpine.Ctnubibjmababo: ». Ciaiea^.nmsaUff.r.ft 

nepluatfupjcriymbti.^ec. *w^xropterca capttunsbfe 

*, ^iertrn cito.cn altii.r.il ,4^*08 eftpopulufmnw/ 

ninea entm oni crcrcttu q; no habuitfcicntiam:etno 

nm Domuoifraeleft: * bilee eiuetnterieruntfamc:* 

tririiufta gcrmeti Oelcttabile muttttuto et*fittej:aruit#jo 

ciue&tepprttauiVjtfaceretiu ptcreaDilatanit infcrn*ani' 

Diciutn tcccctmquitas; iiu^ tnafua; * arjuitoefuuabfoj 

fticiamxt cccc tiamo*. flicrj Vjllotcrmino. t?ecDuit. 

cdiungittobomiiab oomft : t ^~y t pefccnocnt foncs cine 

agru agro copulatio rjfrg ao tJl * populue ctU0:ct fuWI 

tcrmmnloct.^ccbiat.f # iu. mee:cdojiofiq;eiu0aDeum. 

*f~\ unrSo l)abttabittVjo0 fo € t icuniabtf l) 6 / * l»unuliaK 

JL/lii mcbiofrei^naurfc: turrjir:* oculifublimmbrpai 

b^meis ftithcctotctt Dftecp mentur. <£tcr,aUabitui ofif 

crcittm.|Mitotn 9 mfteTxCcr ctcrtituumuuuoicio:ctocul 

tefnctitgrateetpulcre-.iabf frtfio tenm&cabtf iniuftiefa. 

cp habitatozc . IDccc? eni iuge $cc oi. an . IDttite pufillam 

rautnea^factctlagunculam mes sfojrammiccceDfieoc' 

Vjnawtrigitamorjtj (emitiQ ntrjeict.fig. 25firj 9 .3lotif - , 

facientmoDioetrco.I^ee. fi i. Jtatatc ono tarteti nonn 

CncecS rjfturuoce Dnequc lauGci c abejctrciuteterre. (n 

etfcctam' 7 totfaluufaciaspo 5fli)ag. jbabbaro. 

pulutua.f)«,ffin 9 . at>t)8. /— y tpflitentnrngni tiirrs 

it . SXut poft me rjenit att me v^A o;tt>in£ futl : \ rxfertain 

fattue e cuiuo n6 fu Dtgnue Vjlrrtotc rjcrfa:aDucne torw 

cakiamentafolnS.p. iflpag Dcnt.&lcquitrauitisinufrfl* 

£cria£c*ra. <L*(tio$m* tlintuniculteTjanitatt:etqfi 

•ar-r ctjut ronfurgitio mane tjinculu plauftci pttrft . iJDut 

vA aD cbzietatc tcctanoam bititie fcfttnet * citorjc lat op' 

* potabri rjfqiaD rjcfpcra:rjt ciuo TJtrjiocamuefntpzopiet 

Tjmoeftucttd. Cptrjata ilira * Vjeniat ?ftuu fcti ifracl ? frit 

ettympanumctcibia» vjinu m 9 ilirj. l^ecoi. », HJtertttt 

iuconuuin0Tjcfrrie/*op o oni platabi0.cn alii«buob;.f4. 

nonrcfpintisaiccopcramas ^— **eijotettismalu bonfi: 

nuu ciuo coTiDeratte. I^ec 0. Yjl * bonu malu . iDoncrt: nra tcetcnebjaelutem/ *imitt* rcma*. p«. ©enirt. «ftfir* 
ncbjae:ponentes amatii in titui«1ii#Dfcinrf.&ft66m« 
milce/»Dukcin amatn. 3&e ^^ieeeruntcrtimlegcDo* 
qui fapictre eftie in otulie toe £1 minf ctcteitau » cioqai 
arie:ico*a\)obifmetip&epju umfancti ifrael blafpl>ema* 
Dentce.ii?ccDicit. «JtffiCrti uerunti rticoiratueeft furoz 

ncquipotentee cftte aD Domini in populamtunm/ct 
bitenDtitiinum:* toiri rtfftirmanfi fuafupereur» 
fotteeflDmiftenDa cbjietatc; * percuffitcnm:*conturbatt 
jOuiaift<firatieiptum,pmu funtmontee.*>etDicit. ft. 
ncribn»:» tuftirtamiufti au* ojteeapparcbu Dfie fug n&> 
fenie ab eo . f-uopter lioc iv bem canDiDam ,& t cft eo (att 
cut Deuojat ftipulam ItaBua tto)? rnilta ijabcno in tocftfotJ 
ignieiet caloi flamme ejturit to *infemoje fuo fcriptfi rrjc 
ruraDir,eo$qCifaiuUaertt:* rejum ibfieDommantiara. 
tjctmen cq* trt puluis aCccn* * .«ccebftatoi Dfie cum fcir 
Det.l&ttDlrit. KiLcuabitto tutcticmet.i£tcum. 
minuefignuinnationibue» g~ y * facta funt moriicina 
tongregabif Difperibeifraet. t 5.eo;pquafiftcrc9i mcDio 
p:&mbtd 9 .. MbvS arrt platrav.JnoibjljienoncO 
t>tt>tm*lti9MbattB. «Ttfra flurrfiieftiroreine.feDflDunc 
(alaatojemcjtfrrfamnff man'>c iuecrfrma. & deua* 
iDfimtcfnrjimquircfo; biffignninnafiombjptocui 

matjitcoipue Ijnmilitat! 110= f fibilabitaDenDefintrjj fre 
fhcconfiguratucojpoiiriari $eeDi«t. tt.SSctbleem ri* 

tanofur. of* XonDito?. - uitaettifiimicr.rccTjctDfta* 
«^OJatcccli. \. 2ncc mrno toiifracUrgreffueciusfieut 
eftfozmatueDeue etpoft me apimcipio Dievetcrmtafie* 
noncritquiamidji cnruabif magnifkobiturinmebfofcnl 
omnc gtnu » confitebtt' om le uerfe tcrrc , *£t par crit in i ra 
Unguo. p» fya$ . ipeo ftc nraDatcnerit. €ttutett| 
Dftitdp-.curifp: mftiM lcemtcrraitiDancqiprnima 
*m«.luur Ccccbrnitplc csmjtocipibuefuDa.Ctpar; 
nifnto <0C0 in quo imflr Dni0 /-^ teeccfettinue r . »0. 
fifiumfuu iwtumDctofrgme t~ ^ toctoritert)eniet.f$onc ; 
faauin fub lege . fllenite aDo Deftciene neoj laboiftne ico . 


SDtfrratertia 

fionDozntitabit netp tozmi= i no potuctftt tetellate eam. 
et/ncqj foluef tigulu rcnum i&ecDi. ttr. 45giptenolifletc 
eiue:nec tnixf coitigia ealci* qj Dfiato? ruuetoeniet tibi aft 
am«ici*l£ecDwiar.£UitAjc cuiaoconfpettum mouebunf 
rut^tttrtictetnotarbabitia abpffi.iLiberarepopulumtu 
noCTittimojrtfinibjnofttie. umDcmanu potStie.A.Cc 
©mipfccttfaluatoj nf.tf. reDnatojDftocumtoirturefe 
4B*fyofpetic0iEc0jU0ci»De» nut.iUberare. Ittofctu. 
nFmanifcaetJcictjDtft^fia £-y tnuciauerutbomui&t 
aim,ino noff.Srtpibti ^* uiDDicetce.lReilcuitfp 
^J egit»eciu0acute(t,fuf rtafuDeffrflim/fromotumf 
£P toeearcu0ei9e#enti. cojteinwppttei*:fitutmo> 
«Ingule equo* eiue tot filejc : ucnf ligna filua* a facic tfti 
froteciuoquafiiiWtlpefta; l&ecDiT». ^opscatttocni 
tie.lRugitue ei*otleonie tu attpeei^tbiceeiuenoeloga 
gtct *t cotuli leonum . <£t fre bunf . fl^ifet cbif Dft0 tacob i 
bet*tcncbitpjebam:ctams iftaetfaluabifjft. AnitoA» 
plerabiiur:fnoncntquicm rueeticnictetnfitarDabitia 
at.^ccDi.iSf.^ufcipj^bfi nonetittimoMnftntb*ncie. 
bitgomariaquoD nbia bno ^ifcrebituridNopa.ilEtiM 
perangrt&tranfmiffaeftcd Jnin norf.Sc^ crA.M. 
rtpicepcrauriDen parieec* jbccunbammatbeum. ri, 
Ijoiem.QtttbcncDirtaDicano ^mr nillotpe. Cii aablfftt 
intcroifieinulietee.tf. 3ue JL ioijcetntjinculieotm 
managtatia plcna Dnotectt cttfti:mittfeDuoe cc Difcipn 
m bcneDttta . md dnta Ue futs ait tlli. Cu ce 4 tocw 
f"Y f fonabir ftie efi i Mea rueee:anaufi crrectamuc* 
r^ laficutfonituematie. HBtyjDih bratigrtao?flp» 
2Cfpicieinueinterr5/feccetc o ucrcnDtinobiefrreecflrif 
ncojetnbuiatioiectlu;robte fiimioh^epjoptjetaet plufip 
ncbjatae» in caligine ciue. p;opl?cta4 tocnicntcmaD bs 
m uau ert in Ditb j aclja* fo ptifma Dnm oftcnDit Dicchb. 
iij i loattjatiluojietcgie iuDa OEcccagnuettifcccequttollit 
arccnDittafinrc* fp^ectfa? peccatamunDi:quicti)umili 
Jteefiliueromclietcrtfraciin tatemfuametDiuinttatieci' 
ijicrrm ao pjelianDu ?tra ca potentmm confibcrane Dii 3!nlautj. 

ilnlttfcrracfttcrrrra loif* aitcrgo.Cucequitofftirne 

mrmiiaurcm Dctclotocnit/ ceianalificrrrrtflmue^aicfi 

fupfromncecft. Cur incar* apcrtcDicat.&icutpio bomi 

cercpofimemittcne Difcipo* nibuenafti btgnatuece/ art 

lofirrauirir:tac0 quitocntus ctiampxohommibueaDintc 

rufice' analiucrpcciflmue. roebcfccnDcreDigncrieinfts 

Can$fiignotarcrquc'oftc' nua.tot quinatiiuratUuc pic 

Dttflttanipcfitncfriarrqu* rurfoj crtiriittfcenfioniectia 

ipfflcffcijplictaDobaprifan^ picturfoj ftam. «ttoc"tuv"t 

f? tooQfttoclamaucrar.Cu rcrnotcnflcic:qu?iatttticnif- 

'< fccfccntetDnsfitut plu? fcmunDocnunciaui.Cu*» 

uiamtodlus.£>»cfurinDic= «tccraDiriciTc aftiDctinfa 

bue ciufl iutticia « abunoan* (utem populo? tpfum gcntce 

tiaparie.*. Gtatoiabunt Dcpjetabunturtfuritnomc 

tumomncflrcgcsofflgentc» ciuegloiiofn. *. ff)upcrque 

fctuicntci.S>ttctur. r.tiw* tontfncbuntrcgceoefutique 

Bcbbcrqucftio titiusfol gcntcebcpjccabunr.«tcru\ 

uirunfigcftereitfpnfll «tta. IReuiPJt Kr.jSonO* 

ioiDofcruflfur.3bioibflnifl <€cttti.$ S<uatc*?n£a 

miflucnffl pofitue quia ipfc cnict bfte* non tarDawt 

munDircDfproKfrctaffcruit tot iituminctabfconbitatcne 

miffuetjcroincarccrcflnipfc b;arumctmaniftflaI»tfcao 

toeniatrequirit. fion 4aip= omncegrnrcealfa.fre.lDfta 

fncffcmunbircttmpto^Du tttj.a. ^icrufaKganttgao 

birctifcbqucntttfciatfiietj biomagnoqi Urnicttibi faU 

pcrfcinmunDritocncrfltBfc uattwaira.6», ^ubilatc* 

ctiafloifcrnidauftraDefccns IDabiteibnefcbfDauiD pa* 

oat.Cu.lv. *IlleniDfie*no trieciuefrcgnabitinctcrnrt 

litarDarcrclarafacinoiaple f>e. !Deuebeuemc 9 ..t £$o 

bifltue.Ctreuoca Difpcrfoe M tomcetoUeeijurriiliabn= 

iterramfua.tf. OEicitaDne tutmuntpjauainDireetai 

p3tcntiarua«tocnitotfaluoe afpcra intoiae planae \>cni 

faciflsnoB.€t rcuoca. r.y Dnectnolitarbare alleluva. 

Cl ncmcnipturrcnsmfis pe. l&cnetJan Juftcctpic 

_l Donutiauerarbncmo^ toiuamue crprdantce beata 

rimDoaDinfcroepcurrcbat. fpjmiflDuftfiDn^e, llau 

bo i 
Mll llll 


llll llll 

8 10 11 12 13 
Dafe . £pm. «Eccctfgo gripi, auciUam humitfrefprttt bc 
IKcdrcinpniaofticrtrtDri^t". S.Confurgeronfurgcinonc 
bp" fllortlara.tf.flUorda refozrtruDinembjacbiuofii, 
matio. .1 . 31or)es autctiiau ii deuarceleuare confurgc 
Diflcr in tunrulisopa rpi mit iiitrufaf cm foiue toincla rolll 
tcBDuoeDeDifripuiiefuisait tuiraptfuafilia frou. Jo 
itUt(ic04toftur'e0ana{iiifii fcpii fcli Dauiz> nolt cimrrcac^ 
erp?(tam 9 . £o. 16nD9.ii>ro riprremariatoniugcmtuam 

HuretaaqoDnepcibjno quoDcnimincanatumefttt 
rtrieaecomoDaumcntt fpnfctoeft ali*a. a.poncm 
noftrcrrncbzaegrana tuctoi Dno gioiia * lauDcm ciuem 
fitationieiUciftra.&uibtute ifutiBnnciabcttqiccrrVKnict 
fregnaB.aopjima. Sn.fi) montarDabit. a.iicramini 
bta.iCD tjo5 ffe tcr. itcia \>t th bierufalcet crultatcin ca 
fvsiaDfrra3Dj)ceiTion$.l$ omncoquiDiligmsea inctct 
ecrcraDir.rtltffu.*i.*oco ntrni. a.Confolaminironfo 
tc tommica ptctf .^n igreflTti laininfpopuicmcttBDicitDc* 
ciio;f. lfr. £>ufcipc tocrbum* fccfter. & ZDieBDnifirut fuc 
*Ce fat»r i Ditica {iccU . aio tt 8 itain noctc \>cmct * tooe efto* 
ScDer.cfiprfettDrlira.iCpm teparatiqniaqua liojmnon 
*f^V onaurercturfteptrtim puratieftliuBijominietocnict 
JU/teiuDatDucDcfcmo;e a.l^ocefttcftimoniilquoDB 
ci«0tonec ueniatquimitten bibuit tobanncequipoftme 
t>itscft:ct tpfccrir ctpcttatio fcenitantcmcfattue eft. £n. 
gentium. bv*. ConDitoj. 6 £UiomoDo ftct iftuD angclt 
1Ro?arc ccli . a . JteDtcitcio DeiqztoirnintoncipicuDonS 
ttannicccituDcnrerfurDtau prrtuUouDimariatrirgocris 
DiuntctauDicurantur lepjo* fttfpirituefanrtuefuprruem 
fi munDantur. pe. ^agn. cttnteetfcirtuealtiiltmi ob> 

3nttpuoiie$ umbjabitttbi. B. fljattaau 
fcquuntutDicunrar fccunDri tc confctnabatotaA3bal)cc|i 
TKfxriinionrmrtDitentne. 3. fcreBinrojcefuo.a.iCtqtio 
O fcitDnepenitcrttiamagis fattaefttior falutationietuc 
tc npp?opinqbttcmm rcgntt mauribuemeierailtaaitin 
relo;tiallclttya.rt. JBraram gauDio tnfanainWomro 
mcDicentoee gcneratioeeqi alfa.a. uiligilateonimoi^ , rfcrfaff. 

ritnocftDftflBeuflnofter. 5. 

fntuemini quantue fit gtoji 

ofafliftcquiigteDitutaDfAl' 

uanWfl gctr». ^ • #olitcti* 
mcrfqumtaeniOicDenfctaD 

\joflDftetoeftet fff.q.C-i- 

0tDi*itDneaDpfaiam. 
CgrcDeteinoceurfum 

AtbMftu «qulttrclictufl $w 
fabfiliustuusaD ertremum 
aqtieDutfuflpifrinefupjriojte 
in bia agrt fuUonieictDtccs 
80 eum.WDcttCilcafl.tycc 
Y\oltttmcte*coi (M 
X/tuunefojmiDeta Dua 
buG uuDietitionu fumtgati 
tiu tfto v in ita furozie rafin 
regifltyjie * filn romclicico $ 

coti fi iiuin mierit contra rc fp - 

rijim malum.-cffraymctfiu' 
tifl romclic Dtccntee.3lfcenDa 
mufl flDiuDam etfufcifemue 
cui*aucUam*eumaDnofl:* 

(onamus regeminmeDioei 9 
filiumtabeliel.fcccDi. r.m 
•■?=: fcDicitDominueDcus. 
X/iRonftabitctnonerit 
iftuDf fcD caput fjuic Dama= 
fcufl:icaputDamafci ratin. 
€t aDliuc fe niginta * quinqt 
annt * Dcfinet effraim effe po 
ptilue i t capui crT rn iui fama = 
ria;tcapmfainaric filiuero 
mclie.£in5rreDiteritl:non 
uermatubitie. tiJccDicitDfo 
Mumfcomtcr. ;mcao iti.m. 

nnt. Jrwarcrcia. r.i. 

etabiccit bomin*lcqttt 
aD achji? Dicc ti0. $cte 

ttbi fignnaDfiobeotuoin,? 
funDumtnfetnf:fiuc inejtcd 
fum fnpja. €t Dtr,it actja?. 
#onpetam:etttontentabo 

Dftm.l^ccDicitDtlff. t\fl. 

et DixiMuDitc ergo Do* 
mueDaniD.&unquiD 
parfi toobie e tnoleft oe cffc bo 
mintb*:qnHolcfticftiSi Deo 
mcovji-uoptct liorDabitDns 
ipfctiobiflfignil.l^cc- F.uJ 
/^Y rcettrgo coneipiet * pa 
v!!a rict filmm : *tiotabitur 
nomcnetuscmanuel. &utp 
tumctmel comcDct :V»t fciat 
rep;obar c matu ct eligere bo« 
num.tKcDUitbne. fnm 
quarta. 'Jnuitar . 3ne ma* 
ria gtatia plena bfte tccn. M 

a*enite.Ui> SUerbumfpp* 
a.Sucrtct.N JDijcitinfipi 
cti0. cum atiie nie * puitmifl* 

* . #grcDictur tiirgatctaDi 
(C, jbrcitnDuinUKimi. i'nno 

In illo tcmpozc.^iiTus; 
rtragclitsgabmlarjco 
fn etuitatcgaulceciii notnm 
na*arctt) f aD toirginem Dcfpd 
fatamtnro cui nomcii crat io 
fepljDe Domo DauiD :ct notn£ 
toirjpmsmaria.tfSmliqua. 
tf>m.t>mcta.teOtpbfj oec.r. 

fab d 


M 1 1 1 i 1 II 


MM MM 

8 10 11 12 1; zfferiato. 

©jrojDifinoftrcrcDeptioniff # IRojarercU.jnlau* & 
fratresearifrimi IjoDiernano o joptjetepDicaucrfit nara 

biefanrtiruatigelulcctiocd; faiuatoK De birginnnnna 

mcnDar: queangclfi Dccciio p sJBifcreremeifo. a &i>* 

aDeomifTum narrat ao Uir= Dnifuj) mrcuagrtnare patu 

gincm: bnioiiainrawena= prribu0mifitme.p Ccbccet 

tluitatc fittj Dcip2cDicarct: j> an.atnntineiatepph0*DuTJ 

quanooabiectatjetuftatcno tc.eecebe*faluato;tnebenict 

^tarcnouariatcpintcr ftdos p lDc 9 De*me*.a tfEccebeni 

Dcic6putari poffimuo. &•. et DrfetotfeDeatcfi pjitipibj 

s^iITuocftgabjiel. rc<jrcin «foliftglo^ctencat.p 4EyuI 

WiRidDftiraaDuent 9 . F.ii. tauit.ii ^^optrrfponndu 

^r—i tergo aD^mtuTcfalutt rcbo DonecegrcDiar bt fplen 

V-> mcrcamur Dona perttn Do^iuftueciue. t>e ItauDau 

ecre:p2imo?Diuciu0intcnta C6m «£ceebirgo. Cctrn 

c-urem* aurcp.cip:re QJJiffu* m l. am *S>iffu6cftgab#d 

eftinqmt angclue gabjiel a angelu^abmariatoirginfte 

Dcoinciuitategalileccuinos fponfatamiofcplj.ft 2&nD*. 

mcnnajarctlj.aD birgincm mflnbuotoronefcmtfrcQW 

Dcrpofatabitocui nomfcrat uMoDirtfabmatiT^iat^ 

lofcpliDcDomooauiD* notn «rveftaifeompote^btrt 

birgini0maria.i#a»ue ma ^i^Dcptionienfcterurafo 

tttUrquiretitl. ite.iu. Bnitasrt frfcmignobisbirc 

^jptumpjiofecto Ijumane fubfiDiar6fetat:tctcrncbcA 

jrcftaurationio pzicipiu tituDinis^miaiaraiaf.&rr 

btangcluoaDcomittcrcfaD bnrn.SDtjowoamfclaubi, 

birgme partu D.umo *fecra m capto tStfu tSSB 

&a:qzpR,aperpuioi0 buma. tmni«.9t totln.«6i*a 

ncftutcaufacurcrpeoa Dia Ha.cfmtonuittVttll 

bolomittcref ab mulierffpfi ^qrjiroSr ta »lft 

fu B bicDcripirpa:imo«pfc*in *X*SCSK 

ferpctcDpabol? bcmebat: 4 ^rriaotK.A?X 

gcnii6tnimannDcccpti0p^ ^ uia anteqnl iKiatpm 

miopa^tiby immwtatitatio \J. wpjobare maln tclige 

gnanuDaret.» j&utcipeJ) tcbonutmberelinqtur tctra 

*u.rc4itifaaDfiicaaDuft9. 1«aruteteftari0afacicDuo? 


ill Jrettatof. 

ttgufflfoojtim. SMmcctDo* cSmenbat 0$ qnia pefte fa* 

mimwfapet re*fupetpopu= pcrbfcattactti gcn*l)umanft 

lumtufi *fu;rrDomti patti* |rrtcrat:teccbatt)ttneDicame 

tumteqnind tocncrnr aDi tnmbumilitatie quofanate 

cbusfcparationie cffraima turpjuma mot inripcctiefa; 

inoa ram rcgc affwioium. lutie tpaptcntcrct. le.ff , 

ftcrticttDfte. M.frfla. £^f tquiaper temcrftatcm 

;Yt tritiin Die itia fibilas ".XfeDncrc mulictie mojs 

ObitDfomufccqueeftin fnmunDrl mtroietat: jzgrur* 

rrnvmofiuminumcspptiiet fufttJtinfuDirio bite tcuertS 

apii]ace(tinrerraau"ur:*\3e tiemulietee fe bcuoteliumi^ 

nient ucquicfcent omnce in litatte iuitf ac pietatie Jue* 

tojrmtibuetoallin:*incauct nitentobfequtio. tLc.ifl. 

nispctrarfi: *ioibue frutctl v^io;tergonobisrxatattt 

tinttniucrfie fbjaminibue. A^genitrtfaDfublimitati 

DccDititDrle. fi-f.tq. pattie cclcfttettetoilcbit tnt 

InDicillaraDetDiieino militatte:nonmin 9 t*Ugifii0 

uarola coDucta tn tne 4 $ taftitatiecjcipio toencrabis 

trMumcYunt : iregealT^i Ue. $t quitcm glona ttirgt :j 

oiumcaputf piloe rxbum:f nei» inremerattco;pjjiequa 

barbatmiucrfa? €tetiti Die iiefittuta fupcrneciuitat! aD 

uia : niitrict tjonio l»arca bocl quamfufpiramueinfinuat. 

?tmaeouee:ip?etobcrtare 5Libinrq;niibctncqjnubc , f: 

latttstomettt burt?n . I£ec. feb funt frcut angeli tci in ce* 

fcnat)i. ftcomlucd.i. lieactoirtiitemetiectimiam 

Xmllotpc.Cturgcema quaabbant rjertingercttlxa 

riaabutmmontanata mueinDitat. fnlauDibue* 

fcftmauoncuuiuitatfiuDa: ftn.abbfiDur f p:eutcucfi.tfi 

titrauttmbomti ^acrjatieet ofoncfequlte fitblfirnoto ab 

falutauitcUjabrtli <£ttcliq. matutuiaebinf. £>iario. 

DmtUaben.kttpicfbfrrtf . ^y ycitaqncfutn» Dfie po^ 

1." tntoquaaubiuimue fcti v" itemiatuaitocni.tJttii 

nidgrlii ucbcptionie noftre qui intua pierate confibunt 

nobiflfcmebcncraDapjimo: ab omtu ritiue abuetfitatelt 

DiapDirat :» fatutariateme bcrcutur.£Uut)iui0. 3DUo 

mntanteljumilitatt remcDia uut ao BftfcMotoor Dfiua 

bb <4 


Dftta 

^abbato. &ctimlaca.tu. «gnfiinfemetipfiunbfoifut 

^t-iwo qufcofiecfmo irnpe* Dcfolabirur. *,iquctetgoq> 

fciru tpbcrfi cefariejjcura aD Bni regni iuDea pcruetu 

tcpontio pplato iuDea tetrar rat:quetotregib5 Diuifa fub 

rijaautgaUlccijcroDe:pljilrp iaccbat.-aptcquoojnonfoui 

|io ant fratrc nus tctrarclja ijbus rcgibufl fcD quib3 cria 

iturrc HracoumDiercgionie facetDotibueactiifctDcmon; 

et Ufania abilmc tetracdja: tfratur. Jntauoi . t alt b fic* 

fubpnnpibsfaccrciotiiauna awc^utcuciic.cfuflMy»"- 
ctcappba:£actnctt*>buDtu «4).pccDctL«ocouc (cqulu 
fuper iobanncmjac^ariefes qCold t>uitax> marut" £>fo* 

lium tn Dcfcrto . €t rcliqua . • f^veuo qot confpicis q nU 
sDmcliabtiareftojiipapeor* J^Arnottra piauiratcaf* 

gcDnnpto.zfgpjccurfoiquo fligimur conccDc pjopitiue: 
n\D}c ttcrbfi pzcDitationie fctcptuatufitatiouc tonfolc 
acceperit memojato rcipubli mur. £iui diuuj etregnas. 
rcpzincipcctiuDecregibus te 3D Ijoiaeojauo a Dommici 
fignarurutiDicif 25nno qui= 30 ucfoafla.t pi.Dc fabba. 
toDccimo iperti etcctcra. Sijt Cpm.aKcccbirgo. l>pmu y i 
aumiUtipjeDicareueniebac: ^fuett^.SjO.clcotigcrit. 
quicr iutcaquofDaf multoa ofobe Dftira. JD^minica 
crgcutiuue rcDcpmrua erat quarra. Jnuitaf .S&urgife 
pcr tcQi gentiit « pjtnripco tofgilemus. toemte aoojem* 
iuDeov:pDicati6ujei*tepo?a quiancfcutBlunaquaDoDe* 
ttffgnenf <£u ant. &c.n. met Diie. pe lienite cjculte. 

auiaautSgentilifascoU Ij^.onc.^ut cucnc.«pi. m 
ligcnDacrat/iiuDeajj inimmaDomintcn. # 9 . tfj 
culpa perftDic DifpcrgcnDa: fponfpccies. iLetopiimu. 
ipfaquoqjDcfcriptioterreni ^^ucpjumcnimimclto* 
pjicipatue oUc*Ditquonia * i XI 5>mcDet;omni8quitclu 
romana republica tm 9 jjfuifs ctusfuent in mcDio tcrrc <ff t 
CSeDcfcribtr: * in mDee regno crit in Die iUa omielocuo fcbi 
pcrquartampartC3 pUinmi fucnntiniUetoucsmiUcarge 
piincipautur. iLe.tcraa. cci; ctmfpiuas ctin ycpiea 
^--rocecccnimnoftrircD^ crunrteccDicitDomin 9 . Ift. 
VJ. ptojis Dicitur. £>muc Camtecubainfpontootate qnatta 

tftesflimffdMppnt.Cttf *x>itMmatttcantMow. 

SteccceDc'fauiatoznF8Due €tifce<Ena4Zt/Jua.noc.3 

«ttt.D 3nnficiareinfinib$ $i.i*.t«inatue Dnttf.r.iui 

tctrectininrulie que pjocul ^f ttftit DnsaD tne Olora 

rum.€t&icite.He.fcc6Dfl. v!" nomcei 9 accelcra:rpo* 

Onmfagittisctaraain* lia rxtralie;fettmapDact.4a 

arcDienfiUuc. mpw ante$r«atpuct *ocatepa= 

tnictfpmectunt inbniucrta ttcmrufi * matrg fuam:auf: 

tcrrfl.#tomnc6motcs4 tn temtfojtitutoDamarct:if|» 

farculofarcicnf : nontoentct «iaramatie co?amrcgeaft> 

illucfwozfpmarfietDeozu rioju 19ceDicit.l&.fl$eo|»j 

pi». tftrtitin pafcuabouie tctminui: illfiaut? tteftcte. 

cnnconculcationcm pecojie iOuipjamefccnitantemefa 

fitrDicit.l». #ctauaDeci* ttuecftcuiusnorumbignus 

mfl Die Decimi mcnfis ieiuna cojttigia calciamfti ci* foine= 

bitisDicitDnsct mittatoobie re.ti. I&occ teftimonifiqfi g 

faiuatotf ip;opugnato;ic,p rjirjuitioljancs £lui.tr. 

bobisfjoos pceDatctintros ^y taDicctt tins ioqui aD 

Dncat jutetramquaintaut *T!2 mcaDtjucDiccns -$-uo 

pnttibjbfie.D dEgocnifu? con>abtctitpopui*iacaquaf 

Dn0bc*DeftetfJeDur,it>oeDe rploequctmDuntttinicntto: 

tcrra cgipti jntctra. r.m- «affumpftt magis tarim ct 

©tDirjtonsaDme. S>u filmmromelicrpjoptcrljoccc 

metibi libmgranDci cebommus aDDucct fugeos 

rctibeincodiloliomis. fliclo aquasfUnuinisfojtcs imul 

titcrfpoliflDctralie:citop?es tasreg^ aiTvjiojfiioemfllo 

Darc€t«Dhibuimicl)itcilc6 riameiue.i^ccDicit.l*. Cc 

fiDclcfl:Djiafaccrbotf.ct ja* cciatoenitplcnituboteiDtfui 

cbariafiiiubaracliic. <Etae-- quo mifitrc^ ftliiiratimtcrtt 

rcffi aD jipljctiflam i c6cepit natft Dc toirginc factfi ftib te= 

ttctxtitlUiu.i^cDtcit, ii. ge.fflttcosquirublcgccrant 

&onaufcreffceptrubeiuba rcbuncrct,*-'. pjroptcr m= 

OutbefemoiecuiBboneetic miam cbaiitatcmqua toilc; 

niarqicmittcnfluflcftCtipc ^itnos ftliutii fnii nufit De? 

critcwcrfafiogentiiim. «*. tnlmulitiiDincm cainie pec= 

^utcl^o;effcifocuiiei 9 totno cati. itteoe. $u.tarj. 

Mll 1 1 1 1 


MM IIII 

8 10 11 12 1; 
,afccnbctfupcromnc0 »tcftamcnrtjpact0erit inliie 

tiuo0etu0:»fluctfu|*r rufal*. tf.3foli0O£tu*oc« 

tmiucrfaoripaoeiuo.OEtibiC ftuba4l6e*mari&ufdm& 

pcriubaminunoa0*tranft= f^aconfcffuoe ijW V^B pcriubaminunoaeftraniP f^ 

cnotofmabcollumtoemcttft **-Ai 

critcrtenfio alarumeiuoim* Qtnon fncgomftuo. g>eO 4 plcno latitubinem tcrrctue bicitnonfum/ncgauit piaw 

oemanuel. I^ccbtcitbftete* quoonon erat/ retinon ncga 

1* QUiraoifractrcucrtcrcin uttquoOerattHtoeritatcmto 

riuitateo tuas toffauo toteno qucn» ciuontfbjft ftcret: cw* 

aucrtcrio gcnerabtobrfmfa! nomcnftbtfaUacif non Mup 

natojfoblationenoua infra parct. w 06 bifccomuwa 

3mbuUbum tjoico m falua rc toiuificabio noo o nc ct no- 

tton£.* aroliooztmocca- mcntuit inuocabimuo.^M 

fuabaquiloncf mari. 3m* tenobiofane tuaetfaluicri* 

bulabut.^fia.ambulabnc mue, tfJDne bcuo toirmtj 

Jniq.nocf.acquc cotiacni conuertenoo.ilDftenoe. *■» 

cum pfalmf • totf . # . Cgre? i^Srum ergo non to utt atpc 

bief tirga. ftctimtohfm.i. V_>«ere nomrn cnfti:fatf 

In ilio tcmpoK $$ ifcril t cft mcmbju cbrifti . sDuifl DD 

lutei ab bicrofohmiofa mfirmitatcm fua ftuDutt bu-- 

ccrDoicoctlcuitas ao loljan militcragnofcerenliiuocctu» 

nem:Winterrogarentei* m tuoincmmcruittjcrantcrob 

Sui0C0^^trcliqua.flE>melia tinere. **- iRafeerur nobw 

eati grtgojtq pape tt eab* f . paruulu0 * tioca birur oc 9 fot 

€f*liuiu0nobt0lcctiont0toe? ttoipfefcbebitfuper rronum 

bis fratreo canfltmiitoljan* bauibpatriofuit impcrabit 

nisbumilitao commenbatur Cuiuopoteftao fupcrijumc; 

&uicntanteMtnst!0cflett>t rumeiue. #-4£cce aoucnit 

chriftu6crcDipotuiifct:clcgit ftomtnatojorioctrrgnumin 

(olibcfubfiftcrcifc ne tjuma manu eiuoet potcftaoetitn 

naopimonerapercfiuanitcr pcrium<£uiu0.<&loziapru 

luperfcCu. Wjurauibf* TOmciptturi».#onDiatut 

citon0WV)ltraiamnontra= Cebetun. * 9 -Hojateccii 

fcarruc tcrra montco enim» ocfuper. .3* taubrtw*. a 

colieojSJufcipieriufttcia tnei Oanitctuba in fponquia.p 


MP 
3lnlaui5. 

oc eft Wrtff* etcebenict ab <«me Df bfttatpjecetf . Jrt l 

tomabumruwairaaira. P*- BttJk*«^.$Mrtraeelh 

jDnercg. *-4BrtebentetDe «**.«ororiet>tialrt»bft2w 

fiotraruecanctis gentibueet «Db* 5eter/.cfi ptibc tor.cf 

«plclwurglojia Domus Dnt C^fecefambSit plcnituDo 

alffl^.Jnbilatc. a.<jL»r&t ^tfpzisiquomiatfe^ft 

p;oua irt Dirccta ce afpcra Itoi liti fuuitcrtf natn Detoirginc 

MplanaebcmDftcinolitar fattft fublegc:totcosqui fub 

t!iirfalfa.£sjDeuer£9me* UgccratceDimetet. t»P f t*. 

m JDnettcnietoccuttitcilli Wfl.a® qutc6tigent.fi 

Otorttc0 magnum puncipift sftpag. UefpdCb^a £fcqaur' 

f ngnfrftioit crit fints Dcus bnr tTd * rjtfcriprionraDait* 

fi»zti0Cfiatoz piinccpe pacio Olamatnfo ;ttitubinc4 (t* 

alfealft. f«*»M. J.sSDp- annunciaspacem fn rjiertttt 

frtmo m^nearcgaltbjteDi Dicciuitatibueturx* tjabita* 
bWnitalFa.pejLautf. Hp to?ibusf"on.Cccctc*nofter 

£xrf entea quia twa cft ia quc erpcjtabamuo abucnict 

~~nos Defomnofurgere: tf ■CccebnatojbrlsciWtute 

namcnim pjopiojeft noftra beniet.aEete. wJDiitt ftcl 

falug quam c» creDiDimus. la er tacob tejcurget Ijo ttifrlf 

iipmn*» bertao m § . a atue * ^rringct oes Duces altcnige 

matta gtatia plcna Dns tecii na$ . «*t erit ois fra poOeffio 

bcncDutatuinmuUeribjaU ei 9 . ■* 3KoUe ouuctoccafu 

Ittupa^». fficncDitt^Oro ftba<jl6e*mari€t, ftOSgze 

©rritaDfiepotcntia tua DicCDne * pliabif jztragftes 

iDroietmagnanobie CtftabutrxtescisfuptnoteB 

toirtutcfutcarre:btauriuum oUua?abo?ictc'» ti.<£r fpo 

gtatietucquoD noftrapecta frencstecortc^te^nf tnantfe 

tappeoiuntfinDuigentiatue ftetoeictagttta.QSria.OEr. ii 

pMpiciationiB acceleret jOui t? retutfoj pzo nobte tngre* 

tjtuiflcttcgnae. lb piima Wturagnuefnmaculafctim 

minalueomtie. ZJbaUa* oibittfmdclufrDeetj. jaontt 

bowaaeaUaDtbufl Cctera r>rfatt*eftinctcrntt Untou* 

Wtowarumowtione uuiue lafetuU. tf.etcebnatoiDfo 

b i^i bp;0 ^ 1 ™' 1 ** «~*tutebeut.j&otire-.*fl>. 

Hafwtur. cutabrrtuetoja* flg>obobemctDftatoibn-<£t 

■ — rH 


~j — ^ 

~tH 
1 — m 
■ — i-h 


■~~ fN 

t-H 

1 — t-H 
■ — i-H 
~~r™^ 
1 — O 
■— i-H 

■~~ (J\ 
~| — — CO 


1 r- 


1 
B~~ vo 
[ LO 
~| — — ~~ 


F ro 
1 CM 


I II 


■~ iH 


__^^^^^ 
II 1 II 1 

8 1 11 12 13 


I 'I 


nomenc^emanucl toocabtf . 
x> etceDfiatojDftetfi^tutc 
tomietaEtnotn.l* mtxsbut 
qitee iuftti tufi * cfitti regeei 
ditfi tuh <Et tootabif ttbi no* 
tncnouuqb* osbftinoiauit. 
b Ctcritcojeonagricimanu 

Dfiiibpatettmregnu manu 
Deitui. <£tt)ocabttur . igr. 
f4 mttteagnuDftc Dnatojej 
terre Drjetra Dcfcrti 3CD nion 
temfilicfpon.i' Cttyofpe 
jiestttoztseiuett^noGmnft 

tnfefte toeniet. 2BD monte', t& 
tf&erminauerut capt beretnt 
germeotoneifraetqjeceeDe* 

ue nc cfttftutc ttcniet «5t fpie 
ttjzct^cuco. V; , (BcccDftato? 
tfi0crl*tutt\)cntct.(etfpU 
t» ?tl WaiHpictTequtcfur 
gct iuDicare getes i eu gentce 
terabunt. «Cterit nomccr 

bftDictumintecala. i< »u* 
pctqtie*c6titttbiintregceoe 

fuumquegciitcettpjecabuu 

tur.OEt etit.JMwa.4pf.lEW 

<i J otceifroclramoe^roeci: 

pabtte *f io?etc % fruct 9 facitc 
«tr cfttottteniat bicebnt. * . 

^oiatcccUttfuBtn^^P 111 
anttuftaa|xriaefra*Bcrmi 

nctfaluato^e^iop.Wr :£e 
ftinanctfltDaucne Dnc. <u 
Ubcrapopuiumtuu.tf We 
ntbffe* noli tatbarc relaja 
facino?aplcbietne.<i£tlite. i& . «Egrebietnt toirga De ta< 
Dicc icffc * floe tt rabice eiufl 
afeentet. 4£tcntiufticia titv 
gulum ltitnbo?n eiue . * fxtts 
cg;to?mrcnftci9.ti.1Ro?a» 
tot0.tftcrit.<Btia.<?t.tt. 
I ntuemini quat*Cit iftc $ in 
grcDtf aD faluanDae geutefl 
ipfc^rctiufticietu^gcncra 

tionoljabctfmc. >• 4Et Dfta 
brfa mantofqjaD tnareCut 9 
liv.j26Diftcbim*. IRcanitf 
tnDnicntfrcDcu.l&iiaafcee 

ttS* JFeriafctia.Ju.0rna 

Ofigrcgaminippl^ «tnn 
ccmirti:*auDiic\)ntuet 
fi^tultcrte.Cofojttamimet 
tmucmint. asccingttefcoset 
toiwemtni.^nttecfiftliumj 
Difftpabif . Hoqutmim *ba 
?no fict:quiancbtfcumbe'« 
IrKcDicitDns. tLc.fcDa 
•w^r ec eni Dfto ait aD mc &t 
Vtutinfojtimanu etum* 
utt meneircinfcta tpftlim 4 
Dttce:n6Dicatie conuiratio. 
sDta cni fi lo4f ppfs tfte row 
ratio £:* timojc ct*netimea* 
tieneq? paueatj.l^cc. r.tn. 
^vominucjcrcituu ipfu? 
X * fctificatcipfepauojtr 
*ipfetctroitocfter*ertttoobifl 
in Gmctificaticne. 3!ntapc 
Dcin attt offenftoie * i pettam 
ftaDatobuabjDomtbjifracl 

!9«Di, ^cf.m.jtctroa 
I! :fmaiig.to.«W. 

nlaancS * iit rofoo Ija ftiriam fcrtpfcnittt tot ©ppjtfc 
bitantib j tncrtm Ct of ntcrcnt in (uDic; j pauperce « 
MffltrtriepRmtKaMtc tumfaterent caulcrjuiniUuj 
2«rifi(ttttifnEfcapief.|.i popuUmei:\>tefTcnt toiDue 
flatdrfomnGgnalc#:in Dt p^DaeowmerpupiUoeDirt= 
fopuliemcia.eec Di.Ct.u. pcrent. $etDicuDomui*De* 

©icnjtctabo bnmtjflft :*criaqumta. ic.^ma, 
rriDftfactfuia a Domo (~\ tub tatietie in Dtc bifc 
arok*fiM flto,cfl ^ ca r fl° V£eationie * calauutatte 
I pucrfmciijemul»! DeDltDo Dclouge bcnicntie: abcuiue 
tjun*Kigrtu*ipztc*tuifrae* cfitucjictreauplinabbiDctc 
|ie:*Dnoffcrtituuc|l)abttat Imquetie gtouam bcftranw 
itt uwntffponl^cc. Le.tri. i^cmcucucmini : fub toinculo 
t f ft Dirtrint ab tooe: § ttf cum mtcrfcctis caDatie. 
"riteapuU6ibj»aa«"T *>«DicitDrt*. Ce.lnla. 
rlOriDMtl imatationib^futo {^npcrrifhietHe nonefl 
AfumtD 116 popul^a Dco fuo ' auerfue rurojnue : (ct> 
rtquiitttoiuort£p?ot)iui9 ac aDftnc man* cfue crtera 3ic 
moituifl.HD U gcmagte taD affur tuiga fitrouemei:* ba 
uftimomum.JmDintDne. f"toeipfeea3nmanttei9tn 
criaquarta. fcc.dma Dignatio mca i^ec. tc.nt* 

QuoD unon Dijcerint iu- fr~f * g«ntc!faUace"mirtam 
rtaucrbu l)Oc:nderit * I eil/t cdtrapopuliifuro 
rlffmatutinaluF.tft tcanfu rifl mctmanbabo illi: totau^ 
bitp2team:to?ructctefBtict fcratfpoliact Diripiat pjeba 
i£t(amcCuricriturafcetur:ct tpouattllfi iu coculcattonej 
maUDicet cegt fuo ct Dco fuo. quafi luifi jjlatcarft . I) cc Di . 
^ctDicitDomin 9 . tu.urja. jFeria (itui. t ttn omim. 

©tfufpirietfurfum: »ab 'Tppfeaiitno utotbitrabt 

cwamuituebtf.Cm J-tur^co^eiuflnoitacat 

tt tribuUttocttcnebje: DiiTo mabit:fcD aD coterenDu ctiC 

lutio ct anguftia et caligo p-t top cius et aD mtertcctioncm 

ftqnce: f nSpotcnt auolare gciuiuufi paucarn.TDiccrcf 

tcagiiftiafaat^cr, lc.iu. jRnqutDnopjtncipcemciu 

V- icquiconDunt legceini muircgcefuui&uquiDnon 

\J quae:et Ccribenteemiu btcarcljamieftc calanno; et 


TtTt|tttT 


TTTTTTTt 

8 10 11 12 l?; 

3Dlauocs 

1 1 arpb,atlj fic cmach • 0utu oftatojc terre tt petra ttfcttl 

quitino tncamafc^ftc lama ao motcfiltcfpd. r ;Juoica 

ria. quomoDo tnucnit man* « 9Ur cognofcam^Dftcfnfta 

tnearcgnaiDoli fie*fimula- biituaioibusgetib^faluta 

cltfa co?um De tjierufalem ee rctafi. & 3De*tme nte 9 - 8n. 

Defatnaria.l^ccDicittDmtn* £>a mcrcco?Dnc fufhnctify 

lauDcefequftroDicunrurfr grM jppljete tuiftttjeeinue; 

ranbfi tefrripriont abQttu*. nianf. n «ffgooitf.an. ilcj 

/eriafttia.^nlantf.an. Bmopf?Datacftgra f fccn 

€( cce toenfct oominus pjtfn* taorjrricfti rpm facta efr.f* 

ccporcgum tcrrcbcaticj pa* lLauDatc.*efatotf.a JDici 

rari ffit ocrurccrc ilU. f* fll^i Dfit.fr. 25fV\9b bo;a9.a.& 

ferere.an. CnmuencritfuV lauoi.cefatoc 0.80 fel. $* 

uorjomimeputaetnuenictft eue* ftf .^/Jniaiioi.atu 

Demfuper tcrra. f>« r ancrba. O e fpon fccnict bne op0 ui 

*n Ccceiam ocnitplenttu* faltiumfaciatpopuiri fuum, 

tootfpjjiotnquomtfitte^fi:: £ a^ifcrere. *n Couertcn 

liumfun intcrri0.£*.IDen0 bftealiquatulntnetartretw 

Deuome^.an. il^aurictUfa nireaofcruofltuoo.fre IDiic 

in gaubioDcfonrib^faluato* refa.anjDcfpon tocnletqul 

n'0. 0« Cofitebo^. S. <Egre- rcgnafuruecft Dnecmannd 

Dicturone-Dcloco fcto fuo De majjnunome ciuo. «ffroinl 

niettotfaitictpopulum fun. abfercsl p«.|Dcuet)e*.a €t 

fre.LauDate.a «EgrcDietur cet**mc*» rjonoiaboerltt' 

tjirga De raDiceieffe * rcpte patrie mei * cjcaltabo eum, 

bif oi6tcrraglo*iaDfiter W Caricft Catcmu0Dflo.an. 

Debitoiecarofalutarcbef. IDnolegiftrnfDfterernotttt 

f* l&ftDimi0.3Dtwae.a. ipCe toenieufaluabitnoe.fr 

KlauDi. cefa totin aliiebtc. llaubate. Cetera ur I, fln. 

baa cfi of onc bc oomnita.1 «Lligilate^ . *&n*4f 1 blil 

*%a*3n. ^nteuenerit. ra. iftbof. Sn. tr lanbibqi 

feria rerriainlflubf.an* 3b tecfeae.aii.quecdtujrrit 

O ojratcrefibefuper *nnbc0 ^eria W. ?n1atibi. ifo. 

pluat mfrd aperiatur terra» O 6ftatc0cftofc toitebirisaa 

germinetfaiuato.zc'. fl^tfe jciliumDnifuirrboo. £0i* 

rere. 4Bmutcagnrl bomie ferere.Sn. atDtcDrleleuaui 


aiammca bcni ffcripmebo 

rmncaotecofugi. : "Qfiee* 

attiMJn .UmiDne fitoli 

tarDarerclara farino;a ple^ 
bietueifraei, tfEtftgDfrtfd 
p£>e*tt*. 3n foeueaiiba; 
no beniet f fplcDoi ciue Ocut 
hinitcor. caji IDncauDi. g 

«FgoaiitaoDfimafpicia m 
jectabo teufaiuatojemcum 
i.laiioate. Cc^ W l.2n. 
3mncmu P .BR»,ai,bof. 

i.ttlau.crtatot B.mofonc 

knftua.lt) tl.fi.!D.4c5H 
f«tt. fc|bbato.Hnlao.a 

QCitpacificufl magnmcat* 

ritcuiue bultfi tcfifcrattmu 

uerfa terra.fi*. *|fhffrere.i. 

^aa^ififAi*err rrr^acific* 

fopx ole teges bnruerfeter 

rc.p36onn. $n.£>titoteq? 

^rrerr rcp^in teiamc* Diroto 

bieqinotarDabit. * JDcas 

tt 9 . i Crrxctcffitutpluuia 

cloquifioniffttfccntetficuc 

ros farxr nofl Drue nc, £at< 

iuoite. teuatecapitatoc 

(rraecre appjopinqbit rcDfc 

tiobc(rra.p^autf.„ tewl 

a *9aria aut.fi j&ne. O f 

ttOnira 3otx>we.4n.0tlaa 
oibue. Cffrra totfupia. 

Orapitoaqeroic altiOi 
ni^DiiIhattigfeafme 
bfy abfinc fouit fuauiiDis 

fpn^ olabcmab toceDum abucntus 

nootoia piubetfe. Crr fli.ffn 

oabonapi (f»^aS. I 

DutDomueifracl 4 mopfwrt 

igncfiamerabiappariiiftiet 

eiifpnalegcDeDith:toeniaD 

reDimc*Dii nos inbjacrjio ejca 

tcnto. p^pagnificat. Sn. 

oraDijrieiTc^ftaefoflgnS 

papulozfifujjfjuccoiincbunt 

rrgceoefud queg^tcotep^ 

cabunf:toenfaDUterat>unof 

ianolitarDarc.p,^agt.g. 

OClauieDauib ff fceprrn Do 

mue ifrfcrj ajrrf * nemo clau 

bit:ciaubfe* nemoaperitbc 

ni f ebuc toincrttcc Domorar 

cerie fcDcnt^ i tcncbjie * toms 

b;amon(0. be.fl^age.gn. 

oojtfefptfttu lucie er"nect 

folmlrmctinnct illumina fe 

ornrem in tcncbjrfet fcmbja 

monie.f^p ^agnificat.a n Q^gcntiuctbefiDcratus 
cam lapiftnagularie q" facie 
totraojtnu:bcnifalua tjoicj 
qu^tElunoto^matli.M fl^g. 
oemanuclrcr*lcgifer 
no(!er:cj:pcttatio gentitimet 
faluatozearum:tocniaDfaU 
uanbonoflDne rxue noftet. 
O*90/tigin6 fc.flpag.3 
qnomuDofictifrubqj ncc pii 
ludfimilc toifacenctliabcre 
fcqiif?tf?:fUie bicrttn qucD me 

aDmiramini.Dminueftiniftc 
ritiljocqScermtie.p flpaj 
InWotUa nattuitaf bftt. 
Jnnitf. IjobiefcietfqHtftct 
&ft0etmanetnoebittflglo?la 

ci*.pe . «cntte. tir 9 *& • rtC 
rtptorfff . A>.*Ctaftinacnt 

fcobifl fal*. tf? B>iritMta«F 
witufi.&crjmtnatticn. f^ 

XnillotfJe.£ttcettefpo 
fatamaftefumaria ia 
fcph:an$i6ncnttetiucraci 
tterotiabfettfpfiftfo.tfty 
tOnutia oiiffcm* rx caoc lec 
♦nnmclTeebcfpofata matcr 
etusmattatofepli.tiQucfuit 

nr cctTitaetot befponrata effet 
manaiofcpliimfip?optcrca 

nuatin*rjoc facramentti bia 
boiocetarcf:ctiUemal!gnufl 

franoifl cotnmcnta nDucrfus 
tcfmufata^irgincm nttlla p? 
nttustnueniffet.flllelirxotue 
rattefmnfata lofep^t nato 

onoitantt/ttclipfimartecu; 
ta *timf Sttcretorepli iiuet 

cgtptum icflttoclinbe ocnuo 
t>cniene.<Cuaut, « £>cti= 
ficamimtioMeteftotepBjati 
qjDtectaOtnatit&bitwmate 

ftatCtrim **»«. *j.©oi»e 
fctcti»<y»at>entet Mifltma* 
netotttbttf.^aieftatc. t.n. 

Xtoro ocfponfata ftut fo* 
f*ptj;nontftintoncupt 
fccntiatutta.$©atermrStei* 
JBatcrirnaculata/materim 

coniipta/matcrintattaimat Jiti tigffia ct^Cui*er*Vmafetbc<tnig£ 

nitibfii ctrcgifl oim platma* 
to?ifl*trci*to?tBcucto?.3lU* 
qtitin cTcetCiflfincmatrr.rti 
terra eftfinc patrc. 3lpfiue< 
inteliflfcUmbeitatgtfinucft 
patrifl:*iterrtflfclJm cotp)t( 
fufcrptton£inftnu£ matne. 
l^. Coftatcfleftotctoitebitrt 
awiUuDnifurJcrtioflinBcat 
bicrfmnolite timerc. £m 
cjjrcbicmt toftfl crt'tt»obifcn 

*> 91100 4 i puluerc eftis m- 
gircimmitiauoateeccebcuit 

Ofiflcufalute.Crafl. f.to, 

Omagne atmiratioiflg* 
na.iJDmcnarrabiliefa 
auitas. tf> mcffabilemaffnfi 
cp farramcntum . Jpfft ca« 

Dirgo ipfa f matcr ofir ipfa * 

genitrijc:ipfaeiuBaciUa pl« 
matiociufltpfacBfiicnuit.u 

©e illa occulta i|itationc faa 

cgreffuflefai 9 at.E)efccntci 

Wfttare* ^fo!ario?0 <J efiw 
toto co^eafitxrabat. <£} 
fpo fpcic»bccot(ei 9 Dc 9 noQ« 
manifcae\3cniet.3Defccntc« 

cBlo^ia.Defccntier. t?o= 
rjicfcietiflttfVenicttififl. 

Ct tnaue tntebtr; ftlo^ia etttf 
lutcaetbie- ii»uu 
tnfate nolite timerecrafcgrt 
rjiemini tt oneerittjobifcutn 
aUcliip8«0040i(ererc. 
l^otHcfr.ctfflquiatocnictM mmitatmdt 

tmancW* n ' 8 lo ^ cin0 w && *>-©oWeDrirf(tfbftif 

CraftmaDiett Dnealfaar. ti.Oftraanebi* 

lcbiCur iiquJtas terre * regna tefaH giojia rf'.altti<Bna i£a 

bit fpatnoeniitmto? munDi Dtc. tfgrafttacrttbobie fa. 

fie jDcusOcus. anripiifta fl ■Hhoconcbici$Dbui 

Qucnmttfrntoccanrico r ;t[. p< IDcfccif. cp. 

ruretruamrantira.;' tfnt , oMiputaereeftiscroa 

flfMrnttiobisraPMit&ng VAjifcftnini*lftuuatc:ec» 

tttorntnfi. ilautf. *P re Dfie benict eii falute, I*. 

anrtincamfm IjoDte et Crafhna eritbobto fal*alt*a 

v -rffotcparati:q;tDiecra alfa, o IDiritDfteermitut* 

(rinfltnDrtttiemaieftatfHei altfc.*©lojia.itraftina. Jb. 

m&obio. Ww clara. tfraftiaDietticbifiujtaetre 

jfratunaDteDelebtf int4 ocobtS.atDir.S.Craftina» 

twtcrre. ^Ctrcgnabitftt pe. JfljXrabilia* Capituift. 

pcrnoefalu&to* nwnoi. i. *-w^ttatt)ierrmno!iteti* 

tfjirfficutfolfaluatojmtiDi ^Ajnerc;craeegrcDicmiet 

»ocfrenDctmbterumbirgie Dttecritbobifcu* >-. JCraftia 

ficut vmberfiiprrcrramenal Diettlcbtfiujtae tie alfaaF. 

Ifluv.i. ittyhcu (ffirregnabit fu^noefaU 

m ' : ^ttUPnD*. toimuDtaltadEUtiCra. $ 

^vequinoB reoemprto ^oDicfciettqjtbcietDfts. ofo 

•t-/ni9ttoftreannuacrpe:> q autc»tetaiUrd.3DbS.S 

rtationc ictificae pf a : \nt trni reljicrftnecccrertnuebemti 

gcmtumtuamquemrcDern* tcquo pzoptjetcpjebirerunt 

ptoi^ictt fufcipimusbcmctc quCangcli femprr ato?at cui 

qiiorRiuDiccfcturibiDeamuo tljerubietferapljifrtuafctna 

Dnm noftttiin icfum cnftutn fttue.pctamant, v\h i. 

filiti tuu.s2iuitccu.etDinr l^oDiefcietlq?beictDne*ma 

aoofh»iK»a*.aD$ma.Ce nebittbutglojiaer\ n.Ccce 

fcmper. JDtcrnam. 5. >u annllabni fiatmiciufccnDii 

Oca.r" tegcmpDnc,£tJiT' tfbfituu . ( CopletiCutDu» 

/^Vonuatw euotctoibcbut maucm pareret iiliu fun p?» 

v_AauriiiuDntfiiB\)OP/iu mogenita.fln Ccccropicta 

Dca i liicrufalc noluc tunere fut oia q Dtrta fnt pcr ugclil 

era»cj«DirmiiDnflcmb05 tc birgmemaria. £aptm. 
MM MM 

8 10 11 12 13 \ • *k obfefctetl q?\JCK':Dne:* bumanie nafccntc tpo ffimc 

X-/ manetoitxbitlglojia ei* tocritatielumeoftcntje.^ct 

f£.3ufcaf Ijietrm noliteti eiitt.3t>r6pt\5. apiCerert, 

tn£. Crasegrctiicmini f t>fi0 £e. Cfi iuorarcVn alue.bt* 

erittoobifc&. $C5ftate0efto Cclucie.cf • CainobiM 

tcDirxbitts aurilitiDni fupcr Cuftobc .an. 3Ufa crafttns 

fcoa.Cras^tia.Crao. iBc enttobis fal* altfc tutttbiis 

innptf . t&p». 8 folto oau, ccercituuatraar.j^. jRficft 

lin ifta noctctinmoDo Diccf . cfi pjcrtb* « ofonr rouiuct». 
JDCopatri. Jncraftmof per Jn oic.Tnui. Criffnflr' 
octt.*tjffR aopurifccation£. eftnobis: toenite afcoirmui. 
4£tftiMcrimtrc.cucri.ifinr p& flilcnite. l&cinrtpiturpct 
oi?rjpmno?£tcr$ireft{>rov fmguioe ucrfus. terratim 
ptjanie.fi ocK.ri* 6i QBia i q rifteret)c?pto?oi?^. 3Dfi* 
etccprtrjrm.ainnucrpc.Sa tntit atj mcfili°me 9 C0tat8t 
cto? mc. Jftcs. dlirgie pzo- rjobfc genui te«fc P . sEuaicfu 
fevctcrxifici.ct Criftimi.aj §. CacpfpofuBOnejjccOrni 
Cflfpfpofuo.iife. ^Dfto^ce tetttalamofuo.pe. Ccuci 
ttfetettmlamofuo.an. 3Dft I. JDitTufacgfailabuetns 
o;t 9 fucrot fol te celo toitebitifi «pptcrea bri tutir te tx^tcrno. 
rcgcregu,4)ccDctcapfetacp p&. Cructauit. t». fticrb* 
fpofuetjettjalamofuo. Dicif carofctrne. 3!£aie.nr.t\t, 
flDionqn.tie. fl^ag.a. JDfi y-v rimotpealleuiatatitt 
ojtuofueritfoltccelo.t*. <Ct A i -/*a3abulon/ettertane' 
ernl.fi raitebttfregcrcgum pralim:ctnouitTimo aggta» 
pjocebctema pfe. 6. 5&t rcs nataeft tJiamanetraneiw 
fpctir.a.fCanrJfponruotje tmnS gauieegenttfi.f-toptt' 
tljalamo fuo • 4? t fir per (icni lue qui abulabat in tcncto 
loetfluecataf.tpft dBttapri tHbitlutcmagna/tjabiranu 
reincipif ab loga S.ofo totS. bue in rcgtonc totnbzcmoit; 
4>ifabbatritoelbntra fuctrt lutoitaefteie. £©ultiplica- 
ab i)ccCTion5anrecracinic& . fti gentc : non magnincaQtU 
«t. Jaafcctut nobis.cfi tffa cictam.lLetabfiturco:amrc 
#. Craftinaerit. flPjatto ftratquilctanturintneffe:fo 
*|3 efpicenoomifcritowtie ratcrultattHCtozeecaptapp 
.*-£ usfgtmctibjclementct tjaquanbo biuiOuntfpolia. natfuttatie fifu 

^ngtfmionetteciue/Mjitga fnie.Wojirtamantieuibefe* 

bumcricWffciptru rjcaitoiC to/paratc YjiaDttrtrciae fa* 

cmefuEaui.-fintttbtcmaDia ntci foutubicfcmtrfle txinvi 

jCioiettiolmta piebatto tfi tJDiBMuecraltabtf>*oime 

tumulturet tacffimftn mirtft moe * rollie bumiimbttur/et 

fflgiiincmtm?buQiottcct« ctntpjauaiDtreaa*fcfperai 

bueigme.^aruul^cninat» toiflepianae.imitlabtfgtos 

c(xnobie:ntmeDat 9 cnobi0. riaDni:*toiDcbitoi9taropas 

Ct fiutuec flntipatnupiju* ritctqtfoeDftitocutuc.ttioic 

mcrnci^ioocnbtfnomcei* DiccXCifltna.^tDin.sQuib 

jiDmirabilte cofiliart 9 . S>e^ tiamatoi»£>m<ecarounn:« 

fo;t*/pffumrilcculi:pnccpe oiegloitaci^qfittoeagti.iEjr, 

parfe.tyultipUcabif ePifnft ficcatucft fimnttcciDitfloe: 

jpacieno etttfime.fup fotift fljrfptntuebni fnfflauit tn co 

bamDifup.tcgnu ci 9 fcDcbit Ucrcfcnfi cft populiie.dFcfic 

bt cofirmct fflufct (02:0 toact catnm eft fcnfi ct ccciDit floe : 

miuotcio ituftitia:ainoDoet ticrbuautlbrumancr tnctct 

tifrpinfcmptternum.fcccDi num.l^eeDicittD. l^oDie 

ritofie. fc* laoDicnobietc^ nobiottcciopfit/tiattfccDit. 

lomrcittbirfficnafci Dtgna ^oDicjirotfimnDummrit^ 

tuscttbtt)oicmrxrDitnaDce fiui fatttfntteti. 1>.<Btiain 

UQtarrgnarcuotarct.teau? trcttfiettottn fra pajc boib* 

tumtmueagctcrv ,€t;tf^l 9 tonetooluratie.$oDit.<15tia 

ttctHabumanogcncri appa l^oDwgtotn- ?iatc4«. r.uf 

ruit. *.6loiiatcjDCclfieDco y~Ytmfurgec6futgeiDuerc 

*<n rcrrfl par boib* bone too* V-AfoHituDtnc tua fpo / im 

litntatid. dr>auort . <D tta.tl^x bnere bcuimentie gtozie tuz 

itouna^atcfpbtozuibicif iMettmcinitaefantti: qjnort 

Glojiaparri. *J(attrl, r.ti aDidcttrttratotptranfcatrxj 

amfolaintnicofolamim rcincirtunnfuectimunDuo. 

ppule mcue:Dicir tcue «jcntcre te puluere ?futge fe 

beQet.Mmmiabcojtnctu tebtetnnifoiuetotctacoliitui 

fotc * aDuocarcea/qifi coptc= capnua filia fyon. q: t|f c Dicit 

ta^maluiaeinfl:Drmiira*in bne.fl&ratietoenunDatieftie 

lqmiaeilu<\g>uftepitttma ifineatgcto rcDitnernini-.qj 

miDmDuplicia^oibjpttie ijccDicitcneDeue.Jntgipta 

tc 1 MM iiff 

8 10 11 12 1 ?; 
ttfcfDitpopalaernensCnfn* <Crc0iborabuU0:tm9f&tfi 
nptot)tcolonuBe(Icribi *af; tcfnbaatic. £>eD Dwt rmrtji 

CmabfQ?toUacaufacaiumul bfreric9.a£rgofibni;fnt/ocf 

arii0rftrum.ibcct>tcitto.** fut incarnntunoaDfolurfc 

jQuc toiDiftiB paftojco Dicif c fitinct caroyiftcmpe aiiuD cft 

annftciate nobioin terri» fje aia/aliuDcftratio;ct tft iafa 

atparuit.jQatfitoibim*i cljo; cftratio:etfcnaetf afa. $c» 

rofigclo? faluatotf bfim. * atiuD anima agit:altuD ratio 

jQafniobisboDte faluaro: aia toitut: ratiofapit.OEraD 

4 cflrpGDnoiciuitatcOautD. aiamipertinctt»ra:?aD ratt- 

MBarft.dBna. ^Hipir. gn cne^tuictfapicntia.4Etra 

S.tioa.i. giufccpim*beu0 tonuftnt/afafolafufeiptt tai* 

tniam tua m mcoio tcpu rui tam-.ratio fo(afufcipitfapif> 

**• ^agn*.«*fi>?ictDicb5 rtam.afcttnnecaiaftncratii 

DniabuDatiapaci0tDnabif one:nceratiofmcairoa.£K 

frfeJD^iuDictfi.* «Ucritao patcr ^ fttmeticrt t>nfi ftntet 

tr terta oita rft * infticiatc cc tonuo fc*fit/aD jcpm folfi B«- 

lojjfpcrit^» 15ftDt>iftu* nctfaro/ficutaDfolamraho 

jRotum fcntDfte. jfccrnw ncettnctfapicntia.-licctnon 

attifl ttgttthnirui. f.iitj. tgccDatabanima.Cuaut^ 

rfgimttflfctrftmopRpo ^^magniitniaeritt t t» 
•■—* palo bei pccpra onntc: mirabite facratncntiitot auv 

tobibirit.3uDiifrf.JDft0tt* liafcirxrctDnmnatn..;3acfc 

ruueDc^^n^cil.jafipotcftc^ tfmpfcpio btarigocuiusbt* 

maioi nopot cflc tntno; / no fccramerucrntpoztarc Dfira 

t»tcftnumcrart:Dicctc,ppbc criftu. «JDfteauDiuiftnDt* 

taDautD.^agn 9 Dne/*ma' tfttutlttimuitofitnauiopa 

gnatnrfci* ;t faptfric n 9 no tua * ejcpaui i mcDio Dufi aia 

cftnumcru0.€>ptimcnofti0 Uti.jBacfti.i&fta.J&tadgo 
iftarratrcecartffimi: ilrojDe •«TOtui«fiiiq.M64itta 

foitifcrrcncl. catbolirii Jjica* ("YupiiteoaltclD Dc buiue 

rc* 9ubuc tn bjemf qti aDiu ^— * bict (bienuafc narratt 

iiattbfto^pofuicjplanaDit. fimulip ^fiDcratcsilluDDnu 

IDcuotmuo i pnmiu9\m*i fccrbri tequo bieerrtoolumua 

fili*:tt*ton*eiKpu6fanctu0. naUalaemm^tocrbaquibua 

m tres d^ : fcD Wctt dcub, tuffu tftct aitft btccte WUtM mtinUiitfii 
„„, # ue nimbortertun6 raraloipmftobatWtfe.SDp: 
Sfnu wolatfi : fcD quoD ta qne ego facio/ipfa tctttmo 
2« fl S&6 tranW mtimpcrtibcntDemeitJtcrt 
b ™ 8 mS fiofattuma ttoteatmoniumDirerem;: nf 
««STBeSSo fb= nertafrtfatta. Moeafitnfi 
^.S'ffiat)nuKnrttt agnofcenteflfaluatortrjope* 
So«t«bfieeuopatet rabarnrfalmi in mcD.o trt* 
S ( STerqucomta retjettr«:aonrienteein malo 
5SS«nSi5S ^nrtpio a.atB.Catt teipfo tettimom 
IriSSfi/ttWrtfiwit nmDic.o^teaimoniurntuum 
iSSfirtWi" erat tterbfi non « t>erum . »et . aU tjec rjb 
■K?«Mbiteriotoapntt«8 illererponDerittobte: atmet 
riSSlii tetenoW^onnefcrjptS 
,vXV nubtt.lnbotafit eafnlegewara tpDuojftho* 
1i l2»*35n 1 nu pater mfnnm tettf momnrr, ttram 
2l«fcnToa7nbitoitioc*ba a««,jeuarfcatojce leg,fl:.n 

SfSnfemVuau •«WJfflfjgp^'" 
Sm » «cataDeigenitrrt qnerit.flmrtao.J!nleget)e 

SimiuBtitreraintatt» b "« ftwptw» «" * oaojo bo* 
SSnt . *oW» genurt taloa minum teOimomum toerom 
StoS ™ »cata qne frt . f»prttant ct lege non 
mSnftqm perfertafunt om tantumDnorcDctiamplurce 
nuiut bioawnttta ttmto teaeecrimtetconumcantaa 
ioKKonafcoDie D«to»eelegten6 fatto*fl.©.c 
* 00 ™5»n auguamt to prmaflterttmonfum duluo. 
hZi wim l*tw»uwa «ccefnqurtWrgoconcipieti 
v-roKnfficSneniooinDri: ttero » parfctfiliuiniettioca 
Qfluf Vm in no Wernom bftur nomen eme emanud : 
*m\ fo«ttiflfiUiimtie<.JB6 qnoDett(ntcrp?ctatumnobfe 
«^JwaVaettmTquanDo fcnmDcue. 3ctrtat ct al.no 

BmSatiflmiracnta faci Jfft*»»'"^'""'"^ 
mtrm atm ttntanteflDicrta a.momfi K ttitto. *»ic ett iqt 
SHS noftrae ttuenotterctn6 ea.mab.mr 

McVuihMualam TJUeautem netjiafficuc-.i&.Duc.iiafob 
i^!S«K«ft l«wto»^b.l«tofiW. IIIIIMII 


MM 1 11 f 

8 1 11 12 13 Hnbfe 

poftbec in imiBtoiTnscft cf totra bcrcpjobfs p £pljcta< 
cumliommibjcouerfatuecft tucmir.JDcicauftic lifco fcl 

^rccDuoitjoncitcacecjclcgc uentifittaiuftienofcnbanl 

yeftra:*quo$tc[hmonion6 iDuibnctia^nbetblcenafttt 

nuit tompncta cojrba toeftra. ^ctljlcerjppe bom* pamein 

[Cuaut. i*, SHta *imacu= terpjctatut. JlpCename qal 

lata toirjtfnitae qbue telau< aft.ggofum paniet)iu 9 qai 

Mme efferam ncfcio. iOuia be cclo ocftcDiXocue craoin 

Quecdicapercnopotcrfltttio quotmenafcif Domuepanii 

grcmiocotulifti.jjj&nbitfa an fcocafeft/qjfuturtl jjfc 

tu m mulieribj * bfibict' rru cto crat : tot illc ibi n maittia 

rtueitfttietui.^^ttapci carmeapparcreMclectoiu? 

£«n<ipif. Jnia.nott.an. mcteeinterna fanetate tefi; 

3pfe»uocau«meaUa patcr cerct.£lain6 in parcntfiDo- 

me*eetua i laalla^e.flpift mofeo mtoianafcrtbtjjfeito 

titojrj, a.iLetei eeluejultet oftenrmtq;ebumamtatem 

ttrraantcfan*tmiqmtoenft quaaffumpfcrat quialieno 

t«afatt«t.iJ2otutecitto nafccbaf aiicnutitjciicctnfi 

minueauclupafaiutarcfuu fctfmpotcftatf Dito feofctiro 

alla.p.*atate.fj.,ti Jpfei natura\jaaDepotcOateeiM 

uocauit mc ft>ttf m ima . cf . ft riptu c . Jn pmiauenitl» 

A^nmotpc. <8jtirtebicfn natura k teni4aft^S 

JLaccfarcaugufto/WDc* eft:innofttat>enitgctpc» 

ftrtbctctur toniucrfue ojbia. Cclaubat agcti fcta Dci & iiargtcteDfio mtffarfi mmu ttuototcrobaiulafticfi ; iQ uia».. .. 

W«»«i «> oC '» C £&«* «P>0* 8 aur* oftm nrS 

l«tiocnopoffiim».4)cDnoB ItcrcB. B.llpfuroacnuttHtt 

«!.<it>toclb?cuifcr Mccrc rcoc m jjfcpe pffu^ qKozat 

pto,i8 noftti natimto ipa co mttatuoo aadoE Ut S 

pcllit. ftm» cft q> nafc.tuto aarbnMcta. ® ctfra «2 i fl 

Mio mfiMis Dcfcnb.f n.fil)oc *^nillotfir tf ajta£i£ 

«jti apcrtcmcftraf : qniicap ISSSaofnS^Srf 

parcbatm rarnc : q" rkctoB fe »*£ bct?lc"SS 

ob afmterct I ttoitttu fcuo lw ttcrt S qti Se%S$ 


natrattatibfif 

BfttnDitnobft.OBttdiqua. camtpfoWtaetamrtaetat 

©mc.beft.ktei>britJe-iec. Injc^oium.^Dia.^tia.iDia 

t atoinbcthlce bno falua* j^nptf flbttim ionVt.t* 

to^c GcutfactacuagciU (cftaC J^cipioetatfcerbu * tibtt 

bpftonaipaftojibjqm rcgio cratapuDDcri tbe^crattibu 

nccaDcmctatUigilatcB tugfc J^ocerat tnp2kipioapuD teu 

Uaenoctlfufigtcscfuarans .£>ia pipfumfactafnt* fine 

«elue Dfti roagna cu iuce ap ipfo factu ctt niclul. Ct «1(5« 

pflrmtctontjqjmnDofolcm iDme.tocnc.bebepbfi Occao 

tufticicnoiifolu tcleftiotooce ciniatcmpo;alf mcDiaton'0 

fcrmonie oeruetia claritate beietiiommuliomifiiefuicpi 

DiuineUicie aftrusit. #uf$ natiuitat? que IjoDictna Die 

eniintotattcteris teuamenti factacrtfctov toerbiseuageK 

fetic repEttm^anscloe 4 td fe- aarftmatljet biDclicct t luce 

buloapparucte patribuBicft tnamfcaatorognouim*libet 

luceapparuuTe.feeb liocpu ctiaDc tocrbiic cltDinmitatt 

uilcgtum; rcctcljobicrno tpe efctcruitarctnqua patrimg 

feruatueftqflcroztficlrtatc; netfcmpcquait0;btitol)anif 

neb«"0lumc rcctiBcozDc: mt- euagriifte Dicta fcrutati: qut 

fe«'ro;fl 1 mifcrato; Ono. CIIc fingularifjutlegio mcnutta- 

ramncparaarjntugagcliDi^ fritatie : tor cctcris attt ug biut 

Detef 3ucfo;tta0poG$ unus nitatfipft* eaperetfimul * pa 

facrarrtftu noue natmitatie tefatcrctartuanfi . jjltieuan 

cDocuit ftati mult itubo cclc^ geuaerfrmcctpcnatu Defcri 

ftmajmmfi:qgio2iflcanctet bunt Iioijanes 111 pjiripio e» 

pflcc"q;fimuloibu0 pDicatet Dffuiactcitaf Dtccs.Jnpiiit 

affmtDcm6ata"0fl|rrtc:q;p. ciptoerat berbu.aiitcnitec 

qacnatimtat^oicsaD pace Ijomieefubitoapparuiffeto* 

bnui0ntttfpuet Dtletttoma memo2ant.31Ueipfurnaput> 

atrpaDglo2ia?DiuineIauDa DeufempfuinetedaratDitee 

ttoiiiflc(rcntc6ucttcnDi.tv. dEttocrbneratapuDDefs 3Ui 

Jit pzicipioetatbcrbu»tfbti cfi toerfi tiomine: tlle fccrn co 

cratapuDDentbe^erartibtt firmatciTeDenDiccn&agtDE^ 

ftoccratmpiinpioapubDen crattoerbti. 3uit)oienicum 

JiflBipmfaitafuufincipo apuDuoicstpaui coucrfato 

wrw cftnic^. - &rj fattn tlle dcu apuD Dcii in pjicmto 


tc iq MM 1 II 1 

8 10 11 12 1; 
mattrnrfoflenbftbicffl.ljoc ^rTfOwe genetarfonfe ieftt 
tvntin pzictpio apuD trfi llrj JLJ rftfilrjbauibfiltf atua 
magnaltaqmljoicgeffitfitji bi.3btft>amgcnuitpfeat. 
bentMlletroftncrcaturatoifi ptoacafit:gemiittacob.ja* 
bilc tinuiftbtlfp ipffioc^pr" tobaufc Qcnuit tfuDa ct ctca 
frccritDocetDUtaiDiapifrm ri*.3iubafiafit: genuitplia* 
facta funt: * fineipfo fartti i rce: * *ara tc tbatnar. yqa* 
nfrtjtt. fcfcaDetonDirDeteti* rroatittgenuitefro.Cfroat 
miffuo ab arce patrie intto* grnuitara. Bra anttgenuit 
iuitpcr aur? tfginio inregio nminaDab 3BnuaDab aurrge 
nem noftra JnDtifftolapur nuitnaaf6.jRaaf6 anttgcnu 
purca. Ctcyiuitpaurcapox itfalmd.£>a(m5afit:geuuft 
eamlur *Dccuo t>niuerfefa= boo*bcraab.2£oo*atlt:ge* 
biiccmuDi. ^.'Ca$fp6fu0 mittobctbejtrutt).£>bett>St 
Dfte^cctrrtobetbalamofno gcnuitfeire.Jeffcanrgcnuit 
3rnDur*..4>Ca.5FaeDc*maDa DauiDregc\ffi>euiD autSrejt 
eo,rp>;ta nf a ? aiao Dfe ifta tj t genuit falomoni : c% ea tiut 
rua .pterri De*tcra tollauDe* fuittoie S>alom6 afitgenuit 
tnuoaDcto^em fabjeice mttDi rotoalRotoa aut:genuitabp 
<SHa.^tcri. i)fa.JFomiIta am.3bpaoant:gcniiitafa« 
rucHfroDijtfctua quanatuo 3faatir:genutffoCapfjar.3lo 
alma be raaria reDcmiih mo* fapljat afi t gcnutt iozfi Joza 
cetuabt toguofcattccoDito; ant:gcnuito)ia. £>$iasaue 
tffabrtcemfiDi. lHeuipif.t* gennitfoatrja.SIoatcjaafit: 
?Deftc*brt, 4>fa JFarinoiano genuitatr>a?31tl}a5at:genu 
Orarclajcate mnbi gPfa. #e ite?ed>ia. e5Ctl)iaeant ges 
rimuotnetebeuota. £>auib nuitmanaiTe. sa^anaiTesat 
tegie^leeinclita Sitrgoque ge-amon. 3m6aut: genuit 
cattafeDcmaria^rulitfnmi ioMa.Tlo*taeafit:genuftfc* 
patrifgrattft.ChtaeoH^fal tlioma ?ffes ei*itrafmigra* 
uat ocstticra perfccuIa.OEt rioebabitdio 4Etp>fttrafmu 
biebacnobio Dtgnaterfaue* §ttoncbabtl6i0:iett)6<aoge* 
at at$ omni fabjice munDi. nuit falatttiel . gtaiatlitri at: 
Ctobobifcti. 4Buigetiuin genuitwobabcl.^ozobabri 
IStciifpfittso. 3nitifi-f*eui afttgrnuitabtub.3biubafir 
gciqfctfjmatiiendpriaftD. genuiteliadji.cJElfatljiatgcs Jnlanbib* 

«*aW.Iwafit:«rnnft h J™ mm *W^UJ!l: 

fabodi *aDocbaut:gcnuit IDnfltcgnauit. ftn. «cnuft 

acbi. 3d»iaut: gcnuiteltuD pacrpetarcgctmnomenct|t 

«iooatgenuitclca?at€le- numigaubuimfltnfibabc?* 

ZtatdmtmW.WM cum btrginttatiBhonoKticc 

o6t:aena(ttacob.3acobflfi« ^mafim^ifacanccMatere 

Softpbbirfi^wclDc fimafteaUa^Jabtlatc >.. 

qoa nat" e iefu« $ toocaf tfg* Sngriufi at> pattojes att antr 

i>fccwo aftari6ce ab ab?a* fto toobio gaubm inagnu q* 

M bfm ab oauiD : gfiationco nat* ett aobtfi bobiefaluato? 

grooiDcrim.€tabautDbftB rnfiWaUfi.ftfi.©e 9 be^liu 

aD trafmi6tion« babtlom»: rffactacacnangrio mnltttt^ 

fittattonee quamoiberf. <fct Docriettjfi wmimfilaaoatir* 

atranfmtgrationebabtlonifi «biccttu Cttain cKclfopco 

MB ab tfm gcncrationefi 5= * t fra P« *>?£* boctoolntaft 

tuozbeam.Criaiaatgene* alla.J». ©no. jfmtiobno* 

ratio fic etat . Cfi cffet befpS buo djojiOc t)«l boodcrtd ci 

fcta mate ricfumaria (otepb tft 4« aUarr J&a **? ■ £ 

antefr ronuenirent inuenta trquibnafcibfaifi* animate 

etfm tJttro^abcneDcfptrim tfinatiuttat*, Ctcjwn r*= 

tonffo.Cun CcDcuralitP fbdbtrrcrroalttirf- jnratc* 
Damu0, ^oflea facetno» ** toibim*pant> molum ct rijo* 

Dute pjeparatfi aD DicenDfi rofiflngdojttlauoantcfi M> 

nuttanMbfibeniUbiiltarr uatotf.tft POjJwj»nvrM 

poft conMBonfbiritflltfl \>o wwtii tnonir.Sn j? ar jw 

» tf Kmebicrafiqaibcnft ftltueboDienatuscanobifi* 

innommeDfli. & ©c^Diifi \jotflbimrDcuefo«isallaaU 

ctuluritnobie.ettfitftcet Uiapa.e .Haubatc. .1 <Blo* 

twflDme.lDc*tnaDtato?ia. riatncfceUis bco ctm terra 

E>ncaoaDiuuaDti3Ua. orl parliomimbuebone tooluta 

DeaimttoiCtniirccuineoto t» alla. p «9. Hnciptfara* Y^tio- rrrt>oer.€>t_A. Si uiDmis unuuw» w ^»» h° w »* beufi nolTr r 

annuciatenobisintcrris totqntnattuuatctininfucfu 

quiBaBmrattnatumtotDim* rftnos ftcqucntatc gau&c* 

m djojoangetya raluato^ mue-.wgme coactfatiotb^ao 

CT tiQ 

ef*met*amar|>tCcjcrc£fo#fi tn «pptjctfe: nouflTime tofrBi 

&uite. 31 temifra e.BO.I.i iftielotutuefnobieHiltofao 

52Dactnt>iftf*. **- «*«•!• Quffftftituitbcreof tmfucrfa 

(Penuitifr*- iLettftn.Cfm rugquffccittfcfa. - jBo 

yt^enobierioDiefalaa tnfecitDneatraaira. &»a 

•"-*to*:4£jcpet>fiei ciaita lutarefuu.3lr/a.<25na3Rotft 

tctianfbi w Glctbn carofa «•Hcrbficaro.ottiWi*» 

<tncairaatra.*-<Btbabita iSccumpnncipiam ^5J 

uitfnobis.rtirndPnailcrbfi in fcictnrtntietucmfptftojl 

«^lpfeimtocauitme. ^>^° buefancto^cittotetonrHiiri: 

C YScettiSeopB te*totnoe fetn crcnuite.N-lDiMtbfts 

*~*-1>nf gcnitt tui nouapee »n. IRebemptionfmtfttDns 

rarn£natiuitaelibctet:Quoe populo fuo tnanbauit inctrr 

fub prtiuigo toctutta fctaitue num teftantftn faft» 0«- £5 

tcnct.t&ctcfitJ. «otaqHjrt firebojt.a-ewtfrteftintent 

ototfySbofeboiaeabmafl* biielumcnrcttie tojtemite 

•M t abtncdjiaffiOtJC. 3o ricoi6tmiferaro?etiuft*Dne 

J»«rf ^-3!rtjBncteto^rttt *■ 38eatuetoit. *»n.ap n n 

JDefcaiM" ■*«•*- ttlctbfi brltnmiaetcopiofa apubcft 

tato. oeo, t&rafao&eDcue «Demptfo. pe-lDe^jfunOis 

1>tna«.fti'<tttD.l,s0 btdi ajDefcuttuWttftuifmiaru 

fSrfa. *-3pfcJoocauit.ofo arfcbc taa.P«' SBcmento. 

IBerpice-SbCrrta.J.Snge^ 5-r etbfi caro fa* (««» 

lae.PftJDtfttit. Capirulft VA-<t6efttliabitanitino* 

Htpa ruit tertf gnttae t bu bte / ttoibtm* glozia ci* glojia 

manitaefaluatojieno 5fitonigenftiapfe:plcnu gfe 

ftriteinS etopceib^iamctcQ itoerititl. 1 *' JDcfcenbit oe 

fec(rauettOB:tebfctfmfuamt cclie.^trepefitttrcumpMfa 

fericoibiam foluoenoefecit. Hattarcbotninaepotcftatu 

•• Hftfeinaocanit mc alfa atfp{inefpa0.aatrtatc no a» 

alfa. » #af me* ce tuatra tcttiua feb natiua t fubftati* 

alfa.d5Ha.3pfc.* J3otti ua.ContoIcnenaq; tuuato 

fetitDne.ofowrS.attu.S. nttaeboiemqurmcrraucrat 

l&araa^.os fljjirabflia.tf abtoita.rffrautehoftietncuc 

f\ \ultiptiatiemrtifq? mo t(ffemo«ietMftrimia.lDitta 

>*<t(eolite*ioquc"0pfib3 uit confiUS aDmirabiU att» 1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 MM 


IMI|IIII III! IMI 


MM MM 


III..:. II 


MM [[[[ 


MM MM 


MM llll 


llll IIM llll llll 


llll IIM Hll cm l 7 8 9 10 11 12 £itcpl)ani.t)tl)om. 

Mteffari6fflbJf«m5Di.qp* #? ctt * oon8 uu &»!■*«. 
5(bWoft».* *a$fp6fn» &uempjeDiteruntpu)pt)ctt 
f feoWfpBnat->*hoDietal ca toaticinia.3 dara eelt re* 
uaMjapparu.thoD.ctnterra gia m noftra icfu Dne ntitte 
«nunt/geUlrtanf nrcqacje «;^f^ 
UboDicetuUat mftt Dicenteo toj. Cpfm i * •J»f- a v* l l ™ 
nfort intueUifl Deo alt"a.pf fcetbum caro fattum eft altfc 
ffl 32K. ©e & » Hawtanft i nobte alfa alfa 
SoV&n auefctito? fte* Pf- *2untDimittifl.©tDicie 
pliancawmartpi paraooce « >:».nrqiaDpmintai!.ntfi 
Ssam'naplcbieiut.ai= nita.ceeiDetrt. #wteec6rne 
«firmwincriftiftteoclutia «cnowtionefequrotiitDicie 
paear&enntt-ima apparu.fti peeociUnaeinleat.f . ©^atio. 
Drlenocf.D' itct fittta cclettt Y~\ «Oa «oompa Dcuei bt 
attlcfuccnrrc l)u)c famtlie 8* l^nat»hoDicraiuatoimn 
tuitatuaiterccffione.) Jn DtricutDiumenobieoencrnti 
raen> incclubtftB ftepljanufl oniflett auctot:ita* imo? all 
toit.it eriozia W * aft ctcebttto tatie f« ipft tarcjttoc . flw te 
«toBaotoectfiliu lioie ftat* tumtoiuit *teonat. 
aoeittieDei.p* flpatjt.. * Dftl>r«aDpurfti4tionemaD 
tflojia t honoie. €>?atto memojiae De beata matia p« 
V a nob.flq>ofic imitari romplctos, : ;• --< ^ 
AJmob cotimuB tot DiTca* f""\ m9 qm ra,u,,0 . ,e ne be 
musiirumicoBDiligcre quia -KJ atemarietoirgitatcte= 
ei'natalic(acclebtamue:qui cfiDabnanoawetibima pje 
nouit ctiapio tuie prccutotif m«ttiltnbueqB:tottpra,p nq 
bnBfrotarcDrtmnoftrn iefti bieiteteeDercretiam^iBqua 
rnitit filiii tun . 3D copf. i. mernimue auttojcm toite ru* 
SBagnfi nomcnDfii cmanus tcipcreDttmnotttn tefn triftft 
dquooannnntiatucftB ga» hlintuftHuitetntoiuitrtet* 
btidhoDicapparuitinifracl flnatintmttatc. mWMnu 
C maria to.tamc nat* ett . 6» trqurtee Dftuturpcto tta ibaa 
*uiuocaje".cna.tie6te.,j?ra rwtimmtienftfttmctB«ia« 
uuirc^rtcptratojtitettta uutoftacftrupee (ca.a. 
ftlaecncta-Cnplcbitucotte" noequia boD.e natue cftrai' 
oc tnacjna erritanto rotctta . uato» aUclupa . a . «ece Dc 4 1 


MM MM 

8 10 11 12 13 
fi>tcpt)»ni 

fofianes Dieft tpsnat^cft in quitcpojtauit tttftef bcati 

ifracl * regrti cf nd crtt finis tobcra q te iactauerut bnmn 

alla. s n JBatobfto angelo? faluatozem munDtaila. j B# 

rijon cancb ant Dicc tco falus 4Urgo Dci gentttijc qni totnt 

bconrojJfctctCupcttlnonn* nocapttozbisitua fcriaout 

agtto, iu ^Ptcata infatiag tnfcerafact^Wticrafitregc* 

quanoilngcnctfrcpariitflclr niripurgauitrrimtamfiDiet 

toita o grat lilirrn tEtcttabitcf tibttfgitas iutolata tnarut. 

qjttagit 9 p quos ctcrnos pio« yy&nce noe £>t6nr • 

rat*euafitn 9 ofeiice0pant«Js XZ|ttttfcricoje tc* * m?rrt>$ 

buRpctdni fozDco mcrftrn* ricmtttiuanteitaftftrjcpouj 

o frfept fpl^DiDnf 4 nd folm mctiitat{(nm$oft£t*.s catf. 

iacuitfcnu aialulf$tib9inu€ *fvu6 4 tjuanc ^ifi. 

tuocft agelom. a rt ji3at*eft ^Jtubftacie Dignttatc' mi 

tiobteijoDicfaluaroz qut eft rabilitcttonoiDifti*mirabi* 

*£6Dn9inciuitateDauiD. 5. UuorefozmaftuDanobiaqfa 

^lirgofccrbo toccptttitrgo e= musci^Diuinitatl cffccdfots 

mafittoirgo ptpmtrcgcoium tcs: qut hiianitatis noftre fit 

rcgft. ^irgoljoDienrxlie riDtgnatuscsparticcps. ie* 

ffitKrbugenuititarnatts^* fustpsnltuetuusDnonoftcr 

Qomafitipoftpartaqualau iDuitecutmut. Ciano 

D atce oCe Df cimus b n d icia tu *^\ mnipnfe fempirnc te* 

imultcrib». a.jRefctf0tnatf \Mtatimtuit>iiitiofa:t\t 

toirgotoiru perxrttfincDoloje fuicpi natiuitate tribuiftito* 

faluat oz£ fecutozti ipfa* regc tius rcitgtonis initiu yfccno 

angciozu folattirgo (actabat n£qj coftare: Da nobrs qs m 

trxreDecelopieno. g.fiobie auopo^tionecflcrtinqaotoi 

tntacta tiirgo Dcu nobis ge= ttueliumanefaluttBfamatfi 

nuit tmerte inbutii mcbzie f iftir. j£>cr cunDe. tf> S ft. 

qtu? lactaremcruit oco ipfu* f^m&xfaQipotitttui 

aDojem* cj tienit faluarc noa VjL\>t falutare tutt noua re 

Srt.ilPfluDcainusocsfiDcieo lozu Ince mirabile qtf aD f«; 

Iriaroznf iiat*eihnrmiDtt lut^muDitioDtcrnaDte fefti= 

l)oDie ( ptefrtt,ple0 magnihci uitatc^trffirmfte fcminno; 

germmisf perfcuccat puboj uabiecozDibjoziafciefusrfa 

*gmitati0.jn-a6eat9tofter filtus lu^bftanc.jDuitcgfr jjHjomariptl 
$s Dfie famnlm non timuil fa rtirteptojeTuS SrtBiftmnBnmcatrwm iefti tt cii falnu faccret ejur< 
cjcrcireluWDft.i' JDnerjD. 
JO^cntobone tolnntatto. 

Betf tdebjaaim' (f.i. 
i repojalc' femprterm rc» 
^SSSa» nonfinttant «jts nti natalf lioDie tclcbja* 

«mJrMtflntfineiwcipiar. nctn. ^crtem ttenftrabea 

£S *W». t8tn « fBn « ne : De aala Wtri 

"SSmUmpitmc Mrtfiwltoe^ifc: Wfitare 

I SuflaailincriicmjBtia DujnntnocfimanDit. $oDie 

^jSwitmtettittif «pmb nulcBDe tabcrnacnlocojpotf. 

Sctnanc cefctratti: ba ceieno: tnfipljatoj itntjranft 

SmiBinliatccltbjitate aDcelam. tf 4>feptian*afit 

fiTwitaaerariafunt plcn9flr a t«a,fo?tttaDic.5Fa 

Stif.ntaDopttone f«cn r«b« Pntom* ttfna ma= 

riaSennte. ■Jimiitaroj.fi cjnaimfo. 3.©tn6 potrrat 

Ktuqui beatfi bobie "™™ t«5* W* j 

Eittuepha""- Umite loqucbaf Jfaciebat. ic.q. 

SS uV*enfte.. ft J». ^le lempif ne brftaC ma 

mmtuoifi. Jn36eatnef!e J-ieftatclcraata fcrailcti 

SSSSS U 9i0 Dci mcDita cfoy.fi carnie affumce i bui' 

SSBoiatue confflfcjna toKtapnp nB n«tiir»lltTaiift 

mimfmimtctuefalotarinm 3[Hei»Porif: tojraptibilibue 

M«Mlpto"tatum Dccutfuo lonmee: : aD cch palacifi ecti* 

SmertMU intfpoicfuo tiiterregnato^afcenDitJllc 

SflSamii»"*ear»ttr. I. DcrccnDitrnmtmDiito0:iae 

Sfhmm attopicDicato* oWWtCanijnielanreat;. ». 

Soin Cinrimoje ftt6 WiDebantofo ftrptianu qnl 

ilUUTPirtOnDuitofficioq? fi* jrant incoMio. etiniorba* 

oSractcin montc tacto tultfi cina v tattoin ancjcli 
ISffitteWcjnuamit. p. uaiioftcrtUos. «.«icpqa, 

Zflrtfrc. Injntribula* n.i0afitplcnne 8 ratia*fojtl 

MBtlipiDnttpmcnhn poft mmnefanebatppWtjiaj tu 

tMnuliapopiiUfecitcfiDatl tjnainaijnaiB>rb.<et. *.«. 


j&fephani 

H Crfbitiae lapMnubae teatecacojonatus» fantis 
inDciB-.quia dle Defcen* los tono ttierBaanificcntwtt 

celfio ttq.. l^cti erultatce fcti laofiiiBi HfieT £e?K 
fliigeli ratauerant:h,oMeue> fc erififepieanauaiaipB 

rufccpctut. itJcriDfiecnuit imcnfitaBcelifnfccpitacpbt 
torjtcrotoirjnnf6:l|oDiernile8 numttifipbart.awtaatfH 
carcffueetEctgaftulocarniB DitDffebt multoTeleqaYci- 
©ctitpe^noblepnnieeain l)iimHiauit fercrnr ttftio 
uolutue-.hoDicttcplianueao militeeeialtaret.l*. W- 
i a ett J° ™ ,m «M»it«i» »»«* plianue fcnfDei que lapn» 
.,"f:f ^""a^ate^tiio bantiuDcltiDitccloeapettoe 

K^ ft S ,,flne - fl,,p,lrt 'i rs **" »«n*wiuit ©tfieliom 
«' % » >" ^ P""»»-?»» '"'«" patebunt. * . JmZ 
q^tclapiDattbjrpmDcpra incelfibtfis aephanue tuoii 
tueee.pnob.eapuD.pm.itet alojia^ei.tftiie iJT 
«Dctc Dtanetie.* Catitatl >< uieniTotpo ifue ,**U 

S?"!! 8 * e f "«'°" bu9 V2* parau.t titeSema 
o;aertli.i J,oieaD Derterapa fplifuc i aufre Dianutf e«lfi 
trie ttantc tiDcmcru.tti ftto s>fie tpe a'aua me itrarc nS 

3n.a.iw.an.Humiiui)iilt9 aepiiani latitnDn fiiff£ e V« 

•g»f>«P«l?" ?facrifitifi iufifc tumfecetuuttonMi^eH 
ciefcipm ttbl facnficauit iteo * cieccrfit efi crtta cmXm 
0? m lettcia co,Die f n pacc ob f nuocanfc" * Dfcent HBK m 
Doraitfe Ktfefcit. p .Cfi iuo- cipc fpm mctim . T 'JKi 
catf.an ^fiDictioie tnebfie nuubel^^tou7«2Su 
muereiuftificat' * fcuto ttie plcbc multa fmnSfh^ « 
«tectioiu in pamfic miinit» loeapTt.oe ^Sba Xm 
now tuf cojotia Ocphanue a ttantf biDebat a be«r, 8 ori 

a^ e ".S , " B t?' J lerDa '«"■«««ar.iDfte a«£ «fiS 
an .»tp aDmitabilc e" nomc <&uu j 8 tto o cfirta narVt r. m 

ssssgsff.'» sSfSHr rratfmotnfieifemp ? infe tabcrnaculoruo:etqiopcta* 
calafcftcatrifffprnmcci.rt* tus eftiufticiamrcqmefcctirt 
^ofmeantgcntb^btnsfte* tnontefetdtuo.fcs.lDornine 
pl)an9ojab8tait?8©o.r.w quietjabi. 2n.3Dne*tnus« 
Cgtcphanusergototnofs lcticmrcctozfiqrntupucmfh 
jOfuitoionamcruiiTetac iutta btlertrl ttbt aeptjiinum 
rip?rc:chflntatc,parmi8tja< bono graruite benebutonts 
bebat:»p:tipCambbfq*toin= te pjimus fccums cit moite 
ccbat.^crcaritateueifeutf gloziofepaUioniBfcnDe mm 
tibne r ubcie non ccffit : y cari= toionamarrpjiibebifti e\\tu 
tate" $ximi p*o lapibnttbus taminfeculnfeculufieiDne 
imcrccuTit.^cr taritatcm ar m\)trtu*v3uftu9gcrimna 
guebatcttaMee:ttco«ige* bit. 4»ct5mmatb«ain.ttiq. 
rentar. $et taruatem pw " ■" n illo CpclDiccbat icfuff 
lapibatib*02abatnepumrf5 JLiurbte iabeor *p2icipi 
tur.Caritatietoirtutefubnf* busfacccbotu. Cctecgomtt 
rue: toicitfaulu erubelitcrfc toab t}O0,ppbctasi fapictes 
uienti:* niicliabuitin tcrra * fcrtbasttejetUisocciftetigct 
Efcnifojcirctomeruit tjate* cructfigctis: ctcretsflacteUa 
itcdfoKc.Cn. I8?&tt£t£i bittsin ftmagogts tocftris. 
pciofc^tbomartpjftcpliane 4Etret\ tprfttmtjiero.pbti.' 
i5\3irtutccaritatt0circnftilt9 «cce cgomitto flb fcoepio* 
\)rttntRbnmp2ofnimicocro5 plietas*fapientes Uenbas 
tarti popnlo, furtoe pwes ctejciUio occfbett * erucifiats 
^ttuofottluntittollcgio. *• tiecctetcis UagcUabitie in 
Qattuo ^piciatusinteruftu fpnagogi0\xaris:tperfeque 
bnenoepurgatoca peccato mintDcciuitateinciuitatcni 
mngai celt ciuibus. JFunte. ^oeqtfanteaDitcratoosirn 
Jna.f antt. ^ma.MK.a. plctemenfurapatrutoearott 
JnbnottoCuoeofifusfoitfs aDpjrfonabntpertinerccorp 
artletaftcplianuBlaptDufbi abei0oetiOcnba6ciTct:imctt 
tttcr fufhnuit ictus t iDcirco etab btfcipuloe ctus rcrmi* 
flDmontfbirtututraTmigra De qmbus nuncDieit. tffrcc 
uuwrto;iofue.p Jnbnoco egomittoaDtoospiophetagi 
jwo. fc.£memaculabeat* fapientcectfcnbae.*cctera 
Ocp^nusmgrcfruiedbnei Cu aat. i*.3mpufu E m* mo.ei trattrc"t:at flft gaul>« g JK£$° " Sf 

?°S'SttSSSmffi bci.9ob.ui«t.tf.bj.aJnttritK 

«SSSESSwiSfSS «« »'f 'f «fS°Si 

ddS «■ iLapitco toireme* ^ « ujo tfie *> «*■*"£■, 
SKefacrat.pfftfcqufi» Xt«WBPl««fco?:fJru 

E&Shsfe' iksssssss 

,C 1,0C 5a,UU« " « ch* tfft&S*! P«r *««* 
£rf t£ tt f n tiuitatem ccueL £lrh qu.De tpu coe oct iteroK 

S «u j*»wat»n< fcrtano altarr f ti*.3lt» o.w t>obw. tlRtfl 3n 

retmircfabljatgraewtfone. 

ftiertautfrictienpGndUrop 

ftuico^intsoibatJptHt""- 
ftw.CfiauttKtabiiloobice 

«tcqrnimpbariWtUgitir 

rittgrauitCTtnfitterertooci* 

opAmcrcoemuUiftia&iStr^ 

oiecia0Wa«tiferft«i.«fi 

Cettfi. 6 UDja,pnobi0b« 
pptqomartpjftepbane.ifr- 

fMmgmifttia, *■***•■ 
liApioaucttttttepbanafip 

(etnuocabat onm biccnfi ne 

ftatuaBiUW^otpeccam. 

©nflreg.*lapitt0to|ien 

tcofflibulctofticrfitipfnmrc 

quunfofeaiemfte.P» Ju- 

bilair.*- JWcfirafmainea 

pjfttetjirflromra lapiDarac 

^rctfmtOfX^&c». * 

CctctiiDto cctos aptoB er irfo 

QfttiatEvtriaMt"' #cne 

Difitc.- 1 4>tcpi)an'toicutcc= 

loBarfrfoemoitiitrciuitbe; 

otaBbotuifclipafcfaunt.PJ 

«trpbon» Haufi.rp 
pltnuegfJttopitubic 

fatu bu t^Digia et dgua ma g 
injplt.-iv . jbcttfceipciofc 

lutt*t>tpalA3inpqfu 
prrmttriiactura fcreft tot cfi 
moiiiiraoerct atillegaubco 
liiiccpiilapitretor mcretur ac 
aptrccojoua gioiic alUluya. (anbib? 

$•• 35nO*,oe^tJte.lDeBirt 

imiit.otooii.afi.t.a.jLg* 

pibaucrrlr. ? i - IDe 9 ! noie © e 
ari ima.l8crrtbue.n jQwcm 
Wtf*P*-aiuc6iB. cfi ptm 

**«*.*. ILapibeo. $•.!** 

Ofceetoibeo gfpone.tf 

eeto0aBtoe:*iefnftan 
tf a tSjcrri*Bru£*tfrattt>W 
uamartf.oro t)t«. 3b trf.Jt 

3brjcfie.i>0. 3Dcfftit.£$ni 

8tcp()anu0 bi&ic tefoa «9 
rcrtoc/ViDitf rtroiutt: 
teatusliomotut celi parcbnc 
Cefcrattti.abir.fn. ^ tc 

ptianus.fr*. fljjirabflia. <* 
^jepetief tQcpbanu fcirirf 


mojati:*fccettplaiietti 
magnn fuecii.ccfafet*.» 

p0 4c»t»tvtinorcrtat(.C6r 

Onm eflct(Tfpr)anu0 plc 
nusfpuirtoinicDcoin 
eclfi tortut glo?iam tn * a it W 
bto tcloe apcrtoe » filiuui tjo 
muiifi ftantetna Dcruio Dei. 
*.|9atcfaaefunt. ««10 
pirorpoOdgi^ii. cumwcf* 

ghiortbitinbigcna. *!*• 

^crtrxip.* ^natbo. 1 » 

^cpciietutftcprjamittoirtri* 
mojati * fccct&tplattutnma 

Sn fttfi cn.P- <»aS. of ° w# 
rftrffwMnr.l. <g CCCfeo 

ioW6toibioftiu8j>tura frtces 
to ct cctc fcbco pofita era t m 
iBoijis 

co * tn tnebto fcb ts % I circnttu 
cfqtuoF aialta plenaocutis 
an * rctro Tbabdt glo;ia * l|o 
noic * bnDittion? fcbcntt fup 
tltionutiiucnti inCccula fccu 
lozn. i aaaltcljonojaDusc 
btfis iotnincs qui fup;a pert* 
tini i ceua cccubuit. ps.£)j)a; 
gnificat.6. 31nor>m. a>fo 
"Vcctcfia tua qs bne bcnfc 
"Agnu0iUuftra:Wbeatt 

jolrfnis aplituict cuagcltftc 
illumtnata tortrimsabDona 
gucmat Ccpttcrnu . ^er bnm 

>enaft.a.4&cceDequo*£. 
Car$fp6Cus # ofotH«.3*De6 
ptcf^ : W l Die frcxtJ . Inuttfffl . 
atDJcWrege" apft>v:4Uu> 
uiicgioamojisiolicm Ditcjcit 
apt'm.i>0.?Heft. tjy*.«Eyul 
tet. a. ^loricsaprs *euageii 
tta%o c elcrfa Dno atcp itcr 
tctoemaaisDilcct?. t> * jCeli 
cn. an, gmp^apert^Dnitcfu 
rcr ubcs euageui flucta tc tpo 
facro Dniarxrtorf fote potauit 
pe. i&nbica. <i .&uali\)u"rr 
paraDift u umib $ euangcltfta 
iolicotfbi tct gcatn i toto fra= 
ruo:tcDitTubtt. fa.Crurta^ 
uit.£. Coftitucoeos. t.i. 

Tr^otjancs apt/s *cuagetts 
-JL, fta fili^jebttxi fratcr la? 
cob;ft»trgo ctcrtusa Dnoatrn 
intcrcctcrcs magisDilectus: 
qutcttam fup^apcrtuemagi aptt 

fttt rccfibenscnangclfl faifll 
cntatctpfo farroDnirt pcdoj 
risfontcpotauit:tquafibn* 
Dc paraDifi flumimb? \jerb; 
bcigratta intoto o:bc tcrra 
rum DirTuDtt.dDutrp in loco 
crtfti erifto iubcnte fucrciTit: 
Dum fufct piens marrem n» 
giftriDifcipuluspoft cnQutn 
atter quoDaminoDo DerclW 
cftfilius.irt MalDelK>no?a 
Dus eft bcatusiouannceqm 
fupia pertus Dnt in ctnar* 
cubutt.Cui frift*incrucem& 
ttcmtoirgincm toirginicomi 
Dauit. * i^ulier crecfiliu« 
tuusaD Difciputumautf ertt 
tnatertua.Cuictiftus.r.d. 
■w^icDucuagdiurptrrtrti 
J_/ carcttn afiaa Domiria 
nocefarcinpatbmos infula 
mctallo rclegaf .bbictm poft 
tus apocalipftmfctipfit. fn 
terfecto out?fl fenatu Domici 
ano crilto rcfolut* rcceiTitc; 
pl)efum:ibiin ob bcrctirouim 
refutanDas tierfutias ctTiagt 
tatusabafiecpifropis euan* 
gettumnouiftim 9 cDtDit.lJ. 
3 niilum Diem fuCcipianuc 
(cruummcutn etpanamtcfi 
cut fignaculum tn ronfpcctn 
meo. £l rit cgo clcgt tc Dirtt fio 
tnin*. $.3intrtbuiationeiri 
uorafti me r jraubtui re \ tib^ 
rabotc.iOuonia. fcaortu. 


cm 1 MM llll 


T 1 1 1 i 

7 5 ? 10 11 12 t cnagelitte 

CuittefaeitctaUaetote «pwWVtrp.i. ©crattit 
w tcemagnitutDfigno bt6 tobani ab cuilio teuertctt 
iccfnit. flflutauit in au* oioptfc tiroi? ac mulic? da 
mucftrcfiftoomtottgaejUto^ mantiumcntiuteneDict*4 
m« fata m gcmae . Jtc tf tocnit innolc WM4>0. Cw 
maXfraBtmnainpjoptfam Dttxueotonfmcacu ttp.*. 
Kfinmaait natura. «HDua JDebiQirjcreDitatcm. tVjtt- 
ouomficeptopptlfufcitauit: f^ icautannofcwgelimo 
«e&timucniecoipuere* J-? Ceptimopoftpatlionctn 
ratatcaiarcparauit.l&ibee nfttfaluatorj fubtraianor)n= 
letiferu ftauftfi nonfotu cua= fir*l6geucbctuftat[ fcnio tefc 
fitpeticuluifeDcobSpjoftras fue cnDtfrrafmig;iati6ierue 
toe poculo i Viitc rcparauit Qa itntncrefibifetitctiuttitte fcr 
tu.»*.3ftccftiol|anc0c]fu tureffoDctcfepuicrti:atq?ite 
piapif^Dftiiccnarccubuit. toalcbicfe frairibj fartaota* 
ftcatue apoftolue cui reucta tionc tumulu toiucns tntroiii 
lafutfccrctacelcftia-*. J&t IDeibeineo tarpin Uctulorc 
cftiobanncecuicriftueintru 4cutt.lrjr. tf&uttoiccnt facia 
cematrcmDir0inctoirginic6 tUucolunaffiin tcplomeo Di 
mmDauit.33catu0.<f. 3lo* titDne.OEtfcnbafurxrcuno 
bancebicthcoio^queDcb?!' mcnmeu tnomf riuitatino* 
auitfpaeaqutiafcolane trti- uchicttmv». 3flinccntiDato 
tuepalmafccitmonaUb? crt eDcreDclignotoiicqSeftipa* 
ftuematicrWqrjfittoerbum rabtfotttmct4Etfcriba.i.n» 
rxi i*9$ttte**. «Hafitalttf *r~r nbe acctDit t>t quioant 
Qmogcnitouingcmtoingcnt VAcumtoiuereaffcratmcc 
tim gcmto «flamini paratti* mojraumin fcpulrro feD Do? 
to.36catue.lnrj.norf.in- mtentcm iatcretontenDuntf 
Jnfcruetieotcfbolirjmtffue marimepjo co cpUlictcrraie 
loijannee ap>ftotue Diuina fc Um ab imo fcarurtene aD f up 
pwtcgcte gtailtcfue ctiuit. ftdcmfcpulcn confccnbat;et 

Se.^>£o$£tc0. ft. ptoptcri qftflatucjcfcctioacrietto^fo 
BjrrabitecuangriifanDt ton aD fupcrioja pulute cbuliat . 
ftaria eriiio reiegatue Diuinc ISr . © iligcbat aftt cum tefus 
biUome * ailorarioie mcruit qrn fpcciaUep;trrogatiue ca* 
cwbia *6latifiercieuari4^ Citatte amplioji Dilcctionc fe JMHnpB 

ttrat Dfgnfi. tiQuia*ir$o cte tuae epulae fufcare fcrffeifll 

rtuflabipfofctrgotncufi pet* cjctototo;tDe mco DcftDctabi 

manfit. i> 3lnttuce Deniq? re. p». Im&reg.cjc. a JDfte 

mont ur fl Ij uic matre* # gtnem fufcipe mc \>t th fratrib? mt* 

*u$inijtrncbautt.iij. r.W iefimcMbjfcenicTeinuuaOi 

•e^oDic DilectuTiml nobie meaprnmicluianuat)ite*8 

X.) leticic gauDia gcmina* but mc aD ccnuium epnlarft 

tur:qxrec£ttDftita aDtjucna tuav tu ceenijc£efiit*ttM 

eiuttateteatiiorjanieoceurrit uiqui prcceptopfiemtibum 

iolennitaegio:iofa$oDicDi faluflfanbigfaercfcnm^i 

fcipuluequcrnDitigebatiDile finuafcfoy tecula. t>e.&h 

ttopefui aplcrib) ftrigi£:fo; tcg.ita* I 3nnfutaucf tott« 

rtetatcpfrutf.f quoDtuttrat JbfcuntmmiolMuincni. rn. 

quoDauDicrat/qtfmambjat "Tpntllotpc.Dijciticfue(r 

tractaucratDct<erbotoireran -*-.tro.£)equercme.C0n 

toiatiqutDiue: tptofnbiimi? ucrfuepcirue toibttiUti bti 

rontfplaf . v apparnitta putnquctnDiliacbaticfuefo 

ro fuo t ouanni D n » rfi Difnpu quenti : qui et rccubuit i crna 

liefuie* otcttci. aunt biicrtc bnifup;r (rctueciue.Ctrrr. 

miabmeqitcmpuelfctepn ^tn.&fn.tetepbtitccaar. 

lcrieincSuiuiomcocrt fratrt 1J cttioftticuflngclqgue itt 

bue ruie . * Crlcp eoplcffcr bfe tctta c(t fratree mci tata 

1 apoftolue curfn we pzcCc 1 tio maiozt a nobie intcntionc oc 

tfn f cncctutc bona apparuit ei ber per fm gula tocrba penfe* 

faluauumunDt *bn;if aD eft nrcptomagnafupernegrattf 

Wft.<tiiWa.$lii.lritnMn .a DultcDtnctotarcDunDatCo 

Sppamit raro fuo ioh ani Do mcnDat cni nobie btidtmue 

mtnueicftierfe tu Dtfciptte apfe* cuangditta lobannce 

fuiect ait illi tocni Dilcctc me* pjiuilegiu amojis pjtccipui { 

ueaD mcr|ztepueeftt)tcpu* teteueapliuenwruitijonoja 

lerieincouiuiomeocn fratri rtaDno. ti t?tc e& beatuTi 

bttute. tifi- Cfifttcbimur. muecuangcli&at apoQolne 

Crpattneman^fuaeaD ttu toWe.ti&uipittuiUgtoamojis 

DirttinwtatueaDtonuiuium pctput cctcneaUi^aDfte rae* 

tuutttnio gfaeageneciamc ruttljonojatf. o. i^ic $ DiW 

DignatueeeDfieicfucrifteaD puluetUc qiii Drtigcbat iefo» 

IIM|MM 


III II 
MM MII llll llll llll llll llll llll lllll llll cm 1 7 :• 9 10 11 12 H rfU ^nlaobibi 

onifawa (Etttie bffii cena re no rcccprrfit cfi qJ f J-^lSr 

SkSrtM. *.<rfeftaua ttatefiiiBqicrrm.CfiaaDiC 

«eaquilatttabcclibei rftaatfbtrciptili rinoiarob» 

© ntf foblimitctenolat: «foqancobftcrunt t>nctoia 

fcDflbtfcatarniB ncccffeetot DtrimnBWicjnlottfccTjtiattc 

pieffiealle altquabo in pmfi cdo:» rfrumatftloe.e t eoru 

&ffa6cfccnbatbicf B.€t oetfnB increpatui iInd rfa 

toirbfif«rofaoficft:ct qabfc fcitcitiBmfilpstait.f Ome 

tauitinobf».»- »if efibo boiBnontocnitaimaer^tere 

lomanfrc»nccbntta.£JniD feDfalaarc:* abiernti aliuD 

ao m tofbiffct pctr«bitit iefn Jnecm teiram. Jnlaub.1 

Kafi.timb.iOuit.. ?■ iceapifcipoluBilleqoite, 

ftntoiuetittatehuma- ftimonm j?ii(bmttftimu8<i» 

Jj nitati» atqj btuinitatt temcftfeafinontfictuB. 

tmitt attp inconfafe ftbimct »»a wfi. «•»« birripnltta 

fpfifattlporo oint in rittao me« ricfaSolomancrcDonec 

mftcrifluifcbunu*Di(Hau9 fccniaramcfcqrr. jiabtf 

Capbitf. »tn»ioWnM«tto : • eccepuer mr^ettrqucm 

m.raWlitcrartpffoparabiltt ^^^Bfa^mmenm 

frtftfmo^alibtifloqurf.l». be-lDe»tr».» 4>urtttet|ic 

ln mcblo nclcfie apcruit os ftatfb? tjui no gnftabnt mor* 

ei«.«tiplcmttuDnBf5ofa= rftenetniDeattttfiboismre 

piitittittUta*. t . 3octtDtJ pofuo.pa. Sn8.a. s>fccta 

uic t erulutionftiicraurija Dolo mancrcbonec bctiia tu 

B«fupcn.Ct<StHa3lnmcrj mefctjre.tia.il.aarj. Cfl| 

O nebobiMCtea t€na«. ftoman^tl Sptrfeap!* 

fofiino.ftcqucimfrtifttan tiV. 3nnncxpe.*. *2imi8 

■Mqftbmiuca.iT «rtafbfie qo. i . IrntnrbtoraRearaif 

^niUotfie.fadirfaufi o»ef»*tplcuiteaDnBrpufa* 

J. Ducbptcttntbieeaffa* prftfe*iteUetr*ftoUqjBfteiti 

puomsicfu i iprfanr fua fit Duttefi . &J «♦.ofouta' « 

mamtwitctiliicrim:tmifit natl.a- jsatobfta .*.eto» 

mifloe anconftcttii fan. «t totfi.lDc W6ft«*.i. JLapi* 

rotceitraucrcitmtiuitarfra Daucft. ■ » ctjwaati ■■ 

mantano?iJtpatarftilU€t J>iteDift(pttl'fllr.^o. J>e»I 

co p 

•toiciit alfte. 2.jDu?ttli . B bile miftrafl luc? fcis 4 em* 

^luicCqr* 3btti.3n i^u eft ferfit iagonercrtamio. *r 

Oifapuiusmc^. ilegS.f*. ffieapietabipfofple6«eTrra 

nmcDiocctficapuitOB pitcrnuinquoaiTiDuefcluci 

J" n* f ipleuitcu onsfpn lcranf.i^iad&KabbiftiKl 

fapie * itetlcctuo flolat» ghe Ofticafuctit ti* 4tWa pf i . Sr 

!uDuitcnXeratottmi'aptt Jlnnotftco^rpoifaregocti» 

raofonctotff.lbbLg.i&cfe fifutabitquoccgclflctate»i; 

tncrJ JDefrcrt. epm. terfcrtifutipmfcquufagnii 

' fteejoliancocjfupjapc finematuta fbirtitfcmpgfi 

-A-ttuoOmitena rccubuit ttbiDrle.p .JQg.^.&ctsmf' 

bttleaprfecuircueiatafntfe 'fXcnscni^oDtci» £>&. 

crrta cetcftia. Cefa or 5 . 30 A^na tie pcontn inorctn 

-j&fceil.tV ^irabtr.ri^. tnatrpixonoioqttfDo fcbrao 

aibauit ttlnpaneYriteet tienDo cofeffi funt:oiaino- 

fellcrt* *aq fapicfatu- bte mcio;u mala mojrifira: 

tarf pnauit illu Dne Deus nc. tot fiDc tua qua linrjna nottra 

f*to Wi.lOM.ii tpulc loqnttur cnamo2ibufiti}ita 

"Y^obanroapro (natl.cfi. foteaf Dmn noftraiefntpin 

J-*cuagdiftai3gocdcct^ ftliuinruum.jQuittrumoi. 

aDfioatfB inrcrcctcroomagC SDcnariuttatc. an.j£>beat* 

bitccf.lv. jfiHuatuojaialia infantia.tf. %orottfup?4. 

ibat * rcnertcbaf infimilite Ocfancwftcptiano.Sn.fca 

binc 1 fulgtirioclioiufratisOEt piOca. *.ioiatio totlupxa. 

cratmmcOtofpteDojignioet 4l0c6plrt0.tot5.lSnuti5.il 

OeignefalrjutegrcDtfo.tf*. ojwmuoregcmagnnmOSm. 

<£ratautqfttoifiobifcurren0 iHniinfctis fute ftmplmi; 

tnmebtoquarrwjaiaiift.<&t rabilie^- aHcnitc aipMRcj 

ctat.d&tia <£t.1&cfnctpiiur glonofeJ. finniteparuulofi 

fi^p^annuerpe.a.Jn toenircab mctalincftcnires 

ocmterja. JlftccftiorjancocJ gnacdqtn* IStnotoir Jn. 

fupja pccfDniineenarecu* ^aguiofrto^nmar^uppj 

buit btus apfe cui rcuclata jcpo effufus cft fn tcms iDco 

ffitftrretaccleftia. fl$a§t aocprttontmunetafcmpitcr 

^ ***• lDefnocc"tta.i&; na^. flluarcrre^in. Jltrfh 

S>ctm * tocrn lumc » abmira fulgcbunt ficut fol in rcgno 
■ fnnotenttft 

pflseojfiiefetttB.p.tf o fuo Caafit.|»«««atttfitran« 

carf.ti fcctamiibno.ct. guincfct6i?\Klutaquri.3!tt 

«fc- tttiDrsftriDctcaDceipe tttruitu tyrflmfnoncratqui 

/mlaquenquf tctcnDit fcpctirct. tf ailinDtca Domie 

$fnt iniquitatc? qna tofioc^ fanguincTtto :u tuouim qut 

tateaaginat: DeftDe pcrftHie ctTufuecft.Jncir. ie.i*. 

fnmitarma.Crrrenoqritfa •^ambttto cpfcmperccca 

tojc:qufnatncclttu0nocte* \J®ipf>Cumptio\icttima. 

Dit.9bfintwmatramaitum SfTcfajDit cdccffa 4 intoccffa 

togitcaftra mtcr fcbcra arce taptat. l^ctoDce obfrttfs tcr 

pietatiooppugnat.Hntenes tcntttcgnutmpugnattclcftc 

riet)bctibuBfrrrnDurat:lac temntflinbiaetrrutti biuia 

ffibit antccr fanguinfcbat an tpfacp pictatc tota ipictatc U 

temo^eumtitecpMa.Te* (ettaf. 3ubtctat natfiregf: 

ncb jae ingcnt ittaii b* lucc . Dcftma t 9 ao fcdue : aD piacu 

& ^fcnbaltateteiaubiuibo Ittp26pt"/parat 9 a0ctimcn: 

cc8occtfo?noiccntiu.£Juatc taafaeinnorittcnateqtiitff. 

noDefenDiefanguincnfmct ^ueabncgat cdfunDttfafq? 

acccpcrtitotuinurcfponfum ncfafcp. aDo;aueturtots 

aDbPf Minett moDicu" tpue ucnteinfcculafctuunfi flJJJIt 

Donenpleafnumer^ftattui tcntcscozonaefuaeantluos 

tocftttuu.tf ^iDifubaitare nubnibcifai. g £lcni?tef 

bdamaefct6*n,pptert)erbri autVcntftcti eraltatiocpoi; 

Ociqootiliabcb.it * clara fco; tatcemampuloe fuoe iQittt 

«Oiccbant.inaarc. ir^, tts*9Via^ittenm . -M n ^ 

is ic agtt miftcc mali ma< necj, llaucrftt ftolasfuas 

y^giftct Doli : itc artifcr: » caDioae cas fccett i faguie 

inucnw^fccicri0:impictati0 agni.^ Ucrba. Ctotcin 

auctotpictattsp:coo inimi* fantifi* lactctitt pfcctfttlaus 

cusmnoccnuchoftisnaturc brmDfiecc*. p JDneimsnf 

fuispciov.pc^im 1 * fibi . iOuc" an . &«6 v ficut acjle iuuct* 

tps no Dteuabcrct : fcD neDi rcnouabtf :floxcbut ficut liit* 

Detetur aufugtt. Jnaitum umtntmitateDrti. r C6(cr* 

tcnDcnecaDitabaltoitctum ua, tf .3uftiadt. tt.nit, 

polfane intrat inpiofunbri: ^^ eocnDit 4 toita conatue 

uifeDabittum baDitinocu. f**jwtomnitatm nopi !i 
tdl pUittonJ fatae otrffionej fonat laubeo DeWetn tii.j 

tma:ctnitaefine.t$oDicfra Stiquorii. j Clamantaa 

treBcanffiminatatf illosin matdamatDftm inmjtentei 
famifi tolim» : quoe ab tjero» refonat luttue multie maj W 

bc cniDclnJimo regcinterfc bueirrcritiBgauDct roteQi 

ctoecffe euagcuf terfrtoqutf fu B mortpjtB m eiernn . r _ 

. ioifutijpaffiftit.ijptrt XjraBoenernt. «.«raiKt 

fcDnetoinDitacoB.jHuiafla uuli. J&eijmma beo-Ji 

mataDtcquotiDie.i aim* *T* lto, ^?- l, ffi2X 

fticaDftefaguimTrtS? tuon JeUtpatuiti foma wfepj 

4rifafusctLi£U. t Dic&.*>nrgc«a«tpcputtfi 

V ccc MpbannBb,oftiBnfi *mattfri*:»rnget«gpptn 

tdUnjatiBparuutotStfi * riroibttjfajDnDicatibiCt 

BtoDeffemtuiffetobfeqo tftft rclitj. *£• .beB 
ij&rii obio . ^tacBobetWe* cmoitefdofiimaetpiutn 

afiibtjnotfie caDiData plebe" rpunnocctift tocranobieefl 

irabrtdeinfantic Dco offctre tratreetanffimi cnangelii te 

mcoufh. ** g>ub tbjano tet ttio rccitata : m qna tamen 

oSb fiti damat. OlinDtca fan oium rpi martpra finofe ett 

gainf noftrfi Dtue noOer. * . mote oefumata . l* 30««* 

jbubaltareDrtanDiuitJocee fcti<jn6 intfnauerfitDritime 

ocrifora clamautium * Diccn tafua. ^ rabu ;*" n ' m " n f i" 

rium.ffilinDica. He.fewa. albie.qi bigni «ti . « *i f« 

Ognftft nataW fllos to qui cn multcnb* n6 ffit com- 

im*/dBteat<«eternct>i quinati tjirgtncBemmfunt. 

tcmfiDuee6iDit:cHematet 3mbulabunt. ffo-Bm. 

notft tjifccrft partus riraott. O? 0D /r mm {!« t ?^Lnm« 

SjiquiDe antctjitcperpeme V^antfignificat sjmmi- 

aoeptf ffit Wgmtatc:d>t.fum lftat.6 meritfiaD martpm » 

tjftepfenrieatcipercnt. 1». nemcnbii «ioria. Ctoima 

5>anttn HJcrfitume. ItW« toMtfiw fuerit £»-. «ffetrae 

,rrt«n.otfptB.3nm.oot. totsauP n6 poffit aiamDate 

5tt ^mtocrntee. rcqnirribu »x 60 . 1» * a '» b "f" , J n m 

Irf.tTeJDfiiettttr. S.ftieru* ticunoufiaftteDCttitagni. 

falem ciuitae feta oinamcti ©trefonabatterra mtoocee 

martp» ttcojata cm' platee illotun». * #nbtta»nobei 


' ' o^Wcf ioib? fi bfttt«bfttco0.!*6OKU.«e 

Ontboff ePaccffiflfcoM Ceum.itillttnlcafuenMpje 

bttnonfolommiuDea tonoc Jl£M22k^s£w 

^efiecep(toiujo:fc*ettn t^ flbfita 2?2r2 « 

ttitffeWatSfifiDojafpio? ranDa.3ng*^uuijat9ea 

SSffiwM™» oefcuirttttuMOeadla&olot 

Imaccta(fitbottria*OBatu5e cafS ncfctia ftc«a rctnp ruti^ 

ptmoe mo(«5t. &. CWH* lanotoncclara fttotffrinf 

teaaitaSmoi mfliaciemprt taoift jfttf tnqp Mfft patt 

(witWmeliiCut * m mu* foima.#ct* fpb*tab(onrQ* 

«ittbus nofuntcoinquinatf mrMwfitro*rupta.Ceoiuf 

TOratacsciuDmafcrut ibeo altatibanicofojmatutpfoio 

rcffnattubeoetagn*Deirum toallenfa. &erbrten8alti(n 

Ulie.ti CStobat fcticitlffi mt rorpojari paffu cflearne 

tioufiantrfrbrm Dcictacjni* fttmpta. Jfaiastccinitfpna 

4lirginee.<0tfa.£e"tu. u tjoga mcinimt nfuptfi neft* 

itfaaurcDilartfl. ttetfit iw nitclTereca.Sbtnfifaifltoatis 

r«aftixfj>.tfMftr. traenrebatttlgcttlib fcbtU 

t*6 toobiftfi . «t cii fptcftu lints tocrfibus ijrc pjeoicta . 

tuo. s^tftwlrtiruanadii JntctirpjoperacrcDe Ucl toe 

Udmmanii (BWoftfic. terarar oanabcrto cjffsmtfe 

Initlotcmpoje.£>ffcres ra.tiQuibocettittcta natuj 

bant iefa parauios ot c6ftDeratptn cjenuitpuerpes 

tanflcrcirtloe.E»if«pnliBflt raalleluya. €*ultabunt 

romtmnabamur offercnrib* ttti incjlojia. ?n tauoitu . a. 
jnuoscuraiuDctcticfns: inc croors irarue ocnoitmul 

gnttultt ct att illie. £>mite fospneros in bertjlerra tuoe 

paruulofltoemreaDme:» nc ciaitatcoauio. pu 3Dems* 

^ljtbncrms cos . CflUu cft nus regnauit. m! bimato 

cnim regnu bri. 3men Dtto etinfra occiDit multos pue^ 

tjobie qmujuie non rccqrrit tosUerobre pioptct Dominu 

tcojtifi Ocit tidut patuut 9 nd pojubtlatcbo. aiojctn 

Bo iw 
■ 
Chomc 

ramaaa&ttaca plozame ct £»angufeftt6;r. mmm 

t)laiat^racl|d ploxde CiUoo f u 30 vf icibitztMimlM 

QB.0o.lDc*tt*. :■ S>ubtro ^-ymbulabnt mecft i albii 

noteiocefcti ctantatttinoica II qift bigm f ftt :* 116 ttl* 

facjuittf nfmrjeuenottct. £9 tonofaeovtelibjo toiteoictt 

tfentoicite. s.Catabatftti bne. i*j£entfiqD;agMta, 

cancunouft antcfcoem teiet ptA . JFatfure orlane. trjn 

agntettetouabar traitoocee *ta.trp«.&tt6v mcritf.A 

fflo?. 3 tLani$..tp &rt6- Hetaminl. l.&cttnetDtril 

ruQcutadlc^bp^.&itovmc lumciaomirabrcminilhw 

rtd. *3ttfto? aic. ;. ©iffit tutc t)te tj gmafcrntin agotie 

4td multeribjnofuntcomrj tmamiercciptftabipfofptf 

nati .tiginco enlfnttCiMiuun tDjctfpiterna i cjau"itmcfttl< 

taragnncJcficBictit^b».© 9 cee letaf.fre. #ag-)foDtl 

iiot»*.©en«tf.8.«*at?cft IDeCdficlwmamarrpM 

*.*OFCt«I.iDff<t*ttt|>M ^ice^r.* CPttatljo. oft 

3bljcfit. *.*oft>W5.IDef3 *fYHe# cuiueeccteuafilo 

doiotjine.I.$ic*oifci.ule. A^/tiofuflpotifcr thomae 

*.fo*et*#.lt$mJ.l.$* glatuioipiov occubuitpjcfts 
robce. - Jteaetnnominc cleibtomnceQaiciueirapto 
taettte.:) i&ufuirj. £lut rantatwUfi/{rtitionisfue(B 
ctic0« 3B rrrai.a 2Cbimatu lutarcm confcquatutcffettu. 
^fl.JUgcmponc. CapTm ^ctcriftu.^cnoK.a.W 

r-fffitcjcamultenb? nd gotocrbo. *hetcfoWfup». 
fntcomifnatitfgicenu ntofepbatU) B <2<« 

fat «fcquaf agntt 40103 tcnt oioco. £.«oeo*t3.1Dr(iitt 
«M*,trtot putnon tft^ O* iorjAnr.d ^irfoifcipuW 
e*tarabtoa«fu«aUeiupa tf >*ofotot*.SOtompkf::f 
DtQ0(iUafamt.oft»t5.»D flljJiCcrcre. [.p.Caiuorflrc, 
tUUMopira- pa>cfecit. cp cftoltte.t»^ Celucis. .y 
-fc^icmpttfuntcroib? pzt tit^f Jnuif IfUgcfcp^na. 
Fraicic teo * agnoi % i oze p #. Qlenite, <Cora ftpttow 
«pfovnfi $ iu£tfi meoactft fft fcntne mattvite httirur F.i 
maculafwtan tluonnm oei. ^^cameicjtf rbomaefirut 
Cmrstr? . Botr.a tfata l3mcanceuam*clarct)i 
bmt.fe . fljfc«bate* Cftn btecouatueoffmoinrrfw matt^te 

nntJifl twoparabilit rjetfitit maco eturbarefuratirt.Ci 
ftrcnuue:itaetpoft fufceptfi m&afubtnBtliomaeocratfe 
paQoneorTicmfupinluiamt one futttrtefttfeDiipciiDiui 

eftimattonefact , > Stto Dntot* mincte.fpontc recefrit.f. w. 
ipfcftuDfeoimtftutucjcerrk r^j< cDantecfmtF^grettrc 
tiofftmfmtffiocplaccrcf.B y. j tut Diuina rcudatioe 

Sticneitarr? fc cutto^po Sfoitfltus Softenfo fibt cclit* 
dta m agro ftntco intii- inDicioipaDecciefiafuamres 
cuaoDc"/ paftoic i caulie: uerfurue effet tn gloiia : * pzt 
mimfterm fibi creDitu ftuDio martpjcj palmo migrarurus 
lecopleuit.^urafclirxttaree aDDftm.jgifejciiijfui anofe 
atcBDipitatceetclefie quae pttmojreDiit paftoi nobtlie i 
publtcflfrtnpotcftaetfurpas agttatottoeloucewamojfi* 
uerat refarttre-.lin ftatutts buelupoin Libcrarct:tocl pjo 
bit&teuocareconat^.t.tq. fltege fibutcDitofcipfumlm .tgauit tonftatet artlji'- pcnDcrct. ILcrtio feetima 
Jepe:tnanifeftamin eie r^< nfcipituta tlcto ct a po 
affetme Ubertatie ecricfiflfti JTj pulo tfi gauDio: illacrt n ccfubuerfionc, 3tlc(t^ctgie manttb3*Diccnttb?0&eneDi 

r6tumeiuefmcfie/Daniegta ttaequi tocnitinnomine 6ni 

moubueuffritueufnnumes j&cDpoftDieepautoeiterum 

ttfl(acctTitueinmrii0 r.ttj Danie*iniuriiefup?a moDfi 

aant)cfibtmo?tc intfta tnumcrumaffcttueeft:*cDi 

tai 4a taufaccdcfte no tto publico c«ra ccctie fue fce 

»ti pIeneinotucrat:t)fonattf ptac^itc p;ot)tlxtur.<XtuttitQ 

qj DiDcbafefecutiotrDCDum ticro DicDntcenatuutatie v»c 

ceTuttcffemalicte.SItfcrgoi niuntcantuariaanglici:qua 

ettltfl a Dno papa alccii nsio tuo? ttiri picttari gcnerc fcD 

fctioniehonoitttccfufccpfc: malefattiefamofi. t'. t»uj« 

«iumonaftcrio pontimarcXt ^-y tingrcffipontificc toers 

ftuDififccomcnDatue. f.to» v"Abiec6tuuieliofi6aggre 

^YuDtcnscrcotcic imobt= Diunf : tacefcutconuicitBtan 

Jfcl U rt^toftaria / Dirccct tit^ Deq? minaegrauce ct intcn* 

fMerjabbarceWacUrcrcie; tat.lRcfpoDittnr xct moDcftc 

fifloiDimeaDcapitultt gcnc^ iuWaquoDratiocrigcbat/aD 

raUtominatouieeu a poruu CmguLa aDicice multae fibt » 


X>nttaifraoce. 

etdefie bef poft paeie refo* omaLWno*.$Tt*.*g* 

Ittanonctrrogaraseffeiniu* m>if.£a*eoea. *» ©tti 

tiaemoeffcqutcrratatojrfc »^lnlatibibi*vtfup>t, 

fltmbCffimularefeoecetero 9 *3iugra;' *ft*.cMtJ 

nopoffencctoellequicarepa S.E>enaritu.a ofcrgo* 

floxalio offtaum cicerreret. -6. i o?atio t* 9. &>«fctftfl» 
Curbatiffitujifinftpienccf ptum«.un »eatnfi&rpl>i, 

coibe f iniquitatg in cjceHo retcr* tit 3 IDe frt Atohflnr. 
locuti:«eTiectcii«nao.r.ir. in.SotjanncscuangcuiU. 

Ouibu«cgteffie ptorrffit n m n l.trtlf.iDe tnwoc 
pottfaicccttamfctlau ifcinite.rrfatitS.30 .\M 

bce rfiotocfytinaecrfolucret £luct»ilS-*f. 3t»fcoio*.W 

&>cquuturatetgogla&iieej: tmt*mnt.jj»>*«?' gl 
ettiefatljanefatellitesunica naff.ca&JBtusbirftfiiftif 

tc armatoiti manumulta fc* *.»*<*rto 3&e «W- 
nuenrc-3lrrupcntibueilUef 0« «P8'* f f^r£.&r 

alu0tobifit4)Oito:.aliietobt #cfcic"*m£.r<**m-i nc 
fitatttjitf sfitibfiDatocccfc rro nrpha.h C6ftirm*. & 

rcntibus: p?oeeffit cieobuui f.toba.ff Aupjapetf. rrfj 
tptcafcffontrcpiDneJrrttfs fcti*.1Deirtmc\aJ&agH<eU 

ee0igttatinpa»o?epiu:\upt cto?.cetobtg. Hv otr 

rapacco in patrfpzopzitt: te i.*I»tife fiegcnaio 

gcncrce frtii m tiolttfi r,pi tro biim aneitite atw.j m> 

iicliffuniltrto?ceconfrctataj hn* ^petetf. !Dnel»ru. 

capitie to;ona funefttegla* 6 tfJuarefre.Ceitenar.3D0 

t»iieaputaucrunt:*ypmT)fti mtm?tra. - ' Werbucato. 

folottn*fcipitiitc8 cercbtum ^eribtileotito»** 

trifongnmcqtf Hicta 4o?lw r^<a»nato|c6 bilcctiffitru 

rcnbnpct pauimciitu cruoe j!!5t)0btenat*cftgauDcfl* 

lifftmcrpatfetfir. «ftma.tt mns.*aetseniiocufaec"f(lJ 

^ctiffimimattpijtljomefb^ trtfticie:t>bi natalteeftWrc. 

IJnitarfretolenteeteypcbcf quc cfifumpro moztalttatii 

camur. tfltnos femg tntcr= timo;eingeritnobte bc pio> 

teffionertli 9 c6rcniarcDignc= miffaeternitatelctitiam, 

rte. tf.Cibtifictueigiturcfi 4Bcceagnu9Dci qui eollitprt 

triumpbomitf tcnobie piuo catamunbtfecceoequoDu^ M&rtf 

fc«mbobf0©ufpoftmet)es fepiortftUgcbat!nccIo.«*/ 

nitantcmcfact'eft.cat 9 non l>jieaubiaiaubitatutif U* 
fiimiiign 9 tojtigta catrfaml muittlfiberautorjtrataatq: 
ttfoliKtf. fcoclreftionui paui.jflaccbatmpjcfrpio. 
riDhibuttiobaacfl^u^ri. cBfta.jaccbat.^nd.norf, 
etno ab liai^alamtatf *perioru0fojtnapjefilff0 
jjparttupationcfecernif t)ominfiDiffufaeft grattam 
MnamrtiflUtictfcftcoma^ Iabu0tiit0.pt. OErttttauit. 
nis rntto: flton» noftcr pcti fl£agnaa. f attamcta. **. 
monifabcftruciojiCicutnal 3pfc fuocauittne. ttc.ni 
lutn a «atu ute^rcpcrit : ita *-r n quo confticru pio no* 
libcranDifloibuetoentt. *gr. JLbit iitomagno tmira 
tfcaia tifccca maric toirgf0 bfli cquitatia inrc eertatti cft 
qutpojtauttfitetetmpatris DuofpotfgDns ctl feuiffimo 
ftUumetbeata tobcta quc tc rjoftend ifuamaicftatc CeDin 
Iactauernttfrmbftm.5na.ia noftra IjuiiitatecSgrtDtf obi 
faooic pwfaluteraunbitt^ ttfeei eabem co*ma:caDccp 
rtncnafcibipatnflrft. 6\ naturamoitaUtatintequittf 
©ic0 fanct iruatai U no pticip?: CeD pcccati loti* u& 
bttHfnftcgnttftfctaoojate tf. C6gratulamtni mi* 
tojmmim.iOuia. m. tbto&iiDiligttt Dffm:«tcum 
/-Y*ultrt fcttia qnra afpio eflem paruata platai alttffc 
piniStaDpalma;gauDe raotftemeia \>tlccrib?gcnuf 
•tpt«ato»:qnmtafaDwnt teufljoiem. < 26eatimcDf 
um : animetar gentilie v too rit o£e gnat toee qj acilla t» ui 
cafflObtra.H>eina(Bfil^Cc= lerefirritDr*s1Il:. Cc.*, 
cfibfi attnttuMnt rlpjrt qua ^y itenrl quippe ab hac na 
biomicfifrtutfcratabiiie aitf TTl ttuttatceft : quoo teoi= 
ruDoOi(pofa»:tccdQltfl&am bnelcgitut. /Scmoiminbue 
aattoii fuo aatora gencrie a fo:Dc : ncc inCane tout* Dct : 
attumptu bununi : bt iucro 1 fi ftttoita cius Cuper tcr ri.m; 
nwmenpabolaflcipfa qua ctiftiniftaCingutarcnatiuita 
turcrat tomrcrtf. fcfc 25cata tcm De carme concaptCcentia 
«tocntrabfiisWrgoque ftne ttaCiutt;nitl)ilDcpetearilegt 
tattupu&wieinucntaeftma manautt. «Cotinertngre 
tct taluatotie.Jiatcbat tn p mio crtueraq? rcgdt£. fliirgo 


JDfifcaifraocfl. 

tt<g£mtti?#c(K0cotnftaft)e O ongrcgc muo in tnnmn 

rilcog tfeojbie ouasppo fub quein o;tu iffu oirta fcripts 

flntipc pollet.4*. fllirgo tti q? funtbceo * tuncfcite pott 

gcnitrir qtic tot° nd capito^ rim'fingula quc$ bigna cffc 

bioituafeclaufittoifccra fa= miraculoquaobtf mirabaft 

ctUBbomo.Oiirgo. Ce.bi, pater.&iceniappellatuecll 

ntrgo rcgia Dauiticcfliri tofcpb quia nutriti 9 fuit fyi 

piBctigtf : que fatrofe* tabatun matcr fupoibueq 

ttmbabafetubiuinalmma* bicebanf teilio. '■-• |5efti« 

nac# piolcm p;iuec6tipcret matcr\)irgobirnpcptrttfim 

mcnte qHOtpo;e.€tncfup_ oolctcfaluatorefctulosipfa 

nfignarajzfiluabinufftatoe regemangeloju.j&olaDtrBO 

paucrctcffctfqnn eaopcra lattabattobcrc oecelopicno. 

DumcratafpintufanctofoU ti.JSeata V»ttccra maricbit 

loquio Difrit angelico nct o<v ginio quc ponaucrunt c terni 

num crcDitpubojiobei grnfe patris ftlm. &>ola. fc.tmi 

ttijmojrfutura.tfr.Conftt s~\ ucnactgofuntqucbe 

matticft tojttoirginioin quo V^paruuloicfufamaoifg 

biuinamiacriaangclo nar= ferat.^aQojtcotratinrrgio 

rante fufcf pit tc fozma p;c fi nc ttla tugiLiree t obfrman; 

liieljommucaftiecoccpit \n teotuftoDiaonoctiefup. gre: 

fccribue.ffftbnoicfaictcmti gcmfutt. iiemtangcliiB fub 

Oc u nobie piotulir t ljominf. ipfa iioia natiuitatie tcfu: t 

tf.JDomuBpubitipcctojtBtS attao coB.3tnnuntiot>obia 

plum tcpcntc fit oct itacta nc gaubifi magntl . 3! rc t tucn» 

Ccicb totrti Dcrbo coccpit filifi ctie in fatc" iuoiutn in pannts 

€tbnbi(ta.o5t1a. aEtbnDt^ tpofitfiipfepio. iDrcge* 

tta.lnul.no.S. Cjcultabut cciicuitaliafamulanrurobfc 

oia ligna (ilua v aute fariem quia ftabulo pont f <J cotimt 

Ofti quoniatcnit.b. Catatc mftou. JarctinpKfcpiotin 

t. !Dft0rcg»cy.Catatcji.*. nubibufltonat.* IDncaufli 

£011? fecit. 4>ttim iurii.it. uiaubitu tufi ttimui cofibc 

In iilo tpe . € ront patct raui opcra tua t f tpaui . Jm 

icfuetmatcreiuBabmi tetmpjefcpio. Htix. 

rantco fue tjie 4 oiccbanf 0« f\ cinbe fcnptura ait »• eo.tft tct'.a>racr ,o^,beeai nebijritcisfpmcontDi 


cttab marfa* m&tti ef*. €<te rit o tuo : tot in nofc Dfletti ttii 

iftcpoCitufifftirtruma tiiire tutmcreamurbom» opetibj 

furrcrtio^muUwptffignfi abaDare*|&erDo. prfanrfo 

ruicotcaDucf. <£ttuaipfius Oepiiano.5n3intntmlatioc 

animdQtraCibit gtaDiuef tot Uprtifi*c£fo toi i. IDc fcto 10 

rcuctmfctmultUoitDibu» co tjancijQnautonnff. cetcca 

guationefl.&uomooo ffllua toS.toetnoti.i JuQiftilg# 

tojnofterirama tinrcfurte bfit.ccc"atot5.3Dt?o;ia0toti 

ctionemmiUto:fi\)enerit:ton Dcc nattni. cn oronr tt caDeni 

templanDfiea.&uiftmpUci nanai.ao.pccffionf 1*31« 

tcrerpomtpotcftoieerr.irui piicipio. Jnctjoxo S.aDbtS 

namcumtieiufretnfiDclium: infan. 3Dtoef.I.<Ccc&$nrt 

tinrefnrrcctton^iccitd.ttr* pia.cn pieDenatiauatc.ctt* 

3npatte mancteternitas et w Mn.. ijotofe intacta.fi*, 

nonpmitmmarremrgtnt= S^g. &aae&ip8jr«?fef. 

taeiiperitactficoipuflcgttf an.3ftc£cfanteDcci. tf.4Bc 

fuoquimfalutfomnianat'* tefaecrDoe.orc.JDac?eopfl 

eatoifibiUe.JiioDeDignatus Dcue, £>c itt6 ttepr)a.8,iLu 

efttflrncnafci.#on Dcrdm minebalt9tai.cctstJt5.tDc 

quett*imprrifi.«.<tacpfpfi fctSiotjanc In.3n fetneVie 

n;0Dn0 ( *iccDe*0 Dc tt)alamo cctatoti. JDcinoteM. JLanc 

fuo. #6teDignat 'dptfa A6 rnnt ftoiae .cefa toti.JDtcfc 

£an.<CeDelM>. fcicrbura ptcma.Jnuirf. IBegcrtatti. 

ro.lnUuO<§.&ucl>iDiftie p. aicnVte.Ur*, ^percDenv 

p$. IDftsrtgna/6 altif &ie- pro^a JDneDirjt.p. Muv 

tfm. appatuitbcmcjmta*, refrt^eia(tt0pi«DcDtltcain 

t)t9 inDirrutimtf.bm.br 9 . fraocta.aBtMt«|. l&naDc 

mtm rcDcmprotgctium^ lipttojia.Ccccagn^teuff tfnf 

fflencDitr*quibeniti JDfi fef.lDurr)mclcf. rwtrinat, 

tneWaCilrnttntcncrctoia:t «fcia ttfctofUucQw^iafit 

norinfaocurfaircr eagerct oictfi&Qft Dic Dnica eue. nu 

ompstcrmotuuebftcarega ba4rtiidce cJc*tDeat$»l»t# 

liba0ffDibu»t)cmtalla4J*. ocnatiui. Wriinelrrtio.fift 

tfrncDfrrue, tfratto. nc omctta DfticaU. t cmcm* 

Ompfffempifnccc^Dirt^ totubpfto.Dc. ^cceagnae 
racraenroeitenepU W£tiwtomU*n*tih gitliicfltip.itt 
MMfl.S.ftfmlrf. f.!. biemii»cnobf«.«panhii« 

Dataiio bomini biro ea cratflufttpirnoqrj nonerai; 
tt cnufa a pa trib?r.oti> tt libct atct quoo fccerat. 
ucroifnitiitiBifhtut^qjtro £>cfanttoi 
r&sij rcbcptioe munbinaft< fVnm ante gtorfornsiitti 
coipjjalif bignaff l£>joD<f V> Oce filHefttr *i» lanfi 
er «itmni6btcro:qiiicratpa teinniiBamDniftBtogiiitei» 
trie tbcinn irerio . jtaiTiifce nm in Dftl ternitutf macrr*» 
pte carnie caura bcc f #oftcp bat cojpu0:t>ite in co ff 1 m> 
eniinuibia Diaboli patcnotl rita cumulabanf . ©eb c6 
lcpiimuerpe reonctus inani usopocinolatojtillturipme 
ccciDit:c6fefttm crult tjOit 9 ! flnocertammiretcnnf gtojia 
omniacnerefnoraDicf mali tribucrcttcrctiiCTetrappjopn 
cicctpaitranroutit. r.rj. quanttr>itccin0tetminoiin() 

arcftebatq? fn maltt tc= lcfriarp cojpojia faretttentf it 
bemftiusof gcmis bu= cfttottrctreitlirtoponM eit 
mamnDitrntta bbicp fteicri* msaDputftetqettcuolateffl 
bus:ct qiioo cttncquiusolm gojf /cfiuocatiBoibutratctB 
eultibjitolos.aioleocrgott tftuecunttiftjj leuitto omtqi 
ustctm(narcpttm:conruluit titn W *J?" m "i™ l yiZ 
«bofUp<*ptte(!iffgti<sf pla af/l^jj*** » 
eis/ijblaiis.&rt' tfinecftct* aolojfi-.orralarafmftnguto 
DemTrro;es faoo abmonituo tatiter allocutnB 8 - Ja imt» 
egnofteretmfiDuof mifttoe» fatariffimictaommreHitai 
ftltft fuft *t carne inDueret et rranfitu iiaojiginariaaBtB» 
homtb* au>arcrct:et pttsjco fnn tctioca» tewa patttntlaoi 
falnatct.jQuiitto ihoiemtic tf fimfttccrUfiattiapouoU' 
nitiqi pcr fclpffi ab homibus cie funoata ttttrinia 1 queBB 
agncfti nfi pituit.bt atittutt teflris rrbojtatwmbus tt> 
rcfvjctbiicaio fattfi eaiTumf uttfoj tnomusttDielnbiii» 

to catnf nfi mutatfi in catnc ^^^SSSSSSSSm 
3fffipftteni tjumanitatf /no Mtapw SHfJffiftX 
amifit oiuinitatc/itaibf tt' Jftufit» mtta»tduAm» 
» ittm bfi in natnratti patri ^(me(ae^^jm»a 
towAie: btin naturahote fa rxtcflottfoUtflti.jmmbfi«i 
ctaV«moitaiiBmnob.0*no »auaplartraapjeDtairet/« ■ £ixtatidoMi 

tfbttSomibjquia&rantatiB teterra loqutf quiDectioto^ 

5Ufttb*int"Diatna rollotia nir tuperomncGeir ctqtioDtoi 

imtflorcDDioir: crtjereafq? Dit tauDmitljocteftatur* tc« 

Innoiffimafl manfionce agr ftt nionmm eiaenemo atcipic 

[iristenwtatueoffifiiefinefi quiautc attcpcrat teftitttoni 

ncpoffcffntuf iinramtrlurfs umetus fignauttqj dcus toe« 

mfccBlinfifuBnatjabitattSe tarea. pe, jBa8.'CRDicit 

* ?«Uab\i. jDttf 4) ftttairaH. * cter»t«*. 

toulJMDlfereg.tuat.cfc JDcTan(toiol}ant.a.£) fCa e 
f ppanitt fltattitfclaa rft. «tetat)t#.lDeinnocT.i 

fcl loiiBDni nntefurptof* £antto?6 firataquae. * •*• 

fctbomitoeruDtfonoeiDtab °f*t«.3D*pr.De*. Jnot* 

nealtefl Spicta te * Cctarta De^ iBatcifabiegcetiatl: Miitz 
(lostiafotyictuftcipictoma' cuuctiaD collauDanDfi 41100 
maemhotfcfo. i J i'-3ilent e^icamatioretsmitctpaOio 

trf,o.£nWt*4l**'4l>AU *• ©cnitr. bp- JEpere. 

tHUtrV<»-Sft 9 . oroDcnac DftsDtrit. P*.jCnarefre. * 

;, fuge» i gSofttt InfolcjDluittabctnaculum 

aDiu* Md*D«l(t6tttpb«A funt ipfetancp fponfue pjto 

ISttttDuflowi. £etcra»if . ccDcnsDe rtjalaino fao. P«* 

>ict6ti ^jKjpWuga Celicnarrat. ■• <fl*lenamin< 

btf. t«w t4 . E>c tnoctn . u . pMtc ctcrnales * (ntroibt t rcr 

<co». i obtl.lD.ui. gtojie.P» JDtiiclhetra. *>. 

aCtuiDiti. SefltiflSbojaaW Gilctbumtaro. a.raio0nt« 

jfntirmctfi6e /"AnancJ non Dubitcmae 

DftlBotih Ccra^ncipia V£too0cart(Titniperparec 

ff ©iriito. ra«Mt*ipu namfolicituDmrm mftt uttio 

Topuui*gctidiJaba itf neDtuini (crmonie cDettos/ 

. viabat ta tmctyieDiDit tmmerfae Ualenbatumfue* 

lurfma^naiiiabttflnttbusm ucntcntifitatutatcsDcdina* 

itgiontDrab^mow.luto,! rcpenitue*t)ozrcre/aDprrfes 

tarftcte rnpatrcma; ctionetamecmrnDatioieart 

nit. rronicairraort. gmc^tnmomcpiguittififatii 

3toU$ottu$. Can tofteaurtbnnfcrrefetinonc' 

ffpafus, £uiD(ttrra{ fuutattbeatiffjmuepaulue. 1 
ttna 

Ticftrt tfircfuifto.bfii 

;f ceseab2toobi0frrrt>£micW /^toicum&ergo crcftentfB 

«JDenopigtfi^obisautfne* Vitjetftfpiattttoeteatcfl 

teffarifw fcfr.ttbienatf. r.n. ttratJtolUcttccaneat nemo^ 

'fcceCfarfum DitettiiTimt tua i tmnafectanDo Defms'i 

#^Atccfui>flaureo?:ftpjH> ff£Te (cmpln Dct fiat tiabieatio 

comonitione frtaDuDutjabi* tenebiaru :&atDemomew 

tapcetentiftpatrfitoobtsrcps numentfi.litgio;uofimmitf 

tanturatloquia.€tretjeraJ p?opljctai?bauib. ©litfi* 

cio fatttDt) : <|D oneris IjAbetj) cut*cft nomen bfii fpcs ipfitw 

Calut( r pfe<tutotiliaacttopla *nonrcfpe*itfntoamtatt6;i 

citafepe*icc3frequenfauDite *ita*iniaefalfa9. 

f>ft iteo canCTimi fitc acte *TT ta * Qui fpcrat in 

v ~ uotionc folitai rdigiofi JUac toto tojtDe meii 

itinertstoiasactoeritatfsfcmi riamluminft fuojum ocfigi! 

tasgranicnceeimagismagif afpectn:aDinfani(Timae^ 

tpcrcov DeuiatDtabolicacal nitatcsconfcctatosfctncltrs 

cate figmcnta . jnq.nocha nonbebet oculosretojqww, 

jbpeciofus. rcqufcein bftica jOaib?aitbns. £emoailt< 

ftcfti.pe.<£ructauit. 3.£m tcnsmanuuDaratru *rcfpi 

fcepim 9 Dcusmiamtuaime* cieerctto;aptuecftregnoM 

Dio templitui. pe-apngnus Jnin.nort.a.ejrultflbutit 

S • l^omo natuscft tnea * ific omnialigna filuarn auufa 

funDauit eamaltiffimus. t»e tieDftiqtfitjenit.frs. tfflte 

JFunDamenta.*. Jpfeiuo te.i.I.Jnfrutpioiaftftft 

cauttme. lectioquarta teuserattocrbumipfenattie 

■\ecenitetetfiteUe aiaq ctjobiefaluatojmunDi.^ 

.A-Aaugclo? confoztia %tx& ©nsrei.e*. a. ainte lurife 

pifcitJDemoniovlufibusDcle^ ru gcnttue crantcfcculsDn 

ctari/neqj tocroluciactencbii faluatojnrljoDienafttOigiW 

toctitatiacmeDacio/turpitu^ cuseft.pfi.Cantate. «•* 

Dini» l)oneftati;apuDDcifet3 ^otfifccitto.*cSmiurt.< 

uostollapoteftcffecomunio: "TT niilotfce.CumnmK 

ficut nosecctefiatumDottoi JL^ matteflentDieeottoW 

ftruitDicfs.jIiuc^uetiocrifli cirmnciDercf puer: toocattw 

aD telpau>j0uisaute $fefus ett nomeneiusiefus.«tttB 

teploDeicamptolis^ r.fc. *>tfi,tJCHe.fefcpbcittf.u 
Jniaubibno 

anttstieneranbaqj picfcn tis eDita.<£t crinit pce riaa* 

riefcfhmemoua paacisqui* fampoztateus* rjomolaret 
ucttcrbiflfuagciifta spWtnt: totta coDitor mriDi. 4» - fbpo 

fcDno paura rekftis miftcrij fustotc timlamo.pccfTitcrift* 
tMrtute grautoa rclirlt. f - twtl fnojbem. Ct eyiait . i5lozia« 
/-yrpififa nflqt nattmtate *tonttp*w.CaiUSfCetRa 
fcl Dntca rai* gauDia moic .» . Of ctbom cato . 3« **o.I 
angeliDwjmfllauDib* ejetules O aDmttabilc comctriii ctea 
rfit. |^affOK0 truotafcifttatf toz gencrisrmmani animatu 
oncrdcbjarntiomsquttunc tozpusfumensbetotrcjtnena 
anDicrcimrari fnt. jRosquo Cct oignatus eft tpzotcbcs ho 
comoDulonofao.putpDtui mofmcfcminelargims £no 
pii» jjrimcono lacgicntc co bts fuam Dcitati, fr«.£>n* 
gnnsmiffavtivmnoznqjfo' reg. iiHnnatttecflincffa* 
lroiumcgimue:fubmrit afc bilttct bctfginetuciplctefnt 
$flit.€tpft$;2fumatifunt fctiptutcficut pluuiaitoellus 
Diwoctott etrcncittref puetf tefcenDt fti bt faluum facctco 
toocatu i norncn cftcfns : q tf genuo cjamantt tc tanDamus 
tocatncttabangctopxiuf$ Deusnoftet. p#- JBubilate.* 
mtotcroroncipcrctur. f.tt l&ubii qucTtnDctnrmopfcsia 

Bccfuntfeftwifatis uoDi cobuftum cofetuata agnouu 
cmcganDia DcnctaDa mus tua lauDabttftoiroinita 
faec Cacta foienttas Dici ; / t?cc tl t* Dci genitri t mtcrccDe # no 
lafupernepietatlmanera fa btf.pt' IDcuoDcne. C&tt 
crofantta:quefiDctiu coxDtbr minauit raDis tciTc ozta £ ftct 
commenDansapoftolusair. (acnatobtoiraorxp^ntfalua 
0ibbibcmtPtenttnDo tpis toicmtelauDamuoDeusno* 
mifittrofnttnfuunatumct act. ISftti. Cccema* 
mnuctefactufublcge/ fctcos nagenuit nobis faluatoum 
quifnblcgccrantrcDimcrct: qacm totjannce toiDens ercla 
tjuooptionem ntio? tettpt' mauitOitcsccceagnueteicc? 
«moB. Wt . JDefccnDit Dc ct* cc quitollit peccata mmtDtat 
Uett*toer*apatrcgcnitttein lctupa. ilauDate. 
troraummrrntargmisDtKo iBatnfleftnobieJtp*. Oicnf 
ligg^arctet Dtubttie inDut* t eDcmptt . ■? • 1&cncbtttns 4 
wmcbununapiotrjopatcn* tocnit. * i^itabilc miftcnr* 

m • 

« ,; 3«ortf. 

ttriarnruriiobtc innouantnr toir. cftatlto pts T>ma8n»r4 
narurc traoliomo factuotiD jtfotaft tfteortL tn DfeMft 

qti futtpmanfit*qtin6 crat cactx.ftatttF.tetit.crtrtrfE 

auTipfitnocomtrtionepaff* oaCrqn*riftr*tt(irt.iCnatt< 

wm Dmifionf.i::..J&*. ofo rimfrraromponr Dict&ft* 

^v fus q" nobtenfltifniua^ Cccccgo miftoab tooa» cfi< 

X JtojieDtc^ctebjtareton* tabyfto. ttnfcnaqnorr 

cftiieoctaufi/facno0cl9Ci 9 es tjnartfi mcmrS.fopft; 

pctuabiuinitfttcmuniri:rui* Q*rQaUaDic£Dir£.orr*.tt 

furouficnrnattcdmcrciorcpa hctrtte rc.cn rcrp6.fetbrt 

rati.&uitccumtuuirctrcgt <£ctci3co:amre.;g>nncrcDi 

.<Hiept»flno.a. JnDfio pjectofr.f&atffattefunt. *. 

tro. f.lDcfctfiloiianf.l fcrmtDnmerfc. *x&m* 

3pparaie.tfcwtatotfup». ^rr DaquaotibflitanaiqH 

l?#imtoteft.a Sttojctrama *3 fcopoaffrrcntcpjeifflo 

MM? HDflnwi.a DaD; rclitfafltnartytf gtorioftffitni 

mtrabilr. ceab ntiaotpB B« ftcpbani ab cuPmrmojiatoc 

ftrtatm.jCMatoelMettaf.cft ntebatmagtie mnitttabla» 

.rjfclliifUi Tifrl MlrrtrfTirTT rorfusfocrurfuotobicctamn 

fcffcrt«#»«wafl.*4tW» licttotabcfmpojtantcDfDu 

ttjrrtftcaro. hv*. 3foliaot rcref ojautt. ^flojeo qitoefc- 

* <Ca$»fp6fao* .. . alpagnu rebatbcDit/rrecpit:otti6afc 

hmDiratte mlftcttfi tjplant mottitpjorinaetoiDlr.&tupc* 

&afatt9cfttotcruo ncfcienti* trtnquiabcrantpjcibar ctul 

trirfiuoneftpolatuflcrearar tae:vuacarpcfl*fcie butc^U 

niaffumSfiOtnfi gitcfltirnift tcri^no rcqutrcfl. ^cmoiah 

Dirftc8gna*Dtte. - fljtog mcmo?iamartp?io«pofitae 

mtnftrUofinttcnftqiJtypppo 

3ntarn** JCctttn wftttua, nenfi colonic toicinfi cft:eui(; 

»*» i*Wtttr**- «epfc* DetonlunUueepspjpulopw 
i||M|Umnmrifcj»tegtttt rcDcnteatqj fcqumtc pojta- 

<iaitaiwCH»Hrt*We*tt fcat.JFiftutattttuGinoleihata 

»tu tabojtauetat i f amiltanf- 

fimtfairacbiftquicfs Ceratrt 
opcncbafraan^ilU^pic ferti 

^afepbanu*,** »tfio nctoectationetepcntefai 
fanrtf ffeprjsro 
* flSttinrepfleamfaoto? romlfidamatMa&epmrai* 
KIBKdiarM p* me*4 meramfojrctnntcrat 

SSoneima pbictt biteros poanlat.it. ttnurfic 
2SffiaurtMt«»ft.1fe* «"P 8anoetib?oib^ baptito 

K^StiarebatiW tebat-rpe8ttip:fpmme6:rti 
CSflarentnt.^pi t«ec tfbabtiromiacpt|an>qfi 

SttmcmoiiseiMtetBjtata unefnre*. faf,.«et)ert m«nif MifiHefittenctoefttf »»»«*.• iapwoutcr. j 

aii.1»r*«o*mpo»-itot* -m. " ; ...tg.* 

rrt.wtffllioarttmntffbo-- < «Tfriifctttofi 

SSSS3SS -wjgj- 

saasa» p^ *S 


3!noctt. 

ffi?w. SftAt «•«ifBt.orntcMm.etfifi 1 
SW-* - ) 1 ? qaataBtjitiutceiqnato.jiiiii 

iu.On JDC4 Wa, ** umilitet ct oottrtna permt 


&4$ffw£i!fe. &SZSS3XSSSS& »ooiB pititcrit .pfcucratc in *• fohaneBMP. ;^*vk2s ™»man»a«t*metnimDni 
^ouaneeapts. «eiien laoelJocmiiootoocarrDtgnii 

* a£lStata£ B >t5c^ »w.»oai,c f mrta altartiut 
-rri&Z^&S^S* f, ' fouea f, ' ri auaowtaam 
^&iite 6, i?*f W ' tam ««'Bfojaeccdcf.a m\. 

[«Mn.MtMi trnicc. DcnBmanuefiiasabDcnDi* 

6ue 3p aSt "rJmcC ^"^«"'tatuBaDconmuiu 
oub apparmt. JnmcDioct tungratia8a 6 tn8 w„io:qi 

^iffiiSSJhSS.Mi.5*-' ' Btt 0, 8natU6 C8 Dncicfu tpt 
rfi no«K«i" 8 1 Sf 3 ,fta flno ?n «ow »^« meo ocftDcra 

r,.i n0n | 8 £^?.* n0 - Ug: , appa= *«•«««. «flWfiloetDa:»OM 

futctom-c" 6 ^»/^"* »!Mftpulcl,iorufc.tat 9 f„r 
iuu»« oirit «. 5ac m ao me £, D0 { «ntuDi&otHaa 

n S tum . fra " ,buB tu,B - tua PUma fuauS n«S 
quiQj 6icBfuturat(l:«ta toeni (SwSSt^^S*» 

9BM 


1 Whmontfltirtafa tuaru : * rumobtirtcntcrTecrfi pftantt 
fmpueactauDiuiet ow tuo tmonto icfnrpoicuictiono* 
snrtbai mriB. £rnnrDom< * gfiain tecula fcfoi? Bimn. 
necommcnDotibifilioBtaoe Cutti.'Cebe&*«. 3nnan 
quoe tibi ctctefia tua tnrgo ciauerat.tvtsU+iHfttt.ln 
maurtjwaper aquam *Tpi* Uro.an.ljtctDifci.fr0 IDH0 
nramfarutum rcgencraott. rcg^ar.t>tf . t*. ^ftefio* 
$ufcipcmc:Wcnfratribu0 b*.trt<rat>tmXt. *>€«#« 
mciefimcumquibus bcnrco 1 . 4>?naci.ti* 3JDtuuabit . 
inuitflQf mc.3pcrtmid)ifa« ctfo W i.OcinocftML&at 
naamtjirc:pzmctpc0tcncfaa tojwnoDeutwmtrt*. E)c 
rumn6occurrantm!ct|i:ncc narU.l&abn. 1 »ffbicrac 
ijemaimictup?efuebtc:»ma 4bcnit.oro.3De9qaifalatL 
nuecrtcancaatenocotigat lc iHu£toirj.3bttM.Hjic 
mc.&cDfufripcmefctimtJet c&Difcipui»iUt. «t sDaiis» 
bumu:» pctrjucmeaD couu tasstotffl IWt. sQtorK. Crtl 
Dinm cpuuru tuardbbi cpn «rijis b* Mta ctici . st fccf . 
laufrccncrfeamiri cui. <€n i .'Cecapiincipin^66tB0f 
cdcni xps fiii 9 Oei toiui 4 pu= nstf.tfm. ^otiancaapfug. 
ainopatri9mtlDti faluafti. bpV-ti.ta.ab mag<tKitts 
smctfprhfctrhnobi0Dcau e&oj6ev£iftoctLniiaNtrur. 
naKDignafcBirjtnoepccptl ifitorf.in. tptta*. Ctfm. 
tui0t6muneefaccretpetnin S»ag«t0fct6^ t trf* . £>rityft 
bcmfprn:tibicjrattaflreteris racritio. JLrtaminu Jla 
muBpcrmfinitafecutafcciu noccn.ti.^acj/ifotirdtot 
loium.CrcnoeDrcfpdDiifct nsn.ta. 4&ctminauit.*+. 
amcn:tatalur apparuitfug Canrpfpfi.ofo S>c 9 4fala. 
apttntmafrrchozatiniuU'» jBoc».lticjBu»tMim* 
fuffcrrrtafpcctue.pofteant raiL3Do;icm*DnuisGuiifI 
ucnwcaitlafoucaplcnam; tneglonoluecft.p. fllcnite. 
tilitaliuOinfchabeenifima u^jacjgnotc. &tmtc 
ni.OuoDtJffphoDicgignit pamuloe. 2$catU6turqui 
tocuo lpfc: ctfmntibi t^tctu^ ndabiit.atfatusfas. jfrat* 
tcBoiationrl ci>ct aboibua titicocta.DicWiicacurft.ftct 
infirmitatibuectpcriruUsti ficutinpurrttt.tficTpofitfic 
bttanturomnc0:?piccn(aa dw. **auic*aiu»treume. 

cc td 

Jm ^•noctl.innocciiS 

btt»ttrtt\cdi.tamt*Ux>n(o- ewcemutftebopeteptedoj 

«i»foMientdrt.*nbaltart. crabrirtatifl qcroDiBin tttOS 

*rtm « \>ev Inmen. CenriU « eqaeaoeeiaBtottere mercc. 

fluaojaainta. Dm.fctanmnamnecmoM 

tihiaif Utm apintie touiotnenDiwnacoucrtif!* 

OfiKtointetblrflute riMW^XiTto 

tepjjflHt)eroDi«oi ojictfpar. toera «# UB P 0U,, "«™ l i™ 

«bjabaen tatcfl quiDibitl e* pliriiB cffct cxttatiabn.oftm 

titMOttaerttepjrtanclanf ab brret. |*ngueft&pjorem « 

KottT Wina^ffet rct 4 nutj «^«M*"**? 

namBeftiaDeoBfaffttmatcfl g»*Wt 6 JPK h ?^ 

tiDiffcCc ttctta eiuo in oiiente ?«» tcfetg riabAusobfmt 

oue fibieriambut ittneriBet «01 tgnominui ma"™ 

Sriffcttanra bcro tantc.npe* fo«^ lltero * a T : uo £'"f 

eatio.flaooianbitocltcnetS* «Jtitetit »««'"*»• ^» 1 ' 

»inup.ebftircgtfleffe. flQuibj ettlpwiqnoiftqjcJmficK- 

fllc aubiris ictcbibttitcr beter quac dabce : ttajjebta magw 

eetut:tercnBiieftatuB fuipe 9^omtenMiHtbitat^t 

ticlitatcf ( peri* . «ccerfltiB ce quib j tftfi qutB rnretoult tft 

so lcgiB bo rtoitbus pcrcunrta Pbus P»™'^: J**W 

tor tobma triftum nafct Tp:ra rattilegto q» n ralnatotj 0» 

tent.»ttte*ocrtnicUeeojara miTeratn fceUrcqti mtciuo 

ItB Iocub rtawtritattseuifl npfi efpegerati tltio eubtamato 

berijleembeuanatuB eftltono g^minmojtfquSbebcntcn 

Djecepro tetoeBlarte"tcepi«w tum no puto inbeco?:ft tpri' 

eoBnSfotom apub tertueeml iorcplti i reprimoDecimc iMm 

fcb in ofbus ftnibnB eiua a bu antiquttatfi tjcc refetentu l« 

mis t (nfra fcom tps qnob er monibufletplicemus . $tn> 

pkwanetata magiBintcritni bfin4tpojtoamatioj nbw 

tutet: riquomoajctiamicfuj nw* B6 ^« cb " : £ D P Un i' 

tftequeuispoffctettingueee. iniffi Dubumrcderrtetjs ft. 

4>eDpucntt tex: ifibiaBpucc icntonam ignfcrtrtnretnii 

abbartus in egtptfi : patmtf * rupetf.tic ntpmtnrtMt: 

btiBttDjto tcgisagelo pjentt mttmrccus *ero batom oa 

riantc tfimonitiB. Uetfibec Debaturtnccnbin. 3tnibi«ai 

etiaTacriB euangdfl totibuB femperincrplebilieietatripi. 5!ataflb»WeWfti«to* lw. «wabtt. fl?a_t 

rolli . ma. imte cruriabattir. ^S^^fflc^ "» 

mferiojito partibue pubcte "« *g2?222r rSS 

ime ttimnrliiftenl» : feb t *c f»*J^"gJSm 

rftfllpfoptitrcDincco.rnpta 2 ,tt - fl __^_I___R *»,* 

ff fl tm«rm.bp 9 . .&pir<tnfl J"" 1 !*^"» &«2ff 

qnocp irrcoibilie iflatto: «t?= W'*** 1 "*'*! MJ£ 

. goobfffnatatiBic, ccrat>a. &*#£*&''* •J'*?? 

ftlsamcoiba. Doloitbuefe* »'^«££JSL2'2Lir 
toiWnMbclc. mcbio»fi pu Ap* «* oefr atwera m 
MDlne: tocl « rcfpirattbe an V_/ fimt gautere tuj Dfe * ej 

bdiioBrrtDcbfltnr. ^ta eni n»««'*L nnn » c0 , m '^"_! 8 J_ 
«ottinipartctruciatib.fcfro laaDanDn«tencWce*Dumet 
nttUe fnfficere ..rcsflDtole * pjcDicanDniwmc*Dfti i fataa* 

htttapotcrae. r**.*t: triim to. ie mnoi . *«™*?,___ 
M_. ^nlaaii.Sn .epjcdatnerunnieo^ttbue 

«mtn.^ JDfierrgft rtl ttfittrat' '«"^^"Jgjf 
aUblfcCf Smbulobfit. bcne:cato.e4De?fuetti«m» 
h*vW . mr. ^ufto? <^iVtp.Kipoeitafiuttate 
dif . ^iftmt. Pfl ffiftt.". Dfttnfifefu cnfh *o. nft». 
"fttaeff uae. :i «tttma. ^T nt " nU,6,8,mt J^, tt i* 
«.oofoWemi.3 iBufbi -*- wo»^P! B ? ,a J£E5! 
3oi ..SAtrotee. f- iLtje tur 'ocieiymtpc auguQic^ 
B.fctfralitinDft. iDifftfut .arfeflnoc.D.agerimorctfo re 
%m«b i|.a.inoib«flboji« p^ttin&enflrnDifrnatueitt 
mnUtt-mv totW.We €tiP«40f a»«ou^ol»fol«a 
bftin mrft . Bt M . I ■ Tet fi turmnbo: tei numinc fibi fub 
winripifi. tfiftieteiuf.rfm 'Tfnrtliue <e«o. 
lBbnla.rrttrat.tinDit*t J trgo angufti trmpojef 
aiia dic bDirtt otf. tne.anM multa figna * p. oOisia fatt» 
ln6tWo.C. . fpparoit. runt:at>criftiWcoaenDen08 

I 
I 1 
Jnbig.epp. 

eegiec£mnatiurtatf.3lp(ine get*Dftiif6ni« foftp^iitrg* 

quoo? tnrtfrcimcul^aurenir ptoDicee.Smrge t aecipepuc 

ca folc ap paruit qU |»ttittre r fi f macri ei* : * D fl te m rta 

monuitfomtt tfingulati to^ ifrf.Ct?. iDiS .lrrr\etafW< 

ti 9 mnbi$ncipctDftaromn: Q uobautibcrobetetuwto 

«gtniebto nafnruvraftiiri* rebitabterramifraclieuiBJfi 

tno>rui*p9tefla0tluje pulert; nemfccuUtenunriat/quanti 

tun> tfaptftfacfrriitaretont enocrj t bclpapieotcatib? iu 

ne pulcnruDmc t oim fapii-- ttio fopita mooerae inmDit 

twmincdottnterra. ritf flamatWberitatioacripifn 

TpruiasrantauffuaiOiebj Ifc.twt^fio^i Ccceacjnui 

JL>olraamanebfciiabbe beiieainbumfef, r.b*. 

(pefifnroma manabattefd* ry tbenecumiuteamttft 

teqaqua romaniepreftabat T 3. ritfugere;ctrjoe inno* 

qpeuiDentcririotuitDndtoie cteDicitur. Cfi bero reumtl 

fpimiaeriutbaptifmi ei* fa imUamnon folu fugefeDntc 

•""*■**« - «a» metUflua mic nottiefit mcntio: quiaiMmi* 

ei*tortnna quaoee p. baptif= rumqaoe ob pcrcatoit» t& 

tnaibueretaDtrebiOri.r.b. nebjtaeoUmpzrfccutojeereii 

f"*f itt*beronicMominu0 quita&oeobluccmfiteitaW 

a t&ibueioiatebitaregie fequerenteereuifit. f.iii 

lajtatafuntabeoqrj intclUgi f\ uoo bamnatolitet bn 

oabat.qrinciuetpcfaluato? V^ rooeiujfepl)timojeat* 

nafccretur qmpcccataoibue crjciaifflt(eiuei iuteabbimt; 

Debita:e baprifmtigenertiju tropolirialxbatire fojmtDaef 

ntano intwlgeret. r. bi monfoagelo i najarctli gali 

£f iue ifup Dieb* fol obfcu lce fcccbit bltima pfctie cccie 

- •V*|!« ftsfllimfef,,0fit0 totempo?a0cfinat/quani» 
to mfi d rt i juat* , OE t poft ob p ?o ea que nunc cft bniuerfa* 
Itumtjon? folite^ojtueilu* ligentieilUueeeritatequacri 
0beq5pm6Oeabat/qifi rpe OianooinftumbalctBftqui 
nafceteectotumfibft lucce/ ndbrfifhtatrioMftiitoaati 
abUta totiuoojbiegetilitarc tfiefetutio c5Carget.#dtSj 

dcomtnattamt.. n. Ccten.mubmcafucrit.£, 

XniUotfe.£>efunctol)e bt8."Jnlautf.a. ftaiiMi* 
robe/etecopparuUan» §0. fcftereg. tuauie.Cfrw 


JDfeeppplja. 
^vxcettflno ioImncsDicit icpfailiectcgi nf o pfallife fa 
' ifianat^iiftftKgm ptfter.frf. iDntfoactt».*. 

iMWM. ©irgo teigt» /S mne0fitiete6toenttea& 
2nmW (*•.»«*. «o V^aquaouquinonlMibe* 
(J nfaflBDftebftuceftOi^ rie atgentnp*operate:emite 
nitatiifoUnDonUuftret/qao «comeDite.fflienitecttiiteabi 
munM tTume tcncb^ie carcrc q? argfto : * abfq* Wa eomti* 
bfllc«m 9 :*Bucntam'at»pa= tationebinntUc.jauareap 
inflrfarifaH^nc.pcr.iBa pcnbitis argentu no in panf 
SflUfliorf.Ocnatfrsoboi bae:flaboitfnfmn6Ifaiati 

|Mri»i.ilo*.»*£.te tate*aubiteaubientc0me* 
uti IttfleiMfeMfl.ffc tomeDitebwrmtcicttabitiu 

wntge iUumtare ijieffln ctattitubmcaimattfa. 3ln«W 
^anjeitlumema:*stta nateautetoeuraetnenite ab 
tKifoBteo?ta«.». Jnco= me:aubite*uiuetaialoellta 
Ifito ftv* ifoftierjetotes.K Ctferia tooWCrii pactufempi 
i ijfrttCab.' ^BagiDite tetnumimiaetmuiD fibelto* 
rntltoUMbttertabiaitf boc CccetefWpopnliebeDiefiaitt 
fianamajrmtegceeam^in tem acpjcceptojcm getibuo 
(frflmnu»offcram9eimonc Cccc gcntce quae nefciebae 
rtaaBtU9*mirra.tttUii^ toocabie/i gcntceqnfi cogno 
tfwafioco iioig»» liccbig uetunt teabte current #ptet 

Auftri«i tor eue.b>bot i* «1? «lojificabu tcl^ec nicit. v* 

&dMimaralata. a.ttofo fcobie in (ojbane baptifato 

ttnittnMtf . ID tftfetf . bti bfto apertifunt ceii » ficut co» 

W Cfiftwapparoitno lubafupcr cft fpmtue mafit 

Bibentoflttwmuo.p». «c tbot pame mtonuit . l^u eit 

£ ; .kS^S«iS filiu» me» Dilcctuem Qtio mi« 

Mu«.bv« Bpcebnigenit* cbicoplacuit. "- £*3"*! 

i.HWebnofilijteiatozatc fatfaoeartotp|joauWia« 

tftmiattlafttaciV. Jpm I&iccft. M ^£iJ* 
jFiomio iat^letificatalfa r^J utge MumMtttym* 

cta&fllfa^.IDe^nc ^fc«»»* rt *?"M* 
w> s . $MUtc tto nf o pfalli * glo?iaDfti fupette o*ta eft. 

tflnfa eece rcncbje operfent OftBbcuB^rmmabitiulHtfi 
tcrram: ct raligo populoB. «lauOcmcojambntattfitoi 
5&upcrteautemoMetur Oo* tibuB.#;toptetfpon nonta> 
nimuBietgloiiaeiuointebis ato/tp;optcfl)H>tftnnoiti!c 
ttbitur . <Bt abulabfit gentes fca" DonecegreOiaf tot fplfooi 
in lumie tno:tregcB ifpieoo faftuBems:«fa(uato; eioetii 
teonuBtul. Hcua in tirtniru lapaBacccDaf . «ttofocbun! 
etulOBtttOB:*»ite.sDrn8lfti gftr8inufimfi:etcfictftca« 
tongregatifuntibcnerfittibt mriitfimfi.ettoocabtrartfti 
Jiln tui telongeocntftJtfilie nomen nouum:qfi OBOiiiBj 
tue te latcre furget . «ficoite minanit . «t eris coiona # 
biBetaftlueBetmirabifct tii ciemmanuOn<:etOpaofmi 
Utabiffojtuum/qfitSucrfa regniinmanuOeitui.l^tol 
hicntao temultituoo marie ». ©eflttfabbabcnioi* 
tortitnDo gentium benerit H> rfi t tbns ttferftre rtlauofn 
oi.JlmmDatiotamclojiiope DfioanuciatC83lfafllraal|'i 
ttet te:6jtomeOartf maoia ct 18cgrs tbatfia tifiik m» 
epfta. sqmnes Oe rabba bcnt nera offcrent rcgcs arabii ti 

tS&S *&* ? fcrcntC9: « f«bba tona aOOucent.3Wl8. 
lauDct.no flntitiates.^cfOi 0Hi. 3lfa. 

hi**r '' ummflrc '"nmmare flDiBfraat.o?cttect pfollatf 
merfmoenitlurtuactgloim pfalmfiOicatnoJmotinc. 61 

f-W^W 8 *' <&&** labilacettooiBfra. 3 lRc< 
™*™&*"*™tomiuttMtt geetbarus tifulemuneraof 
wgcBirplcOo?co?tu8m(.Ct fcrftregiDfio. i>« 3©e%6(. 

%;«»«- iS"^ "-"' n ©«9Bttc85rcfifBfeti(Hlx 
|5 =*nO cb gauttto in Ono: nicnt « aOo?abfit coja ccbSc 

.„ h "««'^«"««mamca ItnclinaBiminc. IKc 

SoSSSSffr^J* ' nDu " ra f. ««tbarfiBetinrulc mrniM. 
BoametiefalutiB: tmountf $>ermobtiiromepaa! .I.i« 

fir£X c ^' tme ' flBua rrB^att^ttp 
.T/ri m ? co?atum co? -°" a: V^f«mcrat1i*gmita9l|ii 
naXf^ l T°^ m - amo ' ««anisencriBeDiDirfaluahv 
nS»"!^ ®r ,cut em terta «*'«P?pll«n(e nobie oiUoiiri 
SSftffi" -" fun " f,cnt 01t mf to "«wnDa fettaftu oal 
«ue rcmen fufi ecrtnmat: ftc perfeueratiaro gaubio;tfi: W ., cpppqanfe 

M«fMMtf an Wiromtn W tnt :o»e raoe? ftttUfi cppptia 
SattaractaernltatioieW rtia tocncrabilitcr nunnipaf . 
XKnttinon tepefcat Ct t» gtecum «batateflM» 
fP^Shoim fKCtatCaiu cabulutmulti» i latinte tn* 
S SewS» bci gnitu.HnlccttcpnomeiauD 
?Xfembmw*w»ceUWi oie tfritatf mWrantj&b nfi 
Kio rum abliuc crtguo oie iueniunf nofte qti wcnnt 
SffieSntofcuSnw ^ointttonnewmncttnni 
SacUMcaWet ipCtuo WiqoWcranepppaanta nfi* 
rfSfamilia ttlegiCfttte cupant « rac boc wcatae tpw 
f«Sr!wtiuertel»uraant »tCacmimBietbui'notam 
ffaSmt' notuittfiitra terptatteecofnafcat. pebtt 
Slabitatiflia aguftiae eniDWnuiuoColinitfleattte 
S WtoSp#m»Sw/ft» Ubj ceieb»rt.«itto folcnnm» 
SSittAagnofd^ trtcautot»ntetetigno»rt. 
Saraeeftpwoibuenafci. ftnncetgo bic : ficnt wpmi» 
Slaifmaito inregione nwJj«i»»ocatrtwJaa^rtU 
SwtfefirHanonc tlaritat.e gio.<JEpppb.aniafio:itcr|tae 
aKtTaue ulnftrie» cetcri maiUfcfiatio.Cn^ ?nf 
XSftttib? faale infe togabatmogoo qecet» qfi fi 
fnSmlaeaiUcs^attUt gnfi Wmftt tnenatftrcgiftcl 

otSS qW n«f cft cutt» f-r raWtfi auti tcnctnno a 

rwii mofimw * Deninfabo ^J. paftftue 9 vmigentt» 

«S)ni Koenifit ttifitme pott* i CWm canifi 

SKTcinonuetti tanetn tepo»litecnatuem ifto wefi 

SftffinttB mbicft. magie tonfcntibue manife* 

onl * BlcenK9, flatueoquibuecO obtatimn 

Svveftcf caritr.mi.la *^«Vg*«22S& 
JJ We* iftc 4 nobie ■ bono #a A«*^ «^£222 
tMi™ itu» figntoe «tcb?a » betmttOamtop^tmttwe 

JnWt 

otmimatMit^iKymo abojietemagoenfi istPui 
natue gftm pm.tiae fno ml< ftelta cDnrit qt vioettcct lok 

^tellaqua tt.Derat magttn naleaialtiDeftangtltW 
oitJre anrccetebat eos Donet tate Dcbuit .(BmtilteVttoci 
tenieftaDlotutibUratpuet blttationencfriebat:aD» 
saiDentee anten gauifi funt gnoWDfi Dnmnd B t>ot£ ftt 
gauDiomagno.* .Ctttratee C figna Bbucunf :q, ti\\m 
tomnjoenettpuevtninaria PbetteranfjJfiDel.bjnSinfi, 

S?.«mS2*S, 8 ^J1 u ^ fe»'bM:*iaiBfi8natan$i6 
rntenailiDetee^r.a aiiDeii Dclibt.en6fiDeltbjDatauii>i 
3n.ni.not.«. aojjate Diim <Cnafit.».afcDentee(Wlt 

5r £« 8 " f»* 8 .?" 6 aM8 ; p * m89 ' aai " f ' funt BanDiow 
Catate.t. 3DoMteDftm gno * intraree Dotnn iuti» 

S^&r I ^ om r ; ft -" 00 i **t^te8aDo?autriitcfi«| 
wintieaUaralwarc funalia apertie tbcfauriefuisobtDli 

srw&? bSaufJSHSf tBM -' muncta autu «•»"« 
qicnqi fccifti. 9c0mmar.it. mirta.D.iaegeetuatfnM 

Vnm nafcfTeticrueibet rnlemnnetaoffererrcgeeata 
v^*« m "J * in Dicbj Ijero» bumet fabba tons aDDucmt 
p.ercgte.aEcccmagtabojtc «Ctapcrtie. MM.ttm 

2JT?'ij wroUm £ 0,tm Cf «Mtanftfi cj. rcDemplt 
If«^i'2' ina,u ^^ ,u " ttm "ofttn cii la efctti 
Dco^aa.Dim^cni ftcUa etue etatieeirct.-eirDeaetilibjapo 

SK? " 1 " 6 • u0 " H>'«»««fi«B ParunWi 

S^^r^rJSf 2S. 1 *' n i f0U «** i "" nar " «W»»» 

Hiratcficetioneenangelita officium loqulre~ftellagettb| 

ggfflg anbtftie teu tenticiat. q: nimitf. rat.ono 

tege nato rer tcrre turbafeft o joo porcebat tot (oquentcn 

«niimrttt.tenaalt.tuDo jtfn iamojminfi loqucnteenoblf 

«!£? T^ - XHf^HK P' t0 " at0 ?« mnotefccrcnt: 
2'* » » 5 uc ^ 6a " ob 'S * * iwrbum loqucnteclcmilt 
2"ft« n ,l ! q8 " Dc > to ^ nato nwta pieDicaret. $eD inom 

S 8 «?f, a ^ ,att i 8n ?l lu ? fP n,bu6 f,8nie aut tot > »«»««■ 

parutt.atqjaD aboiaDnqfit Dominotoelmo^ientemoBfS cpppijanfe 

fafont:t6fi&eMnbfinobi0e (umbefpcciefpuffctfiebiftw 

quatafucritmquozfiDaiuoe= cftpatcrnabotauDitar' if?ic 

ozft coztt ouncia q l| uuc ncc cft filiue me* Dilectus in quo 

e 4ipbcficDonu : ncc e mira- mitbi bft?placutipmau*Mte 

oila agnouit. iDia 4ppe cie* -$ Ceii apertt fanr fug eum 

mmaauctozcfufibeniiTete f tootpatrteauDitaeft.^ice 

0arafum.*.1nafutmu* <Stia.3lncolube. ftpK* 

ttcraqobrulcrBtmflpjiDnoin oojnfmteplctuo lumiiteJ 

Dicifta f urtr m fe Diuia rniue faptcnc o atoz rfc quo plebis 

ria. Jnaurobtoftcbaf rcgie teuotcfumaelaubee oitepo 

potcnaitimrefacerDote 1 ma rc:eDttaetuomnoicfactnoze 

jnum-efiDcra. t mmirraDo tjanc ablucatq? bta iplc cart 

rninicafcpultura-4).18cge6 tatc:altatcltfcDefublimabo 

ttjarfii.msjnauro. r.tc. aDtct>bifcinpitcrnactarita« 

atcmmDcciequiDctfu teDonattoptimefruamuctD 

IjnanolocTrtcurjucccti mtncpercnircr tona cfigrcgc 

tfrccognoticrfii :qz .ptin^ftci bto v . J pmauMtt .&%&$#. 

lamtfctftr. Qj)arecognonit: one&obifcu.<£t cufpii fuo 

qtfub platiecr* frcaUabilc p £>cqurtia UtituSgsiu (e* 

bmr Ecrra cognouit:qtttaco canb&lurzf . tri.<Bt*ia tioiDrle 

rnoztcte^trcmuir&oltogno ^y^-actncllautcu baptifa 

uitqztuaefucraDiofiabfco* r"\ retnromni6pprug.tig 

oit. fcataiparicteecognos fubaprifato lozate; apertu; 

iictfitiqztpcmQirisciHcttTa cllceium. <£tDcfcenDufpitt 

ftt* Jnfern* cognouit qz ttoe ru tTanctue tozpozalt fpecie iU 

quo0tcncbfltmoituo6rcDDi; cut columbam ipfum:i loor 

lit. (gtramcnltuncqu^Dcn Detclofacracu.lEucenliu* 

oiainfcnfibiliaclcmcta fcn- mcu9Dtlcctue:intecompla^ 

ferant: aDljucmnDctium iu; cuu mut»t. tfEripfctefueerat 

ocozncpzOaDcn efle mtnime incipif e: qfiannotti trigitiea 

cognQfuinr.Jrrbutiozafarie titputabaf ftli 4 io(cpl|.iQui 

fcinbiaD pcmtcnDum notfir fuit Ijelp. £lut tuttinatliat. 

turai& conrurriabncgant: sQuifuulcut. sQuifmtmeU 

qucmctcmcta DtDitim 9 aat clii.£zuifuitianne.&uirutt 

figmeautfciiTionibue Dcum iofcpU.&uifuir martiati|:c. 

rtanwnt.Cuaut. % J t nco &uifuuamo0&uifuunau 

&ui ftiit rilp.fin<&i<tnag« $0uffuittei. JWtmautf |* 

ge.s&uiftiftmathat.slDuifti nusfpiritufantiorregttfrM 

itmatbarbie.Chtiftitrfrinci eftatoxbnnc. c£t(.<€eM 

j&utfuitiofrph.jOuffuittu* ««^Dcfltcfnbba. InUuJ 

tm s&uifiiitiobanasauifuft ff nte turtfcrum tjcnitnsft 

nfflsnuifuit^ojobaltlflDui afffeculabfiflfnluatotnottrr 

ftiitfalathiel.Czuiftiitncri. hoDiemunDoapparuit. : 

£ittiftiifmeUbtsianffuitat)* IDftsteg. a.fclenit lumfto 

fcf.touffiiftcofa.sOuffuitcl umhicrrm*gloitat)fiifapet 

ma&5.snuifuitbers0ttifuft teoitaeftctabnlabunttfw 

iefu fiutfuft clieter sOuiftiit inlumictuo alfia. 6' lubtf 

itnint ffluifuttmathat.fiQni S.Jpertifl tbcfanriefuieob 

rM*cui£)uifuittyme6innf tnlcrutmagitmo auttirtiw 

fuitiut>as£lnifuitiofcpbs£Uii *mirramamn *-• E>eu*b 

fufttona.sfhtffptteliatbint. ne, 5.^arta*flnminaliii 

*Duifuitmdca tftufftiftfnZ btcitebnobpmnftOiciteffim 

na.s1Dnifuttmflthntha.!2Duf t>ftoaUetuva. ?' l&enctf. 

fuftnattian. tfhif ftiimiuib. Crfn fuutinuncrnqne obtt 

tfiuffttitiefrc sDuffuitotatb lenrntma({tOnoauruttuKi 

3£uifnfttoo*<Dtiifuitfalm5 mtrraftttotieirecjfmagnoilj 

tfJuir*uienanf6i1Duifuitamf lctuparfrs.iLauOate.C 

natmbstluifnit ariftuifutt fXtnnectefabbfltocTtffnt 

eiron.JOuffuitpharw.sOui V-/nn» itbusteferftcs:» 

futffuteftiifftiftfarob.ftnf laubembfioauficiatte. I 

fuityfaac.jOnifuftabiabe. I^ofttflbetoteo. t flitrnftlii 

tfhifftiftthm. &ui fuitnas mcntuti. ' atbotiftetotw 

tboiCluictiitferucbflQuifutt rtttmagiintctblecmatoMn 

ragau&uffnitfalerb&nifu bfimtasttotbcfauriefuu^ 

ftetrrsOutftiitfale.siDuifuit cfofamuncraobtulcrfitaro 

cmntam . dDuifatt arpbarat Cfrutccgi macjno tb* fftnt&w 

tfjuifuitfcm .ftnf ftiit noe. toeromirram fcpultutetM 

tfliiiftiftlamctljtflulfuifma leiupa. iSencb*. 
rhuCTalejiDuifuitcnotbslDui fScue tJhot>icmat>ie1ni' 

fmtiarcrb . tflnf fui tnalalccl AJ Qrnitfi tuft gentitolM 

tflnifiBitrarMtflufftiifcnog laburetenda(H/rontetie#|K 

tflnf fuft fetlj. £tni fuitadn. eitts: \tt qia te ejtfitecogno* ft* trraeMtpDtfffcVlanDl fpe na aDDacft.3ira,<ErVa.iae 

ritl«tdtitiit.i«B6Pfami<t. gce. jJDcBjt. 

^inM^o.i.s. miua, inafl.abit.a CKajCfim 

«. BDiq.ar8tottttamf.tfi W b ojif te magitoenetunt 

HttUaiaa loitflatnma fcl ftetr,iefatD*ateDftm™ 

cboxafcaiirtrtgfttgft arrrt.s tr,efauri8fuie:pierirj 

ttfi ttraonlhatimagitaWte famnneraobtulctt*» fiDfa 

tntfttgimtmera obtnUrnt gftesqTrttQ, fcciflt alta alfa 

»».)DiBtrrtaaiWtttet_pfal ,r>. aHenicnnatotabritto^ 

Utialtaal^i »f4lmnbt= tebne.atlfa.dDfia. SDJeT 

*.t»t«fiihfltfis.otjtot8. telanD.mfiigttnatt.Cfim 

^ni-fr 18 : li "^ * h «nBcUnetcDitftal» 

Y^»u«iUumiato?oimgf 5 IjewtifjrjaUatiateuecri ffit 

AJtmiDBpopulisratspti int*gtonfftta.»*r' fcofttj, 

lWaapattgaatttc:iiUubln bctotxs. > JDes&rabba ° 

mtnlplntfiit-uminfanBe ro> J?obictelcftifp6foiuitaf tu 

btbainoutie quoDtritt ma» rlefiaqmliojDane lauit rfis 

tosmtnnbue afplraat Dnm ti? ctimtna rurrutcn mnnett 

nfm. ®bma bjmagiaDregaUenupeiase 

^©mncegentts. wqua fatro toino Utaht ron 

*|- tinmui oe bftr popalft uituaira, > . fBatl. otofeia 

.Aro&igfetutfplenooie SDupt.nn». . * jj nrr 1 ' 

toirlasawattcnDc-.VjtfaU nfi .*egf matjnuDfitnto.' 

rumj/fooiinteaateragno mteatDjem». cUeft 
(catirttortarircrappjeben = 3pre\jmge..> 3ff«ttei« 

DatDfimntoiefumcruttjfi= 3Jpf6.m,i m.» wffi 

liumtuo.filuitetntoiult. it w.ita;aes«ii<Koratii« »a 

*»b^ apmu. tptta ^oDieUotbSe. K JDiesfa 

rNWIaquabicttatmagl ttifitaraerlluritnoblBhenite 

Wmoattcatctttrbatros BcrcBtatoiatetnm.sQjnp. 

IWtbtntrtt tupia Dbictat parattboDieliitmagnaitcr. 

!!?'- '^f?.^'"'" «<••■* tltntttaDoKm^tcti 

<* mnnrw offert t aimalf . q t tpU c Dftetens ,„„„ . ^ 

».Krat«araba«fabbaDo ..-,, „,- ** 


i 3Dte.0. 

Q41ftu«rriaHtk(tiffimi 
0» Tititat^tscara boHirr 

nrfeftiuitatUaufanolateatf 
caci? fctim tofaetnbinc cuage 
lic^ notiie fctmo referaucrit 
tffttntinirijtt tefitofficijM 
tecaDc quobDns Donauerit 

auDebo:totit6igauDiotanto 
ccligiofiojutoimpietae cpto 
magie fuerituuetletta fotcni 
tao. 0touiDent(3mie Dci Di 
fpofitftljabcne/pereuntima' 
Doin nouiiTtmie tempozibue 
fubucnirc;faluationeoimg2 
tin p fintaf lin jcpo totqjf efo 
ttae nationee a toeri tti rultu 
fpi^crro; buDum auetteratl * 
tpfepeculiarieDeipopnlueif 
raclabmflitutiBlcgatibijgjr 
nc tcrue erciDerat: conrliifie 
omnibufl fubpcccatootmmi 
ferrtat* igMttfmfrr. ?.*. 
•fSeficfaiteentofcWttfa 
J^/ftitia/et totomunooin 
toana*maligna p;ioIapCbni 
fiiuDieiumfuum potcftaeDi 
ufnaDiffcrrrt bniucrfitas tjo 
minum fcntcntiam Dannati 
orueejcriperet. ©eDininDul 
gcnttflmira trStUtacft/*W 
datio; ficrct crcrcnbc gratic 
magrtttuDo tunc platuit aD 
aboleTtapcccafaboim fatta= 
mcntumremiffKmieaffctri; 

quanbo ncmo poterat te fute 
merittegtojiari. iwtftww ocfl 

-kt niaoautebacttitTimir 
X-/effabiltsmicmanifciii 
tio facta cff /ticroDcapot) iaB 
am tenenteiue rcgitt bbi \u 
Qitima fuctciTtonc teflanttf 
»;onttncn poteffate oeGniita 
aticnigcna obtinncratpiirtri 
paM;tttfccrtregteouufliUi 
p?opt)ete<t>t>artf tooccqoiot 
iccrat. 06 Deficict ^ntrpe* 
uiDa neifl DujcDefemo;ibai 
eiuo/Donec Ueniat cui rrpcfi- 
tneft:* ipfeent rrpcttanogc 

tifi.cac :. lettn.^wijB 

iftBfl.fi.3ntclutiferum.fr* 

JDfiereg.caaUMif.C^i 

nittntceftctlamagtgi' 
mfiffitgauDiomap 
tmftantre DomumobtuUft 
Dftoaurum tbue ctmirram. 
bf^. I^othe Itcrotre, OIc 
nit iumcn tunm. fin . 4>WU 
iftalictttflammadwufawt 
regcmregum Deum Dcmtm; 
ftrat magi camtuDct ut uegi 
muncta obtulernt. pB.3&8' 
oro Wi, !•*•»•***< 
ln»tfiHaOwiN »1H » 
nipianMiittntiantabMJ 
£actipernbc.«*iiirtt*ii* 

rtifrtmti*fc.§MMM 
$antfrtfaftfc*>w*1« 

agcn0.tttW*W*fc4W*»** 
ctojnmcriti*. * .ictimtm. 
8. 3U>cftp«lcne beari lott* 
ninataliei nno&iwcn foaii [\ &UCt0IticfifO. 

«ttmam ficepft rrifiptjalera tybe^petaurtfiteprtw turtii 

naltaUWtcpoftam^aOcao ^o*q?totteluatefiupenetra 

nobnBur egregiepjctfiqj to ttitftngeccptt jcpicuagrtiftp^ 

urt Mragris qaos tuogregt Duarcqtf n^ctoiifactuefpi 

acqui(iW.P* ipgt. Cwm ritue bitjnaterifuttrattittoer 

/V onccDf ntun. £>*6. bo fuepictiuatienifirioiesaD 

v-A nobiefaompstcueM tmaginembeitattosaDerao* 

rurabeatoiimarrpjituo^lu numcuUuracruerct :cttontt 

ciani maiianii' et iuliantfo * beumceti terrcqj tontHtoKtn 

lcnnitatc rongruo pieucntrc pnrie mcntibus atw?arcnt • 

ijonoterettormentibignaee:: fCuautcmJ^- £>antto2um 

lebiareDeuotione.^ctbftm tljiiaimilitumgcQafoniatoo 

IDcrprplU- 5n- $teUaqnd tibueDcnotifftmctcfoncmue 

bfoerant magi antetebcbat altetnie . mt coin Cuffcagia 

eoeBonectjeniretfupia Dbi mtcrpcUct^nobis^ gxuo 

rrit puct^. OJeoefabba. rn aiae rpo tceUs ia uouim* 

0:6 m ■ 3 d gpte. WI . J nuu f ntjcretc fotfnf bue tootie nita 

Krtfrectfibiim.fr. ®enire raatrionoiarcailtro¥.r.t»- 

«etgttofeiin. »eatif fy riefrettraq*fpftfrc5re* 

ttmugtpimartirUirian* ab vA pime:jtfianS*cart>o; 

tabr toma in gallfa Dtrcrt* Ucl f apiitt a DiUgebat . 3bOt 

fcrociffimii bduato^fe inge nenefe abomni opctcmalo: 

rmepUbitme. 3&tnst?ir fiDcTntcncnepetfettautjiiao 

an CtatenimfibetonOan* CeDulumett|»bebaeoffirittm. 

Hffimnefermonefarunbiffis **■ <>icbtcatione apoOolira 

raus 1 Dirtutibuscunttie ao* romants arhbue tbc;iufcan* 

tttftabflie^e. fiuatefre.a telutianusrrcbtbie.Ceegre^ 

Ccpft igitur pitbitarc nora l gtus rtjifti mtUs cua getio ac 

bftipottftatesaeriasbctoetta quifitusett.*. Cequiatca 

te r&tcp ecdcfiam plantare . biceba* lurius marty t fatnr* 

(is.Cumittuotaretiuti He tnOgriwpCatjotnctpitriotio* 

tamtm , twtio piima . tan tooc abulo . Ct egrtf . 

BeatiffimuBlurianueab *f\ eabttmmtieigiturtiir 
tMberomflcgrcfTne^a ^J tutequafequotfbicma 
bti ivimitiQ fwfbirtrf fnra * ccrabat : fct rriOo Dfto ramie 
p£itofia6:*aDlKluatenfcm fucboawimmoiarct:pauca 

tt 1 
Ittctoni 

t> i cenba frirtt. tlius eni cib us u ite fccllct (Jefrcrc * ef *marrp 

nocrataiTibuue $ moDicuo rifi mcrfplnlioib* temoftra 

pam'0 * rfuo lierbarumtoir^ rewfccntojtesneqmffiraiaD 

rtum :ct aquc frigiDe calicS # riuitatf cnt beluacus nomc c 

potu fefTo coxpop ttibncbat. gacnerut.dejrtoitac&tatibfl 

jBuabiagcftme ticro Diebuo to cgrciTiome co? qnicnpfo 

tHsifeptimanntibnmcozpo; qbantnrabtybeffrttfitotylu 

ttminiftrabat. 4>uftcnrabat nanumfcrto tDuoianiiarias 

enim cum celcftio alimontetoi ppttn boccntf rcpcrcrunt;in 

ttus: * mcmtyabebtliaDiui* quoloccppttcaterua $ptori 

nagrarobozabat.€rat^fa matanttitoiriia crataDtnc- 

ctaobtttmrcpatientfcffnme niti6et6ucrfa:ctibolo?fai!' 

flbflinc?ticifactcl)uniilitatt0' fttttonccfllcataaDjcpianitae 

% omni gratfa? copia c*o*na fc tiomcn ci* monitio tenift 

tu0.i£je.<£gre(Tu6itaqjabb: gauDebat.tfc, Ijtcfcirbtiffi 

beroma gallia^pcnetrauiti mu0fp0fctigfatcbjiat*non 

ab bcluacoi? ciuitatcnrcurfu min* ejccplio iftrnebatppfto 

petteDit intrepiDo. ;fferoetffi $/6bt0.!3po:tification?criiK 

miBfeigerftpLebib?*) <£rat rircufcrcn^incarnefufl,* 

cni ftDegftatuiffimu© fermo* 3tli°cnibictu0illi noncrat^ 

nefecftDtfrim** tftuttb?cnn moUitM pantoefioieribuef 

ttaaDmirabRsjferocifrimio aqua. fl£>o;ttificatione. t\». 

<5lojift. JFerottffimtfl^ntj. rytai cnitoti* pjpulitw 

oocf .5. ftpsfctigca bebjfa t? \maletantra:Dumfeto 

tue no tnin^eplieiftruebat gnofceret a mojtifi laqo aotj 

tpfm $ t»ctbi0^0. flletba. tefugtffefolaatt JntcreaDB 

Scteticbat q uoq?t»irt° mi fantfuo toir Doctrum ififtcrct 

raculo3?*oc9moibo0 pfcirtu pictatiB/accrifti ppftnabrr; 

tcmDnilepiUbat.p». JDfte roKtonucrtcrettoanftatie: 

Dftonf. M&atagfaminefr elenatfpaululttoctteijfetnio 

f(igabi0acceeattemon(b*tot reofooecmin^ticnirc^ftrrit 

ipecfoetusauDitomosa co^ £iao0t)ttofbitf8pDitatioms 

pozibjDifcetErctobfcfTto^fl. tamenfuetoerbononteftitif: 

£6tetua.t>. jluftiant.f.iitj fcD faLnbribjpptmtnonirifi 

afictftSopstCfttifibitti bo?tatu0?.lBr. 3Seatu0lnfl 

lariannalatojibjtjui* 8nu0bijritcccei«mmtti)iotie 


tumtotiie 

«ituflfeute O* labov meo?ft cbibfiB mcne iefes eriftne tft* 
XaYcDDet«ccetaco?pu« bojum mcojum p?cmra rel»= 
ntSwUciie maceratft bct «cc iam co?puo mcn geni 
MHtuitctiOrtticoium.*. McireDDeturoim. r. «ca 
gtrit nfi mtnc pncipfi tt* ti quo* . a. «tmto * .ocfito? 
wteatnccraario blabimeto inteteusmcuBquiafilioBme 
SltJtcc. r.*i. osmepttire ab rojonam in* 
>vccefrattc8etfflr(cariu-i tneo?. t*. iDens tocncrunt. 
fcjUiam mieW bfta me» * . «jaittent intti . r.»o. 
MasmCme laboium meojft f=^ Ib itaq? geftis rneunn 
ffiSeffebifliatnail ift J_>«fnp?aoittat)?Dcbeln» 
coipusmmia feneonte laffa* to ccpit itet Cun tntrcpib>a8t 
ttmucnm ftuctumattptfao re:iiacceptarecrercere fojti 
pslma ttifirttfpiftiS.JWos tnbine «<»%«»«"«"" 
LqicBrtffimifilflin accepta uerHmattyiqfu cneftt vplv 
pDl«Mi6eftate firmiffime: et tet Cfiq? pcrueniffet ob mori 
mciroipmipunecmineiubi temquifiruseft fuperalnci» 
cBiantmalafaaflo amottW* tliare, quimotiB tnbus milij 
rtomleat monm reuocate tra* ab to?be 1™**™*W* 
totllluifeanatmerita gregw rrampopuUsfpettactilnpK- 
flwimefftt fbtfitutD paftotC bet.tftim cn buobus pnetw 
'" CatnB martw cum mariano fcilicct et mliao cut 
matwtono ccffabat a iaa- lu fuu pzragetetiabuenerunt 
bZwumiBtpMcatione »o onpq petfetntmwtqni a neiJC 
tYctbmirftaMocii mattpri . fimoDoniiciano luctan f btrc 
" fioitabatnt itaq? maria ctt . Cnc illico awclttnbrt» 
mimtmlianununtfiiq in4> fanctOBbciraatranfictra .a* 
msooueeftanimiBnnncco^ nnmcojambeatifftmi incift* 
Sntiomentt». DoncttRYa nt obtuttbj^aDio j eoa pnnt* 
fcontt. Vim.norf.5 . attir rifuffcrftt.JDuiTraBittrfcara 
etooDmfpfi fitS eendatt pfc *i>° n effafioefuojfi rangue 
mtoiceabtitteDircctoaagno nnblgnfmattpies confecra* 
mtttfpuBimincteqnomat; tiffit. tt#*m«tpK«1*< 
tpVab aftta mtaaret . p« - majnftn'» mUan'bn noUent 
gftfcfhrrra. I ftuncbea* iboltsimolarecorambcatiffi 

tuincianusbfitft ecceia mi« miiucianiobinnbnaiufflfnt MM M 1 1 III 1 1 1 1 III II 1 llll 

4 6 8 10 11 12 13 ituriflmuiforifl 

glabiotocrterart.Ct Mgniffi 0Etmatt^utuo:pc6rojttffi 

tm tto mattpjcefutjztccratt. cere. tf . JBaneergo DfteieTu 

•*. llli rrgonimiaalarrita* WpfcuerantfcQnceDebitta 

teceruicce tsrcuffouboe pi& tl* regnituibercDgDonafto 

bcmerofeoprtfufifUntcrus ri«pitern6.a&tmat. r k. 

oje.<CtDigniffimi. r.biq /^Yunctinue t% mUitibas 

"V entapetfecutojesfan= \a euaginato 0laDio:para 

**^ aiiuma Dci lucian a c« ta iam fa ncta ceruice p^eciofu 

fra * inDtgnatione talitcraU caputabfriDit.Cumqj fentfi 

lorutifntDicctee.Cuneeeil taui cabauetiaccrctCFaninic 

lcquimalenriie tuie fcDurie biDentibuemilitibueetmul: 

popuifrtotfacratiiumie Diie tituDinc bulgi:lux Decclofu; 

nonimmolcnt:f btinuictidi perfanrtficojtpuecmuTacll: 

moi? pjin cipu tecreta contf s * bo* pacitcr cn luccbcnit Du 

nanu&amtuelutianue re* cene.UEugebonefamuleUw 

rponbit.<8go maleficue non ane/ quipjo mcfaguincmto 

ium:fcDbfinciiecruDirueuis um funttrenoDubitflftiittt 

tcrme. Criili populo bia be rw: cum fanrtie gratularc in 

matieoftfDo/ et bnm meum eujereiB.lRetetentibuealoco 

Jefumcriaaijfatturcfue pio miniihieertgrnefefanititji 

fcmp. Dna tur affctturquomo n cojpuecjcanime/appjelini 

Do inoffenfo pcDe fcqui Dcbc* Dcnfip manu piopua fanttfi 

ttntinotcCcoibtabluc<?euoca caputabfcifum rtabiligtcfTu 

«ifopernaa fuietcnebneeru mifcricoitDia Dilifuffragantc 

flntut:*rognofcenteetBihte tnituinmobft acutoiu*eicoj 

nm aD tertae pzo ipfbuim rc^ poje/iter fun carpcrc plantis 

Mptfonetomiffe/fupcrlhtio* firmiffim(eccpit;po2tafiuii= 

famitolojftfcctamffEtnctcs lubamontcqfimiubjttibue 

ipufolicctuiccmcozDie inelis tbaretranfpornobaDojB^ 

nmnquipzooimCaluteboIa nitaD loctt qu«?bir fana?fu 

it cracifigi . tv , :JFo;»i(umue ncri trabcnba elegcrfltl bno 

tnileeerifti lucianue clcuatie a pDietabjbemtliario biftan 

in relu ocnlie Dicebat gratiae tem inagcllo publico:ibiQj cft 

agotibiteDempto^ mftDiqui patmabutojticlanctue rcqui 

mcpio tuo confligentem 110= cfcitinpacc. i%-.3ttbleta Dci 

mine Dignatue cs robojare. ftu Mutiffirae a rarnifint>u0 


^^^. 3n laubfctw 

tojijae rrf tiit tbat tc beneDit o caDaucr Qettt fir miffitnc ap< 

DfeiefarttfotcatDjotegloji pjctjenftitEpjopius mambj 

ftco.^p;otuonouiiet)oro0 caputfctioamonte miliano 

mcntfefoK totoi». * 3D« beucjctt.&e i6eneb*« Cfo* 

gnarcergoDcMmeo rcrtamf *f"\cu04 fyftferaalritbttit 

muibacnireetaDtequemto A^Jluctanfimaetpjtftuum 

ti0t)cfiDcropiEcco?Dii0acccra trirtute c6ftatieipatri6crobo 

re.tfl/.tflojta. «eiricipitur raOt/cjrj? iliian pDicaDu gctu 

Cautf^eDca. ^-Cjtutta buegloMaiuamajaanumet 

btmtffltfimglojtfa.Jn f.5. iutianrl fociarc btgnatue es: 

flnttucarnificceluctanum tnbucnobisqseTeoinimita 

inacniunt cuangclifantfplc; tionejj amojc tuo,pfpcra tna 

bifuolaboje illuminatcct in bitefpitcre/fnuUaei 9 abuct 

triftofan&ate. iDnorcg fafojmfDare.#erbfira*Df 

fln.Comp^chcnfifuboculia epp.3 tUibfteo ttcUa magi 

eiusmartanueattpiulianuB gattifi funtgauDio magnoct 

.ptftnoicjzftantertructbati itrateotomuobtulcruntbfto 

fertocoUafobmifcft. Ju au^ tftju*f mirra»,*. rtofo 

bflate. 3 JntfeffiSefctctrt totS.aDflmOJJfllucffe? 

nitatte ymanfte^ mcrucrnt <Ef ab ali30 (jojraedcbctautf 

ntartyiiotojonariauia cele* ccfa ts c5f prtoyiftv rfiofoc 

tKregniparirMtrare. y-IDe* fcttfcwbict.Sb W5ctrland* 

ttV EiSotfointian^iter ffi6i0t*epp.r6m.£>tfiluDt 

caffioistomtfta rpmcofite^ tyfa. !jy'\ AttSfmcritf.A. 

baf tei fUiurtquc 1 tozte crebc iLctaml. .1 . l^obte wttt 9 mat 

«fetotclauDaretinttepiDo. tp;lucian 9 parabifft taurca* 

ps-tfenetf. - Cnqjtruca* tuoafceDitbobiccetit^auDfrc 

tocaptttfctifiiaccrctcoip^cj: tneruitcugefamulemcuolu; 

animeftftcttto cunctis <f atc tiane qui^ mc fangumf tufi 

ratlurlecdoingcnemacina tuDifttinterriemecugratula 

cumtjocefttjjecrcffutfit. pe, rcicdie.hg. ^ag.oroDtft 

lajUJ. c&m fitctilnbtbjia. JDecuvJm. ammonifima 

ftr. fetto?rae. * Jufto? gttnfanieabangctoperalia 

ate. dr.JDu glo;iofus teUatojt ttia rcucrfifutm rc0ton£ fua 

rtilacian^fucctfocapttc^cu Ccfatitl tMcciriaotf„epp 

bwutttfrieetigJefe fttibirf JnuftafMBegcramagnuro 

ff iq 


fi-WUMtt. €ct&Mttnx>tt(r ttjnttDiufttam.lInaKDuinf 

cfiDa o«f -Ejc »6< fcrrairlc ftaqjiaDaict regni pctpua rt= 

onfspapr &uiai*.*c*.t.<' iHtatcTOitfntybeKaiaoftett 

*#S eqntb3qu6Da patrfar biffbiBJftnlanf.qtiemaDtts 

•^-/elieabjalicinumcrabi* ananDumttMttrfit natom. 

u'sfu«atrucccffio,pmtffan6 JCM. f€etie6. JntaaMi 

rarmsrcinincj&Dfitttfecun I- l,ntttlnceamamfttltpc 

DitatcgcncraDa.Ctiaoftcl. raimaaf muncMoffctt alft 

la? moltitnliini cotmjaf a W atta alCft. P" • »» 9 ^2?» 

nb oim a?tiu patre : n6 ter«« ©t mattt . Sn . »eattff«Jtas 

tta teh cettftfeiiacnf es fptra» UU.* • « oto w* . • »|» nw» 

ttf.ii.i^mfrnam: f.n. wmMeipp. tfotacpttn* 

Tt » crcanDa" crcto pjoraiT» wtf «rttaijoDie «JMi I cr» 

HrapotteritatcV«tt6in <»#«?]«*»&£ 

fitcribna Kfianati oztononf to.ft. Wfttt. «wa'»" 

ffteriscrcitatutlWfnquoce* ^i"?*^"J^^2V 

li abljibitum f oerat tettfmo» ««f** •^if&EJJz 

rriutntccU famolarrtur obf* WS «ft» *£» pantoVM» 

qoiom.fComooit magoslia »£ rar6 '•« ^°,?.W«2f' 

Mtatoies remotiorio ojietfo •*^' e,m ' e |' «"£ 

OeUis cetcris ftdla fnlgefioi» abtoB. 8 .JO» «». p s ■ J>tw 

ocmiranDtluisclaritatetttf Dfio.a. ^*" ™***** 

ao tjec erpttatiatw infctj raa frieta. «J»mantt. fc **• 

gnitoome noae flgnictcatto* Wr. 8. *«ttiriU».P- JDMj 

rlisinteUiamu/agentetwcrft ffipto.aT JftecoanoP' «e 

6obioineoiicottiib?tn(pita meto.cfi ««««5P?«£i 

tioneDiuinaiwcostatewrio aSaamficautt. JOyo 

nis miftcti n no latctrt i et qij fcffoj . » - £ c cel acce. i. «6 

oralis oftentebatnt infoUtu : fcffoi Dfii I . . t> M^^.ff 

anitnis n6 cffct obrra» .«* . "J auDt fis Dfie 6 . iBpeJ. DcfttS 

rTenic» officifi faficfi m paulo WiTia J . JnM to 

XJ ClgtoneDifponuti* qfs ttt. * **M****l »*(* 

CeiftrootDonis:watotatorf »">Pf*»«Pl m "JJ5S 

WmmtriarecreDiDiffeDem5 cnt. S ,t i PJ, ' 8 t ,^, ^^* 

ftrcnti auro tionoiates pcrio* tonntt «^*' 9 ,.^ W 

nam waia j/ mftra baraana": * «» 9 roCDiletF Jn qno rauty 
cpifcopi. 

ilflftiit ipf S auDfte» * • * teUbnttw * fuffraganfta epfc 

JDirdntaocf.ab j6fccratus:\MCtioncfup;rcii 

mar(. ?mw(. IRcjc^fcCToiu copiofiue emanante r?facra 

Dd«.Cf6itf r6*tmt*Dfiir.P.i rarattertieiteteaabeptus. 

t^S o;mirntcujftur cn pa* *>* CW P™lo ue itmita..MM 

AJ ftrtmo foio fdicwreeo* /"V nm etfct terris reDDit* 

mionis hcnrico bitumenft V_A triesbeatuspautus aD 

parriarc^a pzrfate cccUfie cte antoninfic aUocutttscft.Cjc 

ruo&tfmftaruta canonft ab pcbit cjbcmnuctufarcinacar 

digcnt>ampaHo2cm iooncft ntsabtcctaagnufcquulxDet 

ronuemtitanbcmDtep2cftr,a ccterisewcDitfratrtbjtottuo 

HocattetitiocanDicrant.&a abbticfnftritanturcr.emplo. 

(tii0 gntllcrmns tfi c turolt (o 4Btta obic pergc qfo nifi mole 

arclioMuTimusabbas ciftc? ftueft * paUtumqo" tibiatlja 

ticnfiBOtbinis/cutuebobiefe nafi*epnebcDitabobuoluen 

ffarclcbtamusinbitaricente ttaco^pnsmefiafffer. *.*>• 

arcljicpifcopnmi rotine aco> f"*ranbgantom* bcfatirja* 

tanteptimatemunominela v>[ tae*ant)el*:aDljabita 

fte ttimtatte ettgitar . f.tt. rulufnftc6fcrtotrincrep?ra& 
J ttcnoensipjirurtotrbei ntt.Cficcgrcffuefbiaef ne 

juj q> niaioz eft obcDtcntia tnoDiru r]Dc7 ci bi futnce/gtoia 

rptoictimaflcccptaliccntiaa qnatoencrat rcpjrcoiebatur: 

rcligjofogrcpjemonatbojum iltfi firtcefllutoib^DefitErao: 

quem ipfercretatbumabba illaocuUeacmetecoplcOcnt 

tiflpoiircmrofficiol non fine ^■'Yimcbatcntqfi (r.H, 

mapalactimarum effufidc V. cucnit:ncfeabfcntcbe* 

nonfincgcmitutO2Di0intrt5 biiticriftofpm reDocrct: nec 

fcfo:fmgu!o5o;aticmbu0fc imcriio.^amtrogtctTnefpe 

r6mmoane:abeifbcco2po?c luncamvuoccgcnibuflcopl^ 

rtcrlutnonanimo. < "»- ratis/ercctaccruice:cr.renfi& 

Pouo fefttnas abire bira njj tn altu mambuff rojp^cra 

rlcaocnatplaafucleri * nime.^;timo»ipfcfcinereeff 

popnliobuia.pzoccDcntts/rft rrebene paritcr oinbat ©oft 

ca 5 Dcbiut bmcratiocfuCte rp YicronuUatit folcbatfnfpi 

pme:carl)rtuacfjalcm afccn tiaptccannsaubitut inflcbt 

Dlt.^acriiRoletCtttficatione le ofculum rucns: intcUcjcit 

S tio 
«SuiUetimcpi 

«T et « tabauct fcti tefi tutoia nabantur 0cracto fgiturna 

toiufit officio gcttue pcarctur tali bci faluatowe circunciKo 

Brjr igtraraiarum cir.Mf nequoqjipfitteafcte pjcfule 

r ffectue cft effet tm*e* * fitelippfb CoWntter cdrtja 

eteabquos.ppiietifuefertno ta/fequ*riDftitabieif* ateft 

Dftigif:*nficregeeintriUgite ftfi epppt>aniefeDiffotufp*e« 

eruDimim qui tuDicatis terra fc nttfe / * fcicne qibcntt \m 

*rpiuereuolueneinanimo ePtottranfiret ejljocmuna 

qtf fttiptfilcgcrat.Cni ptue aDpattt:mDile*iCTet fuoe< 

c6mitttf ab eo plue ctigff /c6 «*at in muDopoftpaucoe w« 

mffffigtegebftitftpaftojDiU ee obomniuit.Cu. dLSc 

git:tqaibuCbibjad>iifln6fi tefi. ©j©*a,pno. UnM. 

dccflrita«aplctiittir. r.bttf. OEctefacet. fralDfiateg. * 

HanctuBtoetofuprromia af.a.tfu»;c6.©ftbittiotK. 

miefcmpet tntentne / bp*tet6i.S.«ttge* feJM? 

altenan6rapife/ pxopzialar ofototf .OTe6.teW6i}aulo. 

gitur Debilrs idaoboettotae I Uttftft mttFft*. * Jt>*to> 

teftrftabt>ofpitalttatffn6 fo fti mc. ofottS.lDcmacM. 

Iftiiofpitcs inuitatftDttatjtt Cepitfgff.ofttotg.lDtcp?. 

*Domfiintraret6pdUne:t6 SjbteUaifta. ofototi.ao 

bcbitafufctptt toenerarforte. fc>§fifOrtmi 9 p6C.a.«ftelil 

#6nulli ctia infitmt a tet ria ccr . m ar. Sie * fttfo teepp . I. 

metQuartaniflfcbjibueco^ »c« criJh confelTo? gnOlmne 

eeptifiburiamin bftotjaben ecfenommrafifulgetBfctfa 

tce/tppct eittetmtuteeftne* prttmtt»ergobtraiflfatrief | 

rita petfecte cnrari poflent tm ctbj mfamur abiuuari a bno 

imtiterrogabfltcum obfcrra or*tot*IDemar.a j&pflfw 
tca.qaatenueipctatcc febjtf .. IDeepp.J.j&teUaquabio. 

fbimittcreteofl. tctfinona ofototS. IDtetW.oiafiatWi 

ri^anctoe fingutontmifir ar.bteb5.4&:p>fitiofrqucMj 

Tmitatt tomparicne: bc tntaoctf. J&ahnioWny 

DrimiattoittutccontJfaeip "^fUotfpoze/ toibitioM 

«ebatmanue fupet coe. <&t .JL|teeiefaV)enient2flDfc 

altfqutbemftuontinemifaUj etatt.4Bcteagnae Dei:ecceq 

pattlop>ftafitfiq*tetineban? tolUtpcctatamnnbi.«icftt 

ttirifirnwtate:miratiilofefas quoDi*i.£oftmetoenfrtM I 

I IDfUcafnfraotfU 

ant«mefatfoflctt/qjMio;tme «eeratrt». ftabbfiHraorf 

mrJwoMfttebaeii.aEi*. 3*M»i. 3ntelucffmmt. 

0ift.tttft.tetcpbciteratt t'. gitenatfiM.cmutMI 

r ohaitffbaptiffanpcnrCb; spjbitica angdojtfi tnbcntee 

OfHfa.wtoiiaqufD.utof tu? muittbiietocmetcmm aquie 

ppne^tDptiicaactat ipftt ia timojte pctterriri togitabant 

tocttictfaD fe •' ficut cr Uctionc quomo to inuiftbilie Ocue fo ;# 

faimSKtqffrBmotottHege tnamferuifufccpttetappare 

rcf aaDiftifcmor Dtgtto trmo tcene munbfi illuminauit te 

ftaort Dicttt9.€cceagn*Dct nebittue csbfiebCMtGrr. p 6 . 

fcccqnittUrtpcctatamunOn ^ag.ofototS.lDemartUS 

#.OmnDnmfee. fcctdfrfa «Cancagratil. *t <jpfce« /-vrtcagnnetEfccceinnos tttfraocc.Jtiuir! 
CWe*abotptt6imunie gnum. £e.91cn<ie. ^.9 

WpotequioflquioebeotTibj patretntige. a. affette. fi B . 

atiifrarncmtecaweaDam 3pfu.lDc*ncrc. iDc"etjftee 

feonuUamtrtatncixctatrtce *>.£>mnieterra. Laapsia 

tratitmacula culpc. Cccc quf ter o* buo ? patictit bnue 

roilitpcccatftmunbr.cccequf J^labbuttueeaqfipaOoit 

iuQueintcrp:ccato;tceetinttl bueiubcieipm natn ftgcfna 

intttimpi09.4?iccaquafia; nunciautt/aitcr patieeaDbu 

mtus intttlupoe apparcna: (tueea.qfi gftilib^magtauo 

ttiampcccatojcsf iptoeiuai uufpbue apparuit.lMifues 

ficfoimfctiotettatf. tiUt tuntpiimtttctuteo^ifunt 

Quomoto atupctrft mun factipjum<tiegenrttiutn.3Ut 
titoUatfquoo^inctu oepwimoabDiitttttaitctfis 
8£itipi08:aptt|rtru»oa« gercbuttf. «r.lDtce fanctifi 
tut quiait.#onco*rnptibrtt catuaaiutit. fcemotecunbt 
AtgcntoM auto rebfpti ctti f^V? pc mi nmt luXxi * tti 
be tjanaticftra conuerfatioc jk^/lcficotcbant-.ldge etfit 
patmunat>trioni0:(cbp^eci geteaquepOolie feroicbant. 
ofofangutnc qfi agni incon» «?ott)tiq* fignificabat paflo^ 
laminatif imaculattief» crt ree/4 nafcctc tpo pjopc funt 
fli. r..iCctrfi. Jnlantf.totS inuenti:«magtquiffuteUm 
l Iwimwiti. {ie.16'. o^o gcutopartibueabbntti.^ut 
WMDfflwM* *«**&**♦ tamentoenienteemip&mbtf 


I Jrnicaiufraocfl, 

ttBeffcntttgSinttoiirc firere rirfe:ifteMifrimieinuotattt« 
pioff (TiC6t:»aD ipffi atojran cft parou'0. €trameniUcna 
fofetoen(ffeDirxrnt.*V- JX tasmpaliatio?rtnie:iacna 
lumtnarc.ttw byllwfe w* ta0(nDiuerfo2io qntuw-fc 
pcr ojmnf Dicctur. Jn tmo; tt* itcamagienaUatcnM 
«nownodurootonatifiS.bt, JL noiafiifteinnenPfup 
etwcfuprrplrtUnoo- f.tri. plirfteraDozarur.flDfnotptt 
23 itcnimcnongcliftaqft niturpwmogcnituorcgfcct 
" magtaboiuTtcTjctterfit muncrirjuerjonoiaturpitrao 
njctoroltmaDitfree. fl»bi eft genitiwpaarrtculemuUeni. 
qut nar*cft rep iuDco^ CLllDi sl&uie cft ifte rejc iuoco? pao- 
mueeniftdlaciuoinojientc; pcr ctomce:liumiUsctfulJlj 
*Tjentmueat02arccfi.axuib mie^aDuieeifte rcriaDcoii; 
cftbocDilccttaimifrattcs/tt a!po2raftotparuulae:aiwat 
tftimaoireaeiuDcoti afiozan VjtDc^i&aruuW&feptq» 
Dn firerct cn ipft iutti non cf menfue i cclo . 5ili!i0 ipantfl 
fcnt/f quercgffy\)ti(pnonlie f ciofuei fteilio/ cufnatttflU 
roDfcfeD rfimtooluntatojare cSjrrtabewtEOturbataea 
«cai nnu nfltft'. ncc abojat oielnerofolimacumiUo; 
rrof aftano0aliquo0O2b(na f\ nibcftfpftcmrtoiir 
r£3«Wflrccnpmfinfanrcm V£ rotte/fimnarttrcgeu 
la(tcnt^:nccaDo?sntnrgepo Deo2iauDift(/rurbartBifafpi> 
rm«0ipcrantcm. t- ilfi ttfiibsagftarie:* obHocnatft 
«f* rnnbetirroDcregciute regemoccitcteconarievjiw 
XJ oinftWiafucrflntnati niecttiftflturbatfotaaiett» 
derlt pafrcmojtuo regnam uapioifuocogttattc tualfo 
ti fl9o«uocn(minol)crotEf ifte4naruecftn6t)cnitregri 
flrcbclau6imKftrcgnflurt:ct pugnaDo fupcrareiftDnioH' 
Mlilccincipatfuunioi liero* enbo mirabilitcr fubtasatt. 
Sceobrinait. Brclielane na= «eclbeonatueeft Wttbifai 
raecftrnpalarfo:criftue ibi* reDat:feb*ttnenmnD'frt)t* 
DcrfO2io.lrcl|clau0 narue i Nrercrcbat.&lenitemnonUl 
intocftaraffcopon^/ crift* pagncttiuuefcDbttnnpljft 
flutfnarae (upzcfcpio cft bie cccifue/nert» ftbi tc alusgm 
aiffimocoUocatue. JUefotfi tibueauroet*trftumt|ueraii 
tanpicnofiecftinnolataefc^ fcbrjtpiofaluanDiojeHtftj pjttiofttm&itgoinefimbat, tatie dhnbfrifi: tntto etta cri 
&mmimmlaeam. tj miuDifcenocljumititatisejcC 

^ttOlotfpoteaCfieffrtfe plfi.tftf.Cetefi. Jnlauti. 
JL fusanotum ouoDcritB B.3filuttfct;.. p§ . JDfterejJ 
ifmiUmtftiwfllwlltcrofoWs tfi aitii 0tf . tbm. 3bOjtiente 
mamfctfmconuictubineDtei magf* bP' . $oftis IjeroDes i 
&ftiiconffimatiuB Dicbiifctt pic. . tttcnitlumcn. *. fi 
tefiittii wmaiiCit pner icfus \i quib feeifti nobis fic cgo tt 
fnftietufalrm:et non cogno; patertuua Dolentes qucrcba 
wnwtpaKtttwciue. Cty, rauo te *quio eft quoD mc $= 
jPrfLWft.teorpbfttteaor. rcbatiflnefciebatisquiai Ws 
ffpcrta eftnobisfrntresta- q patrie mci funt opoitct rae 
nfrimifantticnangelqlcctio cffie.ro ©cncDtctus. d>to 
ftcitata:ncqjopuscftt)tinctt ^-"Yotaqsbue futplirantif 
quiD trponenDo loquamur. VA popult cclcttipietarc # 
©efcribitnaipinfantiapHC^ fequere-.totctqueagenaa ffit 
ririamojnoftrtrcbcmptoiio; toiDcant: % abimplcnbacj bt* 
quanoftrepartteepsljumam ttriurconualcftat.pctc.S. 
tatiBbignatuocftficrf.Ctt. #on ftr aUa memoita tt tpy 

QuoDcrgoDfts^r.tttt* phanto.ir>rnMWpjfliiM.i # 
omncsaunoscftparf; Wrcrgo Dni.Cftrra bti. 
tfbu8ipafcl)al?tcrofolt'ma bc aot|oi«wf tamnforttWri 
muiiumanenimirtimcfttju* cpr-Jb^fef.l^.Jit «rtfite 
mtUtattsfnbtctum Uomtnte Hnrrbiia.I. ^irabUcmt»^ 
naqttiiabofferfDatcofaeri* fterifi.abtjfc.a^ueriefua 
ficiovfptrtmaliurabota con pjofiticbatctateet Captentta 
turremiauttoxemfufioratt apub DcuractljomtntB^e. 
onibnslacrimtfQjfibtconfttt: ^ag.oroDcfcttua. 3uocC 
ariprofofle. Ifttoonona epp.3n*a -*.3nuiuttfctfi 

Bttttcrgobii«fntttty>d 6». lDtyftMi0.tr>- jburac 
tninesljomonatnttqtf rtlumtnare.tn^.Jjoftie. 
faricntintioibuflpcrangctoo ©mntflDefabba. i i&aptt" 
ipcrauitbcuf.&uoDipCcbu fat mtltertgetuftruusDnm 
oDfniaintcmplofcDit in me* fuft ioljancs faluatoic* aqua 
oio tiottotum onDtcns * tntct tottmms ftupuit colfiba pte^ 
rogansiilofiJtumanc tjumtli ttabatur patcrnatooj;auDita 


$>tt. 

I tyi l ftlfno rac*. 9$ .flpag. rabilia ta enittot pArftcr i afffi 
oeottbie. IRcmw * nilartf pterarnienatimtae:»ieffa; 
epoy^wnrcffov.fln. JFulge btiietntar: natura fulgent. 

bfitiu. tfJLctami. ofo.fca £tquacjnafccntcm tllutm 

ctoB c6ffef. ©emarrpjibj. 3« nabula tcrrcna fufccptritno 
Cac b tae lucfan 9 > tefetorj. tamcn cffc tcrrcnum cclcfte (i 

SbtnaturuOicif.lDfielalHa gnacutumteftabatur.Jiua 

tDraefnabiu. Jnultaf.i nienanrpcaccbacfcD rabta^ 

bf f nS bicnnf febincipif 3. batecelo.aiXagicbataputiiu 

JtYcttc. fa, JpfS» £'< ©* s beoefapuD gctilcercgnabat 

uenofterre.pu £>mneegen inbcttjlecmlactabarurama 

tcff. £ £>mnieterra. -i. treitincalDcaabozabarurs 

att ( ppt)ctii¥pcipu'pfof majjte.l*.31Uumiarc frj 

ae:ticutaubittiBcariffI >jr it beattffimueeuansfli 

mi.ltlummare illuminare J3 ffamatljcue.acfccmfl' 

rjicrtln abctt eni lutnc' tun ct gi ab ozicntc aDuenerunt fii- 

maiettfleDntmtco;ttae\i?ie ccntee.Ciibicttqutnatued 

rufalc^ero manifcftucttetTc rcjefubcoiumv&uabencflli 
f iDelt um ciuitati . *UnDe noe oztcn rc pzop crarc bicunrnr 4 
fra trca canffimi qui poj tae ce aDojta turi (empitcr num beni 

lettie I) icrfm cepimuB introU iinroztenrcin bc quo Dicmtn 

re/iUumiati falptarib? facra cft. OEtttfitauit noe oiicnect 

mcuttemsfptctutti nfuno? alcoalluminarctyie quiititc^ 

nogauDioneceffefejeultcm* ncb?is:»intmb?a mojittefe 

qzljoDtcftcllanounmntDlioi Dent. JDcinDcfubiungurtal 

itfteueiautt. i^oc^fectoDic bri.l*iDim 9 cntttcllaeiiw:et 

crittueiefueapatrebenieneJ tcntmueaDoiarccft.Ctusi 

tcu0 f^omonatueefcmina quintftcllam toibimue.Kii 

fub frxcicAto;antiu calorozf* ctue quia cjute ab coDcmcrc 

ftbemgcntium teDicauit. j» atefleltc iptiue fintcttamw 

fcoDiemiojDanc. f.tf. pjopnecrittf crat: qucfpctia 

Oni cjuiebiuimtatc fua litcrciuenunciabataDuftn. 

noOrico!po2ieobdb;a l$.£>mncsbefabba. Jnt) 

rfonetjelaret/Drutamcncffe nocf.Jn* J3Dmfliaterra.fa. 

(litlccUlpzoDimcicctcrracO' Jubilare.pff, IDeuetuDiritj 

gjioutM^umilfecJoffeDmt* Pb.JmUm. t. Kcgcetljat 

jfy epppijanie 

fur, fcefrt5bplario. f,u4 tinmepifcopoznmfcOum nec 
y\ «rmtarte tjplartue c6 bumiUozCpzebmtiQuoDtmi 

J fiiio tjonojcpontiftcat* uerfis * majcime tatljolitC fttt 
napampjeuemen» tpGtm* penttbueteficRpzofanteime 
InfiB re&Dennbus fcerbu fa= rtto tollauDattfn attoUif ela* 
lutationiffDignarcucrcntiai mozapttcu moztcpzeuentu: 
fcmt^Mtft. 3uctc. Cuullc rcpentino OcfccifTc intcritti. 
quque^gnojarct:ifulta0 ta* iOuiDplura^Cler^uftufiB 
Iibu0 refponDifFe fcrtur. 5Tu turbaf :ciuitae oifq? ppfe boc 
crgotiplatmegaUuece^ 311-: attonit^fcrtomiraf.&inoD* 
[ctjetoaDiDquoDcmt fatcn Difiugif/epioeen reuerctia* 
Cumfctmoncconuettcne ait lauDib* btitTimitoiriDfti Ijp* 
^onuitn iitqutt Mpiart^gaU Urqatt^aerroirecapiteco 
iugifeDDccjalliapzeful, 1$ . trito reuertunf . £>ciDe bttie 
©flgitjenmnt.caal«0.r.t) liplarfecrterta tst pDicato Do 

■ > ottllecninDtgnationc ceto \pY$ reritrtt fine ffrDco 
>JL? fp:cta fcUc ptno fetne reDDiDtt.llnirj.nQ.il. 3llei= 
6ignitatefuereicit:tnoltu<up teaDojem 9 Deu qjttpfeSDiuj 
fagumantiftitcmmtnaeeti; Dc*nr.p». ailen. £e, JDfts 
iutDice0.&liDequiareucrtc , rejj.er.0e. C£fM tf. €>ffs 
te ftbtue tumiDiefcrmortna gcntee qaafcfi $.${$? nta 
tiQmbnimin'gatnm«l|ttnu> Tr- niUotpe. (rtjefi.W- 
liatateQuua.tftGinquitljp JU tf*cmttcTnea galilea i 
IfltiuenO tcDicriey Ctti auu? iojDancaD iohanncm: btba 
ctlocusDignc feffionie Dcnc= ptifarcturabeo.tEtrcnqua. 
gatuefurrarnonaDeotoirtei £»m-ttm.teOej)bf.lDceai5t*, 
molcOefuUt.Cerrctamen yj ecuofetieuagdcjqna mo; 
l&Dcrc parae tiirtfle fupplct Dofrarrc0aubiuim 9 :magn5 
rtlubpfalmifk fcrtur.Oni c" uobie * inDno cttnfcruo Dat 
tcttatplcnituboetue. t.xn pfectetmmilitatieetemplft. 

HDquatnpieDicatioiefco Jn Dno quiDc^acufit Dfte 
cemftatimbtrcfebatet nonfoluabbomtne feruoba 
abpicfcns Wq? rdationie fa pttfari :fcD ctia ipfc aD bnnc 
naitpfatdlue crumpfefur* baptifabus tocnire Dignarue 
futn rrcrcuit : atcp fiteli fa^ eft.ift. JDJC0 fancuficatue 
mulo mfti in mcDio refibrn « tlluttt . twwutuua . 


: 
fnhraMto 

w f - to fcttto aat? qj efi fcitet flamine ab efas potcftatecis 

J-.pcnrfo;t£feacbaptifta ertpatt. fr»3M8. iin.flpa 

fui faluatojio effc Dcftinatu? gnfi mpltcrfrj Dcriatacmcjo -. 

memoitn,ppjie fragilitatte bic qaiacrcatojotmtniojtia 

fnifictn fibt l)umtlitcrcrcufa necrpursatnoftrafacinoia. 

iutofficinoicc0.<£goatcDe= p .JLauti. rfim.j&tcUaifta. 

bcobapttfaciiftuttfioabmf bv f - Spatre tmige. ^.Sc* 

9-Cnnfantmu. **.« nftlumf. a.^icctirfojiobi 

eDqiomioquitebumf nceerultatrfiio;tDanebflprfc 

iat ejcaltabtf : » bns 4 i *ato Dno facta ? ojtbte tctrarn 

fozmal)omio,j)ptcr rjoicflim crultattofactac&prtovnro? 

tttucnboetjumtlioapparuit: rcmiffiofanctificaeaquasip- 

mojcateopatre$tufuprru,o= firlamcmueoeemtfcrtwno; 

tniuceimocttafuiErangeloe bte. ^e.&fiMftus.i $ 

t futj o£ qti creatfi cft cmine * f^Vns cuiue tnigenirnsi 

rctapytitt.toocetelapfaab eti A^Htobftotia no&retftrnd 

Ijuiufmobiamagnificaglta. apparuitrpftaqew pereara 

^tceftfilms mc*oilcctus in quc fimilf nobt a fo^ifl «gnoo! 

quomicljtcoplacut. i>'.Jn mueinfuercfojmarimercii; 

rolumbc. 60. Ce brnm. c mar. dDuife. orcOfir 

^PcsDefabba. Jnlaa.ffn. finj&tntlumbf.- al.Jtritat 

"r-rmti Ijotem renonane afe. otSutg.iDemflttP. 

VAfaluato?t>enit ab ba * <ffjculto*tocunbo;t. t.jm 

ptiTmfi W nattrS cj co.ttupta afit. ottjtJtfl.SD.i.rtft.J» 

cftpaqnftreeugaret intojru» telnciftrtt 2lDali«et)o.aft« 

pttbilitjcftcctrcamamtctane laa. Cctcrafctmbictfiop» 

noe.j^IDfteregfi. 5.Ce4 ^atn»btct.3DtoS.3.beUu. 

infpn * igneptmficaetjuma eftflieticnatttutate. %w- 

na cStagiaDcu mttfptojcm Wb?tee SdUu &r* JJolE 

ocecrio^ficamus.! ?nbtla Ijerobce. t. €>c0Dcfflbba. 

te. * 36aptiftac6tremai» an. Jfoteeaclrfifctificatiuw 

non autiet tagcrc fcrn Det toer^ rfo appare te in gfa ozbie trr 

tic?febciamatcfitrcrao;efas ra^tjauriteaqetiefbitreul' 

ttiftcamefaluato?. N-lDe* uatojiofanrtifttauitcwmmc 

Dcne. nft.<Capntb?aconi0 omncercatniatfueticusnr* 

toluatouontriuitiniojbane pe. fl^agt^oljaHwDw* *** ritftffoi(0.lS^ ntt '* toalDtfracjratia ofs «! ar>e* 

f 8«WWI.o*6 . £6ce* rattt:tonccerctiebtiffirm toirf 

KheaBQPSDeusttaD* £>e ceiebjatentur*coipust)umci 

^. fl liicofeffionc.Cc obtegeretut. MtuoUtunba 

ft3 # *'£mo*MI* ^UiauttmWriftupefatti 

Sna«.«^ Wftrt P?' J- atimirates p gauoio Df 

?™7 wm ar.*.*S».ft5> tebataDinitf.IiuiDnamcft 

t iSnfo&tiV tflvte k*tmomtot*teiX*tt** 

R3om*amcralimniii fl*nfenaresoDoj£taie tifiQj 

r^Sato.*intttB( nunfftnrcrnt.^(o ? iar!faU 

tf«itf.cpp. » ijcit.efi0lonsft uato?crtac:qx fic lum*reple 

Z : «ilmelf .«t fi f«6 1«« ttfctnictjtlnobisWrctiuB bo= 

«u mtcit\>croDtfc6Mtce nibeeffectebatnue.fbou-o* 

*thUimcoctrp6nebfticalt toampliustalia loqucbatut 

XmtfefMefiiilt • cum tota tanto apli 9 0D02 affluebatbi 

i™toiiatailttttani:itn\>no uurasfitattianolPftiiWta* 

ranoc.ttaftifiimaftn. repoffetangeUcieapliaseje 

tetM.cfi mcmo.oefcdfe^ quiaea£neipiojpaffioteeiu« 

t natmi.f tt bnica. <Bt intcrfuiffc mmiftcniedDuib? 

nAoatioDrftoiltDt JDrlene ritecFpletisp?oftraucrunt fe 

ftltta ferhcf tifo in ttf. fan omnea in tcrram cu nimio ti* 

ttitmttiefccunDo itct6 pxSa inoxeet magna eojbis Dcuoti 

^T-tnDet&gutniffetfactns oneciamantcsirjicftcs.Cre 

O lucian 9 aD locfi Wri Be Dtmus te rpeicfu toern Deifi* 

aotfffimiSciuerucrantpjebf Utle&pfetfpfifatto rcgnan 

catfor iwttfii occurrmmt tit tem in cclis:ficuta fct6 mat* 

fltomatlbM ftttft lintlieamt* ttfretuolucianoauDiuun^au 

mbjmnDieobuolucntescoi re:*btoictmusmente, t.tu 

poftfr pclicmnt ttt magno tio f^ nm autem multitnto pj 

noitirracrttiaimonumcns \ /pnliquiquafiaDfpecta 

roOTCttbaf tncnouo. ailcrfi culrlbe Diuctfis partibus cp 

tomcnttfabfq? angelopoffis tnllulis conueucrant «totct»/ 

riifltolDcreturewcjscelcbxate talia toibiffent ct auDiffcnt 

oii fflnttlffimu cojtp'' rcconDt trcDcntib us / coDcm Die w tfti 

tnr agtc fiit nares coi? fubito matum eft co?De copuncti cre 

CenfcriiittcB mira oDojmmcn- b iDerunt D flm icfum cti&um 1 

©ctUfttiluriflm 

mn^miUtmcamtmnti nataea.<Cfit jrfmettibtm' 

doiM e* Dlucrfo fcm . 3am tn toiDiflet t>oc miraculnmb 

cmmcouctfifucrantcpDica rtufffliamiutfcaDpetitBci' 

ttpnebcatuTimiluciann gal ilmnae» Ditffl.aacretuw 

ln«:no mmufl rp rtigitaimlia ce r»6 Deifancrue. icc.i 

boim : «ut co multo ampliuo g^< t «inDe la no enm pct 
luucrftgcnctw. Ouirditio * mifit pmirost» ibiQM 

fooliflrSfitcbaturDcapatrg fariefubiacrrct, Wbfam 

oipotentcm i : Wmm ziutMni tcm pagani a fco fcliccmw 

gcnim tmarfifctdfpofntrfc bitiamagnafieri:cetofldla 

nitatc toern et fcnu Dcu. &ua minari oemon la cffugariil» 

fiDcprrlauattiztiregcncratio rrjelanguojibufl betrntosco 

niflrcnati * innouati fab;tira rari : atqt uicinofl mo;m prt 

ocmtnw^Dfto nonutUcotf eiuflozationcflaDtoitamnai 

Denttittfme in eobem loro fo* tuii arietcrn t Qmulacru awl 

perfauctfteojpueaD tjonotf linieinpauim^tuutinroDc 

tpQufl martpjie baftlitaj aD loco ojatojiiifabjicatretinu 

moDano'pa.zua:bbiDnocoo ucrficrcDiDcftDnoicfucnfto 

perate plurima tecte petmtt ^>oft DuoDeeitKrro annoeifa 

bnepBantar abftoicfurpoD DieDftica cofrctie mpQtriis; 

mcntatintcrccaioncmfco? banfi# pac^bniucrfopopSt 

tprobftficia. iDtUbieu p^rjeienefeinpauimcmijn; 

HuDi|0D?acufl (cr. f.t. inozatione perrcjcitaDDfitn 

pmctt*btmfclir£ rlan icfumeriftumqmfctuitetrt; 

ritaurcflfuaeetiubeteum ru gnatperomnia feculaCrralt 

aibufltcDiatqjinciciuotcpoi rumantf. Canrtcoiteon, 

iariinmote(it)ocaf nrcctue: JnUuDib*. aft. £tatutom 

ybilapiDeflqnabzatieTciDe* rarmfirefl. £e. JDneregna. 

panturttibiDcoibuflDicbufl nmtugpis Cctcra DtinDic* 

fcitefue bocfcue fclirfacejet. an.l&catue bcro lurianoi. 

jTUucnrfsigitnrin hn. ee#encbirru0. S>ra«otiil 

v pzeDtnuLocu;: inucnit ©cconfcffozcan. fterntto 

tbatftuiufDapzobi tribatif4 ne. .4^|$ofWaoiuu) l iMfli. 

pzecra t in l oco filiam a Dcmo o zo to t S . J3ota o> ab rjat ou 

niobetart . <£t inuocato noie tofcg aD purtficattont bcctno 

Dftitcfu^piaatifiiiaciusfat ncnonobOatcljc]c.utmcm&. awtxiwiaw WtiartuiUtttift*.sl»mataK 

tiMDcftfl«*n»ffan*» *bi«= 
turancctotfneequcficjnait 
twrpfrojDmSfcciafrcunba 
vtqulntdflomatn. Sn, (Sccc 

•««*•*'• 55ftD'qni\)cmt 
oto.i«#ct.od$abctnlia 

fceW.6-Ca$CpcJ.o;cl. 
utfo^a. /ttiatn.tui.ab 

W5.3Dt>cfX»ta«t>»e* 
*rfoN$.;#maiia*rab.ab 
mam.a.mfrwbcije. *.» 
otfttf.abbf.a.<permtaft 
nft.A.tofStotff. fi>abbatfj 
pofttJlqnnc.pcrffloaftcrus 

rtfentfMJobteflmticci*ni 

<Ca$fp6C JDe*4tju. 
foWtan.\>riDc af. JDftica .f. 

Mtte«[.cpp. memo. tfnatt. 

£cbftmt.*.toi6tt3.tt 

(uDttttmaiqebfticigaoma 

rad.Wtpwpannta. aibtofl 

aftcrarjfitnJSf.^obfe.Wj 

jMorfitwi.fcabbatorctfo 

poftoct.rpp.ab tocf. rrirmo . 
ocnatiuitatc. $r. fio£ tntri; 

fog.a.ftoiatto uto. IDmcu 

rcmtDa Iv.jfectattmtrum 
Uta. £ciaWl7»abbct&to 
»Cclanbftt. cStffujfcc- 
wavtg.iDtiicam. .iiy.jDc 

ftWDit tn tJirfu tf rtcta fctff , 

fiftpurificatio btf maric fab 
taoaicS.abbcttittincuio* benattm.1». Ceiautmne. 

cu titu . £ctcrat>tff . liHrt pa 
ntuatio bte marie bte bfiira 
cuc.fabbd 6ccb*.l$; Celau 
Daf . cu toecm cctcta be rtart - 
©ftica fcctnre. l$.£mtuta 
ctimacoiata.cu? tcumcra 

ftt$ . IDnica poft punttcaho 
rtfabn5.Dctnni.ttfe. m*t 
gn* Dfta . t>et aliub cn tf fir ^ . 
rtoioDecaD*. &iln.ant* 
purificatio.cuc.no ht meino* 
Detnnitate. ItfaUr.fcfr* 
ab pnftba n6 ftt memotfa be 
tnmtatc ante crucifuri . %tt 

nota tptnftnecmufubeciipm 
nitsfitf ab purituationf Dtctt 
<K!ta tibi bffe.f rcrpds tivm - 
me. 3nnueepe. j&ctS^mc* 
rirts. J ( ftc cofcuoz aaircjiru* 
.plcs.&cte bci poofe. cfSiin 
tclto fciftcptiam t Cfjnftt mi 

(£9 fjrjtinfrfto Uti umctnny 
3Lbp;ima.3. £Juc? t>it)ifti0. 
et oicttur tofq? aft puritn.mm 
cbftanrefitM.cusiic. atcpo 
rtdcacionf -t in Ditfme tmitif 
no Dicitl6guc)matofr#aDpu 
nttcationc? crta ft itcnm 3im 
ccnDrnt Sbalias bod 5 tnar 
tinbmmtnbw -3b ttrf.un. 
£»crm carniftccff. Pt.Oc U 
cp. £>ancti*tufli. Hp*. &i 
cto v mcritio. ■ iletamini ui 
bno, ftn3Pocftpfefens.ps. 
*9gt.o>oW«. #auria* 

,;.-! 


JnocrlX 

M.a. ftctWimc.c 9ma 
mt. Jnfrtffio. Tnoctf. 

fritmiam. Jnuira. IbOJCs 

imtebflm. aienlee.wp*. 
«ntgliofc. StMfimut 
©tuet»r.c6 atqe (w. * 3U 
tamiiU.cfirotMlirito-Crti*u» 

tum. erinttnoquoanor. 

totitrantmnDKrttord.fiHJCT 

pCalmos. lUroo.t. 

^V tfefc)Wtm« bflccrtffimf 
V> enolcojbieintfrtbefas 

ctoi?marip:p:n6 foluprctcn 
tfftftiuuatf :fcctuetiaoi rcm 
porc frcqu? tt m* tbcncrcmut 
cor n rctiquiae. 

Implozcmue fuffrarjia 
nofctimaceeptiotrftmi 
m:riaf ncCciut aiiuti togicarc 
q> qtj t>ibc"r t fennur:in facul 
carc rrrn : in fabrica bomue : 

inftrncturamurovfe* fecun 

buinftDcinofttc mrclligcniu 
am- t?fnnura». 

QuiaetCiofm fStto? na 
.taUciabclmcrruMiaecc 

Ubiatcbebemue:p2ecipueta 

mi eo* qui apub noe * $ no* 
bte tancjuinc propnu m nf t» 
fcomicitue ( prubcrtit. lc.wn. 

Qtficrfioc?0fancti\)bifp 
funtcotptpfttrtmft*in 
4110 funt : tamcn iftt jj nobte 
fpertalfue itcrucniut/qui no= 
btepatrorubattfut: ctnobu 
fcfico^pojercquicfc&i^ato 


lacfanf 
icjirur apCmo bcncrabiltitn 

cafenbhquanrofpeualiueno 
bietpjonobioimmaniapw 
tpofuppltcioetulcrut. 
^^j ibi4b$cijar((Iimipfl(D 
ftirtbpmi&nobieasi 
06 folu ab ntfptu bcrurtiin 
tbfuffratjin. ^bctrtofcWi 
mcnrie intuitu cogttcmuiS» 
lia ct $ ta pafft fttt p w amott 
Deituie mtocte : qi fibt patlt 
funt ab requtcm : notusau 
t£ abfalut£« 

s~~\ uabo tjb* rr bominaa 
V^ cr/plo cov otbiomfli 
rtjriuum ctebereatOicimnfl j 
calumniaetoita ctcrna qrcw; 
bifcamuectiamfiopojrntt* 
nmtt n6 timcrc.iRa pcgilir 
tjit fctne patcr nf btuelocw» 
nuofua fporctactuBcftintt 

nrfis finco : bt noo tiucflW 

cffueret infra patrta paraWf 

Q #aug cff cctue eftbt nosti 

uites i reto cu ifco eCTe pofltot* 

/~\ uapjoprcr itr.to 

b4ig£teropo?tctno«r& 

rrrirs vraillipcctctjmars 

•c npiiuebrbcawus: 

if pio ttOmotytctaUuMinttt 

no6t,i oettatiaptulitCw 

ibeofr ^fli rcMquttparftttf 

parm; tjtnoeiuemrct Jtro 

tojt* rft t eSpruecjlabio $$ 

Y\tfmtotnoeCalua«t. 

X.Aamrcu4m&r u.wj . ^inlaotXbns 

iwMparatontfaiarioJbtw : Uirianti6btrttra*mit>i«fcWi 
Cmnobifl. fiuitbco wetmuobairfucrttolioutti 
^^MtiftuTinKBtute* iauOi8otTerocMuflnutoenn=< 
rantWo»npn"o« n o«'»"' s ttaregnnfeUmftJ.OB. »«* 
mnsTlMoBttnptiWnoBn^ beu»meu8.rt. iCewnebico 
^„LiraaDc«muflWro bne<etoepeteabo?o/te«loM* 
wwaiucwmnoe etetnam firoq?p»tuonmeI»iiro»me* 
*nlhtitw tcupn nobw ipfi «ui pettme oplo*eB<* . 38n=> 
&B«»rti«ut:qoiIetn= WcftMn. CunccrnentuBU 
SnmbteinflWttbiftt* niatmfnftmcttmriabinoutt 
Kmt tet.tt. «tWr»MiarpW«fipenetr« 

mniilWtpitoctitonttit mtitct.w.. i,aubatt.Cft. 
©b»iettrfi8»ipuueocr *Ktos fitwaquittii v*. fti 

&«t:uratll)0Die8tatutarnut W' »*"»-*- ^""ffl? 
«nfobaratpiDtgnelanbe» i. IDOgtoMOlt». p«. »n*. 
BMP8tti(6tclcbjatqaiolira caotot*- »f**uo. il. »ctc 

KaDbanctiottatcm ■«•*jM««^*-f 
ottptHtoincoUorcsinnenes W«d«WBWiiB fitucMoi. 
nmtctntfanDieopcnboB be »»^«ttM«ftf : >««*nBj 
Ditosjntttquosrpinnocen Cet*Jtt«*to»ft »**-■§& 
KtWcntutiigrpiiacerDOB: «2^^«-*«*,*^ 
cj Bjbcnisnctitcouerfattifl ,p «t iuttt. ; |« 2U2SS5 

battnatioftdrotn : ita woe « Irtnnnnt. * I&odk inrji 
tatmmettiinpqflfuttaafbo M4. *Wfl*w** Ca £ i 
botmmettctempUflptiflta* mo/a*oif.rrttoa»ni 
<crctct8mitoB..-.'ri. Cebe porttteatioBC to« tmwie.fin* 
M.««. Ctoltabont. ln ttfimiciUMfdcn^wqiiB^ 
iWBibw.afi wttWBnabeat wf . matn. ct 

/Tv ■**««» toubibj Wrttntbffo.<Kl*W*tt" 

(D rtiin^etcrftaDucml» «■*■ { •* * *' : '■' " *"''' 
'ttimnut8trnomintmarta*f6i.»*.tB^Otttfr. flSar 

naatmiolwnn- JDime» crtUp«K«n»ocrriB». •*. 
mautt ChMtoliBtuA: l)ftcflwwttf*«ft<J-'. «to* 
ftiuimmolarc cspitaUm iufc rtaetboewi^cpS. ^iccce p 

fiumffoblttfcnirotii.&«. 9**k*'&E l £2l •. 
^ubnatcbfo sft , jbanctu» ^»iCmrft*4to<wr<etibu* 


iapctgisaD tffrrgnM non larma.l^ocani»t?6 ntaritnia 

bccUnabas bertra IniartfDc ntieaitgnftU9:irat 9 mititcn i 

cofouioftovofurfcriatfnas caDcVrcicfuHfctitpjeceptioe 

tnter chojosletantitt o fartft fua Tot in caDc etrlefia plantt 

fima anima qt lam auDisa c,rterncrcnf:aD ataltatrabu- 

Dno intra in gauDifi Dni rttt . Itpubtm : * cunDem marcdln 

x> airrtauitcn. oiol&cflo cpifcopfta» fctuitiuaialifir 

tonepje. SDmat.totft hct rt putantc : cu cufxoniapubliu 

tottmtnemarti,*. t ifc.fe tobictiapofrmultosanoBlct 

mnrmfcria. Irrttoi. utcDocmifttfptn. tjirttr 

£- • raMbarpian*nomie fcefpf. p . 16fi* 026M.V1 

>HiraI6r)ir potfs *fatul rofcf.an.rJFiDelis fetuus. 
tatibuelociiplcsftutaftbciis ctioionctotS. J^otaqntc 
i^iccaintoiDiffrtaffligitfiuV ptistta bieuiiltmric irrrrpp. 
no0:at)farigarton^ct labojtf bni*lrr.#nuuat)nitac*mq 
tepittUarultatcfuafctismar tjpftor IDneneinira. pott 
tin tn alimonta t tjictfi mini= ftcri in Dfiita infra octa , cdp, 
Orarc pertnrQsrpianosftfm rctcbzauif biuo.JDneneiira 
niti ct eyjiacu * imaragbit f * fiet totft offittn Dc oictw 
v=r ocaaDtfe largfi. M -ao?fevfi);a& laufcs wpu 
JL? litaemarceUusepety nmcliaqcrittibnirairrflocr- 
bisl gauDio rcpletuseftDerie * i aius bicb* t>fq? aD Dif ofl. 
mofmaquattafofrtis tninta ftctficutcounrtinoibitlibit 
frrabat . <ff ob? tpc:b ta lucina et in crathno oc . cpy ficnUnt 
centDonationcmDefacultate lccticomcr.Jpupttefacrcfut 
fua cyoibus etctte tatholite. 1 tcrtia bcfrofclicc.iCrtaftft 
i^oeauDi&marimianusau Dcoc.fartiiudamcfimcmo. 
guilustnDignat 9 ^fcriptione Drtpr:Dcfcto:tDeuatiuttatt 
eaDanauit. ilec.tu. 3DmuTabctpc. Itiicrafo 

Bcaraautc$iucina roga noort.fciliiriamnftbtitt'.!) 
lUtfctm marccilficpm: omcr. CfiDefcftifrctiefiie. 
tot Domfici 9 crtlcfia sfecrarct *f"ciacritDcfct6 marcniu tii 
sHti * tiioiDcuouoc fentbca mcmobcnattut.t tftpc. 3t 
tusmarcclluscps. «Sttibffre miflaDetpc. Jtftn crauiru 
qnteriu caD^DomomifTae ce fcttmarrelli Ducicc.uftbcfl - 
lebjaffet imcDiauuitatctofa tncr. aMDetcfcfu. »t»oi iScsuiabcoctt 

Adttiuirrgna. faaiet. tcc 
SaiwAgtooiiitfobenati. 

tfific.tmfobttOetpe.lDfti 

ca uWtP^W* 
mort«li^.*c. Jtfqnl». 

ttfcjtoMHcccue.iacqtuoj 
aanr.fiipial>ute ftft 1 ittm 

ii^intafetiflctfflbbaro. 
fl«BU0coct^pp.»nn»6 
rltfrqfttpGb;mi(fimuein( 

tn5po(r«inpii|pflo?ui |Dne 
rttIic8.tioc.cpp.ciicft.tcr. 

ttttft.fittoct.lrUutianiicra 
lhno:ttac tief.iUtuBlcibbart 
cratococt.fciiunaniutline. 

otnati.OctpetDeft6. 3tf 
ftUab.oct.epy.«w.wtfifi*f 
ficut^ncfiojoicltb?i:itKf. 
fabbfltittutoecvv.cutnfo, 
ocfct6friue:bctpc:»ooct.f. 

Uinam.ftbpllo.or J>8enti 
(rg.famctaftinu; itotfittct 

Dcb»(io.ofii»aolfliiDce*bo* 
qmHOcfcoliKianoicnnico. 
0&fiuaocfc6HSnati3omil 
fcoetpeJiifiMelrr.tfef. 
f4ifcbaftwnicuc.oc.cpv.tt 

bftficnifflbbowiopoO ip- 

fdcpjMnitbilfictbctofcf.ci* 
totufcctOcocll.cpy.*ucrpc 

uiiwfobbatKtatbcepr.tu infti.tfiWTojftv.fBftpf^t 
ococt.Ccilunam.ci tntrafhi 
notntuinficttictuaaiiffio * 
JDftenetnfta tiftpatUaoeB 

ca hoita 4 crutDCOtt . fctilucl 

ani Mtn£o.Deft6:bcmui.et 
DcDfiica:*miOADctpe.jfc>co 
qft tp# mt6&6 tftiml bpfto , 
tDnertetnira noDeaetncri 
utft tnDnicapoftact.fci Incm 

m.<£tfifeftumuc.lcc.iotcta 
bfiica eae . totft ftct be refto:ct 
lrj>ft. refctucf t)fcp n o alia Dftt 
ca ^&erottprie qti toolatf ab 
oct . epp .ofrp aD Ut- n legif rf 
tpe:niubnmeDicb*muqft i 

t£uab:wucateU*.*ta^lcgat 
omcf. in cibufo* fcrtje: tficnt 
bac tr.rj omcf.t vna bcfcd cu 
iu0 fef .cuc. fi.ppjietae Itfaf i 
finofteitrcelcc.Deomcf. ce* 
tera fco? fcr : ptcr mifla rl crie 
DcDfiica.lDftKfllcetjpromiO 
fc? fcrialce Dicftf i quibufba 
fcnje fctim iKicftttatf tpi*. 
/3otafpabaDuc!raufc»poft 
oct . f acramfti Dicbue fabbie 
n6 ftt tcruitm b tc" manr aD u 
lrt.t>bftmmuTaDccitiiab. 
aboct-Uiluciantrfe purin> 
cationcm.^ut infrriw conct 
nctur I ctuim a punftcattouc 
ofo^aDlrt.qftpoftpurifica t 
ttoulcuc. jiutctfa Wt*«? c6- 
tincf ntfi in fuptaDict 10 fab * 
bafalia .vpziamiSa alicm* 
IDfcca.f. 

CS«ctifUpmmrrtf.2?irbu0 fjinamunbf.trf*ttt>totri 
febbtaabocta.rpv. fcftnao ^abbatopottott.tctiunani 
puttttottonrTnDrbtamaria toricjv.3Dt>t(.an.J&Di», 

|onu0it offfcifi^hBrnat* ("«uuiootctt «u «lQiaa.it 

tltnobf*. cBojiiain ctcctfto frw* Cttctttt tatinftut » 

ot5JD«W(Jt4lano. azpfa. pfaltrno. iin.^ettatamrt 

3pparuubcnignita0. Igr hneflnitfagiminhrafatii 

tliDcrtst ti.jBor6fme.3M tnt feOa^fcmitnetacjriirrft 

Idupa. apaUipt^arir. pf«. tmrlananitOncmrcuarat 

IxtabunDu» ^uagdinpa topentteticDcu*. pe.JOJt. 

ttort** JtfonOinrurCrtDo. otffllotaqoDftc. rcquni» 

iDffrrto^umiCoifuattcU. Dnicamfraoci.cp£.fl8nno. 

|^rfatio.£Jjpertncarnari Denatuiita. tbrfatrodn^ 
«njouttutiauinfabbioqn iDtoiDusfrioan^anrtllit 
fumtffatHiamariatofq*aD o&qwcftrttfCbttcofupmio 
turitafttioui.tdoftrdiofllt rfiaoirt infccbitcp^onobrt. 
Ocruoc ffifttpu0ini6g.ncr A.l^tamini. dPiam. 
•tOituruircr parifimrioiic?rt /^wmniufanttOf tno?$0 
(jytaagefimUrtjunfrpttbtf \ ^fte fupplicattont puv 
pautt. * ottunf i*ta dc pie. catuotftoenianobia Dduto? 
toigulwDirbuovfcRaDfcpiu noQto?rnbuccti*meDiaR> 

tjp.niflqftlrafiaiiruiwfa» pitcrnacoruebc.|EiriOo, 38 
rtieium.ttuncfirftieiefttut toptrto . Sl Jpiferrtr. Cflr! 

tn «lio r£t poOofi. frri farra* ra t)ts . mcptqMi. Wt&b 

tnrntitofq«aDrapuriciunrj . catO. quoDDicmirnrrUu.Si 

j>irtue(abbatie« pucthra poQ alta au.£alua net. 
«onrnffB abtrr . Oc bta nia= iDftfta f)ma inuita. ijVl. 
rta3DtnHTa. vDffictn^ali pi.et.tf. totcontmcfinpull. 

ur&twtapamtf «loyialcx 30roma.i. 
rrt. oto . jCfttoc rtof . tf pr« Y^wtafapoOoluf rffft * 
Sbinitio. i* ftcnfOtttatt I^futoofaraoapttiBfegtt 
Vcnmbru*. cfi*iu 3Ua. garuemcuagctmDciqiipjo 
qti ptacurrit ffi\pfa.4&uatjc* rmCrrat atcp. jjptjctaefuosi 

lia^actfttacnloqacrttur. frrfpmriefacrttOenlioM 

^irtatioafttrmucncratt. fartuBcttaejc&mteoaatDk 
$Jftr<o$tatf« couflr* runo6cam5;quip^odniai x_. fMtotf.epp. 

MrtRUwDcitoWrtuttfe* Urtuerilpaupptrpulornctui 

cunnnft*tonrtifiaitt6i0fTC Mtmoi.tflf. ter.ui. 

rtfum(Mntmo2tuoifiil>ctti *f"tcftbetocnf\)ibefeiN0 

E&ifiSinoWipCTfl^*"^ A^totaUquiDipartiarVw* 

maeastiftrtapoftoiatfiao bfepatiefpualisaocdnrmi 

obrticntinfitininoibuofffn ooftwe.iDcft Dtnui cdCblart 

Hbimpiofioif eiof IJnquib* m toobis prtci quewmtfcft 

(OtsrtVftwcfltiirutc^lois fiMtouriatqttnei. 1».3 

basflBfuintrornr Odccttf rJi twrtectt mutttDne nt rom* 
tMti'ffanrrif . «Sratoobiet moucarpioptcrhoc Dilatat» 
paraDfoparrtnottroctDfto cacotmcilct eruitauuiifjua 
JffocriOo. «cfpfttniui ntea. rj*.Con(e?uamcDrte 
ommcncfiratuaargiiaf qrnfpcrauiin reDtr.iDnoOc* 
mcnrqjmfuroKtttoto^rtpt mc*c9tu.#;topr;cj&Ua £?o 
asmr. ^tCcrcrt rnictH Dftc pret Jnu.noc.3 J|5a& Ce 
qminftrmnsCu. " -Vimojt tetatotmpCal.r6riu« r . r.tftj 

cttrfrtwiocncrunt fuper rne. Y"*V*° ^ ** * ofl 'S* 10 ?** 

mmtmntmrtcnebxcctDi= J^iJrat«e:q*ffpc,ppofui 
p.^ttmtc. trf.n. tocnirt ao tooe *,pi)ibtrttefa 

f^rimuquitrmgfaflago fcfrpaDl»urt>taliquc?frijrrurtt 
i^oeomfopfrtefumtpm babcat» intoobifftcnt «tcerc 
ptooibusoobie: q: ftDce tof a rif gftib* <£rccie atbarbad' 
annnriatutibnturrfo Rtubo faptcntibue et infipienrtbu* 
Ceftismimidn fttbeus eru DcbitozTu:itaqrJ imcproptfr 
fcriiiomfpfimcoineuange- cttt toobisquirotnceilifciul 
Uoftlif cias: o/Gnt itermiffio grtftarc, ti? ^otaemirbik 
rwmnnQuaocttnfariofcmp r#t&flcr)iaetoitcaoimptrbi* 
m otfinibttemeisobfcerane: mekttnnrufcultnruo. JDek 
nquomoootanoeauquanoo rtatidef inocrtera tua\)fq>i 
piofprriutcrhafacaintwlrlra finc\ ^-Confcntamebftc. 
tcbrtocnifoiab^os. i* ©« tH* IDclccta. Cff.** usqui fcocsfuprr ttironurt "^pncni crubrfroenSrjf « 
iuDicaocquirat^ efto rrfugir* JL /U& . CHirtue enf Dei cfl 
paapcru in mbulatione. sOx in falutc? omnicttDrnrt. %u * 
ratblu6labo:fetbol02f7fona 8of>mu*gteto3iuftiriaeiW 
Ktai. /CibuniOftcDcrc* intorcuclaf ct fiDeinfiDcm 

ff*4 

n 
lDnica.i.poftort[.epy. 

amt fm'plfidi.3Eitlhi0 afi» tttnDcnr*.£>c 9 mett0. imx* 

crfiDctoiuir.*-* IDiUgamte ir^vo^otananiftnatttanl 

fcnetoirrnemea. iDnefirmft feS ittcitr?$4 nnptqeDt 

mftftmcn* rcfagiftmcti. tf rrabuntyfiDia^fitbanabi' 

i.auD«etnuocaboDnmetab Uetnfinuat.jfcicnittiojoira 

iimiciBmciofalu^cro.aDns. manilatotnuptiiefecbirara 

I>euriarur cni i*r. t>i. ttitate telcb;at culpa incffrt 

> iraDcitie tclo ftifi oSm ncqqua fcfieab Ijae uenw: 

ipictate * iniufhna fjoim co? ncquarp ras ftgno ? fuo? itn 

ifticrttateDciiniiuaiaatutt? triec6fccrarc tooluifTct. B 

itcnt:qtqtinotncftt)cimani 3utuatmetoocilaubiettirtt 

feftucftmiUie.lDcueafitiU cnarrctntonuirrfainirabiLia 

homanireftauit. »&. DniS tua. o.lDncbilexrDerorfDo 

ttrra*plemtuboei*o;tbi0tcr muetucctlocu habttattonifi 

rarn «tiniucrfi qut habitant glictue. &ttcnartr\ 
ineo. *. 3lp(cfticinartarTt AficautqjbonacftcaQi 

tmuiten . * fupflumia ppara JU/ tae tomugaUeimclio: 

uitcu£>jbie.<£lia.£>ibie. tftincntiatoitiualie:optm 

3nnj.no. aftc* pi.i tf.trti pctfettiotoirginali»:aDc6pto 

plal. S>clh iobane\ fctfo. baDaoimcicrrion? gratuo: 

Xnillotfic. ji3upticfacte ftifrcrnentm trimeritu fingu 

f&t itubaitft gaWcc; ec lo? ejcintemetatomarictjtt* 

eratmricfuibM&tret'* Oth gmi0toteronafciDignflt 9 cft. 

rcri.bc&epbriDceabcMcc. tfr.|&tttatamcat>ncficptfa 

O- uoDtinenrattpfaluato? gitiei&jcafnt inmcfcD orcrf 

at> nupiiaetjocat" no foltr t»c xmtncra gcncrr?t i me. $ana 

iticefcD ct mtraculu ibtbc? <j mcbotntnc metncameniopcs 

conuiuaelettficaret faccrcUi nitentieDcue* tf.jOuomam 

gnat*eft:crceptiBccicftmfa* iiquttat? mcamcjo agtiotro 

cramciovfigur(:ctiatniu]cta etDclittumcutojmmcclHcm 

litterafiWrcttccrcbenncons pertibtfolipcrcaui . jfcana 

firmat. 3btcDnctcuaui meUominc.cJ&lojia.&flna» 

aiammca.lDc*mc 9 intccd mc.Cawft.fCebcum. 3* 

ftDonocrubcfca. # $cq?ir lanmbuetottdnncf mpfeU 

rtbratmcimmicimctctcnim rioan- il3uptiefattefm»"t 

toniucrfiquifuftinettcnotcj tljanaBaliUcetcratibiicfitf 

jfma.n. 

^SSs assagBg 

'T^XnofficS wJ.tfotaqMnftquetecbb- ■ 
aaDiict parfwanoOTWtw» , maratma e* twas 

^ffitt «cfoi tttnfictDcfrtioquojfi bftuit 

:ff«S<&.fta «TfitneKcSn'; 

M»rw. «-auflo»»»», an.^i*.quc«inpffti.ft6 

fumus onc piopinuB re /^\ alrtmoo tnaina^capi 
fi' SqucU me Wentic J ftic Dci: 9 ««6 « 

«nnniMBUiBtttftwe aueci coanouitfmmtmi.autq.8co 
rES «T» JO »«• fUianuoci"» fuit: ant quie pn 

&SJ».JDcu3De'rae9 ^ uama ^ a - ma J?S?™ 
^Xotain8fliWp"n«8-*' 1 ceDiniotuetme. AnaaUton 

Srfiwe/a^riw 1 ^uomae*tpfoetpmp= 

/ Jtaft, 

Acrnn lanerine fnojtmto. 

. jlnDno tanbabftur ania 

tnea aabiant manfoctt ct Utf 

tur.&emperlaue. ut.io. 

r^ft noiite c5fb nnart fanic 

•Aferatofjtefo^mini 
tn nottttate fenfue fccftrf : bt 
ptoberie qnefit boinntae brf 
bona: etbeneplatene etperfe 
cta. IDieoenipecsgatia qne 
Dataeft mtrtji oibue quifum 
fntcttioe: nonpluefapete$ 
opojitet : fcD fapere at> fobties 
tatt . etbnicutCR Gcut biuiftt 
benernentutafiDci. t*. j>e* 
lcttareinbno. €t Dabittibf 
pctittocecojbtetui. j&pt 
ra f n bfto et fac bonttat? tt in * 
tjabtra tcrra * paftctietn Dt * 
uittfB ctue.Ct babit. ^Uttta 

«ttaWf. *. jfiaimiatua. 

jntauDi.tottonnctmptat. 
<*P>«cibufl«oz6ntrjtDnita. 
JSnitafttmft).Defctarrttft 
abaDuttu Dftt tofcp nDoc. eu 
iliodOicntfi m pafftftcDnttt 
totaaf tf6cfctc?ctudi. ^^o. 
bt U& tnarift £f etnuttitur p jo 

PjwiwaaqucDicfitutDeea. 
JMtgettttognintct purift* 
ftftnoncct lyjc mfti.ittDefctft 
pmo Dejmtrono ct atrje fctfs 
fcTJm Wa*jmnfcutuftf? etrife 
flBiffa fictDc ancjrtte: brlDe 
bfwta 3Dtjo;taebtt6ttne*in 
pCel. fcwtmw , 9btoma * nofltfl. I4«to 
£^tfcut entm fnbtiocono) 
^Uttmultamfbwl|gbt( 
mne : oia aurc? ntfbja non efi 
be actfitjabfcttamultital 

Euefumue mtpo. jbtsi 
afttftlttraUnwemta> 
j u. aonbuipnpct* 
latbjimae mcae. ftc&btti 
mc remitte mtctn qifi inceU 
etjo f u apti tc » segtumi. *. 

B>WcuQoDta*b(aemcMW 
noDtttnqua fn lutgnamu, 
jxcGde, attromn.tiu. irt.n 

Omnie ala potcttantai 
rnblimionbuB fabbitt 
fit. OoeflenipotettasniOi 

beo.jOaeaatfuntatitoorti 
natafunt. JtatpquirtfiJht 

pot*ttaii:tiio*Diati6ue&ihi 
^jbtatuitDnsQipwpwi 
peDcemcosetDirejcitgttflii 
mcoeDt* meueCtittufui» 
mettcantttttnouft* t».fn» 
ctaectpcttaui Dftm i tttai 
rac.tCtimffit. 1««»«. 
/^vufautJrefianttpfiDbi 
VibSnationeactSrat.jRi 
ptfntfpcenS ftint nmojiboni 
opcrfe:febmali llteafitnon 
tfmerepotefratf : bonofrcfl 
babcbtslauDectiUa. «* 
goDijtf Dnemffetimri. &v 
na aiam mca qj peccauirtbi. 

* Cu ant Dftcmtfrrm tnti 

ctrtfutotame. ftanaaiaw iFetia 

mistud. jaUuoi.tJtcoii 
imn»|Pf*M*«ra wdru 

»• ***• *! **?"*?? 

««uuTtttcror. ^cridiin 
«OTMftmtticdrMmcui 

■ttmobuokutcric. »oco* 

Mtttf.Wf. *«™ 

Y"W rnl mmffrct cfl ribt i 
AJbonu &t ut matfi fc 

OTBtimc. J3o rttifmc caufa 

giatiiupoitat.Emcniminu 

UrtdiwnDrr m tra ei 4 mala 
agtr« > parnmcoxmcuQj 
Biiparatftconncu. Catabo 
itptaunaoiciono. *j-€5jcs 
im^naracaetursrpCalte 
Ha i cwtjara erutgam orla? 
culo.Catabo. leetio.n. 
r-*oqjnctcffrtatiCabb<; 
J^ttftotrmo fdu pjopttr 

Iri Crti « floptet cofamaaw . 
locorntimburap^ftatie. 
«u«tacltfifat:iljoctpftt 

faaittr*. »'• 3bwto;mc* 
cbt pfclia tp bcu« fufcepto* 

cVn.lDc 9 mcus mia mra* 
o Gnptmtbcuurairiimr' 

iibcusmraiiflbmfurgnin 

baotnmtubcranu.IDcu* 

jBfUi, 10WM.OUI. U-HK 

-|-7tftrtnftantin fibeaflo 
J rmtc non m btfccptano 
ribufoptacmit Sliusmi rrrbrt raanbutare feoia sQni 

actcrnarmuflcft: oiasmaoa 

crt. Craubtbeueoepieca 

eioitf mram tntcnbe oja tio ni 

mcr. BftmbuBtcrrcaocccia 

mautOnc. * JDaanpiarcf 

tozmcuiprrraetaitautrnctc 

bucilh me. 3 nnib*<Bra »8 

otbj, c jfiacmiatoa. J*i 
tauoioutucfonanrt mpuir 

cuojoiittf ofttc*. fl^tffaCut 

bc oftua . 3b tjoxar . t ao\)cf- 

uti. /a.U.saroma.urj 

Isarumabueat ***•'• 
«6 maoucarf no fgnac 
Ct qui n5 maoucat: ma ouri 
tcmnontubtcct.lDcuficniiis 
tuatTapfit Cucjeesquiaiic 
naiubicaofrruu* ^uobno 
ftat aorcabic. £>tabit auti. 
*y IBrplratur 00 meo laa* 
tc tottjpmnn buagrutucto* 

ta 0» magnifi ccntia tua noM 
tru.ptcc' in tpe fcucetaft crt te» 
fecettt # t> mea IDr* nr rxreti 
qerac. a&anttfauntlabta 
meabucataucrof taia mca 
quacbemifhbne.lDe*. <- n 

Qotcnscttcm beus ftatu 
etciUuJ3aait*iubirat 
biSintctDiem/aliueaaeiuDi 
catoc^Du? utfnufeifQ? tfuo fen 
fuabaoet fllui tapitDi€ofto 
topitft 4 maoutat: ofto man 
bucat.itfrattascniagitbco. 

** . tf5auocbunt iabta nua 1 !IM|MM 8 10 11 1. 13 


JF«ia W.tfab. 

bn catanrro tibi .«taiamca «f^Xolfpioptctcffa fei. 
quarcDemiftibnc. d . fi>eo* Ju*l>eutti£opuebci.fDii 
ligua meamebuabitur toftfc qmTtfmtlbaftmrcb malnril 
ciarua totatoiciauD? tua.*£t rjotmm 4 perorTenbiuilnma 
anima . Ircttorctna. butat.lSontlcfrnomatuua 

iaut^)ptcrcibfifratcr rcrarn?:vn6 bibcrctinom: 
fitu6c6tnftattir:ian6 ncqs inquo fratertuneoffm 
__ibn cantatfabulao 0o turur autfcantraliiatur; aui 
UcibotuoiUumpcrocrc:p;o infirmaf. fSi £_9iatuatfl 
quorpusmonuuecft. iQoti magna<?fupme. €tlto 
crgoblafpt)cmcturbonuno= fttotammraerifernoiW 
ftrtt. *Sr. -fl£icl>f antabtiera ^.iDeueinitf infurrmni.il 
Ocobonucft. ^oncrcinbfio inmcctfo2teequcfinwaiaj 
ricofpc?mca. o. fcltannucic 1 mca. dEtlibc. Irc.m. 

ofepoicatiocetaaoinpojtis ^^unbcmliabe6pcne8.t» 
uliefpon.#oneretl5ua#o V.J mctipfutiabefojabfo. 
ncre. 16 4 ». JFiatmiatua. cn IStfto 4 no tuoicatfcmctiptt 
lauoi. totcotineturtnpfattr; icoquobpjobat. Uuiaiuti 
nocuo2dncbconica.2L)t>bo* fccrnitfi maburauerittiw 
raet>t5.V9ifrabepflcctoftq> tuecftqtnocrnOce. ®t&k 
Ubctalta ^cnoti.oianent qUn6cftcrnt)e:pcfrne.ti 
«t cdrtncf in pfalte.rrrir .*i . jFartue cft mictii bns ircfty 
3lbromanoG.tiih. \t.(. gm<£tbcusmcueinanrtliB 
Y^\oncftenim regntn bet fpcimce. *. !Dcue tittcna 
«Lmcaf potue.feoiufhcia bomtnuebcue nitionft iibc- 
ct par : ct gaubiu infpufcto rr egit.tfrt bcue. t©lia.£ttt 
£Juicniint)Otfcruitrpop!a ue. b. jFiatmia.Jnlnnti. 
cetbeo:*;pbamecutjoibu0. ottomuturi pfal, pu.nttn 
3ltao3clpacieffit(cctcmur:f oioncpiro. ggHffauttttfe 
qcbificahdiefutinnitfcufto na abqojaotorg. uEtaMrt. 
fctamuo.iBr. C6ntebo;»ibi tnpfal.bittefcne. &Ho 
tnc oeus in toto co?bc mco ct oia tjfttor cotinef in pfal. W 
Ijonojuttcaba nomc tuft ictct fabbatt. abromaosrt.fi. 
ttn . £lx mia tua one magna f~\ ebemne aut? noe firmi 
cftfupme. ^OEteruiftiaia? A^/opo: ibceiUitatceinfrt 
meacrinfernoinfenou.jO?. moT2fuOtncrctnonot 3Drttca.ri.poa octt.epp 

ccrc. fllnufrjfq; nottrn ,pcio *cgo ficutfenfiarai jC<r4E>ift 
fuopIacearibonfiaDeoifica= g^jCctatitcounefinplaL 
wme.etcmrps noftbtpias ctioionebeDftita. 3Dt|oiafl 
mtt:f*fttutfcriprficVJmp;o totg.^iOafictbtbtantarta 
pcria ipzoperatiftribttectDe* #bt)S.tutt>tifabb6"cetf.t!. 
tatfup^. iv.flljHarn *iu= #cccatamca.fcs. fl£a§t. 
Diti^atabottbiDrie.^faU ojotng.Ctabcopiero.tne. 
UtitacUigambiaimatula (Dfiuarj.poQot.epp. Jnut. 
raqnbemceabme. t>. 0rt Jnmanutua. Cctrtaficut 
ambulabaminotfttatoiDiB mDftitap2ttcDtrw)&ziincaD 
mciimeDioDotu' , mce.$faL cotfntbioe.t. (cctioi. 

auccucp cni fcripta ir~\ aulus fcocatus apttta 

fatraonoftraDoctrtna J^crffti lefu e tjoltitatent 
fcrtptafut: tupcr paticttact bci* foftcnesfratet ecctte Dct 
tofolationcTcnpturarj fpcm qccozintr.fattificafdnrpotc 
tiabcam*. Deusaurpattcn fuDocatiefetiectiotbusrjiuo 
ticctfolatq Dcr tiobie tDipCci catuoincDntnfiicfu rpiioi 
fapetemaiteratrufctlmieftt iocoipfov*nfo. <Bratta tjo^ 
rpm: tJttinammce tmo o« bisctparabeo pfc noQro et 
iiottoiifuctisDcfictpatrcDni bnotcfurpo. W'- SDftenetn 
ntiicfurpi.lv.JDncocauDt tra rfitotatjpfoiia- lct.ti. 
oionc mca f damoi mcus aD g^i tatias ago Deo meo fe « 
tceueniat.iIUnofrjnisDe* vJperpjo toobis:ingfa 
pjctcfipaupetu. t> 3De#fti DciqDatacfttjobisinjcpoicfri 
Di9tlamfluiaDtcDrle DrYecr q: inoibusDitutee factt cihs 
auDrtotcmca.Slx. lec.w. tntiloinoitierbof moifcien 

Propfcr quoo fufcipitci tia.fituttcftimomurpuofirs 
uicc":ftcutctrpusfufce matticfritjobie:itatottjobi0 
pittJoeiuhonoicDci iDicoei mtliilDcfttintolta gfa crpc = 
trtftu icfii mimttru fuiLTc nr * ctanttbue rcuclatton? Dfu no 
tunctfianis.pptcttocritatcm iiriie(urpi:quict*finiiabu 
D«;aot6fi«naDas i pmiffios toostofcpmfmcfinctrimicitt 
nc6 patrfi. W . fclclotttctcjc Die aDucntus Dftt noftti icfu 
auDtmeDrlr.jJabefctctntfi rpi. jFiDetisDcuepqu^tJOca 
cuttumusDicsmci. ODtce ticQi6infocictatcfilt)ctusie« 
mcjucurtjmbzaDcclmaucft furpioninoan. Itt.m. 


XHfto.if.poftotfi. Obfrcroautfboertatrte 
petnoinenbomint nfi 
<rfit k pi : tit iDipCit fiicatie of * 
ctnonfinttn uobiefciCmata. 
$itie aurfpcttrctt inroDcm 
fcnfu:ctiticaDetactttifl. *i 

frf. tnfiicc.inbacDAicacnr. 

bc quo^rjetaebabrat.mfoir 

Uc«f mr aiAlfr.Citfttro.r.itif 

Gi i«nificattiemtebibe*o 

bie frarree mri ab bie 

tmifutctoce:qi tdtcntionee 

f at intettooe tyoc ant bico qtf 

tmufqalfq» bcftrfi bicit . €cjo 

4oeCftpauu:egoafttapoUo: 

rsottttiHepbcicgoautfrpi. 

niuifuertlcfie ler.ti. 
jBanquibpauluerra; 
ciftruecfx.p twbie: autfnote 
pauti baptiCati cttto i <0f ae 
ago bco meo rp ncmtnc" bc (ht 
baptifaui nifi mfpttct gaift 

ncquiBOicatcpiunomicmco 
bapttfntt cto. Cex.tf* 

f "> aptifauiautftlrcpbas 
JO netomn Ccteruncfrio 
ftquJalifi bettrnbaotifaur 5 
rim. #6 enimc mifit etiftue 
baptifarefel)euacjeliiare:nd 
tatn in fapientiaberbi fctno 
euacucrntctatirft. fctcrbnm 
enferoeiepcretinttbue qui»? 
fttilticia cft : bie aftt qui falai 
CtiitiO cftnobte: tttae bricft, 

Ijprtimmat.tMd:. r*,tttt 
«rtlotfc.Cubefcrnbif (cticfttsbemdft fernttCfitrlS 

turbcmuUe.dEtcccclcp2oui8 
ncnicne rognbat cn btcrtti. 
IDn^uujopotcemcnmDatt 
Ctte.1Drh.oitacn.Dcat 
f\ crente bfio in tnontt W 

A. f fcipuliticncrntabenn 

ficut alacrce : ftrut bomrlhrt 

fieutpzoetmt : fientamtrittri 

fratrte: tbeo ait ab eoe Dtte. 

ttloe efhe fal tettc » bot tftti 

•f^Vmtc iucmftbi 

J^ l bcto befrfWtt eo rnS 

tr.tutbc feratc funtc fi qttrin 

montcm afcc?bcre nfi potarft 

to t pign populitot ncgligfctt: 

\)timperfrcti:ita et filq Ifrad 

pzimiiue in montc" aCrrnDctt 

n6 balucrii t ab obaianDa to 

mino pqctc n6 potucrant pw 

ptcr fua irrelicjiofitQtf * W 

tat£:&&folaemopfc0a(riM 

* pauct cft co fcniom ifrf 

Sr* tactctlbno Difripalffo 

JLitinmotfaCtfbctnrW 

tarbioxcebcotCft Crctcrnt.fic* 

mobo ttcjttantre et aiacrce* 

fiftdeo aniebcrrm ttm^tte et 

bff mbflujttr* : rcgna rdcflu 

befibera>ee beft fcmp frquett 

tcepoft bfim in illum cddtf 

montfaffcnbrtunt. 3nDirn 

tr acoftoitl bicentf : qucfm 

fum ftmtqnctiftiqurfnrftm 

thntCnpitf : bbtrf uerfli »« 

icraDtiffbme.Cami. C< IDKfca.nf. 

lMQista0At«(«ith«if< mntmatttiaMfaimnttiC 
pt«r wn.in £fi antC to&f* ifim Detwrtotc- * oef ifemta * 
tiucticfasDtmfite eaclepw am. tQi qolhjltueft Dci-faoi 
tusDcnicnsaDotabatefi Di* mttUBhoibU9ra:*qBinfit% 
tfs. DnrfiWsn)tcemcniun= mfirftDOfojtiu9citb,oHjue' 
Dart: teitJli&nianfitcrigit SBiDttceni tjotattone teftrS 
tfiotrfs.\)olomoDatei J6* rcratqtnonmuWfapiemes 

Ocuetfnoeitatf*: oiu. CtUmcatnenamultipotftte. 
eimltsc6ftitutoe < pb,a n6muuinobiUB:tcDQncCtit 
mana fns fwgilitatt no pof= ttulta mfiot clccttt Deue tttfi 
tffabfifrtrc:Danobi9fatute funOatfaprftcB. *« 
ncnti#ctron)oit6:Wcactpw torf.iiariTtwmaupjnrtMf 
pcttaCnoftriepatimarttcaD Mt ^jctamca^» flflafft 
iauantct)incamue.£«fDo. ojobcDfiitafict» i>lSa«.' 
iolwjafibtmtnicapicccoc daKminDtomfitro.At* 
intdBttamtw. 3lf mvcMcottmbKiB.t *Tti 

WbttttitmcalcDta kJ totatttatJDct^K 
tnoicDerbo«Canabituepacc wctwn»tccacU»«Wtwceft 
mrns. . flpgt.oiOma.B rojtinttri. cftoibj rcrteauiffit 
jan.abwtnthtpg. fnpmuatoaraaia.tfScapcw. 
& tttpnttftcni ^etDa ra bfe ct par a beopatt cnoftro c 
^ptfnafapt«mn:*pja= Dfioiemtpo.L*. JDomfcne 
DmMpruDenifu rrptobabo m tea tu tc ta bvOoVufi 
ftlbi faptcn»! tobt rmba^tobi ^ meMrittf ocu*pEME( 
WOttiqoiasfrii^oneftuU JT$ iictierutpi:ptmiarft« 
tttoKtfuprtabtf» mun 0e*totiue*tblati6ie 6 surtal 
Ktfi» *t m Dctfapiertanon noe inoi tnbulati6c noftca- 
tognouit mnbus p fapientia totpoCtiin* » 161 slolari coe S 
bm^MmtDeoBftulttctapie i oipftaearfitBethottattonc 1 
DitattoisfauiosfaceretrcDen «SeiftortamurtipiaDco 
tceametiuDciugnapctunt: f-v noniaraftrotabunDm 
t«mifapictiaqucr<it. fio» Vj, pautoeB rtjjiftt m no' 
«utpjrttramwrfmccacirts Me:ita *pctc?iftnmabnnMt 
^tuDcieqotW ftjDalfigcn « tonfolatio noftra. fettwa 
ttDwautftititiria.Jpfteatt* tnumaimupjociliojta 
i. 

!IM|MM 8 10 11 1. 13 
JDniVa iij.polrotr[.cp)\ 

toftra* falnK. $>mc confo= toobis q> q lcgiftie cr cognow 
lamurprottcfrraconfolario = Oia&cB? matliciiDta.t 
ne^ineeroojtamurjjcrfioj' ^r' itillo tpeafcJoftti* 
ratiorbeftraiSopatur folera -,JL innawrala:fecutilimt 
tMcarnDcpaffioniin8*iui0 euDifcipulicf?. (Etccccmof 
panmarorfpcBnfa firmafit magn*factu6cttm mamiB 
«ijobiB. ftJctcflqm ficutpaf ttnaniculaop.ircf flucBBM, 
fionuwciifftiB:ficcriti8*c6= Ctrcliq. sOrarr.ojijii 
tolattoni».»ifef.ii|.r.ibac Tncn-cDtetcpnomnauiratJ 
tmf WftWrntrr ilffr nrTlt kcut.funteuDiftuuil.ciuo. 
iafibabrit.op2tctat;. r.ifti #6«mbecillesfcDfirmi»fti 

X^Oflcibolum»to0igno= bilcotnfiDe:mafucti*piilp 
Jltan&to Detrtbularioe nc"tcflmunDu no Duplintoi- 
faflfactacnobiBiafia:qm DcfeDumpuct. »«■» 
Guua moDii grauatifum» fu f=S ' - ete ° f«uttfiitcn:iw 
M Dirtuteitatot teDcrct noo JLJ tm grcffuB «MrttM 
««rotoiucrc. itt.u. feDmamBfchtatcromitiitcs 

co qm ipfi in nobiftnct ctiufticia ciub jfertaittfte 
R5 ipf 10 refpofn mottt ba= t etf peftaBtnagna fartacftm 
buimue : Dt no iimus fiDetce mati ita M nautculaopm» 
mnobis feD inoeo q fufcitat tur flujnbue. « * 

moztuos i Dc tat.9 eiculiB ert fY "«*g' 
puitnos* cruitm qu2 fpeta* V> ^raDaotteDiffetiimts. 
imiB qm ct aDl,uc er.pict aD * ttanfiitaD marc * miMJ 
,uuatibuB*\3obi0.not6ne* ijuceKcllctiota pcnw 
nob.6*tcr multa? pfoniB fa ftraret :. qtinuB tmtwto 
ccrf. eius qac in nobiB Dona bn3 i fe ce ttitt.6 ott« 
on.B cft pcr multofl gf c aga grc(P crgo namcula fru mt- 
turptonobiB. t-cc.ti.. barcmarctcomoni itttnw. 

nr V»m ctlia nra neceft tctti t6citau.tfluct».£ati. *tW 
X/inon.uc6frie-tie nfccpi nm.^ttlanfi wtalite W 
f.mpUcitatecozti» rftncerita afcebctc .efuinn «tf 
c oe. *no in fapie tia carnali «ce motuB magnuBf u£tf 
ftD S gra coucrfat. fiinuwfti mari «^"«««^. 
boc rnJtnDo abfibantiuB aute H cmo DirttcB Dfie felM W 
2DDO0#6eniaUaftripftm9 fiimuij.pe. IBnV VW- fo.JEl. 
nutsfob tworfDe ftirpc tw 

■ittrrrnoiotmure. 3Dft 

tt ifltob dc berfabcc t pge^ 

iriionit^cftci Deuebttfe 

(.jtwmimifitibiDatD 

itno.r CDiftcauit 

JiicobcflapiDtbae altare 

uiljonojc Dni funDc^s olcfi oe 

fuBibftDttun Deus Diccne- 

CrrtS. tferuGMrtJio.f.*. 

wocaoitttatppCaacmcob 

\X ibcnebititcn :pcepitq* 

rioitfs. J3oli acupere contu 
gcmDcgcncrccbanaa:feotia 
otiptofictftcrcin mefbpota* 
tnia Cp:icaD Domu battjuci 
prismatnsrue: ctaccipeiDc 
tibi Dro^ Dc filiabus labatn 
aauncoittuuii'. Dnejcirct 
lawbtttcrra fuatiiDtt glozta 
oci i ftit 6} tcrrtbilis cft lorue 
itte. jP.oneftiwaUuDnifi Do 
m'oei*p«tteeU.tf. «m 
Dfts tftmioco ifto ct cgo tuCn 
ebara. £on cft iirctto Crtta. 
Y"\ ft' adt oipotene bnD i 
4Jtattibiltrc(cerctefan 
Ittflnmttfptot: Wfieuar 
baipptoia : tt Drt tibi bnfti* 
rtionra abiaba i fcmmi tno 
poft teibtpotTiotae terra pe* 
rcgnnationis toe q ua potlici 
fiwftauorao.tir guDftect 
ismcasfacritmccnifctaifta 

qoargoambuloi tuttobicnt mcibcDrritmfttMpanetnafb 
ctrnDncttcftimcntu quoopD 
rtar i reuocaucntmccfi fatu 

ee.<£ntmictiib!teinrefugitt 
ctUpieiftcinfignum. 
3iiereDftecmtoco iftoctego 
nefcicba.4£nt ^pfa.OErit. J» 
m .uot«iie.t6ut)t ». * . jfoeas 
puUe. *c8mmatt»ru. rt>, 

Inillotfc «BgrcfP» iefue 
fcccfl*itinptc0tptietfp 
D 6is <E t ccce mttcr cb ananca 
afmibue illie egreffa daina 
uitbirleet. sflf)iCercremciftU 
DauiD .<£t rcF. £> rfi .bti tohie. 
cn iratur euangeiitta. 1Btct 
muiicr tjcrueparma oyabo 
li q i»oicm or paraDifo cipultt 
pcccari matcr ininu micitatie 
puaricauotemanafpfamit: 
ltcr\)cntrip(anara*ifc.erit 
mtcbtbnemtcumiiapieifte 
queerejciintitulutHKabifDo 
m** Dci i Dcfcmucrfte i| bebett 
mict»i.lDccimae i tjofiiaepa 
riftcaeoffcra ttbi. 4>iDne 
Druemcuetucntmrcuintota 
laaqcgoambulocttuttoDtes 
ntmc.loecimae. iLrc.birj. 

ODuarceerabmtranDa 
iuDei fugmt i mulicr ft 
quirur . <£tce muiicr a finib* 
itiie cgrcffa darwmit btccn» 
d£ ifercrc mci bftr ftli DauiD . 
tf>;auitiacob * bijtt Dftc 
qoi bijafti mccty reuertere in 

k* i 
8 

^^H 


llll|MM 10 11 12 13 

rfertaff. ^^ 

fcrTamnatfuitatistue.Crue tibit t.jLauDate. Pm.«» 
mcDemanatratriernetquui mlrtpe.in' 3abibmtrm 
toaLDccntimco.< jDc^inra tf jfccnto nrcaDabft.in.fi 
tuetofpcttuambulaucriitpa arefTueiefuefeccuritinpttii 
rrxe mciDneilpafciemcaiu rp?it fybonisct crcctwter 
ucntutc tnca.OErue. Cr.tr. cqanancaafinibnBiltisrgRf 
/•— / aapcdiQa fit mnlicr bct fa damabat Dtccns nnfcrm 
*T"3 tateei 9 tDifpCfationem meiDficniiDauiD. fcfio*. 
cnnriane.ContefenitDfta* *f~\ ctuiitfptfrieoi <*» 
tion?*incarnation5ci 9 .^tf 4_# noetnrtuteDdhmiftt 
fcrcremciDne fiiibauiD filia riuemerinfQuuftoDi: Wrt 
meamaleaDemonio tocraf . aboibueaDucrfitanbjmwi 

.. ^inoifucunctiemtCera amunncojtgc: tapiauiflto* 
tionibnuiebncabjflljainba gitattotbjmubrmurinmrtt 
culomt» trafiutioiDancMllu J£»crfl. jd l)o*totin Dftuat> 
tnntcuDuabMurmiercgres ceo.rAo?ancbai*Dftitr.3ti 
Dio^ilu>etamebnetemant j>ctf.iijt, ertennrtf/fSMi 
buecfauquiatmlttcotrcrmt tf.3lngeiiefat8.off> 3bot 
co^mcuiUutim^e.ft -lulo bue^rffff.n\fcQuc\lDW!. 
rutae ee q» mirlu bfifaccrco a .t0i.be bnirre ntrbi.tfm. 
tDiiatarcefcmenmcujftcitt (Cccenuc.K- dtonoHto. 
arenarnatie. ilibcra.^tia. nr M 3aterqter.< Ingdi» 
i^toi.n litfltf.Hniau.ii. l. lCmebimitteca qtriamat 

i nclflbiamcaapcricsfoe poftnosaitillie tcfuBnto 
mcumannilciabitlaube rua mifTueniQ aD ouce q ptnrft 
fr fl dpiferrrc. IDcrrcrato bomuetfracl^o . j^agmb. 
minifcatbirtutfDc^teraDo» oro.fct3.2loc6puwiriN§ 
ininicraitauitme.i Confi» jfcrian. tfmrfu.ttnm 
teminu.i. iFaetueeeaDiutojr Spfliruregrcu"u0iatoHc 
mcuebruemcue. t>* 5Deue ,.1. bertabccp?rrcriihnta. 
Dcue. Crifi pueroiu cante £uq? tocnftfct ab qamDaio? 
tnuetrpmnaqu£ cantabant cntDelletineorc4cfrcrcpo(t 
incaminoignielcncDiccntee folieoccubitu: mlitDclapiDi 
fcftra (> l&enebiricc.g $ta buetjiaccbat: tfuppottcsca 
tuir ea in ctcrnn t in (eculu? piti fuo boimiuit in coo?ioco 
CccuUp«ptupofttit*n6pte5 ^.1D 6 irctiacob. uMt r-f <Wt« itt C6ni0 fcala ft5 bfiw . Sb M 3 . fltai me mi* 
VA|«ntoBtfwa**catam5 fitrrKtucfttnottliquitmefo 
tfufltangfflcclnianaelooflqj lumqi $ placitafant ci fatio 
heUWMrttceibeWDenteo fcmpct.fi* .^agt. £>*6. 
pcHbnmmniru fcalebicc: >j tctto fupputatfomoa* 

tffibi. ««o f"b* 9 *** **?** * ^* noftrifl om & 6 toeus : ct 
haoatTie rai*be9pfaac. ». tfnefiburiS tpetanbe pieta* 

Dmtflngcl^ao tacob bitnit= ne itibulgco : cofuctc rrufcti* 
ttmfflurotacfcrnbitetnobi cotfrfetribucbcnign* cffectti 
roirtatemftbftbireriomicru'. |5cr. JFcttafcta lc.i. 
ftbftDiritefitcobcloco.aJ. ^YCctocuttootuuflquoctt 
«teitfebflbica tibitmuM' vI-A m eterxti0:mbucate 
rttcabort.#tbft. l^.ifl. CntcttSljanc:nccbimittaniu 
WtrtS (nqnabotmto tibf c6plcucto toniuetfa qnc birt. 
U babo tfcmini tuo: crit *uc» cuigflalTetiarob bef6* 
tt lcmS tufi ftcat paltus tette noait.aactc bftoefttlototfto 
jjpiIatabcrtsaDoiicntc tocs legoncfcieba.ift. «CoUeat* 
atnufcfc* tcrnbnit mcrioi^ ma.cumbuobnsalue. Vcfl. 
ibfttiiccnfm tetifemieruo Y^«ncnr«$tembili0ca 
ranctc tnbw rerre. l*. Mtoi h?J init locuo ifte : n6 c t>tc 
bfimfaaeabracic\ «ftfalna aliubnifibormwbcitpojra 
fartaeftanimamca.*. «t crit.feurg^flertjoiacebratt 
bititnequafrbocarxri0iacob nctuUtlapttrfque rujpofae* 
fcb ifrarleritnomcnturt. €t rat captti fuot ercrrt in titulr* 
klua*loiia.«tfeina. 2n. &mbe , 0OleubeCap. $tpellauit 
€ aopnciptGqui» loquoitoo tfnometotfieberrjcLclpjmw 
bifl^ Scncbicta*. i?fo. lufatoocabatar. tLe.in. 

Drrftafi0o60bcu0totfa* -^-rouitetia tjorom biccno. 
mdiaraaqfcattlifiebo V^^irucritbrtemccum* 
catncab aUmctm abftmet fc cuftobicrtt mcin tota pct qua 
ttantotufticiiUculpaiciunct cgo ambulo: etbebctit mirtji 
#ctbftm. aornu.neo. panemabrxfcenbu ct tieftk 
y-i boibnenooQebftepcc^ racrurtabinbu£bu:rcuetftuJ 
fcl catrejjpiciatufiabioluc 03 foei» pjofpere iu bomam 
Wffrcpfabcnra pctdnlibrne patriemei:eritmittu bns in 
rairaatbuefetuiara*. |bet rjca:flapi0iftcquf ercri in 

kk 9 


rferia.fiiMb. 

tiiulfi: toorabif bom" Dcirun rft fuu. ffluiD £ qti facettto 

ttojuimcp que txterie mtctJt oe ImlriY flonm $ ractjci frtui 

cimaeoffcrattbt. a» fcinue utribtVtCuarcttafuppofoiGi 

rftcnimagiftcrtocftcrcjincc; midji^a 4E«e afc*Dim'( 

liecttbicit bne. v l5n 9 .o:6 rofolimacr filiuetjoiena 

4r^\ftficcqeDncbcni0nu0i fcrcructfigaf. p. 16rV. 

<t^ F nobi0 obfcroantic fitc? v~x opulu ruu Dnc jjpfai 

fobftDiu:totqreauctoicfaetf J^/tcfpttKf quosabcfas 

bacognotitmue: rcopttutarc carnatibtiepcipieflbthnrttt 

impleam*. tfcr.tc, Strtief. inrrfo quoq? ticqBccfTflrr^ 

Aui maiotcllticftrncrit ccrx.^crbnm. .to Dl 

ttttmftrr toefter qr 010 qui fc cr, Crabrrur ei gftibue aU\v 

Wpatr»amiliabirurDtcttbn0. DcDfi fflagcllaDn* cnwfiji 

saj)agniftcat, £»rartq. Dunt.p* *£ag. 

"itopfnarcclobnefuppli *f\ rue inorcttc rcflirowi 

I carroibusrroftrwf aia ••JJ/etamatoibirigcflDtr 

nf avmcrxrclangnoribuB ruov coztia frruovtit fpnstoi 

trrcmifrioncpczccptamrtia fcruorrroccprofinfirxinr 

ffmcbfiDictt6clctcmur.jH>et rriaf ftabflcefioEceffiaua. 

"pjffr.M<iC*ft^m.H'-i. ^erto.ciuns. tcf.tj.fx 

! cruiuttigtturiacobpro *c>efp6Ditlaba.iiorfl«! 

rartjelfcptf anie;ctw= XTfc loroncotonfuetu» 

ianr* illi pauci bice p amo= ttrmnoieerraDwm' antrflO 

rismagnuuOinc.£>irttfi?aD nupriae. HmplecbDotBiM 

laba 3Da inietjttj jtor* rnca:qz btcru tiut*ropulr f hacqtioi? 

iatpe ?crplctutot ingrcDiar tibiDabo.poprrequofrraitu 

aDilla. jDumirctiacob. ruscemiclii fcpteatqsame. 

^*\ uitooca cnfliue.r.n. l$«4Brirmirtjicf!flrow>o 9 . 
\£ tifl multie amico? tur^ 
cquiputtplacitp: \ bfeaD couiuitt fccit nupnae i 1 cbtomaDatrafattara 

ttjeiprrcftliafiialtainrroDu chdDumtirozcm: cuipatct 

jut ab en Oae anctltafiiie?cl' labaGrruambcbcrar. 'fatf 

ptjamnotc te.irr. qjpotitueoprarie nuptnsa- 

^rirbqua crt e? mo?e iacob mozcm fcquftiepziojiputu: 

3tlftiiCrctigrefruefct6 ma* litferuieneapuD cumfcpW 

nebiDirliamctoinraDfbces anniealqe* iw.nrti" y-r; focntf aotf bn« q> ttfpi mitbt manrae mcnoeo 4» PC* 

VAtfmliaacuit toulaac^ prrerim ci rrcefiiios <£t tbcte 

<asfopieftaibgmanc»te. eoap;ellauitnomeeuie leuu 

£tae*crptfigcnait&U6aio Sjt- £>iritangelu0 sLt.tn: 

tauitq?rtome , ct*ratenDic20. f^v wartoc6ccpu « peperit 

CitbttDnelmmilitatf mca . Vi filiu%att.«J)6ion6te* 

jjJuncamabitmeljirmtuo. botDfio. €*ob Uoctoocautt 

oii. #atcrab:al)a*mifcrere ctuuDa. «CeUouitq» parcre. 

raeiermirrela*atat)t inttn* Cetnftattttacbclq' infccurr 

gatertrcmfiDigiti fui iaqua DaelTet:iuiDit fojori fuc*att 

wrcttigcrctUnguammeam. roaritofuo.IDa mutj tliteroe 

p8. Seucbitruo. £>tatio alioqui mojiar. !3? . 41tot co 

DreaanobiflDncqcauw minti. ' $j)aloemalceter 

Uumgrciue:totic(uni£ ttJinearuaiocabitaWo agtu 

igetozSmbueeoucnicntcrm tolie.tj reODatci rruttrl t2po= 

muclitercmurab bolrtbue nbuefute. p» i&rV». tf>ifl. i mtn'8*coipoM0.^actS-ao f aqeop0bcu6totfacro 

wf.an. jFiUrcwDarcq*re= \j noe purtficate lemnio 

crpiOibona infcita tua ctla fintcriemetibusaDfcatJctu* 

laniatititermala. < ^g. rafariaepucnirc. ^ctDfint 

BDettoDncfamulietuie* tn j&uetfteeeumrtncrcte 

prprrua temgmtatcm muerantturbaeqjftcutp^ 

Urgit(po[(cnnb t> totrnetlte pltetacftbabcbat.p, flpgt. 

auctOK*gtiberrwtozeglowa Y^arleDneujrrj £>*<> 

ttir;gtt6gregatarcttaurceet V/ ruo (a(ut£m?rief coz* 

rcflauritasCcruce.pcrDo. {Duetotbonieofftibueirjfrt 

fcmv.Di. fccttio.r to:tuefemp birrutis mcrtar; 

BBrut$Uac5ccpitctpc ptctnocDcftDt. JDctbftm. 

pctunWittait.jIluo* ^afcuato trr.t. 

niamaaDtuit me cns ijabcci f^v irit fcrtptura. S>iuite 

mec6t^ptut:DEDiUiiai(lum V/ rcpatre?crrquo bin* 

mitbi.ilocawtqinomcViue Duob^fubttatia. 4Ftquafofc 

t>med. . > , Dtieucct iacob. ftatiaiHceuogcUcue pater Di 

ry ocrpit tercto ttt, . a . uioit filcje fpiritalibue : ntft 

V.AigcnuitauufiUu S>f* fapimtiam tntcilettutontct 

.W&.emuquocpcopuUbt* malu &oe*mtt ptrprtuc 

fcK iq il 

-. 
1 
JD*ua tif . funfopeoaiebcnetotftilDat Y"Vfr* foltfttc * R '* ( '' 
artttjtfpatetWuitiaffuaeet A_/faroiffelutart:bttaflt 

equo.i**>jauit iacob.ro. gatfotatnifflfluinpta/aono 

;rr tcfptcearjt partf fua ia llraru iicgetatforrt ttanrta: 

X3ni6?{Ercgrcmqttitabitt amarci.0crtti.3DKi.jnt 

longe. tfluoD autfait longc *i'KttcmaUwiabb»f. rftn 

nonlocojft intcrcapDinefeD fcojtamnr too». fc ioqnft 

bcctinattone mcn» crpjcCTtr . iofep() framb* fui»« btritpar 

<£ai cnimobiiuionr? dci ccpe toobi» noitte timere $ (alurr 

rtr r»ic toete pcregrinari a beo cni tJcQra me mtfit Dn» anre 

bteiwrftcutecotracoaerfatio too». ft-Cleuaaitiptwjrfca? 

fetulane no fotrt petcgn nn : fletu qua auDicrt cgpprtiofc 

feb alicnu a Deo rjoiem farit, t$ bom* pharadt» * Dirit ftj 

»>. j^inojOim. Ce.m. mbuefut8.|9a)c.<35fta. Krt 

eew bjeuitcr Dica ficut cipit.t*bv v -3litere]rcr. i 

pcregrinantesa fcculo 3ngdi» fai». IDilritautf 

picfmtamuraDDnm:ftcetB parcraD fetuo» fuo» tiro pjo 

mancntes in rebite rertenif fcrte&olampjiiniUinDuiml 

• cctcfhbjcrulamttr. *jM»igi luroiDatcanuluminmanu 

tutrogitacie tefipifccntf *e eiueetcalnametainprDtbug 

cdfeffiont0r)iimititat^:etegi* ciu». n &j)agmftair.$rc. 

onelonguiquaremeantfmp -**«rtroilifttuaqf bftccitu 

umabiemDenopatcrlctatur jE "nuapictatc euftebt w 

ocrurrit/amplcctif / * ofculaf 3 fn fola fpe grccctcCheimnf 

t*. |E>aretpercauiicetu »co? celcQietia^tcrtificmuniaf. 

ramreiari6fumDign*ttoca= j£>rrto. iPftrretH.^nnii. 

tifUtuf m*. jfacmcficuttmn ^opulue bni * oue» pafaie 

ermcrcenariifltuifl. t fflua etusttcniteaDojrmue. ■-51* 

tiractccnariiinbomo pam* nlte.W.anr.ipnaftuw 

metabttDatparub*cgoaure *.<£cmftf nrtto. 

bicfamepereofutga* iboab |^umpueniffetiofcpjia6 

pattc?mert % Dicam ct jFarme V^Affeefuoe nuDaucrutro 

<J5lo:ia;ffar. \ WabaaDpa runtratalari*polmma:tni(r 

tre rncu f btcaitfei pater fac rurqj cu i nfrcrnatictfrc^no 

tncficm tonn cp tftetccnaritf babebataqua. etfebftnbt 

pf . iBeueWh». 4>r* comcbcrft panfcbittrntw 


iitjcU 

to2»ifmabri<ta6*mireti ga CtttahetcGiofeplibc lacabS 
uwD:tcamcu)0co*upo?tan; biDctuntifmalieiitietriginta 
tc aromata t tcfina * Qaetc? i atgentcis . lilcuctfuffp tutsn 
etjpptu. &'. WiDCtceiofcptj aDputcut tumnoninucmC* 
alongelon.ucbaf mutuofra* (cteumfctbit tocftimcnta fua 
tcesDtctntcBetce fontatojfce cumflctu t biritpuctnon to^ 
mt.UcnitcoceiDamueefict patettcgo quoibo. c*.lDi* 
tntiam^fint UU f6nfa fua jcit iuoas ftatribuo fuiectte ir 
6. £nQtbibiffcnt tofcpt) fta mabctitt ttafeunt tocnitctK* 
trcsfuicpapattccuctisftas nunDef.ifcuetfus.cEftalKe 
tribjpl 9 amatef oDetat cum uctfue. Inn.nact.anct £t, 
acc{Dtctatcic]ccrpacificrlo4 t>t $-*-3!pfcube. Le.iM 
tinDrt Ditebat.aicmte.t.u. *f3cuctfuitetubc?abtiftcf* 

DDcitquofniuDaeftatti? *-?nan6 iucnit pucru : ct 
busfuiB. s&uiDnobie fciftietcftibuepergesabfra 
pwbrft Q occiDctimu0 fratrt? ttcs ait . ^Emer no copatet cc 
noltrn tcelaucnnvHantjutne cgo quotbo.tfe ^lrttfetacob 
rpfiufl.flSMiueefttof toenutt beftimftaiofcpt) fcitnt toclte 
lurifmaliclttis: t manueno= mita fita cn fictu t Oijcit fv 
uKnopoiuwrut. ^rtatcr cni ra peffima Dcuo^auit ftlium 
ttatotwQracft.tt.toitftiu mcniofept). r> C6gregatis 
basftatnbue fuiecctc iCrna- autcfutie Utvrie eiue ut con* 
IjtUtcttabat ttenttcttcnuDc folarenf Dolo?t?patti6 ei' no 
rotetraan*noftten6 poliua InttcoeauDirefsDitft. JFcra 
tat.Catotnttfratxtnoftet *— r ulctutanttuntca M>. 
tft. Cocpabuffctrub^aD V. J eiuemnfancrjiineljebt 
puttatndiaemffeteu ftiflie quc?occiDcrat rin*crftt:mitt£ 
t»cftib?pgt?s aof tcsatt :puet tct 4 fettft aD patttf t Ditct^t 
noctjparct tegoq.tbo.Caro $aciuenmv*toiDct)ttufittu 
Tt cqutcuetut ftatrcs U& nicaftttttuiannon^r. 3lo* 
"1 trtcnibu0Ciu6t ptcrcun CcphDtiittatetinfra rgpprt 
tibustfmapttttiG ncgociato; liguaquano nouit auDiutf. 
tibu0.trttatjdtcecu Denfter= $pan*ci*ilabojib* fcruicft 
m Dcnoitttunt tfmabeiitte tliguacx^intctpiicipteloque 
trigmta arcjcnteie sDuibu^ baf fapitria. o Dtumttab 

wmtcttmmegpptaoutt- oncnbj*o?fnci*jaj)att* rtu 

*k m \ 
aii cfi agnontflW patet tobiejtotaMtttmitM tt 

*ctapeftimacomebttenbe= cftqa*trnetmboKuU0.£< 

fliabniojauitiofepn&cifrif feumitc De opttmie ttrrt fa 

q**eftibue:iDutaeeft cfltcto gibaemtoafieWieetbc&m 

Itttfefiliftfuamnltotfe. «t Mco mancraJDc^ u.i 

j&ftomcibubntibitue* 0. w *2 w - t 2!?£ w, !2 
ruJHtfuaactaepqaraonitot V^litCTfattftcft:ttD*qiw« 
ebn«tmebeiftocatcete.iO;r biet5irtcturmceuctuoncm 
fartimfobUmefumftntm benttfittfj^ta&M 
noceneinlacamiffuefa. *- nefcbctlmn*ai>ciat. JDon 
Cree cn! abtiutDieeftttpoft DeaDiauDC Drieatfrtap?»fl 
qnoeeetwbabittirpbaraomt o^alajcnf . JHaiUaafttcjftf 
luftmituitotrcuotcttein gra btycrtit^nbcrtjcbubpHCijr 
Unflfttnacacmcmcnto mci. bcmomovciiritocmonifl 

lltfu0flcrae.©tia^- Jn IDmt ioCepli ^n^f^Si 
3e«f $im ».tojbt& «80fnmtoui)bciuet)ftiMlhi 

putie* fcrfwittta.ci.Er.br> tnegiptu:aDtnKtmutp* nt 
n tflo tbe €rat icfne etj fenio? De quo o ijrcta ne rairtjj 
JLtiene DcmonithiitluD 3teaDDurittenaDmtt«pof 
cratmutu.CtrttcicciiTctDcs fitbiucrc. #.a&iennineO¥ 
moniu locutae cft mutue ct tepitcflcfomeej itmaww 
wnmiratefntmrbe.*treliq reftatam4nq?.3tt. ii 

>Btt?UafcnurabirteDepbH «f^ottrjot aliqnibetuw 
xjeirwniflcue itte apnb ma* X/ftDpbarifcitalfinW&j 
trieftnonfolnmutueteD *ce mr*fcribefiratalucna#t 
coe fuiflcnarrae : ruratufq? teftanf . Cutbie qmppcjw 
6iafal»no:itat)tloqtcf»t)i min^cruDitctJibebantoniic 
ijcrcfCriagcncraliafignafi pee&ttamitannbjittitiiti» 
tnulinbnoboieepctratafnt Ddncgarc tjec/ toelqncaaf 
jCecnetnbet: mutuetoquif : neiJaerantfiniftrainrtrjijtM 
poffetTueabemoncliberatur ttoneencrtctttabo^abauq» 
tt. ColUtetnnttoobiftri mu tjecno Dtuinitatiefeb tmnoi 
wra»iteabDftmterrc:ct cft fpfieoBafaiffentiDcllbKlJc 
iucneritieaDo:atecnfuptcr= bubijDcuectataciiaro. ' 

ram.JDeneantme 9 fatiate6 aBnnriaucrfitiacobbKentci Sulaubftmo 

iofrpt»<iWo*t>tatt ff fpctfla q> qumiliaffime . ffiottfi tttM 

ranwtifcaewpttqanwto ctyleiotfotuifupcrmiltaau; 

iffltttttfmtaaBttHFinsmf rifatgftt. «^Bantncortc 

Wttrad»baDa*ttfcetoeum feterntmeffplailriwuerfitme 

tiif nuniar. ««uqi aubtf bamitrHinteUectft btbifcam 

frtiacobfpulluecinetjmcrct mabatatua. Konfi. tCtia. 

jSfiBefftauifBnocntgtlieait Ketncipjf*.jp lfCtofto lf0 

*a«to4to *«**«*.* t**»'»J>cefri.lft«cccnfic 

H acbemgneinbonaijotart ?fpicte. tfreiofticaptc.aibtoi 

mttraatoteDintfturbnemn a *fifo*tf0arrrmt*euftobit 

n tnerofelf. b ■ flpiCrtw. in atrifi fufi i pace fnt oia fi mf& 

BifcmiciH^Diutojeftnontf bct. 6 IDeferft tfm.feoita* 

mcboqniofaaatmurjitjomo mnttooo &eruuetu9can 

MMfittmf . i ■ 5Dr* tnifete* fnm ba mitb,t mteUectu bfte 

atatfbftWcat rtobio. Pj>e* * m WfcSm8batatna*lDa 

BrV-Wmtnrtntiofucobli <CHa. lrvfirutptt^,3« c i lte 

fflseftignie totpuerituitibc* **'W*3bir.5.*ftjmfis 

tarenf tUefi. I ftfttf £>ol buefptleejcterft abfwtnc atn 

UimalauoateDeuqi cralta* bulat tjloea taquofaijtcnere 

mmcutwrneViuefoliue. $•• qutftnaiucmt. ^ flMttabi 

ijBJ.tp.Occcnuctf o. brf Ua. f* Jnoibneethtbeam* 

i * ak S l c w t tefue eiicufe » *epties tn bictaubt b<ii 

nemoniataiuDcratmntn:v ribion^DnK*meue.|3epDae 

(umaecuTctDemonmlocut* me. * arrauificutoutoqne 

fumumietaDiruratefuttur pcrieratrecfrefernurnfi Dfte 

K.P* 16cncD(ctu0. »>iatio qxmanoatatua n6 ffiobluf 

QurfumusopoBeuotoota JBctj.tSKa. tfUinapW &♦. 

fcumum rtfpicc ato? aD S>capulie. oft.&rtxc. Bb«l 

Dcfcnftoni rtoftra Dcttcram if %ni . nt maUiettffcine.rp. 

taemaicftatiiettJbc.^ct tf ettennnttfpue. » iLoans 

*i tofcpri. Jatcrqnatcr. 

moigitoonructobcmonta.p alngetio. an Crtoltcnequc 

ffcrotjfnitmboeregnu Det. bamuticrt>ocemDc tutba bt 

lc|f 3taotb*crtitca rtt.beatuefcenterquitemna 

mw.**-»onnimcW bomie uitftobera qfupirttaiticfne 
:f etia <t . 

atullaquinimobtiquiaut>i> labarincnlmotmoplencat»* 

uiut)crbuticict«iRot>mntil fonuofe. aiUcquoiptotibfm 

lubrfc *98- ojtoWS. ftt* tpicetenucoctjjcuffetyelmtt 

Cciia.^'nfii* tU. Lcc.i. o;riebaf ttuojatee ofmfciw 

Y-\oftUuo0anoBbtbitpt)O pultlwifuDin?. & Si^ertto 

l^/tao f6mum:putabat fe hec patimur q* rxcrauimufl i 

flare foijf luuium Dc qno flftf fratrfnf m tutȣtce anguQii 

Dcbflnt&ptemboucepuldMe aieei* tmbcpcarceno0*n6 

etcruCfe mmt0:*pflfccbatar i auDiuimue. Jbcircotofttfug 

lotiepatutobue. **- Jfte* nootrtbulatto. » JDiritni* 

fratcrtjritecmimueDe 4 oi*e Wfcibnuienttfbncj Writo 

rfttiemittjt' Dcuemucrcatur bienoliterjrccareinpuenijct 

tttifiUmi. JFedinauittpinbo no auDittt me 3lDrfreo#lia. 

motplojauitqjcrtlprtmtla; ^Dcirto.iS- 2imf Dicotoobis 

oimcf ndpotcratfccorincrc qjnemo^pljcta attcpt^cm 

m. arroUc^aattofepboctoo patrialua.: 28ft*. ojt 

Dfeitbtfamin ftante" c6mota /^v ojDib*nfiede tmegra 

ffitoia bifceraei*fugffefuo. v> itarua tenign 9 ifuntt: 

HUe jFe&ina. i«-«- \>tficutabefnero?po?alitiB6 
dm fcpteemcroebat &e abftinemueinco?po;e:itfli? 
Qomicrete: sfecrecRmacieet fuequoqjnottroeanotQerc 
pafcrtanf mip a ammeripa tratjamuecrtefTibHe. fittij 
mloo0»itcnttbU0. Deuoja 3t»i.ntl. «taDtcfortipr. 
ncruttpeasqrfimirafpeoet an. cfi »i». t*.JttnWtui 
babitttbo co?po?n ctat. «r ^ccft.ctlcapi.tti. 
jCMjcttruWfrflrribuefntenft $ocfeclni».t*flDDcU> 
oui6n6D#toobi0noUtepep tota cboo. » 3hiiufoimt» 
tarein pucrfi *non aubifoo cOomto^cbcrclinqnasntt 
B*Cnf£craifiei9erfrrt.*. *> lictpccfpiaaomcbgtt 
fflentotjecpatimurqjpctca lutat(mc^ctt.©Ua^ 
uttn^jttfratranfmtotbcnrco «o<e.ft ^cQteafitrrtnw* 
aattftiaaieei 9 bnttfcflrcrue emebifiilloipibat. gQW* 
no0»n6aumuim^€n .m. ^j nbucniatnobifl^ 

exDacfactuepbaraorut £ DftcmiatuatitaDimu 
tn DozmiwtitJiDital^ nctib? ptt6i?nfo? pitulietc 
nbfomfi. jlSWtl (pucpulla mereflrour^teamtetripitt (Jlull ItbttSti fafuarf . #ct Dn m . mw:i ate fofperus cff m cra 
^vnigitae Trf.iu.r.i ce. IBrotimieaDregtirjetia 
pljarao pott qntfett * fa cDuctu Dc catcete totiiDcrunr 
itomancpauowBcetric9;rau iofepljiactjcftemutataobtus 
fitaooc^icfojcecgpptnca leruntei. t* «tDeeiacob. 
ctoftflapie^cBttaccerfttfnae * Q»iDefitunicaftUi tuiflt 
wmr f6rtifincccrati5 mterp an nonctcum biOitTct pacec 
larcf.c» illiWcBioCrpi) .a ^vni (att^eta. juc.ii. 

Grunc i\t euoDu*.i.rj. v_Aiifeait <Hioi C5nia nec 
bmwremmifcee picct cftqwcDifrcratrqucauDiuire 
lUirStnayilter ait.Cofitcoj P?uD*ttfftmet6qcc\lRnDitio 
piti8mra.31ratuerej:Ccruie fepi). JbftBmebeuerrtOebit 
fais:mc*tnaffi&rupiQo?re pjofpeta ptjataoni. i*- Jo* 
tmDt mfQtin carceri piinpte fcpl> Dn intta . Cc.iq 

mil»n:t)bitirtanotte x>tnqi Y A arrauitpl)araoC6nw 
Muu* fonrii pfa^irj fufo?ft JL/quoD toiDerat. j3uta * 

eratibipuct tc.» t( bamcUarcfuenpaflurnmi© 
licbjicuo eiufDn bucie ctfeptebouee DcamnecSfccn 
tntlitfifamulue. Cuinarra^ DercpulcteaemmteetobeCie 
tc8fdma:aubiuim 4 4(4bpo? tarmbue: quempaftupalu-: 
fc*rtl,pbauif eaft*, jfci Dis toircttararpebant: etccce 
DtmrtobisjifcTetintteoi re baefetibanf aftefeptebouee 
puunwpcrintfiet illisa mtantfiDcfojmcetmactiecc: 
pftmfODirftftfie. #n*. ttnn# tateemtcrta egppti 

BtauDinoBope* 016. fctDtnttt. w 4Banftomct. 
miu?tcojebeue;*eon* «fi 5*uDiteetinietli0itcrta» 
rinfficfalwatiB 4 ppici*nobiC DirtoesquaeDnetcDittoobte. 
Dpnitfrett.fDeriD. aov«. ps. ©cneDirtue. *d>io 
i.ajbibuottrltrcocSgregas r^V rcttanob w5 8 bfic :\>t 
ti rwrit m noic mco in mcDio I _/ falutanb) ietunije eni - 
ttifflbtatotte. #5. Dirianorqefltpmctioabm^ 

rainoBDftcptcttionetf nStceptopirtationetuSfatiU 
ffDc;tabotfe*8lm4ta= ueipetrcmufl. f^cronj. 40 
«mlrooi.JBfrDo. fxmu \ *n jBoniotiemambu» 

*2f ftc roabucarcndcoimfnatljoief 

(ommMtt*ttofMo - flpaijntfttaf. 010 
JFeria.b 

aotifrtic qucfum' omf 
bc'W4#tettioni0tue 
flf atn qrtm* : Itfrrati a maiis 
otbusfccura tibt mfc fcruia= 
muoldertf. ;fcrtato.lc.(* 

QuclcuojatisitSfomptt 
tjoiibue nullfi fatunta 
tisbebere ticftigtfi feb fimili 
matic sfqualoie tojtpebant. 
«ffuigilas rurfum fbpojcbcpf 
fustoioi (5mum.fr .Collitc 
cfiatustouobt. Lc.ffcfibfl* 
*rx cp ti fpice pullulabant i 
5^«!mo tono : plcneatcp 
pulcrjcmme.llie quocp fept? 
tcnucs tpcuffctycbtnc oiic- 
bant* eftipula clpjiojfipuitri 
rubincm bcuojarunt £arra 
ni c6 iecf o tibj f 6 nio$ : i ncmo 
ctlquiefctffcrat. LcJtfa. 

Bcfponbit iofeptj . tcgfa 
fBnm^nmncftdfactu 

ruscftDcuo oftcnbit pbarao 

itt . jteptem boucfl pulc b?c ct 
(cptffpicfpicnerfcptcfcbcrta 

tts ann i funt eanDc?q? toim fo 

nijcopicticnbut.a. *>mnc0 

8uir)abebantinfirmo0bute= 
antillosa» icfum*fanab5 

tur.p. tfcncbictus. Oiatia 

Gonccbe qs ops beus \)t 
tciunio^nobi0fattabc 
nottot putification^tribuat 
tmairfratttucnoe reMmrac 
ccptoo- ^erbo. 3&Def.«n. 
C;ib£t ant Dcmonia a mttis 
clamatiat oitStfa qzratefi* 
liuobci * intrepanononuiu' 
bat calocj qt fctcbat ipm eflc 
rfm.le -4$agt. 

ubicctritibipptmDfM 

pzopiciattoceleQieSpli 

fifct^ttutfifafiatfrmprrfa 

utrc manbatis . $cr bomina 

jfrrtflfcrtfl. li.jnu. 

jjcptequocpboucstmn 

_7 C0 atcp matiietc q afcm 

Dcrut pfr cas i (cpt? Cptcctc^ 
nuco ttocnto toxcntc Qcutfrie 
ptcm anni fnnt ruture famtf 
4b0f0jbincc6plcbuntut. 

jlleJ ff.cn AtitsbuobY.ri. 

ctefeptJannibetuftfrt 

t ■ trtitatiomatjtum» 
nctfa tcrra cgt pti quos fcqul 
tur fcptfalit anni tatc irrr# 
tatis : tot obltutont traDaf cn; 
ttaretroabunbatia. f.ifl. 

Oonfumptura cO cnifa» 
mcsoftntcrraitjbfrt* 
ti0 matjnituDin? pertituta/ 
tnopic magnitubo^JuoDft&t 
toituQis fccunbo an canwm 
rcm pcrtincns fonift firmi» 
tt0 inDtctu cft:co ep ftat fcrmo 
DnictHclociueimplcaf. ii 
SquaquacgoDcbcro qaibi- 
bcrit Cjc ca non fitut Wtra . 
p6 o 16cnct)ictu0, $ i vr* 

Iciunianoflraqecncbt 
ntgnbfauo^cifeqa^ 
tlRcatabalim^abftuim* _^^_ dabbato 

rttcojpotcitaaWcTje irtunc; ricrat£3iiiDcrgorcfponDiti' 
tMi0fnmto.$rrtf.ao»0 3iiitftcq>plcnnitiu(ricia:ple 
fa, jDnrtotttDcojipbctacB nuomafuetuDinettocntate. 
tapatrc0noftri(nmontcl)oc &utfinc pcto clttafm iqutt: 
BDojaucrot. fl$a§t.oir). r)m*iiUalapiDemtftat.£>rc 

Djefta q80pett 9 t>tqui i fpofto Capifttc.aiuotnScoff 
raa,pterti6c gfiDim*m iittromifir i ft;fo;ie cni calunt 
rtanobis aDucrfatia te aDtu- abatur fcipfoe irrifec* no pct 
uatct)icam 9 e- £>abbo . r.i . fcrurabatur . »Dultcra toiDc- 

HDDuctitfrnbci pimriCri bat:fcn6gfpiaebat.i$. Ho 
mulicr?inaDulterioDe= queotofcpMn. JRndfnanit 
pictenfam aD iefum : * ftatu fc icfue ct Ccribcbat in tcrra fi 
wtmtcara m tneDio t Dircrft t quie fine pcccato ett mtttat in 
ci.lpagifterrjccmulicr moto eamlapiWjjg. J5fi 9 . 4>io. 
DepzcltffaemaDultcrio. Jn *f~\ t&* V ofreDc* wqui 
lcjfaunnorfcemaDauit no .±>VttaffUgcDocarneabaU 
tiietjuiu&noDilapiDare. Cu mctieabftm<?t : fectaoo iuttt= 
rrgoqDDtr^fcccautDiccbat riaarulpaieiuntt. ^crDo. 
tftfltcflcntnpolTcntaccuCare Bbtorf.anet pitui aitatibig 
ra.:DiritioCcpr|, r.rttia ca£m. i£ojtamur\)O0. &. 
/^treDneirrfpoDftiofin 3DDnrtrcoe Dfiei fouituDie 
'X ttuia [cruatur^ ctt cta frcttbauitcoenaftftiie agro 
mafuetnDieno rctcffur 9 JR6 ram $u«rttt mel Dc petta * 
eft tapt* witftcbaf * potiue oleil Dc firma pctra. t» . £U 
»ytifntjtcDcbat:qzmc64 bauitcoecr abipcframftiet 
poffttcoBDclaqiseruerenon DcpcrramcUcfaturauit roe. 
mDcfaiU jOufDergo rcfpoDit i&urerut.^tia.tfaiapitis? 
Dfaicto&uiD rftDitipa be rjp*. Jater qtcrnie. 6 , Inge 
rita^gluiDrcfpoDitfapiay liefuia. a. i5cmotci4rDno 
fiuiDcnDitipaiutticiacuica ?D?nauit mulier n^oaitiua 
Ifimaparabaf^jRoDmtno DnetDfioncccgotcjeD&tabo 
lapiDcf.ncrdtralcgtDitltH; iaapli 9 noUpeccare.p jflBag 
>ml. Ibatautbtoiccretla j ^teDcDncfiDeU oro. 
piDrrur.tv fiticta. tie.iu. l^b^tuieDcftcraceiclKau 
v-rmrtcninoBDcrcqtf in* jritiftotte totocojDcperquirat 
\-Aucncrat:CcDflrcrcqti|B ctquc Dignc pottutant cofc4 


JDfiicaiirt.irf. 

mctcanf.$)crtD. 3o*piet. fcUuabbflfumlrisnfieffpt 

tii#- IftftuaiiR.lnnif Jjo gnatiftB nobie cgrct^iaf tetrr 

DiefitooccbniauDicrirlnoutc ta. *• CatcmueDttogtiofr 

obDutatccozbatoffl. p&. Mt ribonoiifuatu6?cqutnaW 

tutt.triat>tuiDnui pcrbfft . foje\piectttn matc. BDioty 

CtoDi oiimn. lct.i f^tcctozfflct^miclitDiusife 

fpv o?tuo(ofcpij»tntucti lutc. r ' Curruepqara6wt 

V*- fcsftattibu6ci 9 otcpco rrcrcitu citto .picntmmfln 

gnationcfna filn' ifracl ttrue aiotuto; 45ra3biutor. 

runtctqnafigetminateomt' noc.ft.pi.' tf.tra.Uc.tt. 

ttplicatifutflcrobozarinimif Y^\ rrc P°^ ultlfflI P cl6nu ^ 
implcuctunttcrram. «. >^trtoeopetu\3taffiigtTtt 

JLocutuseft DfteaDtnopfcm cos onctibue eoificautrStfB 

DiccneDefccnDeinegyptmet tnbcetabeinncuiojEphaHD 

DicpuaraontotDtmittatpo; mpbit&tramcCfee. flaato 

pulamcnw JnDutatiicuco* Q$opp?imebatco0:tatonu> 

ptiataontBnontoultbimitte* gigmuUiplkabanfetcttut- 

repopulummui manufojtt bat.- 3inmarit)iatuaift 

* ^UibenetoiDintTltttionfjD miteruetna4smultt6.rtf 

puli niei qui eft in tgppto * ge Dtirtfti ticut ouee ppfm tnoi 

tnitn co2fi aubiuict tefcenbi manumopfi taarfi. .< Cni 

Itbetarecoe. Jnbu. irc. u. ftuliftiiUoepmatcrnbium» 

/m urterit intrna tejc no* trlfucnftieooe aquanitma. 
?^uueuificgpptuc|icjno= •^vterattpfi lDeJa/.t. 
tabatioCcptictaitab poputii V ># lioetTrfcgppttttaffli 
Cuu. ecccrpuiefilioviftacl gcbatiUuDetcetiuiDtow 
mulraetfbitioinobioeftHc. attp at» amarituDin? gDua 
^tetit movfcoco^a pliarao * battotta eo^ oprtibtDut!:iuii 
neetoirjti&eeDiritbne. I>i *latctJ:ofqKamulam4nw 
mittc|pnnmcu5t)tfacrificet rcoeunfcmtbanf. ft.aW 
mtttnintefetto.*. JDfteDe gftclbafppftnraubnctEiwt 
uebeb;co2fimifitmeaD tefct fiQteoei,pfubu matf ©itc- 
Dicattbi. IDtmitte. tt. iq . Ifina nubfoburtojeoja m 
•y-rcnitcfapietetoppzima ofte. Crclamaurftamt 
V4 m^eunefbjtcmultipii mtfeafRictiSfeuitttatttt 
af.Ctfiingructttc6ttano0 locr^nbtttiew.Gtto.l.V Ofrifantfteregppffobr bentce *e.tof«. 

ftctrtnbueljebjeovfo ^r-r nfctenciberaatcgaU* 
tma toocfltnr feptjow alteta VA ice:nKtfrotacognofae 
pluiafrctpiferte. ilnoblre* WnfmiraamoMaWttfcttqG 
mtabiti Ijrfncae ttipue pac ir «tfgutfrozba mitritirlaB 
mjacurnmtttmafculuefue pmnie tiirctcfitetia erigino 
ritinfftficftcm:ftfetarcfcr s pmitrit !Dc4b 9 pCalmtQant 
natc.tv a0opfesfamnlue rircuituiquittprjabalatj*. 
Dfiliefanflmtq&xagtta bicb? 3uottfradpceptabfiii:eaitt 
iqDiagttflnottibj. Slltlege? ro?b?tnoqfimlib?orcrib;et 
Dfiimcrcrrfacctpe-ii 36fci= baboribiterramfluctelaeet 
oitmopfceimotefpnapSilt md.^ fiDbferuaigtftaubt' 
llia.fctjn.iq.nbr.ineet tootfmca^iimic^eroifmicie 
|ii.**.t)tl.4Mmiona\trff rzs ebateft= tuiedEtfir 

Intllorpe SbQtfcftrir , " tetrafmatccjalileeicra 
tttarc galiicc qrj cft tp= multitulD tnajcta &c]baf que 
teriatiie « fcqbafca multitu; boctrtneGmarioie * rcfcrttoif 
bo magna : qx to ttt ra t figna q ab co cdefrie munr ? ftlma c* 
faiubat fug bie <J inbrmaba cipet:qi pnuf$ brie appatc * 
tar.ittcr.ff>mcr.tefi. trtt micarhefblailla jrfeiutta 
OfojticPrrfemare fpbH fcffbafctcbfDo.W?. aibbujci 
galilee : quoD cft rptcriaoie. tioe p tcfertri quabjtagfra art 

flfMtteaut marcmrbtrjaac meegobnenoCutattritatHy 

tumftiflftfihumettolumma ftimeratofa.^anna bccdo 
(tpificsrftmquib^piauiqmv pfuitoobietobiid eftie mcbt 
\tbctmmiTc tctectatt :quafi p ritbne. o fjopule mc* cjo 
fnbte ttfliri pif ccs m^tc ab fu fect ant quto moldhte fut ttbf 
mganbianS intfbut. tt HtoemttbiqxcroebujcrtwetJ 
fi^DiOafattaefaciee mop tertacgpprt. flOanna <Bft» 
fiDaftfpitctctinenbfte.SlW Iftrinnpiiur & v . JDicct 60* 
WttefemoieBclaricatftouU* fy nncac» ^nlaafti.a. 
rineaDmirarcetimuerutbaf V » ceptabferamfirinjcn> 
tM ^efccnnitmopfeebc (hcicfiaucrterierariemtuan 
mfifcpo^tane buae tabulae pttfemrie.D* ipi(ere\an. 
laprteae in maibuefutefcri^ »onrteftfperat*inbfio$rpe 
praswtafiBbtgftobd, «Ifc ratti$nrtpfc 9 4>'**Sttmf. 

JFctte.if. 

i . 15 nbieat nos teu0 tt* nf mopfe baptUati fum in nutc 
bfiOicaino0DcM.p SDCtt 9 etmman. ftjr. SDDutitto» 
au. l&otcneeeDnecripdnoe t)v*«f £. utfupia an. lar 
Demanumo;ttieubecare no0 pttcrgo tcfuepaneei cnft* 
HC 9 nf . p 3&ntf • i . 1&C0C0 tiae cgiiTet DiOnbuit bifoiff 
terref o{0R)filauoatcrefu £ benttbue ftmilitcr ctcypifn 

tauoU; OBccenunciepue. buequamumtooUbant.pi. 
•Mtf.tue.iin. Cafuble ^ag.oiurto.wefet.toi 
naCTctoctoofcf ftotbiOctma «ffrootquarto. icrtioflm 
piraa mtmuoinetocVtf aD fe *f"\ttit aatDneaDMron. 
omt a D pliilipputm ctncmue U tlabc in occurfuaw 
panco tot maoucct tn boeant ftinteferto . sQuterrrittiQb 
Diccbat tftanecti ipeeni fric^ nia in rnont? ttif ofcuiafeu 
*at4Deffetfactur*.b. »fi 9 ta.UatrfluittfmopftsAt' 

aficctt qeofieis*: £>:6 roomta^baDni pjofluibue 
totq^nncritonfeadio mifaatcfif fignaflmanU' 
nis affligtmut: tuegfesCbla ucrat. Vt . OEcctmittoflngc 
ti6erefptrcm 9 .$ertf«ilD.i tamcumquipHccDattnni 
«aDKtoetjo.t»uioriicapu< aoDiatfemperobferuattati 1 
eaoinchuiuebiet. 3lD,i>ccf. Di fcoccm mcam ctinimu» 
«f Ccccnunt. t<, l3ancm croinimicietuieetalflpt : 
en0do?manoucauitl)omo. iceteaffliga. CtpjmBfltt 
a^. Cibarta.w. £>ia«o. angeluemeue.tf. Jftatil 
>f~\ euequitnDcfcrtircgio mcauDicriononcntmKlr 
X^J nc multituDiru? populi rctfe ncq? aDozabie Dru m 
tuaWetuteiattaOiinibutue emtegoenfbne.€t. 
quoqjfctuUtrafcnntlcjctarfu v-r enerutqjftmuUtaftK 
tjtctonobiofpirituatfnebe» VJ gauerutcuwtoflfrnw 
ficiamueipeoe. $2>er Dntn no tC0 filio^ tfracl: lotutufq? c K 
ttruicffispmfiliarufi. &ui flatooiatwrbaflbiirratW 
tccu tiuitctrcgnat.ao t>ef. aD mop«f fecitfignacowt» 
attc.fpi.wtimii0DfticC.rfi. puiOftwDibitn*.lM« 
1~v«Hot>O0ignojarcftee Ducjprcmc^UgenicaJittl» 
4-,J!qtnpatrcenoariomJ0 teauttoeOtaitfbaoupm? 
fub nubc fucrunt ct omnc* ». Jpiaipaboroemcnlofl: 
matctranficrutctomncem ^ip6nceabmutofcft.>nfti JDftica.iut. 

Himflia tua" ft> bne cdtfe *oa cfti ferip ta (n cozbibn» 

nuapictatecuaoDi: »r nottriequefcitnr f Ugiturab 

(jinfoia fpcfffeccicftis inniti ommbae bominibue mamfe 

tnr:crttuitni,ptectiocmuni Qatt qtncpraefhe rpi tmrn^ 

atur. j^ct&o* apnno. iwfcd frrata a nobie ct fcripta non i 

ftfurt wnati.ttcotboeCci» atrantfto Cco fpiritu oci rjtut 

lolio^.tJtUlasofUa». 3b mmintabalislaptDeisfeDin 

M. a« *utg?fl iefueipcra* tabulie cojoiecarnalibue. 
aitD^ieetmatiffacta^ttir fi>abbt)aot>S oiabmtt* tn 

flmaamajjna.f. Ȥ*o?6 alcfotebiaafi. $eccatamta 

vtd^crftt.ftwwcoMn- £ 0- jma$ft # o;tfbt8&rDftita 

aumauttocnif* ttji.tf. p?eceH.£9{<hl>tfc6fiairfL 

ferotroiattf^pfeteufc Denan.ct&tofbaorti». jQft 

griifi r{» lofriummtctH apet abo?atc02crsfa 4 t)iabaB*ao,j! 

mmcu"etmDnonobabuite = «ffiumt », jOuiebtueraa* 

qtiifrtifpitttuimeoeotpndtn gnueft*. flflerbo bfii £> jO 

uraeritprafrattfmenmfcb jFatmiioetuo» Oftuati» 

Wltfacieerie pxofccr&efti in owMttitmaWoWtas. 9» 

«aefDoiuam.lDeoautgrati gatariu# .1, teno.r. 

aequiftmptriuplwt nos in f"\aalnffapoUoiu0n6 ab 

tfroirfattoDoxemnotincfue Js- / Ijoibuencq? pcrtjoicm: 

mamfcOatpfrnoeiomnilo^ tcbe ieffit£metbeapattcui 

foquiacpibonus oDozfum* quifufcuauueumamoxtms 

ofOinbiBquifaluinnntct in ♦ quimetufntoeeftatrce/cc 

Ijtfquipcteunt 2NcMocm ctc«egaiattjtc.»©ratK)biBct 

oDojmottismmoitcm3lne pataoeopre nfoct ofto Kto 

lotcm oooj bitc mfcitam. €t rpo 4 DCDU fcmcapfu $ ptxie 

aftlKcquietapDoncue i JR6 nm titcnpctctnoeocpftti ik 

mim fumus ficut ptariml ao cnto ncqua fecuou *oin tate* 

HltaantcstocrbuDctfeDcrfi Dnctpatrtenoftri cuictt #© 

(frttatfficutctBocc^abcoin riainfeculafcfofamctu^r, 

ffotoqaimut. Jnapiemus JDnenemtta tutot«tjpflc. 
itttfi nounetipfo» ?menoa« pk irot ty fic tSetto 

lutnanquiDegrmue Gcat4 >*-< traffcrimiab co4 too0 

oanHomntfDatutje cptts ab toocauit in gtatia rpi iatmo 

twaut cttobi* «pta noftta cuangclm quoD non eO altoo 

M 1 1 

8 

i^ M 10 11 1. 13 
IDftia nififut alirj 4 boe *ttttWt rt 

toolnttoucttecuagrtitt tff. 
r :> etoUtetnoflaut r.ro. 
/ angd*te cdo cnageUfet 
twbie ptcrg- qti cuagdi*aut= 
tn*\)obi0:anatt)tmaCiv ftcttt 
potr;tm*Cr niicittrtl bicoft»» 
qVoob» niagrfHaacritptet 
ioq$ acccptQC :anattjemafit 

«lUfti.trtti t«.Bc A 4W«tao 
abeateue.merj.lcc,imco\ 
Ifr.ficnt-tJeco. iLc.im. 
*T\ otocnf fuabcoboibua 
5-w anoco^autqtoljoibj 
placttrv&iabbacboib) pla» 
crre^tptfcru*n6ciu?. r.tt. 
•f"\ otficnhjobiefacto fceo 

JL/ eaSgdi&qo' Dobie cai 
gd^atfieamr.qtn6 c"ftrjm 
tjoitm. iBccptmabrKiiccgo 
acccpi illao nct» ototct : fj pec 
reactationt?iefutpt. r.tot. 

Habifttoeni cdnetbttoni 
medaltqniniubattmo 
qmrup^amotitl pfeejbatec* 
dtfiatei ♦ctpuguaba flla et 
piofttieba in iuDaifmo lup:a 

mnUofl coetantos mcosige* 

rtrrt mco abtlbatt* emulatot 

etiftcfl patcmar 6 trabiriona 

mcatfi.^ctim marucrrtm . 

InillotpcJDititicfaflbt 
faputfuieiiaboiabac. 

fi&imrtcercgnfl cclo^lioi 4 fe 

tniauit b on u fcmc? i agro (00 
CtreUOm. briijicwum. H liaparabolapmifittiiW 

rf0.ft)irTr?rtgnncrlovW<i 
rcmifluitfemcMagrofuo.CI 

aftt bottntrft boitfl totnit m- 

mic^otfupfcmiaaitjfywli 

inmtbiotrirlntabiit. 

■*= ecfctfaparabolafcfiin 

JJ 1 ' tetfrtartdc uta n6 M 

poftta:futcrierJlaUif ptrt 

ooltflcOiiTcrtai.^lccrti.tjp: 

niU ff poftea oimitfis fbtitoo 

etac= rufttuno. 
cciTfftatitaotfnpHer 1 

rogatre «oitrrrrnobitpiri 
boia waniov «gtt. lOtti* 
tcneait AmCmtiatboHfifc 
tail hU*boio^crfpicttctt- 

pofutt q» agct mut*ii(m 
ftli^r»ote:bonafcml WBrts 

gni ; manta filii peffimi:m« 

nio? fatojOpaboi 9 :mt(u»tf 

fumatiomuot: mcffojti ip 
\U ««tttfi.Jitburt.i 
ialitfbmrtfl.an Jftflbtttaut 
crcattit * gubtrnatttr oiom 

fcti * i oiutoua trinttatt nfii 

*»p*cifinitaftro?icra 

0ft^J3oroqn itroo ciM 

no potttcrtt furt mui altlW 

ffnuUufcftneuctnctotf 

0et*caomatU«£4 

DiccfaDbft*cuctfe. 

aa # 4trtnoicef«bi 

(jor.^^fifcf.tit.lcCJW. 

ftctttfff.ptcrouaoicc, 

ok otne . fuie inco.u tfy , 
Kcgttla j)Ut- 

HtfeipowtnttiaUftbof- Itfet cptitelcgtenifipffte' 

foitonnflluibnuiicftoja* le(atfi*no0int$o tefucre- 

notic franflwc, tf>«tio. bim^tottufttncctnut crfttr te 

aemrcraapprrntufiteuo futpi: mfitioiHbuo lcgi«. 

itBonoifacbcuotfnut #^opf qtfcjcofiib? lcgiattui 

tfni* fobittr» officti'0 ci tpad fttftcabif oiflcato.jOti ft qr? 

tfrWuaMdnaoonoccipiat tcoiufttficatiStpoiu^tifum» 

Sf J9h.Mfct6 ftrticft. f iptpct6jc0inn4b)cfcU0p«i 

at.an bcf . * ao t»cf. tot mtftcccVabftc jaca^iagfiat; 

irtartfir\ &<fi fnrrit bftieo «QuooffifBfrftfiifabbatoaft 
irimii8.il. Crttftpattftge trpruagcfttnd cucft. Dcfpcrc 
nirartnufiSntgcnitutcCprrt tiifuibbaiierftt tt tpecfimc 
frttncartitufctarfi * ioinibtt ruo.ficfcftocicccptofrfto puri 
ammnttat? toto coibci o?e fuatioiebtc' inarfr . f?er n oft 
tn^arlaabam*atojbftbi to.ciic.ifrr.fcti fcbaftianf. 
(im^tbia^iaiCcfaJlb ,pcrf. lotft ftetbr rjir» ao nitmiae 
-.j«agn 9 0fto.*.foCobc tocfperaein. £bcteatc?trif* 
tnm..loa»Uflt.fl. Lrctfoa. cfiaiiisff.ieiottbftteacfim* 

afiafitbcniffrtprrt^an Chtfgttof.lfr.li^f rt.ct.r- 
tbtodjiaifaci^ci tcftitt agnrtcfftmfti.tcbffira. «t 
qi rrjJbmftbtUfrcrat. 4£»^u0 ab toltimao tocf. fcti \yindtH 
ntijbmitftflbamatacobo fitmfo.tc fttafcbaftia- i tt 
cWtfocbtbat . Cfi atttoc fctarmrr#tiana;tr rtart. «fe 

iiifTcntuibtrabebatifcgrega tpeituraftinofetlnltftiito 
bat fe:ttnu?6CO04 ctcirran* tftfict ttbicto frfto fcti feba* 
nfionctrat «ftmulatioi tP% ptctmcma* lcc.flerfit t Agt 
fimlcftcrtcriiubdata tot bar nc.i 1$ . tr fttofcbaf. ic.cu« 
nflbaeoacctcfab cio iniluift meo.Copjatf. ^ttfitcf.*, 
maUitonc' &et> c& toiDitK <p peft Ijtr. bittft frf . ftri frbaf 
n$rtr*«buUtctabtocrftat« tur.tocf.oftteeefittriirf 015 
mipuidinpetro cozaotbud «1^0. tr bfttca ?tf gft Irc. 
JbitBfniutte9fi0g«tili«*n6 ruc.ifirf. Uti agttctf nirttrt 
iaDaicctiiui6:quomficogi0g« ftet tx ea toffBaDtoltirniefccf. 
frsnibai;arci Jftoe ttarars frrftottfuii Wttoefp. ttcarfi 
fotti:*n6crgf?tibu0prt6jc* mrmo.tr rtefioincf. crfaneta 
^nteeafttipnoiuftificaf cmcrftia,tenaii.*Drt0r,et 

W 4 


vit 

tncraftf. Critotnccntttrtftau, cmcftmfr.bcrpcmffrfltjcro 

Mtftftf.ettotftftetbefef.p; ficttfbftita rfer.iti.totiififl 

ttt metS.lcc. ejrrunt ftr bcata tf tpcru trib*0ini*flMc9.]b 

cmctf.f Mr.be fcf.frtfagne' Jndpfo tfitmobjaracctiara 

tie/i cefa ramct». Jbf . <tf t ft o&an.br tau. birtebrucctfc 

cue.infctfafe.poft Itjc. ttcfpc rfturcci piet>cfic.3ll> bftMo 

bfttremintocoittoftf.cfimc obmag.birftruran.ptincW 

«no.be tfctbenatt. iDftirr abbirtarrt. Gtfer.bi.totf 

infirfto fcti fefncftflnir.nirtti( fictrjctpc. i^^CoUtetgOtnC 

twoctcftoitjarbftirabfqtab cfiarouob?fe»abbototurm 

t>3Aftfrocco*8c fuc pfal. Drrpct^.^ttbcibnr. cfial' 

crnt.^CfeObir. cfialiiosia buob53tfribietftrt.pa.ifab 

bccoi tonPmarttif pibcbftlc bfibrrcr.ti.euc.bcr.&Writt 

crfatifcf.cflntfo.tef.emcrf bfiittefttfreftotitmfti.lJifr 

tta.Dcnati.ctipr.Ctfet.ii. IWqnln.cucafcftofctfiji 

totfifirttibicmrtfto&tetttee $e.itftt)ttfietbecabfQt8WH 

tnttJUr.(blnm6riftftbcitra tt.u8Cctit»cbaftt»ibicttbcf. 

cmertttanactim£o«bceabe fttmfo.becafbetpcffirra: 

nan.*bcrfce.3r£qfftjocfef. ftinofctittcoaftitotufiettt* 

ttr^u.p^trr.cuc.fitrftcttico gt.cfi ntfo.be tfc 3ti qfilff 

fctpDtttficftetccptacpnictja cucintcf.f. tebaJamciiafi 

ftcrcncfcttcmcrjtiana Jti etbcfcf.fjrcftaurabificfo. 

air.t.f?aerfi6c(ripauii cue. «ftmotuCcrutciutjcfrto t« 

rraCfrrcf infcnaCctiamct\>c; mco.betpcrittjcf.bictcbri^ 

Cpcrebfttccerotbcref.cn me? ccfiftm^o.beotcto&fto y& 

mo.be tctd poiitarpo bt natfc fi fojtc itt. aft p a n fi ca tw rf 

uttatcfbrtpe ^tfqftfcna cur,ibieb?fe$ntib*te^ib* 

ti.poftljcr.cue.QrVftctbcco. tocfirjctftefctietffeabpait 

3tcfifo^cpariBca.bt8ma# t>tbicmeftiee$ulaw. fcfk 
tnbfticaUjc. eue. tomfict oc netofca* rccprte JU& Jtf 

W\cfim*o.Debftica*rjpfto. bcHKtttft Uc.br fttpfrtu 
bit.bnteror?p6ecua0ettire lyabefbclnfiricae.ptpiirtfl. 
ftautabunfpftriaaebtf.tjoc bfqjabcaputictunufictaaU 
mdbtbelurt-ecriati.ftftbac tattotfre bciptep^oclarw 
lct.bcorotl.bicttbftice.uf.ti mfttertepKDfticiafciUtftfi 
taabtafio cetatfo u butofil cato.tbfiical.vibtctCbfit' 

llll|llll cm 1 7 8 9 10 11 12 riini*flfirtDeWc{toW.nia &n^r*jctcmtBWe*ofl>foa* 
KMttamcm.*abb6ml«. tHgi.pafrtK .iDmaii Itr^Ji» 
«D«*an»lS.u«-fc.»ft*. atiL^mte*magn*Mi*«tt 
lflB,"i.&Cjatta.a.»ir magn^uieoesttoe. flirft. 
iif.p.iaaoa.an 3Ua. iu.fc bv* £>juno oierfi. Sn.fl&fo 
iauDace.3. 3Ua.ii.fr. *aa fibrf.£.»taoDir.caaUto. 
Dabtrtto.cfj.i6ft*Dett«. t*. «pie.JlLflftcmojfai.tfene» 
jDtcDiuie.We4teit|pOo*3 Sr^iptf (ftoflmo.r.i, 
Dftrnciiw.imnncDf a«r .^cipio treaaitbe*cctrlce 
t»r*3Dcu0crcatoj. tf . Sicffi tetta. Cerra aut crat fanis 
timaojo.^j&Iatattcratau; «toacua:cttencbjcetatfuat 
tMBttueparaoifiifcolupta faci£abp(u:*fp«0 oeifctcs 
toawiapioin4pofott Uoj*} baefaeafr.tfrlnfrtcipfo 
ijaefojmaacrataUa.i i$g fentocu»tdii*fra*ctcauiti 
«6dfwtttliataa.K4rcmu ca^oicj3Comiflgine»f«mlu 
tfoao^pct.^o DfctS. tabin?faa**> ^mauitigie 
rtqc.ao.pfcffion^ift crart^ bfteboiembc hmofef tnfpi 

Clffptfaootf 3tumaffi.u\ c JD^JIjfian. t d ai fa £>i a fic Y^Wfi* fc* Jf tat lur <£ t fa 

«W*t«tf ito. * JBar luc^ipc(rct bona: f biaifitta 
DIW, O»o . 99$ fempif nc fc t£ a tcncb^C 3 iprttauitm bft* 
ttf . Dc trtmcatc . jBota * non toc« btfcf ttncbiae noctf -f a 

^ffi^ •J 6 * "^- £ 3»P^pio0^cwaaitce 
^.aftpunftcotionicucncnc Ifif tcrra f fpsoftifetcbatar 
imcni jteffto tof«ab p«n. faeafts.Ct toiDitbCcncta* 
SDripicto.Sn JNa # t> .0*. fecctat icrat toalbebona. e . 
«ftiuocart.co aiua crfatt Jgif ptccti fiit ccti » fea t oia 
Lf «m fiput S. ca il # <WWW*^tt.etWbtt.tUi|. 
Stta.OIcrbacaro.&ipoaa f^tjcit^tfDe* jFiatfirm** 
Slia £>auw nog Dff e toigilfr A_/m*tu i mcbioaSrci:* oi 
tncuQoDinootD^mietcaalla aibaeaqaaoab acje «£tfent 
fltia. p fiacDimittl. «6 oe fitmamctfi De^Diuifirm aqs 
PlwaBl.fjiococt*. latta* gerlttabfirmamitoabijfeij 

b«> «l itA 

fclficarnlt*. 

ftStfa|>firmamft6«efatf6 torroiJo.fadam». 1 .«. 

gfra. ;foimaufttgtfOlii /^tp^ttte^ljerbtM 
hoictn t>e limo terrc t ifpfr*: ^Witnte * aacrfti ftraf 

tntiei*faci« fptraculn tttte. iiittacjcnuefun : liffnfii»» 

Ce fatt*ei)6fnafamtiuM derwrructri: tt»abeiu\mfi : 

a.jnwinpiofecitae^cdrit nnotKpCfmcntf fctfjfpcrofi 

tctra»creauitic«boicm€t am. v> Immifitbnelopjrf 

fatt^.cetiaCtfact*. Intt. <n ac>S:ttultt\m6brcolhi 

no.I j&ature. 0» C6Crrua riue: tetiificnuit to(H qoa» 

cftaratft.*. 40ct. t-W. taleratbnftteabawmnlit* 

7— r* ocauttq? Tje*firmamen rcmet abburitcaaD ifiit) 

VAt6 crtfi.etfctrfi ?\}cfBC DiDerttquit) toocarct ei. §t 

fmancmcotctfue.^iritao bocauiinomfeimtlragov 

t>ca0.£6greaenfaclc?fabce t>c*irofuofumptaeQ. 

lo fnnt in locfi b n fi : t appate Uoc nfic o*#MMr? ttwtt «a 

fttartoaCtfactaSita, *►■ robc rarnemca.«tt>otprto 

«trttt ewo bflo boiem t po* C*b«. *nm noc.i .^poH 

rutteaieat>tfoi>oiupta«au ^•P^ff*'JJ3{!^ 

oparef tcuftowretillfi. **. t*B* ^aUaw^fWrto 

*lataueratautt)floo^pa te. *y*"J*S2SJ5i^ 

MQiCS toiuptatt a ptiripto in TT J*to&-» l #ffi 

quopofaitboIemquS fo?m* r^^WJSffi 

urrat. «IBtopcra. *«•*- banc.*imflceflrcgnfctcUfl 

Setwcabltt^artoa M Uof paWfamilia8:quiftiW 

fe*c6gwga«6efcpatiuarri nottMiwc6imcmopMtW 

ftmdUattniartaCttJtoittJo fntoineam faa. «trcuqui. 

»efltetbonfi t ait. tf erminet ff>mcto bcatt atcogJT WJ 

Srral|crb6\)te«ntetfactW jg^^W&ffi 

ttoattanSmmifcrtfactfe nttoirtrtfaDetcoltta^fnift 

fruct6<artaBen9fu6:mi*fe toSoprrarwo coOuatjBiai 

meniftrtwrifoatfaBterra. teropatrirami^efi» 

Ctfact&tita. JDttitbffa OincmrectinfitenctcfconjM 

l>f*n6«onfieffeftoietnfbia totnottercj eetftqwoaWW 

fictatnuecf abtutoziu fimifc tetectooruooficinftocmi 

fibi. * 3Tjctocron6Iuenie* poffiDctcIfifubicctosDotttm* 

bafabfatoifimttioeiuobirit inbomo. *fr Stfbtaroiw ■ 3tniantfb$ 

inrt tm*m parabiffi ao an; en 4» & riftt ©ccc fcor fengnfc 

tamwftmcnoildamanirct niefratrietuiabclciflmatab 

imtiDirtHcf.IuDiuiDnc mcttfra. v ^aleDittatra 

ho5iaatabCf6oimct ■ 3Ro ioBetuoqajrriutoefuu tfts 

tf mflDneauDiuiinparaDifo fccpit fanguine fratnetuiDe 

KimufroynaoufcffcmCt manutua.<£cce.<&t , ia.9aiH 

rtfcwtoi. **-* ^otfljraltijacDicnd -oicie. 

Cic itaq* parerfamfliaa <Ccoeu. tofn> aDpafctjantft 

aDcrcolfnba fcinei fai intruieittaifi it.lcctionum. 

inchozatcrciafcctanona t> sDacntrenobiebSemfam 

ttiittictimaopcrariosconDa t l> ifctcre "Jniantuto 4. 

nt:(tuiaamuDibuiu0initio mciDc^abciictomco mun* 

nfmitifinf aDcrubienbaplc bamcquia rtbifoli peccatii. 

b^fiDdici pieDitatoiee mttte Qfhfererr. in .£6fitebo* 

rt nort beftitit. *. Ctccaoa tibiDncquoniacrauDiihmc. 

quafionuscrnobiefactue? be. Cofitemini.an jdcub 

fomsbonatrnalti. W&ttt beneme 9 aDtcDciacetoigtlo: 

nf fijitc fumatDcugnotoitet quiafattue ceaDiucoz mciitf 

ttMUmttcmfi. 5. Cbcrubi Jpfum. ; tfnDirt*c0(tt 

ftfianicn^aDm attpt>crfa= firmamcnto ecliflauDabilie 

rflrmao cuOoDtfoa toui iigm in fccula Dcue noftcr .•> i&e* 

titt.OiDrte. Ce.nona. ncDictte.dn JtauDatcDom^ 

anrcimimmanWcnit numbecelte^e.Jpm. ciw 

* .1 ibaDitifipaDnocMjo ■■» JDfic 

ri^orciaanoctifc^aDabia; rcru#ufact*renobi0. Ur.31 

M.jbcteaqoocpabab^aiia gnatioeigfiati6en«ftrJ*ft0 

ol03«Dmopfc\i&onaaut£-a uacDirntraiiDhmriilr.an. 

mop&tifiti aoaDucntil Dftt . j&imileeftt-cgnacdov tiomf 

ttnofmna toeroab abucntu pat rifamiliae 4 crtt fmo ma 

BfttofipaDnncmnDiinqpic ncrdbuccrroDarioeittincarn 

mcatouvfctiapn mifft fftt4 fuaDicirDne. 2&n*. ord. 

mmrtfptrni » tarbe tocn icTs ^vxeeceipri tni qfum* bfte 

ttsacccpcrtit. ^ SJbic*abrt l^dcmcVerauDitttifiuOc 

fettBtinebiarbne aDdia^ ^pctienolrrisatnigimur # 

imncfno Dne : nun^D cufroe tm nomie gfozia mifcncozDi 

fattimcifamejjo; f Diritao terlibcTctuur.^crDomfnu. 

w m ^lt.bcfctfftfne.tbcmu tctpUntiatttBfertfitottmt 

nncccu«tar.lb$mai.d> infcfciDio^itatlqeceilrrtf 

brJ,6o. De*bc*.tl0tamft «poteftatenuatuncticaum.' 
ftnaftmftfcmpto&.caftte* tibustmpctaret. tu.n 

ttntn*. pquotfi.&florc&be GJoUfctutcnBtHiaqaon 
•0. Ctftaftportticatwirfru. ^5tuctafutratfubiugitt 
i.tf}uftrit\&.fce*fttuoie WimpcrarctmuDo:frrwm 
3b(et«bo.WinaUigDftitt beocteatoicHufciptrcr.crtaru 
cft cionr bw*Dft<tc 9o ijccf . ram fibi parcrt compcilcra 
ft-91bicQabrt.cn *&**. «StncBbitioio fctcbnobch 
£>ftc"De. oio . ^FamiUa tnam rc p fpitctct : cjtf tfcr actcatn 
cl6^tolcl>o|0.fl)pofcpifnc racrigcrct.babcnBtn^piw 
t^gbi.ft^rncritanpnttttau potcftatetobcDtcntm» cfit^ 
majNff.fietDenati*3bt>9 ptn.£>bebictiaat)iuct:cote 
oianfttottnaluKbfUda.atu ptfiquoDigne .pmerit; itnv 
Crnt jlntt nouittimtctnomf ret.Cu.an. &uiDt)it&ati» 
Cimt frni multi cni fnt tooca^ tota oic ociofi refponbcrfittt 
ci pauti toeto cUctt Dicit Dns. birctnt ncmo noe conDnnt. 
p j9gt.01dt1tS.d9cmo.Di p.&fP.&ictt&tnowtuU 
fcttHieue.tbcnati.firutaft bftica:«ucfittptrtotitiKi. 
ptinn.^Dcdple.a.IlittJtua qfifictDcnjc. aD.i.tabw 
t>. J&ucbi. jPct.ftOaoihta rctaobotasficutinfct.30 

«tmipfal.cottntf. t.t. Mi.Anfb^fcflaiLutaM 
Y^u^ftasbnmancotfcjis ociouttct *oe m tineamta. 
A^lfatilcognofcif:c6fiDC5 p . 49ag. fcrtaui. ftt.i. 
tatafubUmitateauctot( J3ec ^— T nbeeffrttticfttt cotfc 
entm fa cilc potcrat cffc rjclle vA n?oo mottl tnttbmt: 
ncquoDmanusfatra cSftrtt Quiobcbi£Dot)iucrc(otmact 
tceicQieflarue intoitatf fub« aiinpoteftatf *teffa Dniiuo 
uanttaroaiauit.l*3n p?i r^pttl ^eultt * tittc t)uiUgiu 
cipio.cft atits. ic.icoa. fibibtt: t mo?tc ubifemctun 
/TvajcimccuibfarrifcttSo at4uuit. WrCulitcrgo. mi 
VLPpotcftatlfudinoftnCa 7-nf uDeappa 'aiiw.f.o. 
fc^tSctblljoifucrat trabitu= VArettib fne feUntariW» 
tue : t>t que (cti m pfib? poft.fc ttatcrt t cn pctoi? nwritacittf 
t4tcrcDifp3ncbat;cunD*tace u^tfab^ucmutawnopjtti* 

:ffceta.tf*.*tj. 

$ rtwrf* o bomo in ifto cjta q uus tile * bcbiaicuo poput* 

aartt : rt ittwufefcUi pcna beftcjnatur :qui tn dectts fuis 

«Tnngcrni. . 1*. m . ab ipfo mnnbi cjcozDio Hu te= 

Gonrfms ctcarotf » eiuo cta fioe Deu? ftubutt colerc cj - 

SprraB erearote.©cfpu ftrton Drttittt in Yjincecultuca 

ufl&cumtDeciuecricjifitrca laboiare Ltrtio tttrta. 

rurafrrwnri.l&mefitiio Ud >-y D rjnoerirnatjctogcnti* 

Bfaicri0:*fiuBpo«nan6e)c ta IwtoocafcquibnDicif. 

nmefue€tctitibipereurtttt jfcuiD riic ftatio rotaDicocio- 

cMDc&raiar:fotU0ilttt&en6 fi.x&uicnirrafartota longo 

Emu«^ Ditupater fami munoi tcpo;tc pjo tJira Ciia »a 

Iia0ogarti»fats4o rjic fta ti» bojarc nc#er,crat:tlu totaDie 

totaDiconofi.atiUtrefpoDcn ouofiftabat.v Qftoca cpera* 

tceDirerunr quia ncmo noe rtoflcr tcDDciltie merceMfua 

coDurititcmttincamcafqtf DiatDri0.6-©ft 9 .3D tcfp. 

aOurucntDabobobi». 60. aiiioUcquotjruncQtrjaDc 

^.iBwf.an 3tettM)0t q:eejobon*fumDintDne.p. 

tomearameactqtf iuftufue= flpacj. ^ffma.Tj. ftc.u 

ntDatot3ob10.fr». il|)agn. ^jeDpcnfatcfrarteequiD 

JtruQturta jUt .1 . j inquifititefpoDcat 2Du 

- b rraDienDaj etgo Dn0 runteuqt ncmo no0 coDurit. 

1 pteblfuaiifiaDcrcoU- ^uUuoquippeabcoeparri- 

Datoneafaanatlo tpe Dcfte anrta-.nuUuepxoptieta tjenc 

tiroprranos mtttcrc quta et rat. <rt qmD cirDicerc aoia= 

MeparrcaipotlmoDuprt borc*ncmonoBtonDurit:nifi 

U0t8tDcroK6*,ppl)etae aD qzrjircnobietjiaenulfpDtea 

nttrmn^oeaproolDfiple uuVtft-.rjtiftr)arrr*a. tUt. 

ois uie moiraeuoluit qfi pes s~\ ufD crgo noe a bono ope 

OHtario» in culrura tjinec ta v-£ re ceilantee in c% cufa tio 

bojauit. u- IDnDeabutarct nenoftta Dutun fumue qui 

f\ttaui0in (rftaUw.M peneamatrt0\)tefoaofiDej 

\£#bet mobulotjd rneTu tjcnimuo: qui toetba toiteab 

w tfqaie ca fiDe terta bone rpfio cunabulio auDiuim*:4 

aaioieernntrmmotjineeor* ab\)bctib?fctfeccnepotfifu= 

rartuo rmt €>eato;rerjjo ma* pne pjcDtcattotsfuttm* cura 

•r ftatcift terta t nona atfc lacte catniev iww tmt*« 

mumto 

Y^offumaetocroctcafbe tcp^urimr:qaafiD<acifi*iio 

I^Wncrfttatce t>o ja? ttia rie ojrrarii aD tuncS Dorto 

ab tntuquc^n botcm pcrrta? 8 gtatDbtc ftfltif . ' t>e tt 

tfimoraitaDtfttgui. flpanc ncbftt*. "Mft-o.jhctM 

qaip;citcUcrt'noadpucrtcta p»jflj)acjt. #a»5 ■**- 

«ft. *ft- £onUcrtmid)i£acc fT\tyeetqo\>t(kQt8fyU 

rcqtJtKrtoanoculuetuaents yJLi rftrtratccof fifamW 

qu4 cttqr cgo bonuo fa Dirit oprrart efric wortr. £nnct 

bfo. i r «ftofct*. 3DO#.i bnuCqMif«pnuiDrt3af:irw 

^trcftnoniffimi pmi* frni fiDcmfiinDfrwnraUbotit 

noutffimimultt cnifunttx)? £hricniminbartwa caq«t 

catipaaa^octc&p.tfPff* OiaCimtqacrit:flDluita*Dni 

fntmxn lcctio.t. wnranontwnir. <**"«* 

^p^Ojwafitfctaaboldctns a»qnnrrn K*ritnfcrfli*i 

X'tiaitdUrjtpotcft:q:qaa **^inar»DfioUbo?8n*: 

(ifotiiinaltupfutttm calojt JL quinonfiiafcBuitwKi 

ctatto ctcfrit. 4»fxtatwroiu micacogirant.&iinclofari 

arntuo ert: q?txtut inccntto tatfs;auDtopietari»infcrut* 

Coltjgitur;DtlincapicnuntD nntaiabus Intra&tsntigiiiit 

robojts foUDatoc. tir.wm prrDurccctoliofifccuaDWii 

tcnatcrcia. lcctio.tt. ftftinant. tuctio.iQ. 

Y^onaafitfcncctuointcis ^rSim4flfbiWinr:qaif« 

X./ltcitur:inc|folt>ciutab L.2ntefnctoo!nptanb»pa 

altoa.te Dcf«?Dit:qz ca ctaoa fdtur: rcitc octoOts rcB«rgni 

catopuiuftultifiritQlnDrri tur:ojfrartciDiumiopctfno 

ma wro botacfl ca ctao quc fttfaf . tfiuiWro* nfqraDe» 

Dccrrpita od Wtcrana Ditif . tan Wtima tuowarrr nnjK* 

^-TnDectgrrd lcc.in. ?it:qa.ifiaDt>nDccimaonO; 

v^i\jalDcfcmozf6nogfrfl tueftcrtt. mocaoctrati- 

taofeDpjcfbttcrooborantW of.P» J5H*.3CDet«i«" 

plufrpfcncociTc infimift: i)0 abbfo.MEftftft PflpB' 
ptouctttoicflaipctlat. tfiuta oy5w0.4plo.-Dcj 
ctgoabWtibonaaUaotnpa *Dcnatfuit.ftnttc<KI 
cricia: aUuoinaoolrfrcntfa: troib*ft«^.»w<J 
aUuofn iaucntutc aUuoriifc £alafl noo. »c.noni 
ncojitcraiiiio iDccrcpitacra« »«M«cn.antcuin«w» JDrwaint*, 

fofiu*mfru$r£rta*. tfto /-vtflaniog tgrcDicbatat 
ttttfiuibacDnica fcr.ijc. U. OJie loco tooluptatie ao 
«rnc. nWccfrfotamrrno. itriganDiipataDifn:qaiinrx 
ItMbaictOeruiniti.arur - DiaiDitutmquattuojcaptta. 
anttpartncatiffnftrtpSDfti J&oraentmipWoaapteea^ 
fHlff wfl*«tfcil in aHZj ftrta ctrruitomn£tertameailact): 
cpiimaiw. iCtfiinipra&t. t>binafatutauta:*aurutcr 
fcMtrialec.be qooppjlctao rtiUmooptimumelc. jflbiq? 
baftcaftuc.ftftDuclcc . be c tmieroturbDcilmtrlapiooni 
iiff.icwiaDcftticamft.ti (tyaao. jbiiniiacoiiicuu» 
t^,fi6mtm^.%fin6c»abra aumcnamUc.eiicnt.trqaa 
mr pppc tas nct be itr Wq? p-topmtat babcatar mtfi U- 
«lau.qer/itbcfcdffi m#», ctmeo.iy.funtDr fefioftnft 
lcrlpoireanupitrcnearwn* babcarurpwpiicraaftcttan 
Nraaarrotu*tntc*fantto tamemona. Crc ffff, 

e|t*nonbafxat.pp;*tat«: ^-vtnomrnreeunbiflnuti 
aptUc. i|«tintDcDitt:icx " grontpfccaquitircu* 
mtwmo.DcrfcCtcaDn tttotatctricrtiopir. jRomC 
frmt , dft broo ma toetofluautrrcti tpgttsripfr 
fnafK.fait mofccw pccD twbutontraaQpjioe;ftaut* 
at«a!ffto.3npiwtipio. autiquartugipecttcufrate* 
t*rtt»#«a. /*ruUtqaoq?Drla trc.u. 

EonnawtigimrDnetr* v^Dcnoriommcmfporait 
bokmbeumotctrc: ct eainparaDifotooluptatieat 
tfptaaitmUci^cinBfpitacu opcrarrtotcc tultoDitct riluy 
baWtccctfattuocaijomoi ^KcepirrjjciDtcrne.CpoUi 
fttatnucnti. $tantauerat gnoparaDu4comcDc:tfligno 
utftfoDeaaparaDtfAtiola aatcmfctcnticbonU malinr 
tttttapprutyiotnquopofa comcDao. jRn quaturgcmnt 
«Manqnlro^maacrat.r.M DiecomcDer(ejtco:ino?tcrao> 

DcoDatitfftboramuaDc ncm. Hccno Ua* 
wDcrmmoorfietignfi -f~\*&* Qaoqj DneDc*#t3 
pulrtuumDifu:taD\>eWDtt 4_^ea tDnacffeljominifo 
ui4w:lijna ctiamtottc m mc ( n facfamuo ci a oiutoxitt tfc 
twptraDiu:tignninrBln£rtc fibi./ojmatteigifDominutf 
tonictmatt. tvc.ni. DcuoDctfumocunttiaanima 


tibttetemcttoniuetGfibola nement?latct5f. HnlauW- 

«iltb* ceti:abDutiteaabaDa MinDfticapieccDfti.a. £fi 

tjt&iDetctflDtoocarctea. £t turbaplaHmarSaenfrtntefi 

^w"n fllo rnoa Ick« . *to irfn f Dc ciuitatib* ^ppcrartl 

-JL tfpojtc 1D ijcic icfus tor * ab cft Dirit pct fimilttubme : 

bisfifHaDinertant. tfrntqui ertftqatCcminatfirinmartff; 

femtat feminare femcn fttfi. ntffurl. f>e . 16n*. 

«CtDitfeminflt : aliuDtrciDit V^ru04c6fpici0q?ernal 

lecu3t)tn:*conailcatfie(t:ct rV-/lantaaetifiecfinW 

toolucrcficdicoincDcratUIaD fonceDepzoptnuet)t?trflati> 

Ctrcc'. €>inct'.btigr<.pat>c- ucrfaoiaDoctojiflgcntiu^rr 

Deetiofctieuangelrj qua ctionemuniamur.£ert>ft<x 

mo ffeecariOimi auDi 310 ofe botafi&rinalMt# 

fli0 crpoeno inDigct :feDam tificaotfnciuiiu* Dftkc. 3t 

monitioc.iRuaenipcrfcmet ^eeffionc\l$*,«tttefiaW. 

tfjambetitfl0crpofuit:tjanc cfi#fu.#.<ff>(W»e,o:6o'rn. 

bifcurere Mumana rragUitao pjeteDentf . 30 b9 . «».£{ 

non pzefumit. ^ettto t>iq . ant?tetibitin terra tonaoibi 

^jiCUettqti fottcitemkac funt quiin rojtDcbonoet opti 

!JipCaetp6ncDnica ptfa mcttcrburctincntifruchim 

rebtbcamufl: qzctfinofitoo* affctutinpattftia. dpjji 

biefemctoerbfiragrnmunDtt ^Feria.q, Uc.t. 

toolucfceDemomafpinaebis *{ m XmQ$ntftiatp?MtiB 

nitiaefigniftcareDtcctemuo: 4-/t»ominemfic Dcop!af> 

ab creDc" Dft nobtemcnfi cozti inatft ^ttnftnicrcturpiuDfn 

tabcftraDubitaret. JLet.cr. ria:c6fiuofojntarcf:tati6is 

©rponen&ocrgo qtj Dicit caparDiuinajiaibetiarcM* 

figuratefcloquiinotu; tur Jnftruercf inq-pzuticua 

strftcntie certosfcoercbtercr qua tiofrtfi calliDitatf Ditani 

cft tobis nf a fragtlitae #bo fe.Jn pntipio f ualqemiobi 

rutntUiue ngurao aperiret • (T \ tcni DneDc* 

i&Uiseimitlufcncycretmtfi C > toiDcfifcoieminnorfntf 

fptnas Dtuitiae iterpzetaritto quf rJccerat: iitrurit tnomiiM 

luifTe : maritnc ch itlc pugat armauit dQuippc qm cft m 

iftcbcAcctcYHamcTpincfut: tolofiicratptignfltunistotat 

quccogttationrtfna^pfictio^ 4bufCaatmis:l»oceOpzuocti *tf.«U"f.tt>. tttfcJfflforratfoucnwratin-- 
tenDu0. ler.iij. 

HDDiort ptcrca teg* tjua 
tifiboluntah? tognofce 
Kt:et qniD tbtinmti cucn irc 

EciHiiaDDifccrctiQuiqmitm 
5 inraucue Dn fepabolo prr * 
foaDwrf $ bomino iubfrt c6 
fenfit : (itctbtta qua liabuit 
pcrtiiDitctmoitf qua iffno:a^ 
batactcpiMn. jfccmt?teci = 
Dfrin tcrra bona » artuf it fru 
tfaminpartfna.00. ffifiD*. 
Jotwtpaoan. 3kfu0tjcrbi5 
twsdamabatqui tjabet au^ 
tnaitDffliiauDtat.r. $£§. 
jrautcma Lerno.i. 

Stabatabamintcrfcro = 
rcmetDpabolum:intcr 
tuam ct hoQem : inter mulic; 
ranctferpcntcm. Dvabot* 
ptnoatettitnoteat: ruatoti 

uwtwpercat,». Culit 
ramauu. LctMoferunti*. 

Dpttbobtfmnlirrfafta^ 
tiafallfntcrirtnuenit: 
maUcrinrauta fcrpentmum 
biraicrcrptt:lipaboluB quoo 
prr(crtonpotmt:pcrtiro*cm 
«ampwttjoplauaum artf* 
acttit. Utttom 

rrftambmjpatjtowmrn 

I ticnit mtraraimquam 

(rtttKapcratntautfmnu 

#ort|oolo* .pfpera t t6tra « 

««DBntataiapcrnitte operantur.afl. ttfobiebatrt 
eft noffc mpftetfum rcgmtw 
tctcris autcm tn parabolie bi 
xittctuQ Mfripuli0fui0.p9. 
25cneDictu0.9b Dcfpae afj. 
£>emen t ccr Dit tn tcrra bon* 
et attulit rrurtum altuD tentc 
fimfi er almb fcjcajjefimrt $ . 
ipgr. ^criauu. lUcJ. 

\ cnit£piu0abaDome(h 

cis: ff iimtcnatuiisic- 
birur. £>lus pjopiio $ rjofrili 
cnfepimif . 43lusmulicri0tf 
ettranco giaoio twlncratur, 
» Dfibcabut: Ttat .ttr.r.rt 

£l cwtTirin$fctp?0toebnt 
J-I DB^fcnfubrriffp noterc 
potuiiTct ^fcoli pfuabct : quot> 
abobus obc ffct . a t r if tp o bfu 
tt tp tonius aim malicia fcrpf 
«stnrcaf. Irc.tq; 

Ocnttfi aOntii$ mulict 
taiisnrtaturficrfmt: 
«Ttf cirtafc malitto fcrpft? iuc 
nit . 3 bcopfuafaf * pfuaftt : 

ifcttafftfccitrrxfeptacttcfc 
puV tfiui*butxirvtincnc 
roxDc pfc tto « optf ftu ttu tf* 
tcrutinpatwTtta.i' »ftf Jl 
jbittcrc ff cb Diuitrt cflc cnptf 
«0 tjcrasbiuirtasamatc: 
ritffMnu tf *«*»*»ft«< 

Que 4 Df muticr ftn f fcn* 
tenamipliti aifo^^a 
cdialrcra . $»o0a q fiiioe pa 
rrtcin toloje pccptaett. C#< 


JMftftgto 

Sua cfi fcfro mojti abbicta *. maUcte effctlufl in 

K Jnpiicipto. -t "■' -". Dcccptioncm tmplcQcnw 

^nrteta oua fcrpgti afltCfc fdt infrttjc fcnictipfuintt* 

T_l altcra qua marito pfua ncratum bum bnlncrat/tw 

B. S>e conCcnfu cnim mo^ ciOatumbumrructtiatiDfiljo 

tiflCcntcntifttnmciDit.lDcr^ mmcmrxnmit fnpfajdlcp 

fuaCu ut uoloxc fiUoo parctc emptum ncfcunt. Jcfui 

tnerutt. Hario tcraa, bcc Utccn9*D« Jr>fr\4n.ato 

f~ anc (gitur fcntcnriarh * bis batum cft. p . flpitf. 

JL?qntnanouitbrtpatitut ft»abbaw. Uima. 

tnfctt: « qui ncfctt bli ejcpun* •"V ontriftatar mebonu 

giturfentit:t quiigno?att>a V>ncmfcntcnttamnwn» 

Otprtituragnorcit.H &iaa* fc$Wta:mcruiffcinttritij 

mcn tocr i t)ono*i0 queritio ab $ Calutcm : glona (5 tfmpfiy 

Macdeftempatrtamquato* fefcmojtf.fcebtantfpWu 

ft ue pwjpcrate 4. e . »fi* *n . Ucia ferpcntis # bomiB ojw 

fectnmccciDit.c.pB.^ag. ptucommotuscft.^lue&i: 

Jfcriatt. lc.mtitin. latiamt>paboli$tjomiW 

Ojoncpbaepicccptu bet fitua bcnotatut»iSr.bt# 

rotenitur : tpcrfuafio naquarta. iltcttofrcni 

fcrptntio aubitur . JDefpicif >-r beobfobeno* fojW 

bcuflpjouibcnsrtferpensau JTj eyecratu0cftl|Oflii:« 

bimr Dccipicne ^pcrounrur cafum mifcrfltus cft bommis 

falutariamonita:trccipinnf jCtaHelirote tjoaisctlioiraii 

toroeiMtatoUoquia.WMjtm etbrceptuljorautfpafflapK 

frrta rerria : «.e. lctfa. tate tonboluit. ftr.-tm 

y-f nbeabictturljomGtjrjt -**^ ntiricf amriiaMB»; 

temptamo:ti:quimft ,JLeu8eft:*t>ommfrW 

taft obcbirc fetjtftf.&poiffc tetbolnitquf bftrotnoaw 

tutglo;ti8:bignitatcpjiuans niqjbfiflbcufl.Wbicemipw 

rnr. JFacti funtquobno ctfit abfc »bcofcmonep»aiw 

buamitiuntquob fucrant. btl mtcrtogat. ttuUrnnw 

Bbeo gautet ■ 1 *. ei peccatfi: ou abco iwm 

Cerp?0p5r|ttrafrcqDob abmifln.an. $rraf«aW. 

tol«tr:Ictaft»remiae f)omfe fceJ&fi*» HRots q»aifeocl 

nemqtiob optaait. CruUat batofcf.f*.to.a»»wp» fcfitcato.l. 

*af»urtein*tDtreaorfira& mtictaXifutiauH.Wlttettt 
«M«t*. Jbbf.MhtaiiiB m cra(tuia:f*febM««««t4 

, Sf! M JtaP a ^* Rtml r "" b m»^««mca#e«e 

W^« flpsgto;i5Dconua Ux6 amioo tit liiftrt«pateb« 

turaonua.JniJjrtJintrut*. «abrew.cjnn. «ftbittto* 

totSflnDcfeQontmro.ct&c Bemhp* JfiedSfeflbi. \ 

BffftiiBjnatJtattafttnirtf. tCccefaetrboe.jn <6fcObi 

fe*pttoi»ot«»fi«trtfi fru3r ofif*, 4pag.ti>i<s. 3c»r»4 

taljr.rrftaurtibfifpfrfxftri tioeDtaota.-co.hfffi? -t n 

ar(WWttjfffji.atJiaa<4itir lctnenctole.Sn. »caterpf. 

intlfr.ftftOtoih.DacteBfTiK ie. ^aj^bt». ? tf fi m 

fetjfttteftt, blauacefaftBi «afaW^.ftwgJSfi 

rjo fcto cfl mfo Dctpc/ raifte rrc<yto a fict mcoifatjr r,»g 

*otottntttta.frc^.iBtfi aBBfftw&s.a. fWmflabocft 

fitnctftcatrtbj ptmanrut. a.3nuwit ia ©efte rf rt 

tllau.Dltcncle.Brtau.Urft ntcoi. -%iib tsrtttbia fctfpt 

tmtftA Stattftf. 3bbftt« trtwtwQft a, marbte, ,, t, Sf 

!? , 5!! ; 'Sf*f foHin, ft ,a » f**»tW.ilfriWr*rfBrfleft 
Ut4tt.f(e.i«.MIfterctg r^ocoMlfifrrtda.tMO.f: 
(ti«jttbanuff«*otcfp.-p' rt fttrr torft fenifti nt» rte ro, 

tt J^-h v ^ a y t< " U wi».B««»t.«e»HmWiMt 
OatoHHocIrorpfunrfc.Bi «nratbffrftoffirttfoiiabrbo 
mnml.*a»\>i.f:t.m mtmtt* lUttktttitucnn** 
torabrtBttprca tribtfttaH rtntfntiictafrna.fttBiiiW^ 
»bba»a.»otn«fat Umt4X>tbpen»Oifiiptt»iqnR 
JiWnrmo ootnrnfrrrtttrrfttCbtnrrionp 
itrtfBgattje Bi»rao.BefarKWraarttr«.r*i 
„ftftlTt*rfa« afBftttbtCtrr». TftrmfftV. 
liM.«»tftH«Btoimraao tmitn Wcttonatn h.tcBoatft 
mtftc/tjtrfftftrM.riftt nfcafljrncrttnfrtiilfirf otro 
votBiaajctnrfo.Brf* ttffihtrmoua tantam. 
eett. Jtffnrf. utfa TnrnnmtcatnatitBBtMffrfi 
.btfftBfca trfttcltpe ma.Hnaiinto.Mtl.Jrtmam» 

1"**«;«*«»»«* tBB^*«t*ral*fnaltt«b«tB« 
•tbaftf a«t*.<»«arU«fr«8.jU.i. 


Y^oetfocuquicjetoifiecret oDojuKttautahotbnbirfttii 
A^£ano?genuitftttjatia Crcfcite ? multtplicamiriirt 
pljet Cuq? ccptffcMjoieemitt tepletctma. OEccccgolU 
pUcatifup tctta * filiae «ptte tua pactu meu fcobifcfiioij 
aft?t.toibetC0fcliiDeinUael|o fcmine DeftropoftbctfCre; 
mtnu<peiTentpulcti;rc acccpc fcitetftoiiaCttfate. jnt 
rutbiro^frtiiejcoibuequae noc.an.*pi**ttft.ic.tf 
clegetat.i*. jOuaDxagitabi /7V tficaucne in ftitntfi/n 
ce tnoctce ajjtt funtccti t cjc v tatruoDoloucotDteiw 
oirameljabentcipifi tiite ins tfinfccuo IDcIcbo inquitbo< 
grctTi funt marctia * claufir a mittfque treaut a fatietrm 
fojteoftittmDno.ifl JRoe^o abl)oicDfcpa»aiamia:aw 
ttojcoi «'* 61« « 9 ttyotce fOio ptili tofq? aD tooluctte cdi:pt 
ruci 9 3lngre(& tc.ii. nitcrcntmmctrtiiTcroft. 
YSipt«be*^6pmaebit ^onaarcutneu innubftw 
XJtyw mcSiniioieinetct cdiDtfitDneaDnoe «t»w 
ttumquia caro cft <grutq?Di> Daboi fcDeriemct quoti pcpc 
ceiUtaecftft toiginti anncrifc gitecu.tf*. Cnq?obOotflj 
c6iaatcsauicratfuptcrra:i nubibue eduarparebitarr 
DiebueiUte.^ JRoetoiriutt* me*inubtbj«t. *e.^ 
atqt pcrfecrue cu Deo ambu* (~y t Diyit t fie ab noe JFac 
lauitCtfecitoiaqcpq?p?ccc *5 ttbiatcliaDeltpifilfnt 
piteiftcuo.* etrecitftbiat gatio^afiuculaeiardiaSj 
ctiamnoetotfaluarcf toniuet cice rtbitumlclinicoimW 
fumfcmcn cfftfe. l*.tii* tetfnfec^ctficfaeiceca.t 
YS«ft£ritnpc<rifut filii ^ctmcmcrrpfujinranfDfaj 
JsyiWiaDfiUafli^oimillcq? DnfftaDiiciattttaacjftBi«( 
«nueft:iftifurpotcrc0afctio fupettctrapatti mcircco«K 
toirifamofi 5ltDcTeafttDc 9 cp bor aatnopcrDaafleDmuw 
tnulra malicta bominfi cffct oftcatne.A-f&onaarcmit 
tn terra: * cutta cogitatio co; um in nubib? cdt * iuraboptr 
Dis intcnta eftct aD malfioi bejttetamea «U *<•?■ 
tfc:pntrtuircumcpl)Oumfc ^*T retcntojncubitoiiieri 
ttutttnterra,^- cBDtficauit V^longituooarcrjeqmqM 
nocaUarcDfiootlcreefuBib gtntacubttoiumeritlantoM 
luDolocauftu oDozat^cftDne f ttijrjnwcubitoniroammw 


Dfftca.«Mn.L 

iiiiM. fcncftra inarclia fa* toenif aDmitaculn.3Enreco= 

oce:t in Dnocabttocoffima rumoculoe:(ccuelamlrece^ 

biaffimitatfrrVt*. iLocnt* pit.5flt4ceUtti6mvOcttjt)er 

cftDftsaDabiablDitfeegtc- bano capctfr.coe arjfioem 

Dctctcfrattecognatioetua crtcftiafacta tolibarent. 

1 wm i tmaquamoQrauc Cftautt Dcueabjaba *Dttft 

rotibi.Ctfactate crcfccrcin aD eti tollc fiUn tun qa£ Dili* 

j^rfraagna. ^noiccebfi gte pCaac f offcres ttln mid|C 

DicattbiimulrtpUcabotcCt inotocaulrn.,-©uytonu mott 

f«.4»tU.«tJn«i«tio.icfa tjnquembi«rottbi. jltn 

ufptfll jWJmlnci.tW, mota Dcofacnfictu lauDte rt 

^nfllo tpe.lffumpfitit* rebttaltttfimotiota tuafiiae 

_L rufltnjoDcmbifctpulofl £^ eb mitacuU bm .«. 

foo«:tattilue.£cccaftcnDu y j «faluatoii&nrrftcactf 

mu«bicrofoluna*c6fumma picnDafuntfrarrcemci t»ttt 

banf oia $ fcrtpta funt p pio tn tocatate ctcDanf facta * rfli 

pbctasK&ltobote. Cttcf. pfigrufication^nobtBatx^bi 

mttMt BFeqo. vapcrx c. msat.Oga quippect«tpet po 

cDctyojnofterpuitrnsrr tcntiaaltuD ufttDtit.-t rxrmt 

paffione foa Difctpuioiti aioe ficrtu attuD loquutur.<Eccr ci 

ptuitaaoe: ctelongc anrt rt qutstutta tiplroiia recuetftc 

fiuWpalTidierxna * rcfutrc fucrtttgno2amae:fcD tamcn 

moiflfut gtytafbuittot cu qutD prr mpftcrtn figmftcet 

ra motiit? ftcut pDictn e* ttt- nommue. > . Cecus lcccbac 

turftcuarrfurrccturunfiDu fccuetnamrrafcutcDiio ter, 

liMift.lv. £>uftarctabia= clamamcaDcuaitct bitetfft 

bamftDraDicemambKtiiDU me tocfaciatibi. ttabcmttrt 

mspucroebeftfttfteer) tita t>ibcalume\ &t cipiliartr 

ms tiiDit « wa aboiautt .*. mcrrpaba t efitn tacrrct a t te 

£mjQcti(IrtBbwii}aino(ho lcmagieacrnagtsrtainabat 

ukmwratifutinipfofcruo* 1&aboru.©fta. jCec*. e. 

RtotbitHtrreeparroabeCcf fi>fiocnobiB, 3nl*uMX 

irm.Crcs. Ce.tiic h rcwtDninatttcubint?mifci 

SrtqaucarnalceaDbuc rationrttuarriDcteiniquita-< 

NCcipuiinuUomoDot»a tcmmca. ^ifercrt. 

Idiamcapcrctcrbamvrtcrn: IDeuemcuecetu tcoruetox 


f ibibe^tut^ee tu i ejealtabo tt *otauitabjat»3 Dfcfenefjtfc 

f> £6fitemi. 3DteDelute baemanutuafuppaeru€e 

fcigiloDe^tttiDcatnrrutftu rpttmenebrn. €tbmet>i 

am. JDeuett*. v i^pm tcnfinteoeetfib^tc.fcjff 

nft oicttc * furrrctattate eu i ( r > onac# feDne 

fcculabfneDictre. < 23ntJ. >^mcntccu:*ingrctiims 

in. !Drfieantjeiifi*lauDate artbatu»fUijrui:biQZfugtt 

DnmDetclte.fm.&auDatc. fcromjfiliozfttuojutetu.et 

«irramd.*. GcteartiDtm* rjctnctieanimannb^nitim 

birrofolima i t ofummabunf fc tarnte bina tnDucre in ar= 

otaqfcnptafunt p ^ppbewe tbam ttt\Huattccu:ma(ctii(< 

OttiUot)oie.:,*©ftD 9 . £>ro nifcrueifcmiui, i£ fctM 

Djetee noftrae fifumue Dnt tnci abj&ba oirtgr blai 

Dnedcm^tctcpauDt-.at mcae iltcufaiutrttnmari 

mapcto?nfovt3itulieabfo= bomubftimei. i .S>cu4b 

lutoe ob oi noe abucrfitate cu Durtfti me itinere retto jfpc; 

ftobi. IdcrDo. 3Dbo.t»tiar rnfacitcrmcfi. 3lr, i m. 

<fttflirftoi6mbat*Dirt.»b Y~V tolncnb '"" :,a m> 

«f. KV jCccue.rii*(o.^ f rV^ttUMDeiumftiemge 

spftfDe^fohcDniraptf.aD nerefuoct eroircpuli tcnt 

^tat auticfiiBHjfTit fcdm gcn' J fuu Imabcoifcui 

rctrt aDDuci abfe tait tUt 40 tngrcDirnf tcrii ttpoffmt to.» 

iMefaciatibiDfictrttiiDefcct uerr.. «cniljpDtcaDfott 

tefus ait tlit refpice ttocs rua aque f ojaui Dnm btcee fcnt 

rc Jaluiifcdt:*c6fclhmtoiDit Dc*ab;tabarup;roCtKtaferiri 

ct fcqucbatut eum magntfo DcfiDcttfi mcfi . 3#f purl 

caneDcum-oojflBaSt. i latuiDireroDamitlHaquam 

-#fnnr?- i.rc.$mri. bepDjiaiuat)tbiba;atitlati 

Oftifiaiit arcbcponrein Dircritbtbebnemi* camclw 

lattreDeotfnitcnacula raiepotum ttfbuam tpfe cft 

fteaafaetceiea OBtcecgo quapicpatauttbftefiuotmt 

abDtica ane Drluut} fuo tctrS; tarUDrie<Iptta JDftc TJnita 

tmnrctf itia ocm tarnc* i qua ntbue irrnim trris t a . «.ttiw 

fpuituewecttfnbtercclfiet fruntcbno riamabattrf ao 

SniuerCaquemtcrrafuntcd rnmiCetcrcmciftUDfltta. 

fumentur. «r. 3n$rlue t>6i 3&cncDitt».cr^.irDftta.lo . -_:-* rferiafcf. 
+tim ,*t. flpffcKwmcifi; 

[i DamD quiDttis racta ttbi Oo 
nuncM»bti4 . ^agtote 

fctS. feriarcrrta. t.fma 

aolUfiigif tccactomnfc 
basefciequcmantmta 
ripjffum: icopztabieapuO 
tcrtmtnttamtibi $iUiein 
iflmm.fcritcrgonocomnw 
qutpjcccpcrarcibcuf. «r. 
jQuDjtagUiti. <6 aluaDoo 

bu0. ^fiicUfl bo.F.d. 

Orctnptftflabcfi. Jn* 
grcDmtuiomnieoo- 
«tuetuam arcba. Cecnim 
tjimmQn coiam me ttt gene* 
rattoncbac.eromibueam* 
mant ibue munDts toilee fcp* 
tenat frptena: maicnlum ct 
femiaa-&c antmantib^&ero 
immunbuibuoctDucmafcu; 
lumctfaraai. jLadfctt. 

q co f DcwlatiUbj rtli Ge 
ptcnaiCcptcnamaftip 

lom i femina : tot Calucf Grmc' 
(UufuBfaue bmopfc tcrtt. 
iDhucnum ipoft Dico fcptc* 
cffopluamfue tcrra quabjta 
gmuDicbuet quaojatjtnta 
noctibue:* bdebo omntfab 
UanruiquafraDcfuB&cictcr 
rc Ccmi (t&cbat fccue 
ttai rfamabat nuCcrerc mci 

filiftauio. JfrmcDutaa. 
^■jtofcrd. Jo&rCcin. 

SupWjsWtoiottbfOitlaa; liicj. 

«Oco^e.SfaJ £>£ot)t0. 
^cf.il6.inc4pttciciunii.j3o 
ta (t fojtc frf . trifi Uc . bc 4 $ 

piictoBhflbcaev.ifli:6cucnc. 
in fcrta ftrta i capitcic tanii be 
fprrebe ftfMta pcclS .crfitbe 
butofcftotfi mcmo. Dc tf>eet 
fcria quatta in t apite tetunU 
fict bc tcmtujcrft mttncjiatt 
ciictofcOo tant&mcbc. fiott 
cbftanir q>fi&bratut p;op;te 
taeter. t fktcneturtofqt abflr 
e(a quitfi antc patrtia . 3 rcm 
ftfcafiit.lcc.in capttciciunrt 
trnbuenictMfcquftib* cuc. 
Iict br fcQo cfi mcmojta tic tr> 
pott aD urrafcp ticf yu& * m* 
liUmafl.itmlTdfieitfiaumo 
pfiitoniS.iSotatrabljacDtc 
&fo? aopaftbabtcuc' tocfpete 
aft v^aoicj rua trt Bfiia» bw 
^criMoUontf papr. M. i. 

;rj * a&otanb S BOccwriimr 

' miamoct:taorcnouatt 

dfiQaturorrafftlitai; tjuma* 

nrtpta toaleatrdtgtofa tciu^ 

nia fcrdjfi pjoptjctarfi fcbttas 

catione cogno&rm 9 :4otatne 

luftictecomorioneqaa frcque? 

tcr populae iCraci mcttto im* 

quitatie inctbctat : non niCt 
idttmopiattftantttrpcu-cpu 

cart.i*.«mpttcmo8innic= 

Ui». <taerr4n>»Oow»- «P 

«wwc*miw*^«t« 
aqwittc. ju*o6n«W " 


dFtrto 

*pf^c » fotjel p jop*K«fl 2= 
VJL monctbiccnefcfcbicif 

bfteteue t)cftcr.C6ufttitm 

niab mcmtoto cojbf tocOro 

in icittnio * fictu « planctn : t 

btrutnpirc cojtDa twftra * non 

*cftimrta:*tonucrtirmni ao 

Dnmtefttirtrrnutf mifcnroje 

cft tpattcnet magnammift 

♦ muLturnifcrito;te. iv. Jn 

muATtw*, ifrtto.iu. 

/-y tftcrum fancrifirarcic 

tT wmu:pjcDicateturatto 

nrm:congrcgarcplcbe: fan= 

ctificatcccctta. &uccobozta 

no bttccniTimt nottrie quoq$ 

cttamplcctfbatepojiibue : qj 

Ijui 9 curatiome rcmcDta cria 

nobte ncccffana pbitanf x* 

in obfcruatiocCflnctificatiote 

antiqajtf perDiDitiubaicapjw 

uaricatioatijratrpianattuo 

tto. Oiuinarit Citrcucrcntia 
(anctionu tntrr qttbct fpora^ 
ttcc obfrruanticftubia babct 
femp i> uilcgtn fun w facratt' 
fttqti pubttcaicgctclebiaf : 
§ qti £uataiftmm6c ispitot 
Wr'. 3lbic6Ditcdcmouna# 
ttK»** iFiatmia-JrtUWi 
WftlpMutptat. - c*m 
|rry onttcttimtni ab mc <* 
^lJt totocotoewftroinicius 
ittoflftot planctu : » ftm&ttc 
cot Da tocftra * non tocfttmc»* 

ta teftta a it Dns oipotcue . .ftfl- 

CcteraW* Cfiicfonr 
ttenoitrc ficri ficut ppomW 
triftce. 2&n*.BKtfeDtrt 
tur aoototjof ♦ abrjacDtfW» 
ojrabffiiftta.aDfci.flft pat 
rjtccp^ DftCttflDicbtfft&ttfc 

Irc.ofo ^fa;- 1 «««*. 

*|^\ jiffta Qe bnc ftb«irt«tiiif 
Js-^twiciumoinbcnfrarrt 
folcnia * cogrua pirtttf fttfo 
piat:f fccura tcuottcmr pcw 
rant. f&ct tD^ft . troitmi 
fttu m uttif ab w.frnc 3m 
poftramotf pelmatrlrftftTrta 
rfiDnitatrt tnmwpnlmr 
«bfmaa.^Ccfrmc. ttf 
innoir.cn alff* ti&.mtm 
t>fq* ab fcrta $rtn cttf wfttji 
weptte bftitfe. 3f» ^n .occ B 
bic.3bfmain. jSontonfl 
Dae. »cfrtft. 

aonccPrnobieq»tinff : 
ftDia mtlthf rpiamU, 
rrie tncijoarc tctunqe:to*mi 
fptrtruaife ncijnae pugnat u 
n cottne tie muniamur laru 
We. j&crDnm. 42taW* 
noiae t-t $ . ao Yvtf.nn. <C*K 
raurifatet)obten>cfaatw* 
tclo t>bt ncccrugonccnnrtft 

tcrminant. sJpogt. i 

IncUnantce (c fittc ma* 
ftatituc^piciafWtt: 
t)MDiutno muncrffnmrffc 
cti: cctcttibu6 f tme nBtnflRi 

aujtttqe.eft.^ccip^», 


jferta,* 

^vimqitranfillent (epti 
\J »ieefl$l»taur» tnunD* 
actfit fue tri. *«no tcjcciteo 
ftmo »i» noe menfe fecunoo: 
otciinotepmno dic mc*fie rtt» 
p« 0*1110*» fonteeabylTima 
MCtcfltaractc ccli apertc fut 
tftcMcftplauiarue terra 5 
jiagintaDietjue t quaDzagi 

tanortibua.tf ^&onaarcu 
mmatqsoaobufl. JLe.a. 

In atnculo biei illiue in* 
gprjlaeenoe/fcwcliam 

tiapi)rtfiUjri ? :t«o?auu§* 

tyopi ftlwiji a'ca eie iarttja 

pfitctfaial iic.iu. 

J_ Wmgcnu6 fun tmiucr 

faq? iutttfta tn cjcne rc f uo : t 

oeajmoucf fup terra mgt» 

ntrtuw:amctnq* \x>iatiie(e 

mnMi cjenue fuu:Dmue tfeq ? 

lacBottipttolucttflgitffefiit 

aOitocin arcbfi bma t bina 

qtoicarnem qeratfpuetiitc 
*n fcncpucrme^acctpata 

linnw i ootno t male toz q uc t 
iir illi icfueetjo tocnui t tura 
bot& y&^nDicwfl.oifttio 

k rActtsqaicuipa.offcnDeit 

A-ypenitftia piararte pcee 
popnli rui fupplicatte .ppict* 
tc(pifc:tfiagtUaifacuDictue 
fcp peccatnm mcrcmur dc- 
mcmeraucrte.pecDo. *o 

4«JMW U»p.t4>*l tCWW t#D aon4oloD#We.O|6qMWrt 
tur tocpopultunfiieti.DicM 
cimr a D ferti » ita firt e toti 
qDjeasefi.qfi Wttm lct.fl 1( 
potr:mfi&t(aftlJa in <\*ttt* 
ptcfofobeCpamfabbifireO. 
at>\MC.5.lDaen5ffiD<gn» 
tottnrrrafnb tettameuf* tfft 
Dic toctbo t fanab if p uer me* 
fc* ■ 4pagnituat . 4>Mtu> 

"\atce Dfte parce popnto 
Jb^tuorttDignieflagcUa* 
tionibuo taftiga t* : in tua mi 
Cerationc refpiret. ^>er Dnnt 

jfcna fetta. let.t)ma 
^^queingfcfTaftintma* 
r^fcuUieetfeminawom^ 
ni carnc inttotcrat ficut pzece 
pcrat ct Dcue:ct tnttufit eura 
DominueDcfozie.JFartumq* 
€& Dtluutfi qotagttaDiebuef 
quaDzagitanoctibus fue ter 
ram t muitiplicatcfuntaque 
etdcnauetntardia in fublts- 
mcaterra.tt JDuftarct.itt 
DuoDue aliia tLctd.n. 
>-Y etiemftetcnt in nftaue* 
V^tunt toia rcplcuct tniit 
fuBUcie tu. ^ozroarctja fere 
barurfueaquaa.taclpMlae 
runt nimie fuc fca. Uc . uj., 

CVrrtiq? funt oc*© m6re* 
_>c*ceififubtmtuerfo teta 
cfnbcttm eubitt altio? fmt aq 
fue montce quoe operuerot. 
Confumptaq3 cftoiocaro, q. 

t) W 


&abbato 

mourtatatfoetma*olucra s-rfimmlnmtont*w* 
animanfift:be(hftt6:omniri v. 'ctaufifuntfotceabpiB 
q? rcptilm cl rcptat fue terra * ta tt?aracte ceti ; f pjohibitc 
- Cumfaae rtcrnofinane fontpiuuieDe ceio. Uicuctft 
fciatfinifrta tua qufo fcciat qjfutaqltftactues*rrtro 
Dc]rteratua.£0.1t>ffD' 4>:o teemepcriumimiipoftcciv 

Incljoata ieiunia cje Dne tum quiqiiagitaDies. 9&c 
baugnofauo*e,pfeqrc ncnibcDieinDtfqruMfcut 
ntobftntanaquAwpo^alif toiaemcaetoolur. Erio*. 
t*tnbcm*ittfnbueetiafinccii; Ofo-Jncijoatft rcjrtrtWi 
crmctctoalramue£etDitra pjtrrefl. «Dtcf.lrte.fjpl.W 
I (luafitraojflHcrteintra inaltiefabbatie. 
In cubiculu * ciaufo oflio o?a "p^ e?ramur tjoe ne in ba* 
patrftuO.&e.fliagt. €>*6 J_?tuftgrattaDeirfcipia< 
ucec Dnc populfi tuum atr eni tpc accrpto «auOiut 
KAtt aboibue peccarie cU te:*in Diefalutie aDmuitt. 
menter cmunba: qx nuUa rf w S>pee rnea Drle. 3iuoea 
noctbit aDuetCttaefinuUato rutemea. *. ^ntcconnrma 
minct iniquitae. ^cr Dnm. tuefuejc torcroDctoetre mfii 
$ftbbato. ccrtpjima mcctueemc^^tccto^wui 
v-fniiterriliomfeet tficra «Siojia. ttfinapie.w»n' 
VJin4btwfptratultt ttirc ^amtct qnatcrmerrabtfut 
ettinterramojtaa funt. m c ^ncjclie futeDrue maou« 
DdcuitDc^omn^fubQatia d uitDcte.Sn.Ccccnnctpeac 
crat fug terrSab Ijomie bfqj ceptabile ecce nunc rjicfifaiu- 
aDptt*;tareptJiecptioliurce tteintiie crgo Dicbue cAtta 
teU:*Sletfttftcttfrft *v 3n muenoeficutDcimmiirroM 
agPDfiL cftaufftaobf.r.n. mulwpattfiiaimw«fln»iM 
3«manCtafitnocfbluet ictuniie/fincaritaKnoncia 
iZMcfieoetitinarcrjatob ^a§t.o;i6.*ur«Dtu:p> 
iliUKtfitqjaftDiluutirctTam palB.rc4rcmf<r.tti.p2cv 
cc?trlquiquagttaDu:b^«eco> i^emo.Dctct6ficiifn JJ< 
bac*eftautDo 9 noe cftctojtr* ct tJ.Sn.^ifemc * *» 
o} aiantiii * oiuMuraetoja itmocatC cualiie. IM 
qetatc&eoinartbaiftbburjt tfnfteQttilujceetDieeno«- 

foititfi OiBtro*. r.m. Capltur.fCuinnp.tt Jtt U>fiuam^cl. 

!st((nit)f|)CDin1Dojtni5«ce frf .£bitrt frxl pcWfrSfftref 

tfcit. # £t ttucro fomnri toltimr \>ct. filtbcfttS pcfto 

otuliflfflne*palpcbi(emet0 c6mrmo.ocfct6matl)ta»rjc 

poitmtationc\E>o»niad5tta rpe:niftfuerit btflrTtnt:quia 

Inpate. ti Cuftobi noebne t«nc rcUbjabif fc 06 ftti tua* 

flftc&iattta i mojte fum* ttyt»n Wrimabie btferti. jk* 

qniqrinwe aDiutoi? ntft tc Q i altquo fabbo Sbtagefimt 
Dftc^jjpcrisnoftngtuftcira , bictafrftaruCvWf.fabbterfit 
taBl&ttcttaofaccefojti* bcfrftociimto. bctpeejcccptf 

ftttimfcricojte faluatoj ama* ocf.fabbari bc#ma bftfra 3J* 
«momncttaDasno*. #- btagrfcmrt befabbaro antc 
jtcjUnacnoefntpcfenctftt ofiicft in$ccitatur. ILttarr. 
nfl.mDctccerttttrtuBnoftca «Ftiatx fnbbfiaft.jlttifutoi* 
wWrciinc|uaenoflOne*S)cS c0. * brfabbfi aft ofttcdpalc 
DfUfl. . JRutb». p&twi- 1 marft f fltotjcterfitte iBeftft 
nmanr. 4tcC« U^ prr cotA vt- ! mco.rJbfrrArcf. Jt?(iULi<Xi 
a»«r.fab.*bfitc(irer.ir.icc. bfibitrt rtfttt$bfiita:d.etic.« 
fioMntntf.&f.trtfitrc,eae. 3ffttfutdic9Jtra(HnorcftaQ 
mrtiflfictbccontG rrtfo.ttft. I rabtf /*Wtt»cf.T$bfiirflcftmc 
fcittcroftf.^.lcc.rue.cotu?' mo.trbirtofef.»1rf.u.fotn?f 
fttiMfef.fftmlo.bctJteab nctt>et>f.cfimfo.t*tpr«£>if 
*tra(tB*ef*etmatu(f.ctftct' fabbatr fajtagefrmealt.JJfH 

miirantrtcpoftnoni: tti» fantMcf,tnene.t>cfEe<lTiu* 

a&ftf.b.Itepflftbafcjrrrptfi itibbaricrnnfbetempo;tf cu$ 
umrCDtrtni- £incatbeb?aj mcmojiaberrfto. ftiantfm 
ttti«ttft)tlftftnftti matttte bfiirafnqua rantaf . 3Dftiffit 
brl cri grfgot>r>annnriatio bief.^ctpoftnirnc.nictjilhct 
bti maric^ctftt.ambjoW'" rjefcftomtfttantnmcmoaa. 
aitc\ti(iuorl.euc.rrnffirT#ffe; IDniratntL Jtiuitatoiium. 
ftaiftointftffitr^ftmniffilii ^Honfittoobictoanfi fnrgerc 
flmettf.WflMtnfo.bcbfit antelurt. tiHutapjonuDtoo 
c«.Cectuforffi((i)((tiami?0« min*co?onatotgilanriby (»•- 
Cti^rtcricbwbiefire.tt.p^Ofii tElcnitc.bvnin* ^umrlar* 
ai r .111110 palmnrfi qt tunci gito;pzemii,3n. ^orttci.p 
WtfcfrtWbfticrcrnttctfrccft fteatuetjir.rfiaitwS.tfi?. 
•h.btwttofcfto, fllftafit * JDicctbno. fte.pjcma. 

<t uH 
_^B 

fcnica -(. 

cme ihinoe DilcttiOi; tfplit cftfpthn faapiubrnttt 

mt fapietcr * iuftctoiuc= erornet : i reD^ptifiie fue ccl*> 

«betet.ttooCnutaceenoatas bitatuta fattamcntu oinwo 

attionefq* birtgete:qfi Diuine fpectione pcaucat nc cft WU 

nouimue ptatetc lodicie feD mocula intquitattiobhiftct: 

tfibt appzoptnquant Dieecje aut Dupluieco.iDie ragabctt 

illuftnojicB nobiefalutienos roiet<ii.3noibu»crtiibca 

ttwfacrametafetcrutbtUge*; rauenoefitutDcimimllrosi 

rtoii follitituDtnc totDa mnn rauUa pattftia tt non \>w 

DanDafunt:*ftuDtofiuecjccc rcf miftctiunoftru. Cca 

eenDa rft Dif cipiina toirtutit : nitc tctnpue acccpiabiU rnt 

totfitut ipfamvftcna quaDa nuncDie&faiutiencmmitnm 

fut patte matoia funt: ita eft tce trtla offenftonc &t. r m. 

noftra obfcruatta fupcm in f~WWiquiD $M tjoncQa 

alfquocfifaetaDin^fuamOEe JLZtietoimapjefrren&cul 

<ui fcftiuitae eft fubUmio2 cc tnecjtenoxfiintcriojatwnif 

lebtanDaipfequoq^m eate* aliquo^iotttat cotaminauc 

periatur o*natiot. *** nc \)itioifw€>iai8ifqamwi 

4Bctt nfu tempuo ateeprabi* puritatc? * fpccula tn^ttc ob- 

lcecce nttc Diee falutie co m& nubiiat abftcrgfoa fetmlo » q 

Detnuenoftncttpfoeinmuita Daltmationctabftiafut. - 

pattftiaiiciunqemnltf.tScr emenDem*inmeiiueqigno 

armaiuftitictoirturiebet c. tamerpcrcauim'ncfubitop 

3Enoibueerl)ibcam*nofinct occupati Dic mottie qwtnuB 
ipCoeficuttximiniftroeimul fpatiuprnitfticiinumtrcno 
«apattctia.^cr. Uc.q. poffim^.IttfDeDneitniftw 
^icnirationabilcf quo reqipcccauim^nbi. i-p& 
5*amoDo trtigiofum\jis tautm^cupatribueno&tifi^ 
DctuteDtffeftointicftitunis iufte egimsinifcatfrctimw. 
t«»DM.*>bire:*c)abiiuco2po* 3ttctx.<$mmte- *«<}■ 
taUinHantatemetieoftcnDe nor.ac*{H.wipfei./b.3p(t 
tc:fiipfa5quoqjo;ati6ieDo= libcrauitme. tfa* 

m&#p£ftO?i tfu ciu a * ampit ^< trutcf tjfq? co fcicntiam 
o;t tultu tftu poffumue aDo^ JT 5fua feq* ate fcftfltuat* 
namue/nonne Dignucfttot pinrffuraiuDici^Wtiffltui 
aia tfiana q fcetfi »iu&q* W fecreto co?bie fmiiUmquan* faafoiwnuUac6cupifceri* ipffiptiimpftflepwcaffipfttW 

hft f ami0impugnat:ftUHm< eftcbtS loHancapottolo.&i 

an6f(rmi«:ftaUanonaipr Diw*ra*qiftpetcaranol)abe 

tit:Ei iniauo no Delcctar' luero mue : nofipttfl frtmam^*©» 

fnmmoDCtatorem (Uarii n6 tae in nobieno*. *fc aorco*- 

aauDtt ftttgmcnco :fi Dcniffl Ditedwnofinainfinupaupc* 

alimafeiicitareno Wf:aut rifl*ipaa?at,ptoobteaDDn* 

immmmitaandletatur. et d&jtficutaq miguitigrtfata 

mharatermrbation&nietiil eUmofinacwiguitpctifi.» 

b*<n fc teperetrt : fincero «^onojia DftmDetua feUlaifr. 

itttouicatctaminciqUucogi' tia * tt Jmitqefru«ti tua?ba 

uiiortufpeciettequcntctur:* pauKibj.«l? 0ttafi?» 1r 

titnutwuUistwnitatutraaei ro.noc.ie.*ptw8.«. »c* 

nibtujacdelcflt. u - f&araDi polifl. MiwiwJeJ^ 

fjoonae aperuit nobie ieia* ^wr n fflot&c. IDattfc iefufl 

itn VmpaBfufnpiamue OlaD JL in Defcrw a fpu : W tfta 

oitoDcpjecatee. aitt Die reruraDpabolo.Ctturntcm 

iffumctionie cu Dfto gUwe- naffetquaDjaginta Diebue t 

muc Gccenucrpeaccepta quabjagita noctibue polwa 

bil««cnucDteefaiuttnemi* efurijt. «fctreliqua. sDnictia 

wDameetoUamoffenfioncm bti «reeotqpapctt eabc 

tltmoic. Uctioqaintat O ubitatiatlbafbafoietaq 

DamnuUieilleceb;ue r6* ftjfi fittefue DnrPin 'J™" 1 * 

moucnnuUiecupiDita* #P*ftoc <tf fub *" : aiTuput 

ttbuMitatan:n6 e ifti 9 tHtcq euDpaboluem fanctactuitft 

loigtciauo^qzntmiuttinti tcm:*rutfuearapfitratmo 

mrqoftiinci au eaDc" no Uete teme«clfum.UDVjece tabiqf 

tur. t* Jniciunioi ftetu plo Mta qucttionetouenictoam 

cabawfacccootee Ditentce. pitot:t»afa6fpirituintefct 

tiacxcDneparcepoptotuo* rumDuct^crcDantitUlaccu? 

ncDfetjcrcDitatftuainprrDi fii^pueDuccret:t)bii)uncaD 

tionc. o Jmettoeftibuiuet tftanDttfpuflmalign^tueni^ 

•iwteptojabatfaccrDoteeDi ret.ttf-Cribularcrfinefcire 

ccntc6 0arce. r.tit. miferttojDiaetuaeDnetuDu 

JDtNZbuemibenopKta* ^itttnolomo?tfpcto?iewua 3!nlauMbj 

ncttatnt «Mnat Slai clj ana cn fcfanaffet Sbiatfta bfeh t 
ncaipubUcanfibocafhatipe qojagita noctibjpofleaeto 
nitctiam. tf.etprttnlacti* nit.Gt.dStta. tf u 

mantffttfcepiai iwfcricojst» angehs (uie be* mi&autt te 
mmus.juui. Lctooaaa* ce.i-r.fcttcuttobtatttioibuj 
£^ecc*cfiMctf:bcu0l)6 Vitetuie, $nlaarjtbuB>i. 
CTbriicjttlffimfi^eiitt nojmunbrlcttaimtKw: 
ramtaciuita«aMaboloa(fu fprfitcmunnouainbifttrit» 
pfm£stefugit.buanel|Qcatt mcie.be. flatfcrere.i « 
tircauresetpauefcfit;<Jtamt- bfiefalu&mefacoWtctaicj 
ndcfffeinctcbibiUaiaacogno fpctaw.t.e C66tcmini. 
fumue : (i i tflo « aUa fetta pl £m t beneMcS te in tita twt 
Camus. tl angeUe(uiema= bfietinnomictuolraatDmi 
touitbeteStcuOoWanttein nuemcas, JDcuebeM. 
olbustous tuie Jnmanibue Jnfpubumflitatisfinanto 
po^abnt te ne b n£ offentoas cotrito fufripiamut atcbnrt 
ablapttrtpcbftnn.i ftmp acftatfecrfRafinoftrnttatt 
afpitem * baaiifcuambala^ fufttpiaturbobieipiaccatii' 
InsjeoncuUabieleortfibja bibfieocue. fcnDicite.a. 
conc.jnmanib?. Lttd.tt. laubateteumteUtelojumt 
£^eMcicrjunobieeaquia aqaeofe. iLauti. **m, 
^Jtnbjmobie tetarioagi ^ycccnanctgpnflaccfpta 
tnt/faggeflffiejrjclettaiiont /« t* biictccenficDieBfaluK 
conCmCu.Gtnoecur&amuc ncmini bantee Wi offrofto 
plemqj i telccrationcautcriS nemtotno Wtupertf mimfta 
incotirafalabimarquietcac rifinoOr6.bP v . JaWbim* 
neptti.ppagattinobifipfts gnetonMtoM Strnrorirm 
cttaaetUn^nbcccrtamtna babittctoertrasrius. fcn 
toUtatn*. .Ccntatictgo pet ctueea iefusin teftrtu afpn 
fuggetttoncpotincfeo mctut w tetaretur a bpabolo: tcuj 
rfospctitelectation6 itiomo? iciunaffcttjojagitaDiebHset 
5**5* -JDiicttiscaferustbe» quaMaaintanoctrtmipoftai 
Ccttttafpabtrftarctutatjp» efutut.p. l&fib'. S)i*. 
ttbolo. «tacccoestftatoioi» <^\ fusr] ctctfatuaamiflq 
pt et« n ft Uus bei : csMctt ia* -v_/ b^agcfimeobfctnatioc 

piocs «hpancsftanw. Gt puttficastfttafamaietw:* 


- *: jfifcfcC 

mibttobtintmbWncnm *t*p<oe&rliracf 3Inoibuo 
iW:l)OctKmiaoeibje*eqtat e^i. Jfr.Jfcpeomea. *e 3* 
**, aDP?imt\mn«roi!f tyy&t*t. t 3ngcrfai* 
cETlMt.a Cufario rtfet atilSeUquttetictocoxeeac* 
mW.W.j) JLcg?ponc cfim teiTeruntangeU ctmiaiara- 

Inotbas ertubcam*nof bantei. sajjag.tfo.tic 5. 
mmposficatatmlfttof *oc*pi*.\»4. tfetfa.ii. 
rnoltapaufwt. «•!&&«<* drmteCtetit. iLccriot)mo. 

ftrfmcfacDc oiumtimecitl fVwt atitfDne ababjta. 

tcimitooicntin maoatatua l_/«BgtcbcrcDe tcrra tua 

Jfpitcm me* mifcrcrc fOctognacionetuaetocDo» 

tMtfrtuuoicmortigcnciftno mopatrtetut.-mmwiccrra 

mmtnaGctfrta.^artict. quainoataacToabiifaciani 

aJDitetono.€>fODCDfitci». ojte crefcerc tngenremma* 

30j>ctf.tt.Cttcn6e* com gnamibcneotca tibict ma* 

jKu.tffngeitefuto. £>co. gnttuabonomcntuu:eriuff 

-l^vinobisqeope De 9 ctrt beneDictue. 1 c.iBctenuncce 

Ajw,pmiffi6i8gau0iaq puo.rnmattl*. &46.l'ctfa. 

rc«:»qftw citiu* muenitr. ^^cncOica bffoiccttb? tibi 

tctOo.SOticJ iluautc\ 43«tnaltDieamalebut?rt3 

rlrtctr.lv JDefent. cp, bu9tibi:atq3itebnDitcntut 

&ojtamutt)O0. u 3M>oiOt'a tmiuerfecognationcottrre. 

tiala phibmpcDcomeoo Ui «gteiTusc ttaq* abia ftcutp 

tuicoOiamaDatatuaofte. tf. teperateiDne:* luitcaeoloct) 

atutwiis ruiff rr6 Dccunauf ^^cptuagicacjnq? r.i» 

quittwlc^pfuilhmtrtiaac )! "anno^ncratab^amca 

<5lo;ia 30 oi . i 3 p e Itbcta cgrcDcrctur oe baratn . %u- 

uitme ott.oeoftua. 9o ije. luqjfaray twtf fua « lottj 

^cctcnf.rftlttinfab.fiff fiUumframefui:tmmerfai» 

Kft.p flpirabilia.i^m. jn qjtubttatiaquapolTcDcraci 

oibjrrfiiOtam^.iv. IDccU* antmaoquaefecettftitjaran 

rauH>aD0&eue.'lu& miam ctcgrcfftfumttttrtnttntcrta 

Dcriaratio lcrmonci tuo- ctjanaa • tt 3 pc UUcrauic ine 

rfioatmteUctm Drtc Cua. jnUu5.9nc. * pc. uomm 

(SioiiaiDetlata.t). jfecapn rium.cp £fiucrtimiaomr# 

lieWl.ctooeofcta.;Sot» IftuDtp.rncUufMMOOnKa 

tnpftffloneBbtnataMp*.» fobucfnbomarua:tuMttt 

tf.tttintwca&uDe.s.lWi nubumopmcu: ifarnftua 

U bftbf rt i pffe mei ceipitc re « ne tefperttie ; ait tme oipotfc 

gnti qtf toobfs patann cft ab 1* . t»P*. * fi tot m laboan! 

ojijinciminbi.p 1&n*. 9*6 picccbf.aftiBiiobbmttJitf 

fVonuertenoB rjcufifala^ nimiflmeiBfcciftiBrouM feri 

VJ tansnctbt nofats ictn ftiBDttitDominuB. p».fl[)a= 

niu quaDjagcfimale #ficiat gm&cat. fdrne». sDjn*. 

mcntcfl noftraBteleftibuflin* >jbfolar qe bnc twflrwfi 

tttttebifcipUnis. #er bnm. J3 trinculapa6*:*|ciiuit) 

SDpmd.a.Vel2&. p JDc pwlnsmcrcmurpjopiaarai 
U0innoie.,uuu. abtctu** aaette.f&ctio. aotoptc». 
tjoj.fiipwafbtf.fitutidni» aftM$i.tnr**tp.btifflbtin 
cap«*.tuo?6tbiei.%ab\)i. pieceb*.» -^nmanuBttiaf 
fctprotatm ttojoefucpopu bfte. Com^Dofpmmcn. *. 
In.otcepitatapitttUiCcQacn* IRebemiftimebnebeaBbtrii 
flpRs a totftfe «o» qDjagcfi tatt0.*6m£Do.ifi$Ha. ««■ 
mat)f#abpairion?bnt. tn cipitut.f&ettota.rUinrat 
Wtta.abteniam- Cpm. fjoc^.abtopleto.eKept» 

'n aitttaqucpetcaueritip fefti*etDteb*Dfifc««..«.Ci 
famo;icf:fiUuBn6po* ftobinosbrie. i J&atttancf 
taWtiiquitate"patrifl*pater p».fiuncDimittie £"«*. 
ttopojtabitiiquitat* ffli) ait /em.m-tfirneueiHd.r.* 
Oftaope. HD/m. captn- fS^nmaubiflctflbiafflta* 
^vcreUnquatimpiUBbia V^pmlottjfratremfuum 
AJ* fua * toir iniquuBcogt* nnmctauitetpebitosfcemfl; 
iattfce fuas:t rcucrtaturab culosfuoB trctcntofloetcmtt 
Oftm.«nu(ereb(f ei 9 :f aD rxtl otfozetperfecutuscQcofttiloj 
«oftru qtii maltus cft ignofce aD Dan . € t Diuifis fotne trru 
Oij. aou-tpm. itfupcrcosnotte. 9 -^fu» 

Xntticiaiuftifupcfiertt: DiftvnaUiBDuobue. «-.n, 
et ipietasipu crit fop» t r^ muffft( * w»:*fi&tnP 
tuAitbnBOipotcnB. 30toeL .K> efttofq? foba* fefltcci 
flne.tpiDettna. cf>m. tftableuaroDamafti .imdi 

Htangeefuricntipanem ritcp omne rubftantffictioffl 
tnn : ct cgtnostoagoftB ftatrf fua c n fubftantia uu «rtereetotttjftn. %Mt. InmuoatefignfitoibSScrio, 
^^uecttautfrtjcfoto tfiimo^MpctonetEfuWl 
mo?mocraraicfuep* MMif capicbStsMinfil^ 
SrraetfoflcQaceDecijo&ojla tubmcm (amuctfftft eOiub 
ljomoj:ettcguqut cu coctat mugirctonftrua : thorafcare 
utMtcfabe:quecfttoalliore tulgura:fmb2eerucre:Quafi 
gfci. JDomuemeaDomuo nonpofrmtctaiacalumma^ 
ojoniatwcabrf.»* Vn 9 «oio n: «btrcrecrotcuttieetbart 

BefpiceSeoftctamiUam ieaeriepaffioibueatctbiffe , 
tuatp^tta:\3tapuotc *#. Cnbularcr. ia*pn i o< 
fifcnoQraraobcfitcriofuU jrj ttuqmcaluniarteeafi 
gcatiquefecamiemacctatfo % octiettitremanuttnc» 
«caQujat. #er bo .40 i»oc tottlitatc fcntle quio fauce a 

biequctc ectotienennttHiQt 
3Wicfusfoiaec«ractuita* tcCpotcbte tmagoeincgtpto 
tftnbctfowiajtbiQ? boccbat rattafigna&rtffebttclo7 
foc&etcffnobei.pe. S^ag. f-t uitctponbcneattfUie. 
Tjfcenbaubte jino V^eencratiomalaetab* 
1 bfte&ceenec:*abecde uttftaCignuqumt.<£grtgi« 
Ctatui cuiidarcpctie nequici biWtabultcta : qz tnmiCctat 
AWfietW. fenamj.fio Dirft:»iu^tacwinei^muUl 
nattttuaitKDKfanaiirtri ftamato?tbue copuiancrat. 
bdbC.fctimatbtetscl AUqt an. «Eftattobccpjauatputr 
ftU&bftftatt.lcrto.tnanqtta faftgntlqucritt&gmiiidba 
btefrtuoztffflcucnc.tomrY biturtimafigmimioncp20> 
»tt«Utif6au.^tcc.i4.Wi ptjctt.ps l&ft*. Otaun. 
mMUr.4rtfitSerp6c<Sttudi ir~\ reteenofttaeqeDfiedc 
t$i.*rrfibtimmathcit. rn. Jk~J memcreraubi ctcotra 

TatUotpc.actcftcrfitab cuntlanobieaDuctCantiatcic 
itfu fcnbc t pbanfci bi trra tuc mauftatie cstcn&c . 
Cto.4pagiftrtt)Oiiim*atC £»crto. et.oicitaco^o. 

ujs&tKD^cticf. Pmeftti IDeuotion^tprMicfr.ftfin 

ifujna poftulat (fttttt. nuomatu.aiivcf.&n. £ii* 

VUuqatttbctant figna no cutfuittonaefn ttfttccctt trt 

fumntfccbiauoeuagdia* baebicbuettribuenoitibue 

4oprtatpie»wserpUcafWo itaentWiuetioieincozbettt 
jFtrtatMW. 
- feJftaSt. 'Dtetio. ©ncbcneqmtibabiemlcbl. 
Vt^ct««b nf 86 «sbfetoic «80 baba abfq? Ubn[ » ftV 
<D we daritaCilluura:V.t *a«atoil bom» m« aicMj 
,ttttcpoaim9«ag86afiit:* mafc^cliejcr * nweimit 
firVttaCtWwuW.Bo. tteaqHlamatpoOnwaitil. 

^TttoS&lettd» «t oucodpcricfmmae.M. 
e i«»«nir8McMBBial= V^/ pjpuiitui fteoflcteni) 

SS^Ssa&s assass 

BBSBSStt. £SS «JS 

^iritantrcclo tr .«. .■^meM^fenfagwfe 
f) £»" a» abtam. »a rc * telcflc munuoD.l.sm q« 
«irWaniao-cctcratoUctibt. fwquetat.1&cro). *«• 

•S a DOfimt.cii mciicrceUu ^^««^gffiS 

.ff-(TA,?rfiict«rre- nuoba J-,008 luBomctauwM 

S2SKS3S&5S icfnelHerofol.mam.4W 

Ka «itof r» accipia cxoib» ^WP^* 
S»etuafantnei.ica6caoDita na qcognoiai bcM-cc**' 
gbi«c«^abi 8 qnec«« Woa4t«poiucM^lwi«. 

sbcnmtittuence*pattibu6B< «trcT.€>m 
»?u aurtjcncnmt mccfi aner £> tobatua pifon mif# 

KcUotetmobjcjaiaccipic-t S^"^SS 
Daruefnaa. ifiemfe.tn cOmOeosUijleOiflicii< m 
P isitacB ttrOtotttaa ma:ncpeccare6cbfatmr,«|. 
r> trafa*ofait»cftfftmo toe«ectepopui;qo.mW 

SoUnmcteobja cno^tettoi bnfoam Yxro folcbfltimn* 
KXctmcrceltuama . 'W**»?™"^^ 
Sanimio. BWb abjiam. rt: BaquaOBnattir pltonM 


■ 


dabbato nunrptan^aWtisrtarermlc 
cisirruftib} totban cofucuc 
rat*bcncpiCtina cabC^pba^ 
titabocatur. *Jr. fdarabift. 
tuMJttit*. lcctiotttfa. 
/T\ uUirtibolangucntifi $ 
M-' m ntfozat; foztutb* ia 
«bat:aqticmotn crpettane 
ugwncfltcov tateruaequile 
gisbctba auotftce fuie fc hac 
turtbusimplcrenon pjflcto; 
Ubat : atrp itco ontcc auntiti 
grartttotie ammc affctttbuo 
impiojatiat- iua«o.w . 

articrntqut nwbfi pcrfe 
Rfifitntumchabcbat. 

Ctaubt nui boua qucnoue* 
rant oprtaoi grcffibue impie 
r; ncquibat . 3rtfu qut qucli* 
bttfttftieoculnbab^tce: ptn 
gncoinctamc' fpcif biUctioie 
cgebat. 3ngfluebnioeCci 
tcbatticcioTmoucbafaqct 
bittbAfYm'.p.&& 9 . siDio 

eftoDncpJoputu6pIcbi 
turnquaitbifanBCffc 
bcuoti i tmignorcfoue mife 
ratwaurilio. pcrcominu. 
ibttff&Min. &uuncfa; 
nnm fcrit illc nncut p weptt 
tolte grabatu tuum * ambu- 
temparr.s £l9cjt. iDzft. 

©rauDtnosmiCcntojerx 
uB:*metib 9 noftttgra 
uctuclumcoueoc. ^eroo. 
♦ibbo.sfcrdmiiut.rua. *j- ti fflo t?po?c3ff5oat i* 

JL. fne pctril * iacob ti t io* 
h an nc m fratrrm eiue : ct bu* 
ritiUoeinmomcm ejctclfuiti 
fcoj Cu m . ©t rcltquft^iDnutr* 
bcattUoutspape beratilcc. 
B peeitbnetoia ciettiefuie 
rcfhbue gtoztaCua * tdemiU 

la rficctcr/tozp ztefozmata^ 
tofpiftoiccrlozifuat; otctfs 

ciceci^foliefutgozt Citteuoe 
ftitue cnoozi nimiiiciTet erjlio 
*£.<Cnbularcr. tftar. r.o. 
*-w-" n quatralTigurntiocil- 
JL luo quibc* pzincipatitct 
agcbaf ot be eozbtb* apoftolo 
tumtrutioCtanbalum toUe* 
rerur:netrontutbareteozum 
fiDcm tootuntanc Imimlttag 
patTtontetJbuercuriata elTct 
abfconbitc ctccilcntia bigni* 
tatie. Hrmoterm. 

ffio»&6 enf et lieliaB !e* 
friliret*,pptjrteflppft 
rucrunr ctibno toqucitrcs:ot 
bcrfffimcin itia tjnqj turozri 
pzcfentiardpUrtf qfi tuctura 
«ft.^nbuobuefcelttifauetc* 
tttbue ftabic oc? uerbti . tfXuiH 
horftauiliuo qutb firmt 9 tocr= 
bo f tncar 9 pbicattoe tocterte 
a c noui tc ftamtti jzcinit ttiba: 
« cucuantjciicatoctruia anrt 
quarft^teftationumftrumj 
tacocurrfity «n. »(TQpfttie 

fua biCapuloefuosct afcen* 

^j 
JDftica <t. 

W m tnfitet ttSfftgtitat» efi « aliqufD attuletiB (acmftt 

«tttetw.esJBnDlct» *>to. inDc pulmentfi W tomcDfltn 

v^apnlfiruncieliftejipi' «tbeneDfcat. 

tAttio refpice : attp ab eo f~\ nntiata fnnt l|« erttt 

flagcila meiraciiDieclemeter 4-Z ce. lOuc mittenBtioo 

auerte . JSier do . 3D tjei . »n . cane iacob ftlin fun ottie n 

tpi.winaiitBfo&batw.ttt*. cn«tteefaufratet tuuJiw 

*oitamnttio0. i* «ftono* naturWoctiDatte. wk 

bieDftewrtffoitituDie. «. * ooo;t filif mci ffrutoDo? ajt 

tacieiiroici.d»tti0.<15lo?ia. plmique^ftDirttDnBtttirm 

l&rutcipit lirat>»-ttip»o< tcfaciatte^meuefifutatfiu 

««rtM.ti^.^atettltrc.C. mari».«tbonrttfabH« 

3r«di0mtt.a«,iReroiruDi crttinbtneDicnonc\ «■ 

^ti*toifion«ionec tWtomir ^W^"K5S 
omojtuietcfutgat. p . #8» « quibnDiierntibi bftMttW 
/-voerumuoompe *>* .. btwrepleaf. «'bonet. 
V2-ttn0t.otat|umflifirerpi -pinncercjo Wtairtibg 
tt atqt ao teftniione nofrram X-lvm * conrurtjens nj 
Mttewtaeroaiettatuj cr.tite aDlabafratrfmctiinatam: 
*£S£X£tWH*> t,abitabiffp.bifiifoDo«tftt 
SSSetMri. ©ntcad.ltv qniercatfurottratttflfu « 
S «rnftc aDojem» M>riba ««0» mbiBtwru eiowbbw 
muoanteDcn plojemue coia fcaturfB corom «ut ftnBu» 
JS i qnifecitnoo p ..Ucnite. cum . ^«««'«""S 
2p» J«!pM * . w I »**»** teinwbw. Curtttotjc.*» 

^Vteratcrtjo fcm B efania b. DcueDc roufcl. w pg 
Oeob j) benrtictionc qua D.nctrtre •■«^■«»5 

SSS.-BSSSB SfflSg25 
«SWaSSBSS«--. i 3Jft 

ssssi-ss^oskws: 


*fatt<U.<fc 

Tt aDfrrantq? o; WitafTet iFcf .«. Crofti.* r. (. 

1 Dftonlioetftf/ttprefpc fcjf tfUercfpSbit.jSQuteeft 
t((Tctafflittioiuco)?;*p?oni "~J totUtotauDiaDQceei**:* 
awauccl |ioft bec Igrcffi ffir btmittaifcr.*Mcio bnnv.ct 
mopftetaatfiiibijccrutpba tftfne bimitta. IDtjKtuntfB 
raom.^tcDiritDfiBtE 9 ifrf. ^«jebjcoiutiocauitnootot 
JDimittcfftm mrii bt facrift ram*tuatnn bici? infolttuoi 
«tmidiiidtfetto.*». IfcpFc n*/t facrificem^bftottQnro: 
m^DftciantcJomoUQ^fnt nc to?tc atctoat nobi* txftu* 
|rsfponDemutnq;iegoebutf autglam*.». loturtttfttf 
ucsttfracgipti«tEttjmoCtr >j itau u&at.uwbirti 
uitutiqDjagmtaamsib^mo J-* coortFegppti.f&uate 
fflannn pluifcobie Ctobltti mopfco *aaro foUititatt a>f* 
fOifimeDiritDft».*» 3bbu= ab openb^fuie.Jtcaooncra 
tiWJBBtcftrtuqDjagttaanif tjta. IDijcittpptjatao O0M> 
cjoftifofl&ana<Eria«toWi. epptottc.Qiiitttiofffbafuc 

Mmciftatjicbirit bns » ttcuet<t:$toma&0fttsbcrttl 
nolitcfatCtomupciemeibo; etfrequtfaboBibue» r.w 
mfintgociatioifl..' i&t+oxe *r ^tctcpttcigoibic rtlotf* 
\taqsonu;0te*r)tobtcr J^tectieope? eteiadojib* 
JMuanoesfatraoanuabe ppftbicfsJScqcftoUrababitl 
nwioncrecol^tteictco^cf palcaotptbab^ficutnetarea 
Btoctam 9 1 mftr . pet ♦ »*> ficut fuo/feb <£i toabat * colit 
o«.». €onctecatccaiam gatftipulastmtfuralaterft 
tnri Sltsfiteaf noituobfte. qua r)us faciebatiponetiruB 
£cnit tncja a mc i non l coB:ncc minuctia quttcf. *- 

4tt4tBtaiammca3ttt.*tta *iuib meiinH iterfici tjoicm 

Kcuipit.aftrjjp totacbti.s 4$aiocut*fn ttobis. jfcft* 

^utfetcplubocbititbne* Ggattenobieqebfie 

(fttnDaomtccbthcato iUuu ^-7 «hboratioio ieiunia: % 
DcantDuebattete>locoMp pic^ttcrfatiaioaugmftumt 
rott.P(.flBaft. 4>?ano tue#ptuati6i0jOttnuupftct 
tlfPJttationgnofttSiie autiUu.£etbnm. som.o 
*^Dfteterucjn*eraubi:*4 ainnmopu* fr« et abtnira* 
fofoppltcaoipaasaffetam/ mini<utotu^omjnJbnfi6t 
ttfeWQoifaqtttM** «iinfabb*. ■ m&ffi 

— m^ rferiaiuj 

^Tv Ifctete tifc ppfo too ' et 

>M Jtfnuietttbulationibj 
Utojantc: ,pp«tn0tcfpirarc 
jrete.^ctiS.jW.iia. t.i- 
JT ecanccnifi&titcotJOfi 
VA. fctanf Dirftcs.Cam 9 ! 

toctificcm*t>fto l>co nf o. £>p 
dmaneottnb$et crpleatea: 
*t nfi atileftattJcrbiomttMt* 
Ubj.«r- 3nmarlj:6af-t.d 
Sr gftut e&ctrt pjefetfopt 
•JL.tam:ic^acto^6 aopo 

nnlutn t)i*erunt . &it tntft 
ptaarao . #on do t»ob ts pale= 
ao.itctcoHigttc fitubi inuc 
nirepotcririanecminuct 4p 
ftoeoperetiettro. Ctttto» 

Y^ «toteCtffe * popol«pe? 
A^cmn? terra egiptKab 

coUfgenbao paleas. $?cM( 

quoq;operununQabantt)ifi 
cce . «omplete opu0t>cfttum 

quotiDic: tjt p?iu0 facctc fote 
batfeQftMbanetwbiopalee 
•n. fUbbiquiepcuauttljK 
autparenreeef*t)ttetue na* 
tmtt tcfpontiit tcfue cefiijctt 
ncqjrjitpcfcauttnctBpawn* 
ttBci^CctttJtmamfcftmtpca 
Wtofllo.P» »«*"**. ^ 
*| ~\ cu0 qni » tufris pjcmia 
*J metrtoy * pttojib? pcr 
trfuntu toenia pbe^imiferere 
fuppMcib? tnie ! t3t reaww nfi 
rfiWTfe intmltftia **l«« p* .»ti. 

»16 c aut»ttfi qt d* acuit otttf 

tecinatf^s.fljjag. £>ro 

Darcant aurce mic tnc tD 
minepitecibuefupptail 
tifi : 1 tot pttemibue WiDca* 
tatontctiaeifaccoequcfpli 
citafuntpoQulate|&ctt)fn 
^ctiaonuirft.trcncpjnni, 
Tr^f lagdlattipfumqulp» 
XT\ etatopetibjnuojniuf 
ab eractatb} ptiaraonie Dirf 
tibue. Jfiuarenon impUQie 
mcTuri la tc ? <i«» p?iue: rot 

tjcttrtec tjoDieAV. ^pUntt 
Da.tumaitieDnobue. f.g. 

nenerfitcppprfttifilfojfi 
tftael:*tjocifcrattfoot 
at> ptjaraonembftcntwftt 

ita agificontra fcruos ibom 
^alccnfioanf nobtfi: lUtr 

rcefimittrct ipttanf .f n 6m 
muUtuifla0eUi0tcDunar:rl 

uuteagtf*ttatpRtu6.l.ia 

Qut ait . 3»at arie otioitf 
iDdrtoDicitiecatnnM 
ratrifitmu0Dfto.3titt|Ott 
oprrarnmi.#alccnont>abtt 
tuttjobi0:«rebtjciiefonforj 
tttnumerfilatei?.i2lfftp" 
ottt ontfe timoj et tnaptua 

bamtenbftftc^qjpwWj 
magnnurreicitinobifliqiB 

oetJifttauitplettffoW**; 

f^ViftaSoopett'/ , 
M*J *t quoo tootiua ieiww 

cai«Batipfaquo(Bt«iotiofi 

jFettetf.ifab, 

tfaWft'«t:Wemtnte affctti ao pjcRe aubire nolu(Qi« * . 

hmirigattBffactUue ceteftta l*3at*amii9nftiwtniteam* 

capiamu0.l8KtlJ.»bM.X taKuoeiccrtera^efi.iw. ** 

Atopbcta magnuo fatrerit **^V euequtineffabi (oft 

innobfB et qi beu© toitttauit A^/ Ubue munb fi renouas 

pirfemfui.p*' flpag. oto facram?tie/$fta«i0:t>tetttta 

Dopnlicut tfiftftutopct rua ♦cri«0 t pfmntmfttt!Ui0/ 

tcttoiptta 4b?lpugna *t£aUb*ndbe(Wtuaeutauri 

KftaUe:WCei>rtbtplarft* lite.fJerU.BDM.ei.JDIIe 

HHomammicfitfccuC.BtS. fi btc ftitfT»la3drn0 nfi efTet 

f rnabi-fcrobt.tt). T, i monuueccccia fttet frribua 

Ingrefft itacfi mopfcoct n 9 imonume , to.f flpacj.o* 

aar6abpharaon*:feee Y"\ a 5 BOm £ bcuewqiu 

:Gcat6ccperatbfte.«uUt <KJ intttmitartenoftre ton 

msardbitfii eoja ptjaraone ta|betua\>frratetaft&tmue: 

iftrni«ti9:qbcrfaeitolub» fub taaferoptrmctategaubc 

.•ccrmitto.rfcaiUft.M amua.^&cr. fcabtmeo.r-e 

/Totanitautc ptiaraofc* f^-etitftiMtm0*3nJjat 

U.picntcsctmalefico0;et JL/ fttc0q>bfiftfim«cteii 

femmttuaipttpec ttuanta tutiatirga tie*<nmanamea 

twflfuaeectfptiacaeretac aqnaflumie:*>jcrtetutinfa 

Aana qttcbamftmtlitet.^n guini. ^tfccequoq? 4 fnt in 

Mtatiqjtfttoipftartionio:* «umie mojienf et wutrefcft 

no aubmitttiBCtcut ^cepcrat aque:f affiigcmitregpptqbt 

<"\ rataiitbfte bne*ct« btutceaquarofiamintB* 

XJ temopfc.3ngeanatfi *u*t ifraet. Cccttoiecunb» 

tfttojptjflrftonieitnonbutt f~\ ** quoqjbfiftabmop 

mramrrrpopultl. tmabcab -KJ Cen.lDicabaata.fCol 

tummane ccce egrcbterur ab Ictoitgam ruam ictrcntK ma 

•quaattftabletn occurfum numtuamfuperaquaftegp* 

ft'fopr*iflurni0:t Wtga* prfetfupctfluniooeon/et tU 

tiHnfatambiacboirttollc* uoe acpalubeMfueoealat* 

ImlBiuftDiceftBabefi JDfto acftztutoertanfin fangutnS: 

tt%bi«mmtfttrncabt?bi>: tftt trnojintmtutrraeraegp 

tfB.fciimrtctprrnmcubtfti pti tSinligncietoaftscJiGve 

mficrtmi*iiutefcrto;«bfci ».*• 3bbuFtt>oft. fc*. lCT ««*««» mopftB i aaro: pt mebfieab fjomiemtM. 

XTifitwtfceBatDftBCtele «gofutfteaimoniu «tibn 

uns iwga i Htuffitaquaflumf temeipfo *tetttmonl6pbiitt 

mo reta pljara 6 e et ftruis ri* le me ii mifit mtpi.fhti 

qfcfaeinfagntne - /* pifccs r{ f^cu8«|fttratib»(tc 

rratinftuminemoMuifut/td ^mifcrcripjtiuBrlicM 

putruitr»fluui» ctno pjterat irarcibanobi»otgmnetttii» 

«WptabitereaquaflumiB;* Uqfetim':bttuct6fclati6i0 

tait raguiB in tota ha egpp». gtam iuenireMleam' B«S 

« »tt0ntico8.*n «gofft «««■tpr.wjetteptotfrtaDft 

lurraiiDidffrjfmcnoabulat qcJnotSjaDl*. fcm"m 

in tenefcMBfeb qatebit lumcn P«ffi6e. Jnui. j© n flB,airfta 

WfMcrtbff. . w )&ft*.oro Irtfe*rtm«fo<aftatfonXt 

■ T a Tfc t 5 ,W JL' B 8 famh »5 «t6iprc-p.i)icrtattoitc.i 

^V &uttnof» nte teuotioif Wth. »&f pruno. «tbiriff» 

atfct^;qiintnobiBj)ttrunt PP.fllrnte^matm». Bep> 

furteptaieiunia/fitneapu, no. ©uabjaginta.* m : fcHMeaafdnetaafaaie fttwm <ftbijci{cij.|iftt« 
mce:bcfcnfo*tortcmcc t* f Aia&ia, hvM>te«f 
pfictt'mc9.^. tftcpba«c6 ««*«"&«*# «Iniearwmca 
Itfiate^afamtncamutoirto te*aiamrocS. »■ etttma 
faguinumtoiramea*l£eOimc nucanistatica meiriWfs 
tncbftc- «Bripcmctefitm ^rtifioliictEtniemw.»^ 
~fe*me*«ajJK -VI 

.f^Jf&^Br-^W» »-1»i fBiWea<|iiMob(iw 

K^inrtR^i^te^^j «aretebcUtfib? fais.^Qnar^ 
*P?^w«^-ffi™W cateciaDicaDbcfpetnpafdifl 

uqrilattgCjttft. <m D«tfiin4ncatecimalbtft* 


fnpafttone 

MtfrticbiabidaUimmotiiio 05tncn\$ecDf.».3!nte(a 
».I,ocur^DftBaDmoi(eDu ctaweftier.*terot*Y>etrema 
rfoloqttftUie ((rfctDiteoaD ttie mrete*me*e0tuneDifce 
rvtfadfi <co0&uar.f,0 Daeamc.i£rritnbulatio#s 
CAemDieb?ioatttlfilc(Kn jcima£*n62qu(abiuuer. s 
(icrtgtaiuDaDfq? aD afumas 4Frue a framea te* aia* meS 
rtonftntccimiaWetecbiefts «emanucameDnica meam 
WiQucregtiaba:bfqtaDttaf £ytDi?itDne drfir.t* 
mifftationcb(ctitoim?fc4n CAaDme.CcccteDitoerba 
to.fcrcDi, tir. jpultlpllfatf tneainojemeoietce^aituite 
fat4rrtbulatme*Dicutn55 tjoDiefuegeteeffuercgnaVjt 
talaeipfi in tco nus. OBEurgc euellae *txftruae/*DifEDaf: 
finffetufimefatte*me*. *,. * Diiripea/fcDifttee:* platee- 
jStqftDicatiimic^m^eua fcecrj.iv^n.prloetbulatio 
laiaDucTuieeu.aEnir. r.trt. maDnetndttf aDiuucttotfb 

etfctmetfbfiDftiaDme Dtatman^rftaetpetEemroe 
Dice!e #iiufer te fo^ma llilsra mc tJ ojc leonietot nar 
r{ir)tononitererancpc)cire0 r?nomentunffib?nteie. tf. 
tettuluafrtifitaui fe:*,pplie= iDetietE^mc^rcfptceimeqrc 
t$mtfttb5ttDite.€tDu(«ai meDetelic|(H.lUbcra. r.tt. 
fl.a.DneDE':ettcnefriolociq;t /^v tfactncft^erbftDtiiaD 
puctegofn.^ctDi. lflr.JDc* t!~ meDirteiOuiDtuVjitee 
meue tBtuneDifceDaeame. ijirrrimtwdStDiu. Qilirgabi- 

&m fbulatto ,pr ia * * rio c A gila te cgo tu tto . <Q t D iti t D n e 

aotaurt. tS.©c 9 tE9me 9 refpi aD meiSnvjiDifrirqjrjigUatD 

ceiracilremctercUcJfH.iOtft cgofuprjcrbomcoTjtfaciaiU 

Keinpiti». ?nq.not,dc» tuD.toecrj. 1% Cora Dtcto 

foWJ.*. JDcojelconie. l$ rrtttatuf igrcDiebartnc qrh 

litctamconc. f.tiu aiamraipletacillufidibue. 

©tDltitDfteabme.jBoU «Etrjifacicbatrleircbataiam 

cucqipucrfu/qm aD mea. * Ctcjmclrcbatmflla 

ofa$mittatribie:fVjmurrfa luirtjilocutifunt banitateet 

qcuQ*maoaucrocloqrie.*15c uoloetotaDiemeDitaWf.Cf 

rimcflsafaciceovqz ego tc l&rtcipit Ufc. ^mq.tio.ar ci 

cfifatorcruateDuitDne. <&t £tAw#.ri. aibinfurgcntibne 

nMtDn«manufua:itet(jjtt inmc, l$.IUt>eraraeofte. 

II tq 
1 
JDfitcafnpaffiottt 

♦cdwd^amutn. tom. liumtatt(pitt.&fii. r < 
^nflwrpr.Wtttiepebw y^eUftempatrlaraDeufc 
Jk toBton «luie er toobis Vjk eate toetitoe iubet cat= 
arguctmcttpit6.ar>i*>itatc~ nieDefiDetia tontetii tnnntx 
Bico:cit« tooen6 creOitlroitiM. Blo^ifi tstHnatcialienatia ap 
jfioiet tto «: tfba tti aubit . peti: .ppjta iargtti. »eXttw 
«lopfca noeno auDifttuer «oapuD fetonufquifiBnollr» 
tto n5 eCK «tn. «>m.b. gr» . fi toot t»cc Dei in tortis «»80» 
y enfateffce car«rim( man te conaalott: « WtS er tn 8t 
riietaDine-bei.ttelajarepiia a$nofc<t. ^amnfeta» 
toeneratnbltebatJHuteettoo bat atonmeac6fiun ftttra 

brearjoetraeDe pctd . m « nttnn wy»*»;^** 
WgnaroeettaoneoftcDetere *t efi nbfltnl [^"f""»» 

psctatotf nd efte :cj er toirtote q»n6 * qut «*«**»•«£ 
Dmmitati» pjtcratponweiu neloaeeas atntDcu6tnt«tt 
(hware. l*TtJittqtttibnlo? aDmtojifi mcum tntenM. 
totlocfteeeraaDt roe intenDe 0iein<uia mct ahnaan 
•femce et litetata\£w>ptet togitabant tnala mtcfti«jo 
I(m<coeroeosec(peroeDne. 3 tmqufi maDauernt aDntrffl 
literamc ab «ie i ooeft me ne BucnttdD*' »•» ««•« 
ct neaaertae tac« tua a pue* tt . * . *e B Dae cfi nw le» 
totoo.lBwptee. rTwtl aiamtnea.tt. «tcfiWi 
<cotetttbacbaltteJtno auinn toitammeam. jnr 
Sfy fubDie.Jiauier DcoeO: O «DeDfte afflicttone mcom 

*ba ttlauDit.#topfea«oe J*!ff?^T£.VK 

n6aaD«is:qzeriwn6eutB. P?^» 6 *"»- *^S 

<&lei<pfe*DaDet auDitqet ^««^ tfl . a( t nro (1 V^fi 

Dco e/* aaDite *ba Dei n6 po utt me tn «««*««• *?£™ 

»eft4fqutset<uon6 eftuntco tctnini.a. JnDica fittfcn» 

cjet fettnuCtffaj G*ba Dc< i aa f n afc mee tttwn* ton f « 

teto^ieEcipittitelUgittintt DfteDc^mc'. ^fjg***^ 

ftt. * IDeneme^eitpjmeDc f^J^fgS&S* 
raanupao»* etDemanacon Jd uoUft'fut «Cpon»emt*l 
ttaiffJWtffq\Amtac* pelSftDicite. «-JWW 
pTttenttalnca. * JDenene teDDje, tono mtf «M* 
cf6getisameDe«me»inao« woeaaiema.'P»«BD« «v 10 afifun&ftnfcqtifmepetfe t>t{f.?i»ff ,l£Mju t .*! 

quuf i nosffibar ego/ rabilia. cbm jDUbicafnbne. 

pawamflUtnSpauea ego: *. ^rnpcoefccuttnitme 

flir Dfb ompe. hr* anftta gratie * a toerbio tnfe fbzmu 

fcr.tf «ripcmebe friimirfa bauttcottnefi. Hetaboi ego 

itiri0t>cue mcne. ». «eab fupelo48tua. a i&uaficj v> 

iMfprgftitifaMnmeuoetame oeniltprtiamatto.lretaoojr* 

4 Inimeipiovtremcbatab «Umoptf i*.*.«eueafra ; 

urrfTimc*grauatneco^me mca. c*otot*.lbr*Ic »N 

urafui>coe,f>e..*rlb*. jp^ t» tit tf «ebjttcu. Caoirpift 

gnrfamneomfi ebeae&t ^^^ylwtr tmttaro^tgocin* 

miltaruam.pplciuere tH[cotfiWcatifnmi:f abo 

;Wtclar$fentc re<raf in !atctbilecti6eacntipcbrtcrji 

fo;po2ci*tcfcrnantecuftotrv twei*trabtbttumerfp$ ( pbt> rtm *ana mebomic. ». tia pt br er,ultau(t *&'$*« 

emcartameabeueanrma* b<?mcfi\Hbit«BauiIUet. >t 

twSttw manu tamebmca ipag.peotjta. Sb v»r.\>t* 

ttui. tomaitatf mcam. *, jftotafianrinarto btl mart» 

*co?eUonteliteramebficct *etfe.f(H ibiofBBrf.il. «bt 

oto^©^nicoimuljumiU« ftt.paftramoi pattn*?«w. 

Hrio^».*.««pemete Untf.rW+ttrifeftaflMbrlfft 

utmrie H^meas^/obrrj». »tlirr.bqt«»M*tbiec"« leftt 

J&pteffUft «uftoltoblf* lauri.»bt»olrti(p. Qr.t*. 

tit./ ; <fifrac arramea* f fq |ffrttbRitetoiat«ne£rttaU 

attlSAK-S: ^ASbr»«o 

tf6fun6anf.a IDeojeleos t>abtnebic*e«lufbrut>l 

lUBliteramcolteet a roimbt DcttCt bijriSHla fuctffa cgo 

Mtoinifi $umititat? mra . fctbco:* factf ci*a facie acllo * 

* Cruraframca be^atam nie<fftbtr,itbneabmclba4 

mrartoeifiaiiutaniotmita lonepSbefoJmalft fuporfia 

CKl.tuartat^ttrirmrf^ bitato?efltre.*cc. #,3biu 

#.,Sbifur8cttbasin«e*oft» WtfufccptoimCtBfOOficf 


lii rffcriai*. 

f «bumnfpant. ^ccliatca fcorlft.tfjib bf brttebuj 

niemalign.iUmtatonnaba a6tMKabbiafrqutnjf.hr*; 

tabcimei.t. llnicleobioba *,)jtfrab.6crt.a SMqfift 

MilcgetuaDtlcinDccli^a tttMiaj i raatcttrbftreet 1 

_ __ » j j- ^ ^» ■ — ^ JL jV ^^ f _i _. _>k __ tf^ _h H B _ T t J^ _l Fl _h *^ fW tomsti uiacccccgojmocatocjs fluctaqbiac*pg,^ag. 

rognatioce rcgno^ a4 ^x a qe bne ppto tuo felu 

^.eitDfteJitocnicnt *p> 4. /rfmcrie* to?pojie:tt 

nfttonufcKtf ioiiufuui itroi tontsopcrib3ihcrc?miiuafc , _ 

tupouav iHcrttn/ct.iipoms niettaf < ptccti6ca;f.Di)9Ct. 

tnuroeci*Mctreuitu:etfupcr ftosptr.t).! _#tt.«M«M. 

tmiurrfaatybeoiuba.ijectj w-vefo^miDesafacicco?: 

». jfBaltipliratiOit* r.m JL/ticc cnitimrre tc faai 

^-VtloananBDiciomeactt fcuUtico$.*gocjppcDcbiK 

%_? «■alnj.oemtnalittaeo t,ooiciciuitattiminifaiic0i 

rHqutbercliqriitmcjtlibaue lanaferrca/etinmu^crcnm 

tfitbiiealicnie: » anojaucrt fuy ocm tctrarcgib*i»tiap« 

op*mammrua¥<Cucrgo ac cip(b?n 9 *faccrcotibui 9 :?oi 

eingclftbo0tno6tfurgc:»los pplotcrrc.fcet bint.& Jn 

qrrabeo0oiaqego pcipioe\ teiactat 9 .tft_jH_buobv ( l«fl 

fcectJ.*?. JDeu0tnc 9 r0tu. -^tbc.tabutabnetfutef 

4oMbaitfV*i*.t>ti ftfti cSfBaitbneWliberete.fi 

.afirtti a, Jnbicmflgnofe* fattfiefttocrbumbmaDmcDi 

_Hu.tat(ftflbaticfu0*ctaina^ cee.«abcctc_amamau;iD* 

batbieiofi c5eftttt toeniat ab iljerlmbiceno.ipecbicir Dne. 

mcibibat^f, 3$nb9._x>h) «ecoibat^atiumifctafiatD 

^^actificafa oficnfatcm lcfcentiaruancfltitatcaipo 

T^ nio:*cacto]?nobi0^^ fationietue:qn fccuta reme 

p$*ioulcjctia lorgtrc culpa? in beferto in tetra q non .crm 

l&er bnm 3 , twjae ftrar tn rwtf^cc tf. tfrtfttm* j A. tf 

bftica _ crt **$M. «rift. w ubitebrrbn bm bomne 

«Aoto^^^ fcftacob/ioeocopatioce 

«ST&teiWWfMfc fueneftpfee Vcumcmi afc 

5 W» 5* M .*.««* q* clogaucf t o me t abulau 

ffiS^.fi&dtofftt rtit p^anitatf «»m«itfl« 1»«.! JttwafanWfeaMtf ftoeao-to. JScncb*« flMa. 
fnluhtKcMnoafteDaqjtpf r^s ctificatotjociciuniDte* 

(nfonoouatmeitih.lft 9 ^^ S___5 tuovcojba&DcLininilc 

Dourafa.flDffefintactc* raK;tiUuftra:%-ib5b_uoti6i0 

ptaicmma qnoset er pttasatTcttu pfc fufplicatibt 

d (ua cjf a bignoo cfficiat piti temgnus aubit tt . 0cr xa 

rtflDrcmc01acenaeDucat.il aoaa. a fljjulta bona opa 

to. lottf I ffiuiDa afitcj opatuefu toobis «ppf qtiop^ 

D3nri9 0p9a v ;*4Uus 

_fic efcueratfituatoo> Rbuciat^rabcpirtatiflinbul 
tatc famulatu: winDicb? gee cofuctc mic rbue Ixnign* 
tiris*mcntotnumcroppro c(fectfi£crti. jf_sf.i9.Li. 
Kerm^augcat.f&ctoflm. •-— vtopfeaabljfuiubicio % 

z-vtno bijce' ( J #rt.ii_____tt JL/tfMtooWftfiatebgo.ct 

H rfitbbtf brts tf aicftrte culnttliio bcftrie Difccptabo . 

nosfccitbe tcrra ccjipti q traf Grifitcab i.ulas cctljim %bt 

tmrimosytiefcrtfi e terrftin bctc» in ccbar mittitc/igficc 

babitabitc»mutiv-picnafiri ratrtoc.)emc?tcmbibrtcfffa» 

limagmemo.rtiiEfrai qno ctfi2imi 9 fcemoDiTimutauie 

• ainbulauitDitncf|ii)abuamt geotcoefuoe.fccrte ipfinon 

tjoljccti.M. fllltttqitrbuioj ffitbcj.t^cc.wr, #eauertas 

--vf^ l i«aar,Oiip_r,rt fatiemtuamjlpucrotuobne 

IHLbositerracarmcUbtco &m trtbulo? Dctocitcrcrau? 

mttttcilftutf6«»:*optiailIi bime b.JBntebcaiemcctlf 

ufl.tftigrclustatninaftC e"rn bcracam.ppteriniuiicooracs 

nicfl;il)COitatemcap)ruiOi0 Ofieripemc.sCtn. r - 

iflbomuiatione.^ectj. *■ w •*— v opulueberomCmuta 

(-** acettDtcsno Dtrcttbw l^J uit cjlojia fua tn ibotii. 

^etmeMtrne.celcecnc iDUftupclcitccclifuftrliocict 

fcicrfitme.Ctpaftozcopuart pcvtcei* tefolamini \xt)cmct 

tfltiftitinme:* i pplietc^pr)C Dicitbne.iDuoenirnalafecie 

taueffibsal*itolafccutift.t iptemCM^ecntfr .tyuUiptf 

Uetbicit_j, -Dueomeetooeel ^r^ ctcrctiq catiffie^.uL 

mcaauDmntHgobnoagno £4£tutKt«eqbiue»fottft 
dfofetof.f f/abbatft 

Gbf cifternae DifTipata» q ?t< ttbi rfi bia afTiriojtfi rtbibai 

ncten6fcaictnne.#ficiofer aquafiumie^ccDirft.r.ii 

iwee"ifrarlauttoetnatulue* ^—rcjnettematiciBtuait] 

d}uatecrgofact*ee ipzcDay fcl aucrfioiaatcrcpabittr. 

^cctf.^. jDeuemcuecetu ftrftof toil» qutamalumrt 

ijOufOtnolcfticnCbuicinu amarfic>ritqnfu>tebnm&t 

litriopuecnibonftopcratat; umtufi/f nfictTe ttimytfui 

inmc.ga l&enco*. #if* apuDtc:DicitDfteDcn&wtrt 

N^vtcftadeompatc*:btoi tuum. ljectf.|,2ppH)pm* 

^/gnitaesotttoie tjuane quabatautiDicefcftaeftfrt 

p fmcocrfltia faucfata mcbi= bant flnctpce fatctDotfi quo- 

cinalis parcmtome ftubio rc* mooo icffi intetfitrrcrf;tiae 

fo:mctuc.^ettJ. 4»tl,l. &atptebe\ », *fiD*. ch 

flpittene rjccmulicri cojtpue /-YO^bio^nfiecJeBfie grt 

mcfiliocbncjuentnabfet)tli& \1 tiatuabrnign^fnittM 

Dtimcfccu.p» ^ag. trto pdanfacaftinnttficbolunta^ 

^. ftofiebfie#ptri*plew riacobtbfte6:tpatitct|»tint 

5H tuc:tot$tnd plflcce re* marerrmur$ fuiplfrifetrpo^ 

fpiiftcfitcjovpoti^rcptcafce temutcfnie^crtf.ihjj.i 

lt(tatifiib3maDato)?. l&erfi iDjincipcefacerDDtfiltMuim 

^cria rcrtju . JLttairao fercrfitwief&otriDercntbict 

^/upercurugteftieoneef bdtafitnoibic fcftonefbitf 

5J5occ)crutpoc?(ua;pofu turmilf*fiercti|ptb p.tytf 

rrfittcrrari9info(iruoinc£i /-^onccDcdfiOpebc' /n* fl 

ituateeeitieeru(tcfnt:f ttd i \J ^ tot 4 ^ptcctiote tucgfa? 

quttiabitrt icie. JFilu quoijy firim*:liberaria malte oib? 

mfptteoeettbafneecfiftupxa fcruraribimcntfferuianuw. 

ucrunt te tofcp ao toertitrm . #er Dnm. J$MjfimJs 

^ccOicit.K- Jntciactatue ^«feculo^freQtfttiuQumt 

^vnnquio non tftuofactu bitiftt no fctwfi. llnotncot 

I Jleftrtbiqufa Detcliqutfti tefubtimif fuboilignofrdto 

tmmDcfttuficotpcquoouce fotu^fternebarie mftrtrii. 

battcpcrtoiaVet nuncquio ijec. *v .•«bequw. t'« 

tibi toteintoia cgtpti: t>t btv -^^quibfplantapttetol 

basaquaturbtbafCtquiD 

ncamea tUtfa o«t«ro« 


lDfticainta.pal. 
tefi.jfcoomotoconaetfae* Clarificamcpt;apfc4*metip 
om mtfti m ppttfi »mr a aU f 6 cl aritate qua tytbtti ?nf*r 
M a.*ilauci(tcmuoetmul roftb* fceret.p*. «pag. ot* 
ttUc«uit<l|«*abo?icl|:tna f-r neafclBDftetcrtetarua 
mLwflcsininidtatctuacoa* V-4 iptroinnttfcattctpu* 
aeMcftbife.UecbKft. tr.i* rfffcar6bignaterctuoiat:M 

GuomottDicisnon funt slblatiSefrKtiaDEutttta boa 
mlluta:p)ftbaalimn6 jiftciat.f&ettf.A&Atmed. 
ibouiai*»ibcWastuaeI tsotb$rctU 3D*pr.totf«lii» 
cduaUefcito ijo fetetf.Cutfoi fabbatt D*tta i tamttpal 
totisetpIicaewaBfuflBiona ma«.?nnt. ^pOfcononco 
Ktaffuetue infolitubincitt gnonefftoiaomcao &uib; iu 
Sutio animefueattrartt W taui tira mea ft itroibfiti te 
ttmamoMotoi:ntww>auec* qutemcS.f*. mdt.*epr* 
tct cam.I^ccDuiU S. 3Drfi« tttfo. Jpfitfeu*. CNfittus 
tjftio DcuDerani tjoc pafclja magn**«UiKtitio tfluibua 
natttmca«bobifcumante$ iuraui.*. ffimipP.3$f.a 
pattacfro . igeneD*. ®to l^obicftto. Slufliueia.*. 

DrofiriatqeDneplcbstis iOuab?a]jitattf<p tycpdttot 
btoicata pie D«ioti6is tt. tftdrfo*. 3l§i*o*c.f)P*« 
fcte: W facrts atfionibus #age lig*e« f itetf af.ofti/ 
cruDita^tomaieftatituettt cis.*. tfctuc a frantra beci 
«atioi : tato tonie potio^ibj aiam mea. fnmtnw.toi .r.f 
iacjca{.««t0.»bD8»tet f^f eubtwl)ietftneft*tctt 
iitotf m4ai»tabb«tts.Cf>* Ga abataiameaa te:ne 

DropxiofiUoCaonfitEpec fojtepmateteicttaterrgttja 
m tr^fco,pnobieoib5 bitabtle\$etbicitbfiB er*rrf 
rra&foitffltt.**. tfircttftcbe tuft Oifqj ab ratcmtt coliig£t 
tPtmcbirimfbaccBfn caufa 5fi ftHitea reltf asifrt*. «on* 
flaaettifl ccctbcft me. fkct tu uettc mann tua QfitomDtmia 
trtetttwfoittnDit&me.*. to?abcartalfi*tv. JnbieSi 
£iih ttitwuWio.p rtiua i f n6 uocaui te Dit c Di riiti noli time 
rtt 4 aDuiuct. £eb. irWpttit ^uturaft i caufamea ctltbeta 
tt.fip». «ollla.^- IDeDe* Qimcte^me 9 .*- SttDicfbo 
rfitinefcameafel.Bf. tttf latifiismcctiwnauiabtcda 
finmeaptaueftmeaceto.l erauDiaime.l|BDicafli.r.* 


! 


, ^. JDfiica 
rXSHS' ?*J»««P? nwn8if.D«arojfflttMmid|f 

pjuat.titcrc berbn Dftifaftn teDutcrntin!flrrimn»iahiii 

S^WV"*^ «-S32I58SE52 

K "» "2?" 1 fua,tu: " B - *«"«■ «wK atemee ttft» 
^ectj. i r.^KBmciclonga fojt>ttemee. *.-faa.»rfii& 

auentreceiTertame. tf-3mf fvefnfi taoieWr,» 
omtpgnmimef.aua CJlffitqm aboSonc 

wSSSl Srfiv*'""! m . ma ^» 300 ^ «Mr ffrt nfm: 

Sf^ ffrsrif^f mpUno '" »P«*«»b«6w ruecomici 
Di^/*traubuntDomnBron DicitDft8$eto\ i».*Hafi 

?^i r ° S if ar J- ,ot02 - Bpa r n»«r»«»qm intrauerfiuq; 

ftJfhSSS? 11108 m -i m m I 5 w * ao a««rnmeam#cau« 

K° «? K , B ..'l r J a J lcl " ,nB ,aB fane tnS atne «* irib» 
*etS. «f-atteisrjfteaiime lojerauD(mcit»me». *.ln 

•auDitJotcB aDucrfarion mc tfteaie mecilitetacaiipfii 

Tojn.^fiquiDreDDjf.jjtono m<eosmeo8eriamel!S.rt.i 
ln qzforxrt fcucaatemee. te etDirit Dfis. $iattuip, 

-kf aS° pa ! w mrc T fpt *-' *»» •*"»«*' • ~ 
SEiff i - 8 lPi? u "U". e « ate "«femirio antiquisqfir 

" p "•* ""\ "••**•*« '«*•* uenietio reftujerifi aiab 5 to> 
fceojcttonte. f.tta. atie.CtD.rcrtit./Sfiflbula. 
Cfi/minojeqnippetounaD bimus.^ecti. I&. iDftBmt 
maioicmocBnuarifie cfirfltancf bttlatojfojtis^ 
OuDjt:i_a # ppljetatjfcpaDfa ptcreaBrccurtffitme «httln 
rettotfffittifaciuntttiln.tet gerenopjtuerfit.©fir,pba« 
rurabat contritionc?ftlieppti rcncs «roiDaf renelaaitaura 
meicumignomtniaDitenteB mea.* flEitiimfacicbatqui 
^^•"««««Par. I^cc qrebantaiammeaiquiiqiii 
Cotlufit tuaemeaeini: rebat malamtclii locnri Cmrt * I utramispatm. 

mitoto.totitpJIUuipif tettrfitme*n8rcbbiWrerrf« 

ynti.nQtt.&uptM.*. baetibmicrjtmala.tfonfa* 

ttffiirgfftto.&cBtmftt!). mrt bfte necjciftptt6tt »6iri* 

Imllotpc.Cttap (nf «eeiuurtu). 3nbicamcbfte 

piopinquaffetiefuettfe fctSmiutticiamea * frtimino 

rofolimis ct beniffet tetl) fa gc citia mea furj mc . Cofu. r.u 

aDmotfoliwnMHcmifitbu* >-y bmonteMgrtoUuetitoes 

ofiDifnpalw mrteeie. Jui 1 nienebne afmosfibi 4 

:aflrilaqcJc5craV3O0 C:«fta« bjtjierofolima petat pieceptt 

timueniericafinaalligataet cjeljiteri.;tfiguratefignifitaft 

jKillocuea.S>olmtc:»abbu tiocqtiatibi bijutapmc.&t 

rittfflid)i.«t?*iOih.tic.6rti flc Dileicit te*munbti /tot fiUfi 

(Drtiwoitei PbfiBcratfr. fuuttnigcnitabaretitotoieil 

et tioim tjo #o fcfae aft 4nt$ crcbit tn ipfo no rxreae fcb ba 

Dirt$patiiap~retlocu pafft txattiitaeterna.lv jflnfut 

onisaDiittot fc ifinaarct effe rctcrftt i metoiti iniqai abfq* 

illSteqnopotnttfaiae. &u mia qfieriltmetnterftti tno 

ratopiBaboccifionf bucct ct rxrxrcerntmfaeie mea fpue^ 

quafiagn«cojat6betefeobs rc tlareiefutettulncraucrrit 

mutcfcct: *no apcrtctos fuct mcf cdcuffafutoiaoffamca 

ft Jngtcbictc bnotn facta <&goant cftimaba mcranrp 

nuitatiScbKOVpueri rcfur moztuufuptcrra.o ifftbe 

rttttonetittc^nficiatw.iCti tttfittncfcameafclrt infiti 

ramie patma? ofana rlama* mea ptauerut mc arc toOFgo 

batierrdfie. B jCutpaubif tSeutmtt&V.tf. aEtirxtneDftt 

Rtqttcniticfaehicrotolima ab rioiema(o3ntauDitit.S 

nieiiobuiaei.Ca ra/'.t"0 i> fiettuflaujciliatojtneuo* 

afina*pullu8c|b?fcbf0 ibcou5fucanfuuifl.D«- tyi 

bierofolimatocittorufQ? ferere.fi' Circttbatcocircun 

pphftubaiti tutct^ » gttir t\> bebcrutmctinnoiebnitoibts 

plmatojDateftgnat.jCntb* caouinete.t* Confitemi. 

ipfcffiDcajrpanotiaUbcrta *■ 3lubica caufa mca Dctfbe 

tcfuortmwipmoabtoiuonS qipotenecebfte.P** iDeue 

fuBncparieBbutit. tiierofolt bcue. fi - tfttangclifl * puetj 

Wttmibiuopacicitecptaf . nbetceiucniamur trinmplifi 

*• dpnagogeppro^ciretV toxtmoxtteclamatce ofanna 

:JFem.tJ. 

InccUb. fMMH. *.*6f6 fSr/tftafl fiutaseflpio n» 

Danf q mc pfcnuaf * no c6ffi VAbto obcbuTebftp au nwr 

DarcgoDficbCme*. JLautl tetmmojtemafitcrurte. » 

anftuelmmrtianft cb. *3olieffemtctit oftcaltcmis 

femeripffi fatfufl obcbf paKemicbiibiemaUjinjDfl 

enstffB abmo?if tmotriau turofequt mcpcrfcqufitnr. 

teracmcifl. tjr* Jtuftra fejr. 4£tnon£runDarcgo.*.£il 

->• . Acpetbaflcti tmpfifl be* funDanf oJfltnimuimei.Ct 

aiammea. * 'Curbamulfa n6, «ctoptf «r.*.3bifur 

quc eonuennat ao btem fcftfi tftiby i mc. ofoWJ 1» J I» 

rlamabatbfiobenebittuflqw «{nDebftuie.cb.^&wtfofl 

toenttin nominr Dfii ofanna Uo . » . Circtlbebernt. W 

tnrrceifia. 6i.*ene0».ofo «RticiUa. * Dettftinrftan 

Ompflfcmptterneteuotl meS.S £epcnltorft8turbc 

bumano gcneri a» imi tefciDfttfi gaubf tro laubw 

tabumuumtlttatiB cremplfi bcuttoccmagnafupcroilw 

faltmuwe notttfi carni f ume qua e toiDerat tjirtaribj tricrn 

«tcracefubirefecifti/coecDr teobftbirt*quit>enitrfririoU 

p^picinflitott patientie ipCt* bfii pajei ceto »gt1o f ewrlui. 

ushabcrctocnmcnta/ 1 rcfur f>». jflpaf. ofotti.lb 

rectioniecBfottiamcreamur» tt9 fti.1l.Qim.WXA. 

#ctertD\ afo.i.wlar.bftt *f^v nnqniD ctgo fpnca ta 

«•-«Difl.S.Ono. fr.lecjS JL/tronfirada*bom*Ib 

tn. rp.C6fSbaf.flr. Jfrefl fnqnaiuocat&eftnoracmr* 

met. cfitf.rt «r.brroar;.*». m oculte tKftriBV Cgocgo 

Crueafcamea. orotrDt>rjx ffi:egjot>fDi/DifitbnV}tta& 

ao oc* t)o*a». 30 bi. 5 . Jo* tocrt mefi in (yio t>bi babua 

bfca. &».fc>efecit. Capttn nitnomenmctlapnnpioiti 

Y^vfiflbeuoaunUato? me DeiecjDfccerieiwoptetiMU 

A_/ne*iDeononfa confa riapopaiimtiurael.$«&u 

fnfl:tbeopjfui factemeatJtpe «MDirerot iptf apub fr nj 

rram DwriOima/ 1 fcio qm no rcrfc cogitates cfrtauemam' 

rontttnbac. * - 3tteDe Dnc. tuftfi qrfi cotran^eftop&tbui 

cfi *&ifao.^.S>eowlconifl n&fl^mittitfeftie^DflW 5 

orotot«.3bit.a. C6ruba* berefaiuteifcnofati fliojii 

fa. flpirabilia. Captro/ torpatrem u? ftabcrt beum. jfntaobibu* 

mtmn$ Cifermones ftu* m«cftrata Cneraonottoia 
tiehCint.tficatocreftliusw w^iptblMicnetairnmaB * 

librm OlumDe manibueno eie taabtet ojonfetnoobfi 
mrnom tarpiffima tfah Qae mitbt q: non ctaubm te, 
Mtmwtfi.tf. WittmyHbU ^ecW.iV fceueifraclpia* 
»rfito|p*iiTuttnueWrft iuQu pter te (hlHnut ipwproti ott 
tiuafc :tt tt fpoltteelue tytt rait reuetftia faciem mca £ 
mitumue . ©rttam* J, .fi. rtancue fattue (um fratnb* 

etnuncquia fcciQis oia mcie et tjofpee ftlfls mctemee 
opcra t»ec bictt tomin' s&nonia jetue bomue tue co 
rt!omtu0ffiflo\>o»manct6 meDttme,£ Jjmpwrenai^ 
Oitgeneetloqucneinonau; PWpctantuimnuucciDerunt 
Diitofetbocauitooeetnonre fopecrac. &aomam.H»"o 
(p6tii(he:fariamDomair)uic ctplraelflr. «. jpeojcieonte» 
inquainnocatumcftnomen l"7f irfgm Inlautt.aft 
mwtnttinqua t>oe babetie X3 meam nfi auert* abin* 
nTwtiaimetlocoquf bebitoo crepantibuget ronftmenttb' 
biBftpatrtbuetoeQrieCirntfe mme.£ fljjtfcmc.*. jf«* 
tifpio.feecbicit.ift- «irii mea fafcitare abucrfae coe 4 
pfl&itcrunt ojpjimamne \>U bifpergunt grcgem mcfi ^ * ■ 
r^uft^rtiuQcfbcgtutiam* Qlerba.*"- BppettDemnt 
cum tan$ infrrt btufl aaffc mercebera meam trigtnta ac 
ramuemtmoua tUiuebe ter- gentcie quoeappjenatuefu* 
tacttJcfpoUiseiusfo^mits abcte/* iDcueDeue. *n. 
tflmu6inicrnofl:ipfieni bo t JnunDauerfitaqucfuar ca 
miriDctutfaurijauernntfibi putmcnDiripriiJuocauino; 
maluminOpictcectmaltgni nuntuttbftebeue.P». C6* 
oDcrfitf*picntiam.€tretfa fitebM.*n« iabtainfurgcn 
fli funt tn cogitatf firtrae fuie. tium * cogftationc» cojfiti it* 
a.fctitn&timpiiapubCenb bfte.M- a,aubate."Pfta. 
trtte togttantee tircnucnia * IDominuebeueaujrf.bp*- 
tnuemQaqtfitonrrariuecft HuQraCc?:.? jftonperba* 
opcnbue noftrfe <Et retX i* cum impile* 1 " • jjion fcabe 

©C pjoitiatmjoe a fatte we in me potcQate ncfi Dcfu < 
mca Qrat ^picci omnee per batnm tibi tatffirt. P» • 
(ratrtebeQroebrUaetfamfc ©cnebictue. 4>mie. ^ertaiff* 

*f\* 4* otpotfe be* tot qui tc gtn e celt * [ibtt tt 110 alttnf • 

•*w-/<nrot aDuerfisejcnfa i tme aD iracunDta^notem. 

firmftate Deftcimns itmeD* $ecDicit. Ifr. Jugtebimte 

tttni&enirifiUitnipaffione bffo.waius. teui. 

rcfpirera 9 .$erDftm. at>t°* Y \nnqniDmeatntacutiia 

Dcoi0ttstxte.3iDiu.fln. jFa J-A^uocatDititDftw jR5 

rfem. Pe.iej5?po»cp.3|aDi flefemetipfosmpfuftonftfil 

cattiDffc. t-v.jffesmei.cum tnsfui. jjbcoijccDicittinitt 

#fu.A «rueaframea.otf ns.GaefuwmcustiWmg 

DeDic. 3Dt>t.S JFramca. £ tiomea?ftaffuBlocutftpfa 

JDefcrft. c p. £6funDa. ft. pfcVrirostfugiumScatfnpU 

3ttfDeDo. caueriu. *.Be gnnrfgiomsffufirrttgeettt 

ojelcoms. aiofupipttnfrrc» eetfUtcenDef *no cjttingtuf 

{Sbbu3l>ipM.l0bia. 0*. I&ecbicit. Letto.ui. 

mtabain.tp fpsbfit.» f^ecbicitDflsbeniejmt 

J&oUeCTe. cu*lu*.3bifae .L/tuftDeusitrr/olotanfo 

aiti ojGWDte.aDM.afiei matatofaaDDtfebttiimiflte 

ic.ttfct.tp. lonsDe^anjci. tttis * comeDite tarneequi* 

^4>atu3mefac f IRfQutrr nonfuloturuectlpairibjto 

iDnica.bv*.31c*il ftrie:* nonpcept etsinoitfl 

la > JDeDeefitfefcamcafeU eDujcieostfterracgpptttfton 

iSccoiDare mciDne* tuerc boolocauttomatu ituttimfc 

racabtjisquiefequututme. ru:feDl)ot\)ctbnptcpiciett 

pei»agt. ty&- cens. aubiieboccmcacfero 

>nr Diuua noo Deus falnta* tobis Deus : **os enfie mitbi 

J^L nenofteataDtencfiria populus.$ecDieit.*-lb> 

teeolfDaqutbusnosiftaura ; faeg^tibusinme.J^^-^ 

ee Ditmatusee tribue toenire 'T^fitoe Dfte * confiberaqra 

[auWtes.lSertD. *D ^- VAtribulo;tbclotitcr epo 

jrr jFertaiu. tcc.i. Dime.P* -£9tfetete.*lDtf 

•f^onnebibes quiD itti fa= cerne taufas mea bfte abljoif 

JUAauntinctuitartbusia^ iniquoibolofocripE ntc.P' 

Da:«inplatcisbierafaU/mii Juoica* nfi.iDfiiribaiftrfr 

tollicjumUtjnaipatreefuctf tlamautabbftmDeW&em> 

Duntignc\GtrauIieeest6lg= feeiet ejcauDiuttme.w 6 »0 

gt*tabi|tf tot factat placetas usDcus. atVJDnebipaw * ( 
cm 1 ' JFertttrtf. 

rrfponbc $ mcqtncfcio quib fua/feb abicrfitintwluptattsi 

Duflimmiciemct0.&0.453O b5fuift:ct(np*auitateco;ioiB 

biji. - IDifcrroc ipt( op pma fui malt . JFatticp (unt tctto* 

mnobfrn iuftfi qift co trarius ffi * n6 in amca a bic q egreu 

faopcnbtnri0.fi»- ilauti. fifmpattteco^txterraecjp 

c p . 3)uDicaOi Dne. t»p* et # . pti Wm aD Diem tjanc. I^cc bt 

totl.3. jRcmotoliitameanf cit. **Conclutu\ 

mamcafcDegoponoe£»tte* ^vtmifiaD cosogg Cetuot 
rfifomod.pi. l&nd*.£>fo mco0,ppbetaepcrdtf 

OmpfiUpitcmctmsltia $furg*flDiluculo/*mtttcne» 

nobi0itabmccpa(fidi0 nd auDicttlt mc.nccincUnas 

CaeramftaBacjrrc: tot inbuU ucrfitaurcfua fcb inDuraue 

gcntiaccipcrcm^amur^cr tfittcrutcc fua * pciueopcra^ 

Dj, 36.m. a.a&iDebfte. i>0. rtfuntfpatrcoeojuro.l&ec 

itjfpont. cjtat. JlubKftfti. Dirit. & . IDijcrun t. f .ifl 

ft.t&abljotaobuaiif totin £~vt lofirio ad coe oiatfba 

fmifcced.ocoDtDtc.abtot. ^*ljec:%n6 aubtfttc.Ct 

fcutrfdulatet. ©efetit tocabi6COs:*n6rcrp6ttbut 

£f©(ttwe*au^i. tctetits tibf.agiDucoaDcoe, 0?cccft 

iMofHfippftnpce!Ldief3D g*0cln6auDiuitt)oceDni Dct 

(tJ.lD^t . 60. 49trab< fuCnecrcccpit Difcipltna l^ec 

lia. *nftasfactu0C(t. df. «Uiriipu. IDedecti 

l«cratjt5.i3>foDcDtc.3D Uroctame efca. sntiw 

tj§5cipibtfef.tS>.*5ftm* tBfangumib^D^mc^ct: 

Danf.tix>*itf.totin fef .fl.5 oltabitltguamra iuQinattp 

^ottftfltcljflbcopntfdiaiaj am. frfijffljKfetete. *6tn 

wa*itc?auuraenDie§. p0 tneUaoitctrojtepaffuafun» 

Oaam» < apaj.otc abeiotbftomctficatdcpbel 

mtateMaboKabrepti lato*fo>ti0.P» «edetct. * 

onebetauan0e]cputget:»ta 3pftt>eroit)anuqfietntan^ 

pat»fictcnoaitati0 cfltuiat. ma mca mttoibut i mftrtoja 

ltea.Sd*pr*W9,. JPef. eerre. &0.«>c*de9. ui>|& 

«tabalate inof iuiXt iimitimciauOiectmalumct* 

\jmquamaDaui*obi0 DneUtatittitqmtufrmU 

Wbmiuroobi0.«tn6aaDt ejcultauit. SllifiaDftcm 

mHUnccintUnauctuntaare t>uuU0nattfe0gftiu«regc0 

tnm r 

;JFetiat>. 
coy<nc5peDib*. »0. ILaucJ. noltetfefoottffowrwnbuW 
cp.Jabicaftt Dfte. bp y ciA>. taatrmanibjrraDinocmtm: 
bti.a. £>pmonDo;imi0rton «traciefubtrcto^mftu.iaui 
potttiftttonabojatoiBilareme cectu frotpMDimonicart. 
«^yefta .cti.p.&flfroto ^cciAifnttftirnttbftiu 
i^/ctoopo le*/bt cj ncioep riptf offirifi fine fcfic labfa. 
rcffibj iccifateraffligimur:|> *fuir*>cu0in atuutt. icflo 
tmigemti fil^at paffion* Ii< rtapatri. ncmDirtturtifcjtaD 
tercmur.&aire. SD.i.titS. tjrlocrnfipafcbc.necb^.it 
96 tq.a. Citcrame.pe.He JDnetobiToMi.fcDuipirs. 
fle*po, c£ JEpebo. trtr.et^. 9 elusboma0iaeeomrM 
- m i rn- . n . oro a o ie . 3D t>i. 5 inc * ojp?ob;»a cr pjobzantifi 
CotumdiaOi p0.]Dcfectt.rj> tibtceciDcrunrfupcr mc. jis. 
iDftote*. rtfawS.ofo f H ptr £>a(art mefar. ». tucrranf 
populnm tKei.Diri . 3b i% . 5 tetrojfrt f erubctcat cj cogitat 
aiiga. 6a. apirabilia. Cp mtcbtmala. ps.lDrusinat) 
Y~\ fio Deuoapcruitmicbi iutt. 3 JDeucmcuo cripcmi 
l_/auri!ea;oaurnc3 2traDi Demanupcccauuic. i>e.Jn 
eo tttro;ifr* no abrj;co;p*meu te Dne fpe. * . CjMige nftr. 
tcDiecutiemtib?/* genaomes **.Ct iuDicacaufam mcam 
flotocUetibs.facicmmcanon Crtnos.i. f.t. 
auern ab wcrcpantibj ct con /■y t fefrfi cft poft$ captiu* 
fputnrtb?inme. tmrat»* v!!ADn(t9^tfrael!ctbicr(te 
o ofotu tr*ic. £>( aufutario Dcfolata cft : fcDit hieremta* 
fctfmaricf har Diccncn.Ste flftflamcntaoiamcrMuti 
ftiaiTMntifeftoriuftcanan; iDirit. Biearj . iJJuomotio fe 
rttUtftie . £fcfcg fic t pi Dc frf . Dct fola tmitae plena rcpalo: 
re^opoftlio.tSf.Circute facta eftijuafibibuaDnaafc 
Derunrme.tTj>*» a.xjre.a. rium.^mrcp0p*caincia:B: 
^anotiDieapnD Voscra tn ti facta cft tab trtbuto. iSctn. 
plo toccne * non mc rcnniftio ^Motanoplonamt in notteil 
eierccflagcllatumDacitioaD lacrimeeiaoinmarilUoctuo. 
tnirificjcnDum* ps.ipagfi. iBoncftcJcfifolefca:cicoibu0 
|!)»cranctnDirtmrnr. fibfo. rariociuo.iPfoamttiei^fpjc 
efpire qo Dfie fug bnne uerfit ea : % farti fnt et intmfc 
famflta taa^ciaaDfio rf.JJteruCalem bfetmt:tott* e (n rms b ftt 
fltttfrffl otfimiieataS. *• faiti C5t pitcfpetf «^^ctnt otric 

lnm6tcolmctio?auiaD pa* tee noiuentfteepafrnfttflbl 
Jkmoatctftficti potcfttrafc etat abfQjfo?tUuOtcflitf ntif 
aVamcrali?ifte^fl4o«p26' fubCcqu&iefcretrV Ctce 
ptuflcftcaroauttmftwna fi \ubim*cu n6 liabfre Cpetiem 

attjolumfletna. «-©etfitft necpteco^ afpr(t*ei*ieono£ 

«umucutcaotoolofebficutttt bicpctSnfapottauft *p?ono 

Dtflfiat. *<« «feproci fcietoieeipfeaiimUnerat** 

.\tgrau«(aoa0^pfaffli ^peiiiitateettfao.Cttt^Uao 

\lJition$*muUituOincm tefanattfum*. * Wcreuw 

rrruimtifl/ ctbabitamt tntct guo;ce itfostpfc abQulttf in 

„ {ntc g : nccfacmtrc^. £>£o firmitatcenfaotpfcpo^tautt 

U»oKset«appl)enberunt £,m*. Bcinpit, jnn.no. * 

tttntaguftiafl* t>nuu mit labcrauit Dnspaupcrea po 

fpaiuKctco^nofint^cn^ tctettnopetuino crataDfa* 

«itaofolciutate.s2>cepo?tc to». P^^Dc^tuOtcitt. a£o 

cmoticftruttcfacerDotceciue pjitauctntipuftocuttftitiicf 

nffflcnics:oitgutcoci9 fquas ciaiwjtatc ier,tclfo loeutifur. 

tiw* * ipfa oppjcffa amaritu t>» • j©ua tomue ♦ a 4Br,utgc 

htm fcicrrm. ***fl£tiftieS DnecttuDicacaufarne3. u*- 

8imamca\)rtnflbmo?tffuai mt4bte**' !Dc*tt*me*ert 

ncteHit^igilatcmecn.iBuc pcmc. »*IDemanupctotu 

Mtbitwtutbam quccirttm ^teao tostmiHoe.ii.t.Ho 

oatmc\)osftigamcapietiat /~Y onncnicntibmbtem 

ttObatmmimolari,ptoobie. V-A-tona:ian6ebfttcaccna 

J $cctappjopinqbttl»o?a mabucatc.aanufi!fq?cnifua 

iWi%mi6tratEeinraanu0 cenapfumitaDmaoucaDft/t 

pdjB.jfifutoi». r.m. *e aUu0 4b*crurit:ali*aateb;K 

T-rirtifuntbouTO efuein uoe.^uquiDDomoenou.v 

"1 capitei itmici itti* locu* betl ab mabucabn t biMDn : 

rfit3iifnt:q?bn6loaituBca autccdcfiaOcicotcnittst c5 

foDcaj>ptetmuUttuDin£ini fuDitteoe4ndlmlrntJiQuiD 

nuitatuci 4 ». ttatuuli ei*Dn* Dtcatoobie/lauDotooe: inboc 

flifuntincaptiuitat?:afatic uolaubo. **flin*etDifttptt 

mbulGtU*** u '<£tegrcfrue UemcietraDctmeboDtetoeiU 

rtaWiafronotsDecojctuf/ U pctquctraDarcgo^cliue 


flUctatfinatusnofaifTct. c 
flui intigit mecu manum m 
parapfide uk me traDiturus 
«inman^ptto^.apelfXD 
vgocnfacrepia ohoqti 
^ttcaDiDUjobisqtfiDils 
iefus in q nocte tratebaf ncce 
pit pan*; * gfas ages fregir » 
Di;rtt. 3ccipite t manDueate: 

bocecaipusmeuqtS.jjtiobis 
traDcf :ljocfaeitc in me£ £me 
mowtioe?. ^ aBraqftagn 4 
fnotfs Dutt*faaDimolanDti 
* ncfcieba phlift frcerht iirnt; 
ci mci aDucrf u mc Dtcctcs flllc 
nttcmittamueligntunpane 
ei** eraDamus cft Dc terratit* 
u^tiu. «<g>c"8umicsmtiab 
acrffi me togitaba t mala mi= 
cbiticrbtliniquu mabaurrht 
aDucrfhmeDieftes.Saenitc. 
^iimtlimicaUd *>»• 
-^» ftg» rcnauit Ditcst? ie 

calir rtdun tettamcntumetti 

mco faguine . D?oc fadtc tjtief 
crlqjfumitis mmca comcoza 
ttonc. ikuoticfchtp eniman 
tmcabitte pan* bfit * caliccm 
btbcti0:mozteDmanuciabtil 
tonccttfiat.ltaqttjehttfma 
Dntaumt pane tocibibcritca 
Ucc;DftiinDigne:rcuecrit co^ 
po?is*faguisDftf. ** 3Hna 
hoza no pjtutflie tngilarr me 
cft jaDutcrlioitabammimoii 
$ me tieliuDa n6 toiDetttitnci ccna 

na totmit (cD fcfttnat traDrrt 
mciuDcis. * JDoiraiteiaet 

rcitefciteccceaniiovmqaabit 
4metraDitur?cMiui,iaeici 
ptf. jniq.noct.i. Jbtfltni 

quienolitclocjabucrfusoctt 
iiquitat*. W-C6fitebitnor» 

a. Cerrarrcmaitct4cuiiDu 
refurgcret m iuDiciobc?. f>* 

^otus. a 3)nDietribulatio 
nismcebc&crffiuimamb) 
meie*£»*4ioce *>.|j6pacii 
mccin cj feaba. &.lmpUa* 
uir aDucrfum me fuplanta» 
C2f^uDittus oni.t-DP 
-*«f oni mca t>n tribulot 
a timo2c iimici crijr aiam me 
am.&ruicrftt inimict imar 
ty.ics.&uib ozabat iHattor 
co.zpo2i0 tnftwtjoc ozabarDC 
erucrent ab iimme : t no pof= 
fent cos ottibere tnimicl. €e 
gpctauDiimd fotquia occtu 
iixti tbefetuitbe^trftoflco* 
De:feraos fuos rtCperarca ifr 
tcfpctit^abfit.iDuiBcniiuo 
cauit DftmietDrrelirtuscft* 
fiRutsfpcrauitinefitDrfctt* 
cft ab co i € tauoiebanf crcjo 
* occiDebanf:ttnab iimtcia 
crucbanf . &-$cmo?C0|ptt 
Sfilifi fcrcruttHicfh tolotcnt 
tit focciDrrc*t.ff u glabiieri 
ftifttb? ejrietfit tan$ ab lairo 
ne. > Cogrcgaucrniiiqut 
ratl fibietegreDiebantur fo; bomint «w.£timgteWrt. r.wa 
•^ liftimftce^tcntitbtftct 
H t»tncbaitc:*tft ipfiab i 

(imrieabioitrbantur . £>tnQ 
micbflnf : * btacntee abfotfe 
tanf.jnfctitllatwgram 
lationiBfojfttan utuoe abfoz 
bauTcntnoe^uUiabfbnit 
Dimabfoitt;mttimoztoiab ■ 
fom\&ui putaucrtir inan$ 
rffcnltfcriftiana :monui ab* 
fo#funt.«r.1Reuelabfitte 
ItfiquitatftuDetrettaaDuet 
foficuconfprgrtt mamfeftfi 
cntptttfttUi^inDic furot(Dru 
ffi ciequtoircrumofto oco 
rcccDea nobie fcientia fciaru 
rMynolum*.**. 31" DicrjDi 
ttonie fcruabtf t a o Dictoltio- 
tiiBDucetur.Cumeie. r.it. 

Cv uiafitfrienrcetteritatf 
cffcpDicationf cuancje 
tjfrfQncffeCfifiltftfctctce* 
Ipcrretictc» t tioctntustcnc 
rwccffcrat tn Dotozfb* f tDo 
UeCacrihcaucrtitbtui abfoni 
futjlu abfont 4a mozrui: 
tl!iaafqjabfontmonui^56 
rniabfoittomcrr potucrfit: 

Sii9tmiiabfoiber£tue.t&. 
'latiaqutorrcliqnifrisfiliu 
panscttutuDeiecofiltat 4 ce 
trigmta argftcie toeDiDitri fa 
futnC iuQn. # t pacf o fculo tc 
rcbas qnatn pecto;te no babc- 
taw. £>etuumabuDauit maUria tUngua toa toncftm 

battolO0.OEt.iaelaptf.ln 
X uftifiterabfte iGr** a\I 
momb? tuie t tomcae cfi iaDf 
catto.p* 4$ifet£.3, £)ftt 
tatp ouie abtoitttma butt* eft 
* no aeutt 00 fufi.pfl . iDfte 
tefts.a. £6ttttfi£(o?mcfif 
mcDtomci »?trcmucruntoia 
ouamea.be. a>cusDc*.§. 
*£jt)02tat*c(iintoirtureiuat 
tn rcfcctionc ftta tna Dne.fc0* 
Catctnus. sDbiatuo 1 4a 
ipfc toolnit t ptta nf a ipfc po? 
tauit.^o, ilauDatc.Crtiflft 
turUirttne.3. CtaDito?afit 
DeDttcie ficjnfi Ditfe qu?o(cu 
lat 9 fueto tpfc c tcnctccfi . t>* 
*f=» p^clcpf5.«in.c15fi* 
it* jQuipaffutueabuc 
nifti^ptcrnoB. ttpticf. 0. 
jDui pjopbctitepjdpfittt cro 

mo20tuaomo}0.ft^tcr*«. 
£iui etpafis in crucc manibt 
tranlrioiaaDtcfcta.^ccr. 
e . Jguomiti bafia cui lup* 
DCDit toencnofa. ffiecr. ti. 
Ccq? tnnciri toolatftt nofcp a 
montetotculie eripuiftf. £fie 
cr. $ . flltta i ticjno mon f ifej 
nuetmoielucjeefpoliaf.ftp 
tter. t IDfic mifcr* nobio. 
Upncr. * fdarrcfamuUo. 
Ifcpi*«r.ffreoftefeiWoteDi 
cnet)fci?«D tnoitf. fflmbtfu 
nuiftfactttoe Oiat ^o;tcm 

ftll« Ul 

3b Ijo^ae rtnt?trarf0.#atctn£*etnc 
noo.Cgobitf.tftiiltiflotiti*. 
p: 4@i&t$£>e*mittaf. }n 
ftntp;ecu.*> Cruto;cbfteaD 
iauano*.IDfiete 9 >)it.lDftc 
cjc, Jfto rw . SDfiBtoobirrara. 
ofo.iRefpfceqoDftc. f^rcDi 
ninf Cub Ulitio ab tono qoof»? 
^nftnrfacrrno» prrrufirfot 
tna malico . 3n t>ac Dir Dicnf 
octtjoicinctgoioaltatjocror 
q?aoc6plcro. 4J tmrjar fcitc 
tnonobibirb< frQiiftib« ao 
botiflnotith JDcusinaoinj 
tojiit.nu hi> ,i . n« pjctce.nct 
cao.nn oSHapct. nrc£.nec 
JDft0bo#n« 36ftbftam«bfio 
10 oma.a. 3!atrifttcri0.i)f 
3D o*irt nolc . J&tf t matulatf . 
18etribuc.l$. jBnmSteoU* 
nctf. cnMn. £ Ccutgc Dfie 
-r^vcnoqafpionobie (ofo 
•KJ ftlin tun crutfo patibn 
ln fub trctooiuifti : trt tmmici a 
tiobteetjpllctespteiiatfcon 
ceDe nobie tamulia tniectt re 
furretiiomec^attaconfrqua-- 
mut.^&etcntS.loftiam.a 
2>ft«.p0. «.csepo.fir. Ctf 

Oioett.caAfu.*- De*me» 
rrtpe mcofo IRefptce. 30 
Di.a.Conttitnea.t? ©e* 
fettt.Hir. <Eccetiofra^. cum 
torrfa.* ijomopacte.ofo. 
JDcus qni pio nobio. 9& it. 
a. «rtojtat^&e^irabKa ft.fl&nuertbifcf. tfibrrfu. 
3bifurgetibMme. £)fp 
Wpfce.aom»(T*.C»ffiriS 
i!5o0arif.n6rjj*35loifaincr 
celfiff.nrc Ctcto.nctjtcmif 
faeft.(ro«i C6icfttitce,n 
i?ancigitur.n sOut pnoie 
fep?i cr.rr IDfiotJO.tlHo. 
JDCaquoiuti. «Epra.Con 
ucttifobM^. =fpBfact 9 .rt 
^iwpfqrj.<rnaa 3noicfe 
JDfi6t)o.iDffv.JDcitcraoni 

£>«funorr3»«. ^a^ofii.o^ 
feo non o>3gn*tef. nccpar 
DiirffDt5iqdlrnut!.*rru6l 
rato facrrtotet5?c6foDfie(c 
poft cfito. farcrtDefctpiat l 
O aliceTaltitarfe acnpfam « 
nomebniiuocato.bfi. £ro 
DiDf.a, Cntjiofioocfcpacf 
cta pactfic 9 cn loqba? ill» ipu 
gnabatmcgrafi.Oe. 3boo. 
cntri,5.3lbI)OibjMi0libei 

rameDfie.fc €ripe. j £u 
ftoDi mealaqoquf ftatfjrtnt 
mtchuafcaoalifloixrflntmi 

tqmtatr* 6 JDnetla. £5 
ftDcrabaaoocrtera «Dioeba 
tnon eratij cognofcerer me. 
i>9. ailocemca.d. Cenatib* 
antacccpitiefu0 pane bene* 
DirttacftcgitbcDit btftipulia 
fuiB^po. sDJJag. sDfo. 

Sefetti tottahb? alimetie 
qoDneDe^nfitjrqoie» 

p??c n f e mojtalitatl e^cclraur ^tettctffifattctc 

irtiottalitafi fne munete cofe Dolo*fitatnolojm^:4ftwn 
fimor. jbttt.&ota<?(tn6 bemiaaitme\jtloent*eftDft* 
fittocos wmiffa cciebief M tnbieftirojie faf . SWen . »* 
MtaDft5h«oft). IBefpfceflo ejtcdfomtfrtignHoOibjme' 
tfe.Senctiicam^Dllo.j&oa fe:*erurjiuitme. ftetpaott 
rablfcoopttfuntaraUarta.* ecfepcDibjmeiofcoaertttme 
jfiUwmrfcStaf.!*. Circu* retfojtfutmpofuitmebefola* 
wticrfitme.*). Cttebcrfiti tatotaoiemeroje confedam 
tftamea feLofo. SDmbe ffc 0um . Htgilauit iugtt iiefra 
oiternc te 9 4 ftfiano . « tf ati tfimca?Mmanaei 9 t6uolute 
iitarcbcatrmarie. ^anria ffit:*ipofrtetollomeo.3nfit 
mariflfnccarre.e. J&ottpat mata€#t*mea:t*Oitmeorl0 
i&.ofo.$famtu5.3teMa* imanuttqaanopoterofo^ 
aanfotflAltanaecclefiretth Bere.^iertYn.ttf. €>eoamt 
i4UbetfcrmS.bn»toetCtw.ee cimeibeteliqnetnntmeipje 
tinaofot)cf(t6tui*rcpirCFtn ualuerfitinfimafcettiictjitra 
tto t(» iM . ao f fitjf. S £)bla bitiit me quc biligcba * terri* 
totii*. jCntuocate\rnm bilibuoocKeplagfl era&elie 
tr.fft.£6B». BHtfHmM cutfW8.3cetppotabantme : 
Kcmaifcf.bi.i*. £>iHba « «tWfefticfcamcafeHi 
c&^fa.uetctptW.^Jnpa firtmea.3rcro.r.n.i.amrcti 
ctlio(p$.ofo. «efptcc rj9 to. ^rr bilnlit oce magniftcos 
ftiM.H. 3(titcrnnttC5 "J meoobnofcemrbiomci 
gttfreijncipeo cSucncrunt flUocauit abuerfumetepue: 
ibnfiabacrfao nfim * abnct fcttztcr&clcrtoemcoo. <Cog' 
(wcnftumauff.ti* ^Dtiare cularcalcauitbno tmgtnirt^ 
fttmuttfit.8. IDinifcruntft liciuba. Bvtn 30tfrtocgo 
bitorfomcntameaifapertoe plo^ao * otfsmruetebuccno 
ttmcimifeftfoitf.f' JDe* aqe:qn6gefac^earne?fo!a 
ttWrc*. Ttafurtcwftin touonuertcnefltammeam. 
mctcftceiiquUmftttac' tttfc :JFactfffit filtf mc<eDM:qm 
mliblM 2>fteiUainatfo. iualitititmic*.**hc. «Ejrparr 
A. ©iuiferiit fibftrfttmitft. bftfp6 tnanuefuae;n6 fqtti 
Ctm.i. M. Hflnirrti cofolefe8.lMrrftn.t-t W- 

OtioeoMrrafitfepfcfa neamcaelcttaego tcplanta* 
attenbttef bibetcfteft ui.JOnomotiaronuerfa cein 

mm i:fl 


Utntti* 

«maritnbineYitmcrratinge; intcr6n*itaiamea.Crulti* 

rce f barraba tumirrere» . & in paffioc Dtrtt-.miferere mri 

Cgo quiDe" planraui rcto inca s&ut cn pf c m tfctef tui : in tc 

mcacicctaof rcin^bcv.jQuo damatmifercremri. €tcni 

gj\ anoautt r.u).ftatt qtfbeillortamat rntferfmri 

>M WI»atacrffiiacobic(r tuneftatctiocaccepit /jjpicr 

rairaet^rjoftcflei^factaeiiie; teiibetanDtltarne mbutufl 

rufalfquafj pUutameihutfl raroipta ctamat mtferc' mci 

mtcr cos.31uilu0cfton8:qi teu9:mtfcccte meibotpCeaia 

Oflri^abitarnbtam^uoraai tcaro. a Cantjao lami* 

3uDttc obfccro Dniucrti pptl nc ciiftte cfi gtabue spntjc , tt 

ftoiDrtcDolozfmcn: Cgines rcme. SluotiotcapUboBrri 

rore*iuaenc»nvtabicriitin intdplotortflinonmetnwi 

captiuitatem. iCovh. 30oca ftis « ccccflagcUatubuctt! ab 

aiamicoBmctmipttotccpc; erueifigenbfi.*. £nq>iuuf 

rfitmc/faccrcotcsmci* fcncf fcntmanuei icfftet tcnuiffc? 

mciint2te2fnpufnt:qrqfie enDiritaDeofliDuotibie.r.tJ 

rntcibtl ftbi \>t t cfociUart nt f-*r otfi eni ijoirm fuftepit 

aiae fua«. u . Sarrabas la VA twrbft/ettofufifami» 

erebtmttttf f inotcerfsocci cfttocrbfincputcfno ibifuif> 

Difna^tubasarrmetDa^ftc fcantma:qrrafltigMaBiot 

lcrifltj perpacc* otbtctt faccre Silerbncarofactfi Mbabita 

betifi&fcalitDtrabfbitDnm uitmnobts.oltcnibicifcarfl 

4cfnifmi. x>. ^Bcceturbact 1)6 : ficut alio Lo co tiicit Ccrtpru 

cjtjocabaf iubaetotit icfi ap» ta. iJiKbitoiscarofauitart 

pjopinqwtabicfu.£>fraliito Dei.iiv Craoibefrmcinia 

ttv. 2&arrabafl. Jnd.no. a nufliptoviinterimquoe.pu 

Sliim facteba t qui dteb a t ani ccr n t tne 1 nd jrprrferum ati 

watneS^ife JDfteneifu.u. meesgregattfntaDueruime 

i tf6runDanfircucrfanf 4 foztce.Ct ficutgtgatcfiftcte* 

qrutaiammcaDtaufcratea rfittfitrame. t aftrterutrt 

£9 Crptctao. i. atieniifur gee tcrre t pimcipce conucnc 

re]tcftimc*fb?tf0$ucfe(tia? runtin vmum.Gtuau. . 

mti.: £>e 9 ino. 3lnfur* ^xuntfbfbiacarobiDeblt 

^««4 rercctfmeu.uq 4*/»aiaibtn6eritv jm 

mei De^iwfcr* mei;qift birit 1 pc Dne Dc Ijoib j :Cieut Df 

fjMtett 

»ahrittttftatf omnietamfe mtWbttro&ppH. flt-f tttoo 

«undomfoiatarne nccepe; lotfimtliBCttnrboUMimeV* 

WMttSitf :»n6 mattmei JDtooBoee4te«uieBbiaa« 

tiu ouae pMtmt» liberabat tlbrte t vmwte . ^tt.r. Wj 

Crao*bierataia:ibieratc» >j nbie magtttrfi oiante: 

n Wiiotueq6cfit)etbo/et £1 oiCceoMtt.3b ooteni 

tcronrnbott:»b6ttoetbum ojanlt tottt>ceteto!UU*:qtaO 

MneWuB.IDicatetgo miCe= rjoepaffueetttotojcetetpatt. 

mtmti ttue:miter* nri. w 3b qot eerutreritrtot tooeetet 

•JrratrflDiDitipiuBfnmiBpn fpemrercCurreciion«o2ttt)m 

apibifatetnottl * CeniojOme brn ala? tua? rrxrato: tonei 

pntiBtrneantftqbae alfige tta&atmi4tae.» auium 

WMtMfini..*. «tigtef rtpUWffneOiomlBtertatrt 

foeattueinatrifi pnciptefa muitUtrooecrucetlamabat 

ttrtwra.WitoilJ.t». Jieffi. biccnBjapementomeibftebn 

iBffljui.S. 3binWnbj tocnettircgnfitun.o. 3mf 

Dimc litera me bfte qj otcupa bico tibi boble metum erte in 

unutaiammeS.ps. «ripe paraoifo.^emento. Mu 

iMteli.a.iiagettcifiinotoe «= ocplanetStometpebi 

So8amctrabTtuBffi«non XD rit:J|etettttoottwttra. 

«reoirbar. pb £>fic be» fa . 136 ei ttafiit tiquitae:ablHit 

iCapiabfit fn aiam iutti * feruet iiquitae . Ct m finebi= 

fimmiinotmtfsbinabunt ritiprebtie:abnbatitiarntH3 

', fccWionfi. Sbifut rafniquitaue. ©tqdrabun 

5-\cncrpa gitib» r.o« babitiiqmtae:retTigetetta* 

XZneftamuetJOcce prtM eitaemulto|. ItoriM» 

oiam icrtrtsntte.^bcoent nmttor«mnttf;bicCalB»ertt 

Strrtlibtt. 3bt>oceni fflmeafit r^Croerab,tto{tai 

ILoMimtoiiotein6tott6= nn^quoatouCqj ttafeatinui* 

WioniBnectffitatt naCcetet: taerfiOni fuettt incozpojecrt 

ut\»rt080eneteffitariec6W ttiiquir^tfnmfttm»»»: 

twwlttcram.^tCerwmri tacapjte t^JMM» 

oruemtCerrremet: qm ite co Sta/raW^_'Cme*£rju 

fiwtaiamea. v,- Caligaue cttCutbficrarifiriulmtieium 

rfitocuu mci anrtumeo quta iubrt t tirca boia nonaetela* 

Aoguue i a mt qui «Cblabat mauit leCoe tooce magna tt» 


Itolaubfoas 

tenfiV)tqart>mctiettltfat«t bowmttrt.J». mMto. 
«nciinatocaprteemifrtrfrm . JDensmirctea*«ojf. .fcrM 
jactonuee*miltttbuelancca ,pnobie.3D.t.i,ft;odQ&li 
latueeiuepcrfozauitctcdtf* p. ID^inotoftnias^ifltiti 
nuoertuitraguieetaqua.tf f*.i>.i$.«ftsmM.cM. 
*fi ergo atccpiffet acrtfi bt * f rrjeipif * . «BfurgcDfte,» 
frttarnmatueft.Ctintlinai <8tinbrtacauta meam. 
^r. tnttnpif. Inlauoi.an. 18cfpicc.aDfoa.ft. 3ntto 
^vropjtoffliofnonopeci taep. iLcgepOfiUr.S.I 
fw/fitteuBfcli ,pnobieofc ncamca.rri *fu:mtaprt 
baortafcibrtMfi.ps. flflifc »<u<reftfibtt>eM.©i6,L. 
tete.an. antiaruecftinnie ue^nobiB.aoWJn.Jit 
fpirtrue mcueinmcturbatti latro.£e IDefccrt.cfialM, 
ett tojfmefi. i e.. JDftccrauof &< JSartabae.cn iS.treWi 
i aitlarroablatronenoC prf.* Infurrcteratlnmr. 
q&embignafattisreciptmuo oi6.18efpice.1lD.u.» JDBJ 
tjicaa«qutbferit:mcmento «iturbata.G flpirabiUar 
inetoneonticnerieintegnft 1$.Cacpab!atro.rn«,«n 
rufi.oe JDcueteafvtn JDR fnripirVtf IHbifurg^rai^Sme 
c6turbatafuctitanima mea oj5. &« 9 4,pno. fnlm 
bftemie mcmojctis.p . Dfte D i C n6 cdebwurmuTa. 35 
auot.j apcmftomei&ftete* offirifialtarccoopmtutbnj) 
bfitoencriemregnti tuu. ;. fototwtt)eamtne. jfoatcrDM 
iLauti I ^ofuemtfuar ta* facicns offtrifitnbuf slb» t 
puteiuficaufa ipfius fcripta caralanfibebctWcm £5B* 
iefaena?arcnuetej: iubeo;w feo*. ftbtnriortofri. topm* 
f ^n&ia^Cfitertinpjinf ;ffiecta.gett.lciiare.ojA ©e 
ofjtiDci* ftpjttei'. tf iDfie usaquoiuoae.frtio.Jntrf 
mifcrerrnobio. ftp?itf , n. f> baf. Crattue JDfte autf.fi. 
IDftcmifrrenobis. &p;tic?. ^nmebio. IReinpit CofiOc 
in Bftemifcrcrenobis. *. raau*ficpftn(mlo0J6.rein: 

f psbftefactue eft obeotens nofmr. IDne aubiui. £>ir*. 

tofqjabrno;tt£, Kfio?fefflffr jflect. *i6 iDe 9 4ptti»f.if. 

bntr f^ojtcflutctucie.^c 3DititbnsabmopR«Cr«(t* 

nf. Gtnenos. $xcteet>t3. Ctipeme.tftar.aft.fme rtpr* 

«ecoia Dicfieurrab ftlettort f&aiiio. Cgreffnsicrue fine 


auraetrt fantte 

ft!rtobftfi.0oll paffion* bamur:» p P^f^^ * 
Mdrueoter» fotftirf ttrhle mbuepctio literan/ *tirfurrt 

MtailttffMttiltitf 0»t ^i»?P« w "Si?^ 

BW9. JDfc<tfwntfnobie.cuj mat cfficiqat moMoroji no 

Zq«r,abeniurin 10.^0 ! bietrefartejiai.-artiuiBDc» 

JSSwf flwr. Ktttttr WDi(tasin&rafctto ¥ amcn* 

w(hrtcafBlaetDe«Uiarrpt ^tfeanMti *?"*""*• 

6t»0OBecmpOert6cruci6C« *•• 3&eattiraacuiart.;}tera 

ttmr.tDrinDecataturitte*. CrotftufciDrmtroii pp* 

ad cruc*. £opule raene.t & aoojat rrarf: of on* ppDuti 

fftDaobusipiconfttti.3ff DirltD.tJd #af tte.jpojjfa 

oiotrjros.catafcjmibnstu; ttomth^.^wfixcr.^ 

liosrurm/iiuoaltatrctetii tjelmgaa.a. CrufiM*. 

jtfforxut.K. CaBtntm JDepatetuJ *, Crar^DeT. 

ooeDftmoatrrutfDtrteCP «eonrfi »n8*?icato?,I 

criicjnS erucfe. t of * aUe cra *> ab raitabile ppcwnutf. 

ttflomuoanf .jbatrrDo» in- ^oftrn ^«^^^"fr 1 ^ <S* 

fWi.ID^tntirrraftifl.Jt^ temDictt.I. Smcoiaiigna. 

facrr&os btbrt aDotarr crnrl p)?eatB fup nw»ait w «iDo 

wirtobancojfinrm. £>w. tus ratola i Dirat. Mimoy 

1~y omineiefarfeqniljo* antealrarr. f2>oacaatcipta» 

X /DicrnaDiecrueie pati* rorpusDfiiqnoDiDfcFMber» 

tnlfi «ptcrnoefubircDigna narnto trtrrnatnrOetponlf 

ru«c0;*dauisfiru«^rcD^ unGincdfrtratftcff oquain 

pH6e«cncn0ciumani^p^tt tflUrr»ofruii*aUare ugnaf 

tanmmffatiifri: rjcff lattoni <p rfruarie furfum manibu* 

tccamrruci&rorjumiWfap* mrDiotti tocr incipiat. *>l* 

phcMtelcv toema *paraDi mue.^?ttJ«pflrain.»qriOr 

fiimmitate ?ruUlh/manDa $»«« w ceto * i wtta^rbrt 

mcafortibuspctfi* fgraua pomtoipuotnthfuproitDM 

tu: Wfiignriuafactamrruci fa»p*o(rqunwotnia Qurtt 

mtrearatioiarc/iconccDeno quunmr f3ollraDcbcrfarer 

bieoibuM^merabilcfantte DoBaaipmco?puojrj»(eti 

rrurteDttiUufurpliciterabo* rerrorrf » nirrrr ^er omfa 

ram':btboc«Bfignocrucie fenOafecnio?, '""£*<*, 

jMraofeintiDmflDiaboUira *t $>arbfti.n« 9gnn*«f 

\ ftabbfi m 
otmtW^tWttpmtai nnmtntfi toolntntceUoitf* 
WCTiacroitra jai. n6 00ftS , m mit ruftoWtlt .11« 
idvibdk Dcm uB.*enat«in8 f.«.^atnuU pcncrntpW' 
ttrf ri5?^: ?* Cfi i" ««^«tanEtrtppttrtt: 

pm i nobto SKmP qn ' 2*" *' a »« u - ««natojtfc 

«QafS TcfitaSS ?Ct6 foBB > m ° ¥: fl ' u,buerfa f8 
£«hSS;»*-..T ,B0W / a • «nmometo/ ttnon ctpcrnnti 

«QntStite m «K • otfi Wtat. B it.ucTtnti«t,fl,t 
* Cfl[ te .i I w» C6 S U8 d0 -^'« rcomfn^tftfatop 

fflSfcK 060 " 1 ' 05 *«»»• JDtnigtatacftfntjMt 

X3EL£$fi£i&*. et «"tei" Pl8t»to.a«|tfit tafii 

S2 Mm J l,l! rovofr.bj:atnitttfact8tgfl 

SSt&ZSSS!?"" A m «««fi.*«b. ^cllpefnitot 

tKKEE^ffi ^ 05 riflpotabto fi.Ttttatttflp.c: 

SfflSSKfiS^?!!*- qm ,ai «Mbnttfit tonfppti 

»«patto oftofig.nata cftmo ab ttcraitate tttrt. fcicrrm. 

TTTT TTTTTiTTT TTTTTTTTT TTTTTTtTT cm •; 7 8 9 10 11 12 pafche 
** fllange SfjWrao piebo «t rn.it (nqult alammrfi» 
■ttWuiatepaaojefl i cinetc meoto caiutostomfi fl?!? 
«utao. m fcemetbiee DfU tewtie «miHmfe 

»""""■ ^. SH:«"S&55 

Cnigttttictama bni i tet loj meue. » • attenbitc u 
( st>iuciin. ©nflflluiatio mttippmwtoit *i t*# 

aiaSmc?S fl S«« Q ™ W & «eo> 

ttaiammeSttmei>.ocatulo* mtut t6tntbatnB mr>S 

ItZ *V" tp ,7 r cfl,u " ,e 5 P e "™°««on« iiltaTnoVX 

oniiffcopuiue illtm.nniuo t..tbato:reo.lt,etutbantib7 

malctt.cpmBimalefcDucfa «uebatofecl m™t fctfmSt 

omnlhrattlilconn . jDme t>£tie cofcicnt.a. J^X 

tanonnt:oH occitetfit. }* tho moiit iuft* . nemo E rtpit 

«ccllnpaaoincfoneaeitt.- tojDc » biti inOi touutif «£ 

«» uit» trafirfi fol oMttM mo ttfiocrat a **$$*& 

taraetna tilleraptuee^ ca abtatuoeinOuo.«t eelilD» 

pttnntrntbatpmumtioiem. temeinojiaeuw. ^nwu 

WWpoMaBmojtio * fetao cc fachiB cIocub cineetintvo 

mm faluaroi nc Otfruptt . I. abit a t.o cius . et erit ? 

incuiusconfpcctfimojB ecre. ^^ ,0 * fceuflati 

V^?^.?. r "' Ufl *o c €*noMw« « «uuat me t>ne fnrccptot ( aie 

fortftbioenreeanrefipojte tnee. iDCInoie. 1n 

moiMiftaitcrat. l?o. paccfact.tteiocno«*«in fv6 

utntnri ieni fumuB t|U« nabitat.o eins. « JB |9 m 

qtittbmwjpralmihm». ffncaoiutoiio fntet moituoe 

II 


Jnlmtilas JEntaittrttnt Wiiffe: iltc boimirc:nefcntirct tnm ftbl 

SaiPtntbanf fltttaffino crd* qutoitajn^it: WouruMto 
Zf aatinfennmwtainott nalfo no erpctgifcatur/£Dt 
StmSun" TuaBt tnrbat» potuttftnrbotojc «ulrtitio* 

S SS« • * « fl,mat ' nam t, 2J m,tntl : po T I^ 

« ca WtannVntib? in la.fi. »•««•'••« <> u, ""^,!2 
SSnoffi ficntt)6 ftnc •&«* mtentefecttM .Ou« i »omj 

Ssr fc « saaasaaa 

*ffi 'a? toiu uit. ©tcj plauftitrauDc facta contolti 

*&&S2SS SSSZSft 

£=#SS 3SS2 . cm 1 


TTTT TTTTTTTTT TTTTTTTTt TTTTTTTTT c 7 8 10 11 12 


Dittcttotoeteff cfl boloj fimt 
oolojmctw. fw-Ilautf. in. 
i^niicrce febcteo a o tnona* 
inmtn lantftabatur ftentca 
nara. p.8&*. I&recee&p* 
mr.otfntrnairi. cfioxonc. 

BcQjice. 3t).uiniDttioj0. 
pi.3De 9 fnnofe. tftatnaDid 
£)cptiltobfto. tfi tffuct 
mnnyir tf.Crutge DftetS". 
CtioDica. £>>6.IDe*iI|tfo 
no.aDiq.an.fMangften* 
tf.&esf pon*. »> |£tctfm. 
mbrrunccfcfpfrur. rt/Jn 

paceutiDipfit. oi6.1Rcfpice« 
iou a.aittfWtc. £* Jdc* 
fecit. 8r .^Mage. cft *tu. ct 
mnripif »Caro rac a. ojfi 
fceuequipjtono. Bo.it.fitt. 
sDtooeoce. ^irabtlifl. 
$3gmiet£t. rn<Jui.»rcl< 
nprf? 3n pacc fattu» rth 
•Uiio.tRcrpitr. OUrioo trmpoiaU» tjpe 

ouluaD tjfum inugnie rcclr 
ilt Muacrfi . pinfuie nont - 
tfr(mp*tf«i. annobni^* 
au.irtw}.ftau. ISegulanou* tgnis pafcljat*. 

HlDofficmnoutignisu. 
qoirurbrneDUTiotcrrf. 

tffrulrettaangr. Caurart 
lacrrootc mouio fettofft tocftr 
alba.fc.ftnrcafnlfl. jOfttfj 

3nl|n(u0f3irnrnoct. pnnff 
mcenffi cerco . * qft tij .A Co 

Hfntolfi. nrccnbitutuif» 
facerbotc. JPatta bnbutioru 
rcrct bnufl ricrttufltort farer« 

tloetfgUpifiuri IfftiottMfiltc 

rf rnlo gjn wfnapto oetto crt 

anir. fdoitrafflrcrooflibut* 

tKllim<*to facrrboralt « cnftu 

ta:anro(rfooC8fitro2 frbbt 

«fatialtarctKcoju JDencd 

rnfrauflircr. fmejDfteDobi* 
fcu. ^tcc.u^Fartfica. *-ra 

mi«.C5temnebfto, sl>;5. 

3Deu«cniu0antiqua. tar.tf». 
3ijp;cl)ebcnf. Cmmis^f;- 

nea. &>?6aDen0qnf nosab 

eas. -»?o.3r>euequtccclcfta 
J-ratr*. jgritutteruu*. *>** 
Cocetr. pouoj.itioncfaccr 
bo« bebct arooncre cafutattt . 
IDeirthcntnf fuprmmo flltit 

»&p^rr.*peelcvfbn.^c 
suoi noo. &tta maria oja^p 

iiobt0.&amte mutyaet. oja 
pjouobto. »iicocoititt»oic 

niptsflotrnfctfifitfqtm tlni 
€nbo no fcmtco xmu0 f nctpie 

^atittattfoenirrir. ;ftni* 
«atttiatctania.jBNcqututrbc neDfctto&ntffi. ^oBMibi» 
riont fumicur ct aqua rotia t 
•f pcrgi t u t pet ttrraica rt p>ft 
roitttror trifma a fatetDorcCt 
ftt<ncaraan6:brbrrpontcrff 
bm/ necpuetoabapnfare . 
fiaOma gattferr «rtoif 4>rrf 
ffo ofeto. jfcanrta Wrgo Wr* 

ginfi; ojta jinobfe. ugiUarf 
« tttmoquoi» o*omc f46$Vf 
qjmftnf. jfinitatmtatcta 
niaScc altarefatcrboeibur* 
or&mlri» fatctbotatibneet 
cafato toaoat anrc a Itarc « o t 
nt-Confifeoj. tc.€rtonaa 
UtcTOracA^gwjL 

ptro putfdrur capanr diuj 
P ret 0; aub ia r efar r «tf to MW Suqaciatranffima. 
*iconfumti(he. 3113. ( * • «oftttfnlCrfl JLaotf 
Dftro. finagcttfi. aiefceaue 
«StflCKDo. fcDDfc &*§ t* 
biTcrS; « "f o«"«o . ^tcfatfo 
f¥eqniD?oitf e.Dtof £ an « 

Ou0 Coicantco.* ^ancigif. 
* ^a)tD«U^f»nonDiorut 

3anTODtf*«P^T>atur;&D 

«oiraro facrtDote ; mttpmnf 
t)eftm.uocntoDo. 3n. 

HikiapaalRi.P^ leufi 
Dnm ontfa fftca. «"- ttlt* 
fpere aat fabban 4 lucrOit in 
p j ia fabbatf Uenle raana ma fDalenectalrctamartabW 
leputmim. aira. &e-S»agi, 
ftnetoobtfca.€t tfi fpfi.ot ; : 
£?<pinf a m nobit Dftr tnt 
-Jrariratlinfttoctiqmjfl 
farramftte pafrbalibus fw: 
afli": toa factae ptetatc ton caj 

bce.Eticiufbf.JtcrauTartt 
»1 no ftt Umo» Dbi mfuiuli 
jjmorpoftejJjutnWtaiBr. 

VenctuarmuMio, 
1 


.. MM llll cm 1 7 8 10 11 12 13 

^iffatttrinftate. 
©traitrttmmeaomfffam. biaaptt fpm Wrtattoqni* 

"W m inrtas atq? iDiuifo ftttebit tt me.HEt «oetritimo 

S^Smmor ri tpftrt» niftsW*« w ab inttio nw* 

Sffirtftd^fim. *• riiettifl.*etlotutu»rntoobta 

*enewSnmapatt«et filifi ttn6ftanoaUfemim.1SbftR 

5KK.»c.*nMo» fpnagogiBfautmtooa.^ei» 

tf Sa «cnenitta . ttp. Wnit bo;ta: woioqui mtcrft» 

!t dSSKi qccdfiMPfti rlt boo arbitretur obfeqmu* 

5=v mS ftmpuetne De> 4 ft P Jcttarc ceo . «t b« jattft 

O KcamuliB tuifl in toobie: qj ■w"»'» 

•fetfiom WrenDeieKtnetri* trcm neq; me. S>eD Itec toc* 

m.Solia asnofcerc/ct in tuB f ntobiB : W cuticneriHjo 

^fffliettatia aDoiare raeojfiremitti(tamimq?eao 

CZiSZSSiti WriV,W*ftj^emD.£ 

S aboib? tepet munia-. Ctt De' pater tnitjeniturm W 

m .rlnBetf « ^etonm. Blmo fanctuo quoq? fpmtus 

KcffwKnSSiOo quiaftntnobifromnttftrico? 

i<anrfulmioB.q%0 ror.no Diamfuam. ?**!**■• 

VSSm «tatiaDro no Gt •»**« queCum' bne 

Bnn^rucrittiieVtantaa ^pcrtu.fon* nomlnm 

i^itfiicatiorttirpuB fttfc*B inuocationemquiuooblatio 

S nihMnnbtB ^n critto xt nis boftiam :ct petea normct 

Dfiequi intmrieabifioo * te ^&1$£™£**38> 
ttBftiD cbetubin^. »ftbi= f*no. sOuf ram mngemto. 
roeSfl tcU v fecttnobifmro C«o. *r™Di«mt.o ttfice* 
miamroa. atfa.ft. tterbo lucowm omtbnswuemibj 
Tni tdi ftrmSt * f 06 oiu» mnfitebimnt et qma ftW no 
«SmTlm. biftum miamfaa Mte 

*. ©nmttaBesDftettuBpa XV^* X 2^J*£*, 
tt6nfOB*lauoabiliflinfcfa JM tem co^podf et aic Dfte 
^cSnuoomnc» . to . ttn» DuiTatranulti faftep 10 
■w- n fllo tpe : Dijcit iefafl Di « rempitetna racte trimtatto 
JL fttpuUsftiio. Cfiwro* tonftffto.jntroawnio.^ 
ritpararlu^queegotnittano JjBUfaDe angrti». Jnttott* ! p Scnrtneffe bftm ocs 5ge 
U eiue potcntce totrtute 

qnf fantie Vtcrbfi citie ab au* 
t>icnoam\)occ frrmonfi tiue. 
(>• 18ntMcanmiatucabfto: 
1 omSa quc intra mcfunt no? 
mmt fancto eute. iPjatto 
^verpctuu nobie ofie tuc 
1>- ' mifcrationie pf a fubfl 
bift : rlb* * angelica pjtrftitifti 
fuffragianontxctTe.pcrtt». 
«rcmo libji aputaUpue beatt 
loijanntcopuftoli. ctr. 

XnbtcbulUebitftmitiit 
agelue.&>cribebcati<1 
flb tena nuptiai? agni toocaif 
runr.Ctbtfttmicrn.l^cctoer 
tmtoeraoctCut,<St cccibt atc 
perxectuetit abozaremcam. 
<Etoijcit mtctji. Q&bene fece? 
rt9 confctuue tuue fum : * fra 
trumtuovltatentifi tcfhnto* 
mumicCu.lDcumatDxa. *£■ 
26encbicitr bfimorneangrli 
eiao pj trntce ttrtutc 4 Eacitte 
#bn ri 9 . .«5 ■ 25nbic aia mca 
bfio ctoia itrrioja mca nomc 
fttrneiae.aita. lEncott* 
Cjecta augeloi? pCallS ttbibfie 
t£uemcti0.3ut*a. ^ 1 Jlauoa 
tetenomnceangcli etueiau 

batcctt omneeturtutee eiu0. 
^fcttunoumtobannem. u. 

«-»- itfllotpc3fc2t»(tfefa0 
JU tjicrofolima. HEftsut? 

tyeroibUmte p^obaticapiftt' teatigelf0 

na tl rognominabaf Iictidirt 
tetbfaiba (JntB pojru» hab*» 
3!tt tye taccbat multimto m* 
gnalanguentiu/tetov/riam 
bo v 'aribo? : cjrpr ctRtift aque 

motu.angclueafttoftitcui 
tcbatfetSmtcpuei ptfrinan 

moucbaf aqua . 4Et d $01 fccu 
Wtcbat tn ptftina pou niotio 
n{ aQ:fan 9 ftebat a quacnqj 
tctincbafifitmitaic. 
gitetitangctueuuta arnic"* 
plt liabce tliuribuin aurcum 
in tnanufua * bata funtcim 
tcnfamultat afcebit fumue 
atomattt in tofrxctu txialfa. 
itUudotfv- JmmtttitanBc 
lue bfii in cfrcuuu timctium 
eu * eripict coe guftatc cttoltt 
tcqthfuauietbne.&Krttt 

Poftiae ttbi bnc laubls of 
ferimusfutplicitcrtcp^ 
cantce/fcteafbcancjclico pjo 
nobte itcrucmcntc (ufftagio: 
tpiacatueaccipias:ctaora' 
lutcm nottra pjouemre conce 
bao. ^erbftm. itfito.j&c* 
netnciteofhcfangdi botnini 

bfto bpmnfi bicite etfufiejal' 
tateentnfecula. ^oihoto 
*f3 cpleti Dnebencbttttont 
-CKccieuiiujpliciteripio^ 
mue i\)t quod fragili cctriuflf 
mueofncio:fancto?u angelo 
rum nobie pjobeffc Ccntiam' 

BH^tUo.i&cr ofiro noftww. JBMffattctute 

«Bctadftftnct .Inltottnf. *. £>nltetujnum tnlrcecla 

m afit tioiuuiopojitct nooDnlriafereneprjttraque 

L^wcDftinfiiefu rflf folafuiftiDigna fufhnere re* 

ittijftlta8\»ii»rtrefuni(Ko gcmcclojum ct Dotmnum. 

S^rt-TflucfalnatietlitKrati ®ecunDntnmatlwam. w. 

u,'n^^ -w-niUotpc.BCccu^e^ 

Soan% bindricat nobie: fltn J~> CueliieroCoUma offum 

S tNfttW Cupcr noe et pOt bimMi Mtuoi 

rSfcKaturnoOti. «»fttlo lccmo:*aftftlto.«fi*«eafccn 

^cueStJmgcmti fiUftai Dfmuer,tcrofcUmam)*f ; li™ 

IJbni n*i tttumfti P?etio boniinfc ttabetur pwnctpibj 

fcfasuSnificc aurfeV CatcrDotum «Ccnbte:* M 

toUfifanmftcarcboluiQiicon nabuntcumo^tc.Ct traolt 

rcifie eoequieruCDem Catte eumaentibueab ttluDenbfi: 

M «an?cnt r,om*e:tuft *«*S^S^ 
auomtJbimpiotettionciaa* buro.CttertiaDte tefurget. 

5rtu?cp»btai!PMliapWt «*^*^ D *2**E 

SplnUppcnie». nit men6 mottt fco tuuam 

•r^tatm. Criftuefattne «rtatraboopaDfti. 3>ntccu 

: < eft pio ncbie obcoicna f=r tcoblatio Dominc Deno 

tfmaDmo2tf:moittcm aut* X-Zabomibuo noo purgct 

crucie . t&wptct qnoD ct Kne offenfie: quc tn ara crunoira 

cttaUauUiuumietbonauitiU molatatotiaflmtinDitnlttoi 

UnomenquoDcftfuper oific fmram.#ctDflmnoirrum. 

«omemmmnoic uCu omnt *ofo.0erliffmtmferai eo* 

«nufletfaf :cclcftium/ tcttc* ctf tumue ctpcrfanttara ern- 

ftrifi t infctno * & * °* tfi Wn * terolibeiatiCamuB rruaue at 

OTAamfiteatur.QiDneWuB bo>ieCcDar,ttnoefttiue Deire 

maueinftlojiaeftttiparne DcmttnoeaUa. fdott uo 

£Cnuueiattuecftp?ono *rr befto nobfg Qncfnmae 
oDcDtfe x>((& ao nwutem 1 DfleDeueno(ieri«quoe 
moiitaacctrurw. o.#*0* larteccutiBlctarifacielionoa 

CquODctDeuecjraitautnl re:ctaequoq? pcrpcmiB Dcfe 
ctDcDittltt nomen quoD DciubCiOu».|£>crDnrnncm. 
cftfupcromncnomcii.ain», ©efiNUtotyirim.ltnmm*, 

r 

UM Bpiie MH replemr ojbem j-jr *nf frrcfpfis f mtttea 
rerrartl altat hoc qti* ro V^Miruslunetucratiwm, 
iiucroiafctcnttaliabetDQcie OenipfpatiprvoeniDaun 
alla atla alla 4> - Crurgat tie tnune? tocni (uttte cozDiuo 6 
1 Dilftpcnf iimtc(ci g : t fugiat folaroz optie Dulc' Ijofjre aic 
4ottrfitcQafaciect g . ^pfie DutccrcfngcrtfiV nlatozere 
bni.<£tia.£>pfie.)&wirici; tfceineftutepcuceiflcruujs 
fon.dr>nfticrcnTieDeo.£>fo lartu.olutbricnareplccop 
Y"\ «W0 qw« «*Da fiDcltu U Die i tuna tuo* fttcuii.*} int 
A^ctifpfieiilufttatioe cd- tuonnmincmcbilcftilumic 
lUtdr.Danobis t eoDcfpufcta nictuicinnouti.i* auaqflc 
fapere t be ei g fempc6folat6c fojbiDfi nga qti catiDuCana 
gauDcrc.pcrtD.in Dni.ct g t5 qticfaueiu.K lettcqoc^ngi 
lctuum apoiloloin . oin. bft /foue qti c frigiDnrcgcqr} 

Inbicb g iit\CiiauDiiTct cftocuiu*oatuisttttub g ite 
aptt 4 crat Incrofoltmis *fiocubus Cacrft fcptcnaritt. 
qzrrcrpitfamartatocrbubci oamrtittismeritu.Dafaltut 
mifcrurabcospetrnt totjan etitn.DaDcnncgauDiu 3tnc 
ni iCtutcuocniUentozauert fbecunDum wbanncm.wfl. 
$ ipfieotactipcrftfpmfttm ^fntllot^clDiritiefusDt 
^onDncniinquccprtloVDe «J^ftipurTuisjfciilsDiUgtt 
ncrat:fcbbaptifati trh crant mc :fermonc meu fcruabtt. 
in noic bfti icfu Cuc tmpone €t pf mc g biligct cn;t ab eu5 
bantman 9 fupctiUoe: tacei \}cnicm g :tmattoneapuDcu 
piebatfprnfctm. £». 36ta facfcnfiQutnoDiligitmcfcr 
gene cuiiieeirDominiistrus moesmeoenofetuat.Gtfet 
eo$unt.po pulue qai clegit Do monc quc" auDittis no e me g ; 
mm g iljcrcDitateCibi.£ Ucr CcDcr* rj uuCitmcpatrielijct 
bobm ccUfitmatiCuntt Cpu lotutHuDobis:flpuDbo0ma 
o?t0ei 9 ot«Ditt g eov.2fi!fa^ nes^atacIit^autCpflffctfis 
QLlcnt Ccte fpfie teplc tuo^coz quc mirrct pf i noicmco: iUe 
Daftolmtttiiamorjctsign? toofltDcebiroia.tfuggcrcttto 
occfbejn tpc patcoalt pio b is oia quecn m Ditcto tiobie 
Cctio attllhuauts. 3Ua*. ^atftelincluobiB.patfmea 
«Cmittc fpm tuS t ctcabfif t m Viobie. 1*6 quo tnnD g Dar: 
tcnouabisfacu?tctte«fecc\n egotDoobie.jftonturbcfco? 


tofm:nemfojmf&rSUibiftfe /~\urfum*of etffl btbtfi* 

^W^btetmwttwnfo ^^.apfetuu .puobiei* 

flWoe^ibilujctetfme gaute plojet autilif. wa nf ie_ reatt 

rriuiton%q^atoabpfemq? «>««^foim(:acfirtettftBtoi 

patermaiormec' «ErnfuO.ri liecrtiafflur .p ^J***-? 

Uie WnWttfifcctnfii t3tfttree Janocftt Ijofp* 

crirrreW. Ian6 multa lo* X3t? * ^"^^6?": 

quartoobtfeu ©cnttcmpiin ticefct6*/f **™ at * c l c "%' 

tcjjemntntHH*: *imcn6 ha coiftconruB «©««««" «Pf* 

tetdc^Wcognofrat mfi rfi *^phetarfi:ipfo(firno an 

t»9qzDrti8opatr?:*fitatma gulaniaptOer6o (^ii.W 

tatfiTEWtrmdupf ficfaeio. oioeDificano^ftrurtaHrcrrtt 

tfofinrniliocfisqtio; itfpiufctmiOno Inq^tooe 

ttrat'cflinnobieatc*plo ruo cocoincaminubitanilntti.i 

d*2mlmraCaletibioffctc*t r P firrt6 -<?**^ tu ?"!f 

regremunctaaUft. ftxtm* v»«l* e ruco«m<tomJo?« 

rfT\uneraq9i.ncoWfltafa erntnoietuiDfte. sj&wpa 

5iirtifica*co;oanfafcti^ triVtute nati ^t ribiftlti^ 

fufisiHuftratioccmfiDa.p.tS pterca nrtt ?fitcbfif t<bi3tla 

crtiftf#pMfiKio£luiafccDc0 *- 3fnocmrra cjciuttConue 

U ccecdoe- Cfl JFacr* ixz coi? * i ftnce ojb.e fre tocrba 

pc*tc tt cclo fon^aoucnietf (pe co;tfi . ^tUtn toMwe . rt> . 

toeljemtttobictfltfetrftceali: Sfn illo tpc EM.D.f. i^oc 

frcplectCntocetpftfco loqu« JLjc P«cpt» mcn :tot tnliga 

tcemajmalia ociaira alta. tieiuiccficntoilrntooe tf£a 

C^ctifpnsBnccoj p*t6. iotfljatDilectionencmo ua* 

JOoanfa muttt ifufioct tet:\)tatamfuapmarqflp;o 

ftiirottirimaafpftocfccfim. amtciefuie. Woeamiti mci 

cK.ciufti. Wnt*apttothtifi ettiefifcccrttfqcgopcipio t>o 

rfT\^iafitntmieh,onoia bte31a n6 Dtcatooefcruoe:q* 

>".tifunr amicirui tc 9 ni fcru 9 nefcit cJDfaciatone zW 

mie2ro2rai^nripai*rom. ^oeantOt*iamicoe:qz oia 

P -1Dfici)bafti me f cognoui^ qcunttf atHmn a pfc mco:no* 

ftt mc tu cognouifti fctTioncm ta fect \>obte . |3 6 tooe mc rte 

mea* * rcfurrectione meam . giftie :f* cgo clcgi tooe* pofut 

^ictntfuviapff. vw*+ fcoeWcaOtnicmaffcratuj 

4- m ajnl*marrpit 

tfrnctue tocftermancat. fllt » totmcbit fllfi f nS cfiffitt* 
qticutKjrtictuie patriinoic tumeraltabit lUnapuD^ 

mco:Dcttoobi0.£>tftf. £6 rimoefuoo.Ctnoiccfnoijc* 
fhtuc&eoo pjictpee fnp oem rcDitabit iUti:Dneo; 9 noQtr. 

rra ntfojceerfunoistui iol $?*$ofui(hbficCtti>taput 
#gcmc f gencratt6e.£>e<tr. ei*tozona telapttr pctofo 
* actanDutibionemun'' IDeutcrinaieerMribuiutef; 
ocTcrim^cjbti. £- aptt tfcolntate labtoza ciuenon 

tn( foltma rrrotftee / purtftca frauDaQten . iiila .25 tfu 
rion?quoqjnti0mitib5ipio= toir 4 nmct DAmi maDfltUi* 
cam*p. fdictatio tr ui>tte. cupitnimie^ctJj Wtorfl. 
C0.«oe4fccuticfi:mcfcte *tb— n illo tps IDWt icimM 
InriaigfcDceiuDicanteeDuos jLfcipulie fuie. aintfam* 
tecitribaeiCrael. $oit.r6« Uicobobiajpifi^ranfifaimC 
f^\rtccpt(Dficfatramitifl tf caDc^intcrramoituaftus 
Jrv-/(iittiIictfccoiam 9 totif tit:ipfu?folumanet.&iaut 
tcDtebtd^.apfttuo-.q $ mozmufucnt;multufructfi 
flU^enetibafolenfcategert affett.iOaiamataiflrafaaB 
m^nobieaficnltaDmeDcta* tetciL CtdoDitaiamfuaiu 
a&ettf. diint 9 martyi(oflfu L)ocmaDo:itoitactcrnacufto 

netabifuiu^iDfto *fpe= Ditca.fei4emtcijimUtrat: 
rabitico « lauDabunf mefcquaf . <£t tjbifum ego: 
oJerectuojttii, «waW8e illfc f mmu*etmc9erM»i|4* 
aftnttneftcftttf co?: a tfmo mM><^teauerit:uonijKfc 
rettmiricttaaiaj mei.o?. abttcnpf mc' :4^mccli0- 
faq>op0te*t)t4bfi*? Juftusutpalmaflos 

LJ* jfintitf tuinataUcia coit rrfur ftcutceDjuo d in libano 
m*ie«ffi6* et*i tutnoieauto «tt raultipUrabtf. ^erteta. 
mtepft***tfe&P< JW >p\?cKtia munerabftcfii 
$*nwtfi0t»M f fapiatttoja' Jt^ ttaCerenapietatcituec- 
*3Wlt«4tiufticia meDita t» fctrpneifnbalbnDictifir 
M&tfcitCu coatabit tircut * in nf 10 co:bifa? ea Di!cctio= 
fffmorw?D£i. CibauitUlum nc^aUDi^tuDatequafctas 
MHrtitc *iteUcct*:»aq;Gt? martpi.ji^otecozmrlto^ 
pu^efalutatliotabttiUum. tattuicit.e^ef^ £9« 
«t&tmab<riillo»nfiflcrtcf auacftgftaci%falutaru«o 


X ^&Wmo**?. . 

,t(am imacjnfi *cotf iponc cuictfit i me MMit Pg; 

luareumDne. tfottfoma. »«*^"f ^™^^|S 
P ciituctnoebftcclstuii? ^b^is^nocratmno^ln 

HSaJinW:* inftcf (btrtuoib^cttatce-.imfitib^ 
naebti .«.mattp* mr tibi I rpelficC* i cauernu i <« «M 
reDDfttacctptoo.^erbftm, o?0temowofitsi*baniu«tt 

■nttetfrtfpectutuoftfle «KofueV^ICMistaieitrfM* 

ttfirtfiixMtov reoDetoi birl maicaatcfaci|0 ( pbicjt« 

tWonfwfcptupifrtCtnuco *. ©c^cratuanftcgrifica^ 

dWMiaa» tniMv tuo* taeiJJtute W* "•«J«» 

(leffuruoe.^lD^cnctunt *^'*%f]&£% 

tftr0ibercoWtufi:p>Uue epuWe eruttet t ?f«rttu ttttt 

rWpln fcrift tufi pjfuerfit tectCfiUmia.^^ipc^w 

CdnoUccbioCctfii^ ocultttibtfcipuloafupo. 

1 Jmart^tuo* •»*». ^ ctbfl i^^ u .^ rc ?^S 

nataUcfa cotctc : t»a nobio in i regnn ttf . I6tt 4 m cmttft 

ffnabtttubictteovCbcietate qifaturabitnint. ^ti cfnac 

gauttre.Q ti. *t iTrtaeoff.fi Brt:i»r(ttbi«. »"/"«•£ 

Brarreo ftcti fi fibftjice toooottritljoieo:! cu fcpara 

tfittegnaiopatifutiu* iieritV)O0*erpiob;aucrit\jtH? 

atiptiCutrcpjomiiTt6cf tcieceritnorntot^tacptmiUt 

dDbturaucfctojalconu: epfe ,pP* W* boiefl&auttwiulft 

tctfttipctft ignifl.cffugatfit Die*cj;uUate:cccecnimetTer 

atrtaUQiiaualuffttt ifirmi tofa mtta 2 irelo..;>fri: «pi 

tate.fbite0fecrtfnti bvlloiTa rabilie tt*ifcti0 fuiottW 

ara*tcftcrretoi?.acccp:tfit ifcebabtttftute* tMtttubinc 

mttfrcotJ rcfurrect&emoitu* pUbifue.bftbtct^o.^mr. 

oefuoeaiuatbifteuffttftfu a> unctaf bftctircttuotio' 

(ript«trtt«o«ption«:V)tmclio nio otTcrim*cl»r,|jtuo¥Cgta 

rfincniretrcfuwccnonfllii fincl)onojciufto?:»nobj0fa 

jftolubttyra t tflrracjriJti ifu lutaria tcmiferatc reDDfif . e 

o%\)icula*cauctc0fi,flp*Da co. IPuflo^aieimanuDci 

tifutJfcctiCfititftatiCiit-.iocs ffit %n6tfltjetillo6tojim?tft 

ctfi6egfaDiimo?tuiffu Cir- maUtietyfiffitocltoifipicrS 


0nfu0?feffbti0 

mo;iiUiarurntipace4»<h6 *»?. JuraurtbnsinSpcrti. 

\ reftanobieoncqe in£- lebitentueefacertoflmrttta 

-*a-^ rroeribuefttiemart^i frtfmoibinf mrictiifcKcM 

bjtuifl jil.f j!2.totqo2C2tigi JDijritonebnomcotettett.- 

S^purantftecapiom^er rtriemcie.aitti.*. £>acn 
«iui cfifeftoxifl . 3 nooir*. ooe magn 9 JB . 4 in oicbj fuie 
Gg tatniteitinstraamctti placuitbeofiuent^cftiulhw 

J paeiflf r5ncipemfcrtten &rommarUram. jwq 
fctfitmifaceeootqDignitafli *^ nMotfre:biritiefuett* 
rrrrnfii>0. aHaflbnucCnn JU rctpuliefaia.ailigitatc; 

\ a faops catato.oro cj^ neCcirl q r>oza Dne t^racrtoc 
*KJ te^totbtf JB.tfifefToufl tur 9 ut.jUubautfcUoteiqifi 
tuiatqj pohficifltjmerauafo fiftiretprfamiUaeqtjQjanjr 
tfnitas: i teuononc nobie au Dctur^cfTct uigilarrtun©;» 
geatf falute\pJttWuO;ifa-' nofinerctpfooi tomfi fuam. 
fV ceefacrrtDflm»(pi£tte ^teot&ftooflcftoteparain» 

A gn*cJinOicbsuiiepUv qncCcir; rjoja fiU^tjoietJCtur 1 ' 
cuittro: f iueVciuft 9 .Ct m £ .iQuiepuraec fitrlie feru* 
tpeiracfiOic:fact*crer6fiUa; f piubcs qucsftituit onefu: 
eio.436£iuft 9 fitt6iUi:4tfc2 piafamiliafua:t»trjcriliiscM 
uarctlrgcrrcdfi.Jjrjroiurciu bfii tpc:'2&tu0ilicrcru*qaf' 
taar.rrntiUtiOnflcrefc* iplc cuDcneritDneciU6:iucnc 
bc fua . 15nDicuonc' oim gcn^ fir facientc. 3mc Dicofcobts: 
eiuttOittUi:«tcQamftnfiui qrnfuDoiabonauiasuiturt 
£nrrnauitfupcaputei*.Co= eura.£>ff?. t&urttaemefl» 
gnouit c fi in bnotcttoib t fure mia mca cii ipfo * i noie mco 
?fcruauit iUimiaraftia:f m cralrabif «unuri 9 £****• 
ucntt gf am co2a oculie oftt. G& tfitmnoeqebnctobiip 
gBagmfoauucfusqsctutc >-5 Utificct:ttoficocmr 
gri/rt KDit illi coiona gloiic. ritateeoUm^patrociniafcrta 
^tatuitiUiteftamfttUcptfc mu0.fE>rt.C6io. j&tusut 
nu;f oc6itiUifaccrtoriuma= uuequ^cfitcnrntonsiuenc 
gnfi: * btifitauit itlu i gtoiia* rittJigilar^ amc oirotoobie fu 
^figtfaccrtotio: f babciau; frroiatona fuatdftttueteq, 
hiin rtoieipfi*.«tofferrruii Y^\ reftaqflopilSwuw 
lccTabignfiiiotttffuauitatf JtsS te 9 totttpccpn0nionen i cm 1 

MM MlllllM llll llll llll llll c 7 8 ;' 10 11 12 13 mnius abbatis 

fc*afaettlnbeec0:itercebe"te tabunfsteffuoei*. 3llFa. *« 

bco^?featyetuoat#p6ri= *S>ofuiaDiutojiu fupfDtentS 

ficebnfuia P"to?a fumam^e t eraltaui clectu tr piebc mca 

Clmueabbaue. linttoitu». '^-'n illo ©cttmuua.tf 

OeiufHmebitabir' fapic" JUtpe:Diritiefuebtrciput' 

tiai liguaei 9 loqe iubi fuie.jftcmoaccSDitluccrna * 

riulerteiei 9 Uo?teipfi*.&0* iabfc6DitopmitnccRrubmo 

fiolicmulaciimalisnatibj: DioCcDfuficattlabjtuYJtain 

neojselauetffactftco iidtat^ grcOiiiriumfbiDcat.luccrna 

S^ntcrtcffiomwcie $>to rojp3tftuie^cul*tu 9 .g>tocu 

JL Dflc bti . abbatl *mc lue tu*fucrit fiplep : tottt co^ 

M:\KOjSntt0mcrifin6VjaU pa0tufiluctpaeritS>tantne 

m 9 ei*piounioatteamutpex gb^u#i*twu*m&tmt 

*emoW$t(*pit. e«tt.tjrt. bjoffierit.ailitecrgoneluntf 

"W oftaowfauttatetao qtj fte^ncbjefint.^ictgo 

JL fciaftaDumDutculol ao coipuo tun totu lutiDu fuetit 

6nmtfffcitiUu:ti2frtctuaU notjaucnealtqua pattftcnc 

tiffimi ttpcabiraipictos fuu bja*:ctit ^«J9W; *««* 
in ozatione: » p*o ttlicti* fui0 catlucetna fulgorCUlumbit te 
ttficabitur.&icntmmagn* ®fbf. Jnuctotj fcrufimea 
DnWuerit:fpiritu inteiUgt * f olco fcto tonti cn man* cm 
tictcplcbitmum.aetipctan^ mcaaurtliabtfci*b?acrjtum 
fiibwflmittetcloiia faptftie men «stojtabitcfi. *««*£. 
foc:iiocone?htcbitDftoCt Gi «rfc*U«nb3pli«lwtti 
ipfeDiriffCtgfiliuci9*DifcipU E Jaefupputaefctus JI2. 
na:» iabfcdottffuia jsfiliabif abba^qo i falutlnobWjPue* 
€ttpfepalafdrictDifciplin5 nitettpjfcat.p.Coio. iDnc 
ttctrtnefuc:i iUgeteftamSti facfitalcntattaDilMfti miclu 
DmffttabifXoUauDabfitmr" ccccaUaqncR CupUtct 9 fa cu= 
«fapiamciu0:%\3fCRinfcttn gcftcuefiteli0q* ipaucafufe 
n6trtcbif|i6uccmmc6?ta ftinteliofupjamultate cGttt 
1100: * nomS ei 9 re4tef a gfia tua itra i gauDin hHt tm.W 
u6eiffencrarione\<£s. £>0 J5tU0Ceruu0.Wl.poQcato 
iuutmcDitabiffapiefiaiUn Y^ totegat noe Dfte cfi tni 
ffuaci 9 loc\eiuDictfi.*. iLe* i^ ptepttoe taemftibtne 
ttUi 9 ico;Deipfi 9 *n6fuipla= i!5abba0.pnobi0MfccD«>o/ n 


«oftfifb 

W t^tictfatiSrtd^^ramnjt ma0 tialiit. « Wbtttoifacr' 

<nrigina:%mtcrcf(ri5i0ciu0 facli)abct*cmit agtfiiilum 

ECipiaii^fuffragia £ er Do. 3!tf?fitecftrfgnncclo? bof 

taUtoni**ae.cfft. ncgoriato2<:qrc?titona&tnar 

-roqtttbatte Mftnonfr garitao.lnumtaarutjnafi 

JL£ tois i^fprmi regrl * no ciofa mar xarita abtjtnftf* 

jKitebar * mcDitabar inroa Dit tmiuecfa ttrjabait* cmit 

3bati0iui0cii»ilct(nim(0.fts. cam.JtfrufimilcercgnfiK 

ptumaculanmuia-.ifabu lojitfagencmiffe inmarcct 

lantfn IcgeDfit. sq>*tio. e*oigcncrc pifciucogttgail. 

"\ etto 4 uoe anua btc? #♦ jfcufi cft ipletacffetreDutfrrt 

*-> «gte i mf i0 tuc fotfni * fecuelitue feDetce.cUactut 

tntcictificae: DatotqtiStocne tonoeintoafafua.maloealt 

ramuroffieio : ctiapie ^uct* fbjaemtfeft£>ic triti ifum 

tattomcfcquamurcpcmpto. mati6efecu(<€ribfitagcli:t 

fjerDo.atbronmuioo.q.j:, fep.abutmatoetiracDioiuQo 

W ^J^^^Sfia^iUfto ru^iniitrfteoeincaminum 

gnct. JBdcnicjfcipm ignie. 3Gbieriffi«9*anDoj 

*mcDatiUc ( pbat 9 $fjqu$t$0 tentirl IfoteUerjttierjttoiay 

?mc~Dat. aitma fuaineretis ©tcfitct <£tia.aitillie jtto 

mobtctiifipifticmccrfttfup oiofertbatDt^ircgno rdos 

pottatetne.Cmuloj enitooa rimiti0fl)oiparrifamiliae:fl 

tei emnianoe IDefpfi Dt cnim ^pfert te tljcfauro fuo/noua « 

Y)oebnrtito*gttt«cattacKM toercra. i $iUeregfubo 

bcrcjctjo* . IDtffufafgfa no;crtu) aflftitrrgiaaterrrf 

i(abQ0tui0^prrrca bnDirir taism ocftituttauratofirtfi 

fe oe^icrnti^ #jopft>crita Dflfatoaricfate, £>c(uia, 

tt?*mafuctubin$*iutticult /^ u&ipe mnerabfietiin 

teoutcttemitabiuett^fatua JS bt* J3. V>irgmuHniar 

^lla. Sj;c£#jo fapiene tpjietuefotfnitate Defrrim' 

quaDffsDigttatcmutucnit. cm^toftDimuepatrorimoMe 

In illo £>ct5)tnatti.jc(q rarip^^Mj&initicfregmi 

tpc. ID.i.b.f.paraboia cclo? boincgorrflfo;i qrcri to 

ijacfeimilcercgnficclov tlje naemargarirae iuentaaurt 

fauroabfcoDitoiagro quc c( tma ficiofamargarita Dccit 

fuemtr>6abfc5DitapgauDio otafua:i?parauitf^' 


tiMhl 


fdppatatfo 

Hntflicnf nobisbncfum miriule pf : tot ftcntritcablu 
ptn miucna : t ituetccs unf icjnam^tamonuu cttcrt 
ttntcbta.*2.*itgictmartp uoftratemuDtfitcrt^poUutd 
rcma:tcmpiternanoepiotc ncometitifnt trefcarinobie 
ctu)tuconfirme't.|&cfbfttti. ftfnntwttutnaugmetupct 
ipyatto D««6autoteroo« cnQfi.^> fttfaf3tf-<rD»njnat 
«ite «Ubjftttorwni miffc. touttt f aqa£mraUcc*fi nriit 
T* tttc confpertn Diutema faltfamceoanariiGbotraci 
leftatiBtue-.ompeOcue at:etponen<io\)mumoicat, 
ftru9CgoaiMo:quumiota o riarereDffinEiicrnr^icci 
tr nomc fttm tuft picfumo . uit fanguio t aqua i tt rcmtffi 
j^iCetctctmcbtsne l»oi pec= onfpttd^fdoneDoaqunm 
tatp?i : * ianoftc tnoigno fa* n &rairtio uinf et a? patttct 
tetDottoni^man^bccobla? fiat.Jnnom/c patr10.tr 
ttotibtouKtoffetti. ^atce IDeiDetoiMtrra ioiu'#, 
petcatojupjcccuticapuaufc -Q onebfiegalcaTalattfnret 
Ifltepoiluto:ttt6tntrc0inta caputmcuaoctpugnanfiae 
Dicium ru fcruo tuo: q: non t (upztaoae oco Dpabottta* 
iwaiftrabifincofprttutuooia crauocB.j>jcpm. 
toiues.&eDticcttoicueatmj o calbame Onceta ocUcto 
taptatib? carmeagjaafii mcomnDamctottambioaui 
Kcio^rctam; rpcarofuf. Oolao fuaaoealbaocronttti 
iit tuo confpertuctia ceU non fanguinc agut gauDuB ner* 
KtmfiMf cjtomagioesobd ttuattcl.p^mtv" ZZm 
tcrrcnuotun6Du0:it»ignuB u jteeintjcootmne rmmtlofi 
fumonctcfu t£c mnruam. MetWrtatecafatanfium* 
&cDtuqui nommoztfpcc booeojpoifo tneiet minane 
cacoHe.Damicluocnia i car* in eis tiumoicm Ubiointo ttt 
ncr6fl/rtiro:V)tBpenuetic la mgftrr maneaticiBunoxto* 
bou$ cita etctna eftui tncs tms cartitatte. &et crittmn 
«atinccU0.BUicfujcJ>efals SPtnintpuiutn. 
Mwnnuoi.tiDutmuioctrc^ it fpicnoojoominiocino* 
giHBae.COiafcrafcto^arfi rtrl fupet noe ct opcra ma- 
;4iai»apwiuacujauiiuUii nuum noararum Dirtgefu' 
Wv rtpe tautt ma pet noe t optte moniift nr» 
U argttc twbiedc* *umDit!o*.prpm. 

UD stmflra 

>*olaiulh'tiectrcfiDamcDnc rrtribuitmicljt. Ctolirifflht.' 

♦ abomni cozruptioncptti taneatciptfl»nomc*DmintiQ 
cmnDaconncft.efpy. «<f tabo.Jnnoicpfltrte*ff.K 
lnbuemcDrlcfaccr (fuw 3Dftribc*mp«McatirtnrQi 

botati tuQicia totinbuci mt* boaiactbuat. 

rcar itt tabcrnacula frmpifc Pbfripefcta rrtnitae batofc 

tifl . |3 ct %?m bfi? nf j . ame\ lationc qua ttbi offcro m mi 

Oruertcrnojubo; *D?cm*. moiiauaraattfiie nAtimt* 

noju fiDcUffimc pjtomfffo* ct riepaffiSiertfurrccttoi» a< 

eertifftmepfolutot <f Dctfimf CtiCidinxtfiinriiefui&Gtk 

th falutarc » iDumctiliorun, Ijonojtcbtc"» gtiofcfrme$A 

bit atte f iDcltbue tuie .ptniO gime martc * oim frto ? tm 

fhrlcmctu tul fnppler ejeos 4 tibtplaeucrnfabhtiomun 

rot)tmrl)ieffltrisbc(hbjin= bif cojMinboDirftftacdc; 

butn tibi bi$nc fcruirc come bzaf . * tty lucnoia tod reliift 

ttae-fi %fa. c>rrtxDuatpfal. jjaMf :\» illie jjfiriatao t?o= 

abframctffbiucrnccaa no^:nobieanr»oib*nttfitM 

fammea. »c.an.gintroibo toiuie atbefunttfab folutcm 

abaltare Dciab beuoj lctifi- » rcquic" 33t illiocs #nobit 

catiuuftutfmca.hpiief.f&c tntercebcrcbtgncnfinrelfcii 

cicpfon. kjnicY. -f&fni, Jn rummerno;i*§agim* iterm 

noicptis + *filit » fpnffcti. ^ctcrlbe*;tpmDnmnolrni 

3mm.1DtgtiflrcDncbteifto aunf. ewwttopmat ta* 

CofitcmiDftoqmbon'. 4Ft »porwrbofti4amt|>fDftfl( 

egorr^finbign^facertoejTtf **• » caoprrtm tt ntpomU. 

fftepfbeootttmpotftf, »r. TJeni fctcfpn s rcplc tnojnt 

a&rlbicriQaDleefDaniaffdr tot t, a fttxUu f tuifltnotflcrt 

UtttjobeDftebnDuew. 1DO ipjnfatrenDe. Jnnoj 
minusfitmroiDcmro »ila* * *filif ffpfiffctt.Wct» 

buemctsab.pnnciaDu cua« iMMlotu mfin^ Cuae t mu 

ucliu bcipatf JnnoicpatrX Uauaboinferinnorftwtna 

*c. IDicto otrertow) lunctte naemcae»rirtuDfl&oaltart 

manibue bicat Catcrboe, tu h bnr. UraabiatoorfUu 

Immola Dro fatrificiu tau* Dietuc:»cnarrf bntucrfatiii 

Die t rcbbe altifftmonota tua rabitia tua . One Diicn teco> 

CSuio rctribua ono.potbiq rcmbom 9 iue.»fort? bffatu< nis tjioacrac. tf * Bbao cu m teii toanofctm* per I> tl c i iuifi 
[pii6tt*a!am mea.tc. 4fc>ra bdtft ainozc" rapiamur. & t 
pfi.hp;icr.jfrf nf«^actraw fDcocii ana/uemcljaacue. 
9<0ffmo2uXim?afialtaft>fc «c.^cfpvpbamaDftinfaifi 
I nfpn oumilitotie « i anio ^^y rernefcu^o. uia cnro 
totritofufcipiamut Dfteate r "31 tonigcnit' tuue tn fub 
Uit narfacrtficiri noftrti bt ftantianoftremojtaliraitap 
Mtfufcipiaf boDie.-tplaceat paruit: innoua hoBimmoi* 
ubiDfteDeue.Jnnoicpatrif raiitatiefuciuccrcparauit. 
+ct fiiii. Cunciungatma» & t itrocumaucjcUe* arctja 
sMfoaefapiacatict t Dicat fielieac.pctefurmtidc&ni 
u ent fctificatoj t|(b ompe g-s* quu *falutare.rc tA* 
&cue:bcne~ Dic ijoc facrifi-. t Dcomnitpc:fcDin Ijac 
nniti guoo tibi eft p;cparatfi potiuimfi Dic gio:ioCiiie pbi* 
?nnomiepfi*+ tfitinc. tare:«ipaftiia noftrftimoia 
ilrruitad ppfmutctumo; tuecftrptie. i pfecnttocrue 
?fltt $mt ;nibueDi<at rftacjnue tj abftuht pcta mft 
fratrce ao Drtm Dcti nfm ct OtQ ut mo;tc*nfammo;im 
cgo#bobte:V)tmenett>fttif bobeftruritttoita rcfurcjcn; 
jiftrctuefnat acccptii facrifi Do rcparauit^ t 10104 c . 
unm. ^crrpmonmnfm. JDcalccnftoncDrii. 
3me. £>ncc.rau. (ffittlamo^ •• V tcrneDeue:p>tcriftum 
/T\ iO^cmue. 4>ccrcta. vT^ Domimi noftrti.c \ ui 
\Ll nnera cjeDneoblafafa pofttefurrectionc' fua OfflW> 
trinca:tco;Dnnoftrafcifptie bu» oifctpulie fuie mantfc 
illufttatiorcmnDa t2>crDft5 ftueappaiuit.t ipfiercrncn 
ncmtcCu rpm fi/iti tuii £lui tibue cft clcuatue in celri \>t 
mh toiutt etregnat tn tmtta noe buiinitatis fuc tribucrct 
temComt fpirttuffcti beue. cffe partictpce.e t ibcoa c. 
Jnapiutpfatioeetot^ann 1D« Cci6foiriru^>wfatto. 

etpjiottnataltDftt.5ratto. ^i rcrnc bcueprpmDftm 

ercmcttue.o traper X^ nfm.jOuiaftcbcefue 
tncarnati berbi mi» oe"e ccloe/ fcoeftjj aD terrcraj 
ftcriiumnoua mcntie noftre tua^jnniTum fpmfctm itifo 
ocuUe-.luttue claritatie et> Itoeabopti6i0cffabft*o na 
tulQt. a r Dumtoiftbtlttcr ^ptet^pfufiecjauDiietot^n 


fSjefaffonco 

oxbetertarfi mfion0tr«itat. «per^Wrgfemartc cruKnrt 

WtOifupnctfruttflatrpart tibiiflanimi9toUauOaw:bfo 

gc tttc potctta tce bpmnft gf»e Oircre i fcoicsrc . uc wiu> 

tneconcinuntfnfmcofrttes, a^nituraatonctifpuoobum 

fttfi*. *?- Ocfctitnmtatf biailonctonccpit/iOirginita 

r YterneDrufl. CUrttum riflgioitapmanKeirHwnuV 

lC^bnigcnttofilio tuoifpi oolumcn c(crnumtffuim:it< 

rfrufaitcto\)n*eflOCHe»nu9 fumchriftumOnmnoQtum. 

cflOfte. Ofi tntminsfingulfi Uctquctnmaicftatcm. ttl. 
tttatrpfonc:fcOmtJn<U9trt3 TStasoQcUi.&tttaxi 

niratcfubtrantir. noo?ni f^fquumctfalucatc. 
Ottna #oiiarcue'antetecres ■■• Oflefupliritcrcroxatt/ 

Ofmiie/tiocrxfiltotuo/tjotOC WgrcgetunpaAoittrrntni 

fprtfatto:fine Oifferentia Oif tffcra0:frDprrtearoflapo0o 

cretioiflfOtnrifl. ntmjtfef lofltuoficfitinua^tcmoncm 

fionetoerettpitertiefn teitatifl Qooiae. t tifof rt rtotibu* 

finpcrfonie^pjtetao/*incf gubcrncf:quoeoptrioroiW 

fentia»nitas: linmaieaate cariofltiOe^rultaipxtcffepa 

atoxftur cqualitafl. < ' ucm Ooxco. t ioeocnageu».i 

lauoat angcltatqjartWgelf /»loiiaincicetfietto.€t 

djcrubin quotB ac fcrapbin: V-/<n tcrra par tiommib* 

qu(n5ceu?atdamace iugitcr bmetwlfitarto. ILauOamui 

tona fcoccoitenree, k anrtufl tc.ieemotrfmufl tc. aooia* 

fBanctufl. E anaue. «. tnnflte.<Piojiftcam*tc.<Era 

t>c fantta rrnr* . ^tcfatio tias agimue tibi pioprtr ma- 

ftemeociiff* Ctttttala* gna gloxiaiuam. iDftcbeui 

ti tjumam gcncriflinlf rerrefe llie rxnopatcr omjnj. 

gno ctutis coftitiufti ! tottmtE JDfte filt tmigenitc iefu trtfle 

inoieoiKbaf :tnte tiita rcfur IDftc teueagn? Dctfiliuspa^ 

gtret. f-ttqniinlignobfnce* ttffl. £lui toUts pttS munol 

batuniignoquoq$toutceref: miferSnobifl.jGuitollieptts 

Bcr criftum oftm noOrum. cata munOi fufcipcocpcart* 

etqnemaieaatetui, »f nfnoararo.iOutfcocflaODe 

£>e beata tiirgtnr matia rtera patrts mtftrere nobnr. 

etcrneteufl. ettefnbe Cmtufoluflfanttuff.Cuw 

ncratificbtf* gloxiofc luflOfoCiifolutialriffmioi © 

iA ^ ftfuct(tte.CamHdo Qrirft» ft,rfntfo coromun.», 

V ! oipotmtJ farto?e cel, irt co,ba . fcabemue at ° toimnfi 

imttowbiiin oim » mutCibfc <f rariae agam' ofiobeo no* 

lift CtmtonabftmJeCfltri* firo.lDfgnum etfulwmeft 

ftn &i(fl ttrontgenf ra . <&t eje j— r- ettMnnum t tStam # 

pntnstn aftoia ftta. E>efi <J«qn6 ffilt^ " W f 

KKolnmen Kluminebeum tibi femper et tobfc/aratiae 

»f?KttotJerod5enimnofa a8ere:bftcCatfe:patcromfie- 

<tf*Cubftantiale pfiterque immtf.e^VnmX. 

MbnttCut.Ouijipttctioe Q erqulmafettat*-ruaiau7 

l)omincetjjptrrnoftraCatu oantangcliratojant bftatfn 

ifMttnbftBtctfe. «tfnror nee/tremuntpoteft", ei ™ t 

natueSKipnracco eiemana UcelomQJtoirtuteeocteatare 

6ira.nc:et bomo fartu» eft. rapbinrfocfacruitatfoecoce* 

Crocnr neetia \a nobie fitb Ubrot. o fi qnfbj t nEae too 

poi.opilatopauuectCepult9 cce/totabmittf futeaebeoca" 

tu.Ctrcrnttcrtt tcrcia bie Tc mur:tii|p|in jjfefuoe bfcftee. 
nmtmftripturae.Ctattbtt anttne. iirtoB. Inn fl 

(nteln fcKi abbcjterfpR». orie Kue Cabaoth; : lcniffit 

Ci itev ucnturue ett cu glo* ccli » terra Bloj.a tna oCanna 

tiaiubitatEBiuo8*monuoa m ejtctitw. Hnbittue oui 

Cuiue regm non erit finfe. yjcnftfn nominc bfli oronna 

CimCpmCctrftOninttiuirti -f-fnrrcelfie. 

canti.Clu.erpfefilfo^^ce* ^yt.bcocum angtlief ar 
ou.auiropEe etfilto timul >changelfe;tumtbionf8 

abwflturtcSgfo.zifitae.^uf «bfiafionibuo. Ofinomnf 

Iouiiub cft tet piophctne. Ct tnilf tf a teleftfe ejrcrcit», bptn' 

brtifantta catholita farotto nnm gU»fetuecanfmue:ffnc 

litactclcfia. Cofiteojtonum ffne bftcntce. >-anctue.ct 
bapiffma m rrmftCioni prtfi 
rn. Ct erpecto refurrrtttone" 

monuon.ctwtamtoemurf 

Um&mtu* 

cm 1 •; MM MllMIII IIIIMlM IMI llll 7 8 9 10 11 12 13 


• 1 2» <J ctgifclcmcntiirime 

patcrpcricffi triflu 

film tuu Dttm ntm 

fuppuccerognm^ac 

ptfimuetjtiatccptabateaoi 

tencDicae. $ee + tona. i^cc 

+muncta.i?ecftta -Kacrfc 

fctiaiUibata. I mflmioqtibt 

offctim*j) ectlcfia tua fcta ca 

tljouraqua pacifiearelcuQo* 

Dirc ■flDunare. * regetc Dignc 

ne toto oite tcrtatum: bna 
mmfamulotuopapa noftro 
etantiQite noQro/ etregeno* 
flro:ct mctDigno famulo tuo 
t orftifaue o^thotnrte atq? ca - 
iboliccctapoftoiiccfiDci rul= 
foiibue. tDtnno. 
fl\ cmcnto ofte famulojit 
^- T famutarticp tua^ J]3.* 
&.<£toimctrrtiaftdriu attft 
oijfittlifupiano? cfa f finre 
cognitat *nota teuotio # 4* 
b^tibioffertmue bcl qm tibi 
offcrut tioc facrtficitt lauDio 
^j fcfuifcp oib^,p rcD^pttonc 
aiavfuav^fjrfatutieiico 
lumitotis fue: ttbtcB tebDunt 
botafuacfnolto\)tuo*\)cro 
f^v-dmunitantcB ct mcmo 
V Ariaoeneratcelmrjmis 
glojiofcfcprrQi toirgtniema* 
nr gcnitt itie tti i Diiinf i iefu 
trifti.^cDctbt6?tiapro?ac 
mart?;piuo:p. j,*trt. ^au 
«. RiiDjcc. wcobi. tolja Canon 

nte. Gijo mc. Tacobf. B t» 
lippf. Gatttjolomct. <D a» 
rijrf.^imonie.» Otjabef. 
Tumt. Olcti. uiemenuo. 

Hirii.OojtneUM^pitam 
liaurentq, Otifogoni.lo 
IjanniafU ault. ( j ofmcct 
Oamiani.dEtoimfanito;» 
tuojfi quo v mcritf pjenbufcB 
coccDae: utinoib* jnccttots 
tucmttniamur aurilio. pcr 
cunDS crifrti Dntn nf m amcrt 
Ipicottigat feaooblatoin. 

Banc igitnt obtattoncnt 
fecuittitienoftrc.&cDe 
cunctc faiinlic rue qs Dnc/ ot 
placatueatripiae.Dicrq* no* 
ttroe in tua pacc Dsfponae/at 
O-abctcmatianatiocnoeeri 
pi:t m rlcttoznm tuouimiti; 
beaegrcgenumerari cr tti 
ftum oominumnoQcti amcn 

Qnaobla ^upjawiicr 
tionemtuocueompei 
ommbuotSo. r-t*ne +oHta. 

Hfcri-f-ptam. Ua+tam 
tationabilcm; aeccptabilcqy 
fatercDignccte. cltnobte. 

Oojt +pue rt f*an +0uw 
fiatoitcrtifTimifcUttui Domp 
ninoQriiefutrtOi. 

Wicatcipiatboiliain. 

Qu i pjrtoic quam pa f crc- 
turSlcccpitpancmfan 
ttaoactocncrabileeman^fuz 
a0.Ctctcuati0ocuti0incd& 

++ t 
UMW 
Canon 

aDtcbcitHipatremfuumom immaculaiam. #aitcm j* 
mpotcntem:tibi gfasagens faiictum fcifeetcrnc.ct ali 
Hene *bi);itaefregit:ttDit tem falutieperpetne. 
tuftiptts fuis bicfe ccipire Qmna quc pjopicio acfc 
ctmanbucatc ejttiocomnee. >^7renotonltu refptccreoi 
i iOC ctt enim tojpue mcum gnerie. ffeoctepta bafactcft 
§? it clniat ttoiham fonaam* cuti «cccpf a Ijabc" Dignat*c&: 
^icAcdptatc.Uccm. muncrapuerituuuftiataUt 

BlmtU mooo poftca 6? ce* famficifipffartltenffflbjattt 
natumtaccipfrett)tu fittfl tibi obtulitfttmusfa 
pjtetlariun calicem in faetae certt>etu*mclcl|ifcDcrt» fattu 
flcVjencrabilcemanusCuae. famfictuimaculatamljoftia 
Jtcmtibtgratiaeagcs c= tytcpcmtb^rtjiumttrttttra 
nc •:• birJt : bcbir Difcipulie fup^a fmifrram. 
fufebitcne. *4ceipite:tbibt ^ftitpltcietcrogam^op* 
tecr^omnee. rucettcnini j! 7beueiubel)ccpcr£ertifi 
ratirfaguinismcfnouitcter manuefattiangetituiifubU 
nite&amenti/mffreriumftDM me aitarcruu mcofpcttuoi; 
qutpiotoobisctptoinultieef itittcmaicftatUue tquot> 
runDeturfnremiflionempce* quoter^acaltarispartitipa* 
tatojum. Rirctniarraiirem nonc facrofancttim ftlijtul 
T5«quoricnfcunq?rcccritt0: Oo? -fpuet --anvgumf 

inmeirocnwjuamfacietis. tupfemfi mnibenc Mtf 
toicoTpmirrtreponitinicco rttoneceletti eugratiarcplc 
ftioetrcoperirDca).tpo;tali. amur. fl->erennDcmtrulum 
«HffrcnDit&xattyafaa.rt?. homimmi noltruniamcn. 
^--Tfntttmcmo^ceDficnoe /rvcmcnrocrmDncfamu 
VJUuiferut. fieDetpUbe >l^lojumfamuUrnqMu* 
taa fantta-.ewCbS jcpi ttltj tui arn qui noepjeccfrcrum cum 
fcttt teinfi. abeate paffto ftgnofibei-.ttojnuutinCono 
nionemontabmferiercfur vMB&.tt&.Jv^ntct 
rcttiSie. ^cDcttntcloglojio oibjinrfoqutefcentibjlott* 
fcafcenftonie offcrtrouspcta rcffigcrtjlucietpacie/ tttw* 
rc maicttati tue IDetutsDo^ Dulgeastcp?ctamur.#ercrt 
meacDatie noltfa+pura Dcmcriftnmcnmnfmamc» 
rottta fantfa.noft«+ fcfcperraritprctuefuuw. 

miffe 

nbfeqump prto?(b? fa* 
nttUeruistemrrituot 
nemfCctationtttua? fpratis 
bjparteaUqua * focietatlto 
narebignctf. ' fituisfactis 
apit0*mattp;ib5ttt loljas 

ne - teptymo -. attiia r$t 
naba gnatfo leranbjo 
tnarceilino Uerro rdici^ 
fate rrptua gattja u 
ria HJjnfte ectlia ^Dum 
ttatta. ftcfiomnfbusfrtts 
iufe.intraquo*umnoet6fo;t 
tium nfi cfrimatot metitii fcO 
toenie: qe largttoj atmtitte . 

fcrrpniDnmnoftrnamcn 
uUaarcrutcnfUB calfrftt 

mami. t)etcju« tjec oia ufie 

ffetonacreas.tfctl Htficas 
Ufoi +fica0, Oft ■Hiicie. 
etpftasnobis Ocr 4<pfu 
Bcu + .pfo.«tin <«pfo 
ettibincopamomnipoten 

ti -*n tonitare fpiritus fan* 
tti-.oinnistjorutfctgtopa. 

Y-"ot° mn ' a feculafeculo* 
Jh^nim.amt. i ?cmue. 
©ttceptie falutahbue mo* 
nWiettJiuinamftitutioncfoj 
matt:aubem 9 ticcte. atrr 
noftctquiesincciio.-feaaiti 
rcfnometua. Ducmafrc 
gnti cufi. jfrat fcolutaetuaift 
cut fncrlotinterra. t\n$ 
nfm qttotibiann Da nobis fto 

We, tDimirtenobicKbim nra: Sricntet nootftnfttfm* 

tcbitojibusnfte. ftnenoe 

inDucae in tiftattoncm . g>cD 

libcranoeamato. 3Cmcn. 

l&tcacrtptat parcnam. 

Y— rtberanoerloDfieabof* 

-M — ibuemalisptcritispjics 

fcntibMtuturis. rinterte 

tente teata * giojiiofa fc* perqj 

birgfne Dei gcnttrite mann . 

fjtbcartsapnetuis jetro 

* auiontqj HtiD?ea tum 

oibuefanctistufs. na<ppi* 

cmepacc in Dicb3 nf fe:fctop? 

miferirozDietuc aDturi. Jt 

a peccato fimue fcmper iflrti 

etaboi perturbatioerecurf 

9fit ttaitgAtro?paeetDfrar. 

Y^Vreuncjcmtifim noirrft 
Jr^tefum criftri filto tnum 

Qnf tecntntoiuit * regnatin 

tmitatefpiritnefantti Deus. 

t *rorftiafeculafccuio?um. 
3tmen. Vaybfti ' fitfcme 
toobifrt <£t cn (pn tno '-'- i gn* 
tri 4 toliis ptta mtiDi mi . no . 
Hfln 9 DeicjtoUie pctamnDi 
mi.no. - anusDct (S toltts 
peta mftDi tona nobis pacem 
r<f paretjmhctralrr* 

rr ec factofancta c6mfrrio 
'cojpojtset fa guinieofti 
noftri tefucufti:6atmicrjifa 
mcnti. 'toibusfumcntibj 
faiustnentisf coipozis. Ht 
ao *>tta capefcenoa etetnam 

** n 


liil 


£tmon. 

jteparariofalucan\#et efi* rumettpmmo:n6mirhi*t.« 
^prnoftmnoftrfl. 3mc n.afaomSemaBrafni 
a>jem9.napacc0ftein0ie> nfl.ioncm. «RSffi? 
6ueno»t.e:q*n6 cttaimecl (epwflimcbUOtBMmntf 

S«£ Da « ,r i w * D, 2", . , ""«"«o^Boiaflraiafe* 
?/ m S.T?>: f *i Oo.pueofiinf. to,p'.pu 
etcn . SDtem' ■dro aD ptC) um * aiam mea i Oita ctetna 

^f, ?*** 9:6 « m ^il)0c > aguieofiii.fi iefutpiCm 

cwpuo i ranrjiunf .rfii filii rai uoDiatcoM)»meii *ala?tneS 

ffi2J£« £ D * Mr fom m: iWi «ftiaam " ?»' ?0 

?h^SJ« r B ^ oc """5 ,0lwm O mI1 «w «pflob:»M» 

fMrSffi-f J?* •* rt * s « B " ^mf .e capiaV tt co;roe 

JSK l en M a l • f «"" «mlcbi f meoiu fempinrntt 
r^£nT„7"r«„ efi " eB; I2»«e«8^pm oftmnfmam 
sC Sw? » W 2? 0m ' 0»»"» «>«< Rfitefu^i: 

«^.Ss°i fi K t '" Cprl6 a :t00 « E 'toif«r.bjmei8:Otn60cn.at 

25h B )S? Mlh ' a * cra mr at flB ffl,utrm * «««« «ni. 
pcrhocfart U mro;pmT/»fa M mcmce.3men. 

aninf tuflra tunctie initjtati JDonDctmDfltlotnmmamii 

bue* ViniuetfiemaliB nieio. fuas ipnccce manibne : et in» 

BtcacmttuioremoobcOite clinonoo taputnnteaitare. 

Sfi££?2 tt % f 'T jpjr j3Bimue ribigtaciaeom> 
tEtmifrparari. o.utVHutBt Onipotceoe^tniuetfi» 

re °&fr C ! ,C r 0,, . cpfc ^ nmte ^^PttteJnffiTS 
eiurocirpf.u-ct.rx^. #croia. gnaeDcu». ©eeomnwfaii 

•pveeceptio cojpo £>io. lafeculo».m.2Pmen 
r^V* * ran S"'"i fl rni ofte n unc Dimittie feruii tunro 
icfu*fic:qnflmeso«nOismie oomine. »t?p(Kamr7 
cm -3 6 7 

III II 8 10 i: 12 13 mftTe 

fllotfapatri, fepjielepfon. Dfcatbenefhftiotf.orlfltoo 
fpccr.Hp?icr.J9flternoOcr bffett.<8tcfirp5ttt0L?ntrif* 
Sucmatia.Cucacctpiatra ftticiiaadii&ctitniobanem 
ticf tbibat Dlnft Qtfrrmdfit cj5na.«mnatueee rxtfgfe 
fflcbtcat eofonf . t p* cofonf ram patre et fanctofpfrfru . 
1 1 ffttr o;onif ofenlrff pcDee I npjtncfpio erat toerbfi: et 
truafiji.^ibftt)«in meDio fcerbficratapuD Deum.tc. 
attariectMrat. Q rtoia fera iDeo gfae. «ciuocamuefte 
lafcmlotfilmen. 0*0*0* aDojam9/tclauDam*:obt§ 
biftnm. «tcn fpfi tuo. I te Mnfrafl.&ftnonic ofiibftDf 
miffactt.JDeo0rfltifl0. £>i ttfi.4Brrjoc.iDjxin*. ®io. 
bictum rnentin miiTn , Gtto U jtotecto; in te fperarttt.t e- 
lcrrelfieDeo <£tftnfi/Dirat. JDctnDc Dtcat afae frntiftcfl 
ftfaicam^fio.TnmifJate oibtruiif idoftrnifTaedptc. 
Defimcrl.iBcejuicfcStfnpace Sn.Critlpueroiu cantem» 
HDiufoiifinotttiitn nomie tipmnfiriuf cantabantinca 
DW.fflmferitcrinetterram minoitjnts bcnebiccntcooo* 
H itnotncnDftt bencDietum minfi. t ^ 35fiDiritcfaccrDos 
Crrjocnfic. iDjemue. te0.p. &auDatcDfiminfctifl 
peneDicatnooDiiunama^ efV» jauneDimittie.eJ5tta 
fettae:ct*naDcifae:pflfert pfi.fe^icF.£p«r.hpjielcp. 
uliueettpuimffctrieaimcn. ^atcrnf.tfEtneK^ Conft 
«Ctplcta nniraffteertoeinnir teanftibt Dfte ofa opcra tua. 
tuiflantcmcDitlflUarf/iunej; «rultabuntfanrtimcdoiia 
anitHDicatbnr ojationem iBonnobietomincnSnobifl 

Dlaccat tibifanrtatrini ^accrDotcetui inDuanf ia* 
taeobfequififcruitutie fticia&ne tcuetmtutti con* 
mcc.tp&a : DtujKfacrificirj nertcnos. ©fte CTauDiofo= 
quoDoeulwtucmaieftatioin nf.lDfietoobifciuJDicmue. 
Dicjnuflobtuliftttibiaccepia •f m \tus qui tribue pucrifl 
bilc : mietiiep t ommbue pjo A /mitrcjafhftanwefgnttl 
quiouflmuDobruiiircmifcra rocebe#pfti*totnoefamucof 
tcfitpjopiriabilc.jffluitiiuie tuoendcrutatftamaDitiojt* 
t rerjnas oeue. g omnia fccu ^v anobis qeofis rx*birio 
lafraita. 3mf . Jnnomie KJtH nfo? flaniae ertftu 
ptie-MWiitfpiitrctrYSuc cjttcre:4bt6laure"notnbuifti bcbtamaria 

toiutitoy, foojr itfbfa tnmvt tetentio mcaJfr . 2Senebufa 
rg butnobiofjobfietfnw ctbcnetabflioeobirgomfltia 
f p fi fTci qtcojbancacle queCine tactnpnDojf» inucu 
mctcrci:purQer*aboib?fnc= racomatctfalua to?m.**. 
atarapucrtto. $>etto&fo. Cilirgofieigrnitricqu* totuo 
t^orcfpefanctatrifcftaoF nocapftotfioitua fetlaufff 

, ccemcae «rctpkcyao bifrcrafact%)mo.3itla.; 
tninittrfltion?oiDmfct6?tn= JDm^p nobfo pia #go maria 
o*um off iati fcrui> ntt'0 mrc * te q t po nat*c* nobfotot pciojf 
uqutDinbi0lauDibu0bigne bjQtimfect^&ctfmluci*. 
tqi ,ppiei*refp<ce*<j8 ncgii-- *-ir* ntUotfa.fatttitmlQ 
gfrer egi clcmenfcr ignofre. -*-, mt icOw abtutbasejt 
auuitoU&iITa be brrtmatta loll?0 tooee $05 muliet tefba 

Salucfeta" paren0cnua bfritilli.l&tnoVjee 4tepj»a 
puerperaregfifcelfitcT uitee tobcraquefutfth.aiifl 
twtpregitifcfafcro^*- ISft leDfrit.iiDuinimo.ffieatfquf 
fcieta tu i mnlieribj ibfioict* nabiunttocrbfittiiruftoDiiit 
rnict 9 to£tri0tat.P aluefcta. «lun^ffcrtojifi. #tac8toit 

OdBfta^ alueiDfo. gomariaqbftmpojfaftictea 
onceoeno0famufo0 tu toznnfiDigenuittiqtnrcfVnt 
ooqebikbc 9 : ppetuamctfs finctcmfi gmancs fcirgo. 
fcojporiafanitatcgaubcre: f*r nabrie,ppf *»«««. 

fgttofabtcmaricfempfigis \J. ciatioe*btf tnariefcm 

ftettefTtfe a fjflftl liberaritri per i)it0ni$ intetceirioneaD 

tticia * rterna jifrai lcricia. p gpema atc& pfent?bee obfa* 

>T * < boA.Trtmtoptftt*. rfonobf0,pfiriat,pfperitate« 

jj. binitiotanfecuiacrea pace.pDoJCo'. Kcmnamu 

tafu^ttoCqsabfututfifcftnft tibigniffimatfgomaria per 

&cfinS:*U)abttati6cfctSro' trtuam&ctc,pnrapflee tfa 

tatpfomifttaui. €tfie ifvo iuteftgcnuiftutiitfibnmfal 

fitmatafti: * fcfnitate fetifc uatoicmommu. #oftroi 

catafimiUtctrcjeurcttl)fC£ C^3 nmotifi bftc fafutfg nfr 
tufclc;pote&a0mca.€ttabi s J fubfibiisba qobtfma 
canif populotjono:!fi:ato:et tiefem^rtfgcniapattorfraio 
ipartc0befmefi)ctcDita0illi nootobiqjjjtegtiicui^bcnera 
ii0. <£tm plenituDiefancto^ tideiicc tueobtttfim 9 maicfta 
cm ■1 6 

11! .11 8 10 i: 12 13 flptffaiabuJra 

tf.fifc' IntftnlfaniitTiv tuamftalutatctuumfcauo 

BojatetdiDciuB» nubco bte. S&ecnnDnm lucam. 

pluStiuftft actaf terea Sr* n iUo l ^ c ' *$*<*"•**» 

f gttminet faluatoze.^ . £e JL gelue gabncl a oc o in ci 

Uetiarrat gioziam cei f oprra uitatc galilce cui nome na 3a 

manuuei*anruiat firmame rcti» aD *gm2 befpofatatoiro 

Y"> euecl Debtc? ttl.oFn tui nomecratiotepljbp tomo 

JJmariebirginiotJterotf Daaib: ttiomStoirgiemaria 

butuuagclonficiatc carnc? <£t igrelTaoangdusabeam 

fufcipere fcoluifti:pftafutpii Dijcit. 31ue gfapienaorletes 

nbastuistotcl bcrcciDei ge= co.lSftbicta fainmuUerib*. 

nitricc* crcoim^eiueapubtc i s£ucctiauDifCct turbataefi I 

trtcefriombjabiuucmur.per fermoneei 9 : fcogitabatqliB 

c.ftm.{uctiopi«ie.pptjete. effetiQafaiutatio.Ctaitan 

Inbiebu^iUio Hocutus gctuoei. iRerimeas matia. 

e&brteab act)a$bicc"0. 31nucniftieni gc-am apuD De 

^cfctibifignu aDfto lxo tuo um. «IKctecocipiee m fctcro * 

(n,pfunDumfcrnifiueine^ paricofiUo: Hjccabienomfc 

cclfumfupjatftDiritacbaj. c[usicfum.5?iccntniacjmi0 

iSopeta^notftaboDrlm. f6Uu0altifrimit>ocflbit\tj£t 

«Et&ijcit 3uDitecrgoDotnu0 Dabit ilUDn0De9febe*Damb 

Dauto. jBnqiitDpatu toobie pfieciue:ttegnabitin ttmio 

tftmoUuoecfTc tjominibjn,! iacobictcrnu: f rrgnici^nfi 

molcttiefti» etDcoineo^lE>^o critftuieJDiMtafit mariaa& 

Stcrlioc Dabit Dne ipfc toobie angclfi . sQuo fict iftub qrfi fcf 

ignu. «Sccetoirgococipictcf rumnoncognofcoyclEtrefpo 

parictfiliu: * toocabifnom? beneangcluebi]citei.£>pu0 

ciu6cmnnucl.I5uty?ii t md fttne fup.ucnict i tc : % tiirtue 

tomcDet : fct fciat rcpjobate altifTimi obubjtabit tibi^ rxo 

mal& % eligctc bonnm. tt. 03 * qti nafccfej: tc fctrh noca 

CoUitcpoitaepuupcfifcfae biturftU''rxi. cjEteccebcU^a^ 

telcuamimpoifcctcrnaUef betljcognaratua:* ipfacdce 

introibitrcrgtte.rt*. jJDuie ptt filtrl tn fenectutc fna.Ct 

afccnDetin motfDfiiautcIe Ijicmcfio cftfcr^ilUqtjocas 

ftabitin locofttfict', illa. turfterilie :ttf no critipoffis 

t 0rtcnDenobi0onemia5 bilcapubbcwomnetoerbum* 

fl$i(FettbtSmatia 

Otrftafit marfa.ciBreeflfilla fincetctrrfaUitarcbeinft iti; 
MH. fiat mittnTetfm #bum bilatc teo 010 terta.tf . JB otn 
tufi. £>ffs . 3uemana gfa fceitbnsfalutatefuu aficon 
plcna tiftstcrn bntntta tu <n frcrtum gftta reuelauit tritlt 
tnulietib* tbfft>i<t+friut*tof« ciafoS. 3ira.ii. fllfJnlfipha 
rrfsttif.Ctlro. fljecetfgo^ci rteolitrueloque*6pnb*in l jJ 
pfctf partfctfflifttbocabftut pljctiBHouiffinwbicbueiftis 
nontfcfemanuet. ?nnati loeutuscQnobisinfrtiofuo. 
«•teaftftifqtaopurtntattanc' *-w- nillotpe fjbttfmluft 
teafevtartr mttirr.cumctit J_ ^&aQoiceloflbanfaMs 
•r~V«w nat*c* nobis » filius ufte\ Cranfcamue ttfrp betb 
A-^tmtusfnobiscWiprrt' lcc^YjiteamusljorticfbfiqiS 
nmfuptiumesei^ettiocabif factncftqtJDfisofrcDitnobii 
nomfcinsmagnisfilriScjcl* Cttoenerntrcfhnate6:imuc 
£s. Catatc bnorarirti noufi ncrfitmaria «iofcptjf infatc 
qimirabilta ferif. ^uer. tc. pfitfi inffepto. MiDctceaei 
*f"VfU0 $ ralutf efne tfDfo tftognoitcrfit t* tierboi)l$ Di 
A_/fctl marfetoirgitatcfcj ttucrat illistepucro boc.Gt 
rfiDaliumanogrncriptrmia ofs 4auDicrfitmiratifat:et 
fjftitifti ttibuc qTumus.tot ip bctiieqoiftarrSta pafroiu» 
fl ^nobfsinfretrrcfcrtam' abipfos.fl^ariaaut? ronfee 

iiquamcrtiimueauctojfvme uabatoiat)crbabcc:sfrrcno 
ufripcrcDftm nfmictujpm incoittfuo.ifftrcuerfitutpa 
ftlmtuftdDuifrrfi. 3otitfi, fto2c*g1o2ifu*ates«lauD3fcs 
l^vnrifrimc. HLjpatuit bcni tni ioto*q atiDierat «Virnaf 
V Agnitas « lifianitas faU firut bittfi ertaD illos . tiPfft . 
uatoiisnfi&i/^ocrotrrrtn Cuifufrclif ruactrrraoibe 
inQicicq fecim 9 nos:fcr) frtjm frav * plcnitubinc «110 mfu 
minm fuam fa'uos nos fctit Dafti iuftiria « iuofciu ppata 
^etlauaftfire$enerati6is» tiofebistue. pjtfoao. fflj 
renouatf&isfjtefctt:quieffu pcriwarnati. &«crcra 
Hitmnos abute p icffi criftfi fTvuncnbus nfis qs bfle 
faluatot^ ttf m.Ollt itiftifuari >Lrp?ccibufq? fufccptisin 
Gfafpfius beretes fimnctim tcrrcbcntc fttaffg tf gtncma 
ftrmtitrc ctcrnc.31nrpoirfu ria:»celcftibtnos mfiDamU 
tofionro. li^aiittruntoins 0crii0/»deme"terej:aubt|3er 

■:::: 1 lll| -3 6 

III .11 8 10 i: 12 13 


SBJHffa .p tcf unrt is 

£6lo. lUiterntofofincofre pbe:«mariamagl>alcne£ti 
fahifarcttinti. &0Q1010 ergo loiDiffcticfuo matrcmct 
•p^ccnoetoioDflcpuiQcta bifcipulumQantc' que Dilige 
J~/ ftiminciinfccDctclrta bat:Dmtimun fue. £Quliet 
tfpWrginemariauclcfhore ette filiuettiue.£>eutte oiyit 
meDijtatiatcffestytco.j&ct bifcipulo.ecccmetua.tlBtet: 
Jnfcpruigtiim». Jnttott» iUa lwa:actepitca bifctpnl* 
r^alucfcta patft. s£>fo - in fua. £>ff* . 3ngciu0 ftrli 

E >Ofiecte.#pl*.Hbi< teftfbfttrtclotbijrttmulieri 
tti.iS. ISfiDicta. Iractu» b$ que qritio furrepit ftftit M 

dautcmariatoirgo cun *itaira.p«fatio«-i tteioc 
aaeberefcefolaintere ticratf. Coio.lReginamfi Di 
mffii. o £Jucgab^cli0 ar* ^uHnfi^ittcuHtruiimrou* 
rWgfioicKcrctJjDtOi.r' &>fi f3eqaiemctcrnatDnacig 
Wtgoteu tliolcmgcnmQict; ^-Itincilupprxtualuccat 
mQpartntigo iuiolata pma ei0.ua. Ceteret bymn^Dc' 
fiffi. f ©et gcnitnr: intccte tn fpfi : itibi reotef tootum in 
^nobif.Cuag. JFatturtt. btcrrm.de. Craubioronertt 
^trvfctae^rigo. 0«fa meaab teomiocato oaiict. 
no.ftttcibcnctatifie.Coio ^towxwn vttUnti. tf>fo, 
»ta\3ifccta :^ l&cgia muoi f^\ ucfumue bnc bt aie fa 
3n tcmpo^epafcbali. iDtfiJi Vimuli (le)tui(e)eut* bie 
^alutietS.oro.rttlccDc obitufiertebjarnuofctfipatqt 
^J em flb inttio . aifa clc cio v tuo v largiarie cfi fo^ 
#. ^oftpartn toirgo inuio-- tiu :* rozC mtetue pcrcnncm 
latapmiKtltirxigcniinrin^ mfuiiDae.^cr. &etrrt* 
cetc^nobia.aita. *.fl>ta ^m teQocjebfofutplicatioi 
jj nobtepiabirgomariatcq TTtb* nciofliacoblatione 
rpe nat^eOnobioot pctojtb* qua tibi offerimue : p aia fa= 
GtmiCett^awa. ^&urrttft muliaotuicc^placat^aclrni 
bne « occurfe» mulienb* ait gn*affume 0er 8. 0oQcdio 
atiete irjcacccfTcrntt rcnucft ^vrnpo fSpttcrueteus col 
pelceeiue. «»rOmiotir*m. V^locarebignatcaiflmfa 

Iniltotpe. gifabStatit muUUe;tui<c*uiu0tepoGtio 
lurtarratficfumfrino ntebtfcelcbxamue ifmibua 
*foioxmfi*cw0ttwriaclco; abzaliepfa&tetfacob: tottfi t$ttU 

btce ognttiSic tne ADucncrtt /"Yoncebe qnefum*omf • 

Itcrfctos* elcctoetuoecarc* v-ADeuetitflnia(c)faniiili 

fofatatipnpiae.perDnm. fo?n)ttti(o?u)faccrDotie{tn 

[Hffa fanftiuetttwo.iDro. gtjecfttamiftcria intuo ton 

"\faqe bftctot aiafamn fpcctu fcnip tlara confi(lat:ci 

«^ CTtuiCe^cui^amucrfas fiDditeeminiftrauit(erunt. 

ttnttpofttidieDieccktoam* i&erDominum. fiottt*. 

iDulgctta paritct treijuiita Y^° Gt * ne * 9anicfflba0 
piatfepifna . ptth II» wo. Jr^famuU(o?u)mi(ojtt)fe 

"\eaeiDuIgJriarnDftcDa cerDotio (tn) mietucipioja' 

~ "aicfamFKe)tuKe)cur» tariemfriatotei 9 intHperaj 

aniucrfarin trpefirifiie Dic 2 uitfernt^treDiDuccrnt^tet 

memoiam 9 rerrigerii fcDcm nn capiati anr :tc mifcratc co 

quictfbtitub(ne*lumieciari uMrtu.ebo.^iotfcoilDeo, 

tate.^&erbftm. Sfeccrcra. ■•f\04\ttt apucoefacer* 

\ jcpittarcDftefuppUta* XJ Dotcefamulutuupoii 

M±* tf6rt>?nfie ( pafafamtt ficali fcnOt otgnttate toificre: 

<C)tui(e}tui 9 boDicflmiaDie0 £fta SentcovcSqjgpctuoag 

atrjmr^ Stibiofferimueboc gregtfc6fo?rio.g.jfrccrna. 

totrirtciulauDis: Dtea (tt6v t*» ufcipebfteqeboQiae 9 

tno2um eonfojrio fociare Di- ^J aia famuli f m £f> i: qs t 

icrje iBcrDo. #oftc6. offerunue:btcuipontificale 

utapceje Dficfltcano* bonaftinvrituttnw tpnufi 

araejjaniafamnUCe? ^&erDommum. fftoOr^ 

tttiCe-rui*aninerfflrm Dcp)fi *T"^ jeftaiieope De';bfam 

tffiiebtfedrbzam^Btmflai .*=-' fernulituiepiquaitioc 

leqeiDe tertenie^tagueaD* (ccuIocomo?ate"faerie munc 

befcrnt : temiffionie rae mia ribue becoia (h celeih fcDc glo 

DeleSf ♦tN^ VI ° UcttDotrof riofa fempcrefultct. e Dntn. 

•i^S eueetttfoUfSpcrftme' ^mnoubetDefunttoorn. 

<U tucinSSftare poftmo* ^r* «wM» fl **«««* *"«<* 
te:fribncquefum^taia(e) J- fcceentaequibjuuam 
famuli(o^)rui(oin)facctDo tua f«v pUtce Dcpcamur: w 
«e(tu)abomnib5cruta (ute aniamfamult tuiquaDcbot 
peccatieelecro:firuo:ft focte feralomtgrarciuffiftiipacifl 
«aribueaggregcf^cnf)A« aclueiercgioneconlmuaeci _r. pjobcfunctt 

fart t foj8foojn iubca0cffec6 -f~\ tnecnVmitnScamu 
fojtco.^ctoflm.dermo. <KJ tneru0fnfcipep;zoptci* 

©nncra qb Dfic Q ttbr p?o pjeceo lyntnflttatf nfc* aia* 
aniftfamnUtui offeri; bnenfcc6greujiti5f0fratrtl 
rmieplacat*uuf&e: fctrcme tjutbuotutnoio&efciQicefcf* 
Diispnrgflta cdcflib^ t» tua ffoncgljcc facramcta falun! 
pacercqniefcat.jj. #oftf6, ncetnhctoju tcmiCTionc tti* 
>|*nnnenobj0li((cbtanfa brcpeccatoia.i). f&ofrt6. 
1 fflmuufuircmiffioncm Y^V ?efta qsomp* tmtTeri* 
qua ftme optauit mereatnr As-*r ro*0 ocne:btaienfeco 
OTctcpcccato;a .g ofitn. gregntioie fratrit : # 4b 9 hoc 
9tff*,pftmtaftcfnrtaofo. fecrfftan lauDi? tuc obtnffe 

QDcfam^tinc^tnflpic^ tmio maicffati^rjnf^turf 
tatcmifetcrcaicfama^ farrainctiapctiooibnocnjta 
ktnc:iacotflgi'i0mo«alita fi; Inriogp^tuctcmtTrratcrr 
tiscTtutflmmctctncfaluatio cfpiatbeatituDine\ a&etoo 
mspartfreOirntc.p^tm. ^patre ? rn«rrfT ofco/ 

Bi0 fiurificf fo cj0 tmeaia *f\ eno qui noe pa trf *ma 
fatnule tnc : a peccati'0 <KJ ttg Ijonoiare fiopflh- 
oibwnafcuncfjbuoncuipa mtfercrcriemcteraiabjpati 
ncmoluteepffftxtotctprpie rftnfo^cojncppcta oimitte 
placatt 6i0 officia : ppctna mi nofrpcociefncclatttatfaau^ 
fc«co?liia9fc(imt.B^o(rc6. bfofetbioerc.n do^ccHtJS 

Itmcniatflfliificamma C* nfcipe qobffcfacrifitfc 
famnletuelncioctcrne V^7 wnqtitibijjafab^Da 
cotytm: cui^pctncmifcr^ rcntrt nfoc offcrimue : eifot 
co^csfecutaC facramltn. gaubifiicpitctnri/tiocrtpX 
M9»ftoWtionf .ofo. aottibncncfqjcniliiB Itiicu 
-f\ faoUcniclatgitcMlju mtMvpSm.n&oTtS: 
) maneCMutfoamato*: fYelcfrfo participatio fac 
q0clcmenama:btnfct6gte VJ. mftifiobficaiflb^arl 
Satton» trc0:4 ctrjoctccmo tfi noflrojfi : rcquic * inccoh 
trafiett :bta inaria fcmtj bir tincat prrpetua nofm cn ilda 
gtc ittwbte cfi oibno fctie: gf a tua cojonct ctcrna n if 
80 epcmc btitnDid c6fo?ti«5 JfMEiffo bmiM t* 

eucitirccoccDafl.tjJfctana rpmttcrtto. €>**». 

i apm. 
!Of.?2_!*- ll,<to ^' mie wxrtttwmMftfi amm famuCiB » famulab? tnt. om j-r mmabusquYfimuB _ 

* ^Jmtncfamulojfifamula 

J Lili — __, _. _ _ _h _ _^ * — I- ftcnM^tia^pm^b.niapc^ ruq?tuarfi:o;wtio pzoficiat 

luiitetfifinefineictcf. tisoibue e*ua_*tuetcbenh 

^ ?o atabue famulo? b* ptionfe faciae etTe fitiripa, 

JKj^ tnularucff cuara tj.c ct attito..l4t6Ut*rMiil_« 

tobifg in tf o <jefc. tiu IjoQia* -»- n tncbuc nti . wcte 

*"* rufcipc bcnienue oblata JLtiffimuo iubae collatio; 

ttliocfacrificio fingulari ti nefacta:-uo_ccimiliaD2a_ 

culie ijojrcnDe mo?tio ejtute masargcnri mifit faicrofolS 

tranfirc mcreantur aDtoita. ma offerre ca ibi ii petratfe 

#et -ominum. #eltc.. mojtuojfinuGc.itUjpofcte 

^vcusnticliu lumcn aia rcfurrcctionccocjitane^ifi 

' «___ m floeftoini,0 «-" <bJ enicoequi ceciDerant reftir* 

notttie: .Dafamulie ffamu rccruros fpcrarct: fuarflua 

Iabu9tui0:quo;umquar% tibcref .tanfioiarc iimoi 

cojpota in l»oc cpmiterio : ct tnie.&eD quia rofitttauit 

in cunette cpmitcr.1'0 fiDdift tji rfcfi pictate cjojtmtioncm 

requtefcunt refrujerii feDem accepjrantopt.mamijflterit 

<Jetie*>catituDine * luminie rcpofitagtatia.£>afta crgo 

rlarttarc.gDrlm. jflJWTagc; «falubjiecacogitaiiopjott 

turaue p*o Dcfuntti»._Dfo. functieejto.arr tJtaprrcatYe 

'TjiBcIifitEueofumconoi fotaantur. ILcttioUbjiapo. 

J Ito^etreD^ptojaiabue ralipftebriiobameapoQoU. 

famulojinfamu.arfiq? tua^ ^TT^n Dicbueillte. 3Pnb.ut 

ecmifTioncm cuncto2fi ttibuc JLt)Ofc,ecclo Diccntc mi- 

Siftoaii.tm.ulgctiamqua clji.&cr.bebcatimoj.uiqui 

emper optauctunt piie f up - in bomino mo?tuntur . 33 mo 

pUratioib^feqn.fflu-toiuie boiam bitit fpfie \>t requics 

l^ofliaeqebfte «bccrcta fcantalabo2ibueuue._Dpt 

JLFfluaetibip^oaiabuefa raeniiUoyufequuturilloe. 
muloq?famularfiq?tua¥offe IntempojtpafctmU. 3* 

eimu04)pitiat9jtcnce\)t4bj coylntliiM • p^f mr-jii» . 


-f^ tfimunea 

Eraftw.&icpe pcicae m.itt rwnflTimo Die.Tbtotet 
tfrcfurreritarnoituis icfoe.aggofum "ttCuSa* 

4BK.0O doa Diciiti bpbieqin trta . 4§wf S £3te 

rcfurrcct,o mortuom no cOV «mojnnn^Kffi&S 

SiaotrefurrectiomoHuoe qmbinrtf crcbrtinmr m 

nocwpercfurrcrit.St mo ? icficttrnu.CreW6hor5 

flotrpenerrfurrejcit.-inanie 3Brtilii 3BtiWtj»c<E„>,? 

c-pDicfltionfflaaniBHfitto biqum tacBcnftnf gtt 

bca Knuen.murairtctfalfi qmmSnncmwfturScm 

mne flDucrfue tcii q> fufcita< W W- n rlto tfic ttuL 

ucritrpmqucno fufcitiiutt ^WfXSitS '•£« 

(i mouu. no rcfuraur *5i fi panie w$ ?* £ cdrScS 

moitu.no rcfurcjut : mq? tff Di. *i q„i B SSSSbSS 

rciurrct.tiqcif.tpBnorcfut l|oipane:WBrtltiS«Sfi JS 

ttrtt: ttana c f.Dce Wa . 286= p anis qi ,e ego wSXS. 

t,uccmcu,s.pctisW.e,€rBo eftpionmDit.taSLnlt 

«Dozm.crt . tpo Btictut & ergo mbci ao.nu, Scmce 

tbac toa im , rpo fprantce £iuom6 potcft hrt nob .« ,£ 

uim9 : m,f { rflb.l.o ? c»fumue ncVuam Darcnb "mSKcan- 

mb)boib).«m antrperc= BfiyJDljttetoprtiffiffi 

fiBTctnamoztuie.pmitictD^ amfb.co tooftsmO mtorS 

uiemin . Am cjdc B faoicm uctit.e catng nirtfaoinle. hf- 

mote:. prqoiem rcfurrcct.o btrWtmsCmiSwRi faia 

moztuo*. «t Cttut i aba oce b.tie Wta i tobie £« m a „ 

S°h W ri? po °-" til ? ,ft B,,tat tatnc ' ™ * SbftSft 

aD ,cfn. fcncfi fiuuce i mcbiowiibtcmwtTno t.m« 

Wcfrflicrinc^o fuiuct moz= bo malaqm tu mecfice wL 

tuue. ^MnncfrtoqjqciiQ, »*. Mitga tuaYbacut',^ 

mprrcfieabcoDabittibiDp ibamc sfolatafL 'rrfltt' 

jH.JDir.tilliiefue Kcfurgct fvSJdai Ji 

frfltcrtuuc ..IDipteimattfc XJSBSSSSotJ 

S.noq,tcrurcjctittfnrrcc«o mti.ft.^tamS i„ | 
I £9flfc 


Dcnteeinojationgferui tui. c^Jtebcatabeigenittfcemii 

* &i imquitatee obretua* tia cum ommbue fanrtisiS 

accieDftcDncquiefuOtncbit cunctie noeDefenDcpcriculig 

*«dBmaapubtcpzopiciatio J&cteunDgDnm. Boftc6io. 

ca*poiptecUB«ruafammu £iP im P ftmasl,ficbtema 

teDfte..t>ff?.JDneieCu*pe ^ Trie fcmpct MrgtniB ct 

teicaloricUtefaaiaeoim fice oimCanctojumtuo2umcmo; 

IfnDtfuncton tt manu ifctnt riawcolentc6facranu*tntcle 

ctDeproftmtolacu litetaeae Ota:pKaaq;e/totquoDte>ia 

Deoxeieontonc obfojteateae iitet getim*/ ctctme ganotis 

tartar*necaDatiobfeurate* confcquamac #erbnm. 

nebjavlocafcDfigmfcrfttfts ^iuap^tamrtiattb*.4>fr 

mtcharircp;efentctcasilac2 Y^fns Qui taritatfe Bona 

ract3©uaoliab?ahc i pmifb A_/pcrgrattamfan(tffp« 

ttif ftWHiiei*. «-i^oOiaof tuoccozDtbsfiDdiumfnto/ 

Dteccftfbibftcofferim^.Ca bafamulie ctfamutab?nu* 

(nfciff paiab*ilUeqaa$mc #quib?tuaDcpjecamttrdc= 

moiiaagunuefac eaeDfteDe mcnnafalutcnu?ti6i totp 

nuute rranftreaDtoita €Xoa tisrVJttctotatirtutctiligaii 

oliabiahe. Cofo.Cu^cfna * q ttbi ptanta Cut tota Diletti 

luccateteDnceufanctiotafe oneefieuft.#et1}. a>tccti 

incternum qutapiue C0. fT\tttmtne Dfie femnlte 

CcWoiattoofmfctSv £>fo %!-£* famulabmwAW 

f^YxinecDecteopsDe^tin buecjocfaerthcia lauDierat 

V>^ceiTtonoefctgDci Qtni offetimuomaieftatuDtehcc 

trittefcrercBtotrgifmaric/fa fanttafupctncbcncDictionie 

tfoz&CB otmanaeloi?/arccian o^tiamobtincat/ctglojiam 

ffdor'patriatcijai?i,ppt)cta* eterncbcatiruDinieacquirat 

tuiamaolo¥'niartp?/?rciro 4&etbftmnoanw ^ortcfiit 

rn/at^toircnnu/*oim clecto *f^iuinaUbantc0mifteri« 

tfitucmtobi(Blctincet:btDti i^eDneWbeefcluraria 

eoiammerttarccoUmue/pa^ facrametaillie^ruiantat),p 

trocinta renttamne. t&etea* Cpetitate f patf : 9 quo? qua 

tcmDSmnoOtti. feccrcta tnq?Dtlcctionc/l)cctucobtuU 

^SblatieclfamneDnc pla tmte roaicftati, #ct bnjn Wemunetibuefetitec 

a. jprt* -# • /"Vtfe SpiUmt teus tue 
l^/gfc pietatefupplici De= 

OotiocKpjfcoitotoimmalov 
mfo^omculafolufts/canctif 
$ inci6 rrunimbus * pctis cic 
mcnterignofcao.tq^mciDt* 
gniM (Xicato,^ aD minifteri; 
umranbocatcDignat* cs:fic 
ineioonentibinumftcucffiu 
flB:ot facrtficiu Dcmambu s 
inri0 pUcitc ac Ivwgne fufct* 
pfa9/ele(to;tiq? faccrtotu me 
participf facuw/tDe preptis 
ruifi in nulto me oberrare pcr 
mittas loetDfim. Aiecrtta 
f^y us qui te pzecipis a pec 
A^/catojibusewarifibtfft 
facrinetu contriti cozbis offcr 
tf/ljocfacrifirfum quoD mDfc 
gnismanibus mcis offero ae 
ceptareDignare:ctDtipfettbi 
lioftifl ) factificiu eiTe merear 
mu£rat 9 ?ccDe:qtmu0 g mini 
ftertitjuiuseiliibitionc prto^ 
tum oim pernptam rcimftTo = 
nem.^ctonm. #oftcfiio. 

Em 9 mici|iDftefacmcn« 
Cceptiofttpct6vmco9 
rcmiuTo * tuc pietatts optata 
^piriatur.vjtphcticopiiuul 
icefficini(afr!imftciii60ign 9 
q jx rua pircate ?fifti0 frequl 
rareffumoiDi0u*.i£ierDo. 
■'■ .• uMotMttffirff«4>fg 

Otnps fcpiferne bc*i} tif< 
uo^Dftactamuhmojt fclnrtfarrs 
tuo* oimq? mtferetfcts ruof 
titeerop*fututos «epnofae 

tcfu^iiafcwam^itotijdb* 

ftturxrepcescccrcuim^quof 

cptoclpfcnsabriucfcttnicfl^ 
ne retirtet/ toel fututfi ta eru* 

tosco^furccpttrpietatis 
tue eUmetm Muton fuos oi* 

t)cnia;*gaaDiac6fec!metea s tutetcrna.^ertf.^™ 
YY Wfl «" foii cog&Snl 

■^nutnerMccto^infuoo 
felicitare tocaD^tnbut qs: ^titcrecDctibjoifajfcttstUHi 

bmuerfoycismofonecom^ 

rfi?- 6 i ufccpin,U6: *°»nftte 

^ a . tato l"o?rjmo;tao ? noia 
btep;cteftinati6ishttt a fcri 

ptaretincat.^er.B tft ^p 
^unficctnoscTSomps» 

J^/mifcrico;fl De^facm^ta 

qfiipfim9/»itetccDc?tib*oib5 

Wistuispfta:totl|octmmitte 
rtj facmltn n6 fit nobta reat* 

aopena/rebifcefriofalutari5 
aD\3cnia:fitab!utiofccle?/fit 

to^titatoftagiiifi/fir^tiamti 
Dt guula fitmamf tii /citbiuo 
rn atcpmonuozumfiDcItu te 
mi(Tiooimpra?.ieictDftm. 

^*ir«i)oib 5 /bi4ti6fttoro 

Oeuii! jjtrirojrT ncT Defpf 
cisg^nntfietmetentirT 
nonfpern ! nffectutn aDefto 
prceib3nf t sc;fl tibip?o tribn 

lationcma effunbim^eaf^ 


afJiffcfamiUarcfl 

ricmetcrcrauDifctrUr5D?tra fAcitsnifusmitibaeMc 

noe Diatoliceatrp Imanc mo* A ./ noflre momcnta Dmir 

Uunr" aDucrfttatceaDnithUu runtrfufcipe pietce ihoftiau 

rcDigattf.*3ftUutuepietatt0 «pfamulotuo ja.^jflmiam 

MiDaf*qtinuenuUieaDucrfi< ma cgzotanttipUuamue:tjt 

tatib?lcfiif$tcoi tribulati6e DrcHiuorrricuiomctuim^tJe 

etaguftiaereptiiietiieccicfia ciuefalutr lctcmut. pctto. 

ruagfnere&ram 9 *ptj. ©rr. *f^e9ifirmitatr(|5otttoiD 

^rv cue qui tribulatoe toz* \J Ijuanefmgulare pfibui 

XJ rxfanae t mcftifitntoe aurilr) tui fup ifirmii noftru 

artulceificae/aDhar^piriue oftcuDefrrtutfrttofEimctuc 

boftia flttc* txqua tibi 4) nf a aDiutue/ecdefietucfanctc in 

offcrtnVHtteratioe.iuf rjccte coluimercpulentari mercaf 

nign 9 acci|E infafana Difcri ^crto . ^iiTa.j) pa«. *>fo 

mina tnbulationfi accctc m( *^v cue a quo fcta ttfitrria 

fcria tagiiftiav nf a* fubmo A_J recta co&Ua ettuftafuf 

ucptrura:tit ctuti oib> q pa o^VDafcruiG tuistllaquam 

rimurmalte ituie ff j? mcrca mtiD 9 Darcn6 poteftpatc": tot 

iiiurcrultarriufticue.^crtj *coioanfatnaDafUui6tetu'. 

Y^titiittebAe ( ^ioitrdio ta/*hoftift fublata foztmDi* 

4_/prtanfa*tribucnobte nc/tcpo^afinttuap^otcttioc 

miamtuaqua tcptatnunbt traqtutia.$*>cr to .&crreta 

noflra iiuilitateatccDae/ \jm *f^\co04crcDetceintcpo5 

rula foluae • tctirta tclcae/ trt A^puloenulUefmifi^cutt 

bulanoncifpirtacaDucrfita frozibue.-Dignarcprceiboftt 

tc rcpcllae 'effcrtiitp prrttiois aeDirate f plcbie fufnp£:tot 

ncelargiee:fu|pliteetuoefle partuapictatc?ceifar(iiauo 

metererauoiae.^er Drun. nit"inceaboihoftcfaeiateu"c 

pjoinfjring. spiatio fecutoe.#crto. a&ottcSio. 

^vmpefcpitcrnetcuefas f^tnwauitoipacti flma ' 

V^/luecternarreDcntiftcj: X_Jt°* ca ritat[quenofreDi 

auDtnoe.pfamuLotuo/S.jp nerceuiferuircrcgnaref.ptc 

quomivtiieiplojamueaun geabofU5ipugnati6ib*fup5 

lrum:mrrDDitafibifanitatc pticceruoe:\)tc|itcfcfi6ctufl 

gfav ribiiu ccclciiatuarrfe cofiDimue .uulUuehoftUirntt 

ratactionc.petti, &)ccrcta flriuatimcamue.pcrDnm. 


CabuUpafttjalieprrprrM. 

Cabnla fequene ett prrpe t u A / * tocct mncnire nnmcs 
rtomaoaram iDictuma natiuitare bfti :tofm au piima 
&nif8mqaatyagettme.1Doretetiam Oicm pafchc : * mett 
fem in quo bebear celebjari . tttttimo botet natnerura cb 
&omatmnmuttMemm abucntus Dominl. 

£wflica tabulc taabctur pct tonf ue (cqurntet 

©atnbipoanumcrum:bftiln|::mobiUfcUum. 

S»icaDatmlUEcmDfti:fu|poncfcnucntcm. 
lirterabifrejttipjofcftie tionltcct toti. 

Citta biflettum numcto turto babie tonum. 

«tcDdnoticKuumptctiuJojtimtaiwcfl 3|nbnica 
(Dft aorcu nnmci? anm currcnris :ett fcftn mobrte. toiDfe 
licetin,bite<to ilUueUttetebfittalisiftltebDomaDe *bie* 
anatiuitarcbftitfcBaoquaD^agcfimam.Cofeauentcc 
pcebcnt»otiabeturbie6:ctmenfi0pa(cbe. <8t£ltett B a 

qabetutnumerueebbomabanimctDieraaouenfnoDtii 
m numcruB aureue tnrrcne rabat fup^* iia m Dfiu 

ratfannirartfrieitficCcqufelcaDmcaliecilacapicnDa* 

«t in anno bitTejUU ab inuentfomn pjebictarurtera 

biffcjttiUennntp cftacripicDap;toUtteta Dominicali;feD 

aUaqueinripitmccaobeati^at^icaccipienDaett 
<Bt tnbitto anno biOerrili tt (eprnageftmatoel quabia 

&miiim .it.HU 
II Ji 
' iJloet* 

8UW» 

ft 

m 

ti ftiii 
tf 

iiii 

I 

*i 

rttfl 
itt 


tftc onat-bf ftepafctjc 

calrs qjaDftam 

D toi iii rrii tmt 

fci tiii rrtii nw 
b rrtiii mac e 
f 

* 
a 

b 

c 

c 

f 

9 

a 

b 

c 

D 

e 

f 
S 

a 
b 

c 

c 
f 

S 
a 

b 

c 

« 

f 

b 

C tnar *i 

bi V» **to 

tJif . tttoi mar 

t?ic < wtotf »»* 

\>ts ii jc^Yjit* mftt 

Uii iii txir mar 

toti iiii m mflt 

Wl V, rtri mar £b*.tDfc&fc&fii* 
ceaouct 9 calceet 
nfu WOert* 
iii V) t 
iii iiii t 
iii iii t> 
iii it ojif. 

iu t «cc.rn> 
iiii . cbtpic 
tit \Ji cccc.rcbf 
iii t> ^tacoc 

iii iiii aiwe W \)i i 

m . u 

Wrt i tii 

tJttf ii ffll 

titu iit * 

\>M iiii toi 

toiif U \>ii 

fefff toi toiti ap« 

fs . v ap« 

it « * 

it ii ti 

it iii ptfl 

tc iiii jciii 

tt D tiiti «P*< 

<r \>i t\) apzi 

r . ttoi W* 

r f jrtm apji 

x ii r^"i *R« 

r iii tir «W" 

r iUi rr apji 

r t) tri apji 

r t)i trii apn 

ti . trtti apji 

ri i triiii mi 

ri ii rfl mi ap;i 
apjt 
ap?i 
ap;i 
ap*i apzi 
apji 
ap# 

apji iii itt 
iii ii 

ni i 

w * * • 

uit . 
iii M 
tii t» 

iii ttti 
iii iii 

iii ii 
ni i 
iui . 
iii Mi 
iii n 

»■ af 

iu iw 
iti lii 
ui li 
iii t 
iiii . 
iii W 

m ti 

tii iiii 

iit m 

fii ii 

tii i 
iiii • 

ui W a 

? 

CD 

c 

b 

*t 

e 
o 

c 

& 

ag 
£ 
e 

Dc 
b 
a 

(t 

c 

c 
b 

d *BT7* l&oralaianuaamat 

4 « (anairtj rirranrifinnnmfni. tripU* 

b '!. fl £ *>rt-raiictfl»ep||attf. «f.fag 

* ' 'J £ a>tf.f.fol>Snto. «cnoncfctf.tiu 
o * s>c(.imi<to?uiu (nnocctttiutti.ut.Uc. 

W f wm «pppljania&rli. CbUrttw 

8 M . 
JW |j5 looanittM^uttialianiftf.tripiff 

r a Trt Cuaiamff .ti.r.bu. loaulijhnibcte 
J J> |5 mitc.m.itc. 

rv. , :t £5<Wllnciani.i,t.t.«ftaoriab.mt 

b i*n *r49arcdlipMmar.iiiT^utfc<ji me 

* c %W lir ^pofipielcoapjf mcborip(ril9« jrW 

B . Kr *rtf« tweginie. iii M. to 

c ttm hrjMartimartcaniJifajc tt abacurl) rTijL, 
c ^ '^«y^unomati abbatfe* mtSm. 
t «xoaflMnt t fabfaniifitMr.rr. r»i 

8 "J 90KttoDirgini0f Aff. bnpln rj 

* * K/ <M*ct\lmp|<r 

€mctcnc<ftnebitgtef»M ui.l * 

k L ^.^«tP^otio?fiojcinoifi5.. ;.ii 

* W ^oIirarpiMifi. .!. fectiS t.i 
vi *r ^ojjia f iulianicpov <*c6fef. m M 
W - >uhw iiuuaui i pu v *-**u 

Bgncrtefttiotoirgieftftif.. 

r 6 f * 'Safflbferrgine. 

* Jf^iKitWtfo^emartj.wm. 
f« IqfiiflHqf aorrt l|ic i fmc lnwaMro n ii 

ni 
t 


__. •tfebiuealaeorlamat. 

Dfcbtai. 

e «« 

( «» § 38(ar«cpi*martv»6 
8 « x* 

Jr-olt. iprtictiirgintetmartpMe <M«M 
b -rt|18 «eDaft<*amaDicpo)?*$. fr.r. W 
t -u JHJ 

li W |fi titti 

e ti 5« »aCberWepi*tofef. <«•*« ui 
f ui< Jtf #colaftite .trainie »"-l"> 

8 «< ftf ©efiDerifctuitonfef. «•&, t( 

b Joue Pt 

rt>i<J t rt>< Wroartrt. Wa!cunim«{. «*•*"• M< 

tit» D tf> W 16laa(ifortoit6qjeiuemartj'¥ "'•^ 
c rttii ht" 

f pii Wl£olocl)Kimie£i*martt>jie. W.ft. 

itt K 
a ri hf 
b i Wd5allip?efbifcri*tonfcfTo?i8. «<•&• 

tit fcf 

o «tf WCatbrtitafanctfprtrt. «pier 

f S K»arWeaptt.ft.t\i5. *oc»b.uert< 

• iiu w 

• W W 

m» 

^babrtfrp».«tfu.Dieer. 

16 iffcrtum fcrte martte tennete halew 
oftctioMDteeelebjantutrefta mattife 
abbata ft tcnrat.ibi no altbt ceiebiiif *ft» 

4 

jrt»<r 

t)< fftfl t 6 


wi ! * $ 

jrf f * 

#. t M $ 

tuj b h il 

c jRofL 

>W D tmcltf 

f tj 
M t » 

b ui 
F « ti )lf ^artiufaenafbM. «♦1«. d 

3 


ttftcgojiupape « cofcffojw tnjin. m 
rt 

i f tt>i ttf 
ittt ktr 

• m hr 

* %m kr 


* TM* kt rM 
triplft « ff ? ? s asBBasfiBag k£ ««ftmjmauuauiialura,, 
AoiktfctimMjcu. tuujtti. 


pt 

t» 

r 

I 

tu 
m 

m 
l 3p;iliaao;«iaprob(f, 

• iitt « flpatieejrtitfwe. fit,uc«. 
6 «i 

n tjoif. "* 


• to:ii 
f 

gw 

• t> 
li 

C ll( 

t 
t xbiii 

ai»« hr3D«f?»ortomarfr?.,.« ¥ urf. ,c 
c tiiti W 

d Hii kr 

• tu »r 

» L g«"*«*»*- 0.11* i 3B 

16" $ctmip^D<te#eetmrf.<,,.t« 
«iii K uuiu. iCiburciitoaletmnfflatimi tbiJ 
toi 5 a e w anauauieptttou 

iu a nt U 

Itt kf uMtk 


b «0ali £bi1iBJi«iflroblapoO<,!oirt." fcnptn 

8 '^ * 3°^«^r.a*p>^iatitt«..t.urf 

i S?25 5 rSnatorrtin£M '*' c P««f6- ;; •'«'• 

D ? 12 ®°? 0,amie P«nadMmortt.K. ir. 

.*.« B L I £> e ™ atl,c P« * confcffojttB. i« 
St * 3?u5 #"--" po "* ron&ffo ?" J . rtt 

SUI 

rt< iiii 

i pu« 

tu ! l?St jjnbo^imartprig. 

c (W ht: mnu . fconojari epi » am&Otyf* 

f nf« kt ;^ofcriciancbiraimB. «i.lrrf. 

g jnu Ur&umantb.fa 3ialtrc8.aiie.t4 

i ? B 

i ?. M *>«fil>criicpi*maeepif0. m6. 

1 y toorwriamitogatianttfm. ii..lcrf„ 

Mibanipapc*mattp*iB. Ucf. 

$uguftmiepi*confcuoji0. nwmoWi 

* winulpltfmattp«0. n«xino,*it . 

II «ennanicfrt * confciTojte. i .lcrf 

1 - jmajeimi rpictconfcOoji*. Urf. 

[ rfeiicwpapc * martpjie. wwo«i 

u « tfacrtcartaitcaaontlUifi. tflcfto c 

f 

8 
a 

k 

c 


I 

S 8 

t» b 
t 

* f e B 
IUI 

it **9 
Vi c 
r 

g 

f 

C 
tl 

c 

f iDatiuninefcna. 
luniastjflbttWw jrw.luna JJW- 

Janfli. iSttomebismattrjifl < ll ' lff ■ 

•M- iB ^artrilinictpetrimartpjum ui ict. 

Ot ^i-ifartJipirffcitmetconftiro^tt. IUX 

1 1 tf AiHrint cptfcopi ct martrris 

jfaft. aSoncfaeumartyjio * ,,w * 

Wtijtf »«i?emiicaDrt>e tpauUnerfi*. ■»•&< 
t»i Jtifl9fCarD(*gtlOatt)tcpo^etc6. ui.r. 

8 l^imietfirticianimart^um «t.Ut. 

I 

ti Saraabf apofloU ut.lct. 

li 35afatDie natottctrini * na^ariiifi. uuC 

TlfcBflJFcliculetoirginifl * martp;tt9 u\Mt. 
jcWtU!tiiW.1Boffmtct\)ateriimartp^. »>i.l. 
jtnt hr3HitimoDe(tif crefccttemart?i?.m.l. 
rti ttfCiritictiulitcmartpzum. iw.ta- 
jt> hrSuirtpwfbitetietconfcffo;tie. ttu. 
jiiiti fcrflljJarci* martclUanimartgzum. ft.L 
nii hwmtaftif j>tt>aftimart^u *iM. 

px fcr 

hrleuftcbiabbfltiactconfeffojis. tft.ltf- 

hf l&auliniepiCcopi *confcffoii0. ouct. 
it hrTolianiopbciirlirf.r.tfcuaj.ailgau 

WU fcr^atiaimfctitoljiiuebaptilw.trvu* 
t»u ftrfcaUicanimartpiie. l - 

t>t KfHotjanio * pattlimartptum . Ui.Ut. 

lUi krLcdi0P^«^.mio.ttl.l.ticctta.W0fl. 

Ui W»«ri«P*iiUapoftoMi. annualt 

U fctComfcnatio fctipauli. t]c.lcc.tm|W 
jRCff tjflbct t)oia» t». biea * \w>. 

cm 1 llll 


Mll 1 1 1 1 1 

6 7 8 9 10 11 12 13 XZlJ. 3ul<o» Ijaba Wc0 w jrTiDna w . 

ift g JuW- iLrono#e.tjj.io.r.titof.r.|rr'.tf>cc'.r. 
t»q 8»" » ^o«CR*mattimairti¥.iii.f.(»ljto » 

* 

f 

w 

M 

rt 

i 


1« m fl <Ctanrf.rtKmartinicpiit5fef.ui.tt. 
iif JH 

u « ? 5 tfa,apoflolo *P rtr< *P 8BW - t ' t ' Utfi ' 
floS. Clauotj taao^nicoOtati toictoiittt » Ct * 

*"'1$ p^niatiim?. fS.ft. 

Wi 10 

W 15 $tpumfratrnmmartpium. W.ltc*. 

» CranaariofrttbcncDitttabbatf.t"**. 
itlt Jtiifrcrmagoiccpnmartpjig. itt.Utf. 

iu SiUc apoftoU. *"U.Curiaui. tncd. 
ti Jtf 

ttou hr aasl^ilannimo.ftfts bic.Uuitio.6f 

Tt>* hf fitptuifo.itfc.tft. ^c.Un.ttjo. ttmat 

br Imulptii c«» tfi. ttuf.c alctqs, ■u.rti* 

jcu.i niBrfcnniiabbatifl. Itf.Ut*. 

rtu ^flpargawtctirginiBtmattpiifl. «*■?♦ 
*(( Hf^iauOistoitgmic itf.Utf. 

rt hrgjjaticmagbalcnc. it.hrtjunaowai 
br^islinanocpiftn. W.f. tiliab. mcfl 
ir hf Ctifttnctoirtpnio» martviis. tt.Uct. 
m hf 'IttcoUapii.bi.l.tf «pofivUm. «•* 

twt hr c^uipbub.m.t.iti.dDitpuripionu 
ttf hr j&cpte toj.ifi . HM. thco.tq» HX 
t Ht anncmriomanc. t»-i.ti.£aetjaU6if 
marrpzis. jfettComsc^i»?. ww, 
utf WfcliasnpUriifattOinittcaecCift. itf.r 
_ tii hf aibbon*fcnnc9ma«vjum. »Ucc. 
b ii ht'd5ctmanicpi»confeffbM6. . iit.lw. 
jRo^^bct0ow9t)u]Dif« rbJ» 

. * 

Jritf 

u tfnli 
Wf 

tiii 
I ffcti 
W 

(Cttll 

iii 


«Ofufta* babct oif»mi.lBr** 

AOfaOi aottrraCttifft.ft.lbr. ^tto^maclja 

Wi 5 £>trpi|an(p^Ytfii(. fco? uue. 

W JR lnoentio[iliafp!>am«uttri(. u.ltr. 

M ft 'Ccitalinimartpn'0. fli.ierf 

Jfioft. Cflffianitmanijcpovf ^feiTojt iit.lcc 

WiJ $>irtipp.JPdiciffimnagapitirfi u.f. 

d ^rt$ JDonflttcptftopictmarepji». M.Ur. 

itf CiriacifociojumQjctaom?. fff.ltcf. 

K0 SSomaim,6ufrc.trfaf,»ftUoi.(t*. 

Jtf LAirrMfKrI.tnptrr.fr lr. (CligtUa 

Jtf dburtiim. .ripauterWc.tjt mtS 

Jcue ppolitimartptjfociojafcciuo. .r.lrrf. 
b rfr. kr fcptcbr;. tfufcMitf.*?. u«i . rrcaif.ft 
Ftoiitfef «iTnoHnbtf m4rie.flnualf.(iti.tff.loi| 
rtoit fci 3Krnnlpl)ic.«s tr.rj oc.mc6.tr Cttt 
*t)i kr ^tiU.lautcttimtf, uUr.of orf.b.ma 
tt> kt agapititfi '>do»f.cecc«.»fcrftaoefttJ 

W S9agnimattp?i0. >*'•<''. iii.le.otocta. 
u\\ kr#t)ilbcrti«fcrnaroi ab.me6.tii.r.ttot 

kf 

hf «r&f.tna» ^ jfrfplwfflf t rtjfoftcf. 

hl' iCtjiraoteit aplmatfm. ut.t. 

2>arit?utomciapii. tn.l.tf aiutoSic.» % 

f toii* Ut i.uo3i'iarcgiBf«.vii r d^cncfit (itU 

mattpjtis, ^ilttncttt e.t?» mt6 

W I^prcnei * abnnUtj mart^um. MM<t 

\>i M IRuffi martpjis . W lcrt\ 

t? amgufttnie.fji. . • ; $ettnct[rtt. mc 

kT TP»*.oiu $abfctf*i«.l 

iii kt jFclitifltanbactirri. £uurit?*mc 
ii ]9aulimcpictcoftflO2i0 m.ittf. 

i-:c>]cfiaticil;o;A0c*9icajuiit. c 

I» 

c 

f 

8 c 
c 

f 

c 

ft 

c 

f b 

c 

e 

i 

b 
c 

o 

e 

flfl]flflflflT flff cm 7 3 9 10 11 12 13 


sn 
ii $eptembee collf git bn ae. 

_3TOtnnbcrljabrtDi«nt.iun* ^ , 
f UptW *J2bu«6.bi.l.firrai*ta.e,«ff. t«.t. 
• *f 2 3ta«e.*^ we.i.» no.tf i.- fft(«|ft mi 
5 8wapn*itqini0ttmzttvi. m.irrf, 

n n gBarcrtb mattpji©. 
c jBgfi. 3t>ettiniabbati0. 
tiiMtU 
Ctf.Uct. J €nutcrfe.»^tiU.ciottaibije.me$. 
j^ai,a«inm*.*.C sumaiifi.mtfi 
«>o;cjonfiifi. ., 3armarie,*s.me6 
SplariipajK *<?&*. nud.ut.i.ttoctn. 
Ji j&^ttitettacinctimatrpjura. tn.lerf. 
f tt *P »W«P««?&fliWto. mro.iihl.ttotf. 
w ^aurftticpiettonfeCbitt tcrf. 

tf f fMkrjDttt.b.ma.*. ir.rJW* frmiift/ .* 
diomebioift. mro. &eobfntc»f jt^nr. 

r«u&mic#.*ifi. iii.i.Ilarfetacmianf 
.Xabetftepitmattptf. m.i.( tfi ¥# rn f * 

fc I m hf ;JFerreoli ifitt. bfrta tau.ee rjo.a tamto 

t «il ht#ignipbfi. bfrta.tan.»bo.c*rancto. 

!l b wi 8>^cttfirruangdtummtvigTlia. 

M t MT «arteiapoOoItcceuaajcuac. cnplct 

f e hr^flurictilbcfo.jfScHeiaamattpv. V.lc. 
*|« krCcdetircjinis. lii.lccf 

« • bfti kr * tmuiftMatf». erYptr* 

1 t>n kr^irmimrf>ifmarrp;f0. fc.lret. 
c V 1 * krCppjtanUiuftinemnrtrv lil.trrf. 

P* D * lucormeetbamianimartirum tr.reef. 

t« V ' K^j*? 1 "*!' r «<•*«* Ottcmaro 

( * k»itrommipbfletconCciro^ # tutrtrjc 
£o;!|Atttt0eu]ris.Mr»Fff, 

ftentfnatixtobtt. 
jtW ji ocobcU I^cmigu e. «'//j? ," .IferirSaV* teoalH 
jtf» £ D # ^marutotrointetmartptte. £ , f nt.ut. 
tr.m. ■• ** :fi° w Wr 8tnte * marrpite. 
8 j|i«n. «9atrtpape«tonfc(roji0 
- -. — 16eiw6icte*.»mrf. wa,lan.»IM<i 


«<« 2°* « 

iii |b* 3Ucnaniiiabbaii6 f iii jt «Mcnanm aooatio fl| (c 

« u f tf »naai»grmt*.w.fCalirtipa.'fft' to 3Hn»15arbIitonfe(ro?io. .^, «j, te 

J !uu bt«««enffl5ife rt.|«.2p|2 

t» f tiii hrCapjafiimartwte » ta 

8 tii htJ9ptflrioni0monafl|i*totifer. 
M*# wgprttonteepit^. ui.lu.tfM lutto 

|ti D tiii hrCnfpimimfpmiBim*: « V flPtt.be 
rit ' «ii kT fctoiuuo. wr> 

bf «tuingcliarnbcictupio jMi&ute 

»i ftitnoteiittbru.r.bnpv an ' ,Mt -* 
ht *™'tneo. 

J r £liamtinimar«p ? te ft.Ut.ajigfltt. 

jficr b.abrt fjcna» riiii, bir» p . m 

t>ifj 8 t> 
ttt ° iii » 
cm 1 

TTI II lllll 7 8 9 10 11 12 13 m 

i m 

wi 

JW ai.tec* 

*tijjifttc.ift. lh » noaio. a>rmmimfarHtojum. tjt.r.Snnnale 

r ( «ii fi £5mraoja*iooetancro;rum. bupUjc 
e j« | fuaachiitocio^Qjeiaeifiv. ft.te 
«* f* Clan «»*«»<* mfc>* «iTrc.beocfi. 
»• IUtuonfeffb;ii0mft). tti«t'c.bcoct(, 

^ * S?2 *«onarW conreflbiie. «■♦&• 

I** c Wi « *»wto«M#i**if. W.ft.Mtoiito 

b &uatuojcojo.ifi. ltf - r 4>xH.Of}ftcoiz 

c CbeoboMmartpjio «Mc. (m.TcT 

" imll9&mw&& 

o ii ptf ^ 

b Jbnc i6^cttfe6i*2.i«^'*l'tfocff,f.marti. 
c jrtmihr Drtrnwpc. 

* ^K £9acu«^nconfef. m ^.in.r.Deoct(. 
M ? 1« br l8omani*barale ■«*■ sDc&T mar* 

t *M Wtinfogommartpiis <*«^ 

« w ftatt*erinetf.»m™^ |&ct"e.*nV :llt ' 

itini papr crmart^ig '» l «- 

* ua fcp* c ^ c0lcctD * taU8mart P^ D " 1 u ' ,lfc ' 

e u krlEwayMph. tripu*. 

JtotrtfttifgfylDi.MffWfl'. 
B 

ttti 

a 

* 

rotu 

1411 

r* 
toi 

« 

tl« 

»01 

f« Huttit b,atett trtin pjj c6 tnattato tttl \xt 
, -i.©einnfttr habrtbira ttti.lBM n 
f trrfb* «Ug6c9itM}i.r.£rffiltff(i8ttedi( 

» ? S 

i» « £ Craaxbftofitfab.w.r.afiMftpi 

; sris imastsimisi 

t y*t J6 Corfpriobraeemarti Wrgmi^<rt?lt)t 

mi 30 «ulaiielnrginteeemar^fe. 

b J8 dFurrianiti(to?fci*8ifnaiffir, 

c u Jtf Slaalatiti abbari». rjj», 

b Joa* &ariebirsmiectmarfpj<0. 

c jtij kr i Jfi»ftjafiie.trfi.(b.qjc( f 

f rtrii W ^aptmintabbati** confctTo^. mtf 

f rttih aSarbarc^rgisctmartp^fe. 

i m kr 

b w hr 

o uu fcr 

; rti kr Clttmf apoOotf* ^.Irrf.otipicj, 

f %t nr 

g i kc 

* it kC Q'«n| 

b W tt £attto»tfii.3naalc. 

e bu kt* ^trpham pMtbotnartp;»a. mpi 

b t» kr fouai. tangeUflr. tnplrs 

c b hr ©ancto^imJnccfrtftmart^.rnp' 
f liu HfciiomfafiljttfjtiW.^.torf.tiBpiflE, 
8 ni 

a U kf AfltwWpp*^ .i.cJnAf.fftiHtfMi 
4a5cefc^jftt4„MtffcU 

cm 1 llll 7 8 9 10 11 12 13 
riftnf Oomimcis . S^SS . •*"•&* 

Inptfmonorarno. S"? 

ffmcfticiione Epttan bfibf* nottm oettmhf "*^ 

«fBospatrrcternuo. no S aSS' 6:mp,at 

X>easDeinlin8:nosbnoire* ffiUticnianef«f„f : «^ - 

rctaD.uuarc Dignrtut. JXXH ffi ttnottta # 
ftpuOsnttf sratia iimminet "" 6 abColaat - 

lomctfsma!» itamHfbus XZ^r- * 

ftplcn0o;l!.ri8 ercrncu u= ?jd rrniinin mm „. * p * 
minctuoflfmcftne. XnKKato * etttBe « l « rtB 

iDDnnateianctirpWtuBbe wtn0Btt r#»t*> 

nro.catnospBtcrcirtlme. JDcnsm.rcrcaf notrri: ttoet 

ttStfnfimtU^fi ^wrT frdtaw,fc 
p.tDucat nosrct an S clo;um iDefeocraema.enattsbSb^ 

cot nosDcrtrrn ori patns 

ssssssh- 

SmcDfcai no« om.ifpoiens ©.ainum antiliam mnneat 

pntrrftcuOoD.atfemper. frmper nobifeum. 

«nntpi Ijabitetfn co;b.= Bcnon bfrotrar ifercecm» 

ownoum. moicftasfiiigrtmcrrrrie 

Crai. a fp.nt.,fr an( „fli I1 mi= ^lic nos BX 

nHitwmttmpwnoar.. feiev>ta«rtBgn«V ©ftfrrtarctfa.ifl.sri.iuf. 
ft ftt fotft tres t.ti aliq iliflr rl 
fcriarn eucnerie eaSjier . cftc 
AaabftDictioerir. fcectioDi; 

uinamoQra punftcctcoiDa. 
U>o«aliebcncWitionee ficnr 
fcafflferm.safttcriaquinca 

tctta tocifabbato fiftt Cftum 
ttfsr/.i tnaliquailfavfcna 
rnennifrtieuagrc\ rncr)ma 
bftoictiocnt. iureuagelua 
iltumtet cozoa * eotflwa nca. 
IDtwaliebftDiftioncffientfc 
cunftnfcctS. JtfQft fcOftiic. 
fc.rucncrufcriafc5a.iij.aut 
quarta/ trco }mt bftbicltdra 
erftt tt frrta , n . tres mr Dic dc 
tv rm rtrcia / ctMtimc bc frria 
quarra. $nantiaiiquaiCra 
rftfenatn ruSgetiucttcnerie 
ftptimabftbictiocrit* (wtta 
Duima.reuDucUt fuperVbi» 
tttti.lltfqnfeftui)c.t.cucnc 
rtcfrrut qufita/ frtta/auifab 
baro trce (mc bmcbittidce 
rroc Dc fcci* qutnta / 1 rre m< 
dicw fcnafcrtait mnmeot 
fabbato. fti aftt I aliq ifta? 
fcrta* wagrii&eaencrit t>q. 

bftDuttoctit. luccuagcfica 
refiDue Difupja bittuc*. 4Ft 
qnf(nrtre&ap6c6 icotf Dic 
tjrj.bftDittio mt- ^uagcuca 
lctd. \)ttj. ILcroDuina.ftir. 
IrUceuag.liTolb* fcftt anu 
abty Drbeorcapiiic.bftDuTio itcabfttcalrc.Ctitbleflib) 

ctu t fcftocpppttate fmeafci 

fioiefumnffolntotitVuott.r 

ftjcquif mob^ftntf Diofo * 

nrecrctrfiaftuao. ^jrio.jfcf 

ofo Dlngaf ab pre> i i ca nul 

lafiat mcntto oefiiw tuiiiii 

ocone. 0?otccto;itcfir.oi 

ifmcotri. |£>eeDnm.3iJn.ft« 

^crDnmDicaecnpfci pbf 

ozae.&i £o fiatmfuob 

ItotorliUaofonr. £>cu&4ec 

btcmarte*jgi0t>rero.t>*ifi< 

ncDici. |£>crcftDcDnmnfn 

«ift.$*. &irfmmcoK8:t 

cnDcDicerecstco.&f flarrra 

ofoDtrtgafaDfilintuinrtU 

ofanc IDCdtoirginatfaula 

CKluinftncDui. tiDuttofais. 

JcHue. J&n^poloqnequiBi- 

aiorncbftDicifl. jbtdffitt 

ofonifffiacmrtio or fiiiobti 

Kfa IDc^ialucefnebrcma 
ne.tc. tftcDtoin. HQpifmi 
tolutr. aift,tffu0. jOatrrrMi 
Cit collcctc fini0 i ilio . <£u f ia( 

mCtiolJfpnfctfib^biti <eml 
DCf&efm.^titUa.IDe^m 
apttft tuio fa rtn tebifh $tn. 

^fus. Comemojasflamm 

eiutocDic.pjrfing.^iittms 

fft ctojcifrn* abcjepcUrbftfe 
rl)anaiftcD)Dict.^crDnm 

muit>ctur*c.tocLcs<£(u9 

©jcpciWofatcianaroDicaam 
f iik pcr ignero. cm 1 TTTTjTTTT 
TTTTTTTT 6 7 8 9 10 11 12 13 


SDfebfiica 

AfiimliMffUtaaiM-ao enntopetameaanaoaMi 
na. vmt. fcnm .Jfecitnoe ta anntepmimiuefui i aenf l 

flotalM<rbab»Dfffne*te tatcozbe: ipfi tocwnSromta 

M « ¥ m£SSfi£f u,,n,ram «» Gmtwibuntiri 
pnw». (neue tcttcrat totfi rcQuii?mraMirm>. mm.b 

pare- «ricbtatttm pcr fin . erarinpriripmXX' 
gutobtrfueWoj flbfinon. rt infemlafccuEm^ 

ttwaf biftmia ^n manu tna Wmfibue ertat conDitue Dnt otefmes tcrre pe. toelquo rcfurges coDitor nos 
•7-t a utcctuItcmiiBbno m moitc toicta libcret. v infie 
VAbilem'oeo ralutanno* pwcuIto^ibuB furgamus 
Oro : PocmpemuB facie* c.us oceociue * noctc qucramue 
m tottiT.onc etjn pfalmie m p.f, ficur prophctifnouimuB. 
brtrmuBnQmtriiBmagn' QoftraBpjeceetor anbiat/fu 
Onectrcrmagntie ftip ome amrpbo:trapojriaat*crDi= 
Droe/qm no rcpdlet Dfie plo atoeicabib jreooat poIoX 
b? fiia: qnn manu cIub fu nt bft j u t quiqj fa crattfftmo 
oMnceterre<et altimbice bMf>oWtpUoVS*K 
montmiprcconfpitit.Q m lfthu.oontaoeaetomKrw 
ipfiuecttmareetiprcfrcit .1, V reftnpatcr paSmtH 
ruD/ctanpaftinDaurrntma mcapartonicccfifpfi parartt 
nu6e«ue:toemtcaDotemue* ttre^aeeoercculu.3nmt 
pwnDflnit.B nnte Dcu/ plore i . ^ MftDe i meritie. *oT 
m»«Bf Dnoqutfccitnoe.-q* ©atue toird nott 

r C Sn f nnnf.^ I,0(lCr,,06aU StSSfiltoto 

tcm populttB ciub ct oucBpa pioxti / t intoia vcc 

rcucriM 13 oDtcritooci! ctue E S 

l£S n 'V." crarc ^ fl,1 ° 8 rttelegertiiDolfitaeeiH» 

E" 11 tnttanoie m *inlegeeiuemeDitabm.rD.c 

Drttrtobb. tftaiicrutmcpa acnocte h tcrittaniplimiu 

trte tori ^baummtet toibc- quob piantiufi cft fcrue trcur 

3i 
9>k 

ruflaauatu:qnoDrruttufufi teatiBbcwaiufta. niirtir 

DaWtintpefuo Htfoliuei« fetitinbjeuiitaei^btiocflcl 

^umBefluet-.etoiaqueeunqj tonnDutinco. 

fatitt pjtofpctabunrur o on • *~yie <|D mutttpliratt tut 

Bc itnpfl no f 1 1 : fcD tan cp pul AJqut tnbulat me : raW 

ni8 0uip?o«"tt^«uBafacic ffurgutaDucrfumc. ulrt 

ttrte. jBon6rtfurgutipqi D.cutaicmce:n6efeluBipfi 

UiDicio:ntcBpct6?CBic6filio tnbcoti^. uautDnefufrt 

iufroB . m nouit DftBuia* proj me* ce: gUa mta » tral< 

ifto»;*itetipiMfiperibtt. ranBtaputmcti. locemcs 

ffljarcfrcmuctt f>8.0. aDDfijclamaui: «etauDiuit 

VZirereB : * ppft metiitati tnetie inote fco fito. fl goDo; 

fiit mania. « ftitctutregefl miui t fopoiat' fu/ tcpirrc 

tcrrc tfintipcB cSuenerut in r-tiqzDne fuftepitmc. 6rl 

Dou:aDucrfuBDnm»aDuet mebo milia ppli tirrtiDartfl 

fafltpmti». i nrupanffci me:crutgcDncfalnumcfac 

tulaeo»:tA>"»am 9 anobiB Deuflmeufl.. -mtuEciiffitt 

tesuipoiu. uitjabitatin omsaDuctfanrcBmtctiifiiK 

tdiBttxibcbit cob: tDfis Cub caufe:DgxT:spcto¥cotrn>iui. 

fantiabit cob. uncloqtur < ifiietaliiB:*ruEPprmtuu 

ao toe in ita fea : t in furoie b nCicrto tua . J ttr ps . tti v 

fuo cotutbabit too. h goat qucri .'finrit oretf imotmi. 

c6aitur*fure»: ab eo fiiB fpo ^fflminnocatc ! <>6.uu. 

monti fctrft cf : pDicafl p?ece V>* erauDiuit m«£ ™* 

mfici'.! -fisDirttaDmcftU ciemceatrtbutatiocDitata» 

UBme"cBru:cgob.obicgeniu ftimubi. ifttcrc metjtg 

ie . oftulaamciDaboribi aut>io?on?mta. i ilqliotm 

oJtca IjercDitatetiia:» poffcf tofqquo gram toitt: tjtjiow 

fionetuatcrmioBrctte. iic ligitisoanitateiqnttBmC- 

gescos iDirgafcttea:*tanrJ •W'»-?^«fl m J?!™2i 
SasfigulicortingtBtoB. t utrDfisUtmtuti:Dn8craulH 

nfic regefl itclligitc :eruDimi etme cit clamaucro aD ciim, 

qui.t.Dicat.Btcrra.Metuite i «"'"«"'«"f^E 

Dfioitimojc: tetultatcci cu ««»it«i»ifl^2 

trcniop. HPpqeTntcDifripU ctinnibiUbuB tctrr. c°P» 

rjamncqnicafcaf Diu?: *pc* gimtnt. # amftcattfacnwc 
V cm 6 7 8 9 10 11 12 13 Wifca. umfofhrtcctfpCTfltciitDno: 
ttinlti6tmntij0oftentiitn0= 

feiBbona.^cpatumcftfuB 
noelumentoultufi rui fcnc; Dc 

Difo Irtiriam in co;De meo . 
W fnictu frumfti tofni * olci 
foi:mulripucfltifut. Inpa= 
tTfniDffmiDozmiamctrcife 
fcam. O tnniDncfingtiiari 
rmTpttconftftufttmc* flb 
n0p(almo&u. $.\>. 

n<Srba mm anrib 4 pmi 
pcDn>.irellicjeriamo2£ 
mcum. inrcnte \3orio2dni0 
mcc:rcr mcus rt Dcufi mcus. 
OinaDteo?aboDnc: mane 
crauDica tootfmca. il>ane 
aftabo rtbicttriDebo : qrft no 
time tiolcno tniquiratcm tu 
CB. cqj babttabrt iur,ra te 
maUgn 4 ;nc(R pcrmancbur 
!tuftiantcomlo0tuo0. ow 
(hodsqtuopcratitnr tniqut '- 
tatcm:pcrDc0o?s quiloquii 
turmrnDariu. c; irnfongtti 
uumrt Dolofum abominabi 
turDft0:cgo autin multitus 
Dmcmicruc. I ntroiboinbo 
mumtua:aDo?aboabtepu5 
(anuiituumintintoicruo. 
1 omincDc&iicmeiiuftiria 
ruapwptcrmimico0 meoo : 
Dirigr m confpcctu tuotoiam 
mcam. I tfi no rftinojceo: 
nim bcntae:foi cojfitoanum 
tfl.Hcpulc^umpatcnscft guttur co?fi/ lingnififuioDo* 
lofeagcbat: iubtcailloobe*. 
O cciDanta rocrirnriombus 
fius fctim multtriioin? ipirs 
ratti cojum cjpcilccoo.qtn ic 
ntaucninttctfic. fl tlctcnf 
o& qui fpcrant in tc/ in ctct* 

mimejculrabfit: «babitabie 
uici0.Rtgtiabunfintcofe 

qiuDrtiguntnomeruutmqnt 
tubcncDirrfiiu&o. nomictot 

frutoboncbotuntarfs tuc:co 
ronaftutos. fts.tu. 

Oficnei ftiro?c tuo arjfrt 
asmc.wfpfiratuacox 
rtpiaflmc. <;>ifercrcmcfbo 
mincqtft tnfirmuo fii : fiina 
tncDne qtfi coturbata ffitor 
femca* Htaiamcaturba* 
tacft toalbc: fcbtubfietofa> 
quo. o6ucrtctTDfie*eripe 
aiammca:ffllu»tiicfacptos 
ptcr miam tuam . < 1 tfi non 
cftimojteqtii tnctnozfittut': 
ininfcnio afit qtue co fitcbif 
tibi. ^abojamigcmirutfto 
lauabou. finguiae nortcsle* 
ftum mcii9: tacljjynwtnefe 
ftratum tncum rigabo. : - uc 
baruo cft afurotc orufuomc 
U6 iuctcrauiiurcr omnca int 
micofiiticofi. OifreDireame 
omntfi qtii opcraminiinfqut 

tatcmnmrjcauDutitDomm* 
borrmflctufimct. t-ipaubi* 

wtDfieDcpjcrarfortfmcaiu; 

m 


JDieDnica 

Mfemfftt mcSfufapftH ru ucrfifaenitgtaDin^uabrtna 

bcfeat fcoturbmftjciiemen* uit.aretl fttu tctfbtt* nanft 
omo umtei met:e6ucrtaturct illii « t ieo uauit bafamoii? 
rrubcfeattoalDetodocif fta fcgtttasfuaoarDeftbjetofr 
l- p?oftDct mrnne tooritaC g eeeparturit uufbciardce 
iurcbtU9lcae4Dtli meDttaf pitDolojcmtf ^pcntiiqtarf 
uottebieq?* ti. jufte.p.Dq liacuapcruit*cffoDttcfi:! 
Y^tieDcusmcugintcfp^ inrtDitifoucaquafceitaon 
-*^/raui:faiuu mcfaeejcoi uertcftDlojeiuoicaputcuis: 
Imsgfequentib^mcfUbeca fitocrticeipuuo iidtaecms 
mcp eqn raptat totleo aiaj Defcfot u ofttetm Dno fctfm 
mca:DunocftijtcDtmatncqy iuftiriaeiuo : fpfallanoiDnt 
flfalutifaciatt )ficDc9meu0 altifftmr. pe.tmj 
rifcnimiD:(teftinuita0ima ^\nctnsni:waXnnitabi 
ntbu0mci0H ircDDiDiretru <KJ lecftnomentuumtoni 
•uetibii0mictiimala:DeciDa uerraterra.Q. meleuataclt 
mcrtto ab itmirio meio ianio magnif iccntia tua : furj ceioe 
. > crfcquatur timicuo aiaui H jc o;e infantift * lactentm 
mea * copjetienDat * cceuicet pfcciftilauDc 1 ^ptcr immicos 
intcrratntamca: tgiojtam tuo0:tHDeftraaeiirmcu*fl= 
mcainpulttcreDcDucatfi f* toti. Q mtMDebocelostuoo 
urgebnetniratua:* cwiUare opabigitoE tuorsiunaf Oel 
thntbu0timicozumco? et laoqturunDaftiUutDcftijo 
ejnrgeDnc beiwmcuoin pce q>memo^e0ciu0:autfilt 9 bo 
pto qti manDafti* fpnagoga mioqmMitaocu ii) inuiflt 
jptfov nrcuDabittcHMjptcr eupaulomin 9 abageiiegtta 
liaetnaitu regrcttrcDnotuDi *l>onojetojonafticntt2mtui 
canpftm j uDicamcDrlcfcti* aicu fupopamanuutuaru. 
wfticia mea: tfcrjminoc^tta O iafubicctftifitb peoib? ct* 
mca fup mcQ ofumer" net|= oueo * boueotwtucrfaeuuuj 
«apcto?»Dtrtge0iuftu:fcru etpeeojacapi a olucreoccii 
tao cojDa * rcnco tcu0 1 uQtt t ptCccs martorij pabuiant fe 
aDiuto^ititneua Dno:4fai- mttaomarts. OneDfisrtc: 
uo9facitrettO0co2De tye*iu $aDmirabiiecft nomcn ruu 
K;:iuft 9 fojOpattf0:miii& ^-y atmiucrfatcrra.P.« 
irafaf.fi figtteDics*!) tftco VAonftteboitibiDrlcitoto 


MM MM ■-T.; 6 7 B 10 11 12 13 JDie&nica 

ndc mn:iumba oia mita q oonotof ofie raoiria fac. 

Owtua , ctabw «crultato cne:!op.ibj mamEX 
(«: pfalU noi mo autffime. phcnfue * peccatta d«£S 
IncoucctcnDom.mic.imeu mepemiee in iffi-tjKS 
rorojfunrirmabutur * pcrfc tes $ obiraifcfif aefio rfi nfi 
bnta fancma cira fccim m m ftnemob 2 ct t paume- 
Diciu rncu » caufa mtmfcwai pattentiauaunp rr, „ s „25,.; 
^Mflmbta» muic.a m^mSrSKWcl?? 
WcrepaftigcntcB « wrqthn foitcf boSmwm Smro 
pim:nonKn«m pclcfh ictee fpectu uo a ontotuc ofe i c 
niitt in i ftnn fcculi I nitniri tjiflarazcm fuu aSSIK- 
ficf:ccrutframccifine:«ciui tcoqm hofrBCacf » JmS. 
tatcocou-.Dcntucmt.erqt ttccWioSSr^te 
manaco«tu<bmm:*onai mmmtmjiwbXonVnii 
cftcnnemanecuacauitim fupbit ipto nTnKn 

MjSte&S ml " ca rfW^f icomS IfiioS; 
Ditoibetetteicqmtatc.-inou gttat Q.rfi lauha F nr»».?: 

«bttBroomiiiauiaHtfa, beStt^afeS^&^s 

ttno e Dns rcfugm paupcti: Dttif « wcXmVofim D ec" 

aDiutouopottumtatib? itrt= tataiJu^umihmwM^ 

ulatoe ■ ■ tipctcntitc qno S S^SffilS 

mShSK2Si*fe^ «»«««:i"4nateS5»? 
«IhIuj qtfttB tc 6nc o fallite in oitpe. «ufrrunf uiDtt a 

te itcr gctee ituDia ciue u. m fuoc Dfiabif 1 , ,t it «ti m , Z 
tcqnuf e bnsmneco, tcco^ De fuo : no nmn*m?i£2 

rft« , £ L"? tft ? blUUBda "3 »"" 8" at ° c '« Oitt maKX 
wKlVi ,tf ^ cm «»ne uiemalcmctdcoo plenfiefct 
bttbttwtatfnroiteumic» amatttuWc * Dolo :U*timZ 

&H m ^ l,a6 - mtDf » )0, rtuolabm« cotoJrtcK 
tujmottiB.Dtanniuicmome fiftfr cfi bmttwt inotmm^ 

m2"mSm? teb0 '" fa - lutari CWB ' Pn«Pcrem tsMtiS 
^S" t8cmfB '^ tcr,tu ««iciab&WwqifuSmfe 

abufe -fift 80 0ue ,f,cafua « »«biaf btmjg 
abuotert. gpbefHeepfeeo^ pauperfcrapetc paupcre ofi 

3in «trtaljiteS Tnlafiofaoljui perJrcfpfcfontrpalpebiter» 
liabiten/irtinabitfe *caDet: tnterrogant filioe tjommum 
rfi D ftar* fuerft paupcrfi O i O ne inrettogat iuftftet im* 
ptemineoxDcfuoobiituecft pium:qmaut£mbiiigitinlif 
rjeue:aucrtttfaciefaa ncfciDc tatemoDit alam fuam Q Ut 
at ifirtfe4rurgeDfteDe9*er, etfuper pcccatojcelaqueos: 
eltefman^raamcobliuitca* i#ue/fuipbur*fpuep?0tdi 
riepauperfiQropterijDirrt la^pareealirieeoip < i uotif 
taurttmpiueDciiibmtcmm amtuftueDiteettnftiriaebt* 
ineojDefuondrrquiret XJ i letft:equitatcmtuDin3iiifu6 
DeeqrntulaborfctDolojem eiue.Glojia. Jn. Jiufcbi 
confiDerae: \>t traDaecoein ueiubc;cfoitie partffcp beni; 
manuetuas 6 ibi Dcrriictn0 gne:in tcfperanteemunimi 
eftpaufi:ojpt>anotacri6ab:= CcrcnDo fiDciee. 5n. J&urg? 
iutor ontcrcbrarf)ifipct6^ /^yaiuummcfac pa.n, 
Hectmaltgm: queretur pee* j Dominc qm Defetttfim 
tamilliue etnoninucmetur tru0:qmDiminute funttocri 
O fieregnabttinermm* in tatceafiuieftoiffl O analo 
fcnilti feeuii : peribitie gftee cuti fnt fcmifqTq? aD .primu 
Detcrra illi*0 efiberiu pau fnfi: iabia Doiofa in cojoe et 
peruetauDiuitbne:pparari cojDelocuttfur ifeDatbfu 
onfi tojDieco? auDiuit auris tomucrfa labin Dolofa ; t m* 
tuai uDicarepupiltoirnmii gaamagniloqua uibjrc* 
u:tottionapponatt)ltram8' rfitlinguanoftra magninca 
gruficarc fe tjo fug tcrra. p.t bim*: tabia nraanobie lant 
nDftoconftDuiqnomo (JenoftcrDne?- ropfmifc^ 
JU biririe aie mee tranfmi ria inopn \ gemitti paupe?: 
grainmonfemfinitpafTer. nucerurgamDicitDneO0= 
m ecce peccaroice intcnDc nam in faiurari : fiDuriautcr 
tntartum/paraucrutfagit* agam intoH loquiabomim 
taefuaeipl»accrra:totfagit= cioqutacatta/argcnrum ignc 
tenrinobfcuro rcctoe toiDe. ejcaminatn:,pbatftterrcpiir 
Cl rft qrjfccifhDcftruterunt: garii feprupluC* uDncfcrus 
iuftus aut? quiD fcctt ne i bie noe:t ruftoDicenoeage* 
temptofc6fuo:Dneuttelofe nerariocrjaeieternri.I ncir 
Dcecme^O calioueinpan^ tniruimrf ambulat : frtuna MM 1111 cm 1 6 7 8 10 11 12 13 ' bmt* 

eutn alffrtioitiem rnam mnl neplcnumcft- *,*«««•.,.».. 
npl.catt.m.oohoim. 6.«n. SSntoMraSf 
n «°>neobl.uffce< n^nmnoSrnWid.BeW 
r. S mc.nhnc,n:*rq..c teeo ?1 (taapatfe 5SS2 
moaucrtisfacetuama me. acrunt : no cuHitWbeE 
OMDinpimnmulmftMu ocuIobcoju , ommSEIE 
ncB:Dolo>f incotocmeo per fcent oeVqnVclKK 
o«m,q fquequoeraltabi. tatf:iniioU» a ntplebffi 

refpicectetautit mebnebnu uocauetunt / illic trcpibau =' 

tam < Inmiaoculoomeofl «mttimote:bbmoneV 8t « 

nc1m$obDomt.a.nmo?te: mo?0 m ofie in SStiSe 

iicquanDo D.cat .mtmcuB mc iufta ctt: mnratfi inontetaS 

aepiulmaoutrrHscfi.> ui nffli:qmnftS(BSl^ 

fr.inlatmeerultabu.itrimo O msoabitcjfponrate are 

tusfucro: «50 autemin mia ffracl/cft ouertYrit onB uo£ 

tunfp.au..H rultauitcotme uJt«tfplebte&fe"Sb5£ 

ummralutarituo/catabooo cob tletabif ffrae l SJ r 5? 

mmoijbonatribuitmicqi.-et y~\ omine ouifl faawS 

pOmanoiomaltfuimt^tiH- J. /mtabcmS^ tt 

a? F»^ SM5B5B 

fltfupcrfiIio0^oim:\3t\3iDCi tioaccnm afttitriija «wmm»« 

Srir r^ K TbnSS^S 

Z,uL "T°L clm ? Uf: m fonfpectue...omaUanu6; 
t!mif.mal,nu n ifB tact.fut : timiteeiifitbnin ntoXae 
notfi qui fanat bpnn mm eft o. ui iurat *r.mo fuTct »6 
ltt" B - ,'P'^"^'^ occipit/quipTcuml fnffno* 
ifch^', 1 i mBn ' 8 fmB , 00 0,t a^ruram : » m 3* 
£tt2!" l m, * il Peri-rniorfienfiatcepit „ 
MM.i ! J m ' ' uow *nthctn6monebir^nfriifi 

otmaicD.monctamaritaoi 6 n.. i».*«r* e Kmi 

3 iii» 

IDfe 

Ccrna tnunimir faero : cnftobi 
iptucoa&ripotcno famttioo* 
^.jflj^ozfuinoctfc ift&w 
tntDnc.^fnc. 3nif.no. a. 
^Jaturcgcnitoj. Js.tb. 

aonfcruamcDneqmfpe 
rauiinte:Di>:iDftotcu0 
U1CU6C6 tu qm bono? mcojz 
noncgco vHancttoquifiitin 
tcrra ciuoimirificauttoCobo 
luntateomeaoineio umlti* 

plicatcfnt mfirmttatce cop: 
poftcaaccdcraucrut i>6co 

gtegabo c6m?ticula co^ befa 
gumib us:ncc mcmoz cro no * 
minu coi? clabia mca i > 1x0 
pateljercDttatrmccct calicio 
tnci: tu co q rcfhtuco rjcrctuta 

tfmcamictn j-uncecccibcft 
mictjiin p^riarto.-etcniljcrc 
tHtaomcnpjcciaraeftmtclji* 
rtnDicaDnmqiiitribuitmi* 
clj i mtellcetu : mfupcr ct tofcg 
aonoctcmincrcpucmtmc rc 
nco mci i) rotuDcba Dnmiit 
conQjectu meo fcmpcr : qm fl 
Dc^rrie cft miciu nc ?moucat 
\> toptertioc letatum cftco? 
mcft * ctuttatut tmgua mca: 
fafupet * caro mca requiefcet 
snfpcQ. mnonDctciinquco 
aiam mca m mfcrno : nec Da 
bie fctrh tuum biDere copn s 
pcunu?. otae miclu fectfti 
toiafibitcaDiplcbiemeleticia 

cu bultu tuo: Dcicttatideo m Detietaruabfttftnfm? Q \<a 
riapatri. a. ^aturcgcmtoz 
confcrua moztcreDcptoe fnc 
njtuoDignoBfcruitio fontu* 
100. a. ^Dectojanfa. tutM. 
^-y gauDiDne lufticiamen: 
!AintcnDe lcpzccarioiicin 
meam. h uribjenpcojon* 
mcam:nonmlabi)6bolofi6. 
QCtoultutuo iubiciumcum 
#Dcat:ocutitui biDcantequi 
tateo t,»robafticonucu*ni 
fitaftinoctcignc mccyamia-' 
fti:*n6eftiuctaimcimcjta0 
q tnon loquatur 06 mcuin 
oya iiounpzoptcrbcrbalatii 
ozii tuo^: egocuftobiiu bia» 
Durao i) crftcc grcffuo mcos 
in temitie tui0:btno mouca 
rurbefttgiamca fl gociama 
iii qtn ctauDifti me Deus: ut: 
clina autc? tua mictu * cjau&i 
ticrbameaiDinficamiaetH 
ae.-quifaluoe fattofpcrantes 
inre h refiftentibiioDcrtete 
tuc c uftoDi mc : bt pupilla ucu 
li&nb bmbja ala? tuarum 
pzotcge mcrafacicimpiozum 
quimcafflirerunt. ] nimici 
mciaiam incacirruteberuttt 
abipc? fuu coclufcrut ; 08 co? 
locuul cft fuperbia £roijn£ 
tconicnuccircuDcDcrutme: 
ocuioofuo&ftatuciiitDcclina 
teintcrra r* uCtcpcrfunicu 
cut lco paratuo aD pzcDa : ct 1 MM llll cm 1 7 8 10 11 12 13 • bftfcft 

nrartatoinstamisrjabitas i cottemuit terta t fnnDamfta 
abDitie» fi fiirgeDne pucni rnoriu coturbata fitt trdmo 
rutfupplataeweripcaiam ta ftit:qrriiratus im Hftf 
nica ab ipio : framcatua ab Ditfum»iira ei* * ignisa fa* 
mimmemanustaco nea tie eiuse*arfit:carbonesfuc 
psucis Dcfetra DiuiDeeosin ccnfi ffttab co i mtinauitce 
DiraconnttabfcQnDitistuis tos *Dcfc£Dit: «eaitao fuboe 
aDimpleru6ttonteeco?um. Mbuseius. h eafccWuDct 
aturatifuntfilristtDimife tl)ctubi»t)oiauit:t)oiauirftt 
rut reiiqmae fuas paruulis pcrpenasbcntonl.HtPOftt 
fitffffl goautiniurhnaaipa tttcnctaaslatibuiatwicit* 
rcfco iii ronfpecru tuo : fatia* cuitueius tabcrna culu cius • 
bozcii appamcnt glozta tua tcnebxofa aq in nubtb^acrts 
loztfl, ,i jdccrozanoOra Ujterulgoxcincofpecrucius 
nm m conDiroz ozbis aDure mtbestranficrtir: gcatmo et 
ipcpippnrgasatcBctcman carbonesignis.H tintonuit 
t>o$m-* Cu ppfj. Mton De ceio Dns/ * altitTim* DeDic 
•pvaigamtcbncroztrtubo t)or£fua:gtanDOi!rarbones 
_ mca/tmefirmnmcmit ignis umfitragsttasfiias 
meu ettefugm mcu : * libcra etoilTipauit cos:rulguramu! 
ttime». i ) eus meSaDiutoz riplicauit* conturbauircos. 
mf:ifpcraboinert.p rote Htapparuerfttfatesamias 
ctojmc^tcoznufalutismce: tu: fteuctataftttfuDflmCta 
ctrufceprozmc» i auDasin ozbistCTtatu.Hbfrrepario 
uocaboDnm:*abiimicisme netuaDtic:ab infpitatoefpr 
iflfawnscro u ircuDeDcrut ritusiretue. (TMfitbe fftmo 
mc&oloicemoztis : *tozren= etacccpitme:*affumpfitmc 
teeiujtatiecoturbauertme. bcatjuismultis Htipuirme 
i oiozcstfcrmeirnlDcDerut Dcinimicis mrieroztiwmis/ 
inc.poccupaucrutmclaquci etab t)isqtHoDcrfitmc:quoi 
moirta i ntnbulationemea niaconfoxtatiffit fupermc. 
inuo:autDnm:iaDDcrimcfi Ujeeuencrtirmein DieatTIi= 
ciamam H t crauDiuitDete* ctiomsmcc: ctrattus eftDns 
plo fcto fuottuc" mcam : * cla ^tcctoz mcus. H tcDurit me 
moznu9tcofpmuci»itroiuit in iatiruDine : falufimr ferit 
waurcectus.ofimota cft % qrn tooiuitme. H ttctnbutt 


JDfe 

miertf Dris fctim iufticiamea; faltitis ruc:ct bcrtera tnaftu 

ffcr5nipurttat£manuiimea fcepitme.Ht Dtfciplmatua 

rum rctnbuet mitlii.O. ? m rojrerjt mein firtf: iDifnpli» 

(roDiutt>iasDni:necipiegcfrr natuaipfamcDorcbiti ; ila 

auco meo.o tft oia iuDina talrigrcffuBmcoefubt^mf: 

ciusin eonfpcctumec:tiufti ctnonfunt mrtrmata ticfrt» 

ciaeciuenorepuUame.Ht giamea. erfcquarimmi; 

erointatulatuettico:fobfer fos mcostcompifttfoainil 

uabomcabiuiquttatcmca. lostetnoncoucrtarDonccoe 

eitrcrribuetmidjitiftefccj? fttiant.o onfrmgam iltos 

iufticia mca : * fcti m purita tc? ncc poterunt ftare : caoft (ub 

manutl mearu tnconfpectu ruspcDeemeos.* I tpzertnri 

oruUmiciue.i ufauctofan ftimctoirtuteabbeltu:* fup- 

ctu0etie:*cubiroinocettin£ plantaftiifuro^tcsmmcfub 

nocenserio.H tcitelecto cie tuememimmicoemeoett 

rrue erie : * cu perucrlb rmer t tufti mirtji Doif u : ct ooicntcs 

tttie.t Mfitupptlnlmmiie tneDilperDiDifti. Umau# 

fatuufactcs:*oculos fitpboi? runtneccratqui faluoefacc 

tuimitiabi0.o rhruillumis rctaDDnm:neccrauDiuitcof 

na0luxcrnamcatiftc:bc 9 me W tcominuameoertpuluc 

ue Ultimina rcncbiaeincae. remantctacu? tonti: torlum 

IX rfi wtceripiar a tftatioe: platcambclebocoe. m ripb 

ct in beo mco trafgrcDtar mu cemc rx ^traDictionib^pptt: 

rii . O cue me*impoltita toia conftituce mc in capnt gcnti 

ciiwirioquiabniigncc^amis um.uopuluequfnotogno 

nata^tccioicftoimfpcratiti ui fcnauitmiclu: iaubituau 

infe.; i mquieDcusptcrDo rieobcDinit miriii. P ilnalic 

mtnuiautquisDensprcrtcri nimfttttfuntmtdn/nlijaUf: 

nfmi) euequtpciptmc toit minuctctarifunt:* clauoica 

ture:ctpofuitimaculatat)ia ucrutafemitiefuie. < i iuii 

mcatru >. ut BfccitpeDce me Dfis % bencDictus Deue mc*: 

ostaitfpceruo^; tfnycrcclfa etcjcalteturDeuefalutie mct 

ftatucnsmc. uiDocctma DeuequibaeDmDictaemi 

nusinca6aDpicliii:ctpofuu riji ifubDie poptoefub mc: 

ftitotamicrciibtaetHamea. itberarojme^Deinimiciemc; 

6. tDeDiftimicijip?orcctionc iettaciiDie. 6 tabinfuvgfti fefifat, 

bnsin mteralfabisrnc: iw tnot Dfti rcusfitnanetm rero 

nnwicripinmc. ropfes luutt:iuDicia DftiPcraiuftts 

cfi&tcbojnT>itnattoib}Dne: fitata f rcmetipfa i .eftoeea 

inSituopfalmnDica me* biliarufiauBtlapfogpcfors 

mtiftcas falutcBrcgiBe ins: f multa:et Dulcioia fufitml et 

nrfesmiam cpouio ttanip: fautl H teni feruus tmie cu . 

rt&mmiemflorcpinreculjj . ftoDttea: icuftoDteoisiilisre 

(j lozla.; 'Cumtmtiittni* tributiomuita • , eltctaquis 

KfiuiMfh' :a6 hofte rcocptoi iteiltgtt/ab occultis meis mu 

attftfupctbatno collapmis bametiabalienispareerer* 

ianilo. 6 flpcwanoctefnc uotuo h fmcinofueritDna 

9roa.*t. SDcofttcnDunoi ntiicimaculat*cro:*einun 

ttoofte.linnj.nottunio.a, DaboiaDelicromastmo.o e 

jfcponftn. 0a.rt«|. erut\)tcdplaccatclo4aojis 

pj-mcnattantglonalKi: mei: * mcDitatio coiDts mci 

\Jk foeamanuuciusan' in eonfpcctu tuo femfi. f . o* 

nnciarfirmamcm.' lcsDiei mineaDiutoimcug-»rtoein 

cructattoerbutinornottiin proimcus, loiia patri \ 

btcatfcientia fl onfutloq> dporusVrtcthalamoWr* 

lcneoj fermoncsiquoi; no au fit cciftus m oibem oeMblB 

biamrtioccocoa.i nomne teloiureralutitcro-* 2u> 

KtractmitfonuB cotj :*in fi piium. 

ncBoib.Btmcticrbacote^n ^ taubiat te nnStn tfe 

folcpofuittabctnaculuriiti: *r3 tribulatiois:j)tt B atte 

ctip(cta$fpofufl.pceDe-8De nomeDciiatob <,, Ittsttnf 

tbolamo fuo . . , tultauit ot aunliu De fc6 : * te tpon tuea 

gpiajaoturrfDaBiaiautm turtt.,> emoirrtoiWacrifi" 

raruiBCttfipaDrnmnc^; guefiat. tibuattibifctfm 
ittffftquifcabfconbatacalo cojtuimoeconfiliiituucort 
ifciuB.i. eyDniimaculata firniet ctabimunnfalutn 
toiimens aias ttftipnm ofu ri tuo : * i noie tti nf i mamt' 
f.o^:fap.ent.apjcftn«par, ficabimut mplcatDnBoea 
duI.8' afcmDmrectcktnV pctiti6estuas :nuccognoui 
fatcBcoiba:picceptuDnilu ; qmfalun wcitDfis rpmfuu 
t.biimiUttinmasocu!ostf u H irauoimlluDcceJorancto 


II JDictftb* 

ruoriitpotftatibt falustwc uafuaconturbabitcos: IM 
rcciue. nrMncurribuoftm uojtabttcooigms. v rucmm 
incquis:no0afitinnoic hhi eojnbe tcrraperDe0:*rcm2 
Dcinriinuocabimuo I pfio* covaftlqsljoimum Uectia 
biigatiffuet cecit>erunr:no0 ucrutintcmala : eogitaucrt 
autemfurrer.imu0»erccri fu confilia:que no potucrut fta 
mus r >nefalnti fac regS; et bfltre Q.m ponce eoBtwfu 
eraumno0int>iequainuoca ireliqunotuiB pparabistoul 
ucritnu0te ctlojtia. a. zu%i tueo^UWltarctmc mttr= 
linncibi0fa!uattumittefalu* tutc'tuacatabirau0ct pfaltc 
tis ct tribuao toita tfpozc gpe muo tftutco tuas I -Woiiapfc 
tua.il. wcjcfinefine. p.« tri. o.ttcr.ftncfincmancne 

Oomtne intoittute tua lc mifcrio tu parcc ruini6 pmia 
tabitur rer, : * fup (alu« conccfccno * tua cucta rcgene 
tarcruuenilfabittocticmetee *■ €r.altflrcDne mtoirtutc 
Ocfi&eriucoi&ioei^cribuifti tua.iSr £atabimusctpfal> 
ei;ct*olutatc labioveiuono iemuo t)irtutc0 tuas.pj* 
frauDafti cum Cl m picucni beu . ln lautub* *. fiDGfo 
fticutnbcneoictiombjnulcc nobi0tmemiamtua. W€t 
UiniB : pofuiftiincapitc cius falutarctuum&a uobie. a. 
coiona te lapioc pwciofo u i $> beata ct benctncta * gloiio 
tapctnta tc * tribuifti ci:lon fa trinitao patcr *filtue»lpi 
attuDineDicrumfccultti* in ritus fcuo. *- Cjbtlauste 
Wufcculimagnacftgtta bigto2iatibigraruamo:f* 
ciusinfalutarituo-.gloziact JDominuorcguit. cum altw 
mactnftttcow?imtBnc0fupcr pfalmuj. «P"»» m ' 

ru } rfiDabiocutnbcncD^ r^cmpgautictcfincttcr* 
ctioneinfeculftfcculi:lerifica £ ^mtffioncozateiotbufl 
bieefitngautJiocutulrutuo gfa0agirc:l)cccacnm^oin 
O mrerfpcrarmtino:ctin taotiemncriftoicruBommo 
mia nltiftttuino commoucbi noftro . s>co gratiae. Uy . 
m f nuentaturmanusrua (^^» 1 » 

oib* umici0tuie:tic^eratua *Z^* 1 ***Xc$m 

mucuiatomeequitc oDcrut rutmotepoiawaUcucsfaft 

uoneo cos *t clibauti igni0 aiurn.^ reco tuet lamfimct 

intempo?ctoiUtu0tuiibft0in noctio^runbefiutgilnoctuc * llll llll cm 1 6 7 8 10 11 12 13 • feiebtiica 

nalttrtiatibjanoitenottem csqufctfrajitttme&ctoentre 
fegrcgas 1 efulabftestcfpfe fpcsmca abfcbetibj mattis 
rc:*noet)ittfto eojrige fi re* mee:inte,ptertu0fumcjc we 
fpiciBlapfuseaDutfletuq?cul roo efcentrematrismecDe 
pafoltuf '& u (u^rcfulge Gm usmeuses tu: ncbifccnetis 
tMB mcWqtfbmnii Difeute a me.Q ifi tribulatio p20jei* 
tenfatjorpumufonctitoota macft:qm noncftqui aDius 
(bluam^tibioeopftfitglos ueto ircunbcDeruntmetn* 
riaemfq?Qrtinliocufpu pa^ tulimiittt:taun'pinauc0of>« 
racliroinucfiepctuuamcn reteruntmcH pcruerutfue 
*• IDfioregnauitDecoicmt meosfuu:fieutleorapicns* 
Duit.ift. JnDuitDnsfonitu rugiensH icutaquacffufus 
ome 1 pcmjit ft Wrtutc. a . fum : ct bifperfa funt omnia 
moioncDeonica ilhunn?pi ofTa mea H actu cftcojmcii 
CtqutoBDicunf bicb* onicts ta$ ccra liqucfres : in mcDio 
5imagnapma.ps, m. toetrismci h ruitta$tefta 

ncusDcusmcus rcfpicc toittusmca/*linguamcaa& 
imeqre mctecclitjfti: IjcfitfauObjmeisiimpulue 
longcafalutcmca^baDcUV remo2tisbeDuj:ifti mccx m 
cto^mco^ O cusmeusda^ rircunDcDcrutmecancsmul 
maboperDic 1 % no cjrauDics: ti:confiliu malignantiu ob^ 
inortcfnoaDinfipiftiatni* feDitme.F obcruutmanus 
fl)io u afit in facro babitas meas * pcDcsmcos: binumc 
lausifract intcfpcraucrunt raueruntoiaoffa mca.i pfi 
patrcBnoftri:fpcraucruntrt tocroronfiDeraueruntet itpt 
liocrafhcos H Dtedamaue yrcruntme/oiuiferum fibitie 
runtcrfatuifacti funt : intc ftimenta mea:* fup.tocfl£mc 
tyeraucrantctnonfuntcon; nmiuifcrutfoue? • uautcm 
fofin goauaHumtocrmis* Dncneclongauerisau*ilium 
nonl|omo:opp2ob2iiil)oim* tuuame:aD Dcfffionc^mca 
abicctioplebis. <) mnestn= confpice B rueaframraDc* 
0cmc6mcDcriferuntmc:io aiammea:ctbemanueanis 
ninfuntlabqeetmoucnmt tmicamea-* aluamccjcoze 
faput. ^pcrauitin Domino lronis:*a«mubj fcnicoimii 
cnpiatnt: faluumfaciat eu t)umiliratemcam 1* arrato 
quomamtailtcum. Q m tu nomentuu fratnbj masim 


3Dk 

mrtno cctlcfic laubabo tc . nom? fufi O 8 et a abulaat « 

*-*uitimetltifimlaut>atcen: roimcDiotomb2cmo«ifl:n6 

toniucrfufemeniacob Qlo^ifi timebo mala qtft tu nterum 

tateen <-><meatcuocTcmen ee Uirgatua*bacuUistu< 

ifrael: qrfi n6 fpjcuit ncq?0e uo: iptameeonfolata funt. 

rpraitocpcation? pnupcrio. viaraftiint6Cpectumfom2 

iJccauettitfacic' fuaame: faiatwcrCuocooquitribulat 

feuclamareaOcncpautiiuit mc. Jmpinguaftiinolcoca; 

tnc Hpnotclauemcaincc? putmcn:%calt?:nuuetncb^ 

ricfiamagnartotamcarco ano^p^daruecft. tmf« 

baincofpcctutimftiu cum. tuafubfcquef me:oibuebie 

** ttntpaupcrcoffaturabn busWtcmceHttotmbabis 

tutiHauOabfittmmqutrciJ tfintujtnoOfiiUnlontntuW 

tunteu:\uucnteoit>aeoi?in mftucru lo*ia. 

feculu fcculi. Bcminifc?tut \ominieft tcrra t plcni 

* concrtcnturat) &ftm:\mi; «*^tuOoeiue:o?bi0tcrras 

ucrftfmeetcrrc. HtatKna* rfi* \3niuerfiquihabttatictJ 

butincoupectu ei 9 : toniurrfe Cljipfe (up maria ftiDauit 

ramtliegcntifi Otft tmi ixt tx\ :*fuperfluminap2cpara 

gnu:ctipfct>fiabif gcntium uitcu. Ouieafccntietinmfi 

<]>antmcaucrfu*at)02atic: tc*t)fii:autd0ftabitinlotoul 

cuntocepingueotcrrenn co ttoeiuo. InnotfomannM 

fpcttuciuocattftofe qui cc= mftOotortcij non acccpitin 

fcenbutintcrra Htaiamca toanoaiamfud:nctturauiti 

flltfciuct: ct fcmCmcii fcrutct t>olo,j>rimo fuo. tlicacciprct 

ipfi Wnnuneiabiturtmoges bcncfcittionfatmoitmiaM 

neratioYjcnturaitanntttiai deofalutarifuo. nctcftgna 
buntccli iuftieiam ciue : po- tio qucr^ttu en:qrenttufattf 
puloquinafccturqucmfctit uciiacob. H ttolutc pottas 
Dominue. pe.trd priripc6tofa0i%clcuamipoj 

"\fi0ttgitmc»nichilmi tt cterna!c0 rctintroibitit? 
«*— ' tUitccrit:ilocopafcuc glojic C >- uis ? ifrc rct gio?ic: 
ibtmccollocauit ^upaqua tnefbjtietpot&tmepotfe 
refcctio:ect)ucauitme:aiam in filio. fTttollitepoitaeprf 
tnca coucrrit. Ocfcuieitmc cfpcetocfrtaoeteieuamipoti 
Gipwfemitaofufticic: p?op* tccfnatc0:»introibittc?:gu) 


ices 
:no 
im 

iftl* 
«t. 

•ntl 

m Wiica. 

rfc^iscfttteweiojic:^ ipfiue:V)tmaniM*etutiUf0. 

wtomtnmlntgfaie. < >cuhmcif B aDDftm:quo* 

SDtcDncleuam p.imu utaip&cueUctDciaqueo dcs 
aiam mcam : Dcue me' Dee meog . tfcfpice i me itttf 
tottc6fipo no erubefca.Q e (eroe meicqivnic^fpaupcr 
qjimDcatmcmimictmci^ct fficgo ^ribiilaftoeecoibie 
mibmwtfiiirujhnettcnon n.eimttiplicatcffit;tinw(fi 
toninoftur.. ofuDanfc^e tatib*meie crucme. aibe 
iniflufla^tceifuEuacueai *>"iiitatfinca*laboi*meS; 
00M80Dflebemoftramicl)i: tt Dimittc bniucrfa Delitta 
ctfcmitaBtuaBcbocemcot mea RefpieeiimicoemcoB 
flpmrintoritatctuaibo' qiftmtriplicati(ut:fobtoini 
rrmc/qjtiieeDeuefalufltoj quooDcrutme uftoDiflnt 
mcu0:cttefulhnuitota Dic. inainea * eruemc; no erube 
cmmifc^miferattonfitua fcaqinfperauiire. i nnoce** 
nntibnr: «nuaf tuarftque tcset recti aDljcfcrut miclu: 
afccutofunt.i ; eltctaiuuen qzfuftinut te. i tbcraDeue 
tutiemccf igno^atiaameae ifrad ; c* oib? tribulatioib' 
ncmcmincriB. -ctiinmiam fuie , lojiapfi. 30 «\> 
tuammcinetotnnru^pter Sr QlDicameDffequonuS 
bonitatetuabnc.nutriert JL CBoinmnocetiaincnin 
rettueons^pterljoclcgem grc(ruefum:etinrjomio fpe 
Dabit Dctmque«buBin\jia 4 runenoninfirmaboj vio* 
■ irigctmaCuetoei tnnuio: bameDomie*rcncamc:tore 
&occbitimtcBtoiaefuaeoni rencemeoo*co;tmcn. I m 
ucrfcwepnimia tberttasre miatuaanteotutoe mcosfc 
qmrmtibj trftamftumct*:* etcomplncuiintjcntatctua. 
truiinoniaeiue. V ppfno« 1 1 onfeDinimconfUiotani 
incitiuitDne .|jpiciflbet( pec tatie: ct cum iniqua aercn* 
rjwmro:mtturfteniV> 1110 ribue non introtbo . Diiit: 
ctti)oino4timctDftm:legem ccclcfiam iiialignantitimtrc 
ttfituitciinDiaquflmctegit. ramtmpnenonfcDcbo.TT a 
H lacmsinuonie Dcmqtas uabo inrer mnorrnrre ma* 
wnit:ifcmcct'l)ereDirabir mieittcae:ctcircunDabo aU 
tnram.' irmamftucftbne taretuumDomme. it tau^ 
ttmctibugfu/* tcftamftum Diamtooccro iauDie; *cnar; 

JFeriatj 

rcmbntucrfrt mirabiliatua H icjutgatatmcrfumcplifi 
O omie biler.i becojC toom* inljoccgo fprrabo U napc^ 
tue:tlocfi tjflbitfltoio gioiie trfabnot»acrequira>totinua 
rueoeBbaocfiimpqo&euo bitcmtoomotiniroibiiotiie; 
atammea:tcfitnrt0fangui buotoitemcca ttoibcate 
nfi tntamca i n quoiii ma: Ifitatembntrettoifitcm tcttp 
mbue iniquitatC0funt:berte piit eius Q. tn abfcontiit tnt 
raco^rcpletacamunrribuo ftabcruacfbfuoifiicmalo^ 
«3 goafit in inoccntca mca U ,pter.itmciabfc0ntiitotabct; 
greffuo fft : rebime me * mife naculi fui i n pctra etaitauit 
rcrc mci t> eo cni mcus ftetit me * nfic craltautt caput mc 
in birectoacccicfqe bnbicaj um:fup iimicoo mcos. Q ir 
tcbne. £9.(111.0 enotn no cuiuu imolauim tabcrnaeu 
mictuo. «c.cn tflozia patri lo nueUofhafcocifcrat6i6:rfl 
jOumabpjima jfertaq. eaboipfalmfibicabftoHp 
3npit«U.ir»enitee^ultcmu0 auoionctooccmmcaquacla 
bno.JSo. Ucnite* fiotaq? mflutaotc:mifcrercmei »et 
fcirbuoftriflmmo rrpctmtt. auliime. r> ibiDiritcotmefi 

?inmtf.poft toenitc. frt fola er4fiuittcfaric0mca:fericm 
ctfaparo fctlio. ejcnitcmuo tuabncrequira n eaucrtiw 
bno, tftpoft iOtnocuo ma facicmtuaameincDcdmcet 
Bnusbns biriftorftlniutU Iraafcruotuo H biutojme* 
«tfttmfcqntibue toetfibtiB eftobncneberciinquafittic: 
ctaloatcros. typmnne. neqj&efpitiaomebeuofalu* 
l)octcfurg?tC0. innnepCat tatwmeuoo rftpatcrtncuo 
"^n0 fco.rttoi. tmatcrmcabcrcliqruntmc: 
>imnu0illumiatio bnoautaiTutnpfttme l cge" 
ica : et faluo mca gcponemiclu bne itoiatua/ 
Wticbo on0^jte ct&irigemein femita recta: 
bitottcmceiaquo p;oprcrinimico0mco0 i)t 
O « appjopiat fu trn oiocns me in aiflfi tribula 
iccmcp: tot cbat car; tiu inc qm iitfurrcrrrmum 
nfetncao. o uitribulat me mc rcuYetniqut: * mftitacft 
iimirimei:ipfitfirmitatlffit iniquitaofibi o trDotoiDcrc 
* cccitctt ^ ijzftfhn abucrfu bona oni:in tcrratouirnttum 
metflftra.-nonticbittojmcfi Srpccta ofim toiriUtcr agcf 
i 


MM 11111111 llll llll llll llll llll llll llll llll llll lllll llll 

cm 1 o 7 B 10 11 12 13 JFerfa.ri. 

ct Hmnitciur opfaff :«tolH fcj^fetteDno filqbet": b* 
nrDommam. pu.nrtwi. CT&fieDftofiliosarictfi. 
yjt tcDrtcdamabo Dcuo Hffcrtctifio «loxiaetbW* 
CTmroflncfilcasamcme tem/affmcDno8lo:ianomt 
mwtaumami » affitni eiue: aDotate Dfimiatrio fr? 
labo:»cftcnt)ftibu 8 ,nlacn. ttoci». CTorDntfu B aquiw 
(i rauD. Dnc bocc" Dcpcatto* DcnBinaicttatiB intonmt:oo 
ni6mceDuoioaDte:Daer-- minTuBaqBmuUae aoc 
tollo m™> mca 8 aD tfplnm bfii f„ toirmtc™ o"bfii ma^ 
ftimmn ; pe umultraDaB gntficetia. aorDrucfifrin* 
mcmpcto:iboB: »cb opera gcntiBccDroB: «cfifrinsctDo 
iibusiicitajc-neperDaBmc. mtnuBceDioslibani -tcfi- 
au.Ioqiiii_mrpacc-cfijjcip m.nuetea8tan<rt.itulnlio« 
ruojmalaaot. co2D.b"co»t. ni:*D.iectusquc i abmoDfif" 
naill.8fctimopcraco ? n:« IniBtonirojnift. .^orDnin 
ftfimncquit.aaD.iiei.onum tmmcnBflammawnis/tiot 
ipfos. ; . ctimopcramaniifi Dfti rficutictis Defettfi : *cfi; 
roia tnbuc illis : rcDDc rctri* moucbit Dfts Dcfrrtfi raDca 
t..tion« m 'Pfis . O. m no Uor Dfti pparatifl ccruo6/ct 
lntcllcrotiroperaDni/*iopr reuclabitcfiDenfa^intfplo 
ramatiuiici^DcuriicBfllOB: riua oCb Dicft crioziS. o fis 
cmo ctuficabiBcoB. ReneDi Diliiuifi int)abitareractt:* fe 
ftusDn6:qm«auDimtboc« oebttDftSKiiciemit. nfia 
Dcpjcratioismcc. fieaDiu toirtutepprrjfuoDabit:bn8 
lojmcue* j)tcctotmc9:«in bfibicct popnlofuo in pacc. 
iplofpcrau.tto:mc.naD«u £2yraitabote '^"txit. 
t'fu 1 trcflojuitcaro mca : ^Dfic qm toftrpiQi mc- 

^TESXL^llW* n " ortc rt«tt' "»"™ob mcos 
«BWJtfuDopCcbiBfue: topcrme. >neDctwmr?if« 

««tittot/aluationn tf ito< mauiaD te:«fanaftimr 
cfl. aluufacpptMitufiDftc minccDutiaiab infrtnoamj- 
ctbmcDiclicrcDitati tuc 1 * re tna mcd:faluaaime a firTcctt 
8tn« ct cttolle illos bfm irf Dcntib"in lacfi ? 1 1 fallitc Do 
num vMa. in.£>nsDcrrn minofanrtieiuB: «rfifiicnH 
» Ditcmce an.aiDojatcD) mfoiiefttftariBet» ) m ira 
mmum, 0».«wq, m inbignatioc ciob : efoita i 

25 
rfferu* 

Doluntatecuie. ntWpty ctojmeue. nman'iuiwtD 

fcemozabif flcrue:taDmatu minetomcnDo fpirittltncn: 

tmiiUtuia. goautDirim teDcinifttmcDneDcuGbaiti 

abunDantmmca: nomouc; tie.obiftiobferuamcBfcam 

tojinctcruu. neintoolfua tarce:fuperuacue.i i goant 

ietua:pzeftitiftiDecQji mco inDnofpcraui:cr.ulrabo»U 

tttrtut^, ucrtitlifactd tua tabojinmiaturt. rhrcfpc 

arac:*factu6luc6turbat ,? . rAftiru~iilitatc?mcam;falua 

p D te bnc damabo: * aD rrft ftt oc iicccffita tibueaiammc 

mtfiDepzecaboz. uc^tili- am. eccociufiftimcmma 

tasifangutnemco; bu bcfcc 1 ntbueinimtci: ftatuiftunlo* 

Dom touuptione\ » i itquift cofpaciofopcDcemcoo. 

tonfitcbirurtibi puluie: aut fercre mciDnc qm mbuloi. 

annfutabittjcritatftua hu conturbaruecttmiraonilag 

liiuitDftetrtufcrt^emcKDo; meue:atamcact*t?termr. 

ratnue fact 9 ettaDiutoi me* . ^ j.ift ijfteitiDolojcDita rha: 

Qouerttfti plancrfi mcum i ct annimetmgcmitib** | » 

gauDtumiclji: coriDiQifaccu firmatacft mpauptatcto 

mcti* cirriiDeoifti melcticia tnca: toffamca conturbaia 

Sttautctribigtojiamcact Cunt upcroceinimicogme 

copungar: Dnebeue me 9 oefatruefumopp^bzuitoin 

inctcrnucofiteboztibi. lo^ memeietoalDe:*timo*nonB 

na. 3Doiatcbnnimau; meis. .uifcibebantmcfo; 

lafctaci^. < /jnma.; . m. taeftigcmntamc:obUutoni 

InteDnefpcraufnocort. natuofutancjmoitu^acoi* 

tunDarictcrnu:iuiufli De. act 9 fumtanfptae2oi 

tiatualtbeta tne. i nclinaD tunuqrft auDiui tutupctauo 

tneautftuaimaereieta \>tt- nc"multoi". comojwnttuirir-- 

ruaeme. < ftomiciiiinDcu raitu. l neoDumtfiucnlrettt 

#eectozcm:* tnbomutefugij (imulaDucrfum mcactiptre 

ttfaluutncfaciae. mfo- aiammcamconfiUanfunt. 
tiuiDo mcaf rcfugiu mcum goauttntcfperauioomi' 

cetuifp^optcriwmemuDes DtrtDciiemctieeemunmas 

Duceetnctenutticemc Du wbuetuiefoztcsmec^ tipe 

teemeDclaqucoquc" abfcou meDenmnuinunitojumco' 

*erntiwc|-i:qrfitueepiote; rum;*apctfequcWme,l| 


fccunDa. laQrafaricmtpafapetfctnu catnm: neceftinfofttta ciufl 
wum/falufimcfacftniatua nolae* \trttacuiinuetetaue 
DncnontonmnDatqtfc inuo tunto(Tamca:bficiamatem 
rauitc.f tubrfcatimpqt&c totabierubDieacnocteata 
Ducanwttainrcrnu:murafl uatacftfupetme man^tua» 
antlabia polofa in ueloqim couetfoe fn inetumoa mea 
turflDuetfueiulluini<Itate\* mlconfigimrfijina 'Klicttt 
mfuEbiactiflbufioruu | ua mencognitfi tfbireri:ctfoiB 
mflgnamttituDoDulrcDinie fticiammcanoabfronDi >i 
tucDomine:quamabfconbi= %i conftteboj abucrfu mcBn 
mtimenrtbuete.v.' etfcciili fticiammcamoffoiiturom* 
rie qwfoerantin te: in con^ fifti impietatem pcccatimn. 
fpecrufiliojuljominu.H b* tfjrobacoiabitarjtcoiefcrt 
fconfic0eo6inabfconliitoffl= ctu0:intrjeopo?tuno. i jcrft 
ncttoc:a contnrbationel|o= tameinbiluuio aquar mul 
minum.v>rotcgc0co0inta' tav:abcuno apraotfabut 
bcrnaculo tuo:a conttaDirno u cb refurjifi mcil a rributa 
ueiinguarti.Henebictuoto tioneq rirruDcbit me:erulta 
rmn^quomamirifirauitmf* tfomea cruemcacitcunbati 
fmrojDiamflia mitrji: inci= buemc. Tntcllectu tibiDato 
uitatcmunita.. goautcm ctinftruarcintoiarmeq ecra= 
Dituncj:cciTumeti0mce:p?o Dicrio.-firmabofupctte ocu^ 
icftuefumafacicoculo^tuo ioemeos.f »oliteficrific«tc^ 
rtim. | Dro wuDiftHjofcm qiummulue.cibHenocftirt 
o;ationi0mce:Duriamarcm tellccrue. i nebaraofctreno 
flbic iligttebmnotneMa ma^llaBcovc6ftrinac:dno 
«icmequoniatjeritatcmr^ appjojcimantaDte.<i> nlta 
quirctDft0:*rctnbuetabun flageUapcccatozi6:fpcrant2 
oantcrfacicntibuefupcrbia. auteroinbnomia atcanba^ 
miircr agite et confo;tef bit. 1 j ctamini m bomiuo et 
co^cftruni:omnc0quifpcra cjrultateiuftt:et0lo;iflmioni 
«mDotnimn ncerexticojbc lowa. 

Bcati quo?firrmiiTefut Jntuaiufocialibcrame&os 
iniquitatcfl;tquo;ute nune.Ari IKectosDecet. 
trnfuntpcccata. 1 1 eat* \at cv^ultateiuftt rrt« 
I cmnoiputamt Domin*pecs vlAinDnowtoeDecet roi 


I JFerfa. 

lautoatio o onfifcmfnfofioi (i bniTuprrmctiiftrerfKf fn 
rittjara : in pf altcrio bcrf roi eie qui fprrant fup. mia ctus 
oaru pfallitcilli Ci antatcri i J tcruata mojtcaiaflcot: 
catirnnouti: bnpfailitrrim * alateooinrame. M ianra 
tooctfcTattone (xjtrcctuclr fuftnctbn^:qmabiutmet 
j6buDni:*oiaopaciu6ifioc piotcctoznre&O *incolc; 

Siligtt miam * iu binu ania ta b itur coi nf m : f in tioir fro 
iplcnaclrfra rrbo Oni cmefpaium 9 r latmiatua 
rctifirmattfrtt:ffpiio2i6ei 9 oncfupnoe: qufaomobum 
oifltoirruoroi? ogrrgaefi fpauuuuointe. fa.mio 
«ntuM)trear70ntarie:ponc , ^ ~* enroiraonmlnoirpt: 
intljcfaumabiuoo. - ime* JCJCc^Blauecmoto^mco, 
atottmoietcrra: abro aut€ 1 nbnolauoabitaniamca: 
roinoucamro^inliabitatcg auoiatmafurriflctrnf 
oibc* ,o mipfcoirit f farta gnifirate onmmcrn: Ktal 
fut:ipcmaoauit»crcatafut tcmu0nom^ci 9 lnioipfi'i 
O ffs oiffipat cofilia gfrin/ 4ftuionm*crauoiuitm?:rt 
rrpiobatautcogitatiocspo- cr oi-bue rribulatioibne mne 
puio^rtrrptobatcofiliaptf rripuitmeR cccbitcaocut 
ripft O onfiliu aur oni ictcr illumiamini: tfacicsfcfcno 
ml manet : rogirationeeco?; cofunbenf I Qcpaupdama 
oi0ciu0ingnationc» gnati? uit ctott0cr.aubiwtcu:*&e 

on£. jHtagcnocuiuGcfrone oibnnbulatiombui- falua 

ociisci" : ipru0c]uc?rlrcjif in uitcu I mmittitagcluBom 

ijerrbitatc 1 fibt < ) erclo rctjpe tn rirruitu timftiu ctl :* cnpi 

ptDn0:t)ibitoc?0filio0l)oim eteoo. »^uftatct\)ioctcqm 

O<pparatobabitarulofuo: tuauiscft bne: btueoirqui 

rcfpcritfupoc^rjiiabitattcr fpatinco. mictctmmcft 

ra Q. ni fmjcit figillarim ro; fancti ciufi:qrfi no rfhnopia 

oaco^qmteiligitoiaopera «m^nbjrn 1 ) luitte cgucf t 

ro^ t^ofaluaturrcrpiHiil etcfuricrfc:inquur?tc6atitc' 

tatoittut?: igtgaonofalua* onmnommucnmroibono. 

bitutinmultitubinctoitruti0 < "• enitcnlijaututciucitmio 

Cuc Hallajccquuoaofaltitc: rr7oftioorcbot>O0. Q ulsclr 

m abunbantia a u tf oirtutis Ijomo qui toult turam ; oiligit 

fue nonfaluabitur Htreoru oie* Wbete bonoe i v p \\\\ \\\\\\\\\ \\\\\\\\\ \\\\\\\\\ \\\\\\\\\ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M M i 1 1 1 1 MM cm 1 7 B 10 11 12 13 fixtnnba 

Wclingttatuaamfltottlas djimala. RiSttan$pulnf0 
biaraa ne loquatur Doium. anre faciem toenti : * anoel* 
Owcrreamalotfacbonu: Unicoartanecoe. E iattoia 
inquirc pace* t e&quete cam iiio? tenebxe * lutetcu ; t an= 
culiDmfupcnuftoe: t au ge^onipcrfcqueacoe.Qm 
rtsetus aD pzccc& eo? JJ ul= gtatie abfconDcrunt muhi t 
tasaute"Dmfui>facn?tce ma intcritfi laquci fui:Cuyuacuc 
la:totpctDatDcterramctno; ewrobiaucrfttaiamrnram» 
na eop Q lamaucrut mfti t tt cniat illi laquc^que icmo 
Ditectaubuuteoe:te>:oibu0 rat/ tcaptioquaabfcooitati 
fubulatiombtcoy Ubcrauit pzclicnbatcfi: t m laqucuro 
cos Iutfacftbnelitjeqtrfe caDatinipm.Biaatitmca 
liilaro futco2De : tlmmilee «ultabit mbiio.rt Dciettab! 
fpufaluabit <Qultetribnla turfuper falutan fuo < >(» 
tionc6iuao?:*Dcoib?tiq0li offomca bicct:bne dsfirniF 
bctamtco6DneGuftoDittD tibi firipien0inopcDcma= 
mmufloiaofTa cozu: toifia nufojtio? ciue:egenii tpau 
i)nsnoc6tcreturCio20pctd pereaDinptftibiificu. H ur 
rumpclTimartquioDertitiu flentceteftceiniqui:qimio*a 
ftuocimqucnt Hcbimctbo bammtcrrogabfinne. Hc 
mm* aias fcruom fuowm: rrtbucbanrimclji mala * bo 
tnonbclmqucntocsquifpe nie:ftcrilitateaicmec ''«o 
tantmco 3loiia.an.Ke/ flfittumicbiiuoicfticlWritr 
ctosDccctcollauDatio Cc Ducbarcilicio ^uimiiabam 
pugua. s.rrtifjj, iniciunioaiammea:toiatio 

uDia Dnc nocctce mc: mea in finu mco coucctctur 
~ M -4mum tmpugnatttce CL ua ri #*imu quafi haui 
mc ppwljcnDcarntatfru noftruftcc6placeba:qualllu 
tum: * crurgc taDiutotin mi gcne t cotriftattte fu bfiUia* 
* mmDetramcamtco; bar H tflbiterfuiiimeieratt 
clupcaDucrfustosqui pcrft &mt/tt6uniernt:c6(treafltfl 
quuturmc:Dicatcmccfaiue funtrufimcflagcHatfafioia 
tuacgofum ConfunDatur ul impatilutu ncccS 
ctreurrcatur.-qurtftceaiam ttt/tftauctiitmrf fubfamta* 
nicatrn H uerrarur rcrwfii uerunt mcfubfaniiatide:fi£ 
«confunDanf:cogita"tCfittu bucrfu furjaaeDcnnbjftiie 1 ; 

Li jFetfc 

omfneqmiDotffpicico/rc-- momianteamtogci» tft 
ftttucalam mcamamaltgni Dolofcegit in c5fpertun«:W 
tateeojum:alconib9tmica$ iueniaturimiltaaeifaootiis 
meam. onfttcbojtibiicts nm TZetbaowtiumuvai 
defia magna: inpopulogra taof bolue: noluit itrlhgrre 
uilaubabote.i)6fuper£au tJtbcneageret. i nujtaterae 
brant micbi qui abuerfarur bitaf 2 icubfli fuo/ attifft oi 
mtebiitq:quioDerutmegra toienfibone: matictaatitni 
tts»annuntoculi0.Ojfiini obiuttO fieinceiomiatua: 
du qutD? paaftce loqtteban^ ettocritos tuatofqy ab ttobcfl 
tur: «initaenbiajerreloqu? TuftietatuaftcutmdtfB&el: 
tesooloacogitabat. 9 tbila mfticia tua abpffus multa. 
taiieruntfup.meo0fuu:otre n oie0*iumetafatu*b(0tio 
rumeugceugetoiDctut oculi minc: quft»Dmoofi muletpU 
noiwnioiftioftcncfrteae: eaftimiamruabc* itifant 
oomicnebifccDaeame. B)c t)oitn:intcgmincatartituii* 
urgcfintcnoeiuoictomeoo: rumfperabunt. ncbtiabfc 
ub mcu6 : i Drte meus in eam tur ab tobertate bomus toc:i 
mcam. uDicamefcrjmiufti toirentetioluptatatuepott 
ciammeaDfieDe*me*:*non bi0eo0*dmapub teefotf 
fupergauDcatmirb,i *>onbi toitr:*inlaminctuo bioebfc 

cantmco^ib 9 fuiffcugecuge rmiBlumeu. 1 * jtctmoemife 

aienoft?c:nerbicatDeuozabi ricozbia tua fcu?r4b»te:»ni(K 
moscum.' l rabefeat*reue aamtuamliiequircctoftnu 
«anfftmftifgratulaturma co^c.non\)eniatmid)ipfff 
liemeto* nDuaturcSfuftoe fupcrbierfman^pcccatoria 
etreucrcntia:quimalignalo nomoueatmc. bttecioeft 
quutur fut) me . *ultft*le quiopcraturiniijtatcmict- 
terttur 4 boliit iufticia mcS/ pulfi futncc porucrut ttarc. 
etbicat femp magmftcef Do- l?n , Ctiuigtia ipuguan 
minu0:qtoolutpace(eruici9 tt&mc. A IRcuda J 

t liitgua mca mcDitabitar tolt emularii mali(jn& 
iufttciamtuam:totaDtclau^ -*-*ttbu0:ncqj ^elaucSfa- 
Ituam. eicittcgimqutrat? tftta$ 

WtintuftusDtDdtnSt fcmim belociteracefcettfict 

infemctip(b:noncatt gaftiDinoDuroolera Ijerts? 
rentnbs 

rttpDeriDent , J pcraftt»tto trntnr:rottfitmatanfemftt* 
ttratbonttatcimtmriabita OoBDnB.- ouitbnsDieBint 
rmam/»pafrcri8in Diuitfjs marutatoB: *hctcDita8cott 
nus. electareinDno:*Da ineternnmcrtt. oncoftra 
oittibiprtittones cojDib tut. Dentur in tempoie malo » in 

turla Dito oiam tuam : ct DiebuB fctniB fatnrabtitHr : 
fpcra in eo » ipfe fatiet. t c< quta pctcfltoiro ocribtit T nf 
Bucrtquafilumeiuilicia tna mici tfo Dnitnor totqoninifi* 
f niDianmn tancp mcriDie": rariftictircteraltati:Dffirien 
fuboituscftoDno»oiaeum. tesqucaDmobumfiimuBDes 

oiicmulariin co qui ,»fpe firicnt. nttiabitur ptto j * 
rinir m oiafua : * in tioie fa non foiuctriuflus afit mifete 
ctentemiiiftirias i cfineab tur*tribuet. > uiabcncDf* 
tra et Dnclinque fiiro^ : nolt cmtcseiliereDitabuntterra • 
emolariWmaligncris. m malcDiccntcB afit ef Difperi* 

ur: MinftesaiitDntnipfi mmfcDirigef:*niamri9ntte 
qmutobutterra taDriut let. umreriDcritnonroUi= 
pufilliuno cnrpctoj: »que Detnntjt bominus utpoonit 
mtomnuo.rt noinnmi». manum fuam. I untoifuiet 
afuctt aiit liereDitabunt emmfrnui/ctnoiimDfiufttt 
terram:etDdectabntnr imf Dctelittummctfcntfci^que^ 
tinituntpam.iibatuabft mupanm.' otnbicmife 
petrow niufi : » ttriDcbit fu= rttur * comoDat : et frmcn i^ 

££?"? 9 22" 8 9 M V ' 5 6 l,n8 mbcncDittionccrit. ' * 

Krll.i tc,1;qm * r P' rtin »«w«to «farbonum:et 
tncptomiantDicseius. la inliabitainfrntlfifctuli. t.* 

J,* '"fWnaucrut pcccato^ Domtnus amar iutucium/ct 

; m / t ^ tt l" U8rcn I Q,nm "^^'«lurtfanttosfuof: 

n f m .i., P i > pm . ,pf rf * mo '«rtemumronrminbuntur. 

oe. toDiuoroamtmltoih impiomiiiperlbit 'ulhafft 
^ZT^ 6 ^ ')^rtnbunttrrram7»ml, 8 
CL«« * mo 5 ,n,ra . ra): «'itabunrinretulfi frrtil.fup. 
ttf" 1 ^ 8 ' "•»• ' emfh mebifabimr 
amb M tbiapw«tomrofc (apigtia: rtlftigoarf<iooiirf 

ffi m» 

iuDttiu . n eje oei *Mit cojbc fuper me. Q ufrticrunM 

ipfiue: * nonCupplantabun ruptefuntticatriceemcciafa 

tttrgrculieeiue.aSfiberat cicinfiptcntiemcc • ifctfa 

pct6;iuftu:tqucrit mcztifi' ttuefu*curuat 9 fumWrpifi 

carceum.i > neafitnoberc nc^totabictdtriftatusmgi* 

lir^ueteujmanib*ciue;nec bicbat.CL tnlubimntpicti 

ftanabiteumcniubitabif il= funtaiuftonib 9 : *no? fant 

li. rpcctaDfim*cuftoDtbi taeutcawemea Hfflictui 

amcius/ctctaltabit tctnbc- fu * tmmdiatuofunimie:^ 

rctutate tapiae terra : capc- giebama oemitucozbismci 

eierintpct6zeet)iDebte. ai Ofteanrcteo£DcfiDeriutra 

bi tmpiiifupcicaltatu:ct eiv um:ctgcmituemc?atcRon 

uatu ficutccDjoelibaru.Ht eftabfconbitue. G ojmcnm 

tranfiui *etceno crat: tfiui jzturbatu i bereliquitme** 

cuinctn6cmuentueloc*ei* tusmeatetlum^ocuto^two 

O uftobi innocct ni * toiDe ecS rum* ipfum non cfl mecum, 

tatem:qrii fiit rclujc tiol paci H mictmei t^pjcimi mci:a& 

fico niufliautDtfpcribut: ucrfumeapp?opinqucrmct 

timul rcltqc impion ircnbut fteterunr.m tqui iujcta mc 

H-alueautiuftozu a bno: et erantDclongefteteruntnti 

#tccto;tconmtectribulatio fancbanttj querebatammi 

nte. • tabiuuabitcoebne f mea.Htquiinquircbatma 

lib czabtt cof * cruet coeapec la mictji locuti fftttoaniatrff 

cato^ibjtfaluabitcoe: quta ctboloetotaDtemcbirabsnf 

fpcrauctutico. pe.iejxiu). (^goatittancpfurDusnoau 

"\ominencin futojtetuo bteba:*fieutmutu8nonap; 

.V_/arguae mc:netninira ricneoefufi.fHfattusuim 

tua toztipiae mc. Clth fagit ticut bomo non aubift : mo 

tctueinfij:efuntmirtji: *co* IjabenemojefuorebargiitiD 

firmafttfupmemanu tuam nce.U. tntntebnefpcraui: 

i) oncftfanitaeicarncmca tuej&ubieemebncbc^tne*. 

afatie irctueno eftpajc offi* G.uiabijcincquanDofiipcf 

buemeie:afaciepct6zumeo gauDeat mtttji immici mci: 

rum tniiquitatcemeefu ctbiieomouenturpebefimet 

pergrcftc funt caputmeu :et fuper memagna locutifunt. 

ucut on* graue fltauatc fut U tn ctjo inflageUapatatus 


cm 1 4 

llll|llll 
III II 


MM llll 

6 y 10 Ll 12 13 


iitn:jtDBlo?moj6 mcofpfc bommo : et innotatenom™ 
cmntoiempet. • m micita eius. otaeSSSSS 
Wn«flfl!mfinabo:»cos., aDinumrioncB^MnX 
MhojjpeKfltomeo. l mmi toteqme«elfumtf rSS5 
dflftmn tmut . cofttmati Gawu$£%*g££ 
fim.fi.permc:* muiupticati fa«l:a„„ B nriatttoSbS 
fntmiooerntmeinici Q.ni netfatetea «imim .*?,,«* 
tettbBantmala.pbon.BOe l)ab,t ft nofpo„ l JuS^« 
Mi(batmitqi:qm fequebat m ntcbfo tui fiincttB m2T 
bmitate\ f> eDetelinqB me i* iori 8 ; »„ S?rJ,^fL 
Dfr Deue m£ neDifcetTerio totmnVofie fSfiS 
atiel ntcnoe in abmtorin me.aft. iWateofi,» *! " 
nmm:DfieDni0falut.0mee iis N. 1E ci£f 
aioiia .«cuclaDnobia T^i©nriStetew2L 
ua fefieincelomiania. ^UaOamxSSS? 

bra. JntftamJ * 5F, 8tnU ltt8 «otttaiutetnBettSS 

f £ nto«.tatuabficfu P ctno0. onia.ajeogtaffi.h^ X 

jQueaoituflm fbctauim' ceiamnoctiB " ttcmmr,,' 

mtc.Jnlamj.an mant mu9mattc miatl 2n* tl J- 

tdbjt rlamotJ meit Onc ps . omnibus Dicbus mSSSSL 
**a.*.- ftnuDcuame* ffimcbittugociiaSjft 

sMcoeuicebiguo > jrj pm . 3prilll . # r ^ ^aXf* 

^SSSS 1, feW *™e^ro„.T& 
QShfSX* 2L- '* ■ te «' to i#««* noftet. & ne 
tibi oncqmirafesrm noe. g>eDlibcta. <«Epjoo.ri 
fl|i:coucrfu6cftnitotmii0« Keqmw uUwpofl TtSSS.' 
cofoiatuo ce me. H ttc beus <St pirata» poft vte fC * »« 
towoimeu»: &Dutiaiit: a= flpifcrcrcmcibc». » m ^ 
jim.no nmcbo.' I mafo; (umqpaacoaurrr*" 4 
iirat.omca*iau0meaDii6: n. irmuatn.jmnw 
etfattuBemiriititifamtetttv beo ulatari noftro . £e"I 

h A B ? rt V?V '" B * ft ~ ratc - * 0rte f«raent« 
^Dcfontibuefaluatojieia <A». »t non OclmqW ■ 

outtieinmaDiecotmfcminj t^n*w-w^ 


I *4 III II 

o 10 II 12 
II 
5Fcriatcttfa 

J%i enftotuS fcias t paubi o:6nem mcam Mc 

me fls:t>t nouoeli= ctticpiccatiottf mcam:auri- 

qua in ligua mca. bj pertipclactwptnoerrxae. 

ofnioMtneocu* nefflcasqrfiabuenaejoCo 

ftotJtam:cnmc6fiOcmpct6j apuotc:*pcrcgrin* licttoi 

atuwrfummc. nbmututet pattesmei. i \cnunrnW 

buroiUatue fn/ifflui a boie: Wrefngercr pziufq» abee: rt 

ftDoiojmcusfenoufttueeft. amplt*n6cto. 

ocaluttcojmcointvamc: £ ^pcctaneetpcetanibo 
*in rncDitationemcaerafoe v" mmu;»intcnt)itmtrtit 
lcct ignis. oeutus tttmi iv f< tetaubiuttrncccs meajit 
auamcainorufacmicbifcfle cburit mebelaeumtfericict 
finemmcum.^ tnumci?bte belutofccie tftatu(tftrp;i 
rummcoxuqnisefcbtfciam petram peocemeoe: » tiim 
outt Dc&t tm'eW. i <i tte mcTu jrtt grciTus meoe. t tninn- 
rabflcfi pofuiftt bies mcos r fitinosmntmcantitunoim; 
etCtabOitiamcatancpnicbi' carmcJbeonoftro. iDtbtit 
iwnanrcrc. ct6tfttoniucr muttietttmctuntretfpera 
faWffltae-.oio botnuee c buntinorlo. eafbirmt* 
rutam? in pmaginc pctttan cftnomcn oomini fpcs ttut; 
fitbomo:feo tfraftratontur ctno tcfpcTcitm toamtatcect 

batut« ^cfcutifatfignoiat infflroaefeifas nitarra< 

ruirogregabiteaf * nficflcft ftttubficbcusmcuemirabi 

f rpcftariomcfl nonne one : * lia tua: » rogtrntiombuetws 

dbftantia mefl apub tceft. nflcftquifimilisfitnbf, 

b oib*ii4tfltib*meiB cruc nunrtaut * locurae fum:mul 

mc:opp30biiuinfipietibebu rtplicattfuntfuppfnnmrrti. 

ftime bmutuitnoapcrut acrificifuoblationJnolm 

ostncumqmttifrcifti:amo- fti:flurcsantpcrftrifhmitl)i 

neumcplagaetuas. 1 T fi» locauftft «piopctcfltona 

tftuoinc manue rueegoocfc poftuiafti: tuebirf ecccbrmo 

rittt intrepationibus: «pptct i ncapftc libjifcnpumelttt 

toi qmtatf cojripmfti ftoiem me/ totfaterf *olntatemtaa 

ttabcfcmfetdhGeurata twnemeueboluirtiegcmft» 

ncamaiamciue: tocrfitamc? YntnrDioawbiemci. nnn 

toane coturbatut ofeljoino. rtouttHftwwntuaminecrt* cm 4 

IIHIIIII 
II II 1 1 II 1 


llll llll 

6 y 10 Ll i: 13 dfetia.Uf. 
fomajnaraelabiamrano y-v camamf <.*«/.. -w 

Kfflco:beritatrmtuamffe ?(£Sh,f ,t6 - «. na 
latatemubiri. n 8 abfcoDi rX» m /& a,tet - cu * b "» 

ranf.tomulro.v^namebfte m, a ™ ,mico?ei ' otw 

faa88mr:miatua*bcr.ta 6 Sffi2ffi\*S5^?«£ 
raafrmperfurccperunt me. m S" ,fi " ,tteH ' 

iftarWcltmemata wnfotam £ m,fetm mc<: 

quom nond.numcn.0com 3! * nmtS^ *%"* 

ptfylMt me iaottm mee: fichSS m?* rtm9 

nnonpotutotDiDerem. f nc3h3«£S mo <" rtne * 

tfplfcatefuutrupercapaioe SSS^" 9 -. '*"** 

apftw mci: t co/mea Dereli- n ffit, ' to i?? rt to8n8 los 

nftusmr:DneaD aDiuua= fflStaSSh^ W??" 11 
tuimc refpicc < ' o&mDane till^^Pt m «"Ptow 

<i>mmtam:tt aufetanrca ffiSS&m?rhf ISl,tt 

oucrtamrretroiu.m »«= bmtataSm^^ilL? 

itttr4titue:.|bolatmirl|ima ahSl ?» ronftltn »ant 

E rrantcofeaimconS 8SK™M nttlu,ttro qiu 
ntfflfua^uiDiciltmicme" !?"»« ««&* 
getagr. riUtentlletenme £".;. ^ r ,m , lu " no P 8tlB 

SSHS8? ^SSSSS^ 

SS5SS s~sii5 


fetta 

fDKtntuoi!Ktema.netuDi nw.O umtSfripnttitolfo 

ctaBDn8oe' , iCrari:a toulo * meactptobmuctut mid«: i 

Siumfiatfiat. pe.tU. tnlmlatmcimmicimn OO 

5?S5?b!5S DcfiDcrat Mcunt micHt per ringidMW 

QStnataB fontcs aqua « tobi eftDc* tuusi quarc tri 

tfrOBMfittrat aiamraaD Ownaianwa: tquate ran> 

tcnZ ".t.uitaiamcaaD turbasmc peramficoqm 

SmbntfSS^qw»» *» abbuct66ttto»Mi:f«lutM 

StSawboaSfiitiem tmitusmcitDcusmc' Gk 

Sh rt uemnmcl..lacl»pme na a .^anaDneaiamiw 

sssssss tasr^ 

K lnmefltommca:quo» ^necauCammeam S?c 

u flfim rab" 6 tftn «d to» Dolofo etue me. i : uia tu « 

™ m nri Tnto« ctultatto br» foitiroto mea quare nt 

"'^r^mnms fonu0C P u= rcpuliftii tquare tr.Qi8ii.cc 

K, uia "c tt Ste «aia Do :Dii affligit mc m.micus. 

«Miouarecon urbas mc. « mitteuu*»S «rr.ta.cn. 

TvcrS qmaDlmccoft (ri%»*3»*|S*fi 
tebEKutarctiultusmei t.uurntimontera. tutu . 

rtfti^mtiis HDtncipfum «intabcrnaculatua Rt« 
? ^Stbataci ipte* troiboabaltarebeiiaoocum 
a,a m Z cXi nc tc ra iot= quilctihcat .uuftutcmeam. 

SSs Sssan 

« intiocc ariiaractau tua mca:tqnwttotutb »» 
tat.intipccwtfl» g tf , t-pctain oeoqmaDliucco& 

c tnoctetanttcueiu8.',puO ^ H vW MflBtft , BO ori«M i 


teteia. 

rum:«m6tdm0anruje<T> a bmt commortonecapfrte m 

mietuagcnrcoDifpcrDiDitet populie, otaDictJCTecubia 
pIanraftieoe:atTlirifti ppfoe mea cotra mc cft ; et concufio 
ttcrpulifticos. creniigla fatieimeetoormitrne.H too 
DioJuopolTcDertrerra: *b*a cccrpjobiatte *obloquc?tte: 
cl)ia eojum no faluauitcoe. a fanc inimtci ct pcrfcouetif 
cd Dcrrcra tua * biariiium n ec oia toencriit fupet noe 
timmfiltunuatiobmt^tui: nccobliti fumuete: nnique 
qmcoplaruiftimcie.<-> uee noncgimusmteaametotuo 
iplcttrmcuetDe*meue:qui w tnonrcectTirtetrocoi no* 
manDaefaluteoiacob.i ntc aruietDccUnattifcmitaeno 
mimico0noftro0Wtitabim9 araeatoiarua.f l noniahu^ 
comu:*innomicruofperne mtUaftmoe in loco affUctio- 
rmietnfitrgftceinobie.O 5 nie : * eoopcruitnoe timbia 
mtiarcumcofprrabo:fgla mo>tie.H ioblttifumueno^ 
Diusmcuenonfaluabitmc. mcnbcinoIrri:etfieppanD^ 
aliia&teninoeDeaffligcn muemanuenfaearj Dcfialt 
nbttenoe:foDtenrceno0c6= enum.O 6nerjeuercqmrct 
ftiDitti. I nDcolaubabimur ifta:tpfccninouitabfc6dita 
toffiDic:iinnoietuoconftte= cojDie.o. uonta moptcr tc 
bimurtibiinfccutu.i ) ncau mojtificamurtotaine:eaia= 
tcmrcpuliftifcotuDiftinoe: tifuinueftcutoueeoccifioie. 
ctnonegrfDicri0Dcuein*tu « ^urgeejuareobDonnieDo 
«Duenoftri0.#-! ucttiftinoe minc;cjcurgc*ncrepeilaeirt 
rrtrotfu poft immicoentoe : finem Q. uarc factf ttia aucr 
iquiODcnunoeDinpiebant tieobtiuifrcciemoptcnoare: 
tiOL cDiftinoetan^ouce cttribulartonienoftre.G m 
rffcra: t m gcntibue Difper= liumiliata cft in pulucrc aia 
iiiftnoe.ircnDiDirtipopulu noftra:c6gtutinatuerft itcr 
/uufmrpiecio:etn6fuitmr raticntctnoaer.n rwrgcDo 
wuDo ui commutationibue micaDiuua noe : trcbienoe 
cowm.i.'ofutftinoeopp*o= ^prctnontftuit. pr.ti»*. 
tmumtiinmenoftrie: fubfa -v ructauitcoimcumbet 
nationectocrifuml»i0quim C* bumbonii:Dicoegoo^ 
ntcuitunoftroiunt.^ofu^ peramcaregi.i inguamra 
wftoem urauituDinegent^ £aIamusfcribc:t>ciortterft« 
dFrda 

brntis* ^ pcttofus fojmapjc tictatibus. h bbuccntpr cc 
fitnG boim Diffufaegratia i gt toirgincepoftcam: piow 
labtjstuis: ^pptcrcabcncbi* ctueaffctcntuttibi. ffrrrn 
jtittc Deusinetcrnti. h crin^ tur inlcrtciactcyultatde:at> 
ccte trfabio ttto fug frmur m Duccntur in tcplfi rcgis p 
um:potftiffimc* -^pcficrua patribustuisnatifuntttbifi 
ctuulchntuDinc tua ; intftc IiiHonftitueecoepiiripcfifii 
#fpere,pceDemgna. vjo pcromnc?tcttam.i *otiojh 
prct toetitatc' ct manfurtuDt ctnnt nominietuitmcmtotn 
ttfetiuftirifl^DcDuceue mi nigcncrationcigntcration^ 
rabiliterDcjctcrafua. ■-■ agit i; joptcrcapopulitofittbDn 
tetueacute/popnUfubteca* tur tibi inctcrafi: ct in fccnlo 
Umt:in«i?bainftnico^tcs fctult.< > lojtia m tfFnictautf 
gis.i eDcsruaDcuein fccu* cojmcumtocrbumbPtm 
Inmfcculi: fcirgaDircctionis 3biuto*. £Halmtor4». 
trirga rcgni tut . » ilrpfli iu* v\ t? noffet rtfugui itfe 
ttictam * oDifti iiquitatf: p;o X^J tae : aDiuto? in tnbulfl 
ptercatonpittcDc^tcWoleo tionibueq inucncrntnoeni* 
Urtciepjw confo?rtbu0 tuis. mis. i ) ;optcrca n6 titncbk 
i i >y rratgutta tcafiaa toe^ mus Dum turbabimrtcrrt: 
ftmtenttstuiea Domtb* cbut ct ttanffctcnfur motcein coi 
ncis:cjcquib5Delcctauetutte matis.w-icnuctutetfutbatr 
ftlic rcgum in tjonoje tuo - funt aqneco:u:c6tnrbatifiit 
& Oirttregina n owrris ruis montcs in fbjtituDinc eiiiB. 
to\}cttituHcaurato:fircuUa? I luministpctuelcnftcatn* 
tatiarietate.H uDiftlia*t>t uttatcmD«:fanctiticauitta 
tttindtnaaurf tua:* obliui bcrnatulnfuu altifftm*.ot 
ftctcppfmmfictbomupfltit usinmcDioeiusnd cdmouc 
tuf.o tc6cupifcctrq:t)Cfo^ bitur:aDiuuabitcnmCCtnfl 
tnum:qtn ipfccttDnsDc^tu^ ncDiluculo. oturbareftmt 
us ct aDojabftt cu, t fiiie gnttce*iflinatafuntrcgna: 
tpriinmuncribus: bultiitn Dcbittoocemfua mota clJrct 
utnDcpjccabutur omursDi; ta.r ; nsfctrtutft nolifcuw: 
uitcsplebis. ( > mnieglojia fufeeptoj noffcr Hcus iacob. 
ciusftlicrcgis abinttiBinm* O enitcettnDcteopcraCnj: 

b^sauteis:citcuamictatias tjuepofuttpjcDigiauififuK tittia i 

«BftratBbcUatftBaDfincm o ensiDomftueein^tomto 

arre.Hrramcotcrctetcofri fcctur:cumfufctpictca m 

gctarma:*ftuta tomburet cecmgeetmcaarcaatitut- 

igm.i:acatc*\HDetec]tiQm comtencruntintonum. pft 

flm csofumbeue^eraltabox i niDcnteoficaDmiiati ffif co 

gcn«bu6*eraltabo*mtcrra turtattfuntcomniotilT«:trc 

O tufWrtuttinobifcurQifces mo<rapp;tcbenDit£oe bi to 

ptoj noftfrde9 iaco b 4 , , % \ D | . | 0?C9 tot n artlirimti0 . in f „^ 

OmnregcnteeplauDite biljemcnti conccree natw 
ntambus: uibiiateoco rljarfie. irutauDiuimueftc 
intwc erulratiomo ( 1 iftlo toiDtmue in ciuitateDnt #tu 
mimwercelfuetcrnbiltS :rc;c tum in riuitate Dci nottri: Dc 
nwgnuefupero^m tcrram . uerunDauitcammctcmuuu 
ubircitpopiiloenobte;*«jr? uftcpimueDeuemiamtu 
twfubpcbibuenoftrio. le aiminmcDiotcmplitui. e 
jptnobis IjcrcDitate fna : Cpc= cuDunomcntuum Dcueirt* 
nciuiflfob qu?Dilcrit. - Ut laiis tua in fines tcrrc: iuftu 
MDctt0iniubilo:*bneit)o; ciaplenaeftDertcraiua. t 
fftnbr. < CallitcDeonoftro tcturmonefvontcniltft &= 
pffl[lirc:pfailitcrcginfop(al liciuDc :p;toptet iuDiciatua 
lifr. mreromnietcrreDc Domine.ci ircunoatefyon* 
Bflipfailitrfapicntrr. . eg= romplcctiminicam;narratc 
bUDcuefupcrgentcBiDc^ mturnbueciue.' omtctojt 
DctfupctfrDemfanctamfua Datorai.6tutccr>*Diaributtc 
nnnpce populo;um cou= Domoe ci*: tor cnarrctf i jiacs 
grcgati fut tum Deo abjalm : uic aita .< ) tft Ijice De*Dt*ttf 
quniam Dij fo;ttce tcrre toe; mcternufifcnilufenili:ipfc 
Mtmrmcrcltuatifunt. 8b rcgctnooifccula^o 
iutozintntiulationibu0^n. Vj uDitet)cc60setce:auri 
lunbufl. pe.rtvm. JT1 liusticfpucoeed liuatf 
r^agnuebnscrlauDabf o;b£. m#tcrrigene*ftUj 
lifinimie:iauitateDei ljoim:firiunuo<iice*paui>. 
noirnmmontcfatutociuo. O etnculoqiiet' fapia;:tme 
unDatur crultationnmi; Ditatio co^DismcipmD^ia. 
ume rcrrc:monotyonlfltcra t nettnauoinjflraooiflanrg 
aflomficumaeregie magni mca^agiainpfaitcno.ppofi zffetia 

tioncmtnca. auttimcboin Qufaaiaci*intoitatp(r%s 

Dictnala: intquitas calranci ncDtcct: tofitebtmttibi tute 

tnetctrruDabirtne. o.uicon ncfeccrisei. InrrotbittjfiBi 

fiOiint intoirtute fua:t i mul .vgentcs patrtifuojtti: ibfitf 

ttrubinc ouiitiarti fuarft gio m ctcrnu nontnocbtt tumcn. 

riantur. Bratctno reDtmie homo tttmljonoKcffctitfl 

reDtmetli6:nonDabit tiopia intdicnt/ rfiparatueeiumfc 

rarion?fua.HtpKcifirfD^ rie mftptcnttbue: *fimtliBfa 

ptionioatc fuc: ilabojabit i rruseft illis. i$ lo^ta.tin £u 

ctcmti:* totuet a olw c in nnc. r i b 9 j) cipi tc qnt ijabuatts 0.1- 

HototDcbitintcritncutitx b^.^n^c^Dco^. iB.rftr. 

ritfaptentes mo:icnrcfl:fimE TTVu* beojiiDfis lorut^: 

infiptens i ftttltuspcribunr. A_/ cttoocauittcrra. H fc 

** trritqu£t alicniBbiuittas Usoitu tofcp aD o«afu:«fpfl 

fuae: ifcpulrtuaeo;m Dom* fpcctcsDccojiseius, ' tftnt 

illojfi tncrcrnu . T^abcrnacu ntfefte tocnier: Dcus noftcr n 

laco?! jjgcmei.pgcnic-.too uonftlebtr. I gnietnconfpr 

rau erti t noia fua tn tcrris f u ctu ciu 6 ctarDcfcc t : * i ctrcui 

iB.T^octiinbono^eettcrnon tuciustepcftaBtoaliDa. h» 

inrctlcutroparatuscft 111111? uocaiiitccUimDcfurfu:itrr 

tistnfipicntib*: ifimili8fa= ramDifccrncrcpopulftfwtm 

rtueeftiliis. crt)iaftlo;wm OogrcgarcilUfanrroeriue: 

fraDaltiipfis: tpoftea tnojte quioiDinattrftameVicWuB 

fuo ropiarcbtit. irutouesi farrtficia. ' ^anmiciabfttte 

inrewo pofitifunt : moisDcs \i utftuiarneius: qm Deue iu 

paCccteos.HtDnabtirurcov Dcjreft. H uDt populue mc* 

iuftiinmatutino:iaurtltum ctloquatifracl:itcuintaboj 

coiumtoetctafcrr tn infcrno a tibi Dcus be^tu^cgo fu.O 6 

gloziacozti UcriUnDe 9 rcs in famficiisruisarguatctO' 

Dimetaiam meamDc mann ioraufta ant tua incofpcctu 

mfcri :cfiacccpcritme. Octi meofiitfp OfiaccipiattDo 

mtieris cii Diucs fartus fucrit mo tuatoitulos : netp oc grcgi 

ijorno.-icumuittpltcatafuei bjtuisbvrcosu Ltfimecfnt 

rit gioita Dom^eius.Q rn ni omnes fcrefiluaru :itimct.i i 

inrrricntnonfiimctoiamcq? monttbtiBctbouce oogno- 

DcfrcnDet rum co gtojta cius* ui omnia toolatiUa tcli: » pul 


duitu&oagrimeracR afes 

lurirro no» Dicam tibr mc a 
uscftcniozbio tcrre: ctplcni 
tuDocius. DiiqutbmanDu 

tabocatncstauro9:aurfan= 
gmncmijprcovpotabo. im 

mola oco facrificiii I auDie : ? 

tcDDraltiiTimotootatua. nt 
fouoca mcitiDictribulatio = 
nia:cruam tc * Ijonouficabi* 
tne. Uccratonautbiritbe*/ 
S»tttcnarra0tufticia0me' 
ae : * a ITumte tcftautftu meti 
peroe tuu. «tocroobiftiDi 
ftipltnam : * p^oicrtfti fermo^ 
nesmcosrettoHTt. ^jbtto 
bas furtm currcbae cu eo : et 

nimaDuItenepoztionetuaj 
poncbae. Oetuumabuba 
uit malitia: tlingua tua con 
cinabatDoloe ^cDc^ea&uer 
fusfrairetuft loquebarie/et 

flDuetuisfilifimatristucpo 
ncbasfcanDalu: Ijecfcciftiet 
tatiii. ' ^iftimaftiiniquecp 
ttotuifimili0:arguatcetfta 
tuamcotrafacicmtuS. Ina 

Wljgitehccquiobltuifcimtni 
om:ncquanDorapiat*non 
ftffienpiat. v^aaificiatau, 

m ijononficabitme: * tllic it 
q«opftcnDamiUifaIutarer?t 

(T)ifcrcrcmci pfftlmobui 

ocus.-fctimmagmim 

nuammam atftfmmuitt tcrtia 

jubtaemffemtionfituaiz: te 
Je iniquitati mea . h mpli? 

iauameabiniquitatctnea:f 
apccomeomubamc. otn 
uquitati mca ego cognofto: 
ctpercatu mefi tatta mcefp. 
Bioifbli pcccaui* malu co= 
ram tcfeti:titiuftifiecrie itet 
monibustuieetbtncaoriim 
bfcarte* Hcceemmminiqui 
rattbjcoceptusfum: itnpec 
catie concepitme matermea 

acceenitocritatebtle*ifti:itt 
certa et occuita fapicntie tuc 
manifcftaftimiclii. Htycr^ 
gcemeDnc j>fopotmunoa= 
toz :lauabi0 mc: * fupcr niu£ 
Dealbaboi Hubituimeoba 
mogaubiu *letiriam:*cj:ul 
tabuutofTalutiliata. Huct 
tt facte tua a peecatie meis : * 

omucsiuuitatce tncasbclc. 
Oo; mubu ctca in me teue: 
ct fptfi rectfi innoua in toifcc^ 
ribuemeie Oc^iiciaemea 
fane tua: * fprft fanctu tuum 
ne auferas a mc* i 3 cbbe mi= 
il)t lctuia falutart0 tui: t fpft 

ptincipntuoiifiritiamc.r )o 
fcboiniquostoiastuae; tint 
pu aDrcco uertcnf. : ifacta 
mebcfangttinibj acnebcue 
falutie mce: ctejculrabitiins 
guamcaiufticiatua i fiela 
biamcaapcries.-ct oemeum 
annuriabitiaubetua. i* 

K fett* 

fitolma&factfficfolicUiire: (pettntimtto% ruoj?« (t tte. 

tJticpolocaufhenonDelccta; su, ©eueDcojuDnBlotMua 

beriBw acnficifiDeotpue co cft.fi, Jtnmola bcofarrinri 

tribnlatue cojcotntu i tjfii: um lauoio. tt. €t rtootaU 

liattuDrasno Defptcic0.rt c ftffimotootatua. JniaoM. 

nignetacDfteinbonatoolurts tf . jFiatmiatuai>rM.ifre 

tatc tuafpon:totcDificemur euDti magna miam tnamt» 

murit)irtfmtf; ritaccrptabio frreremeiDe*,t>». $0ifcrcrf 

facnftcm lufhcic oblanoneo a* Jbalutaretouitiisracitie 

tolejcau&a:rnciponctujper u0mcu0.fr». Jubicai. 8ft 

alrarctuumtoituloe. pa.it. teDeluectugitoDeue.* 2Df 

QuiD glojiaro i maticia: 00 Dcbb raeu0.«n . Cunciis. 

.quipotcn0C0ininic|ta jDfatr.mbut 

tetf otaDicimuiticia cogtta ^-y go DirfinbimibfoftiC' 

uitUnguatua:ficutnouacu=: K^. rummeo;mm:toaDam 

la acutu fecifti Dolnm. nfle ftb pojztaeinferi.a ucfiui rc 

jcilh maliciafuBbeignftati: fiDuuannoifunco;t1:DiruiQ 

tni4 ta tcm magie $ loqu i ec| toiDebo D n m Dcum i tcrta w 

tatcmo fleriOiomia\Krba ucntift.O onafpina Ijotcm 

pjccipitationifi: imgua Dolo toltra : * habitato^ quietis. 

CatfjoptercaDeuoDefrruet G enerattomeaablataelh 

ttmfin?/raciietrctcmigra> £ttolntacftamc:quafitat)fr 

bfttcDetabernaculo tuo:ct naculupaftojU: jtrifafte 

raDiccmruaDe tcrratiiufttu luta tcventctiitamea:Driao 

CI iDcbutiuQi*timcbut/ct l)ucojDircrfucciDitmc:tima 

fupercumriDebnt* Dic£t:ec netofq?aDtocfpetafinieBim\ 

celjomoqutno pofuit Deum & pcrabatjftpaDtnanciqua 

aDiutotf fuu. k cd fperauit fi leo ftccontriuitomniaotta 

inmultituDincDiuitiavfua mcao emanetoftpaDtoefpe 

rum : ct fmaliut in toanitate ramfimcB meiucut \>\x\i 9 W 

fua. ■;-! goautficutoUuafru runDirusfic clamabo:mcDi* 

ctifera i Dotno Deif fpcraui in taboi bt columba H ftcnua 

mia Dciictcrnu:iin Ceculum ti funt oc«U mci: CaQ)ioctt0 

fccuti.O ofttcboiribtinfceu inerceUb O ominetoimpatt 

Lu tp fcctftii f crpectabo no* ojrefponbepjomc/qaiDDita 

men tuum: qtftbonfi cfticS ant4&refp6Dcbft mul":cu5 qnarfa. 

ipU fccrriffl . H ecogitabo tt= 3fjrft infiptf i cw« 

biomnes annoomeoBriuas d » c fuo:nonebcu0 

marirnDirteaiemec. nfe ft o otroptt ftit « ab 

flrtHuitur * in talib' toita fpi omiabiles ferti fiit 

rituemri/tompieemettoiai fntmQuttatiba0:nonctt<xui 

firabi0me:cecefnpaccamas factatbonft.o euBbcceto.» 

rimcoirtcflamaciffimaKtt fpejritfaperffltoBlioitmtotSi 

afttcraiftiaiammeambtnS beatfieaintdliacns nutre* 

perirrt:#ieriQipofttergum tcnBbcum. omncBDcriina 

umotapccratamea O.jtno ucruntfimntiutikffattiftit: 

infernuBronfitcbif tibi/ nrqf non e(*4 fatfatbonn nfi ftjfc 

mot0 tau5abittc:nonecpe= t# aD bmtm. o onnefricnt 

ctabotqui DeCcenDunt inla^ ocb naiopctatut jmrjtatem: 

cumtoerrtatftuam, aiuea guftfuojatptebetnmeambt 

tfuftip(cr6fircbif tibi/ficut ribttm pani0. neumnonm 

ctcgol|oBic:pflterfilr|B nota uocauerilt/illirtrepiDautrat 

faciettoeritatcmrua nfiefal tto^:»bin6 faittimoioift 

uummcrat/etpfalmosnfoB DcuBbiiTipauitoffaeojritiurf 

tatitabtm* cilrtie Dteb? toite liominibus placeitt : ronfaff 

noIrrcunBomoDfii.v ( ii a funtquoniabcu0fpieuiteo0 

* «rtiBDicbustitenoftrc <iuisbabftcj:fponfaiutarc 

raiuoenofifacDtie.<*. ®ih* tfrartcucanuctteritDomin 9 

fliigdiciuelauDatcDominu. capttuitatem piebio fue: er* 

iauDatcDominuDctel'. tiltabitifleobflctabitutifw 

JDommcmifttereno d^a.lnj.r >cu0in nominc 

m £+? v 2i n • *"* ,flm tu0 totanm mc fet t tcta . 1 
no(tt0.r'M5eplettaimu0. qmreaD.i. $bMH 

<nt GtttftDominnsnobiB **-yyauDiDcu0Qiationcm 

romn falufe in Domo DatiiD C" 1 meam ct nc bcfpejcriB 

pucrt Oh pe. IBmetHttus. bepjerationcmmcamriufcr? 

»• TttWqiurti» bemictinejcauDime.non* 

JnmanuftmDo triftntus fummr*crrifari6c 

•mttc:ornne0finc0terre.fti3. mea/ctcoturbatusfumabo 

3Bemte,6^rwr'. jRotttfut rc inimici : cta tribularione 

gcntc0.tK5.ttft. BuertetDo peceatojiB.OLuoniaDcclina 

«"tiu0, P0.14. ucrfttinmeini4tateff:*ftra JFetia 

mckftierantmuljcr ;oiinc; ejcauoia tiocem mcam* i 

tuncoturbatum eftinme: et oimctinpateaniammcafa 

foimioo moztiecccioitfupcr l)tequiapp2opmquatuucl|i: 

tne. r-t tmoj * trrmoi toenect qtn inter multos eram mcrit 

fupcrmc: teote*eruntme te f{ jwuotctocufl*i)umiliabit 

nebie.H tbijciquisbabitmi illoscquicftantefeeula.OQ 

rtji pcnnasficut colfibc: *to<M cnieftillis comutatw tno tt- 

labo ct recjcfcam.H cce elott mucrunt ocuxrtcnottmann 

gauifugtens:* manfiinfoli Cuamtnretrtbucnbo.a 6n 

tuoine. . 4 rpertaba cum qut minaucrfit tcftatncmci*i tii 

(aluumccccit:a pufiHanimi uiCi funt ab tra tjultne ci": ct 

tatcfpiritusttfpcftateu) je app2opiquamtco2ilu*aii)l 

apitaonctjiuitwrlincjuascos Utifuntfcrmoncs ctusfupcr 

rum:qthtnDuni(itntcm * co olcfi :* ipufntiacula. 1 acta 

traoictionc^m eiuitate. Oic fuperbhm curam tua lipctc 

acnortccitcunDabitcamfup cnutrict:*n6bnbitinetcrnn 

mnroseiustni4tas:f labozt fluctuationc^iufto, uftw 

meDioriustuufticiaH tno bTti8ocbucescos:inputniiit 

&cfentbeplatcisem8:t>fura tntcritufl.U irifangutnfift 

ett>olus.Q.ififi tnimic 9 mr> oolofinonoimioiabuntDice 

malcbi]ciftctmid)i:fuftinutC= fuos:egoautfpcrabointttti 

femtotiqjH tfusquiotttat mine.' I iQjtia.in Jliicrtct 

mcfuy memagualocut 9 futf &n6capnuttatfp!ebi»fuca. 

fct:abfconBi(rcmmefojfita iluoniaminte. W'}\ 

ab co» - utocro Ijomo tonani flpkifcrcremeibciiBqm ro 

mfs :bur mcus i uotus me* . M-A eulcauit mc l)omo:tota 

Cl uifimulmceutnoulcce ca oiciiupuguas trtbulamtme 

piebas eibos:tn bomo oei am Q oncutcauerut me ituimri 

buiauimuscit cofenfu. CTe meitotatjie: qth mulnbclia 

ntat inozs fupcr illos : * bcfc^ tes aouetfum mc ti b altitu 

Dantintfcrnfttoiuc3tC6i>. m binebieititncbo:cgoberQite 

nequiticin r)abitaculiseo2u : fpcrabo* 1 n beo laubabo fcr 

in mebio eo jii . <-* go aut ao mones mcos in beo fperani": 

beurlamauutbnsfaluauit nontimcboqmDtaciatnuclii 

tne CIefpcreetmane*meri caro.o otabietfbamcaett 

Jucnarrabo *annfmabo;et crabairtunaoucrfiimtncos 


cm 1 MM MM !!!! 11111!!! 111111111 I!!! III! Illl llll !!!! III! MM 

o 7 B 10 11 12 13 r _» qnarta 

rogrtationc0co;m inmalum rumarmact fflgittc :*ligu« 
InbabirabiitfflbftonD^t: eojromglfliuuflacutuo.ejfcs 
ipfi calcancn meum obfcrua altarc Otpcr ccIog ocus : ct m 
bunt rMmtfulhnucjfttani omnSterramgloztatua Jla 
mimca^nict)ilo faluosfa^ qucum paraucrunt pcOtbus 
ne9il[os:mirapopulo0con= mcis: etincuruaucrutaiam 
frtngcs. ncuotoitammcam mcam. Y\ oocrfit antc facg 
ammauitilmpofniftiladjip mcafoaea;*incioerunt ica. 
magmcasmconfpcctu tuo. Paratucoimcu Dciib para 
0init » in.pmiiTioe tua : tiic tum co;t mcfi : -ean tabo t pfal 
cortucr^turiimicimeirctror tnti oicam. fi mrgc giojia 
fum inquacuqjuiciuocas mea/epirgcpfalteriii *titi>a 
uerofe:eccecognoniqmtcu0 ra:crunraoilutulo. ofitc^ 
me 9 e0 fnDeoIauDabotoer boztibunpopuliBottafpfal 
buminDno lauDabo fcrmo s mum oitain tibi in gcntibua 
nem/inDeofperaui: nontie* ^tnmagnificatacfttofcflao 
boquiDfaciat micbibo. ln cclosmiatua: cttjfqjabnu> 
mcfuntDcH0\>otatua:qrcb bcsbcritastua jcaltarcfu 
DamlauDationc0tibi. • -m percelosoeue: f fuperotmic' 
eripuilhaiammeamDe mo? terragl02iatua. lo,ria v 
tc/f pcDcsmcosDclapfu : tot iOuoniflmintecortfioitania 
placeamcotamDcomlumie mca. ? n 3|H(k, Jfe.l&q. 
tmientium. £faimus.itJi. Q^i^ut \>ttc& iufkitialoi 
^ifcrcrcmciDcuemiferc "mini;rctteiubicatcfilij 
>f< remci:qmmtc cofibit liominu H teniin cotbciniq 
aiamca. 8 tintjmbtaala? tatcsopcraminitntcrra: im 
tuarumfpcrabo:Doncc trafc fticiasmanus tocQfre tondt^ 
atiniquitas. lamabo au naht f * Ucnatt funt pcccato 
DeiialMimu: Dcuquibnfc^ resa fculuacrraucrutobtote 
cirmid» 1 ^ifitDccdoiIibc ro:locutifiint falfa. ' ura? 
rauitme:DcDitin oppiobziil illis fctimfimilituoincfcrpc^ 
conculcarcsme.' MfitDeus ti8;ficutafpiDt0fnrDe*obtii 
miainfmif^cfita^luaferi rantisaurcsfuas. < > tieno 
puitaiammw De mcDio ca= cjcauoict uoccm incantantiii 
tuioiuiconu.Douuiuicotur cttocneficifncantatis fapicn 
oanja, n iirjijoimDcntesco ter. < ^custoterctDcntcsco^ 


*ceto 

rnmirtojttyfoinrmolafiUo Dofwomnwgentfflj _ r 

•tnm cofringctDifoH Dnfc fuDinemmeamaD (ccnfloDf 

rijanDettenilt tan$aquaDe am/quiaoetwfoffepiojmr?: 

carrene:inftrnDitarcufuam Deaemeusmia ciuepucnift 

bonecmfirme^. w irat «ra me.* > eueoftenbitmirtjifo:: 

qacfluit auferf £ fuperccciDit per fitmcoe mcoe/ ncocctttas 

ignie: *notiitierat fol?^ rt coemcqn obliatfcanrur po? 

wf itriligermfpineDrertm pulimctf * ifpergctlloete 

nfi:ftcuttoinfteeGcfniraab tuterna:tbeponccospwK' 

fb;*cteoe»- erabituriaftue trojmcueDfte.n dictuoiw 

tattDcrittoinDieta: man*fa eo^umfermonf labioza ipfo 

aelauabitin fanguinepecca rum:et copjriienbflnfmfui! 

tojie.^ tbicetbfifitofttpeft biafaa.^tDeerccratiaitf'» 

rrttrtue iuOo:toriqK&De*UP menDaeio anuneiabnturiro 

StcanoeoeintertaP ^ 1 '' fummatione:inirac6fuiTW 

eripemcDeimmtcteme ttonietnon erunt. tfnft 

ieDe*meue: «abifttr quiaocusDtiabifiacobictft^ 

senrib^inmcliberame^ ti niumterreX ouertfwrafr 

pemcTteopatib*iiiltat&cttf toefperamf fantfpattenf tt 

trtriefaguinulaluame<>- p canceitrirnitDutriuitatem, 

ecte tcpcruntaiammea:frrn l pfiDifperg^turaDmatjuca 

erntmmcfo;ttce.i> eq?inuf DnmrfttteronSfoenntfatu 

taemcaneqjpectatftmcfiDo ratiimnrmurabtmt.' w 

tnmc:fine iniajtatecucurriet anteanrabo fotrituDfnerua: 

D<rcri. H jcurgcinoccurfum cteraUabomancmiftmtua. 

mcfi*biDc:ctmDtieDe9bir5 Cl jtfecruscflfufcepto^mr: 

tutaDctwiftael 1 ntenteab ctrcrugtumefiinDtttnbma 

fctfttanDaeocWtes^nomi^ tioniemeeH biatoimcufltt 

fhtarfeofbaeiloperanf ini* bi pfallamiqutabruefuff 

qattat2 n onucrteturaDtoe= ptojmcueee^Dcuemrtni* 

rperaetfamcmpaticnturbt rfta fa," Suftciumcatcu tttiDomine mffatuecenobie; ommo 
DcriDebie coo: aD nirijilnDes uifti tcrra * cotttrballieauu 
qttatta 

fenfltfcritieiwflfPqtuatfs tfi.Cl-nonataimsm^ct 

womctt. Ottenbiflipopulo aubiflioiationcmrnefl: ocbi 

taotoflrpotaflinofltmoce (hbmbitatmtimentuVno 

pnncrionie cbiOimctura tncnruum. OicBfupetbieff 

ribuetc fignifitatioitf : fct fu tegieabrjcicfl: annoeeiuebf 

gfantafaricarcu0.Mtltbes qjin biemgenerationiectgc 

rfturfiilcctituiifalUHfecfioc ncrationiB. Dcrmanctinc* 

teraiua icraubime. Onw tcwumin tonljpertu bei : mt 

lomtue? i fancto Qio fletafa)? fcrirozbiam et tocritat? 0110 

«parribo; ficrima:*c6uaUc qtiisrcquiret icpfalmunt 

tnbcfrwculo? meribo? >e* btcamnommitnoifccnlum 

cftgalaat)*mruscftmanaf; ffculi:ijtreb&atootamea&e 

fo:upl)taimfo;«itubocapi Dieinbiem tftojria *«*« 

rismd. > ubarcrmcu6:mo nobie&omiiicaujcfliumfirn 

abollafpcimce 1 ny&nmea balat5e.au. auimoie M** 
ertcnbam caldametn men: \j©nncbco fubicctaerit 

mitljialimigencfubbirifur. ^*animatn*a;abi6oeni 

nieBetJucetmcincluitate folutaremcum. Uami ipe 

rapnita:t|ni0DclmcctmctoC= bcuome^falutario mcus: 

(Binpbumca 1 > onncrutr* fufreprojrmeuenonmoucto;: 

qwrcpulrainoe:*n5cgrebi ampliuo. O uoiriijurrum» 

TO8t)ni0intirtutibuBnfi0. in Ijomin? : intcrficitie \mU 

anobieaurfliubc tribu* nctfi\3O0:tan$parfctiindf* 

latft:«t>anaGil 4 ljoi0 *n nato*macctiebcpulfe. U c 

beoferirm*#rutf:etipcab tutamcnpzcafi mcum cogfc 

ninVlntfDucetrlmlateenoe taucrutrcpdlcrc/cucurri in 

raubitcue&ep P» c firio?cfuobenebiccbat:*co* 

tarionemra : it?beo?6i be fuo malebf cebat n erfita 

tncc ftnft*rcm abrerla m£teo fubieetactto aiamca: 

n»iui:Duanrtarctura):me' quoniaabipfopartftiamea. 

iimmpcrracjraltaaimen c O. uiaipfebcusmcuetfa^ 

fiupmmc/qz&rruflcefpea naro;rmeu0:abiuroimc*n6 

mca:inrrisfb?titubim0flfa emigrabo. ' nbeofalutatt 

nemimici nbabitaboita mcum fjrjona mca:beu0au 

bctnacnlofnoinfccuia:jjtc^ tilr(mei'*fpeemcainbeocffc* 

gar in Ddamcnto alarfi tua » petatcuuo onwiisconor* 
gatlo popaU ftfffmiec cojwm numqucfietfitafamm.atttf 
tiio co?-a -rftra :6cu0 a-iu^ introibiit in inferio:a tcrre : 
tojnofterinctctn.UJ crntn tta-cnfinmanuoglaBBpar 
tanifilqhoimmcntiaccefi^ tcstoulpincruntii crtero 
Ujbo.minftaterie:-t-ecipi* lctabiturmbco/lautiabmur 
ant ipfi -etoanitatcm iDipm omncequi iuratinco: qjobs 
*/ olitcfperareininiqui-ate ftructuniSosloquctiuinw. 
rtrapinaflnoUtcjzcupifcrrr: ^f ?au-i beue ♦•wi- 
niiutiefi affluant/ noliteco: *^* ojation. mcamcn-tp 
apponcrc^ cmcl.oeu.ue? coz:atimoKiimincrtpcani; 
-cue-uohccau-iM/quiapo mainmca.i-* jotwiftimca 
ttftae-rictt/mibi-ncmia: toneittumalignanrtiV.amF 

J ■ _ _ __. _ i ■ _ I /j . . _k ___ __ ____ _ i.A _ m m — — — _ _._l ■ ~ "~ ~t _■ ~ I 
guaefuae: 
*f~_ euobcuemcuoraMc- amara: .tfagittcntmoccul 
•*--' lutc-igiuK itiuititc tioimatulatu ubitofagit 
«fa tnea:tj mnltiplicitcrtibi tabunt cii .nontimebut: ftr 
caromca f ntcrtafifertain mauerf.tfibifermonenctf. 
uiaet inaquofa fic in fcto ap *' arraucrut _t flbfcoitcrent 
paruiribi:ttti-crcmbirtU5 laqueos : -irerut qs -i-cim 
tcmtua.glojifituam ' tfi eofr crutaiifutiiquitattfK 
metioj ett mia tua fupbitae : Dcf crrrut .crutatce fctunmo, 
labiameaUw-abutte^ tc ** cccbetljomoaftjwaitii: 
bcnc-icamtcintoitamca: . i et ejcaUabituc WP agiuc 
notnine tuo lcuabo man* mc paruuloi? facte funt plagcco 
ae. icuta-ipeetpingueDi rum:*innrmatefuntconria 
ttcrcplcaturaiamea:.lab^ coeUngueeojmS- 1 oturtan 
ieejcultatotelau-ab-toeme funto.equitoi-ebanteo0:« 
om. imemojfuituifaper timuitomniel)6 H tanmi^ 
ftratummeumin matutinie ciauerutoperat)ci:»factan 
mcDitabo;itc:qjfuiftia-iu= inteUcjerut--*- ctabitmin 
tojttneue- tintKeiamrnto bomino*fperabitinco:tiau 
alavtuacuefuitafjoa-tjefit -abp-o.erccttcoj-e. ;> i 
ania.mcapofttc:rn-fufccpit ciaP n - 3-imozeimnmp 
Dcjctcratua 1 p&.tieroimuv pe&omincanimamea-* quatta 

f* tDeatbimmuBDctiBin nutnbicenM «necrterne. 

mua tcomme caro «cniet. cttenommi cius: CateS 

O craa.mquofpieualt.ert lauoicme© icitee «S 

fopcrno B: ct.mp<etatib'no s nMiarntoVt afe 

BtiBtupjopuiabcrisw ea= tttu6 1 nctoirhitiB(tt P m?^ 

tueque-clcg.ll.iairupr.ftiun lUWIWwKSK^SS 

l,ab.tflBitmatrt, B tuiw & ta aDozcttect vmafiaT. 

plcfa.munnbon. B bom-tue: pralmriWcatn P „7iK b, e 

finctu clt templu tuu mtra= nite » toioctc ooera t^'LJ 

bilcmcquitaftt raubinos WM0t«(niSft«?v tei T |s 

mS uoitcrpcB oim mSS^SSiSSX^ 

finmmtctKctmmarilonge «nT>a/infliim<iwpcSbflr 
1> «patas tnontee t tmtute peoc : ib. lctabimKtofi 
n.aatnnm.Bpotc-t.a/ i ?tuto. mI) r.atur inSfttaffii 
baeptofunD..mar.6 : ronum ctcrntl/ocuit «jb,S™ 
fluctuuc.. urbabumrge teBrerpiciunt: qnZfiS; 
tCBrtt.met.utq... bab.ta t tet mm craltctur tn fcSfe 
m.noB»Ggn. B tu.e : ci.t9maJ3 cncmcitc «etrafflS*. 
mtuiict berpete Delectabie. ct auoita facfte w u.'!"; 
vJ uitalt. fra . icbimfrt ca: ciuij. u pofuftaiam «? r f 
tuuit.pl.caft.toa.pictarcca. abSftam"Se2 ftffiff 
loHtf MiRpfttn cft aquis tione pcbce mcoau aSL 
paraa.c.b.. .llo? : qm .ta eft bart. „oe Dcus ioje noK 
Jpatat.oc.mY_ luoennpK mmafti.ficuteramtStw 
b;.an6mtt ttplica gcn.inma gcntfu ntmr.tt, „™ „,»* 
ca«;.n!hll.c,Di)s Oletab.E um pofu.fti trmulatfieS 
sammanB ceDiccs coio fo noftro : imporuiftiuoftsfu 
ncanm bcn.gnuat.B tue : ct percaptta noftra* ran f, 
camp. tu. rcplcbutur tobcrta mue pcr . B „e * aqua: * "ou 
tW mgucfccntfpeciora^ rifti „ 0B i rcfr.gcr.il. ntro 
fcrti; tCEultattonc collce atci bo in oomii tua t liolocauftis 
jcmuA nDun fut artctcB rct>t.amtibibotamca<qu Ct i, 
ouiBiMlle68biHtD8btwfru ftinreruntlabiameai tio' 

jfcriaquatta 

cntumettosmefiiintribulas firianti fitutfluftretaafatie 

tionemea Mocaaftamebul lgni6:ficpcrratpeccato*eea 

lataofferatibwfiinccnfoari faricbd. «tufttepulJturri 

cttK:offcratibiboacenit)it qcuttnttmrofpcctubcuttict 

ris. Oauteaubitetnarras lcrt£turinlcticfa < atatelio 

bo o?0 $ timctisben : $ta fe* pfalmfi Dicite noi eiusiitcr fa 

citaicmee Hbijimoiemco riteriquiaftfbitfupoctaffi' 

damaai:*c*ultauifubligua tonenome ttU Hipxttatcir6 

mca initUatfftafpcjiiro* fpcctuciu6/turbabfitura& 

tKtneo:ncjaat>iett>n0 Q}0 ricciiiBpatri6 0?pl)anov:ct 

pteteawaueiuittieusitattf iubirietjibuarfi l >eueilo(0 

bittioci Depwfltoiemce i't (anctofuo : bcus 4 int)flbit&> 

nc0irtuet>e 9 cinejarnomtozii refacittminsmoiieintiomG 

tioni mea : * tmam fua a me Q-ut cbutft tointtoe in finfi* 

• pfiulm* non iftDcpttiU tubinc:utnilttrr coeriuicj&= 

inoOifl. pfirtiwiw.UW. Cpcrant:quiljabitattnfepat 

•^VftjgmifereatnrnoOri? rftfie. Ocuecfiecjrcbcrcriaf 

rV^bcnrticatnobtsiiUfwct cohfpcctnpoputttm.-cnctta 

tm!tnmfaauipernos*tmfe firceinticfcrto crramota 

rcatarnri ' itcognofcam*i eft/cteitdibiuiHancrntafc 

tttta toatua:inoibu0 gentfc cic bef fynai:a factebcitfrflct 

bus falutarerafi O ofitcanf viuuiamtooIutariS fcgrcga 

ribipopuUbc?: cofitratutri* fnebcuebecetiitati tue * iffc 

inDOPaU0& l>ctentut*qc matacft:tut>ctoperftriftiri 

ilrent Gentee qm mtnrae po « nimalia tua babitabnt i 

nnio0mc4tate:»gcute6i«t taipaaimburcebietuapa^ 

L^rimffCfifitcanftibipo pcnbeae.* ftsbabitbetba 

iroUttcuetfifucatuttibi ppH cuagcli?antftms:t)trtatemt: 

omncfi:tcrrabet)itfrnrtufu= ta. fejctjitratn nfleettMe 

aro t^cnctncatnostic^tens ctfttfpcriribomuebiuiljm 

notterbcnetricatnoet>cue:tt fpolia ^ibozmiatisitctnie 

nutttatcuomesfines tefte. t>foetltto6ipc?necotum!>cDe 

jcurgatDc* *«■«*"• atgcntatc:«poftcrip»bo?fi 

t -'- % triff ipcntur iimiri ei*: ri*in palloze auri, n nm titj- 

ctfarjiantcjuiotierilt cfiafa fccmitceicfhsrcgcs faperca 

occi 9 ^ OutDeficitftm^c niue ucalbabunfinCrtmon: Joto.mT. 

mtWmfiavfotatn 5s ftu, jmcipestababnecBea 
oMdatasmoMpigntt: tot «mrp^cBjabntan.a» 
qoib forpicaramt montca eo* ttaes neptalim. anLfi 
agulatoB.<n onsmquobft b» *nw te/mnitaM h£ 
placiram dl beo liabitare in bwsrS opeStSft 
eo:eteni bominu« liabitabit bi 8< ■ teBnStSfahfa? 
mSMOM «rrusbeibecem faKhSCZfc 

t.um:JS B .nei fl mf l ..,aufa= &nSS&£5Z5T- 

«o urab.uWtumcepi ™■SpSS5^?SS , 

WcapouitateraraecepOhfo » 8 «K£K 

itainnomimbus. teninfi gentOii uXUmntMSM 

crebcntre:i!, 8 bitare bftmbe KSont/ffiS ffift 

um enrtietusbfebiequo e W rSpomSe?m^ 

ttoe: jfperumitcrranetno nus eiuo beo * ^mSSt 

010 brae falutarln noftroit» taraatetei^irkii.^^f 8 

raenofhrbeu» taluos fa. J falXfi XE 

rimbi:» bnibfii critus moj= 0« £um aK XEt? 

tta. tintingoarpcBtimB tatetn et foiMm*h.«« «,.? 
mfangamdnigimanBtuo OmltaSwSS&^S 
tumcnmmiciGabipto/j i eiapatri Sn«rttnJu 
Jm.nt.narcu-uBmoebe^ nebuittoomtao ^K. 
greff«8b«mc.:rcg<8 mei cj «> toitammcamannanaSin! 
mfancto jcurneruntp^ bi. . i&ofafotacE^ 
= nu,nct, pfallennbuB: mcaa in Tofpectu $£ fmn 
m mcbio muennnarum tpm c. fi jfet ntftefrai&ta 
pamftaarnm ncecIefqBbe^ «pUwtaMincnnm,' 
ncD,n,cbeo:bommo bcftmtf f=i wabSrtS 
bueifrart. bibeniamiabo ^fferew mribe»MS2r 
ttmriw: inmentf* erccf; , * BW^"B5» 8 10 11 12 


-i 
fttfk 

r..« M M.ifim aR.iabia watobotabifWr.Ofimfct 
fp0n i JS?rei Wtt tttea mioabfitatmcrfatucr^ttu 
^JSSfSSSaSfe» *• pctipfoBicri.etonabit Vo 
TZZ' uSSS T minuo mMcabft B»M 
'^Tanitcoi mtS inbo ctbabit impetmtcca fuo:rt 

sss«@S bats 

bft ""S2SK manuoimSoTobctum^ 

«SSSS& Wff ~,MKS: 

ruBfbztiumfupcta^n.itn Qmnl traucrutaiij 

firmi accmrtt fi* w*«e »« ^ at) aiam mta 

plctipmte p» P» n *"f «S . j nfittio fui liwo 

«|p«f2BaSSS Boftawi: *nonc[Hubua<« 

tont J U f^SSSliSS* * ■' cniinaltttut.inemat.0: 

plurfmoe: «<l<" mtt " 0B 5 9 o cttC p Cua 6t>cmerfttme ^ a 

Uatftlio6.Waft.Oo f KP«» g6 raurcfttcfjlt 

minusmoittficat rtmmcat. oo 0cfccC runt ottiU 

BcDiuftft» mftroM rebaat. kwt mbcntitcum. 

|,umaiatt fubleuat. »ict u f, riJ 4 o6cft mc 

«a»rtfP tt ^" n SrfK «ais.Oonfoztanfutdpfr 
ftcrco;cet.gens paupcrc t gr lnl)nllj mci ,.u 

ssas«gs srrfssaas 

ss^sSS xsssssk quinta 

feDnertncbirfutftji ocoit ii utcis imp?opaiu mcfi ct 
amDaturfupermc: (imqnlt foruftonemea^teuetttiam 
reDcusUraei.am pjopter mea.incofpecrutuofutoo 
tefutaui omobiih : o^uit qui tribuiatmc:ip?operiu ec 
confufiofaciemcamR jctta pectauitcojmeuetmileria. 
nws&ctusfurxatrib^mcio: f* tfuftinuiquiftinr/eotrifta 
ct pereffrm*filijs mattis mee tctur * no fuit : t qui cofolatc 
a ift^clusDomuBtuccoine tutfnoniueni.e* tDeOctnt 
Wme:*opp2ofa2iacrp2obja incfcameafcl:* ifirimcam 
tiutibiceciDerutfueme^e t tauctutmcaccto.H iatmen 
operui in imnio a iam mea : fa cozu coia ipfts i laqucum : 
tfferttTeftioppzobjiumidji ctintettibuti6e0*in fcaDa* 
fltpofuitteflimenrumeum luino bfcutenfoeuiiauum 
caiufi:*factu&fiul!isipata nc\nDeat:*Dozfueo?ii tin 
bola.H Duerfumeloqucba intutua.f* ffuDcfitpeosira 
rurijG:Dcbatmpojta:*iine tuam:ttuto;itctuccomphe 
pfallebatquibibcbattoinu. Dateos.H iatijabitatio eou 
8 gotoc;oo2oiieintneaaDte Dcfetta :Un tabctnacufeott 
DrieitcmpusbnplarttiDcus. nonfitijinljabitetn inque 
nmultituDinemictucc^ tapercnffiftiefccurifut:*fu 
aoOimc:mt)eritatcfaiuti0 pcrDolotftoulncm tncozum 
rue.HripemeDeiutotitno aDDiDerut.H PpottciniiSta* 
mfinjarUbetamcabiiis <j «fueiniqVateco;u;tnoin= 
oHmume:*Dcp2offiDi0aq trcntiiufticiatua.o eieanE 
nim.f omcDemcrgattcm Dcltfuo biuentiu:teuiu(h s 
peitasaque/ncqjabfozbcat noicnbatur.H aoffipaun 
mrpwfuDft ;neq? tugeat fug ct Dotfs: tolus tua Dcus fufce 
mcpuicuflosfuu. f^ jcaubi pitme.u auDabonontfDci 
mr Dne qm bcmgiia euuferi cum eatico : i magnificalo eu 
foiDiatua:fcDmmultituDi= inlauDe.e tplaccbitDeofu 
nCnufctauonu tuarurefpi; perbitulunouellumiroinua 
cemme.H tnc8uctta0faci <pDucentf*tongula0.ti iDc 
cm tuam a pucro ruo : qm rri ant paupctco * ietcn f ; qucri 
pmojMocit^uDiincJL n tcDefubiuctaiatofa.o m 
rfnpcflic meeetiibcracam: c?auDiuitpatipcrcsDfis;it)i 

3)prerumuo0meo0cnfemc ctosfuoonoDcfpc^itjj au^ 
rfferte 

t>ctttfllumcdf*tctTa:mare* mc&emanuprttatojie:* i» 
omntareptfliaineie. O-no* inanuc6tralc$agcntw*fr 
niaraDe^CaluafatietfVon:* quf. OtntucopattfrianKfl 
ebffitaburar tiuitatcs tube. bfte: tmefpco mca a imito* 
^tinljabitabtitibuctbere* tcmca. intecofirmatusfii 
Ditatcatquirftea fltCcmen ertotcro:*e*etrcmarri0mce 
feruonieiU0poffitiebitca:*4 tue0,ptectoimcu0. * nteci 
fcdt&utnom2ei9ljabitabutt tatiomcafprtancp jftigium 
ea # pCiSmu0.lT<r. factuefumuUifotuatmttot 

TVEuefnaliinto^iumcfi tojtie. Hepleaturoomnim 
A-*ttcnHc:HficaD atmma lauHc:ttcante5lojiatuaro^ 
tttmtnctc«Wna. Ofirunnan taUicmagnituDinctua t 
turtteucrtatur: $ fitut ata* «ptjeiaeme in tpefenccrnrief 
tnea- ^nertatur retrojfu ct cti uefecerittirtus meamete 
mibefcat:qm*oluntttiicrjt reUnc{0tnc. a^itcrnttm. 
malft. Gucrt5turftatimcru mfctmnmtdjKf qmtufoiMe 
befcftcc: qui bitfitnucM eu* bantaiammcaeofflmfcccrt 
ae caae. Hniltcnt fletStut ftrtmfi. r> tceteetjcustjctrtt 
in tc oC0 i qucrut tc I ct fticfit qurt eti / pfr<f min, * copzcl^ 
femtjmatmtrtccebne: (Jbite afte«fi:q»n«4cripfat c 
aunt falutare ruttm Q&oc twneriSgcrfcamcttcWi 
rocamnpaupfu:bc 9 a&ttt aurflitimciircfpice. ofon 
uame. HMutojmni6«Ube t.araribcftciatBetral)entc6 
ratoimcu0C0 tnrtfiencmo* aiemcc:opmanf conntuone 
«d0« «-Hojtes ■" »nebe*i ctpttbojtcqinftntmalanu* 
*atutojinmmen intmtic. 5 ■ *t . « gc 1 aut fp ipcrabc 1: et 
dPtamicht ****** anqciam fup oemlauttf tna. 

nrntcbominefpctaut no O emefiannuriabittuflma 
- *- confontmr inctcrnfi:in tnam:totat>te falut arei rtiu. 
inOtdfl tuaUbetamef crtpe Ct ift uon ^snoutljrtcratt^ 

sSST P— — - ^^^SE^ 

um,ptectotf: 

tuntAjtfaluftu auu 

firmamftamiiKiutrcfastft nun W° n ™^°™3 
tncuestu. ctiBmCcripe waettofifiroretwtamtR 

QttfOtft 

m'um:beasneberdin$0mc. intoeUutttGcntuMabiafltl 
O onecflnnunriembjratrjiii latiafupertcrraO xietutfn 
ftium: jjencrawmiomni que bicbue ciustuihria t abunDa 
toenraraeft / otcuttatuam tiaparie:Donecaufetafluna 
rttufttriamraamrjcuetoftBi fi t&fiabituramaritjfmaD 
altiffima que feciftt magna = matc: * a fluminc tofa aS tet 
Ufl:De*q0fimiu0 tibiXI ua minoe orbis tctran U oiattt 
tasoftcnDifti mictji rribulati ilio #ciDent cttjvopee ; t int* 
oncBtnultasfmalas/icon^ miciciusterraiiget.B eore 
ucrfu0\)iuificaftimc:*Be a. trjarDe t infulc munetaote* 
bpffio tftre itcrum reDujifti rcnt: regcg arabumt febba 
ov.ti) ulnplicalhmagniru DonaaDDutfuH tab02abtit 
tenna rtiteconuecfue confo cam omnes rcaes: omnes trf 
laru*eeme.U amctcgoco tes fcruient eiXx nialibctlL 
ftrrboj nbi m toafie pfalmi; bit paupcrcm a potcnte • et 
bmtateruamDeus:pfoUam pauperemcui nonetatabim 
tibimnnjarafactueifract. to?.L> atcrtpaupcritino* 
Fnltnbimtlabia mea cum pi:et aniraae paupcrum fal 
tantaucro tibi: lantma mea uae faciet.B r fcfuris t inid=< 
qoarcDctmftu cDtlmgua tatereDimttammaseoium- 
warotaDicmcbitabirariu,; ctijonojabile nomcneomco 
ftmaraam:cumconfoutte* ramiUojB ttoiucttDabitut 
ttenn nirrint qut frfit mala ci beauro atabie t aboiabut 

# J™ U9 'L m - toiptolhnpertti»Dte«E 
•f) eae lubtrfumtufi i rcgi nc&fentct.O rit ficmamen 

■^bainufticiammamio tuminterrainfummismon 

tm.} utucarepprmtmim tium:fupcrc*rollmrfiipetlt 

miuihna- «paqfieBtuosiiu banum fraems emBetrW 

iZ' ««vwtmfiiesparf bunt D^ciuitnteficutfenum 

ppftjetcolleemfticia» uDt= tcrte.H itnpmeneinsbene- 

cabir paupcrce popuUet fife Dictum inlccula: antc folem 

uoefacicr ftlioBpaupcram: pmnatietnomceiu0*i tbft 

ctriumaiabitcaluniatown. biccntuc i ipfb o£e tribustet 

. tprrmancbittafoletaft rc:omiies S cnteemagniftca 5 

57«-W'? nCiB,lflrt 6«««W^ fibirtU6Dfi0Dc 

oneinUiefc?Det&wtpiuuia ueifracl:qwfamiturabai* 
folus* *ftcnet>ictit nomcn bant narrabo Gc : ccccnntio* 
maiettatfe etua in ctcrnti: tt ncmfiUo^ tuozii rcpjobaui, 
rcplcbiturmatcttatceiuB ots tjtiftimaba tot tognofcerc; 
tcrraftat&at 'fia. a <Ffto Ijoclabozcttatcmc. Qncc 
mietuDncinocft^tcciozcttu mtreinfattcmanuDci: » iru 
"jBuabonus. F 6 " ln0, tcllu$ain nouifTimiBeoium. 
f Jlambonusifrael&e 9 : ^&utn.pptetbolospofut: 
^%i6quircctofuntco;Df Qi cie : Ociccift i coe Du allcua^ 
*%atpcnemotifiitpciX6; rcntur. Qwmobofactiuu 
pcnccffufi funt grcffus mei. inbcfotationc' fubito Defccc^ 
^eiaui fuu tniquos:pac? runt :pcrtcrut ^pptcr inite 
pcccato? tortcns. Qtiano temluam clutfomufut; 
cft refpcetuemozrieoju:* fir gentiu bomic i ciuitatcrua; 
mamctfi in plaga co? . ti imagine ipfo? ab nidjtlutts 
labojcboimnofunt:* cttl)o Digee. auiainflamatiuft 
minibue neflagcllabutur. cojmctttrencemeicomuta; 
%cotcnuitcoefugbia:oeti tifunt:«goab nicljilurcDa 
fup|ini(jtatc*impictatcfua ttuefumtncftiui Qiumc' 
; lobntquafictabipeinui tumfatrueftiapubtciiego 
tafico:n:tranfim'itinaffettu fcntEtccti. tTnuiftimanum 
coxbm. 'ogitaucrutilocu fie*terameaiiitoolutatctua 
tifuntncquttia: tidtatemin l>ebusittimc^cumgu»ia(u 
ejcellolQcutitut. Hjfuerut fcepiftime, f Wibcnimiduc 
in celum os fuum : * lioua co in cclo : ja te quibtoolm fup 
rrtctanfwitinterra. toko terra. Qfccitearomcaicoj 
ucrtcf ppfe mcustjic: *$ic8 meum:bcu0cozbismei*E6 
plcniinucm?turici6. ^ltu meabcueinctertui. ^jecce 
tcruntqiiofcitbcue: *ft?fci qui elongant fca te penbut 
entiaiuer.cclfo ^tceipfipec pcrbiJHttiosiStozmcantabe 
cato?c0ctabubantc0igctb: te. <^uAi autablu:rcrct)fO 
obtinucrutbiuitiao. Htte bonumctt;ponercinHnoiio 
^i/crgofinccaufaiuftificaui fpemmcam. (l tannuctetn 
coz mcu : * laui inter innocen omneo pbicatjonce tuap; ; m 
tcemanuomcao. nttutHa pojtie&liefpo. p9 ;!" 
gcHat* tota bic : *caftigatio ftqnib d«»b «puuwm 
mcainmatutmie. ^bice* ^ftnem^rat^ruroytu' ■ qumta 

I fopetOKspafeuetue.m c* mitn efmpprYse%opuro 
moz efto cogtegationts tue: ?5 ubituprth fo ntcs * tonctt 
H qiiampotreoiftiaaiino. te tesztuficcaftifluuioBctlfan. 
ftemdh Dttgam IjcreDitatis r?uusebiesnuaeftnortu 
tuc;mone fponmquot?abi; fabjicatuses aunnc**folent 
tafttineo. i.euamanustu* Hufcnfho^rn-minosftc: 
as mfuperbiaecozuinfme: eilatem *ber tu pfalmaftiea 
quamanwltgnat*eftininu* m «no^eOolimuBiimiWnt 
tUBmfancto fj tglouatifut p:operauitbno:*populusin 
quioDwuttenmeDiofolen = fiptcnsineitatiitnometuum 
mtatiBtuc. O ofuerutitfia netraDasbcfrnsaias f ofc= 
ffnafuatigna:motognoue tcntestibntaiaspauperutti 
* runtftcutmcritufupccCums tuom neobliuifrarisin futf 
mumj uafimfilualtgno? fl cfpiceitcftametutuu'qi 
iccuttb^crciDctiuianuaeci* rcplcti fut quiobfcuratifunt 
mioipra:infccurietafciaoc tetrebomib*mu|ratfi.o e 
icceruntcam. T ncenDeeunt aucrtarurljumrtisfaemscfi; 
iffni fanctuarm tuu m terra : fufue : patig * ioua lauoabut 
pollucrunttabcrnaculiino; nomcntu&murptfbe^iuDt 
mims tui o irerfit m coiDc ca caufem tua/tnemoiefto U 
foo eognario cwumfunul: (Jc pjopetio?ii ruoc :eo» quc ab 
fcerc faciamusoCfl Dicb fefbf infipicntc funt tota Die. oc 
Deiarcrrii ignanoftrano obUuifcattsboccfiinimicoiri 
toiDmi^anonea^pljcta.-f tuoxff:fuperbiaeoi:<ftcooe= 
nosnocognofcctampli^af runtafccnbrtfy lotia.*n< 
qucqiioDfimpioperabitini £luabomistt*irraeL i Ttt 
micus:imtataDucrfati9no. ifracl. ^raimus.irfud 
metuuinfine. atqoauee r-Yonfitcbimnttibibc^6 
tis mann tua * bertcta tua: VJ. fitcbimur : =* inuocabi. 
oe meDiq fmu tuo in ftnem. mus nomi tuum o arrabi; 
'CusaiitrcinelhrantcQfi musmirabilia tua:cuacce* 
fuiattperatuscfalutfinme perotcmp^cgo uKhcias itiDi 
Dio tcrre I , u cofirmalti itoir cabo r; tqucfacta eft tcrra ct 
tufcrua mare:grnbulaftua omnesquiliabitatm ca:eao 
pitaD;aconruflqtiis ttuto confirmauicolunasciusi > t 
ucgimcapitaDwc^onisiDfs rumquisnoUteiuiuc agcrc: 


JFeria ct MiwvOtibM noHtc e*aU 
tarecomu. 1 1 olitcejtollcre 
m aituiu cojnu \)cft.m: nolitc 
Koqui abucrfuo ocfi mujtatc'. 
uia ncq? ab ojufte neq? ab 
occibcnte ncoj aDefcrti0 mfo 
tibus:qm De l> indftf. n nc 
Ijumiliat * liuccr4ltat:qzca 
Itje in tnanu bftt tjim meri plc 
tt*mtrto muuliauitcrljot 
intjot/ tocrutanu? ferei*non 
cft crmantta ;bibcutrr co 60 
pcccato^es tctre. Mgoautc' 
nnnficiabomfcculfi: catabo 
DcoiatobM toiaco^nuapcc 
ratojm c6trmga:*eraltabun 
lurcomuatufti. ue.lrrD. 

Y^otusmiuoca Dc 9 :tn tf 

Ju/taeimagnunotttfei 9 . 
f| tfactusetpacclocuBCt^: 

ctliabitatiociueifpon. 1 bi 
tofregit potcntias; arcii (tu- 
tumigiaDitt* beUti. 1 llu= 
mtnanstumtrabilitcra mo 
rtbus ctctnie:ttut att ' funt 60 
iapieteecojbe.i omuerunt 
fonii fuu/* nicifil inucncrut: 
ofttoiri Diuttiaruimanibu© 
fuw. m bincrcpatoctuate 9 
iacob:boimitauctnt qtu aftf 
Dcruntequoe. nicrribtlto 
C6*quisrcfiftcttibi: crtunc 

(rarua r 1 ecdoaubitutecifti 
iuDiciii : terra rremuit * quie; 
utt. ume^urgcretiiuDicio 
btue :t)t faIuo6faccrctonu?6 manfueto0 tertc . o. * togt* 
tatio Ijoifl tofitcbirur ttbi:»rc 
hquic cogitationiflbictnfcftfi 
agcttibi. o ouctcircbtiite 
DnoDco\)fo:oifi6<iinrniiru 
ci^afferriomuncra. - cmbt 
li cr ct d aufcrt fprfi piicipfi : 
tcrribiiiapDrcgcefrc.i lla 
Jnifraclmagnunoraf 
tP««n Cuc9Deu0.fi.Urti 

aocc mca aD bfttn dama 
ui:toocemcaaDDnict 
inrcnDitmicl)!. nDietnbo 
lano is mee Dcti crcjfiui mani 
bu9mci0:noctcc6traeri»no 
fiiDcccptuo. t cmuttofota; 
ri aiamcamemo;ttiubei*te 

lectatuofii: *ejccrcttani0fu * 
Dcfccit(pu0mcu0 H nttcipa 
uertirtjigiUaeorulimci: tw 
batueftiinoftiiocaf. 1 
gitauiDtc0anrtquO0; *anos 
efrtO0im^tcl»abutH tmctji 
tatti0ffrnoctccu cOjtDcmro: 
ctcrctcitabarf fcopcba fprii 
mcu 1 1 uncjDictfrnu^iicict 
be?:autn6 apponetbtcopla 
cuioifitaDlmc h utiftncm 
miamfua abfciDet: a gnatio 

ne mgnarioru?. h utobUui* 
fccf miCcrcriDe^ : autcotinci 

bit i ira fua mia0 fuas H t Di 
jci nuc ccpi :i>cc mutatio txrte 
recrcctfi. Ui cmo^tuiopcrn 

oni : qi inCoKro nb tnitioim 
rabiliutuof.utmeDitabo; 

qufofa 

moibji0opcrtb*tui'B:»t aoi tafaterc cAfmje fufe : foteo* 
n£nufiit"ru(8wrccbo;.oe cjnorcataeneratioattcra i i 
u8mfctotoiatua,fieDc*ma= Itjqulnarccntuf ctwirgciit: 
tmneficntDcuenntucBDe* etnarrabuntfittjefme. n t 
nnifansmimbilia.t; otate ponantinDcofpcm fuam/ ct 
«(hipprifl birtutetua/reDe* no „ obliuifcantnropcrft Dci: 
mtlhmbiathiotiiopphntu ctmanDataciuB erouirant 
mn:filio6iatobtiofepb O t OcfiatficutpatrcBcojum: 
Deruttcaq DC toiDrrut tcaq gfneratio piaua ctcrafpcraT 
«timucftutiitbatcffitabpr 8 eneratio que non Dirctit 
B.ll) ultitnDqfomtueaqua coifuum:ctnoncft ctcoitUB 
fii:Docc"DcDctiit nubce H tc cumDco fpirtttiB eius. p M 
mm fegitfc tuc trafcftt : bor. cffrem intcnDcntcB ct mif tert 
tomtrmtujtrora. l llurcrnt teBaremmronuerfifunttDie. 
clioiurcatiocsttie ojbitcrre : belli. o on cuftcDicrunt te= 
jmiotaT^trcmuittcrrain OamcntumDci: tmlcacct* 
mari biatuact&mitetucin nolucruntambularc.« tob 
a48multifl:tDcftigiatiiano littTunt bcncfactotum cius: 
cogiioftcnf . u cDuriftif.cut etmirabiliumeiuequeoftcit 
oiirBppfmtuuamamimov D.teie. n ozam pattibuoco 

S"' r &s - , "' Dn - tum fent mirabtlta in tcrra 
^TtteDitcpplcmcuBlcgc? eeppti:intapotl)aneoB. i n 
ri meam: tclmatc aurcin tcrrupitmare rtoDum eos- 
torammtfbaoiiemci. pe ctftatiiitaquaequariinbtre 
naminparabolieoemcum: « tbcDniircoBinniibeDici- 
loquar.ppoftttoncB ab initio ettota nottcin illuminatio* 
uataaubtumr?»tognoui neipiB i nterrupitpctram 
muecartpatrcfnoftrinarra in fieremo:ctaoaquauit eo» 
ucrntnobte.i : 6ftmtoccul= toeiiitinnbrrromulta.fj tc= 
tataa&lne eozu: t gcncratio Durit aquam Dc pctra : ct Dc= 
nealtera. n arratcslautte Durit tnnrpfluminaaquae. 
Dni * tmtutce ciue : tmira ■- R tappolucrunr aDliuc pet= 
biliaciuequcfccit.H tfufo= tareci: in iram ccriraucnint 
tauit teftimomn mtacob:ct cwclfumin innqiiofo. ft tti 
legcpouiitm tfraci.a uata taucrtmtDcum ico;Dibusfu 
niaDflmtparnb»noari8no= fertjtpctefftcfcneanimnbiiB 

3Df| fetta 

fuie. h tmalelocutifuntbc runtintoanitatcbieeMifuct 
mo : bitcrn t niiquib potecit anni comm tn feftinationc. 
htitG pararc mcTam in ncfee ( l u? ocnbcrer cos quctebai 
to CLffipernuTitpetrafflu uim*rcucrtcbatur:*bitani 
jccrunt aquc: * tozzcntceiun lo tocmcbat abcu trcmc- 
fcauerut. i> nquiD * panem mozari ifunt quiaDcueaoiu; 
potctitDarc:autparat* mS^ to?efteojn:*Deueertelfufirc 
fampopulofuo. i DtoauDi* bemptotco.zueft. H tbilttc 
uit D ne * biftulit : * ignie acc? runt eum in oic fuo : * imgiia 
fuecftmiacob «ira Dciafccn ftwmcnririfuntei. i ozaut 
Dit in ifrael <X % noncreDiDe coiu non cratretttiencowc 
runtinbee: necfpcraucruti fiDeiceljabttifuntinteftamJ 
falutariet* H tmaDamtnu toeius ' fieaiitfmiCcricoig 
brtmeDefuper: tianuaeceli tpzopiciuefictpcccaneco?: 
apcruit. fltpiuittllie matt etnonbifperDetcoe Htabfi 
uaaftmaDucaDu: tpanf cc* bauittn aucrtcretiramfua: 
liDctuteie uanem angclo? ctnoatt^bitoc^niramfuam 
mabucauitt)6:cibariamifit HtrecoiDat 9 cftquarofur: 
cis xn abubatiam o ranftu^ fpfte toabene t non rcbicm 
lirauftrubecelo:»inDu,riti» O uoricnecraccrbaucrfncii 
toirtu tc fua affrieum. H t plu tn Defcrto : in ira co ci taucriit 
itfupercoeficutpuluetfcar cumimnaquofo ■ tcoucrfi 
nee:t fieut barena marie too^ funt* tftaucritt Dcu.i fanctri 
latiiia p^nata H t ceciberut ifraelepacerbauerfit Oofiit 
tnmeDiocaftro^co^:circata reeo2banman 9 eiue:Dicqua 
bcrnaculacozu R tmabuca rebemiteoebemanutribula 
iicrttttfeturati funt nimie/ tie ^itutpofuitincgpptofi 
etbcGbcriueozttatrulit eie: guafua:» 4 pDigia fua irapo 
non fut rraubati abe&bcrio tlianeoe H ttoucrritin (an* 
fuo H Dliucrfceeomecant i guineflumtaeoi? : * imbzrs 
ozcipCoi;:*trabeiafcc?bitfu co2tinebibercnr ifiticoe 
percoe. Htoccibit ptngues rpnomiatcomebiteeBMr^ 
cozti :ctelcctoe ifraei impebi nactbifpbibit eoe. 8 tbcoit 
uit f nomnibueluepcccaue eruginirructuecozum : tla* 
runt aDiiue: ctnficrcDiDerut bojcecoziilocufte Htotcioit 
inmtrabilibW. Qt^btv ingranbine&meascoium:* ! aninta 

moM9co?in pininfl 8 ttta fl trcpntit tflBematrrin* fe 
DibltmanDiru uimentaeojr: lortabetnamlS fufi tobi »abi 
npoucffimtftovwitOtlft tauitinbotmmb?e ttraDi* 
meosiram iDtgnationtB fne Ditmcaptiuitatftjirtnh? co* 
moignanone et ira» ittbala tam:» pulrfnituDinc* cozu iit 
tioirf: immiffiocB p angdoo manue inttnief B tconelufit 
tnaioB. Uatcntfemitetre inglaoiopopulufnam:*^ 
fuetnopcpcrntamtntcaia teDitateCtta&teuit uueneC 
rumco¥:»iiimetaco?imoj eojucomeDittani8:ttoirgic0 
tccotlufit ^tpcrcaffitome «mimnofuntlamffate - a 
pnmogemtii m terra egiptt: certotes comm tn crtaDio cert 
pjimmaBoiB labotiBcoij in Derunt:» tjibucecmnoploia 
tabernamliB rt)a * t abfto batur. <-■ t crrttatuB etamf» 
litficutoue6pprmfmi:et|fc 6mmienBbonHnu8:tan$m 
DuttteoBtanrpgrcgeMDcfet: tcnBcrapulal^atjino Htn; 
to. * I 1 tDunteoB infptnnb' tutTit immtcoB fuos tn poGc= 
ttmnerat : t.imito« eopope i^aupptobjmfcmpircrmT 
ruifmare.HtmtiuritcoBm n C Drtrt ( , B . -ftepulittabct- 
montftanctitifatoiB foc.mo natulti lofepl) : t tribfi efeent 
tcmqocTaffJfiuitDerfcraci». noeUgit cDdcgictribiiiu 

?<£u J!E? "" ttrra ' nra= rt tetnficauitficutPmcomiV 

SfT 1111 '",. "' 9 H tlWs «"nfanrtifinnfnum.intcrra 
O(tarefrt.tiiitabcrnamt'co= quatunDanitiTcctila «tetc 

tnm:tribuBifrad. Httcnta gitDaniDfcruumfuii tfuttu» 

S!«^ rbaucmt J ,, ? m «'*f»«»««B*»otiin: ttpoft 
mttf n:f tcliimoma cfno cu tttantcs accrptt cum afce 

«ffi t# H ? aucrtc ™ t fctt teiacobfcrnufnu:»ifraclbc 
nonfcruaucrutpattu:t|iiem reDitatcTuam * tpauitcoB 
aDmoDupatrcBrotnfpnucr. ininnotftiaeojDia fui:*im* 

S. , ■'."' pma ; na * W««*«w manuii fuarii De« 
totitaucrntciimfollibuBfu= Duritcoo «iloiia MEnes 

mirfiS p?l ,bl,Bfu,BflBc; Dciib^ faciBmirabilifl.ann. 
iiiiKanonCen.jjiiofaiifnjnt. aftiopict». «»«. Uujfmt Wttfymm ao Y| cws tenctunt tftceitt 

fenjj 


nW)rt«K6cgittalDfiTraci 
^f^^^ 

•o 10 11 12 
■fnte ttylu fctft ftu: pofucrfitfut ctjJjobiatirrftf tfabtrc Q<» 

?ufalc^npomo?cuftoDiam. autpprstuusctoncspafaK 

l) o fucrftt mozttcina fcruop tue : coutcbimur trtri in fcf m. 
tuo^cfcasttolatilib } cclitcar l n gencratfone * gcncratio 

itcB Crro y ttiozu bcftits tccrc . ncm : annunciabimus lauac* 

f( ffuDcriit faguin? ipozum tuam. ^fatmus trnt. 

tan $ aqu* f nrciutu bicrttn: f^\ ut rcgts ifra cl intcnDc: 

etnScratqutfcpeliret. atti V^quiDcDttrtstjetatouem 

fumusoppzobzui bictmeno iofcpb. ui&Desfiifidienij 

ftcis: fubfanatio tilluftotjts bin:manttcftarccoia eptuai 

qnii eireuituncofunt. U Cq bfiamin * manaffc 1 1 jccita 

quo&netrafcerisinfirtc^acec potc , tiarua*t>eui:totfaliw& 

tettirtoelutignis^euistuus. tacias nos. ctts conucrtc 

H ffuDe ira tua tit g&cs $ tc nos : i oftenDc fsutd tua * Cal* 

n6nouerut:»tccgnaqnom2 uierimus«i > ficDc^Dirtutft 

tuumno iuocauernt. J. jtco quonfq; irafccrte : fae ozatio 

meDcrutiacob:tuKtiemsD2 netnfeniituuu ibabisnos 

folatterfit.t > cmcmincnsfi panclactjzpmarii: tpotti&a 

quitatunoftra^anttquaru: bisnobts HactvzpmisimcTu 

rttoanticipe^tnosmtctuciqz ra.i* ofatlt i tto i co traD trtt 

pauperes facti fttm 9 nimis. ortftoicinisnoftris: f fnimiu 

« uiuna noeDcusCalataris noftri fubfanaucrfu nos 1 >t 

nfis^pptergtojianomts rui uettirtutue6ucrteno0;«ofc 

DncUberanos^ptci^cftj Deftieu?ttia*falutcrim* 

pcceattsnottris,4Jpte^noraL• neaDccgpptorraftulitti:cte 

taum.f > efo^teDicatingcti ciungcnccstplataftiea: ntr 

bustobicftDeuseo^tinote- itincris fuittiincofpccruci 9 : 

fcatinationibus cotaocalie ctplatathraDiccsri 9 *impic 

noftro tj Uiofanguinisfcr uitterram. pcruitmotts 

uortituoij $ ctfufus e:itroe; tombzaeius: *arbuftaci»tc; 

ati cotpcctutuo gctmtu6c6= DzosDci H jctenbitpalmitrc 

peDito^iarimmagniruDi^ fuosfcfq?aomare:ctt)&]?aD 

nembzacljqttii:poflribcnliof flumc^ppaguraeP.U tqD 

moztificaro^. 13 treDbe\)ici= beftrurtftimaceriaei*:** 

ntonoftrisfeptultiinfinueo DemiantcaofsiJ jitcrgreDiij 

rum;imp?opcriftipfo?quoD turtoiantH ptcnnmauitca qtitota 

«pft6cf.1na:*finptariefr= mm oommiwqaaawrmi 
tusDcpaftuseca f;caaWt Bnat02omnium&wm«?i?. 
t..tn rfiomerc tefpirc be ccio cWS23S5S£2 

perficccaqna-piatamttmc; p;inSpe 6 E nSm^faM 

ra ma : * fiip. ftlm boie qui co in mari nibtn i «h»m«« iS? 

«™f «*. '"cnfaigmet «T4S&JSgSP 

fuffo!ra:abmcrcpatujnetonl fcntamMaMam* iW: 

«.sru.pcr.but. h tottnan* ratuabrXinXmui : 2a2 

toafupet to.rn Dcrtete n.e:et in mwtnmn^Kattii ? 

fuBfilm hoisqne cofirmaft. cumtiniimttim* inrmtuiL 

«tt.fi tnfi 6iffe6.m'a fcto* DineaiiemcErmiH ^0!° 

nificabiBnos: fnomemf, i„ fanofmS" ffffiffijSS 

uocabimV neDc*birtutu amwctuozmXtiX 

c5ucrtcnos: «ofiocfactftua paiamiinSttS^ 

«fruuierimVria i *> ?0 anmaatStf^V^ 

pfcius efto pctis nf .8 Dfi. "' ufi Sw^SkSLE 

«auDcbut labia mca cii can funt abVKmeotoffi^ 

toucro tujijw .«ania mea r > i m miminn? «f m i 

* 8, " ua ' Injau8.a.«c6 «a:implebitur animftZ» 
Bcmdn lcttfia falutarismi h naajnabo maS m «?' 

&MEBK5& rStS~ 

QanicmusBominogiot, S^tSBBSB 
V^offcnimhonoufitatus lieattp laubabilU i» S 
cft: equu i afccnfotfp^imt m.ta bl, mS 

mmarc.i ommoomcaet tuam:*fteuota« t«s^r« 
lausmeaBoimimsjifartuo r > attofcfwto{S-2,nSh 

us mcus ctgionftcabo cnm: eumiit tottitubmcfiia -ao h« 
bm patns mc. «eraitabo b.taculf. fctm tuum ' a ?r£ 

£> iitii 


^uUate bco atmtto 

rinfo:iufaaatebra 
iacob umttcpfal 
mumfbatctpmpa -ftxi* 

bctftt populf * ttarf fut :tolo= 

resobttnncruntbflbttatozre c 
pbiliftom. 6unceonturbati 
fntpzinripeecbomirobuftoe 

rnoabobttnuit tmnoKobxi* numrpfaltcrmtocubtimcp 

gucmtoeeliabitatozcodia^ tbara i inccinatcmiwomc: 

naan. Irruatfupercoefoz* matubaunmftgmmcfblnt! 

tnibo*pauoz: i magnituDic rarieocftre Qjpzcccpttiuf: 

bzaditjtui. t tatimmobilee tacteft:*iubictuDcoiatob. 

ouafi lapie Donec tjtranlcat i eftimoniuintofcpbpofuit 

ppmetuueDfte:bonccBtran fllub/rumcjciretbe tcrracgp 

ftatpopulufitauetftco,uep)f pri:Un«uaquanonnoucrat 

tcDiftt introbuccseoofpla auDiutt ^iuerritaboncW 

tabioi motctjcrebttatifitue: bozfumeitie: manuscmett 

rtrmifTimo babitacto ttto qtf copbino fcruicrnt J n trtw* 

opcrarueeebnc ^anctuari lationeinuocafttmc tltbcra 

om tuu Dnc quoD firmaucct uire/f ejauDim teiabCconbj 

manus tuc : Dfte rcgnabit icf ro tempcftatteujbaui tcaptf 

nura*bUca. AngretTueeft aquacorrabictionie. JuDi 

cniemirspliaraoen currib* populuen^lcorcftaboxtt' 

ct cquttib 9 ciii0 in mare : * m tfrael fi aubterie tnc no cnt i 

butftfapereoebiteaqe tna^ tebeuerecee : netp abotab» 

ris tluantifradambuia* ttumalicnn HgoemfuDne 

tterutpficcu:inmcDiociu0. beuetuue tfeburtteDcterra 

i^tozia anginetcrnwDomi egppti:Dilataoetun*iptcta 

nu0retmabit*oltra iCan itUib tnonaubuutpoptP 

tatebno cattmmnoutt.P». lustnCooccmmcaiiifrfno 

lEauS 8 -• *•***- mtf bitmidii* & t Dimifi roe 

iUbctan feruiamue Dco no^ fctfm bcftberia rozDie coium; 

ftrotnfanctitatc 2&ene; ibunt inabitwfttomWuiff. 

oictuo W ** f °W a - fe* « PP^ 6 mcus fltibifTct mf : 

fcria w* tmiUitoziu ifrari fi in oijo mcie ambulaf 

©omuiumquifecitnoe^c fct. Vzonicljilofozfitaiitp 

nireaDozemus P* tDlcmre . coo cozu bumiltafTcm: *fog 

kj|3octefuracntce. tnbuiatcfl coe mififTcmraa 

tftoV Cwiltatc m WS- uummea. immiciDntmot tytft 

ttifantei:**tittpero¥fnfe 
aiia. 8 t tibaiiit illoe er, atii^ 
pcfrumcmi:?ticpetra metle 
fetutamtcoo. f»».Utw. 
\oi0 ftetitinfpnagoga 
A*/beo¥:inmcbio aftt be= 
osbfiubtcat O tyucii iubica 
tisimiitatc:* facicspeccato^ 
famftio v nbitatecgcno*pu 
piUo:hamitf * paupetem tu 
fhfictte. fi tipitepaupetfet 
rgcim:DcmanupeccatozisU 
bcratc. l efcierutneq*intel 
lcwrunt/itcnd)2teambulat: 
moiicbimf oiafu&amcta tet 
te ^gobiri&qcfri0:*filqejc 
cdfiomncs, Uoeaute"fieut 
IjotcB mojtemini: * fieut fcn* 
brpnnnpibuecaOctie ur 
gebCiubieatcrra: qm tuljr 
rrbitabis iu oibus gftibua. 
loya* i Cpiltatcbcoao 
imojinoftro M-CtifoUa. 
)eu6qut0ftmt p «««• 

Mioetitttbimctaeeafne 
q* topcfcatis ttzue . ' rh ctce 

imtmcituifonucrut:» qofic= 
nmttecttulcrutcaput up 
pooutft tuum inaliguauc rur 
comfu: tcogttauctutaDuets 
fuflfanctostuoe i«ruttjc 
mtc * bttprroam* eos Dc gm 
fc:m6memoKturnoinc , if= 
raeibltra. - incogitaucriit 
tmanimttcr fimul abucrfum 
te:ttftametubifpofurrfitra* bctnacula pbtuittom t ttff * 
maeltte. 1\ oabtagareige* 
baictamon » amaleetj: altes 
nigene eum Ijabitattbus ttjp 
tO . R tent affutttenit cu ilfc 
factt funtin abiutojtum f ilql 
lotM- aciUisGcutmatiiaet 
eifare : finit iabm tn tojrente 
fpfonO ifpcrterfitinenbot: 
factifunttjtftett^tette.tf o^ 
ne pjttncipco co? fteut o?eb :t 
?eb * jebce ffalmana.O & 
p|incipeBcoi?quitoijxrut:i|e 
tebrtate pofftbeamus fanttu 
atiiibei.O euBme*ponetls 

lO0\)ttota:*ficut(hpulaate 

facicmtoftt.^ itutignioqui 

t6butitftlua:*fieutfiamma 
^bureBtnotcs tapctfcquc 
ti0 Mo0 tn tfpeftatc tua :ct tn 
itatuatutbabtfleo0.1 mpie 
facic» eoi? ignoutinia;* qr£t 
nomcntufibneH tubcfcanr 
ct eotutbetur in fceulfi fccult: 
et c6funbatut*percat. O t 

cognofcatqutanom^tibibOi 
minu0:tufolu0altifrimu0 in 
ommtctra. psamiff. 

(~\ ua Dilccta rabernacu* 
^^latua boimebtrtutu: 
roncupifciuticfteit ata mca 
inatrtaoni. O ormcu*ra> 
tomea:cr.ultauctatinbeum 
biuit.tJ tcnipaffcr inucnit 
fibt boimV ctturturnibiiQ= 

b\: tobt tcponatpullo0fuo0. 


Wtatiafttabnetoirtatnm: qBfbictcrnfurafterfenota; 

rcrmeusfDcustne* Hcatt aoteictcnDeGiratntuaagfia 

quitritantit>omotuabftc:irt tionnn gfiationc\ i cusm 

fetulafccuiovlauDabunttc. conuerfustoiui&cabismwct 

X3eat*tou: cui*£ aurflift abs plebe tuaictabitur intc.v >ft 

tcafceYioncsmcojDefuobif DenobisDnrmfnmtua: tfo 

DoCiiirintoaUclactizpmarii i iutaretutiDanQbis. i f iiM- 

iocoquempofuit. Htenibfi amquiDloquafinmeafistr 

fticttonfDabttlcgiflatozabut u0:qmloquefparemiplcW 

Detoiiruteint)irtutf:DiDcbtf fuam HtQtperfnctostoos: 

6euoDco?infpon. t >ftete* etineosijc6ucttnturat>cu. 

trirtotu etauDt oion? meam: IX criitantf pwpe tunniw 

atirib* gcipc DC* tacob. w ?o enmfalutaretpfuis: totmlia 

tectojuoftcrafpicebcustfre bttctglonaiterranca. i i 

fpice tfacic tpttui. (X Jtneli fcricozDiaetVieritas obuiflae 

oic(rDtestma:iamistuisfu runtQbi:iulhriafpaj:ofmla 

«ermaia.Hlcgtabicct^c(Te tcfttnt, UcmasDetcrrao! 

inOomoDrimei:magiecpt|a taca:fiufhctaDeectopiofpf 

bitatri tabemacuUs pcto?. #t. HteibnsDabtt bemgm 

O. jtmtatnf toerttateDiligtt tatf:f tcrranofrraDabttmi 

Deus:gratiafglo:iaDabitttj etumfuu i ufttttaantreum 

mufM» fifiuabitbontscos abulabit:f ponetmWaam 

qutambulatiinoecntiabfte fusfuos. 
t)irtutu:bcatus l»6 qui fjxiat nciia Dftc aurcm tttam 

intt. «lo^iavan./Tufclus J-,rtocauDime:qmiop« 

atriiTim^fuE oemrra. ^-*e tt paupcrfumego. (J uOodi 

ncDirifti. f»« . uwcua • aiammea qm fancrusiMai 

-g ;encDtrifribomincterra uufacfcrufituuDcusmc^r 

l3tuam jaucrtifti captiui rantfmte < l > ifcrcretnciM 

tatemiacob-i * cmififh intii minc qm aD tedamatutora 

tatf plcbistue:opcrurttiom* Dic/ietifica aniam lcnutui: 

tuapcccataeoztt,' > tttgaftt quomamaDtcDnrattmmm 

oemiratua:aucrtiftiab ira mcamleuaui. uoniaruto 

mDignationis tuc onucr mine fuaui0fmtti0:wnlte 

tenosbcue faiutarfsnoOcr: tmfcricozbie ommbiietuonp 

fauriteiratuaanobis.O fi tibusrc ; unbuspcrctpro ! tem 

fflittcojanoncmmea:* intcV MtntWtiMtftttemm ttta. 
&cDociDep;wcarioi0mee,T n an. JFunDamenta. ji, 
Diembulationismeeelamas « yr unDammtact^inmfi^ 
niaDte:qzcrauDifhme.n6 Ji ttbuofancttortiligtttD 
cftfimilifltuimDgsDoinine: mfnuspojraoiYcj fupecom^ 
ctiumefHctfmogatnaom niatabcrnacuiaiatob. to* 
ncsgentea quafran$ fecifti riofoDiccafuiit ocrc: ciuiraa 
tomicnt t aDozabunt cojam bei.i i> emozcroraab * babi 
tCDominc:tgiotincabuntno lomeUaentiumme. cteas 
mcnnumi. uomamma; Umi$cna ryrugctpopulus 
gn^smifacintemirabilia; ctliiopfi:tinfucruntilUe > it 
tuesDcuofoIuo. cDuemc quiD fponbicctliomoffyomo 
fiomincmtoiatua fingrrDi natuscftmca: tipfefunDa^ 
flrintjerttateraa:lctemrt05 uiteatnaltitTimuei i omin 9 
mtom bttimcatnomcntun narrabit i frriprurtg populo 
onfitcboz ttbiDominebc 9 rum: tpztapuuo2ucjfuerfit 
mmeinrorocozDcmeoricjlo inea.t-* iratletattfioim;tja 
nficabo rtomcn tuam ineter^ bitatio i in tc. t*« . inwn . 
nil. ttia mtfcrtcozbia taa - >< omftttocoblutm mcc: 
magnacftfuperme:terui(K A^Jin Hicdamaui t rtoctc 
ammammcacunfernoinfe cotitte. I ntretinconfpcctn 
riou. i euoiniquiiufurrere tuooiattotnea:icltnaautcnt 
rantfttpfrme.'tfpnagogap tuamabpzecemmeanux $ 
rnitiumqaefictfitaima me= rcplcta 2 malieaia men : * toi 
am:tuonpzopofiicruntrein tameaininferno appjopin* 
confpcctufuo.H ttuDomic quauit.n ttitnat 9 fucnrjfc£ 
brusmifctatozetmtfcrtcojo: bcntib 9 iu lacu:factus fumfi 
parieuo t multcmifcricozbtc cutlio fmc aDmt02ioiur*moz 
ettoerar. i -5 cfpiccinmc f nu taoo Uber. *-* icut uulncrati 
fcrcrcmci baimpctiumpue bozmicnteeinfcpaicijzioquo 
rotuo:tfatuumfacfilidan' rumtioitcftmrmruampit 9 ; 
cittctuc. }-. atmccumftgnu etipitS manutuarcputfifiic 
iit bono fct WDeanr qui oDc= %j ofuerfit mc m lani iuferio 
niiit me i cofmtDantur : qtft ri :ut tcnebiofis * in bmbza 
ntbomineaDwmlrimetcon motti3^ upcrinecofirtnat 9 
tolamseomc.(>lona.*4K cftfuro?tu 9 :ioe0f(uciu0tu; 

JFerfft 

osinDupfhfupetme H 8gc fitabitutfnteUocpjeparabif 
fecifhnotO0meoeamc:pofu Dcritaetuatncio nifpofm 
eriit me abomtnatione fibi. teframentti riecttemciBiiurfl ui DaiiiO fcruo mco: bupinc; 
tcrnu pzeparabofcmctunm 
fUeDificabomgcneratuK* 
gcnerationetfeDtftuam 06 
fitcbuntur crii mirabiliatua T5fcabit*fu * no cgreDicbac: 
oculi mci langucf t pic iopia . 
Oamaui ao tc Dfte : tota bie 
ccpanoi abtc manuemcae- 
imquiDtnoztuiefacicsmi 

rabfuvaur tneDia Mcitab u t tinc : cteni fccruatc" tuatccrtc 

et tonfitcbutur tibt uuncjD ftafawtoju. < ' m qmsinu 

narrabit aliquiei fcpulcljzo bibuecquabif Dfto:fimifmt 

tnfamtua:tt>critat^ruami broinfilneDci ■ -cus 4 gloii 

pcrDitione\ Ounrjbcogno firaf iit c o fiiio fcto v : ntagn" 

frcnrnr intencbztsmtrabiiia cttcrribiliefuy omncsquiin 

tua:* iufriciatuaitetraobli circmtuei 9 funt i ittcDfwr 

uiomo. flfegoabtcDnecla mtiiquiefimiiietibKpoifo 

tnaui:tmaneoz6mcapzeue eeDne:*t)critaeruamcituii 

nictte UtquiDDncrepeilte tutuo, V>uDnariepotcftatl 

oz6n£mca: aucrtis factfma tnarte: tnot&antfluttuua 11 

ame. t>attpcruiego*ila= mmuigae. oui>umiliafriu 

btwibueaiuttftutemea^ejcal cutttulneratufupbu:infaia; 

tatusautbumiliatuBffif cfi cbio toirtutie nicDifpcrfifoii 

turbatuo* Inmetcafiectire micoetuoe. uifunt cclici 

tuc:* tcrrozce ttit co rurbanc - tuacftterra/ ozbftcrrctptc: 

tuntme. GircuDeDcrftrmc tuDincciuetuftmDafhiaqui 

ficutaquatotaDicuircunDc lone?ctmarctucrcatti. ©bB 

Dctutmcfimul. Blogafha bojibermoninnoictuocrul 

meamicu * ,jiuinu: f notos tabunt: tiutm bznctuu cfipo 

meoeamiferia CUopa aft tfria Fitmcturmanuenifl 

JFunDam?ta ciuei montib? eterflltctur DertcratuaauBi 

fanctie.a-l&n 9 p.Usrtntj. ciatiuDtrinpzcparatiofcoi& 

jf\ ifericozDiae Dnitncter me (Bia ct \>crita©pfcccDct 

i VLcnticantabolngcnc^ faacmreuubcatuepopuN 

ratione»gcnerationt?:annu fcittubtlation? uftcinlimii 

ciabo tocrf tat? tua in oze meo ne toultue mi ambulabiit: rt 

OjnDiufhtnctcznumiaebi innomiuemo crrtabutw» i 

, Die:*mfiifh'aatuflcTcaUabtt rintJJ iTitabot'ntoirgauri4 
lurX\ tn gioiia tnrtutie co tatcs eont :etintoerberibus 
nimmc0:*mbnplantotuo peceataeonil) iamafumc- 
fraltabiturco;mmfm.Q. i amno Difegaabeo: necpna 
Dfti cft afTfiptio noftra : * fcti ccbointcritatcmcal^ cqji) 
ifracircgte noftri :5 unc locu pbanabo tcftametumcu: ct 
ttiBCsmWfionefanctie ttiis que^eebutbelabqemeteno 
cttiinmipofuiaDiutozifupa faciamirrita.* cmcliuraui 
tmteiKpaitauirlcetube ple in fancto meofiDauiD mcnti 
bemca.l nuenibambferutt ar tfcmeeius inctctnuinane 
mea:Qleofatutomcot>njctcu bit.f* ttljxon^cmeficutfoli 
(1) anuseni mc$ autfliabif eofpcttumco / tficutlunap* 
ri:tbjaclnumeuconrmabit fectainctcrnum:*tcftieincc 
rum.fl ictjil ^pfieietinimic* lofibclie.r^ u fcero rcpultfti/ 
meo:*nuueitquitatien6 ap ct Dcfpejrifti:DiftuUfti jcpm tu 
ponctnocercri.fi ttociDaa um.H uettiftiteftantftufcr 
facie ipfmeiimicoeei*: *ooi uitui:^phanafti mtcrrafas 
cnrescuminfugaconucrta. ctuarifteius.o efttunftios 
fl t toeritas mca t mia mca fcp ce etue : pofuifti firmamS 
cuipfo:iin noicmeoeraitas tum etus fojmiDin£i ) iripu 
bituramtuet-' tponam in cruntciiotfeirafcttteetuam: 
marimanuci*: iinfUumni fact^opp^bnfitoiciniefuie 
bits Dcrreta eiue . T pfc inuo f4 jraltafti ocjtcra oepnntfti 
caiiitmcpatcrmcuecetu:De umcum: Unifieaftioceinimi 
ii&mr*«njfccptojfaIut! mcc toseius.H uertiihabiuton 
t ego pmnogcnttu ponam um glaDq eitte : i non ee autf 
illiccrcclfumprcgibuetcrrc Uatueeim bello O eftrujtifti 
neternnumtabotUitniam eumab emuDanone:*feoem 
mca:ettcttametumcuftbcle emeintertacoUififti<i> ino* 
ipft- i tpoua infccuiufccu. raftibice tpiectus: pcrfuDis 
lifentfetue^inonun^ficut ftieitcofufionc.i i Ifluetjoo 
bieeceti iaiitDcrcliquerit mincaucrtie infinc?:crarBc; 
nlqcmBlcg^meamjiiniuDi fcetficurigmeiratuati> £o- 
cnsmcieuo ambulaueritr- 1 tateqmca fubftaria: nun4D 
mdtctfls mcas,4jpl)auaucrit: eni toane coftituifti oce filios 
«raauDatamcanocuftooic ijoim.Q. uiecftljocjtuuct» 
1 rfette 

nS tiinririt mo?f?:cruc* aia* csannovmoi? infpfafcptn 

fua be manu tnfett . * bi fut agita ani ri t aute* m potfta 

im(mco^tiictucanttc[l»ftc:R ttbu0octo^$itaannt:*ampll ,, 

cut mrafti u auib ut toeritate cot? laboi ct ooloi, m fug 

tua < i > cmo? efio Dncoppto- uerutmafuetuDo: * coznpic; 

bzrj fctuo? tuov: qo* totmui mur ( > uie nouitptatctnirt 

mfinumcomultflriigttium tiie:* ptimojictnoiratua^ 

O uoDcrpiobjaucrutmimi numcrarci crteraraamfic 

ti tuibfteiqllcrpjobjaucrttt notafac;ctcruDifO0n»oetn 

comutattoitfrpi tui.nenc; faptftia. < oucttcrcbMcMf 

ofittisDnemctcrniKtmtfiat qucqiio:*DepKcabiliecftofi; 

jDuatuox pfaimifcqomtre pcrfcruoetuoa. i icpictiftu 

nflfiitucpfalmooia. Irrttit muomanemiatuamrnlra 

*f\ ominc rcfugtii fattus uimue * brlectatifum'inoi: 

^rcanobisiagcncratioe bnebicb^nfifi uctstiQnu' 

tn gencrationf u riufj mo # biebj quibtis nosbuniiliu 

tcefictftautfb^maicf tcrra (h:anni0quib}\ubitmi0fn8 

* o?bi0 : afcculo * totqj in te la. h efptcc tn fcruoetuoert 

cultl tuc0bcu0. D eaucrtae inopcra tua:* Dirigcnliosw 

Ijoicminbumilitate^oirifh m * • tutfpU?DojDniccine 

cducrttmini filrj hoim. C X tft ftrifup noe : * oprni mannfi 

miUcaniatcoctilO9tito0:tas nfaruDirigcfuynofi:iopii« 

5^ D ico licftcrna q ptcrtit fl t mantinnraru Dtrtgc. 

cufloDiainnocteS.pnicijtlo s^\ utbabrtntinaoiuroiio 

l»abcntur:co?anicrfit a Vr£ altiflimi : i.prcctidc tct 

ncficutberbatranfeatmane telf comoxabif icctDfiofu 

f[oxcatttranfeat:\jcfficDcci fceptojtmcueeo tmtetfogw 

DatinburcttarcfcatO }*& mcuDcueme*fpcraboinctt 

fectmueiniratua;tinfuro= t itfnpeiiberauitmeoclflqi) 

retuotutbatifumti0 Pofui Vjenattii:ta*Jboafpcro ^a 

ftiiniquitatesnfasinrofpe- puusfiue obuLiabir tibi:ct 

ctu tuo:feculunfmm iHumi fubpfmoeiuefpcrflbifi 

n atione fculru0 tui CX rfi or?0 to cirttl Dabit tc tjerttasciiiB: 

Dice noflrtDcfcccrut: tin ira non timcbieatlmozc nortur 

tuaDcfccimu0 M nru* nfiffc no w fagittafcoLatcinoicii 

nuaranea mcDitabfitar:Di= ncgociopcrambuiantc m « f fcjta 

iicbi&abtnflitflitDtmonfo QimcDnemfafaraft:a:*iri 
mcnDumo. ( \ aDenta latts operibuetnannum tnara ejc 
rrfuotniiU*tetf muiaatep ultaboo. uammagntruata 
M0Mi6:aDteautcmnonap funtopctatuabn^nimis^pj 
piopmquabit. » ' cruntam€ fuiibcfattcfimtcogitarioncs 
ofuiisttueronfiDctabi0:*te tuen irmupi&tttmtogno 
tnbnnonempeccatojum \>U fcct : et (lulrus non intciligct 
bcbt0.u uoniamtueeDne hcc ( nmewtifuctintpet* 
fpcfimra: flirifTiminpofuifti rarojCBficutfcnum: % appa^ 
lenigium ruinn 6 acrcDet ruerintomncB qui opcrfitur 
aDtemalu:crflagelifin6ap mtquiratcu tintcrcantife 
pjopmqbittabernactilo tuo. tuiafcculi: taautf airiiTim* 
uomamangrii0fuiema= «netcrnfionc * rfcecccmtmt 
Dauitbcte: bt cutfoDiat tc iu nwiDncqm crcc mtmici tui 
oibuetoiifitins : ninanibus pcribunt:ctDifpergenturom 
pojtabuutre: nefojte offcns neequioperatiir iiquitatcm 
DaflflDlapi^ pcDcmtuum. f^ t etaltabitutucut tonico; 
upcrafpiDcm f bafilifcum nte tomu meum : ? fcncttue 
ainbulabis:*couculcabi0leo mcammiatobcri..- ttefpe* 
ncmctD2att|oncm( > uorua jatoraluemcueinimicoeme 
in mefperauitliberabo ruj: O0:ceinfurg£ttbuem mema 
pwtegacumquoniamcogno lignatibue auDietantie mea 
uitnomemcum i lamamt i u&uefctpalmaflojcbit:!! 
a&mcetegocraubtaciVeum eurrcDjuelibani muinpiira* 
ipfouimm mbutationccri; bitur, q lantatiiuDomo Do 
piameiictglojineabo cum. minuinatnjsDomus Dci no 
Q ongi"tuDincDicnlreptclD unfloicbunc. , ; Dbuonuiti 
ctim:ctofhnDanuUiCaIuta- plicabunturinfenccta totcn: 
rcmtum. pa.u etbcnc paricnteecnmttitan 

:. omtmcfttofiteriDomi nfioft.Q mrertaeDneDe* 
* >no:*pfalirrcndituoal nf^ntjcflinujcaeico-o.rnT 
iiffime h D annuncianfium f~\ ominuercguaurt Deco 
mancmiamruam: ct tierira -V / tf mDuruBcuunDutue 
lemtuamperrtottcmi nDc fDnefojtitubm^ptinjcttfe 
caro;Dopfaltcno:cumcanti n tcnifinuaiiitortctrrtrrif 

wfocptijara.i x uiaDclecta nocfimouebif tfarat&fc&s 

fsti* 

iSSfflfife 1 *^^ ''^««temfuamnoDrrclin 
«^S ,atoc £ ruam ouct 'tioaouf.piulhnato 

ram' a i^h,w a 1 t, ?- muUfl; ^«"ofutcojte, >ul 6 r6 
to-miSrf^v- 8 mft flir 8«nuti,i aDucruumali: 
tofi» S v T- £' «^teBrautquifilrabitnmn 

Sifi S ,ftfct - a f,,t 80Uctru6 °P ttanK9 M««*. 
•JWMBJgoma tna ttnetCBntti i )tTiqjDn0aDmu.cmc:paa 

^ia I w r,8ltuDme tm •omm^abuaffctiitrrw.ani 

XlGErTS". M K, . d - mftmca - ^'ftcbamotutc 

b»M* B ;J™f Wt »«w»ni««* pw mtuB^tniatuaoncaDifc 

Srf^.* S i!S e4mWtM uabo tme. Hrimmnhmui 

h£ ;S, Ctttnb "««>neibB nc-DoiovmeojftirojocM: 

*rL ,1 ?,", au0 I!? * 8 oftc : «nwtetfi w tuc lctthcaueriii 

S^i^^n^wtut aiammca., uiujoachcm 

lonH* ", [0 ^" "4 tate tibi feDes iichatis :4 fingsla 

iowtftntoeB4opetatur iia^ bozcmipjcccpto aptabnt 

liTli P H u ,uu °nc humt in atam iutti : t fanguinc ino 

Uauern t:tb,ctcDitatetuaDC= centccoDcnabunt. tfiw 

• S.'-* ,oua * 00U "»a tftraiciiiorlflinrcftminitlie 

mtctftccrut:» puptUos occite us meua i aoiutotiii (pci tnct 

tunt. Htbvttut no toibcbit Ht teD6ct illis iujtatcm ipo 

rjnB:ncctntclllgctrjcuBiacob rumntmalirta cotum tn% 

intcuigitcinfipietceipopu D«eoB:DifpctDctillo6biistt 

W:tltultialiquanOofapitc. u8noQct.,iojia. Smc 

t-Uu platauit auitf no au 01 bictuB DominuB inctcrnnm. 

ct.aiitqtinptoculn noconft JBtquawpiatin-nontUK 

ocrat Umcojripitgereend pfalntoott. ^s.cciib. 

arguct: q Docctboicm fciam. 7-fBiiteetultcm» t»no:iu 

jne fcit cogitanoes hoim: VXbiicmuBrjo falutarino 

qm oanefut. Hcamsliomo ftro. \j zeoccupemiiB racicin 

quc tucruDierisDnc: tDcte eiU6inconfcirione:ctmpfal 

getuaDocucriBcum Otmi mtBiubilemuBei.atHbcw 

JtgceciaDiebuBmaliBitDnct magmiBDns: treimapus 

toDiaturpcccatojifoncaa? fuperomnc86cos,a«i»ni 


±M ftsta 

nanuci* fntohfiiuB tccte: rationectos W ffertcbno oa 

«**■ m «« «P f ^tBt tric gentiri : affcrre bfio Z! 

m ipiw emarciftpfc fc amtbonoje:affembotnino 

ttdluoj* ficca manuo cPfi* glfam nomf ctuB^oilS 

r»"??*^ J! Wtt W"' 0,ae * '"«toitc f atriac" ItS 
«*nDam"tploum9anbo* tatcbftmiattioCttoei'' os 

5SIM2fK n ??; q ii , ' B ? mou wfafacicriu6oniuerfa 

DnBOe»notter. Ht nosffft tctra:bictteigetib*qrbnsre 

pafaiecittB:»ouc8man"ci». gnauit. ^UenftoircVit «b| 

nobu utotf cPanoutttiB: terrc <j no como^b^TUttiubt 

itutiirritatocfciSmbiem: tentnr cdi terultct tcrra cos 
tftatiomsm bcferto 1 l bite moucatur marc Vpiemtubo 

E2'?' W; *= "ub: gaubebfit ca5 »oS 
bau rutctbiDcrut o B a mca. quc in cib funt. R fic crulta" 
f uaD:agintaannisoffen= buntomnialigna filtiarum 

Sr,™£, erBrtom <U i : W «^t>ninuiaticnnS 

frSf*^'^ ' 6 *' ""'«Dicaretcrram. i ubica 

lUinocoguoucrttnaBincas/ bitoibcm terreincquitate-i 

b mrau,miramea:fiintra irajfositieritatefua 

bunt.nrequicmmcam.9n, ^fXomfnuBrcgnaurtcwfc 

Qantafcbnocanicuno* letnHite.OnbesetMlf»,* 
v^uumjcantatcDnoomiB circuiraciuB: iuftiriaituoia 
tcrra.qantatcbnoetbnbi um tojrcctio fcbia ef i ara. 

SfSSr»? u . B:ftBnuc *¥? * *i* a «ttipfurapcebct:tinaam* 
^If Uta a KC '", B - H nnns «w '"" rtrcoto iimirosci». 
latcmtcrgetcBoionamei»: « UuwruntnilBuraa"ojbt 

"°* IS" T ab " ia « 9 - <««: *"«•« ctsrawa efi tS 
m magnuBbnB tlauba^ CDontcBficutccra fluwtunt 

™r ; W^ n afacicbni:afacic Dniomnia 

SSSSif 08 * t* ^ 011 »* «*w." rmnciaucrutccliiu 

fc3 n ??22£! ft:D,toftn i ee > 0ff Ottiw«ew«»:*wo e tittom& 
fcc t. uonfeffio t pulcqiitu, popult gloiinm ciub. < i on ; 

« «,»,&" , : f T f,m i ; *•«>«««« ofe qui aboiant 
«a» magnificentia i fantnn fciilptilia : i qm giouatot i fi 

46 imdad»?f0fuf0 H*o?ateen 

omncsangelieius^auDtuit* 

lctataeftfyo.H terultauert 
filiciuDc:pjoptrriuDiciatua 
Dite. Q tft tuDfts altilTimus 
fupcr oftn tcrra : nim ts ejcal- 
ratu0c0fupcroe0Dco0.cJ.uf 
DiligitaDnmoDitcmaifi/cu 

tto Dit Dns aiao fanttojft Ciio; 
rum:Demanu pcrcatojislibe 
rauitco0 Bwo?tacamao: 
etreetiocojtbcleticta. ueta= 
mini iuOi in Dfto :* jzfitemini 
memojriefanctificati6i0 eius 
elow-a.«atatcDfto*bn 

triritcnoiciuo. ft Jntretojta 
tto mca i?fpectutuoDfte*tfr. 
3jtictina auretuaaDpicccm 
mci. t *. antetauDce. JFiat 
mia.lnlanDtbusamipno. 

Bacrifiriu Deo fjpficf cotrt 
Imlatus.fa.fljMferete 

nnt 3Int>mtatctuaerauDi 
mcDftc.pf IDncerau.a.a. 
^luminaDnctoultft tuti fu= 
pernoo.iu ©cusDcusmc 9 . 
«i.JDomine. adaniciq. 
^f~\ ominc auDiuiauDirios 
rV^ln2tua:*ttmut- r wmt 
ncopu6tuft:imeDioann02il 
toiuifica illtiD . 1 tt meDio an 
110 v notft faciC0:cu iraffuc- 
nsmie re«uDaberi0. O eus 
ab auftro tocniet : * faurtus iS 
montc ptjara. o peruittdO0 
giojia ciu0 : * lauDie ei 9 plcna 3Inlanbibu0. 

cfttcrra. ^pieboiePtotlur 
crit : C02 n ua in mauibus 0110 
I bi abfcoDita 2 fojtituto u» 
afifactfc^ibitmo?0. Hp 
DieturDtabol*afipcDeeciu8: 
Oetit % ntffao i tcrra.H tyv 
rtt f Diffbluit gentcs: »contti 
tifutmdtrsfccntt. mcurua 
ti : fftt collcemftDt: ab itiiuri* 
bus etcrnitatioa'. Utoii^ 
ratc\JtOitc?roiia ctljiopic: tur 
babfttur pcilcs tcrrcmaDiati 
1) uqutD m fluminib%8tuif 
csDfic/ auti c:umuWuro;tu 
ue:t)ciimariiDignanonm. 
ci U10 aftiDet fug cquostiM 
00:* qDiigctucCaiuatio. R 
fcitas fufn tab 10 arcu tufi : k 

ratttfta tnbubus niotufce. 

B luuioo frinDcs ta vjiDcf t 
te * Dolucrft t mo tcs : gutgcS 
aquair tranfi»t-r ^coitabpf' 
fus toocefua: aitttuDotmm* 
Cuao lcuauit. H ol ilutta ftv 
tcrftt m tntaculotuo i inrcfa 
aittaptuaruabfttifplfDOK 
fiilguratisrjattetue. mfre^ 

mitu c6eulcabi0 terra : i foro; 
rcobftupefacicsgerc0'grcf 
fu0C0ifalutfppf!tm:ifalu' 

ti m rpo tuo . V wu ffiflita; 
puttiDotnoipri:Denu&aaifii 
Damcntum ci^tiftp ao rolln. 
a^alcDiriftifccptriscCcapt 
rabdlato^ei^tocntftibuBW 

turboaDbiipergeoitmc.ti* 4 £>abbato 

trtt8tioeo¥fimtcif:<jDcuo s 3ntatet>ftoeantictt 

r*t panpereiabfcotnto. p { t noau: quia mirabt 
flmfrfi(htmancqutstut0:i . lia fecit. « aluauit 

lutoaqua? multav. h ubi* Gbirjcrtctaeiue:ct 

m*f6nifbat9e*c"tetrae*:a bjattjinfanctucius. o otrt 
tootetottemuerntlabta mea ferittiominuefaltttare futti 
ltigrcDiafputtttioioiTibu0 tonfpecrogetiurcuetauitiu* 
mafctOibf me fratcat o t fhciam fua. Hcfmtatueeft 
crqnicfajnDicmbulattom*: mie fae: * tfitatieOte tomut 
et aftfOaaDppfm acttetuno lfraet. o iberfit otmwtct* 
firum B ieusenino flo2cbit: mini tcrrc falutarc DcinoOn 
ctn8mtgermcMttinei0(]>e iubtlate&coomnietcrra;ca* 
Arfopusotwc;*aruan6afs tatetemaretpfatiiteufel 
foentdba«H bfctbef tS otti; Itte Dno incptharaicptbara 
tipccus: rtnfi eritarmetu in ct toocepfalmuintubiijtjuctt 
p;cfcptb*. Hgoautifcomio libusttootetubeeojnee iu^ 
gautebortcpltaboiteoicfa bilateicotpccturefltetomini 
mcon c^tmsfojtituDomea: moucatttr marc * -plcnituoo 
iponct peoes ntcos quafi cct ei^bio tcrra v f 4 tiitnn t m 
muM tfiie ejccdfa mea;te eo F lumia plauoet manu (i 
Dncttmctoictonpfalmie ra« mul/ mfitcsejcultabuta^fpe 
nftrm. i lo v 2ia . -% Jbneaa rtuDfiuqthticnititirjirarctct 
Mui aubirioni tua * ritnui. tam i ubicabitoab? tcrrau 
*nt jmtjmtpano ttt)c;o in iniuaicia:etpoputo0tnequi 
totfieiojganotautiateDcft tatc. pe.utun 

Si. lauDate rpm.o omine *f^omtnusregnauit frafc 
mifaett.iwtnnus.B cceia 4. ^caturpoputi : quifrues 
noms. tir Kcpletf fumue* fapertt»erubtnmoueatuttct 
«n.^crtnfcera miebctno* ta.ofioifvonmagnuoter 
UTiWitauitnoeoucnsejal cclfus fueoespopulos. n 6 
n#^ScnebKt* t ppmwrD fitcanturnoftiiontaano qrn 

C*abbatoab mam. tetrtbtlctfantcftelt; ttjonoj 
B JDommubcunfm trgioiu&icifitnligir.^upa 
tocmreabo?cmu0.p* 4Ucni raftiDitcttt6ce:iuDtcui ttu 
tejm* jRoctcfurgcntcs, *ru thciaiiarobtu ferifti. r jtal* 

flwia mttabiiia, po.jeua, tateonmbcumnoarft/ *ato 

42q 


i ! 


£>abbafo ratc fcabcUu pcbumci*;qtft 
fenctucft.<i> oyfeotaaron 
mfacerbotibuonuo: * famu 
cl intcr cos qui inuocit norn^ 
rtuo. l nuocabatDnm * ipfc 
rtauDicbat eoo ;in colftna nu 
bts loqucbaf abeoo.a ufto 
Dtcbattcftimoniacius: *pce 
ptum quoD DcDit 1U10. I > nc 
ftfnoftcr tu ejcaubtebaoeoo/ 
beue tu pjwpiriuofuttheio: * 
tilctfcrnoin omncoabinufti 
oneecozft M jcaltate Dftmte 
ttmnoatul*aDo;atcinmon 
ttfanctoctue :qtft fcrtioDfio 
tciie noftcr . * •* lo?ia*«» . jO_: 
mtrabiliafccitbominuo. ■'• 
Jubiiate. pfchn*.*rtic. 
ubtlatcbeoomntetra: 
«JUleruiteDnoiietiria l n 
rtottcincofpettueiuo: inejtf 

rarionc. h ritoteqmDnoipe 
cftDcu0;ipfefctitno0fndip 
ftnoe. opuluociuofouc^ 
pafeueei 9 introite ponaoci* 
in j*feOione:atria ciuiei lipm 
niflconfttcminiilli. uauDa 
tcuomen ciu^ qm fuauieeft 
Dnei eternu mia cwo: % ufq* 
in generationeet gnationem 
tocntaociuo. N-t- 
fTvi£erico;Dia»taDKiu ca 
VL^tabo tibi Dfic/pfaUa ct 
tntriligami toia imatulata: 
quanDo toenieoaD me. V er 
ambuiabaiinnortria cojoie mei:utmebioDom*mcr < fi 
^pponcbam ate oculos mcoe 
remmiuftam: fanentcepua 
rieattoncooDuu* I oaDlicut 
mirtjicozpiauu : Dctltnatem 
a mc malignft no cognofccbii 

etraWtc fcrrcto pwjimo 
fuo.huucpcrfcqurbar. - ug 
booculo i infatiabili roxDr: 
cumljoc no eDcbam.o ruli 
mci aD fiDeieo tcrrc \>t fetrat 
mccumambuUisin toiaima 
culata:t)icmicbimimftriibat 
1> onljabitabttmmebioto 
muomeccj facttfupcrbiam: 
qui loquif iniqua no bircut i 
confpectu oculo?6 mcoium. 

1 nmatutmotntcrficicbam 
om&petcatojeotctte: tJtDtf 
pcfberem De ciuitatc Dniofc 
operantcoiniquitat^ • tta. 

an. Jtubtlate Dco ounw t>a. 
an.Cianu». P* «• 
*<"\ ominc ejauDiotaticntf 
A^/mcatn: ctciamo?me* 
abietoentat.f) oauettasfa 
ciem tua a me: i quacnq? Die 
tnbtilonnrtia aDmcaurcm 
ruam.l nquacnqjDteinuo= 
cauero tc: ticloctf cwubi me. 
O uia Dcfecerut ftcut fumus 
Dico mct : * offamca fictit ctej 
miu arucrunt^ erruffuef» 
t)tfenu/ctaruitco?meu?:q? 
oblituo fu comebcrc pancmc 
um. HtjoctgcmiPmruflO 


9N#9{0 

ftrt'(o0m«im«atri(tJice.«< n tattnucumtfnfpottnon* 
miutjat uofn pcliicanofoli Dni:*lauDf ciue ibtttttt « 
BBmwifartuB ffificut nictt? totienietmopopuiof intatfi- 
cowmDominlio. iiigaa, etKa*eMfetufantDno «i 
uictfdcluofn ricutpafter:fo= cpontit ciinbiaWrtutie fut- 
Iitatiuflintetto.HotaDiec): paucitatc Dicttraeownfltui 
fibvbanmummitimm tnichi. , >et£wSSSeS2 
tquilauDabanttncaDucrftt miDioDicrii mcoin!in«nL 
me ujrabant < j, uia cincrem tatione » gnatfone*annitiii 
»8«a.panemanDucaba:tpo \ nitiottiDric tmafttDafh- 
tummramtn fletumifceba. ct opcra manuf, roarfiffit» 
flfaae.reutDutttanoiBtuK li tpfipc«b.mttuafitpm« 
qu.aclc.ian0aUffifti mc , , i nco:*o« 6 f<cutttcffHbe* 

rant:tcgor.cutfenumarui. mutabiecoe etmutabfinir 

>,u ant Dnc inctcrtm perma tu afit iDcmipfe ce et ani tui 

nc0:ct mcmotialc tuu m ge= non Dcftcift ilrj fcruolnm 

nctanonc t gcncration? , u tuoiu babitabiit : etrenS 

cwrgnts Dncmifcrcbcriefp rum infcculfi bit,alf 

bcn t tnnpue. , >. m piacue JJomnia que itrameffit 
rmttfauwmujlapioeeei»:» noifanctoc.ue cncWcaia 

SZ m £" bunt - m -- H * "WM« *«o>« obiiuifaoee 
^^«taiwmetmil» «tt.but.once eiue t , uip» 

^«ngnttttHii» piciatutoibue mmtib<tZ 

Crw» B !? ct " f,ta »«° r ft 8 i0:qui fanatomnee ifltntS 

SEH52F J" «*0« teetuae.- uiteoim«™He 
' 1 S [nmone l '"""l«" : titu Wtam tua : qui cojonat 

Z& ,"!' « , **« m «««"»- " W "»ia t m.feration bne. 

ata£ , ln ", '" f"*» w « * 1 »' "P>« in bo nie S 

f« lh f P h - P "'" 9 4 fWabl t ur «m tuum : rcnouabitur w a3 

[, „„ i mn ' u,a PM f Pe lemuemetua , acicnemife 

1"* fa ««? f«o :M» rinuDiae Dne » luWnnSK 

De tclomtcrramafpcpt u t bue iniuria patientib* , * 

Dtfolnctctfiiioemtetfpto?. liwn&njoluntateefuaa!* ' < 

t£iij 


I 
i ftabbato 
IktatoM mifeticojobfte: lon tatfetu* G Bbtatebnoomia 

ganimio* mulrfi mifcricozo operaciu0 : inoi loroDftatio 
) onimperpetuiiirafcetur: ni0ciu0: bitDicaia mtatmo 
wcg inctemu cominabitur . Gtapa in.Clamo.imuu 
i) onfecunDfipctanfaferit 8btet>ematbeu0. l.ft(Mc 
nobfotneqffctfmtniqtutateo -r^eneDic aia mca jr.rifc 
nofca0ttthbuttnobi0Qift -*3&fto:bncbcu0meugma 
aeunDualtttuDtrtfteiiatet; gnirteatuoeotodjemcrttafi 
ra:ro:robo:auirmiamfuam fcffion?*Dcro:£iDui(ri:amf 
(ugrimcntco&CL uatumDt etuelnmineficuttofhmrnto 
ftatonuoaboceiDenteilons fl icrmfc&cdiifiratpeU&f 
gcrccit anobis iiquttates no tegioaquiofueioja ri* uf 
tttaaO. uSmifcrcturparej poni0nub?aftcnfntun:QBl 
filiozutn mifertu0dtDn0ti= ambulaofuppftiaotrtftmi. 
tnmribu0fe:qmipfecogno* Q.nifari0agrto0tuo9fpne; 
nitfigmetunoftjum* fl eco? etminiftrooruooignem to# 
Datuo eft qtft pulmo fumu0 tia. ui tunDaftiterra fupn 
Ijomofirutrcnti: Dieoeiusta ftabflitateruamoninriuinbf 
$flo0aotificefflo:cbitauo rurinfcculufceuU ; Hbplfofl 
mamtyirituopertcanftbitin ficuttocttimftuamierus w\ 
illoetnonfubfiftct:etnonco Giperm6te0ftabuntaiS t b 
gnofcetampliU0locum fuu. tncrepationetuafugtft:a\io 
<D iaautf Dominiab efno: teronitruirui fojtntDabunt. 
ttto&Binctemnfupcrrimrr^ gftenDutmotcemrcctmt 
teoett rttiufttciaflUuo in fc capf inloeuquefimDaftieifl, 
tios fiiiojum:rn0quife?uant 15 erminiipofiuiti qucm nfi 
teitamftueiue Btmemojef tranfgreDieru^ncaj coucrte 
funtmaDarozn ipfiuoaDfa* tujoBiretrrta. < > memime 
cicnDiiea o n^incclopara* fbnte0inconnalltb?:intccmc 
uitfcDcfua:*regnumipttu0 Diu motiumpemaTibutflq. 
oibusDftabif. \ 'nDiciteDno Uotabutoeebelrieagriief 
o^ageUeiuopoteteetftute: petrabutonagriin fittfua. 
fan?tc0V)crbiiiUiu0aD auDi ^ un ca tooluctee ccii ijabita 
enDaDotf&rinonuci* on- bunt:DeincOiopeirarumw 
DiriteDftoofotjittuteociuo : bunttoocee nigaemotreDt 
mimft rietiro qui farittetoolu fuperiojfbus futo : Dc fruttu ; \ 1 


•abbato 

l!l£?*J2!L f V ma * s * «««mtnr/aufcrcBtpmeoium 

bcriafcru.wnliotj a tetm «nifatftjfmpnlWCTemfoS 

twaiuWa: tninnleti emettcntut ^mSS«S 

tambomm». a »«U* omntttabnnf^tenoK 

lat tfanem.n oleo :etpanio taciem tcrte - italoiia bfl f 

m tonitiM conftrmet- atu feculfi : letab.f bB 

rabnratlgnacap./*te6t.u 3 bnafuis.; , nf te(Udt tctdi 

™.X»T? - tI06n 00 '' , mome 8rtfnmigant:.anta 

ZsSrtrS- h 9e " df ' 5° ono mm «»mea:pf fl Uam 
rrais pctra refngm hennan t>eo meo quao.u famV l ocfi* 

L' " »«* m «empiBeiu» t& ftt ei elomun menrego toe 

ufiwntoetanirnBt) ofnf* fofielettaboiinftno >nwS 

Oi itnebnwet foctaelrnor:i antpcrtamina teg ettm* 

■plapet^Wfitoaebefhefil qnf.WnofintSSfiJto 

^tf?!^ 0nurU9,entefl "«aoomino. p ,.m7 

itfit K^.l°r ncjre8 , 8 ^ m««<«teiiomen ema: 

lofaA&mr l"> B . f "' s co,: «"«««twtemtetgentcaope. 

i-.»K l|OI " oa t8c,ufl - OantattTrtetpwUi 

flSrM^ll? opcrat,0 « 5 ttei/natrateomia mfrabilia 

n.£ffir (,,f * m " ' uam rtufl : wuaamfm" in nomme 

bSZrt^J W ,na wnctociuo w ctrturtojqne* 

i/h a.^ t n af r fc i ft,:,m «mwmbominnrqriiccnm 

P «rml? po(rril T ,ua ' * «ontmamini :«t te rarfem 

m * mfltt ma « n « * * 8tto4 «'«« fcmper < r> ementntc mi 

535?* " Pt,,m °- no ™ "«'» rt " « frntTSa eT* 
" lfl f »«»•««« « tiia etfnoicia oj.e enra? h cmnt 

tffiiT W r £ flblfl,,a rer,,,e,ufl: «S iamb 
SnSSS? tt ;«.' wd,0lfle rt «« rt ««« PfeoominueDc 
tffi?^ f* rtmDcntl «m «8 nottcr : mtmiuctfa terra 
iwnw!I e i tpctt8twow,,s woitiaein». <l»cmoitX 
B2w^ e £ flmctens ftmlnmttftamentifnfrS* 
KSKffi?*? m8nfi b ' I 000 maDau '« «"n mrtleBe * 

«nowmpMutwtoiu-tam netationco- ;> uoDOffpouut 

Ci.g «I I li- 
' «fcabbafo 

fn pKtrptfi : et ifraelfntetta* fneu toerba fignos fooia. tt 

inCTtnetetnfi .ti*80btDa ff«wm m ""* *"■ 

botcttamtbanaan:funira* ffl^ ,CTcb ^°?S^ 

lutn bettmtatiBtcttre r J nm uit: * non «*««*««««"" 

cffentnumerobtempaucifri "»'«•*• tt""«J??"2S5 

tni tincofe ciub «tperttan co« «^™ ^""™ l"?'™ 1 ' 

OctntDc gStc m getf : t Dc te pffos cotum H i«MJ« «" 

coio aD airmaltctn v 1 6 rcli-- eotu tatuw: tn imHHmUMH 

Suit bofem notcrc cis : t cojri regft fpfivft ptt« «t tottn> 

pnitpjocsrcgce; olftetfc »wmia*nntfw:mo«bue«OT 

«ere tbnftoB mcoe: t <n .ppbe bUB cory °^« P lu ™!£ 
tie mcis ncrtite malignart . ru ejraDine: igncm tobnrm; 

« «otanitfamcfuptcrra: t™|" K ^£;ffl 

Jomnefitmametu paniera tuttrtamtutmM**** 

triuit .f.tantccosttiru:! "«aBCommttcotHuW 

fcruntcnfiDantBcftiofcpb. ftmumeojn. O"***™ 

umiliauerut in coprbib* locufta ct bjucue : » 

pcDc6c.u0ifcrruBtra«tani etat namcruB. j^tcom m 

ma c.uB:Doncc\jcnirct tfbfi °«>«« ft ™ n ^S 
eiae. Hloqutubniinaama ettomeDuomnmftuttiit« 

meeummtftttettfoluiteft: recojum JPf"«™3 

prmtrpBpopulon etD.mifit PH^^ffiJiSK 

enc oftituitefiDnmDomue pnmi »ia8 omniB »f M ^ 

fue:tpimcipeoi 6 po(TciT.o.0 ru H**wtmt«m(m 

fuc. u t er,,D.retpj.nt.pce toetamz^mnmt^ 

ciuBfimtfcmetipfu: tfcncB b« flt0 » ,mft ™^ fl £„, 

tiuB piuDcntia Djccrct 6 t in cft cgiptuo mw*»»^ 

traun.fraclicgipt6:tiacob [«'«^''«'"S 

actolafuitinterrattia. Ht f«P crc °U ,^S<5 

au«tpopuiufuu\jel,cmettr: tnpjotct ^™"™-* '*} 

, firmauitcumfuBmmutoB «'^fSSS 

ciue n onuctttt coz co? bt o= ncrunt t Mnir cronw"» • » 

Dacntpopulfic,u0:ctDolum l««"^ M CSntt£ 
tatcrcntin fcrooe ewe 01 v rnpitpcttam «flwsenrate» 
nbimint in ficto flttmiiui . uauit wa it* man( . i*.«- M « - 

nzS? 10 -* b -° '""tatemaiaonm . Ytfrt? 

niiB.-qmm fcculii m m rauerfit mot>tfm taltrt«'«n • 

OB0 ( uisloqmr potcntia» ron fcttfi Ofii «S 

tfiuabitufimtt omfetau w*6eXu\,Vb«M^?n^ 

Uiao: ifaciutiuu.riainoi faeMBt^ft^KilrKiS! 1 ' 

tfpw (rymtiuo nf i bfie m ««£"££■ iJhnZT^ 
btncplaritopoputitui.bittta w tftSSSM 
HNmlMiitstf tuo B 6 wdC , «otawf t ftSSu /m, 

c«au 1 m„ 8 ti,patnb ? no" i^SftSaLSliS 
Jtw uinfre cgtm': miritate pto , mttaEXw r h«£ 
ftflraw uaan nfii egipto UnftftSSS, » 
1.0 ftlttttttfj muab.tia tua: bftit m mfJcrtcmS^ h nfi 
irtfu mtmfojeomuttituDi, movrce dcrttuE^tet<iK 

XEi' totta, "2" «rtfraitow m rttifSf? 
«rftfcceimarcmarcriibirt . itauntttetitSciSa^ 

mnotafatnctpotctiafuam burriittcrra DcfibttXrnf 
•wwiuwuDoorrto Mtfal naruiierui0:nocMuDierunt 


l S&abbato 

boccmbomitti.fltrieuftiut tuoeftbettbitatffaactttti 

manumfuafupercooibtp^o oioit eoo inmanus flrtittmt 

fterncret co© in oefctto . H t ct bftati fut co? quuitjcnint 

otoeijccrctfemcneovinna* fO0H tttibuiaucruttwmi 

ttonibu0:*Difpetrjereteo0in micieo?/ tbumrtiatifuifut) 

rcafontbj h tintciatifutbcs manib*to;u«: fcpc tsbcranit 

ripbcgoi:icomeocfutfocri= eoo. \ pfiaHtejtaccrbaumit 

ficia nuwtuo? h tirritauef t eu in confilio ftio:» Iwmfltatt 

nimiaoinucntfonibufl fuio: funtin ituquitaribttfl fui«. 

*tnulttplicataefti cto ruina H tbfoit tutribuioretntirt 

tttftetttpluneeetplacauit: auDiuitojonemcoy.Htttt 

* cciTatut quaft a tio H t repu mo? fuic tcftamcnti fui : i m 

tatu eft ci aO luftuio : in gcne mtuit cum fcrj m mRitufiinc 

rarionetgcnerationettfcp in miefueH tocoitcoeimlafl: 

frmpircrnu. m tirritaucriit inconfpcctuoimquiccpfrit 

cuaoaquao cotraoictionifi / «os^ aluootatnoBfiftcWu 

*oc;catue£movfe0,ppc*co0: noftcrMcongrcganostiefifl: 

qj eracerbaumint fptrttum tionib*. t I tcontcamumoi 

riue. B tOiftini:tt in labije fro tuoMgloticmurinlaaDe 

futotnon oifperoiocruntgcn tua n encoictuobfiBDcttBjf 

teonua© oijcit oomtnue 1IU0 taei afeculo*ofitMHfcroln: 

tc6nuttifutinttrgcteect et&urtoiepopuiuefwt&i». 

oioicetutoperaeo?!*feruie* x-Yonfircmmi 

rut tculprilibue ronim : * fa= V_A ono qm bonns : w f 

rtumrftiUioinfcabaltt.Bt feculumiaciuo tcantnnr 

iinmolauctfitnliO0fuo0:*fi quirco^ptifuta bftoqttofirt 

Unofitaooemontje eteffus oemitoemanttinimici:Dcrc 

Dcruntfancjuineinnocetemf gionib5c6grcgmntco0 1 

fanguin?ftlioi?fuovctfUta= lioonu^occafnrabadlonc» 

rumftiarum:qua0facctftca5 mart^ rranertirmfolituW 

ncrutftuiptiltbnbanaaH t neinfnaquolb:uiaritttflti8 

interfcctacfttcrminfagtiini tjabiraculinon mucnenmt. 

bu0/tcdtaminatacftioetb5 Hfurientc0crfitifmc0:fli« 

coju-.troznicatiffttiuaoiu? eozuinipfiorjetrcit. 

tionibuefuie.Rtiratuocft mancttitao oommnittnim 

fiirojc one i tpCb fuo :* aboia tnbuiatentur : * Ot ncccKta' 

&abbato 

OmttoitttiptttttOB Pttbez tabrtfeeittflfiltfahnf». «h. 
mtminMtecta-.MtitH ComStS& *5* 

E5SSS5S8 asaSsps 

nwfuttifaDiuuflrcL R tda fiitir ««■*-?" n * rt motI 

•MtriESMMbSSwUSS SSJSPSSSKIiSfS,? 

f Wntnia cojrl Bimpit o 6\ R « t tt\ »?•• S " rtu f »"» 
-mur&fiomieeme: , mit a" Sffi*2ffif«?fl B i'" 
I 
£>obbato 

«t collotauit iIUccQufitcs: 0PtUabo * biuioa ficcinia: 

rt c5ft.tuctunt cuitate bab.v t coualW tabcrnaculovi. m 

tationis . t fcminaucrunt trar . , , cuocft jjalM» - 

a<rro9*plataucrunttiincae: »«ftmanau-c6:*cp a f U[ 

ct fcccrunt fructu natiuitatie fteptio cap.tie mei itrtJW 

e t bcnctur.t cio * multtpU* rneuo: moab ilebeo fpm»«. 

catifuntnimi 6 :*.umcntaco invbumea t ttoMt 

jnm no minojauit « t pauc. tum mcum m. cDt al cmgcnc 

factifuntrtcratiiut:atribu am.cifactifunt. uiBtrtJ 

KSuioi s ««k r^ss 

fufa cfl totentio fupcr princi= bebuctt me \)fcp m poumcM 

^SSSSIMnm t i^gSSSSSm 

«no.nto.a. «taoiuuitpau nw:«no^wbn»un»H 

actmiaetmi fllojte i*ai*i 
Ota noe fcne m falutari tuo . IUU l'UD *"»* «* .«—-". --„ 

, i tfonfitcboj. t -? 0, 
y-^aratum coz mcu br pa intmicos nru» 

^fxeuslauui mcamncta ^cucri0:qzo0p«cat?w| 

rto0Uotoftfop«ituaB»« 

EomtiluntatiucrrnmcW 

riombuo «« W„ *S mS K fupcccupcc.a.0^ 

prr ccloo mifr ntortta ■ < ua. « ^^, abo i u s ftct a c=rctt« 

\jf«aonBbcB#it8BtuaHj S'T!JS t u t, tc acnrcwatco 

aUarcf..ccctosbcu9:*Cupcc cub ^ «'» fi8tip£( 

sssassss. 3»*«**« 
Mliffi 


31 it lanbibus 

mtwotmSl utantw mcfttontutbatueftinrrame 
«nlfercnirnlqciuetmcDl » icuttombiacuDccUnatab 
cmt:tcr)ciaratDcl)abitatio= latue rum:*ercu(ru0fnficut 
Mtofuis .' crutctur ^ftne» locnftejU cnuamcainfirma 
tttotoAnrnb(taiitiaei«:*l» tafuntaiciunio: tcaromca 
npiatalicmlnboieeerTl 6 imutatacftpioptcrolefia t 
ritill(atuutoi:necfitquimi= cgofactue fum oppiobimm 
taafiirpup.ll.e_eiue<P iat Mie:toiDerutme»mouerunt 
natifiuBimrcrimnscncra- copitaftia.H DiuiiamcDne 
MiironattlcarutnomeeP. Dcuemc^raluu mcfac&Um 

nincmo?iamrcocatiniq- miamtuam.fl tfcicntquia 
tiapatrimusm cofpemi Do manuetualjec: ttuDnefcrts 
nuni:»pcccatumatti0ci9no ftieam.ti» alcDiccntillntu 
Mtstnt.- lantcotraDnm beneDieeorimrurguntinmc 
rBitiirpcrcatDctcrra mcmo conffiDatur:fcrun0 aitttuu0 
nacoi?:pioeorp no cft rccoj lctabitue. I nbuanf 4 Detra 
Utufatrrtmiam.t4 t B fe= UuntmicbipuDoie:»operi8= 
ratus cli Ijoicm inope * men = tur fttut DipIoiDe arufifie fua 
tatcopuctumcoiDemoi Oofttcboi Dnonimisino» 
tte.H toilcritnialcDicti mco:t inmcDio multonlaut 
me«cn.ctc. : » noli.it bcnc Dabo eum . O. ,„ aftitit a ter 

ione .clongabiturabco triepauperie: btfaluaface* 

nnJiut malcoittioncmfi reta perferincWaiam mcl 
«W.metuf.ntrau.tfitnt Glo^ia. aV * 6fitcb«Dfio 

£S 9C '" 8 - mtc( a u f<^6ncmmel.«*^tcla 
arathuiinetiim quo opcn= mojmcueaD tcwcniat. **n 

wi*fictit5onaqua(cmpce "'auo.-ff.atmiatuaDomie 

PWgif.' ocop.. S co;um SnlaWueKSo^ 

E!^""- ,lltmala aD *^«ate tna DSc. ee . gg£ 
g S aa...nca.i i ttuDfte rcje.an. j&omicftcofumto 
mm .acmccopioptcrno mino 6"-3iprum.fl'..flM™ 
jwnuy uau.scftm.fcri= mantDnmomneeftnce^rtt 

WiBipanpctc2oru:«co? ate. iDcuiaomm'ma 
BS £at)bato 
BDitccrii filoqaoj: au-- eoetoolitanfl ^mtmOM 
L Diat tta tietba ojie met fuaect affnpfit eoe : atq? m 
Ofictcfcattot pluaia tocttia tanit in aumcne luie . t iM 
mea:fluattot toecloflumcu folueOii^metuit-.ctnorta 
<iuafiimbecfuyl)etba:tii tneoDeuDalicnue. onft.- 

fittiUe fupet gcamina: qmo t«'" un \f u Bf & m S 
mcnofti innocabo . | atc ma *t »f 6crc ™"2! 
gmfuentia Deo noftto : Dei & a t togff wt mt l » tjm , 
fcctafutopcta:etomneeme *«m«6c Wunffimo. 
eiue iuDicia . t ) cue fiDelie * «nronm oc atmcmo iiac 
abftRtouainuttate , mttueet oeoutbue «unampcatnop 
tectue : peccauctfit ei ct 116 fu et at ietum fil.ozumbaton. 
IqciueinfoiD.bue. nencta Htb«tcoecumtncBimam 
tio p?aua atq? pctuctfa: bec tici: et fangu.nctn ^ucbfce* 
rinc «ooiet.no popule ftulte «ntmctacifttmu n l mnj 
tinfipicne. uunquionon fatuecftoilcctiiectttcalcm» 
Wtfi patct tuue q... poffc . u.t:.ncta(ffltaei imW 
*it tc:et fccit t ctcauit te « r»e tue •»£*«»«• . > «Jg 
tnento Dtetum antiquomm: Bcuinfactojcmf. um.trtm 
toctita genctatioce fmsnlae^ fit a Oeo falutnn £■££ 
1 ntewosapattetufi tanft notaueronteumminjaue 

tcnt tibi. ananoo Oiuioe * itacunoia toncitauct.it m 
bataSmaesentce^quan m^SSSSS 
oo fepatabatfuioeaoa O o teo : oqe quo i e"°j» 

(htuittctminoepovulojam: Q om»™« b ,£™S2£ « 
tortanumctahliojuiniffael qnoe non colHcruHtpatte» 

oTteai.tcmOomm.popal* W^™ff?g& 
- riae:iacobfunuulueJ)ctcDi= Detc iqftuto W t teMj J" 
tatieeiue i nueniteumtcf* freatozietui..iiDttooinin 
raSa-inTolwtoriect etao t^gMgm 
toaftcfol.tuoinie o.tcuon, «W^KfiS 
vitcnetftocuit : ctcuttoouut etfftie ''«^JT, 
nuafi pupillamoculifui * u »•» ieie.tr onuw» 
tataqu.lapjouocaneaDW)* ^["SSjftS 

Unoumpullo8fuo8:ctrupcf tatioemmpmttrtaeu.w«» •■■_ AftttttD 

floctenln.Ipfimepjouota U0toenDitateo0:»brt0c6cUts 
utrwitincoquinon eratbe= Otilloo. O onenicft De* uo^ 
ugirtirritaucnmrintoanita aertotDrjeo;m : tinitnicinet 
nbtiefaie.H tegopzouoca= funtruDiceo.oetoincafoDo- 
boeos incoquinoneftpopu= mojum toineaco;m:t Defute 
lusitmgcntclhUtairritabo urbaniogomoue U uacov 
illos. i gmsfucccnius eftin twafeUio: *botru0amarifrt 
faroiemeo:*arDebittofq?aD muo.H el&jaeonumtiinum 
wferru nomifima. O cuoja co;wm:ettoenemim afpiDum 
bitqjfcrramcugerminefuo; infanabile.t) onneljeccoru: 
«montiumfunoamcntaco^ DitafuntapnDrae:etfign&: 
burct- ongrcgabofuccos taintijefaurioineio.t-iea^ 
malsiet fagittas meae co tm wtio et ego retrtbua eio in t& 
picbo inci0. Qonfume^fa* po^itotlabaturpeseo^um. 
meftbcuoiabunt eosaucs : i uictaeDicepDitionw: *ab 
ra«fuamari(rimo. Oentcs eiTefeftinattc?pa. J ntucabit 
bcfttaraj immittamin to&: Dominuopopulit fuu: *ifers 
ramfuroKtraljcntiumfupcr niefuiomiferebitur.CItDe* 
ttrramatitfferpcntmm. r3o bitrpinftrmacafittuanu0/* 
nstjattabit coe giaDius * iti= daufiquoqibcfetenmt: ceG= 
mspauoziiuucncmfimut ac Duiqj confumpti funt. B t Dt 
t«rgincmlactcnrc?cumbomi cmt/tobifnntDqeo£um:imtf 
nfftw. AtDw.tobmafut: bm tjabebat ftbueiam.ue 
«ITarcfatiamerJjomimbuo quojmn toictimiocotncDcbat 
mmumamcojum. * cD p;o aDipc6:etbibebant toinum It 
ptfriramimmicoiumbiaii; bamimim -^urgant* opitu 
li:ticfc^fupcrbitcntl)ofhr0 lcnturtoobio: etmnccciTita* 
K)uim.Htoiccrcntman9no te toos p^wtegant . (liDetc 
OraciirifennonDomin^fe. ipego fim(blu0:etnonfita* 
mUrconmia icnoabfq^co UuoDeusp^tctme.Hgooc 
fiiiQcftctfiucpzuDrntiatJti* ciDametegotoiucre fartarn/ 
namfapmnmnrciltgctft; pcrcutia m ct ego fanaboret 
atitouiluma.puiDcift tiuo etnon eft qui tte manu ruca 
moDo pcrfequcbae tonns mfl poffiterucre. U euaboaDte 
pouofugaremDcccmmi* tum manum mcam:etDt^ 
li». DonnciDeoqmaDe^fu ram amo ego wctemum . 

jDfucaabbl. 

£ i atueto tot fulgur gja&iu facerboeineternii fctSm oxm 
meum : « arripucnt iMricm nemmcUbifcbccV nsatei: 
matutemea. cDbamtoltio trie tuis: jefrcgit in ftu irc Qit 

ncmtjoftibuemeie; * quiote rege».l ubicabitinnattotb* 
rutmerethbua. \ nebitabo impUbitruinae:coquauaDtt 
Cagtttaemeaefangute:*gla capitaitcrramultov * 'croi 
biusmeuebcuojmbtt carnce rentein t)iabibit:pwtma 
Occruozeoeeifo?! fticapti ejcaltauiteaput*^lopa. M 
nitatenubattunimicov capi i&cbc abejctue mciBtHiitW 
tie • aubatcgentcepopulu min 9 bnomco.> m jri&nia. 
eiusiquiafagumeferuojum r>T)ntiteboi tibi !>«• 
fuotttoltifcef. ftttoinbictam VAtomieitotoc02tttnco: 
rettibuet in boftce coi? :* p?o in cofilio iuftoiu * sgrcgano 
pic^critterrcpopulifuiOlo ne.<.Uagnaoperacjni:ct4li 
tia.an^tmfcruiefuiebne tamomneBtoolutateecutf. 
mtfcrebif.3n.3in epmbaUe O ofeffioimagnihcettaof 
benefonanttb^lautmtetmm ciue:t iuftitiaeittemanctin 
fcAaubatc.tpKi JDncmifc feculufeeuli.^i)cmwiaftnt 
rcre.uv 9 iceciamnoctietc mitabiliufno:pmiCeTtrowrt 
nuatur ' Bcpletf.an.£>i= mifcratojbfte:cfcambeDitti 
rioelinepebcenoftroeintia mcntibuefe.iDemo^cntm 
pacie . f • 3&nb^ . Pitcif eWi. Ceculum tcftamcnti fui:tirO 
IDomnuct at> tocfpctas. tcm opcru fuo? anniiciabit 
an £>cbe. fre.ci*. populofuo tDetillifibeK 

3)*itt>nebno meo: bitaremgeritV.operamatui: 
o febc abcritie mes umeiuet)critae*iu&itM 
ie Oonccponaii^ tclia omnia manbflta cuis 
micoetuoe:fcabcl coftrmatainfctulumfccuu: 
Itimpcbumtuoium. <*irga factaintocntatcetcqiurate. 
toirtutte tuc cmtttct bne c* fp & ettfption? mtfit tms pop" 
on:bnarcinmct)ioinimico¥ lofuo:mabauitmetctno^ 
tuomm. ccumpjinpiti tn ftamcntu futt . v aneta . «cr 
tuc \31rtutietuemfpieb021b 9 ribitcnomeaueunjtmuw 
fancnm:e]cWcroantclutifc ticttmoztmi. * nteUcctuw 
rum gcnui te. I urauit tomi nue oibue fancntitme m 

nue*nonpcnitcbi«u:tuce laubatioc^mamtiwcuiP iDfiicaat) \s9 

(ccaU. lojta, 3n ^ttwlia lauoabrte nomenbW ct tcA 

oia mflnbataem0c6firm«ta fusfuperomneeaenteHbfifl- 

«itaUftH.; ^nmaba* ctfap^cdSKa uto 

<\fatu«\jjt(mi ft.m. firatbfteoeuenoftetquital* 

timetDftmnn monbatf tts tjabitat: * titliim refoicitf 

efttSDoutmmte. ootenem cclo* intctra ftufritSsater 

fmflcmfrmcncui0:gencta rainopfcfOcttercotemaena 

ttorcctombciwmcrmtiina pauperf. a troUbeetetictt 

«Diuittein Domoetuo: ct iu= pjinciptbu* ; m pjintipibuo 

aiflsniumanetin fcculnfe* popuh ftif o uibabftare fa 

ruii. i < pttn cft t tencbjtte lu ntOetrtcm ih ftomo : matrem 

mmtccns:mifcrico2e*mtfe filiojumletanrf - «BrceiftM 

tatotctmftus. :ocubuet)6 fupeto^traOtSe. g jQ 0ff 

qaimifctctutetr6inoc»atOtf= qui tjiuimue. *- ' Sm 

pimttumoncsfuooiniubu ^nerituifracl&cegfoto: 

no:qtmctctmi non eomoue JL^ bomuetatob&eiMDnlo 

bimcinmfotiattfmaerit barbaro actacaiubcafait 

lulfus: ab auDttior mala n6 ctiftcatio eiueriCtact poteftaa 

timcbit v aratatomue fpe eiue tQate toiftit ct rururioi* 

rareirtDnfrrofirmatticttco? tmnie couerfuecftmrWuni 

ciasinonsmouebitutbonec (Donteecrultauertinttitart 

ocfpmatimtmcoefuoe. p * rtcerftoUesfimtagniouio, 

fpcrfttDcDtt pauperibu0 i\n > utb catibi mare quob fu= 

fhrtacmemanct in frculfi fe cjiOt:» tuioj&anio tn couerf» 

ruli: tomueuweraltabituci e^retroifti. tQ 6teo crulta* 

glona l» cccatotbibcbittita tttefieutarieteeticoHeeftcut 

fcrtarDenhbu0fui0ftemet* agmouiti «facieDfttmota 

tabffcct:beDbcriupcccatotu ettrra:afaeieoeuacob n m 

pmbit.H w?ia. i Jnma-- coucrtit pctrainaamtaa5= 

DanflHusboictmime. ru:*rupeinfonteeaquarii. 

fjctiuis. pfiiimasrrt. OOitnobieDncnonnobie- 

aoDatcpuctibfimtlau (cbnoiruoba gto?cam *m 

X-lbatc nomen bominf . mia tua ttoetitatc tua : nc o$ 

0ftnom*bm bencbictum: bicantgentce \>bi eQWton 

fFwnuntrtMcptnfccutfi *eueautenoftermcdo:oifi 

folisojtuWcBaDoccafaj: fituqftoolaitfircit. ^tmufa* 
\\\\ M II 1 1 II 1 lllliMII lllllilll 1 1 1 1 1 1 1 1 1 llll illl llll llll llll llll lllllllll MM 

1 4 6 7 8 10 11 12 

*matf 

rijjagentiuargcnta fauru fpati&iatfii.JDcoJ. np v . 

operamanufiljQtmo»***' *^ tui0trcattuoptfmtfta 

trctu f noloqucmur: oculos JL4,cembicrfi#fecnfiipji 

tjabcmctwmciDcbunt h » mo?bif0 luctsnouc niutiipa 

rc0tjabettnonaubient:na= ranoojicjine.v i uimancift 

«0 babStf non ooojtabunt, ctfifccfperi/ Dietocaripjcti; 

£1 anu0t)aucnt«n6palpa; piMettucUaooiliabifautu 

Bntipebe0t)ab£t*n6abu* pjeteociifletibuG cmnw 

labum;nonctamabutingut tjtauatammincftoftcutepa 

curcruo r- imilc0 ulis fiat 4 muncrc / bum ml pcdjcnru 

fociantca:»c>t?0quic6&bunt cogitat ; fcfecp tulpia illigw. 

in ei0 . i omus uradfpcta* dojfi puiret mtimu toita* 

u:t mono:abwtoxeo¥ctp:o lctollar pmuimi Mam&ol 

tcctojcojficR. omuoaaro noj:ifi;purcjcmu0o£pcu»iw 

fpcrautt mbno : aDiuto?co? rittfi rogcmuof patrem i 

ctptotcctoz cojficft. uiti= rftpamCiB fprit / tonffpom 

t^taftmfpcrauerfitinono: peroia/foucpjecantCBtnm' 

abiutojtco^ctp^otccto^co^fi ta», 3mcn. ^ingarut 

eft.r fiflmcmo?cuitno(hi: Dneojomca. : »iouin; 

fbencbuitnobi* cnebi^it cntfummcofpcctutuo cta 

Domuufraci; bubititbomui tiomanuti mcarufacruiciu) 

aaron nDijcitoib* 4 timSt tictperrinfi* .v majjt . 

Dnm:pufuliscftmaioubu0. ..aot0*etin£d.*ouMMii 

fi Dticiatbnsfuylioeiuipct ratnrnfti. ;?criaftM&Oto§ 

bO0 ? fut> ftltos Dcuto0 i . n Jndinauit. ctuj 

Dicti t)O0 a bfio ; 4 fetittrium *~v tlejct qift c^auDict bfir. 

* tcrra cluccltbno : terra A_/ tooctmojationiemce. 

autcmDcbitfauoboim t5 <;>. maiudiuauitaut£fuflm 

tno?rutlauDabuttcDfie:nccfc «uttji:tmDiebu0meuMiiuo= 

ofrquibefcenDfitm iufcrnu cabo tj ircfiDeDerntmcttil? 

u eonos4V3iuimu0bnbiris re0mo?tt0:f eiculainfermi; 

mu&bfto : c^ljocnunc t Vfq? ucncrutme h rtbulactone i 

tufeculfi. loua. iOoo bolo;£inumutnom£Dniw 

4t)iiumu0bftDicim 9 Dno.cp. uocaui.: > Dficlibcraanuna 

^x omm 9 afitDfrigat«^ mea mifcrico?0Dft0*itulue: 

XJ tancaincaritatcDci: ctDnwnoOcrmifcrcntc u Ibtoefperao 

ftoWrn«pamnlosl»lifl:l)tts e UaJL lautfbfijoftiaeti 
iniliaraBfmnctUberauitme |^y onfite teB. t 
Gomintmaiamcaiimij- V> miniDfioqrfibon*:qtft 
fmrnamiquiabrwbcnerccit infcttnmiaci^oftatnunc 
ebr aiacnpuitaiammca ifredqthbomwqrJiinfcttn 
tt mo?rt / oculo» mcoB a la* miariue, DtcatniictomuB 
(timm&ipcDcemcoealapfu aato:qminfeculumia ctuo 
laffboDrlo:itwi6etoiuoy \ ) icatnilcquthmentbnm: 
JnriinamtbfiBautffoi qtftinfeeuliimia ciub. ■ , e 
widji. *rcDtDi. i ,(z\) tribulationeinuotaui Dnm : 

Ocrtft» i p?opttr qtS loot^ ete*aubiaitmeintatitubine 
rufifn:cgoautfuumtli Oftei > nBtwtljiaDniroinio 
smifttmmie goDiriicic* ttmcboqurtifadat tmdjiljo* 
rrifomcoiommeljomomen mo omnfmirijiabiutoj;* 
&« nrt>ttttibuabiio:pjo egofctpfaamirtftntcoflmcof 
oinniBuequcmribuit midtf n onucftcdfftrrembno: $ 

alitffalatarieaccipiam : confftjereintiomine .n onu 
rtnotrtf&fuinuocabo. a o* rftfperarembfio : cjfpcrare 
tawacmortbDacojaoipos mpzinaptbuBo mnesgnv= 
pulofmfiip^cnoteinfonfpes rcBtireuirnmtme: etinnoie 
rtoDrlimojsCanerojameius bfttq?t)ltu6faineo0 r ] itxu 

DncquiacgoCmmfltuuo: barcerircuDeoerntiricutui 
rjofauusrmmfiliuBaaUe noieoniqjtoltuflfumincofl. 
(m. irupiOi tomculamea r ircfiOcocrntmcftcutap:s 
iiMfarrinrabobofttamlau * f e;arfcraaGmtigmflinfpi= 
otiuinoincnbfti inuocabo. ntfl:* tnotcbniq^toituBfum 

otamcaDnottbDamco* coo. i mpulfuecuerfuBfum 
ipmuomniepopultnae :in totcabetf :*Onofufccpitmc 
flrrnetiom^Dnnn meDiorui oitiruboinrA ct laufl mea 
bterufal^.^^c^MDt 4>pfrr brw:*raetu0eftmidHin falo 
qolotnrusfn. auDatc tcm . ore^ultationiBifalrt 
i tubatebfim t$.mi. ttB:intabcrnatuli0ru(ro;n. 
( omnc0rjetro:ianbate c^tcrabmfccit^tut^Dc^ 
tf ocepopuli tft conftrma tcrn Dfiieraltauit mc: Dejttc* 
tatttfopetnoimiactuB: ct eatjfiifectttotrtHtf 1 1 ontno 
umtaoofii manct incttrtw riarfebtoiua: t narrnbo ooa 


Mll Mll 1 1 1 1 1 Mll illl Illl IMI IIM Mll IIM llll llll Mll IIM llll IIM llil MM 

1 6 7 8 10 11 12 
httt clafhgSecaftigauir me bia/pornenbiqiBrita* Ut 
*ne:*moui nontrabibirme cfibice abfccffent/ noctcmrp 
H ettemiriji pojtae iufticie fotrcDur^fl/mnDi|jabtrmc' 
rtigrcffuetcaesfiteboxDno: uamipftcanamuegtoiiam. 
Iwcimtabniiuftiitrabuefca ncoparnfitgtojua/eiurtfifo 
norifitebottibiqmc*auW; lifilioicfil^npaeato/inoc* 
ftime:*fattUBcemictjiinCa inperpetuit.aimcrt. fiota 
lutf ijapiDeqitfrepiobaue *D^elKcb*ofificDetc>; 
rntebfficawe:rjicfacrueeftin eca&tfgamtma btmwri(r 
capntanguli H bno factum JDcuebeuemcue ccfplrt 
clriftuD:fc(rmtrabilcmocu; IDfteregitmc Jiapri.pe. 
ItenoftriBnccDicequafccrt IDnieftrcrra 3DtcDftcleua 
brie: ejcultcmue*lctcmurin ui C5lo?iapatri.oe-31ul»i« 
ea o DftcfaluurnefacoDfte mcDfteqmcgo ©cueinnoit 
Mipfpcrarc: bencDictuequi «Etozia.fre. £ ofitemmiSt 
t)cnitinnoieDiii.i3encDijci= atiimaculatid&lo^iapa.ps 
mue toobie Dc Domo Dfii : be* «ctribuc iDuicuq? tStta 
bneetiltujcitnobisafiftirn tujtaa» afepmagrtiwwW"i]i 
itcbtf foienfiniZDenfie-.tofqy abpafcabriicie btebw6i 
aD «unualtane. o e^mcue txipe $ pfiilmo Cofitemim 
cetu*c6fircbo2tibi:Dcuertu; fap*,lDn»regnauitl)rcojc 
ueeotuetcjaltabote a 6fb Utbntue. proo.ivrooiranir 

tcbontbtqmcrauoi(rime:et tffcmopifeqn..ui ^rfrmB 

fceraeeenurbiinfaUitf c5 *f-\m&int\oit vbM, 

fiterntniDftoqmbonuerqift .V/tuofatunmcfac:ctm 

mfcculummiaeiue.i -lo;ia tjirtureruaiuDicamc. | >i 9 

pf i HD pjima fcqwt* hp*, r?aubio2anone mca: auribj 

-T* ftmiucieojtofpbercDe pereipetoerbao?iemri 

j ■ umpccmur fuppUcce/ alieni infurrctetiU afturrfn 

tjtin DiunueactibuB .uosfcr mcsfoitraqucficrtitnniina 

nctanocftibue. ijinguare mea:tn6,ppofucruti>cii(m 

fenaetfpcrct/nclitieb^nji reconfpcctnfuu Hcacmfic 

mfbnct/tjifufou^Docdtcgat/ ueabiuuatmc^etbnafufcc; 

ne tamtatceliauriat. &tot ptozeftaicmce. H tiettcma 

pura eojDte innma / abttftat la inimirie meie : t in toen» 

ettoecojbia/carnietcratfufis tetuaWtyerbedioe, u«w 3 b Wiraa 

iariefflcrtficaboHbfcirtfitc^ i niuftiheatiombustuiemc 
doindituobtteqtfi bomlcft, oitaboj: noobliutfcarfcrmo 
atfteroirobulattoneeripu neotuo^. <3 lo?ia patri. 
Hhmeictfueirumicoemeoo Y3rtribue(etuo«uo\)tuiri 
MprntocuUie meu0o lia. X^eame:*cuftooiafetmo 

Beatiimacu ps.oetiu», nc0tuo0Ueuetaoailo6me= 
fariiura:4ambnlatin 00: ctconCtoerabomitabilia 
lcficDfli. h catid ferutacur octcgetua. I ntolacgofum 
tfttitnomaeius: intoto co:oc m tcrra: no abfconbaoa me 
ttijruntra 1 ) fiemif opcraf mabatatua. Oocupiuuala 
im4tah?:mUt!6ciuG ambula mca befioetare iuftificattdes 
ummt. umaDafti:maba tuae:inottpe j ncrcpaftifu 
taraarafooirinimie. u tt perbod:maUbictiquibedi^ 
naDingatutbicmee:abcu = nantamanbatistuto. h u> 
fotuftaeiuftincaudcstuae. fcramcoHJjobnfiitotfptu: 
,sfifn6c6runoat:cu,j;Cpe= qjteftimoma rna wjuifiuu 
wroinoibu» maoatte tuie. e tenifeberfit pucipcs*ao; 

onftrcbonibi in bircctioe uerfummcloqucbantut:(cc 

toiDieimcorpbioici iubicia uu6aut£tuu0er.crrcbatu?in 

luftifictue 1 uftincatides tu iuftthcattontbustuia.i) at 

aflru(tooiam:n6meberelin= teftimoiatua mebitatfomca 

Huastofqjquaq* , eft; * conCaiu itun luftiftcatio 

Inquocoirigit atootcfc^ neatue. pfaima». 

rioj uia fua : in cuftootf ^ obcfit pauimcnto ania 

co frrmoncs tuoe. 1 n toto ." mca : tnutfcca me fcitm 

to#emroer,quiDuite:nere; fccrbutuii u laemcaecnu 

pfUaemeamanbatistuig . ciauif c?aubiftimc:boccme 

tuojDc mcoabfcoDi elocja iuftificationee tuae. O iam 

foa:t)tno pcccc tibi ( t cneot luftihcationum tua^t inftrur 

fru6c0onc;ooce me iuftthta= me:f cjcerrebo? ixt mirabilibr 

noncemae. \ ntabaemne tuic. o^nitauttafamcap 

,imStiaui:omia lubicia ojie tebto : cohrmame in tocrbi* 

ruiin\riatefhrnomo2fi tuo tuis. u iainicjtati6flmoiic 

rnMertar?fu:ficutioibu6 bi ame: * ilcgctuaimfer^mci 

mtus. 1 nmabatietuieeitet u .<am oeritatiecfcgi: fiibi« 

ccbo?;*c6fiberabotoiaetua0 eiatuancKuobiitue # i blje* 

*iq 


MM II 1 1 III 1 llll llll llll llll llll llll llll llll llll llll llll llll llll 1 1 1 II llll 

1 6 7 8 10 11 12 

Gtcfttontfs tuisbfte: noUme 
tofuDcte O limioatow tu 
ojft cucurri : cu Dilatafti «ot 

ratft Ua SHianaGjtitifu 

QuicticBfctittRrtuuseffe: 
anteoiaopuseftwte* 
ncatcartiolicamfibe. Q ua 
nifi qutfr#mtegram inotola 
tamepfcruaucrit: abfrpDu* 
biotnctcrnumperibit F ilrs 
aute catbolira hec eft tot tmtt 
bcti in trinitate: t trinitatctn 
intenitatetoeneremur. O* 8 
q? cotunftttes pcrfonaBtnccp 
fubftatiafcpatates <H liaett 
oti perfona patris / alia fitfj : 
aUafpiifTci. cbpFiset&W 
ffpusfacti^nacftDiuinttas 

equnUe glojna: coeterna ma * 
ieftae uaUspatertaUefrti 
ue: talis fpiis fcras. ( ncre 

ara« patcrtncrcaras fiU 9 ; in 

creat^fpiiflfctns l mm£fus 
pater f miti&as fiUusumraen 
fusfpiritusfctus. Hternue 
patcrcternus ftlius: cternus 
fpusfanct*t-ttftn5trcses 
trmi:fcD\musctemu8. ** U 
cut non trcs tucrcatincc tres 
im«?fi : fcDtmusintrcatuset 
tonusimcnfus imiliterom 
nipotcnspatcr omntpotfefi 
liue:om£sfpusfcns tta* 
men non tres omnipotcntcs; 
CeDfcnusomipotfs i tabcus 
patcr ocus fiiius : Dcus fpus 


ma 

fancfus.etfcmenncmtrr» 
Dt|;fcDt)miscftttcue tabo 
mm»p£Dftsfii(us:Dftfltyfi8 
fctfis.f) ttftn6trt«Dfii:Crt 
tmuseftDfts Owafirattt* 
gtllati vmaqnSqt cfbnci ftcfi 
acDftm tdtttcriFpianaftta 
te compcUimur : ita trcs Dco« 
autDftosDiceretati)olica rdi 
gific.ptjtbcmur atctanut 
locft tactus : nec trcarae ncc 
genit* F fli*apattcfotofft: 
non facttis net ctcat^ ftD ge = 
nitus ** pfisfriisa pcct fi* 
(ion6factus:neccrcatu0na 
geniras fcb<pccDcne« ntii 
ergo pater n6 trcs pfrs/ W 
fa^notteeftlfrton^iWi 
ctusnfittesfpusftti. tm 
bactrinitatcnict|Up?iu0 aut 
poftcri* nittjil maiue ant tni 
nus: fcD totc trcs jfime cortct 
nc fibi fiit*toccitce. taW 
pcromiaficut ia fuptaWrtn 
cft ttmttasiu ttmirate : itri 
nitasi t>rurate\>cncraDafil. 
Gnitoultetgo faluus efle;: 
itaDctrinitateicnuat. c et> 
ncceffariti cft aD efna falntc 
fctincarnattoncm quotp Dni 
nri icfu rpi : tonufcjfrp fittu 
crcDat-' ftcrgofiDcsrctatot 
creDam* * «sfiteamuri qzDns 
noftet iefus tp e Dri ftlius : to 
userbomocft. i 'tus^tt 
fubftantia patrieanttCfcaU 


l&tecCf 

MflUMeinGrcnlfl i natue r ifimfitttmr. JWeftqutrf 

pcrfetuflbeuspfectueljo: MftuunnttinfdhofrrtmM 

tiftniarattonalictbumana eiMrcmUM. «efuoeam* 

ElWKo" qn 5 p ? ?^WO0ttla«amiS?o 

MaiMuta«:mmo?pfe beatatrimtae.e* iUbcta 

tanMtftaratatf. < > m\U noefaluanoetufhhcanoeo 

m^rttttjomomfiriaotft: beatarrimrae '' &peeti& 

nfiffioerafiewaimtatieitat tkfobratarrinttae W* 

itf: fto flffnpttoneljaanitafl Oofteue tmue oipotfs pntec 

wtim nueoinondconftt etfiUuertfpuefriie. cf«r* 

faQM»tfc:feft tmitateeto nrsebQinineaDiuuanoe. * 

m afimtatarationalie* <&tlibctanoep?optet nom* 

«wt)nD0tllW:itabc9*l)6 euum. 
tmnor(railhi0 uipaffue >p«elc«(bn.i«.at«k 

cftpM(alutenfabcfc?bita& Jt? ciepCS. «. FJ «tieicf* 

mfimw^rciapicrcfurtcjcira fontf.l/aeetnf etnenoe 

jwirnis. fcenbitabteloe Crcbo Oarme ^epleatut 

gctaDDrrrera&ciptieoip) oemenlaube. 2UCcantfalo* 

tttt«:inDe\>cnturue einbica na ruatota ttemagnitutmtf 

itimos f moztuoo. ntcut nw v fieaumcfaa«tuama 

waDttfr&oestjoicerertttgc petcatiemeie. Ctomncsini 

fitcum toiponbue fitie : * quitatce meas Oetc n oj m» 

fcitnrifunt De factte.ppii ouctca in meneus. £>ptfi rt 

irfin?. tquibonargerut ctumtnnouatntiifrerib^mcs 

WtmDttactcrnam: 4 toero ie O e.pilciaemcaf8ricrua 

«alaitenteternfi f 1 cceftfi €t fpiritum fcnctum tuum 

kscarboUcaquanifiqurtqt neaufctaeame Beb&emf 

mit firmittrqt crcbibcnt : ri>i letieiamfalutarfe tui.<£t 

isclTcnonpotcnt \ lia fptriru pimripali confirnw 

iar.^miinft. meHttpemebomineabfjO' 

Ptactbfibitta ctglojtofa mincmalo.3lbiroini^cripc 

tnrtitaspf *fili*f fpuefcue me "fipcmcbctnimicieme 

^tfcrcrcmKcrcrcmifcre iettrueme* tfcabifurofcibt 

nobie. fiMttafwal. Cc mmclibcrame <-irfpemeto 
«^UmSn&fMMnv *H R tatmiatua&neCapttnos 
SSmlSnStuoBficinfc &ueat)mot>um Mnuu 

SSTsarws saK= 

«• ftiAinaDiutoziuincD tmetuis.r >^n.UBjwnHw 

tonbe . ©ne ab aim.ual.um * benrfactoiibuB noOu. * 
mT&Otna^ lctueticu0*a nefecbnebom0*remstoitt 
ttM rhT&ctuB* imoMaUfl H t pw cfictiB fittlib) on tc 

^ifrotenobio. rSewMt bona cto oomtmctl^uc W 

ineffitn6ifc6 ciuB I 3 ene&tc i pace. 3mcn. > - fic cjauu 

Sronat ts i mia * mifctahoi ta noo*pttjiionrftunu n 
bufl ui teinct tn bontB oe* bcus totttutu sucttti m. « 
fflwrifi tufilaenouabitut\)t oftcnliefaciemtua etCaluirrt 

nSe fccue falutatie nc . €t & © twtoo . <*«/»• ^{craw 

SSaanobiB >>«4b XYSSS&SR 

icfetnuitaCcetiBnobiB. 3ut A ^»P ott6 ?? n ,l"5~: 

S U-a tuaacjenetanfie noBa&pjinapiubumsMS 

taS£Sto£< > «Btucon uenire fecitti I tua 1.00 Ww 

ncftuB tiuificabiB noB. €t faluatoirtutcetconccBeWin 

^SS&k™ ''>«. bacDieab nuUnMW 

bntobiobfiemiamtua. «t nwjtatepetcMiinccaW»» 

falutatetuumt.anobi0Ui* ibcumuW^ 

guWiei.ieittosinepccea ^ f «»R f * U /«SS 

to noB cuftoDirc . iCcrete no cienba oib nta actio tuo un 3t>terti$ 

woDttaminc birigatur.f&et (hoe m tege «uactirt bia tua 
bo.DffetiobifcuaEtcu.l&e fanctaetinopetrtmomanDa 
wDitamusDfto. fcco gras. tozutuovt>tlnc*metmmm 
prwioCacttuuonfpectuDfti teau>;iliate«petfani falun 
^ozsfcojm». £>w $>t*m 9 libett edemercattuir : folua= 
^jarutamanamatczDnt tozmunDifaluanoe.quiitrf 
^noOtiiciujcpiatQ? o?0 nitatepctfectat>iui0*regnar 
friialhrtcicctiDei fimul in* Oeu0.pctomia(ecula feculo* 
trrceoat*ozcnt 1 pnobt0ptt6 rum. 3ntf. aDtuto?iuncm 
ntw6aDDnmDcumnfm:\n &utfecit.&itnom.<£Ft)oc 
ttosmcteamurabeo abiuua 25cneDicam*Do. Deo gta. 
riewuDtntfaluariqutinttt ^*3DepzoffiDi0. intincte 
nttatepcrfectatoiuitmgnat qutefcant. £>ne e;rau. JDne 
tatspcrotafcrafcro^Bmi bo.€)zemu0 ©jone» pjo be 
Dc%aDtutoziumeuintfte fuctieaDpiaatu.*! fuuo$. 
cncaDaDiuuaDumefc(hua 3bfolue*lb tertialipmwu* 
$ic DcueiaDiutoziumeiiin nf^i^f^n^nobiflfpue. 
tftcDftcaDaDiuuaDumcfe f*-Atm6patricumfilio.Di* 
flina. Cicmouiirimcpafet gnarepzoptuoingeri.no&n) 
foitisDmotnaDtutojifimeu tcfutue peetozi. Oslingua 
intmDe DncaD aDiuuaDum mcnercnfuebtgoz/confetrto* 
1« fcthnaC5lozia . £)tcut M nem gfonef flamefcat igne 
Wupa^Lauettbtfepjiclct caritaeiaccenbatarDojpiio* 

lon.fpcclnfo.Upnctcttcn. jctmoe. Ujedapater ingeui 

Jatcrnoacr. <2£tnc. ettc? teitotumDueam 9 iugiter/jcpo 

ctonciiifcruoetuoe: tfn placenteeljuncDiem/ fancto 

cperaraa*Dirigcfilioecozu replctifpirttu. 3men anti. 

6tftt(ptc"DozDmDcinfifue CUcntant. pfalimie. 

rueiopcramanufi noftraij cgcmponcmiriiiDomi 

0ingcruEno6:*op 9 manuu JLJjtctiiamiuChficationft 

nfa^Dirigc.it>2O.£Dzcmu0. tuarn:*ccquiracaWp. Oa 

Dirigrrc rrgcrc fanctift ^ mid)i itcllcctum f fcrutabo? 

taregubcznarectcuito legem tuam:*cuftoDiatUa i 

tiircDjgnm6;q0DncDcu6t)o totocozDcmco. oeDucmei 

Otctozba tcozpoza nra:Efue fcmita manDatozii tuozum: 

quoisactueetfermonceno s quia ipfam tiolui. JL ndina 


fbttrtfl 

»jmefifnteflimonfatna:ct bfie:*t6folaffn« rftttia 

noinauaricia nerttoco* temift!Ttc:^prto:tb9&mlin 

losmcoenctoibeawmitate: qtiftA*legefui.< atabflcs 

infcia tna toiutftcame. 3 ta* ttUrifi crat iuuintatifitetw: 

tucferaottwcloqniutuum:i tniofopcrcgtinariomsmtr. 

titttojctuo, H mpntaotpjo* < ! ? emojfuinottenofettrifio 

bitumcfiqrjfufpitat^fu: q* minc:*tuftobiuf lcg^tuam. 

inuitia tua iotfioa. H tce c6* Petfarta dr mitbi:cjnu(hn 

cu piui mantiata tna :in edta tatioes tuas crquifiut . 
tetua toiatfua me. ~\o?tto mea bnc: bfjti m* 

©ttienintfupcrmrmia A^ftobirelegJtua rpta 

cnabnt:fa!ntaretuum tusfumfactftttaiwtotortif 

fcljmeloquiritnfi Htrefpfi* meo: mi&rcremciff6mrio4 

beboejp*obiattb$miti)iA>er: nmtufi. n ogttauibiaernt; 

bum: qztyerauiiicrmonib* eBitfuerttpeDesmeosann 

tuifl tncaufrrastSojeiTto thmontatua.'' arflttwfant 

*etbfitfitatistofliquaq?;qt i ct nfl fii turbat*: mcudonu 

iubiruBtuiefiiprperaui. H t manoatama. f unespecca 

ni(rotiiatcg^tua(p:i(cftnct to?fititrtipletifutmc:*lrg? 

htfcrmfctlu^tabulabaila» tuanflfnoblitus' rbiano 

titntuttc:qtmabatatuaerf* tteCurgcba abcofitfDfi tibl: 

fiui. etloqbarbctcmcnqe fupcrtubififliullificatowtpr 

tutste6fpccturegfi:? n6 con Warticcpscgofumomniiiii 

fttnbcbar.f- tmcbitabarin mmttumte:*ra(rooicntitim 

manbatio tuie : quc Drtctt . manttata ttia. iatmtfcnt 

«tleuautmanusmeao ab pienacfttcrra: iufoficatiow 

mabatatnaqbilep^cpcrre tuaoboccmc. loiiapatri. 

botiiuui&car6tb*rui* <3 ra *rS fl> nt ta t^ f fti fh m fcrno 

/T\fmoxcfto\)erbt £»< XI ?tnobfie:frt5mbcTJmro 

>L/tnfCetuomo:It5micbt um ! 'cnitatfctbifciplmat 

fp? bebiQf . cc mc tofblara ftif tia boce mc : qt i mflMW 

eft i (|timtlitatemca:qicIo4= tuiertcbibi I ztuff humilm 

nmtufitoiuificauitme.*- ufi tcrcgobrfiqui:pioptcrcacto 

biiniqogebattfqucqfp:ale^ quiumtunmruftobmi. o- 

gcanttuauobctltnaui c nus cs tu:ctin tjomrarr tua 

mo^uuuDifioptuo^afcft'0 aoccmctufhficationcatnao- 

(\)n\tip\tcmmvn mcm falunmmefacf taluuoero- 

fcfcutpbo^cgoatttHttoto qrfttottomearaeo.aeoata 

coiDemcofcraubozmaData tias »3ndinacoimcufc 

ma. oasttlatacttficutlac nsinteftioniatoa £.»uet= 

totcojtt:cgotoeroU#tuam teocHwmeoonctoi&eSttwni 

mrtJitatuofa. onftmicbi rateiDiatnatiuificamc ln 

qu(abnmiUa£hmc:wt»iCca teftttnonia.dBlfa ut.litftf 

mftiftcatiocemao onum na.r CgoDijribfternifcrete 

mui»u?ojiemi:fnpermilia mef.vt fbanaafommeaqt 

«mttargmti. peccattitOK.O^rjeoo.fil 

©000001* bftefetctant ptutttocrr .an.tacniantmf 

me/etplaunaueftme: djibnemtfcrarioneettteitH* 

DamirtjiintelUctutotDiCcam nam.Cf.rn £>ana..< &a 

maituata ma. o m timcnt naaiam meS qipetcaoinbi 

trWcbatme*lmbutur:qz t> «aoDijciDftrmifetimei. 

inttfTbaraafocfpcraui.rto ii&uia.cWojria.&ana. 

gnouioftcqmaeqairasiubf:: 3biuto;tmeueefto Dftenebc 

datoa:*in^itatctaal)umi rdiquaome w jaemtefpf 

uafbmt tatmiarua\jtc6 ciasmcDraetalntariomette 

Cjkmrmc:fclSmcioquintafi etpoftDirnturpirstrmirn. 

fcruotuo^tcniatmu^imi U0«jctiSmfftmraomat.a& 

fiwt6tetuc^iua:q?u^rua tcrtfarn . aDtji.no.tt.tab 

mrtitatiomeaeft. OoffiDa toeqprrae. UVrrrro 

turfuebi q: iiufte ini4tarcm fe ptteproti M OWur 

fiwratime:cgoatoccrccbo: JCtaepfon.iq.mnciev- 

mmanOattetufo. o fiucrta fon.uV oaternoQrr tnr 

tiirmiri}itinu?te0tc:t4none noe.^jiibera.* aoDiiciDo 

mntteftimoiatua H iatcoj mtnemifcrcrcmrf.$attaa« 

mriim tmaralatu iiuftificati nima mea quia peccaui tibi 

oitibuetuifttot no tofiinDar. < onurrterc Dftctofquequo * 

^tta «^itttricrjAifg.anf. CtDepjcxabiliecttofuper&c 

«brrflffimafempitctnatrf uostuoe o culiDiufupcriu 

nuaBpatettfiiiuo* tpuofa ftoe.aEtaurcBemeabpjcteo 

rrue (^Ctbilaii0d'bigio?ift coju. < lonfiteanfttbifomi 

£jf«bi gfavartto neomiaopcra tua.etuitui 

arwmcDacffanabo? beneDicanttibi.^ fattmfrri 

U 


3t> fc*tam I 

cojbiatna aominefuper noe rojpojfiJtoeraippacemcwM* 

<Du£aOmoDufferauimu0in um. y jteQapafpifffimcpa 

re. S acetnotcsrui inbuatut tttQ? compartonicc/cuipiritu 

fuOiriam.Ctfanctiruiettil* paractitofreBnans peromnc 

«mt. tiftcfaluufacrcgcm. fecutum.3mctw jwmcon 

«CecjcauOinosinOicquaiuo funbae. .f3taimnf. 

cauerimue rc^ alufi focpo* 9 f^\ eferitin falutare tuum 

puiumtunOncctbcncMcli^ .AwVanimamca:*intocrtit* 

rctmatitue.CtteBCCOsic^ tuumfupcrfpcraui.oc&c*: 

eoilcrtlofitiftpmercrnnf i J U tunt oculi meiincioqutura; 

atpa*intmtutceua.€tabu umrtnccntefiquanOotofola^ 

Imtiainturribufituifi.M jre* bcrieme.Uuiafactusfnfc 

mufipjoamiri6*bcncfacto« cut fcterinpiuina: luttifitart 

tmenofhifi.aScncfac&ncbo once tuaenonfumobliws. 

ni0*rccti0co;Oe. h tpzotii U uotfuntDicfiCetuitui-.qn 

rtiefiDriib*Dribefucti0.ttc= farieeDepetfcquctibueineiu 

quiemctctna&onaet0Domr= Mciiii) arraucrntmitljiim 

ne:*lujcpcrprtua luccatcie. quifabulationce: fctnontot 

li equicfcantinpacc. IDnc le^tua < i miamanoataroi 

CjtauHi pe ii?ifctcre. JDnc fcctitae : iniqui pecfccutifoj 

ne+n.&t intmciioni pialmo meaDiuuame. \ > aulomin» 

rumaltti.tiH laueribi.K. tonfummauerntmcitctra: 

tffrurge tonc nbiuua noe . <£t cgo autcm no ocreliqui man 

liberanoepjoprcrnomf tun fcata tna. k*ctimraiamfua 

ncfceue tirtummconucr toiuifitamc:ctciiftQoiamte= 

tcnoe.CtoftcnUcfacietuam flimomaonetui. 

etfeluicrtmue unmauoi ^netcntuoonunKfcrttm 

CtriamoM > netoobtftum. JL tuumpcrmanetmccio 

<£tcum.iiD,mn* £>io DeDtu I n gencrarionetjjrncraiio 

jotntdm tivmnue. nemtoeritaetuaifnoamtcr; 

f~yctto} votms \stta%ot* ramctpcrmanct.' joiatio 

JQ qui tcmpr tae rcrumtoi nc tua pcrChicrat birfl:quo= 

ceeCplentKJjtemaneinOruie: niamomiafcrututtibi m 

cttanibuemcntncm. ^tin *le*tua mcDitatio mcactt: 

aueflamae litiumianfetta; tunc fojtcpcrtffem in Immji 

lozcm no,rm/confer(alutcm ratemea. inctcrnnnootiu afrfttff 

DlfrariDlhlKStioncgfuaeiqi Diciatuabocemc.g Eamca 

iruplifltHtii&caftimc uue tnmanibuemetefcmpec.-et 

famegofetuumcfac: qmiu legemtuanonfuoblit^ o 

Ihfiranonee tuae ecquifiui . fucruntpcccatojtee laqucum 

iD ceiycctaucruntpctdxee rntdji:* Demanbatietmeno 

MperDercntmc : teftimonia crraui r* erebitatc acquifiut 

raaiittelteti. t \ mie confum tcfhmonia tua inetcmii : qz 

mationiBUiDiftne.-latiiman ejraltatiocojtbiemcifuntn n 

Darummum niraie^ j ra.fr. cttnaaicoxmcumaDfacu?Daf 

r\ uomoDo Dileri Icgetua iuOificarideetuae ineternu: 

V«omine:totabie mebfc PJopterrettibution£.Hloiiii 

ufomcaefl.^ upcr intmi* *x*'niquo0obioljabut;ctle 

iwmeoflpjuDftemmcfcciai ^JLvSemtuaDuejci. » Mu* 

BanDatorao: quiaincternii tozetfufceptojmcuecs tu:ct 

Dud)icft.^upcromne6ioce tn^etburuum fuperfperaut 

ireme<nreucti:quiateaimo o edinateamcmalig;tu:et 

flttuamcDitatio mca S.Hu Ccrutabo? manbata Dci meu 

pctfaiesmtetlcri :quia man & ufcipe mc fttfmeioqniuiti 

Datatuaqucum. h bomni tuum*&iua:etnonconfutP 

tuamalapwljibuipcDcs mc Daemeaberpcctationemea. 

sswcuftoDiam tocrba tua. B Diuuamc tfaluue cro-et 

■i luDicqe tme non Dcciina mcbitaboMtulhfuatioiubus 

B^mlrgcmparutOtmicl)! tuiefcmB.^ pzcuiOiomncfi 

uamDulciafaunb 9 mcie DifceDcntceatuDicfietutscqz 

rioqmatua:fuBmclo?imco intuaacogjtatioeoju.i t us 

maiiDano tute tutdlcrj : uancantcs rcputam o£s pco 

pwptcrcaoDtuiomftntotam cato?eetertc:iDcoDtlejrtteais 

miquirarie . j&faim* . monia tua. c > onfigc tinune 

^Qkcrna pcDibue mcie tuo carnce mcae:a tuDicqeci 

ter&umtuu.-ctiumcn tuietimut. Bfaliti 1 ' 

mniMtnets i uraunaatui xs txx «ttbintUfaOieiam: 

raftoDiteauDina mthcu nie. X Inontrabaemccaiunis 

umiliatus fu tofqucqtfc xo antibue me w utctpcferuum 

miRcitomificamcfctim £ba tuumfnbonu:noncalumen 

rwim.! oluntanaojiemci tutmefuperbtocultmctbe 

wwpiamafacDominc:*ia- feccruntinfalutaretun: un r infr. 


docittifi wmctctuc 1 flccum locaait,ttoct*We.- fl^ 

feruotuofciSmmiam tua: ct fmre.aDmmiGrtftf ,t>* 

ioOificationee tuas bocemc. oc Dftic* . *o*ona tn»ntnoi. 

cnwetuHuegoDamiriit ^3crnDcuBtcnai tigojl* 

tnttUcctu; wfeiatettimonia -XL> motue ite pcrmantni 

ma i i ?puofactf Di DfteiDiffi lucisDiurne tya fucccCTib 9 ^ 

pauerfulctjgtuam. < DcoDa tcrminane argircdfl?t» 

lrcimaDatatua:fupaurnct fpmfquotoitanufcpDrcilidt 

topa$io.u ?optcrcaaDoia fcDwcnufimortietacwefm 

manoatatuaotnjcbararfm nisinflctglozia.w jcflapa* 

toiamWattSoDio^abui. lo ompeeiefumtfmDnmiitr 

ria ^ftfaorDQ.au *>#* cumipcrpetufi tcgnatruw 

fumrrw fanpitema rrinitae fttdfptt.»irtf. 3wta. 

patet*Mi*ct(pttflctu«. ^Tvitabiliarraionia tna: 

fotfawmiferrrcnuferfrio >l-Atbeofcrutatacftcaaifl 

dpitului mca.t ; edaratio fermonam 

A §m« Attatf Miigite : tuo^illumiai: tinrcUectum 

aitDnsompe.iDeogr. Datyuulis. smcaapuii 

Hncinaonc^crmanct amaritpm:q;tmantiatana 

toerbutuu.> jncetofite DefiDcraba. * . fpitcmimtf 

cnlu«^iDmtaetua.#cr tniT«w«tnri:Wmiul»'nttin 

manct.OlOlto.Jnctcrnum Diligcnrtnnometufi. «U 

«xfrcegttmcf mct)ilmi fus mcoebirige fcSmeloqw 

riiiDcerit. Jnlotopafcue umtuilfttnoDitetttrmetQiJ 

diimccoUocamt»!i>;o*ooo- itriu&ttia.' coimcmcaca^ 

i afitfttwfec. IfinrjsiioimifctrafroDiama» 

«aonrflfunbaomccomi batatua.) artftaaiUumia 

itcabcrpectationcmea/-vP. fupcrfcruntuu: tbocrmcm 

v^itcralreriusoncrapo^ airuattoncBtuas.: prw 

TH tatc * Oc aoirapicbttie rum DeDuperut otulimci: oj 

i«tft&i.»eotjra. SSenc ndtttOoDtctutlcg^tua.i^ 

SatAminoifffic.* *& ftuscsDiKrftccramotcuim 

lauscmeiozcmcojnonu* tuu.< anDaOtmiriaaKfli 

Iwcma.fcnDica.' 2>ftere moniarua:*tomtatftuam 

SmTnmcljilmitriiDccrit. mis. ^""^™' 

# Jniocopafcuctbimccol fncu0:quiaobUtiumtt)crea 


mafoimirimrt.. gnftndo* me: tnaot»*^ 
qmummumMjcmftcr.tfct bio«fi™f n f f do,,nfam «"*** 

Itfrcnrulus fura tgo t totenu SaiS^3 m ,nthfi « s 
pmsi.tiMcatiowsmaeno SS Cfl|,llttt ™« 
fumobKMB. i ufti«a tua m K» "*» "wte 60 * 
lhriamcternii:f lcr tuaorri wnjffl nm WWmnm. 
m. «boiatto f angufha pSS ' ' nl ° <J<° 
innamitnc: manData tua umSSmEZV* £t """"«at 
tMftatiomcatft. quitas mnam ^. n8 m,B n0B °« 
ictttmortia tua.netm.f.:f ,„ mntotoLi? vmtMtStt» 
idlctmoanHdi.fb.ua. ,» tuSS^^£ MtUH » t » 
iamflu.,ntotof 02 = p " StSmSS2?2S? Bt - ti '* 
tccjtflufiimeOrtt-uSfe rtiSm",^* 11 ?* 1 » 100 W«* 
feiionmtuae requimTla 8J?C;' ""^ ««• 
■fn «b tcfaluii rW fe : fi fiS? PI "" lte 
ruQooiamanoaratua. « nfi^„7^! aMObmtB8: «nrf 

«limatun.atcfcia.nauu r w X" D,aa,0U,c * «« 
«inbtrbatuafuperfS ^E' B r 

m. otcmmcam auoifc hSVw" ttw W»- «a, 
tfiD tt mm.fctiro,oiamaS Su u£S.^ a, 2* jfoot 

«»«s.m 9;q s "£25; Xt u £! x,ua •¥» 

'bcbumil.ta.ci,, llwam ffi«t«a SffiS?. n,B tU8: * 
mamuonKrmf 8 ^ "?J 00 « «»«««i»«tTa.S 
»*•■ 1,1 
h— •pptopidnct bepiiecatio 
Hwaintonfpectotuoio 

imcbiintellectum. i ntretpo 
tolatiomeaincofpccwtuo; 

trtJmrioqatn tuumertpeme, 

TOm:cutiocucri6mciuaifKa 
ttonce tuas. tf jormnnabit 
■mmiamca cloqutn tuunwi? 
emniamanbatatuae<jta0. 
HiatmannuaWfatartmc: 
qtftmantmtaruaeiegi./io 

rapiuifalutartmumtmet* 
iCTtuametHtatiomcae. i 
octaiamca*lflutiabttte:rt 

iaT)tnatuaat»'uuabuntmc. 

a rtaui ficut ouis queperflt 
^cfetuumum»nc:q?ma 

uatatuanofumoblif.BW 
*tti5t>oatbebftuaaft.i*.a. 

^(ttreiaubantteaBomttc 
rfbiifiraiito^creamrctuco 

{Uatrtnita0*'.*tbilau0 

tibi gfa tvbi gf ay actio.cp * 
^mniscniqutcufpmtiO' 

JcauetttnometifttfaUi* 

frf jocogratiae. «r. Cla^ 

mauitnrotoco^e. «Brtubi 
Scbomtnc^Jttftiftcatoee 
SaercquirS.CrauD^ 

ciapatrt. Cfarmmi^f *> 
occultis mci0 ntutia meDfte. 
££ «tabaiicntecccferiw 

&.^;5ab© v ptti^.2ft cuum&amiAutcUcrtfiMic 
CafrrttiDi0.w5.tt IRctii 

memctifteGtmifcrtmci.*. 
^cflcuim mcue ftctitintoia 
rcctainecdcfqobenclJuaDo 
minn.Ctmifercre.tfloiia. 

IKebime. v 3b ocralti. W5 

»ietee Wf M um&& 

mt'fl?iCcrere2>neeranWtf 

frtafcrS.^tfr*bo.rar*i. 

s-w tbnm mtn pe.fftt- 
fcf bularcr clamauUcrao 
Diuitmc.Tiilelibcraamam 

mcaalabij0iniquts:»8lw 
ma&olofa.PuibbeiurM 
autfl&apponarartibuaMi 

fluamtiolofam. ^agirtrpo 
tmti0acute:cumfatboni^ 

toefolatotf© ■eomicbifltm 
toiatu0mc*,pl6gatusefiiw 

birani cn l?abitantib 9 ccbar: 
mnltntncolaftiitflniamcfl. 
t umbi0quioticrutpa(cm 

rtam pacificufl : «lloqucbar 
ilUfiimpugnabatmegraM. 

m iHamamHrau^ 

uitmel aturflin* frfl.crt- 

ncuauiocroo mcosimo 
tc0:Tjn»et)cnictaati= 

abno:qutfccttccium?tcrrt 
"wwi-ncamonorfpjf 

mttff «^WSS 

tteq?tD?mift:quicullotit^rr 
".flocuttooitteofis^ 
fetiei ttttiti 

ma;fupttmanfiDej:tctafua ct ,jmmo0meos:ioqbar pa 
tfecmcmfoln6Wette:neq? cerabetep joptetDomnbo 
umapcrnoctenfistuftoDit mimDcinoftti:qucfiuibona 
teaboimalo:cuftoDiatatam ttbi.j . JnbomuDfuletates 
raamtifisoSecttftoDfatin ibim^ aOatljabitas. 60 
mjimtuttfcrmitna:cylioc ^jbeeleuautocros tttxi 
nancftiftpinfcculn.Glojia JH meo8:quibabitasince 
3uriUu mcuaDno. C£. tte.atceftcutocuUferuom; 

Oomin^autDirigatco^ in manibnsDnoir fuos.Hi 
Da noftra in cbarttate tutocuUanallemmanib* n> 
Dflf patimrtatpt.lDeocjta. minc fue:iraoruUntiabbn* 
$f. i > lufbcata tnnttas. beu nofttn:Donccmifcteatut 
& JDirigamrbfteojomca. noftn.fr! fctetenti Dnemi 
ft.$trotinccTum inconfpc fetrannatfmultftteplettfii 
cratuo S. Crattetfpusmc* mus Detyeetioe. q. imuitft 
rBDftoocofalaratimeo. v&. rcpletaeaiauta.oppiobiiti 
flJa^ecfeDtS.pi . flf)ife abunDattb* lOcfpcctto fuo - 
KtMDcpjofuDis $>fi* to. te.an.fliuibabitas in^ 9 

fcTia.m.aDDd.faBpoo. mtfetctcnobis. 1 in. 3biuto; 

, jrtDomum. fa. ttti : . tium nofttum. b*>txxm> 

ncramsfum tncjtsij W Y^ifi' qutaMtscratmiio* 
ctafantmictji:in Djmu L./bisDicatnuciftacl: nu 
DmiTitmus. -tatcseratpe; fi qj bns ctat in nobis. o ti 
Dca noftri: t atrrje tuis tjitfttt ejcutgctft Ijoics i noo: foiUM 
tcrufaie quc cDifi caf tot n= uosDcgtuttffcntnos k j u ira 
nitas: cuiue patttctpatio ei*i Ccercf futo? coc i nos : tmfita 
tbipm. | UuceniafcenDctut aquaabftubuitTctnos.^ 01 
mtuembusbftirteftimoniu rcntepctttaftuttania noftta 
ifrarfaocofitcnDrinoiDfti . fbjfitanpetttanfiOctaiano* 
uta illtcfeDeruntfcbesin ftra:aqua itolerabile\ j-t ft * 
raDmo:fcDc6tupcr bomrl Dtl btctus Dno qutno DeDit nos: 
' ogatcqucab patffuttjics in captioncDettb^con. t \ it^ 
rafaiia abunDatia btligfti* noftta ficut patTcrctepraeft: 
tate. ?- tatpat tntoictute Delaqotoenatiu. j; aqusco- 
mauaouDanttaintutttb^ ttit^itnosUbctatifumiis. 
tw.\) toptcrfrattcsmeos h tiutomnimi noteMtuf 
iffcriaitfj. fcettceluettcrram.an. 3diu pulosfuos. f attifumnff 

toiiumnoftruinnoicDtu.a. Dcutconfctat<.Jt£m.lJp , ^* 

36encfac. pe.Dti.autfl. #. ttd.iniccunDafrrfo.nft. 

QuicanfrtmntinDftofis IKetpqtit DfisbfulitatfrM 

cutmonsfp6:n6 com= etfecttinincmagiiaqjpotfs 

mouebiwtmcternfi ri Ijabi^ ett*£s. :Qf)agt* #jmbWS. 

tflttnljicrufaie (I) otcsicir ^mnun.aDtjS.ftipfw. 

tuitunus: ctDnetntircwtu 5 ffitustiit. 6.08. tnM, 

populifui:ejcl)ocmlc*t)fo3m f^ tft bns eUiftcaticrit tio^ 

fccultt ci ?no tclinquctDfts J^/ mu:inuanftlaboiauc* 

Yjirga pcctatojzfupecftwtcm rut^cDiftcatca 1) ifttmsra 

tofto^:V5tn6c^DatiuftiaD ftoDictit ciuitat&ftuftratoigt 

iniquitarcmanusfuasRcs latifcuftoDitcanw I anucft 

ncfacDnc:bonio»rcctiscojte tjobtsatelutefutgcteifurgt; 

oeclinatcsaiiteinobligatis tepoft$lcDcnti6quiman&o 

oncs aDDticct Dnsctl opcran catispam?Dolozi6 ( i uficbc 

tibuBiniquitati:paj:fupcrtf ntDtlcctisfuisfonuicrrrlic* 

rael. a . 2&encfac Diic bonis rcDitaoDnifilu merrcefnirt' 

cttcctio cozDeuift. Jffactifti tocntn**< icutfflgittcmnuv 

imi6. pialmup DtS . m u . nu potcntis: ita fcirj tn u(Toc 

XncoucttfDoDnocaptfc n catustoitquiipUuttDfCi» 

uitat£fyon:fattifum* tieriu funcytpfiemd cofun^ 

ficatconfolati. 3 ficrcplctii fietorculoqtutuummsfutf 

eftrjauDioosnofttu: *ligua inpo2ta.* ©camstoirquf 

noftrac*uitatione.'<s flcDi- implcuitDcfiDcriumfmu n 

tcntintcrgcntcGMnagmfica 2&eatiomucs. 

nttfcnsfacctecueis<T> agni -r^ eatiomncequittmcnt 

ftcauitDnsfacctenobifcfufa X3 DtTm.-qutambuIantiii 

tttfumuelctautcsa ouctte* focjeciusi, abozcemomm* 

reDnccaptiuitati'noftra:fttf tuarttqrmaDucabie:bcaui0 

cutto2rcn0inauftroa.mfc csetbcnetibtentM jcoitua 

minfltinlaritfimwincpulta ficuttoitoabunDas:mlati-n 

tionemctcntrtuntesibatct busDom 9 tue^ iUjtuificut 

ftcbflt:mittcntc6fcminafua noueUeoliuafum:mtircuim 

O cnicntcsautftoenictcum mcnfc tutf{ tceficbcncDirct 

c]tiittanone:pojtante9maiu tjomo:rjuitimetDnrn^ cnc* 

:f etta \j, asbonabierufatfoibuo Dic * 
btietJitetue HtfciDca^hlioo 
filio? tuovrparemfug ifrael 
l.^oforiturtftbfim. 3. 
fcgDirim*. fB.ntf.ficibiS. 
("ypcgyppgnancrnntmc 

78itmcmute mea:buat 
mnuuracl. cpcctpugna-; 
ueratmca iuuetutcmca:ct 
cmmnonpctucrunt nuctu . 
g tipiaoozfum mcft fab;ica 
ntruntpcrcaro2cs:,plongaue 
rnnriiqmtatffua. Ofteiu^ 
Itos^nDct rcruiccs pctoium/ 
(onhinoatur»c6ucrtatucrcs 
troifumrofsquioDcriit fyo 

iantfirut&numtcctont: 
quoo ptwfcpcucllaf cjrarait 
c (iiio non implcuit mnnu 
fiuimqru mctrt:* fmii fuum 
quiinampuloscolliget. ftt 
noiioucrfu.qui pmcribant 
tebicuoDrlifupertooo: be= 
ncDinmus fcobism noic btli 
«n. fcnicDitimusuobis iu 
itotmnc Domini. 3 . 3Dc p?o 
tonoie, 6«.bd.fncir 

Dc p?ofuntH0damaui 
aDtcbominc:bominc 
rwnt» bocem mcam. i iat 
fluKdturintcnDcntcs: intoo 
umDcpjccntionis mce.0 i 
imqiutatcsobfcruaucrisbo; 
tninc:Domiequisfu(hncbtt. 
auiaspuDtc.ppiciauoca: etpjoptctlcgcm tttam fufti* 
nuitebomine Hufrtmutam 
mamcain toetboeiuo: fpera 
uitantmamca m nomino. 
Hcuftobiamarutiatofctf aD 
noctcm:fpcrct ifrad iu bomt 
no. Q.iiiaapubbomtnumi 

fmrortua: tcopiofaapubea 
reD£ptto. f* t ipfc rcDimct if 
rael: cjtomnibusiniqiutari^ 
buoeiuo. aft. Dcpiofunbis 
rlamauiaDteDomine. aft, 

£>PCm. ^0.Cff^ # 

*f^% omincnon rft ejcalfa * 
^*^/ tumcoimciirnecpclas 
fi funtoculimci.ti €t$am* 
bulaui in mngnio: ncq* in mt 
rabilibus fuprrme u. ino I)it 

miUtccfcnncbannfcoccaita 
maiammca. h ieutablacta 
tu6cftfupermatreftia:itare 
tnbutioiuaiamcfl. u prrct 

ifraeiinbno : cp l)oc mmcet 
tofq? in fcatlunuaft. ifcperet 
ifraclutDno.cpm.br' y«. 
tor9.infrtui.tf.ff. dQfaOct 
tfrrftnomfciusnig ttmcteo 
cumpo. i^ag^)«rc0tori 
^rcna to . 7kn uefpaofape* 
£o».aft.Croi0. (i,rmi. 
fTx tmcnfoDfictianiD :ct 
>JL^ Oi0mafuctut>ini0ciu0 
H init iurauitDno:ttom\)o= 
uitoeoiacob. y* tintroicro i 
tabcrnaculu DomiiD mce : (i 
afcfbcroinlrctum ftratt mci 


i bebcto fontl octtlismctf : am c6rnfionc:fugipmnMcf 

*palpcb2i0iuci0 Do2mitntio flozcbit ■fanctificntiomca.il. 

n*«6lttcqutftfeibuemcifl/ iBtomnismafuctuDinieri 9 

Dorurinuenialocumbfto:ra afLJjabitare. fre.cmn. 

bcntaculfi Deoiacob. H rce s~wtte ftbontt \ gtocuDu: 

auOiuimue cam t cff rata : in= ' Ijabttarc frarrceintmii 

ucnimus camin campisffc ^(nmmguMmcapiteiqti 

uc.i ntrotbimusintaberna Defccnbitibarbabarbaaaro 

culumrius:aDO2abimusil0 (1 uobftcfc^OitmoiaDcfti: 

co tobiftetcriitpeDcseiVut tnmtiei 9 rieutrost)erm6:nm 

gc bomine i requic* tuam: tu ocCtcnDit m motffpon Qjfi 

etateriafanetificationietue. iHicmanDauitDnsbiiDierte 

SatcrDotes rui inouatur iu; rrf: ttoitatafq; in fcculii. afi. 

riam: * fanctt tuiejultent. ^abitarcfratresibnu. Jftt 

O^opretbauiDfetuumtuu: pe.cjcrnq.folnDraticopI^. 

non auettas faciemjcpi rui. i^ vcccnuncbcncbictic ta 

1 urauir DftsDauiD toentatc " mmu:omCs fcruiDfti. 

ctnonrrufttabituteti: tefru Q. uiftatisinDotnoDfii:ias 

ttutoentrisruiponamfup fc rritsDomueDeinoftri nno 

t>cm tuam i euftoDietint ft ctibus etfoUitc manus \>'m 

ln ttti tettamftummcum:et infancta:* bfibicircDominn. 

teflimoniamcaljccqueDoces r* fiDicattcDnscrfro: ijfc- 

bo cob,h tWqco;ut)ft|?infc ritceiumettcrtam. sDia. 

tulii:rcDcbutfupcrfcbetua. *|— TauDateno^ p.rmuu. 

QLUoniadcgitDomin^fpo: JLJraenDni:tauDate fctui 

elegiteamfnrjabitarionf fi= Dftm oittftansitomoDm: 

bi.l> ectcfluicemcainrccus in atrne DomusDcinfii.au 

lumfcculi:riicl)abitaboquo= DatcDnmq2bonusDns:pfal 

nia clcgi eam. U ibuam ei* litcnoict 9 qmfuauc. u. ro 

bcncbic^ebcncDica : pauecs iacob clegitfibibne: ifraeiin 

ciu« farurabopanibue. g a polTciTionc' ftbi. i > ^cgoco^ 

tctboteseiueinbuaralutari: gnouig>magn 9 cftbn6;*tt 

ctfanttieiueejcultati6eej:uU noftcrpjcoibusDijs. mia 

tabtmM llucpjobucamcojts quemQjtooluitbns fcciticp 

nunauiD: paraui lucernam io*intcrra:inmarmnom 

%po meo.r mmuo0Ci*inbu nibueabp(Ti0 flbuccnenuf 


3*w. bf gab cttrcmo tcrrc:culgara 
inpluuta ferit. Q ai «pbarit 
wmosDcrtcfaurfe fuie qttt 
gcufTit pmogftta rgpptt: ab 
Joic tofqi aD pcnw. emttft 
Ggnai.pDigia imebiotuies 
gpptr:f ptjaraone t m ome^ 
lituos ci*. ( lui pcuffit gen 
tesmttas^octiDitrcgeofo? 
trs. r eoregtfamojrcojuer 
ogrcgebafan: * omiaregna 
djanaa. ft tDebitterraeoy 
fcercDitate : tjercbitatem tfrf 
populofuo. nncnontftuti 
incteniti: Dftetttfoztale tuS t 
gfianoneignationc.: 1 jtiu 
Ditabit Dns populu fuu : * tn 
fcrutsfuisDcpKcabitur. ^i 
malariija gentifi argentuet 
auntm-.opeta manutl tioim. 
osbabcntf non loqu^tur: 
oraloshabcnrtnontotDcbfit 
W urcs Ijabcnt f no a uD iit : 
rtcQ; cnicft fpiritue in o:c ipo 
mm. imilcsillie fiat^fa- 
riuntca: *oc"8qut tofiDunt i 
et's : omusifrartbcncbicite 
tmo: Domus aaro brucbicite 
Diio. omuBlcutbencDicirc 
Dno.-.quiUmetiBDninbftDtri 
tcDno. f, cneDict^Dneejcfp 
omquibabitatinljirrm.m. 
•mniaquccutptooluitDomt 
nusferit.^ iCm.Mrcrti 
i^Vonfttemini Dno qtft bo* 
VJnue:qtfiifcculuromia ctu9. aonfitcmtmtbcobeo* 
ram. o onfircmini:bomino 
bominojm. Quifarit:mira 
biliamacjnatblue. Q. ui fe* 
cit cdos in ttdlccta. Q. ut fic 
mauit retram.fuperaquao. 
Quiferit:iumtaria magna 
olem:in poteltatcm biei. 
U unam ct Gdlas : i potcfta? 
tcmnoctio. Quipereuffite* 
gpptum : cum pjimogcnitto 
cojtfi. Q_ ufcbujcitifracl: be 
mcbioco^um xnmanup)t£ 
tt:* bjactjioertelfo. q. uM 
uiCtt marc tubjum lin biuifio 
nco. Htcbutitifrari:emes 
biumeiu0. fjtwufTttplja^ 
raonc* tturtutemciu0:inma 
rtrubjo. < ui trartfburttpo 
puium fuum : per Defcrtum. 
Q uiccuffittregcfi magnos 
H tottibit:regee£b<ttc0 rf= 
onrcgcm:amo?rco:um. (-* t 
og:rcg^bafan. H tbcbit tcr 
rameoju l)ercoitate\ ncrcbi 
tarcmuftacifcruo fao.Q *f 
humtUtatc noflra : mcmoj fu 
itnottn. 1 treocmitnoe:ab 
mimmsnoQrig. q uioate* 
fcam:omnicarni. O onftte^ 
mtni:bcoceli. oonfitemmt 
bomino oommom: quonta i 
eternummt(crtco^biaciu0 a 
flDuomam inetcmum rnifert 
co^bia eiue^n. $pmnum. 
|3faItnii0.rrTc\)i. 

*E ui 


ftttttU 

ttpetflmttCnababrtoi^ fywtfittboihlirx>Mtul 
tllic fcDtmue * ftcuim*; V>* eoto t ojDc mco : quoni 
Dil rccojDarcmu t fpo I n fa* flm auDifh fccrba ous met . 
licibii0inmcDiociu0:fufpcn I nconfpccraangctompfal 
tumuooxgananoftraa. uia lamttuuaDozaboaD tcmplii 

illtc interrogaueratnos / qui fanctum tuum / etconfitcboj 

captiuo0Ou^crutnos:\)crba nomimtuo. ._: uper mifcn 

camiona tquiaDDttfrriit toiDiatua cttfitatctiiaiquo 

no0;l)pmnucatatcnobi6 De niammngnificafh fnpcr om 

canticiefpdu uomoDocata ncnomcnfactumtuum.In 

tumuocancuDfiinntctraali quacuqjDicinuotaurai tcer 

cnat* iob!itU9fucrotuil)ie= auDimemtuitipWcnbiamaia 

rufnlc;obliuioniDcfDcrtcta meatoirtuttm.O onfitram 

tnea . O bbcreatltgua mca turtibi Domineomneorrgre 

faucib;mci6:fin5mcmuic; terte:quiaauDicruntomtua 

rotaM inoptopofucto tui t>crbao2t0t!iM tcamfrw 

tticrufatf: in pjimcipio lcticic t>tt0Dni:ciuoniam magnacft 

meelll emojcfloDftcftlio^u gl02iaDomini< t mwelfttfl 

eDom:inDi5t)icrufale.Q ui brUctb[rmiliarcfpirir:tta!* 

t»cfttctmanitcc]cinanitc:tof taafongccognofcitv iabu= 

qjaDfuDam?tutnea \l ilta laueroinmcDiotrtbulattois 

babilonis mifcra btftetj retci tuutrtcabts mc ct fupcr iram 

bucttibirrtributionCtuam: inimicozummemumcjtcnlii 

quaretrtbutftinobt0i_-* cat 9 ih tnanum taam : ct faluum 

qni tenebtt : et alUDct paruu tucfcctr Dcrtcra tua^ ) cini- 

logfuosaDpetra^A Ijpm nuerctnbuctpjomcnommc 

numcantatenobioDc canti = mtfericojDia tuainfeculum: 
aofpon. Cpm. tipmnuaet opmmamiumtuaruneDc- 
X»'.\>tGipjMiaft. t>cpofuit fpiriaa.G lo^iapatrictftito 
potcntesfanctoflpcrfcqucnf an« inconfpcttuangcloju* 
tcsctrjcaltauittmmiUsdizi; pfallamttbiDcusmeus, 
thimconfttcntcs^s- i^a* JDomine. (ja.cxcjttnil. 
gnificat»0rcce9tJSfupw . *f~\ omiepjobafhme ctco 
jreria fcjta 3b wfoeraijfu' *KJ gnouilh me:tu cogno i 
pet pfclmo* . nft. }n confpe ntftt fcfTion^ mcam ircfurrt 
rtu. ff.ftjrjcSHf rtioncmmcal ntcltcpftitt ■1 


Hl 


H 
■ 
^^^^^^^^^^^^^H 


■ mTpT in^ Tfnpr Tnpff cm 1 4 € y 10 i: 12 13 14 


3bbcfpctas 

fieatumesmtesttcUmge: fe* runtcraUtnUilibiotnoom 
mitammfumtulammeum nesfcribcntur : fcics foima ■ 
mudhgafti Ptofstoiasme bunturetnemofns aiiriii 
B0p?cutDiai:quian6cftfer= autfnimis tjono?ificatifunc 
moinlmguamea. e«efto= atmrituibcus: nimisconfi» 
minetucognouiftiommano tatuscftpjincipattis conim. 
ui(Dmatanttqua:tufb2ma* oinumcrabo eosetfupera* 
ftimc*pofuifti ftipermema rcnammultipltcabuntur:cc 
mimtua.cn frabilisfacta c urreri ct aoljuc fum tecimu 
tottatuacrme:eonfo?tata ^ iocnbcneociispcccato? 
dtetnonpotcroaoca Qno «ss:*iriCan0mnumt>cttinas 
ftoafpirittnuo:*qiionfacie tcame.O. uiaOirittsincotri 
tuafugiam. e taftenbero in tatione:accipian t intoantta* 
cdnmmiUitcs : fi DcfccnDe* teciuitates fuas. i> onued 
roflDmfcrnuinaOcs^ifum oDetuntte bomine obcratn: 
pfcropeiinasmcasDauculo: ctfupcr inimuoetuostabc* 
ctftabitaucrotcictrcmismas fcebam. Ucrfccto otnoobe* 
U0 H tcnitn illuc manus tua ram iUos : inimici factt funt 
M>ucctme:cttencbitmeter mitlji.UrobameDctistfcn 
trroma 8 tDinfo?fitante- tocozmcunnintcrrognmcrt 
ncbicconcitlcabutme: *noc cognofcefcmitas mcas.H t 
illnminatiomcatbriicfjsme toioc fi toiainiquitattsinme 
is.o matcnrbicnonobfcu cft:ctbcbucmeintoiacterna. 
rAbimtiiratc*norficutbics «n. 3&onuncp;wbafti me ct 
illnmmabuur :ficuttrncb:e cognoutfttmc an. aitoiro. 
misitaflumcnctus <i uta ptaimus.ccrtic. 
wpofiebifti rencs mcos: fu* rv ripctncbominc ab ljo= 
fccpifti mc Oc ttcro matris TL*> mincinalo:at>troini* 
mce. c onfitcbojtibiqztcrs quocripemc. c> uirogitaue 
nbilitcrmagnificatuoes/mi rmtttinquitarcsiiuo:Dc:to? 
rabiliaopcra tua : ct anima ta toic conftitucbnnt p;clia. 
mcacognofcctnimis t) ont H citrrutlinguasfiiasfirue 
ocfiiltarum os meumatcqij fcrpcntcs : YjrnemimafpiDu 
frcimmccctilto : ctfubftan= fublabqseom.auftoDime 
ttamcaininfcrtozibus tcrrc tncBcmanu prrratoziotsnb 
J mpcrfcctummcum Mibzz Ijominibustniqiiiscripcmc. 

«iitj 
I H 


JFertaW. 

1) ufcogicaucrtmtunplan; Deriineocoimenuttfbama; 

tarcgrciTuBmcoe:abfconDe UcicraOrtrufanDasctcufatv 

runtfupertilaquewnmitW oneafnpeecattoa 6 rjoibus 

f* t funee c «ftietfit in laqu : opetantibus infquitatrm: rt 

lutraitcr fcaDalu pofucrunt nd cdicabocudcctte co.zum. 

midtf. O ijriDftoDcue meus Oo;npictmc tuftus in mia 

certi: ccauoiDfie tootfDcpra f uurepabitme : oleuautcm 

tioniemee. D iieDnetoirtue peceatoMenonimpingaetca 

falutiemee ; obumbzafhfup putmefi. < l ifiaDljucctoio 

raputmcfiinbiebcUi. Oon mcambencptaciti0cov:afa- 

traDasme Domie aDefiberio bytf fimtuimtiprtrt iuoicw 

mco pcccatoii : cogitauerunt eo? H uDienttoetbatncairrfi 

rotra mc nc Dcrclinquae me potuerunt:ficut craiTttuttiru 

neronecralr&ut Oaputcit reroptaeftCupettcrrai tf- 

ruit* eo? :labojlabio? ipfo * fipata funtoffanf a Ccnieuv 

ruopctietcoe. aaDcntfup rcrnfi'q;taDtebncDftcocul! 

coecarboncB.-inignetic^nce mei:inte[pctauin6 au&ras 

raeinmifcrijenofubuftenr. aiammca uftoDtmeatas 

Oitliguofueno Dingeturi quco qucrn flatuctiit mictji : 

rerra: tnrfiiniuftfimalacas *a fcanDaueoperanniniqui 

ptfrmmrcritu oognouiq* tati uaDentinretiaculoci 9 

facietDfteiuDirifiiopie:*twt peecato;ree: fingalamctfum 

bictapanperfi. ucrntamJ egobonectranfca..i:iJDnt 

iufti tontebutur n6i tuo:* tja clamauiab teewuDi mc. a . 

bitabunt rccti cfi toultu ruo . #onio. vb . oD m 

fin. a\)iroimquolibcrame v-^ocemeaabbnmrtama 

bfte. u.Dnc. pe.Drfi.rrt. vA ui : tooccmcaaDtmm 

*f~vomincclamauiaDtee>: Depjecatue fum. Hffunoo 

,KJ auDi mc : intenDe toort tn confpcctu ciue ojatiojicm 

mce cu ctamaucro aD tc o * 5 mca:ettrtbulationc' mca atc 

tigaturojid mca ficut inccn = ipfum^nuncio. l n Dcncic^ 

fuminconfpcctutuo:eieuas Doermc(piritumcu:«tuco: 

tio manuummcarumuuri= gnouiftifcmitasmcae.jn 

ficiurn befpertinum. U onc toia tjac qua abulaba:aoWs 

DnrcuftoDiaoumco : loftifi berutlaqucumictn onuw 

circuaanticlabqs meie O i tabaaDDcjctctatttiBrtwn- 

'' fiabbato 

tfnfietatquico&norectetmc nimtua?mcttftatiat«*pS 

j?eri|trugaamc : * no eft 4 W manuemcasaD te : aima 

mjrataiam mca rt lamaut mca ficut tcrtatmcaquaribi 

flDtcoiteDtritucsipeemea: *TclocitereicaubimeDne:te 

pottto mca in terca Wuftinm fceit fpfie mcu© r> 6 auertae 

ntc"De aooe^carionemca: fecieruaame: «fimifrto tt 

qibumiUaruefunitme tj t fcenDcntibueinlacfs fclubi 

bcrameapcrfcquetibj mc : rafacmicrjimanc miamtu* 

q:?uutarifut fup mc« Due am:q;nnrefperaui Ootam 

occuOomaaiammcaab con fucmiclutoiainquaambul?: 

ntmDu noi tuo: meeicpectat qpa* tcleuauiaiam mcam. 

iuumnecrerrirjuaemictji.* f-f rtpe meDe inimitio mcie 

ftotiomeaDneQtintetra bncaDrctofugi/bocemefas 

WltmttuCfi *.b)P*. *.*r* tctcbolutatatua:q?ttu0mc 

' j&afccpitbcu6ifraelpues ueeeru « pue ruuebon*De 

ruTuaGcutiurauitabjarja» bucctmcitcrrarecra: «ptct 

(rmimriuBf craUauitlmtlcs nomcn ruu bftc titmftcabui 

tfojinfeculu. pe- 4»agt. mcieijrarerua. eDucesbe 

jSrtrrtcnoioetK*. p.tm rtibulationcaiammea.fin 

(js. iQt n6 rft De pCalmoDia . mia tua bifpetbee omnce ini 

Dfieetaubiorationernc micoemeoBM tpetDceorrte 

flmauribuerjeipcobfc rj ttibuiatatammea:qrhctro 

jrattonf mea: mticntatetua feru^tu^fu. ^abbato^ 

ttaubimcituaiufticia. nt t>cipera*.a-2>rs*. p.crtin. 

nomtrceuiiuDiciu ca fctuo -g~f% enebtcruebneDcueme 

raoo?w;qin6iuftificabirur X3 uequitocetmanueme 

mamfpcctutuo oistnuens. aeabpjeiiii: «bigtroemeoe 

mapcrfccutus eirinimic* ab betlut i > iamca f rcfugus 

slammea : Immiliaui t in rer mcti f ufccpto: mcue:« tibcra 

rafrtamea.4 } oUocauitmc tojt mcne u rotcctojmeue * 

mobfcurisficHtmoituoeCe* msotbfpcraui:ijfubDitpopu 

culi lariatuseftfupmef pue lummeufub me.o nequib 

meue;uimeturbam eftcoz efttjomoq;imnotuiftici:aut 

mca : > emot fui Dicr a anti filiue Ijoie quta reputae cum 

qao^meoitatusfu moibua D omotoanitatifimiUefaet* 

Qpmbufltme:f infacriema cft: bieseiueficutbmtyap/t ftabbato 

tttcfit. VHfefncitnatdostu rct:ctbcncbicnnoituofofc* 

oe*befccn&c: tnngemotce* tulnnmnferuUimfcculi, 

fumigabtit ruigutadiom* k>etGnguloeoicflbenct)ita 

(cationr* ctDiffipabiecoe: c= ttbi:* laubabonontfmuife 

mittc fagittae tuae t sturba eulft * in fcculu fctt. < oagn* 

biocoe ^mittcmanntuam BnecttauDabirmmisMma 

ftcaitocttoemc*libcramet$ gnirubinie ciuenocft fmis. 

aquiemuirie: tDemanufiU unatio»gftanolaaoabito; 

cnimalicnojft. < Xuoziioelo pcra tua:ct potfttatua j)n» 

rutfictttoaniratc^ocrfacos tiabtit. iDagnifitftiamgio 

rumberterainiquitatte.Oe rtc fanctiratie tuetoquciur. 

Uffcanticum nouft catabo tfc ctmirabriia tua narrabmit. 

bi;ipfnltcrio&rcarort>opfai* fl ttoirtutetcrnbilitituoni 

latnrtbt. O.ui&asfalutfrc; Diccnt:?magnitnDmctuiim 

gibuequircocmiftiftattibfcr natrabut uiemonaabfioa 

tuttuunutcgtaftiomaligno tiefuauitarfetuccruttabut: 

rriprme. fttcrucmeftcma etiutticiatuacruitabiit 

nufilioiii alicnozft quo^ oe fctato** mifericozflDnsipa^ 

lorarnrfrt>amtare;*tc;rrcra ticnectmuitum mtfcritoiB. 

co2ftbcttcrainii{tati0 < ' uo unuisftnetoniucrfi9:*mi 

nitnfOff :ficutnouetieplata* fcrationceciuefupoiaopcra 

tionceiniuuetutcfua.^itic citte. < fifireaturttbifcomie 

co;mr6pofitc:rirrfio?natctJt oiaoi>atua:»fctitiiibnt)i£m 

fimilititfto tfpli. v>?6ptua= tibl. ^loziarcgnituituceiu: 

riaco?ftpIcna:cructnnriacc ctpotetiatuatoquftur* ITt 

boriniUuft.Oucecomfcro* notafaciatfilqeljoi^potctia 

fcnbuftarcs i ct*rcffib 9 fuie: tua : » sio^ta magmfi^tic rc? 

boucecojucralTe i? onfrtii gnirtti i^cgnutuurcgmitn 

namaecricnccpttanfit*: ncs oim featlo»i:tbfiattbtiiAin 

n?clamo?iplatciecot: ' J ca oiguationcigcncrationrm, 

lum ftireruntpopulu cut hcc ^ tftruoftnetnoibus Vcibis 

finrnbeatuepopuiuecui^fto faiosffanctiieinoibjopcri* 

rmn*ftc*ct» * ^nftictusfto bttefuto. ' -UlcuatBnfiomc 

mmueftcuemcue.an.Jne* quttojrant-.icrigitomftE 

rernnm. fitt.rtmi. foe. OtulioimttcfpcrarDo 

JfcUtnbotcftcuemcue mincruu&aecfcamillov"* . •• & . 


■ ' 

t( SJbtoefpcras 

' • teuoKopotn.no. pmstu fuftipiet:rtb.a6pctrahnnm 

bnDiawne. t uuu8Dneioi= noe infecnfaDeus tuuBfpo : 
busWlme-.tbMttMioibf mgencrattoncct ccneratio* 
tftabm (my ropc 6 One rt , HauDabo DeVimcu fti 
OibuBMiiotauftefiioibjui* tamea, fceonro* ?' 
nocatibiiecnitoentatejj o -»— , auoarennimrninP «!•% 

kmtmm fefacict /be E SSJKSSSS? 

picca tnnon eo? erauD iet : * oco noftro f.t iocunimtecom 

Cimcflfacictcoe.n uftoDit rplaueat.o,-, Diftcanemmi 

tiuocs D.Iigcntee ft: * on.ee faicm oom& : otfperfiS 

pcccatoJC5D.fpcroct. Ii an= i&al)discongrcgabitHrui 

banonebmloquefoemeum fanatcontrit^rWValte 

ctbcncDicat o.e caro no. ftto gatco tritiones eoiuntn ui 

ciuamifccnln ». rccultifccali mmtcrat multituoiiumftcl 

, .?i 3 SSi! ,(i:a,1UfcCU; "' r '"".-etom.«.bu3 clsmmi, 
bi. tanDae^B.DS.jirtb. nanocane.ii aonueDom.' 

41^«™' W Ma: " ,B : * fap ' c,Ulc «»« «°» ? «« 
pIaUamDcomco(pDiufucro. meme^ uftipicnemanfi." 

y ol.tecofiDerc.np;.cip.b 5 : toBOomtens^niitSSn* 

i» m fiiijs iioim m qinb 5 no tcm ptccato^ca Dfm ab tcrra 

AWrn^ Pbitfpueefet o jccmi.c Do.n. ,.o ... confef 

pcnbitoeecogitatujneBeov tiiarao uiopcritcelamnu 
B car» tuWeueiacobabui* bibue: ctparattcrrcpl. mS 

ZZfTP*! *- *''^ «^ wooncit in nionnbS 
uusqiiifecitcel.. * tcrra: ma fcnum : ct I,c.baui ftruimti 

Kio.aqi.cmaefut^mca «ommun.J niDat.umcn 

ttoD.tDrr,t a te.nfccuIf.fac.t t.ecftaipfomm:ctpul E 

""T^ 1 ?"' nwnminuoeantioWwm. 
ctacrurirntlbV, nefoU t , onintOitituD.necq.i.iio» 

uitcopcoitoe:DnBainminat limtatcinliabcbit- nccmti>= 

w ''5»|"uobo necnfroDit. ctja cncplacitum cft Domi 
abHenaepupflfumtuiDuam nofupcctimcnteecum :ctm 

- 

^abbato 

osoni&cratfapetmiaetae. a>foefitat«pttfltto(5Dlt! 

i . fceonto ioenba fit lauoa etnoctieecojtu puttBi UH 

tto..i. lauba. pe ctiun. tmbtaoiuuceitipmnnca* 

1— ranbabietutoie bfttn: nentce folu.mue.*>eco?oi0 

IJiaubabeuintutifpon. tmac6cinat!tebotcano?aco 

O.mtororiauitferaeporia* ^"'« B «^*«S I ""2S 

tfi tnas: bcncb.ritnltje tuie lenifr abo^totaw . < nta 

ftttc " • uipofnitrtneetnoe togemne^patieitpipatnfiB 

p a tem:*ao,peftnmetirat.'. fprft. tinnpoteecomma^ 

Stte. t ui emittitcloauinftt wigcaftt ™™-?™*,\ 

nmterre:t)elocitctcurr.tfm *. «eftnnaoio. w . 1«. 

ZIZ » mbatniueficut D atat..tet.nc*Dcrcenoat n B 

Subulam ficut cmcrcnt noe tnia tuai bfic. a« u» t J» 

foatpjt <n ittit triftallfi fua K?.««".-P-«P 8 |^"£5 

Hmccllaf:ante fatie frigo ^«■jSfili SE 

tiBci" quiefuttinebit t : mit /-r c beu tonoam» :MM 

KrtoWfnfitliqnemcietea: <J t6fitemut | .cetemum 

Kbftfpnee(neC.taque pattcm:o.e tctra bcncaw 

Qniannnnciattcrbii funj T^ibiomncean8rli:tib}cri 

tetKSetiubitiafua «tDniucrfcpotcfta.ee. «* 

iftael '" 6 feit talitet omni tbcrubin * ftcapbni : : m«g 

nationi: * fabitia fna no ma bil. toocc p?o rtawant-^J 

niftftauiteie.a.lUnbaUie ^anctue ';*«»**** 

ruKnm. Cpm. fabaoth . O icn.futccium 

^TStWebcnectpatct ta:mmcttatie|lonc.uc,« 

IJbmnolrriicfuipi <P«- ^wniatwOatojjWjj 

trrmiarii » bcne totine cofo p c ^«««JgJ Jg 

Uonie s qui confolatur noe numerue o e matticn»» 1 

inomnitribulat.oncnottra. bame:laubat5rcrc.tu6oe 

vieaacatfaa brmnue. pctojbeterraru:fanctac6ft. 

KffiSatwalm poUi» tetur ccdefia atrfamm» 

T)ttrto7tocttrfe tncmoc maicftatto. t . twaWtw 

^oS:«o rt cmfop OI .e ^«W^fijS 

Sh rtuefoluto8btqu.ee flMqt^atadiwmym^ » 

gnmtlaborie t(W mftetifi- tet: etoticrpc, ^pajjg 

ttffaeallenet:lnctufqjfoluat pitetnnettntow wtw 


JnlauDibua 

MDafuftcpmruoljoicmmd \ca elationeo matiS:ni(tabff 
bojroiftitoirgtnietoteru G u inaltioDtte 6 cftimoniatua 
Dmictomojtieaculwaperu twDibiUafactafuntnimieta 
iflicrettftibueregnacciojum mumtuamDecet fancntubo 
;:, u aDDerteramteifcte0:m Dftc:m longituDin£ Dtcrunt 
gtotiapcie. L uDcr,creDcri0: "^r ubilatc lico fcs.nir 
fffetjenturue 6 ccrgoqefa -*^omni0tetta:fermteba 
mu[i0tuiefubucm:quoepct mtnoinlcticia. T ntroitein 
ofofatigutcrcDcmifttn tet= fonfpectueiu0:mc)cultati6c 
fiafaccufctietmenngtojiia ^ritoteqtnDnsipfeea^. 
ttumcrari.ealuufacpopu= «pefecitnofltnoifitnos* * o 
lutuuDfte: *bencDietjetcDi= pulueeiuoetoueopaftueei 9 / 
tatituefitrcgceoetcrtoUc inttoitepojtaeeiue icoftffio 
HlositfHJitieternuUerfin; ne:atnaeius tnljpmntscon 
guIosDiee:bencDicimuete. fitcminitiu uauDatenom* 
Ht laubamue nomg tuum ciueqmfuauioeft bttei etet* 
in(enilum:*mfeculu(eculu nummuicttiB:*\)tai n Qg nc 
i ] pareDomicDic ifto:&ne rattonc * gcncrationemteri 
p«catono0cuaoDirca>ifc^ taoeiuo. £>feitnuB trn 
rn*tto(lriDne:mi(ererenri. ^fVuebeusmeuottDtcti 

latmiatuaDnefupnoe: V-^lucctiigilo.^ itimtite 
queaDtnoDti fperautmue in aiamca:§multiplicitcrtibt 
u nteDftcfperaui:nocon^ caromea.j_nfraDefcrtam- 
funDatmeternum. 3!niau uia ct inaquofaficinfaneto 

ibuflino!teinyoMp0.«fl. appflruitibi:totttDcre\)irtu 

Dominuercgnautt Dcco temtuam*gUamtua Cl rft 
remmoutue cftanDus meUojefcmiatuafuptoitae- 
tuBe^nofojtituDincspjecfc labiamealauDabutte. r*ii 
ptCeHtenificmauito^bem bcneDicatein tuamea:tin 
OTte^nontomoucbif >as ttoietuolcuaboman^meae 
ratafeDeetuae^tunc:afecu^ H icutaDipe* pingucDicre"; 
loraco. 8 leuaueruntflumi plcatur aiamea:f labq&err 
BaDifceicuaucTuntftwmina tatifiiolauDabito^meu 4i 
wcefuam.fHcuaumitfius memozfuttuifupcr ftratum 
minaflucruefnoe: a toocib» meu imatutinio meDitaboz 
aquam multarft. (I)trabu in tc: qjfuiftiaDiuto; mctio 1 i 

i|nlant)fb$ 

« (fnt.damenwaJatfitn^ *«««T>o««t«< *^, J^ ^\^« 

tumewltaboiatiDcritanima (M*lunaDno:bencl5 OcUcte 
SHte-.incru&cpittt.rtc It Dfio. ^"T^S 
a tua ' pC^cro mtiann nne roe »no : tancWnttoa fp.n= 
Snntaiammca;mttoibf.t tuettiofio .jcncbmttiaw 
£ S Krretrobftnein * cftue Dno:bnb.cittif.jra8t 
maSSii partco nnlpiii cftas Dfto; ? c neWtitttoitert 
S "etncro letabiratin pu.inat.no : bnbrattgclnrt 
Snbabfitutoft.riiurant ftigusono i.ttmbidttaJan 
„°co:qu«Sobatu«umeao 6 ««««•*;«« 

7p&«. sssssg 

A_JbfiDicatnobio:iUfimct guta et_nnbc8t.no i« 
^tii.rifiirlfuuctiioatmircte tcrtaDnm; lauDctctuipnct 
Jninofi ^coBnofcain' nltctcttinfetula. HttUtt 

ImuBfalutatctuum. onfi tonincrb gctmraatiairau 
ttStSnWpopnli dc> : tMv Dfto i ' cneWtitt tontc8t.no; 
SSurnW popniiow. C e= bcncWcite mana rtnurain» 
mwrctettitft gcntee: quo Dfto. « cneD.ntetctt ctoiflfl 
Snratittaepopuloainerl^ mouentttmaquisbno:b 
Si * Scntwmtetta tnrigis nrtititeo» Wjut«fltti »m 
™ onfittanturtibipopulite « encDiate omebcft. »pt- 
ue cffi™ crtbi populi oc"e : cota Dfto : bcneWcite filq u«) 
?maDcDitftut«umrnf..-' e Wto^ cncWca ttadbfa; 
neDicat noe bcne be» nofterl lauDct t fiipctalttt e^ m ftm 

CeS «noflttoorlinetnat » tt «!«?'« ?«*£?£ 
-.VmnmiVsftncetttrc. in(mDno:benebit.tticrn.jo 

ea Krt«mmn"neto»S . miui Dfto . t cncoicitc fpne 

BtneWcitc oiaopeta Dfii * anunetuuonbfio:biiranie 
Dfio lauba.e cl ttnperejc gnttt ttlinm.lt» tqjbrtno. 
«itflteeurainfetuu." enc* O ntcwtite anania ijw» 
SritSaeUbni Dfio : bencDici mifael Cno : teubate t OW 
SSbno.^ eiicbicitc aque altatcenmfctula', entte» 
Sflnueuireettloe ff.tbo innepatrtetftlintnftoipn. 

SfbctitD. rtttwnnw wt, lauwmuo tfopcretaltcinns 

Wfflirtfeculan cneoutuses ramutmlausriusfnetetefia 

tmeMfirmamc*toccU:tiau= fanrtozu.^ ctctunfratlico 

Mbilie*gl02iofu6*fupctcjC' quifccttcu;%filtc CvonqcuU 

flltiuuemfccula ps.trtutq. tentinrcgcfuo.i; autftno- 

r-rauDatconmbc cdis: incuetueict)ozo:inn»mpano 

JJlauoatceumincrcclfis etpfaltcriopfaHantci.o. $ 

autmtccti o£s ancjcli ci 9 : bcncplacitfi £ ono in populo 

[auoatcenofttoirtntcseius* fuoifcejcaltauitmanfiictosm 

aubatccufbUUtna-.lau* falutem<p >:uitabutfanctii 

Datccumorfio trcUetUimcn glona: lctabnturmcubiUb» 

aut»atccuceluclo¥:*aq fuis.n jcultattoncsbciigut 

quc fuperccicsfunt iauDcnt tutcco£:*giabt)antipitcsi 

noiiietJniaiipCcfiiptifa- mambuecoi?^ ofotienba 

rtartit:ipcmabauit*creata ^inbictainnattombjnncrcs 

fimt^ tatuttcainctcrufict pationestnpopults^ ual- 

infcculufeculupccptiipotuit ligabosrcgeseovi ^pcbtb*: 

«nonptcribit,v, auoatcto ctnQbtlcseo^imaniosferre 

mfnfiDctetra:t?acone0t6B tsJGt tfaaantineistuDinti 

aWTt.l gntBgraooniKgla confcrtptft:glo^aljcceftoibj 

cicsfpn0P?occllarn:qucfaci fancttscttts. p , tt . 

unt\)crbucius4i» otcsios^ir—T aubatebnminfanctis 
tollesilignafructifcraioms JLJ etus : iauoatc eutn in 
cco;M cfticttnutctfapcco- fttmam^to^tutisct 9 ^ au 
riiifcrpcntesiooUicrrspfna batecum mttirtutibuectus: 
cgc6tcrreto?epopult: laubate euidSinmttttuxitnc 
p;imipc0to^0iut)icc0tcrrc. maguitubmisctus^; auon 
imenco^irgmcsfencsm tccuinfouotubc:laubatccu 
iunio?ibuslauo?tnomfibni: tnpfaitenoicpttjara^ aa 
quiacjcaltatfi cftnomfcMo^ barceutn m tpmpano i cljo^ 
Imso onfcfTioeiii0fup.cclu ro:iaubatccutnco20isfo^ 
cttcttam:icjcflltauitcomu gano.u flubateettmq>m= 
populifuiD pmnusomms baiisbencCbnatib^taubate 
ouefnnctis cius :ftlrjs tfracl cumincpmbalisiubiiatdis: 
populo appzopinquati ftbi. omnisfpuslaubet oommu. 

a^iaimu«-iau. Cauvumn ^urtjarupio 

antate oomtno cantictl pijctt . Hoce paimo capnaU. 

attdple 

^-v mcDictns fcfie t> c u ifra 
l3d:qaia\)ifuautt * fecit 
rctSptiottf plcbie fue h «ere 
rittoxnu falutie nobi0:tn tw 
mo bautb paeri fui . v icut lo 
cutus eft per oefanctojumj 
qm a fccnlo funt ptopljetaru 
cius^ alutfcrinimicieno* 
ftri6:*Demanuoimqutobcs 
runt no0 H D facicnDa mife 
rito2biacu patribue nfie : et 
tncmozari tcftameti fui facti - 
I uftttraDuquobiurauit ab 
fltyaftapatrc' nofrru:Datui? 
fcnobtc. <r tGnctimoicDc 
mana fntmfeoiu noftrozu W 
bcrar.ifcruiamusiUi.l nfa 
ttitatcfiufhciatoiatpCb: ob 
bue btcbus noftris H t tu pu 
fr^pbctaaUt(Ttmi\30cabet(: 

p:ctb!0cmantc faci? bnipa 

rarefctaoeuw. H t) banbam 

fcicntta fclutis plcbi eimtin 

remiffton^ peccatozu eojum. 
v 1 ertoitoamtetcinoQtinn 

quibuotoifitauitnooo^icseF 

alto. 1 Uuminaret)i0 4tntc 

ncb2t0 * in tombza moiti0 fe= 

Ccnt : ab Dirig^boe pet»c0 no* 

Oroeintnampatie. 

jCantuum micie \Hrmttis. 

yrv agnificat: aia mcabo= 
WJ tninum* ^ tcrultauit 
fpirttu0 meu0 : in beo falata 
rimeo.O. utarefpetitbumi 

tttatfancaufuc;ccceemmcr 


bo c beatam me b ttcnt omnn 
gcncrationc0.a uiafcntmi 
ctumagnatipotenBcfcifoii 

ttft nomf eiuo.H tmiaflu» 
apzogenicipjofjemesitmtf 
tibuecum.Fccttpotfoain 
biacluo fuo : bifpcrfit fugbos 
mentetoj&tefui. i icpofuit 
potentc0bcfcbc:*ctaltauit 
bumile© . h furtentes imptc- 
uitboniaf biuttce Dimifitis 
nc0 4 ufcepit ifracipuctum 

fuu:ret02t>atu6 miefuc, 1 
cutlofntuoeaabpattwno' 

Oro0:abiai)amffeiutnirio9 

in fccula. *0 tomplctoiw.i. 

£0ifercre. pMo. 

auminuocarccwuDiutl 
mcbcu0iufttcictncf:i!i 
ttibulationc KilataOi mtdjt. 

<Dtfereremci;*eraul>itmi; 

tion^mcam.w ittiboimtfq 
quograuicoibeWquioMi' 
aiti0^anitatem:*qritifinu 
Hacia.^citotcqtftmirto 
uitbnofanttufuurtnectan 

bietmetntlamaueroaticit. 

I tafciminitnoUtepctcate 

quc bicitio tn to;tiibu9 tirtfi : 
etineubiiibuetocftriflcopun 

gimmi. 3 acriftcatefamp 
umwfticicetfpcratcintmw 
multibicuntquieoftftiiw 
biebona. - tgnameftfupf 
no0liimttiV)ulW6tiKDw:M 
Diihlcttciaicojtiemcoj-imi 


1 

(ptam : tjoimm * tcqnicfca, .... , 
S ih mofic fmgulatitct iit prto)?tn6ebis. a tfitucs oo 
frcoftituifttmc. f>e.m. minefpesmea:altimmupo 
V^ntebftcfpcrautno tb* fuiXKwftigifitun. o 6 acte* 
fantiatmetcrnri :in ta 6eta6 tcmfllu:*fiageiluno 
ftictaraalibetamc incltna appjopiquabit tabctnaculo 
aDmcantemtuam:accclera tuo.<j.rftangeltsrui0ma« 
*tcniasmcR«omictjiinte oauit6ete:tot rufto6tattein 
uttmotcrtoie:«tnoomutc otbustorjstuisi nmanibus 
fotmWCaitmmcfadasarlt pojtabfittc: nefoncofKbas 
foittmtiomcaitcrugifi meft ablapioe peoc* tuu.B upa* 
c9 m- et ptoptct nome fufi te 1W>* * bafiUCcu abulabis:et 
fiMwmcrtcnuto me eou c6euicabisicone*6?atonem 
(esmcoelaqucoqucWcon* U. ifitmeCpctauitUberabo 
Bmmtmiehr.qrftmcs pjote en^tcgaeuqrneognouttno 
ttoiincns. Tnmanuetuas memettOiamauitao mei 
Bnccomettoofpmmcfi : teoe «go etjmbia efi/ cu ipoCit i tri 
tmttimc t>ne 6c^ita«.o .tc Jmlatoe:mpia eu * gUmftca 
viuhabitatinaoiutotto boeu*iJ6#rubinc6ternte* 
LiaUcffimt: in atectione plebo eu: fonbamiUifaluta 
WtdttSmoiabK. r ) icetbo remeum. pe. mtf. 
mmofufccptozmc*estu:*re /^ctenuncbenebiatcbo* 
ftttrtft mcfi oe* mcus fpcrabo 7 mtnii:orm s fcrui ofii . 
uicfi.' i mipfeUberauitme amftatisin6omo6fi!:ia* 
ficlaqueo\3cnatm:*a toctbo ttfls bomusbcinottti I n no 
aroeto . * tapulw fuis obum ctibus qctolUte manue tof as 
btabtttibi:%€ub pcniert^fpe infancta:*bn6icite6ominu* 
rabts. - nito tircuoabit tc nft6icatte6itscjcft/6:<jfc; 
Masci 9 :n6timebtsattmo titcriumcttettam.an ^i= 
renocturno. H fagittaool* fetctcmidn bomtne etewn^ 
tcinftieancaottopambulas btojtationcmmcam. wi^- 
triteneb*fc:abinirfu*flmo fSelutis antetctminum/ 
nfomcttbiano. < Boftatatc V^J rerumcrcatojpofam*; 
tcmo maici6«?miUaate|c W foUtatlemeWftsjifuiac ! 
"F lllllllll 8 10 11 12 
; 
90 cfipW. 

ruftoDfa.L> loculrcccbatCS* Y^™ c *i™' w *^- fite -'i 
ma/inortfftfantafmata/lio JJfcfeifcihnwrtmiral 
(hmn notttu cd ptimc/ nc p>l pact . a yWOcroi : oculi iwt: 
luamtWH»iau*«fo»P attr totutarctuu.* tifiaQuaft 
ombe/ b ieCfi tfnt onm/ 4 «- factf oim populo* . ju rnncn 
tfiinppctua rcgnattufacto abfCDriatton?gam:igton 
foa. %tta . fr yuWoiccnoue am plcbie tue iftatl ,i Crt 
EtftubueDicbue. . gflafuBnoomtncfalujttf 

Silitat«miiD(l»fU/iltu ncnooajp^coatcaUio'^ 
SSnoefeluAftitjoDtc/ibac tato*:qjtufocme ce fcrapi* 
noctc noepjotcgt/ifcluaoi tcrnue aDmtoj. tjMtf* 
tcmpott.H^onun^P^ aroDncnobiecocDciWUui 
tiae/ tpatccfappluanbi/ tu tutie cotfua tcncbue putmtf 
bcUnoftracrimwa/tutcnc; poiTimueaDlumcnquoDffl 
biae Olumina. nt ntfttm criftue.an. ©tetfououm 
C6n 9 opp*tmat/ntciiofttenof tctlanctoe tuoe quifcmBte 
fobtfpiat ncc&Utecaropcti* laubabateiitamm intffaK 
mue: c6macultmr foiDibue Ue»uinnobieceBnf:ctno< 
«stwfc^maw&nfott/toiw tttffanttumfttum inuotwa 
pMtamurtojDiu/Dtpurieta cftfupctnoenc Dcrcunqua» 
flterocntib)/furoarauea m noeDcuenoftct:t>tmtrjniC 
baibue. H« laue pcrcnnie tDiuDicionoecollocarcDigM 
oloiia/Dcopatri «filio/facto tieintefanctoeitlcttM» 
rimulparaclito/tnfcmpitc^ oercjcbcncbittc. &™ 

oa(ccula.»m«. tfafcm. Dimittie. m 

aWinnobieceDomine ^p^iclciftm. £.** 

ctnomefanctfituuiuo Jfc?clctfon. »1 »p?icuw 

u tumcftfuenoe:neDctciin ttt.l3atenqfter.CtnM 

QuaenoebiitDe*nf.ff>co8. paccinrtnpfti ©omuiitK 

i, CuftoDinoeDncifc.«U qutcfca.o rcDoinDta^ 

pripiUaocultfubtHnbjtaala* ntottftiwttwnf.OHi^ 

ra tuawwz noe. an. *>al nam amen . r cmDiatnus 

aanoeDftct}igiiatce:caftoDi patrcmctmiutufancwip 

noeDoimtftce:\)ttoiguemue ritu. jLauDcmusiiupctnM 

cittfo tre4cfcam?ipatc. ^ ufl ^ mfc l u j? fltt ,S 
Ctocatpmconie.Uwr.fi. rtueceDncinfirmararaio» i 

i I 

li, «tlaubabiUe f gtojioftw ab meino . D b tftta mariatot 

«(tieriEaltatuBinfofala i3< giuc fmauhsotebue. »£tpn 

neDtratnofomnipotisDeus mo JDiefaMmti. aft. 

fluifrcittelu *terra maret ^aluerctfnamftbitaimlte 

oiaqueineisfunt tgnarc Doctfpesnfafalue^flDtcda 

Dtunortcifta.^mcpcrtato mamuoexuicofilrjenc. notc 

noetuftoDire. fo ifererenrt fufpiramsgemetcoetflentte 

tjfie . IDncmtfcrcrc noftri - 1 in tjac lactjrimarii toaUe. cr>a 

fltmtatuaDnefuBnoeflQu^ crgoaouoratanoftraiUosra 

flDinoDumuJcrautmuemtc. oemifericoibceocroeaD nos 

v- «retDotce tui inbuamr iu^ c 6uertc:ct icfit bencbicra fm 

fotffl h ttenrtituirpUtcnt. rtu^etrie tuinobie pottt»oc 

iatpa^inbirtutema. 4Et crtlifioftenbe. fiDcleraJo.*) 

sbunDatia tn mtttbus rai* pta . $> bftte maria» * , £>ja 

mnu0#amicietbcncfa= pionobis. £>zaho. 

croubuenoftrie.lScnefac to ^3 JDiuuet nos $0 btie btf 

minebonie mcrio eo;tbe 6* J ttiariefetoirgia tnterceC 

ppciktefiDdibuobcibeffi* fiobeneriba: tacncriepcri* 

fti0. ttcqutfetemaDonacte rulto abfolutoein tua tactae 

Dfteilurperpctualuccat m paccgaubftee.u 3E>c#ftm- 

ftcquiefcatmpace.Smen. bis. -TVcnce^pDfrtMunaao 

Dnc crauDt. Ctda. Cft rtt plarttfi: * in fwf ^Frticiium . 

nt rpc ,*n flptfercrcmrite?* p ae tegfna ceto? r iDfiua. 

fcncerauDiojottfmca auri 3urbnaangclo:£.&>aiucra 

Luspcipc.atla bcULauoti DirTetaerquanmDo lurc?oj 

biDnercjcctcrnegifc.€riir* tadb>aubeglo;iofafui)6ef|r 

gff.!itiuaDpymaui.3Dfi0 ctofa.lllaletiaibetecojta:*,? 

tobifrum. £>jcmue. nobiefeirpmejcoja.*. && 

Illiimmafisbncbeuete pjonobie . Otelrwc. 

neb?a0nra0:ettoriu0 i etiicnncBcebcaratfgoma* 

baiu0notti0infiDia0:tuano ria quc t gcnitricie bigmrafS 

bietepcllc^pitiuo.j&erDo. obtinuifti/*t>irginalc" puDtri 

^•aluanoo ansom-o. ctamnonamififtt.iV J&acta 

op0Dcu0/»IUf^tu5noa Deigetwrir. ?r.M€fti4tm 

bi$c5ceDepfTpctu4.#er&. rr irgopiuDaififfimnripjo 

Iviip^oneucqu^ Dsdbc&i grebcri&/quaftauro ( ra\)alDe 


F lliililll 8 10 11 12 
TtticrsbtSmam 

ratflasifilia fpon tota fbjmo beum atta» 8 ^tttm frnflm 

fatfuautee0:pulcrtfatotiu* £>Jo. 3biuuetno0qucfum* 

«adectatitCbl. u.*&peciof& fctfupw. vcttircozotto. 

Hfemcali; (©teincrcuru. /^mpofcmpitcrnetcaM 

<roefactacftcpbi1ect*locutu0 V^j^iofet>irgime*mas 

«a:qucfiuictno inueniillii: tnsmartc coipuBiaiamitt 

toocaui *no refpobit miclji: bignutpiftltjtuii]abitaciil» 

mumetntmecuOobeeriuita cffiri mcreref itpufanctoto* 

tis:t>ni(ferfitme«>uinctaue opctanteppatafti: Da Wms 

rontmc: tulcrutpalliumcit iue?mcmo?attonelctamnt: 

rofrobeemuroju/ filie bitttn ciue piaintcrccffioeabmi^ 

imciatc bilcctoQjamojclan tib?mali0*pcricuiiB;amot 

aueo. «SDjaijno.iDKtouio tefubitancanbananocBpc 

(Sotapnlclnaceamicamea tuaUbcrcmuc.eciiocnw. 

ctmaculanScftintefau^bfc ^ano Ducnoflanaituuoa 

tillanolabta tua : melctlac Dnj>jtert pmtow>vL 

fiibUnguatua/obortaguen Y^ <to*W™™ mme 

tortuoBfupomiflaromata '*^beatcmaricotrgmita' 

iamcni tipemerraftft intbcr tefecnba ijumanogmm pp 

gbntetrcccfTitiflo^oapparu roiapzeftittfti. ttfoueq»: w 

cruntl \>inceflo2etc0Oboicm tfampjonobteitcrceDcrcK; 

bcbetunt/itojcturturioaubi riamu0:perciiiarncrunn aa 

taeft m tcrranf a/furge jpe ctojemtoitc fufnp/rcDnm no 

raamicamcflitocni rjUbano ^M*& m &$^:3fo. 

fccni «nonabcrt*. * . £>acta »«a*»- t ?ffiffi 
acigcnirrijc. IDtctociierte. awttopiamutitincjifflui 

t bcatabcigenitri^bitpjotfe oeueomniuttt * f • 

matia i tfplft bfii farratiu fpi 

rituefancti/ tnrgc atc parta 

ettoirgopoftparru. V<ftpcs 
ciota.*n.bitcnbaafcUopat 

riicpftf obDigiiia trtnttarif 
fcftmfebicbue. tfcgfnatrti 
lctarcalla. fiDuia quemcrui 
Qi pojtatealla . IScCurrcrtt fi 
cutbuitaUa.Ojtapxonobie 


■ B 
__ ^_^ 
tTTT Tfnpr tttTttttt Tnfpr ifflpr fflpr iwpT iir 

cm 1 4 C y 10 i: :i 13 14 • $o?cbtc*matte 

£c qafttar patuc hoie br Uctibas * bfibtctue frntt 9 W 

ilc inam t»'wm'ff . 30 ma- tttetuu^.JubrDnc. g>a; 

tttct.llnurtatoziu. auema ctaDet genitticfitnobiBau* 

ci9gtipUtta»fi0temSuc jciliatrir,.3me. iLcctio-n. 

niaria. p». Wenite, **P** znpmttte pqtTima oei ge* 

Juemari0ftcUa.*n'l5ene " nirtir.birgopjceeflnfaf 

Wtta.pt- IDommeOnsnc- intrafatrariamejcaubitiois/ 

i.w.Cetfenatrat **«** cttcpojtanobisanttbottire* 

fa affiefttcrra. ttiu.an. ranftltartome.^itpertce^ 

«eneDictatu in mulieribus cufabilc quobpec tctgerim* 

tt betteOicms fractus tcn= ffatipcrrabilequobftbameti 

ttterui.** £>zapionobie tepofrimue.aiccipcitaq?qlS 

fttafteificmfri;. fcltoignief offcrtmue:impetraquobros 

Kdamat ^miffiombue tpi. gamuetcjccufa quoo timrm* 

*aternofter.3]ubebnebn> Cuautf.w aSeataeetoit* 

tiictre. Jnoitribulationcct gotnariaqaebominit pojta 

angufha fuccurrat nobie tnt fti rrcat02cm mutii*dL>cnuiftt 
aoroaria JLcttioptuna qtuterccitetineternuperma 

Obcatamatiaquis tfbi neetoirgo * Huemariagra 
oignetjaleatiuragtas tia plcnabomin^teeum.iBe* 
cfitlaubu pzeconia tpftete nuiftt.3iubebfic.3llmatoir* 
quefmgulart tuo afcenfu mn go toirginum intcreebatii no 
tjofuccurrifttperbito. filaa* bi$ab&nttt.3mc\ 
tibilaut.cs fragiiitae tjitant GSattamariafuccurrcmt 
genctie yfoluat q folotuocfi K TcrisiuuapufiUanfmef 
mcrtio reeuperabibita abitfi refoueflebilce :o;ta p?o popu» 
inuentt. 3ceipeitaq? quaftfi lo: intcrucni p?o rlcto: tnter» 
qtrtitcectquafcnq; meritis ccocpto rjcuotofemincofcjcu 
mioimparcegtarfiactiones fentiatomncetufilcuamcn/ 
tftcfifufrcpcrietiotatuipas quicfiqicclcbjatruamcomc* 
noirrasozanboeuufa. Cu. motationc\3iTiftccrgopara 
£ancta*imaculatal)ir ta tootiepofcentttUrepcnta 
rinitaequibjtelauoibueefc nobieopratumeffcctu. gnt 
teranefcio.^queceiicapc tibi ftuotum affibue «ojatc 
tenonpptcrattuo gremioeo p^opopulobeiqbigncmcrut 
tulittf, 1D 18ftWrtatuinmu ttitfgobcnebictaatrHgtojio 
Sl 
*0* 

«•. jfeUjcnat&estotratort* tn.X^gnatc^i.CantaU 

SmartatornilauDcDignil DftocStirum. «b.H fc* 
ma.&ttiacT.reojtuoeOfol minttsrcgnaaftfpiU rr* 

tuftuie tfteDeafnoOet».**- &s.Cantate t l.«ton.a.$>i 
£)japwpopuiomreruenii) gnarcrrwlauDflreteWrgofe 

detointettcDepjobcuorofe ctata:UamiriMt)irturtr6tti 

mincofecu:Ccnuantom^9tu tjofteotaof. jfcpectofo. 

umleuameqaicuq? cdcbiat Inbdicijs.^afnoQtr.lB 

tuamc6mcmojationc\ fii. be.aimaDamatct jiiiofais 

<f>lo;ia.£lnia Catitu.Ce iugitetojet. cet.ntiv Jobe 

Dcumlautf uonDuif mfi. tu i£>zenb 9 fae mattif bRDiat 

tMtme rcItMiteioctft . beatt noe&IiusDeipatris. UtM 

rnar«.«*^anctaDe(geru> fuura.Jube. fi>?ctDocfp(a 

ttirt«tgo(einpetmaria •*. pjonobiflttfgornaria.itt. 

^nterceDcpjonobisaDDfitn ma. *i.g);apjonobi0. 

Deum nofltum. r>t«bt mat ©tbigni. jniaoiu. an. 

cih etvwMrtfian.ftpecfcrua abmtrabile.fi 1 2>omfn 9 re 

p« Crnctaaft.ttW. £.&>*» gnauitoeco. Jnbfla 

no&et refuguS rtt>.£e,jfnn «•UtKpe.JDaw btMimus 

Damenta. .■ftt»t-on< <&pfc= 80 iw.Cawiciiin fceruD. 

cierua etpttlrftfiruDute tua; wninc pfaimi.po.fcauOflK 

imenDcp^fperepiUKeDetr* bfim Decdtf. trltml.an.fl 

gna.** JfeanttaDeigcnirti); aDmirabiUtfimcrciurnrtefl* 

fe.jHnterceDe.pnobiB.^a tojgencrie tjumanianima^ 

tctno&et.JubeDomie. J&a tumco^puBfumensDcttirgi' 

ttemariepjecibuebencDicat nena&iDignatuseirtpiore 

noeDeiuUu». Jmen.i-crf. Dene tjomofincfenunelargi 

ct l*. ttftuua. ^ftunnabe tuscGnobio fuam Deitatrtu 

nttottio. abtjofcmaUgno: f ^ mw$U*w m m 

rttpiatnoo Deigenitnjctnrgo V Abirwrtuetincflui fliant 

3mcn. 'tJerrtQ bertetuctio . tatmoDojiBitftojeomeirru 

dFiliu6t)irgint0matfeapctis truolHjnojio et Ijontuatw. 

atnobietannatoire.» &p* ©eo gtariao. tivmn*.* <p 

«ofa facta eo t fuanis.3ntt giojifica.. t 0M eam dp 

Utij» tuiofancraDei gtmttiit rtpjeeiegitea. ««(rfMa r * 

fttt matfe 

ttcSfetftuttabcmacft) fno. filtu tufi. Jiwi.fllc«o!ja 

u tDbeata. f>»»en«Wtt» fceotb*fria.aft.4&attabn« 

fif | g mfpfalmoQie.nmi. rcrffngflatcrabunfiri mbili 

DbiataWgenlitiicrttJirgo buefuio. *>*. Jlofto^aieirj 

(rinpcrmariatcmplnDomi= mannteifttt. '- ©rnonta 

lufectaria fpitimefatti tjir* getOlos toimenmm malicie» 

«oanwpattntV- *~ — ~** /-* — - 

wm. !l IDomie 

Honimfa.€tclL- 

l^fusquicozOafiDelmm mfTcmurbcatcctglo;tioic«* 

AJ fencti tyirirus iUnftra* petcp toitginifi matie et oim 

ricneoocuifo: Danobis ineo fancto? tuowintertetTione 

Kinunriturecrafapere:*be aucrte. £>cr. abdma: uv 

riae frmpcr fancta tonfblati "S—f mi ctxator fp ue mftea 

ontaauM*. vA tuov Wfttaiplc fugna 

ncusdlibcatemariebir gr I q tn treafti pectojra ' e 

.IJmnisWcroberbutuuj mfto falutieauctojtipnofttt: 

«i«U>nnci5tecarne fufcipe qu6Dam co?po;noa:tUibata 

tr boluifti ptctta fuppliribus tjitgtne naftfbo fbjma f u pfe 

tni8t)(quittcrceateigcmtri rio?P ariatnatetgtematec 

tfcKDimusetusapuD re in* miernnosabboftep?otegeet 

tmeuwmbaflaDiuucmnr.E t)ojamojtiefufcipe. < iotfa 

fdcfiatuadsonebeni? tibibftequinatusee Detoita 

t* m*iUu(haWbtiioljifl ginetft pr? * fcto fpu in(?pi* 

apKrui*cuangdtttciUuiata rcrnafecula.3mc\ £>ao 

DoctrinioaDDonaBocniatfe mirabi!e.><f tttuettr. b. 

pitcma.fcet. 3uao?6qne jfcuarefremu. ■'< frt - tWet* 

^itattbftibfqsabpti ba. **, £>aDmirabilecom 

tottf bearcmatie. mcrriu crcntoz gfiie t)um*nt 

Dette quf faluris etctne aiatuco;ipuefumcnstttoirgf 
btf marie tjirginitate ne nafti Dignams cQ* ,pce^ 
fccnba quano genert picmia Dcn e tjo finc fcmine largt m* 
(HHtnlitnbucqsbtipfapjo eftnobisfuabeitatf. 
nobie intcrccDcrc fcnrmmue *p* tti 6qo ftn atcp grfofo 
Dflttamccnim' auctotf toite l_/^bueoimD:lej:ttram# 
fofopeteDnmnrtftieffitfra IDeogtas. 1» 3ucraarta 

F TTTT lllllllll 8 10 11 12 

$ojebtfmarie. 

graplcrta&ftstecfi.3ue. *> gnar*ttwlaubatctebirgo& 

ISeneDictatummulicribus crata. ^-JDaraictjitnrtD: 

«bnDictusrructusfcftrtstul gtiitraljoftcstuos 
©nstc.<Klia.3nc. *•£>** leus^apoftoiismista 

lUObtf fca Dri ge . fllt Oigni ' ^* crfi DeHiOi fpift totcW 

CJanctifpusUne ^^ plcbttucpiepctitifiiscffettu 

^ cozoanoftra munbcti wquibus&cDifti &De" iarga 

fufio ctfui rozis intima afjrt ris rt pacem. £er. 

Hamu < fioncfccu&et )rotcgct>ftefamulfl8 tx 

lovtuovqsDomineDe ^osfubftoqspatieibie' 

lictis ignofce : trt qui tibi pla % maric fetnpct Dirgmis patro 

ccrcDeartibusnfisndtoalc* cimjscofiD&esa cnnmsqi» 

mus-.gcitnctsfilqrttiBJitnfi mbysrcMicfecuros. 

«futpiitcrccffiocfalucmur. f lmnesfanctitHiqstnt 

f\ mttift fcto 9 tuotum qs ^^ ittgiter nob is a te Mi 

V^njicfuipUcationcplaca WR?ft#*,pfectu. gti. 

tttscttoenia nobis ftrtirtopi *™ , - l >L-»cnicreaiop * 
noftt 

PF g&en 

6°-3lbtinmctttri. w.pe. 18ubnque*it)eratmopfoi' 

i,enaui. c "- P 6 - iletatus. cSbuftfi coferuatatnagtw 

cttan : £jfl natus cs ineffa mus rua lau&abilrm toirpi 

bairctcrmariatoirgine tunc taretn tiei genirrtf umto 

implctefutfcriptuteficutplu PHLtrobis. 

uiainfcdlust)cfc.biftitotfal f^autiematiatoirgotint 

ufi ratcres gcnus bumanfiie ^^ ctas betefes bla tmnt 
lauDamus&eusnoftct. ^* miWitomctfonurtio. Dto 
ataoifipoztaeniacfis gras. ** IDignarcmclau' 

Hatct 

re/* .--. 

gras. w **ft* contraboftcstuos.Cilirgofa I^ toirgofacrata.3Dig ; 
IDamicintoirtimm J*^ tttsciaufaeft*i?bcata natetts 

maria\jirginfiterfipatefa = «* * 

rtacft. IDcogras. w **fi* conttat 

mctatuinmulicribuf.l5cne ctata. <£toziapatn.E)igna 

Wcta.^GtbeneDictusrra; rctne. *j m^m^ 

ctusttcnttisrut.JnmuUeri ipelcgitca. €tbaluta= 

tms©lia.2&nl>tct8% "S>U tc cafacititabcmaculofuo. »oje&«nmtie. 

tf«ftnobisq« . *w- atzw&Mtmmtnctim* 
EJ-tmettrme fpasfenrtf tattaoc^nacattuuspjtomM 
SrtcozDanfacUmJttrffpar (j^usberftatcm.f&er. 
pti aboibus femp. rucatut > cate et gtyiofe fcniDQt 
■OeAtectglo abucrfie ■-* totrginismarienos qjj 
^riofercpewagmtsoet Dftemettta#&quantur*tu* 8 ? - * *- V-i! . tJtgnatcreraaOibtnoff 
rtbueqsDncoesrattos Det^tan&oiniqvvvtatvs eri= 
rno0iugvrcrozate,P no piasttintercctjetibusfenrtis 
bisrteQScUmcnterermoite toisa&gau&iactctraDertui* 
lifnm9.pctt}ntiu** u lt# cnsa&erOnra,* Drf&c.an 

B ^ ^i? 3 **' Cccc $H*«»atet>. p *- ©ittiDtis. 
i^fl.P & 3ncj3nuertetiM. m -P-*6fitebo^67£ 

**■ i5tio»?fi. cttl,q - a - <£cce lunois.^- ^cmeto «®- 
ttuihagenmtnobisCaluato "•fccatamatet Mmutota 
rcmqu? iobanncstoitjcns er bitgo gloziotarcgia mntutt 
riamabfltbicensecceagnus tetccbe^nobisauoftm ** 
DcieccequitolUt pcta munpi t-* ea taes Wrgo maria o 

W u?a '^^w 1 ' W»P»WKtmtorf 

) rrtebcigcuitrtteano; munoigenuvftiqai te fecitet 

bi0\JitaijtiitaDatacl met^pjnanesWjDca 
Dc crlo fufccpia^ie « munto m,^ $ $ Stoiifica.*"' 
gcnuiftifaluatozc?. IDco g. ^ hrm ^^a« t ft qr. 
w '(JBlcgitcaHcusctp2CcU= IDct gepitrit™ &>ctiL& B ' 
g,tca€lcgitcam €tlva ^ag ™™ ^ta^atu» 
tntarccafacitmtabcrnaculo fuccurremifcrisvuuaoafttla 
fuo. <£tn»eicgit ea. <BUa, nimesi tefoueflcbvlcsi oia « 
eicgit. w " fipccioCa facta populo l intueni $ clcro int£ 
csctfuauis. ' jntigtas crtc^j beuoto fcmineo fcw, 
tuififctaDcigcnitrir. !Qfaejcaa.€tctamoi. 

lcntcsncasqsDnefpu I leusScoztjautjeUafttl 
>*^ritu0fcn0pacaclitu0ci fpusiUutttatvoetjQcui 
Ucwtbeatematfe; 
ai:oanob<Blneooe>arftta mMvm.tvm. * . «- 
fapercttDeciaofempetftti QfuatnttamaiMttm 
StoatonegauDereV ^*™*?"^! 9 ^ 

W " V onceDeimfclmlMtt "«EMfflflE 
VJootlflDftc oensgpetuf DeMfuamtare oototo. &• 

«ftt6.rtipo»efanftate^u gta. »««•««!£ i' 
Derc tglo2ofabt«matfc fcp ^tMclM tUlm Mi utofi. 
wrgfn» ftrterecffionr a pfirt • f> ancta jwc J>m«. 
Ifbmtf ttnwm: letetnapct «« ^"'fiff* 

fcoitotfcu. 0er. ,\ ^ r «^*S„iS 

ctiefiatuamo>6fiebu mmriDennrm. DncriauDt 

©Sjnaauialftawbca^ «W^mIm!! 
«tobanieapofteliranenart V^ tt ^ f " mfpft i2^ 
Sulnminataootttinie: J V^IffStaS 
nVDonapeweruttfempifa» mine:o ^«"^"22*5 

STS! $anrtiDrtomo<n« i^ rt5tt ^"fS 
«torffoncefapnomriurti, * *»»gSffiJ a 
mreteeortcj) nobi». " leta «ngdonnttotorfJHaWB 
S Simfaneto? carnartonem «g™m»»8 
flnjwfmjiftflODmabr-ite ma paffionfcmo rtttacemaDte 

rannitarc Wflucd «*■ mut.toetDominn. •»• 
SS «to oenf W • *e r-pfin fie ofie irfrmttaj 

S™ .nnCfi iotnnoitate t fbttfl °™**&"^f 
mcnunia-bcarcmariecrlcb^ lcri nobif piewtt to tratte. 
mufPtiPawonobiBintctce tferBrWnnmnofrrom. 

CJKmw elpto rolneos Htta nra \>cl parftn «rfjw 
™,w* f V rnfow fta p« rp WWttfWI fumae Dcpct- 
^SS tctSeutfi w4 tattfnoOiif #arrcDfieps 

«itlanfOeopntti fumotfio ciofo fangumettwwtotte' 
gmofpiriruifftnrtotrin^o nattareartoei. «*»• 

leftmto «r^widcpB Htttetteito Penttelaca 09 

viidtpfS' titteaa Banctcmarce 09 

Ifooa.uawtDetdiaDctw: O tnsfonchapoftoi(*cuati 

i«i&tt«nobi5.HilirTDcm= gdifte&ci.ojatepionobis 

KimnOibtue:mucmenos o mntefatutiottapalifcoc 

poe Gmctebeu*: mifc mini.ojtate pjo nofats. 

rrcnobfc ^anttatrtniraf Oiftafctitnnocetca.ojate^ wn«Ofu0; tni&rerc nobte. B anrtctteptjanc 

plMtamar» o?a fcPanctclinc 

ojw Fanetedete 

0? Bancteclcmcns 

09 ^amtffirtc 

09 P anctecojneU 

on Hanctccppjiane 

tnncsfatttangdietatctja anctelanrfti 

gtuDei.$jatep;tonobie, P anctetoituentt 

mnes tohctt beato? Iptrfc v? ancte ftrminc 

Woo?oine0.o?attp?onobifl P anctc qutttne 

tfiotjancebapttfta 0? ^anctefimpr>ozianc 

mncB&mctipatriardject Rantteiuftc 

fyoptjete.ojatepjtonobui ancte dtfiftorojc ranctattigenitt* 
v-flncta^irgotoircjinti 

atutemierjad 
anttegabwd 
panctcraprjad • anettpette 
unctcpattlc 
onctc anbjea 
nncteiobanca 

-'anctciacobe 

r anctetrjoma 
anctciacobc 

panctcprjtiippe 

fflnctcbartljolomce 
anctctliabce 
ancte mattjee 
anctt Cymon 

ganctciutia 
«ncteroatWa 
«utcbaroaba 09 H anctecrtfpme 

0? Panctemfptnianc 
09 B anctccoCma 
09 Baneteoatnianc 
0? eanctegcntaft 
09 tf ancte pMUtjaft 
09 Banetefabiane 
01? 0anctcfcbafttanc 
09 Httetucianceufo.tn. 
09 3ct£ppoutecftfo.tu. 
09 Scu?Dponificufo.tu. 
09 &ct£mauruicn(b.t< 
09 0rtr?ftifianccufo-t. 
09 e«cu?euftacb.icnfo,t. 
07 0cUnict)aficuu).tn. 
0? 
0» 
o* 
0* 
0? 

0? 

o* 

0? 

0* 
°¥ 

09 

0? 

0? 

°¥ 

0» 


letanto. 


0Btteteleoticgari 

ganctearnulplje 

Bwtteciate 

eancte tl»oma 

eanctelambctte 

O^sfctimattprea 

ganrtcfitucftct 

gancteWari 

ganctc martinc 

eancteanrtnofi 

eenctcauguftme 

^finttc bieronpme 

eanttc grcgo: t 

y-anctcnicolae 

£ancte remigt 

ganctcljplflri 

gancrefrancifcc 

eanctcguillerme 

eenrteetigi 

eanctcmaurc 

eancteegini 

eanctctocDafte 

eancte aman&c 

ganctegcrcmarc 

ganctcfulpici 

£artctcrn>ltieucrte 

gttnctecb?ulpl)e 

£fintrclcobine 

£ancte auuocnc 

eancrefiacrt 

£anctelubouicc 

ganctebernaree 

Ctfefcttronfeffojco o* 

o? 

ov 

oiatc. 

o? 

o? 

o¥ 
o? 

OV 

0? 

o? 
o* 

01? 

o? 
o* 

01? 

03? 
01? 

oi? 

01? 
01? 
01? 
01? 

01? 
01? 
01? 
01? 
01? 
01? 
01? 

t tmt 

Onneo fantri monarty* ije 
temite o?atep?onobi0 
icrtatnartamagtmlenc oi? ettamatiacgiptiatft o? 

ettafclicitao w 

ettapcrpetua o? 

ettaagatlja o? 

0ctaluria o? 

0ctaagnc0 o? 

ettaangab?ifma oi? 

ettapcrromlla o? 

ettacccilia o? 

Brtaliatberina o? 

gttaanaftafia o? 

fScta cufcmia oy 

Bcta iuliana ov 

6ctaemcr?tiana 09 

ectaeulalia 09 

etfa gcnouefa 0? 

ettaopoituna 0? 

ectadoabed) o? 

ectabarbara 0? 

Sctafcolaftica 0? 

eitab?igiba 0? 

Pcta aurea 011 

0tta ctiftina 0? 

ectabatilbis o? 

Cctarabcgo&t* 0? 

ettamargarcta 0? 

ectagcrtruto o? 

ettafapicntia o? 

ectaftbc0 0? 

ectafpee o? 

ectacatitae 0? 

Ocofctebitgince oiatc 

CeefanctiifctStici mfltr 
C»?opiciu0cfto. parctnooifl 

Oontinc 

Jtf?optci 9 cfto;c]tau»itw* 


Sttanfo. 

Hboimftlo.Uberanoeufic Donc* teto.O ttt&cmfp^ 

pcftcirlaDctfame. U. ^caritatemnobiODoneo.t? 

binCitiOBDpaboU U. U teccleftatuategcteetDes 

bimuDi3togttfttoib 9 .li. fenfatcDignerio. tero.<-*t 

I b itaroa mmift ttcmcDa mia ctpietastua nos cufto* 

Ubcv periralomojtis. U. Diat.teto.GtDontiapofto 

fubirancaiimpiouifaet Ucumtoc?0gtaD*eccleficiri 

rtcrnamoite. U. fctarcligtoneconfctuatcDi = 

I tjmcuiis Dpaboli U. gneris. tc ro. CI t antiftitS 

ncnisinfcmi li. noftrftctomncotogregatios 

H bimminentibuspeceato; nesfibicemifTaoMtuofacto 

mmnofttotumpcriculio.li. fcruitiq confctuatc Dignerio 

bifeftatoib^Demonfi.U. tcto. CC tregemnofttucon 

i fuftcoznicatidis. U. fetuateDigncrio. tcto. a t 

craimutiatiottftaS U. cunetti populu criftianu pcio 

U. fofanguinctuoteDtytucons 

U. fctnareDigneri0. tcto. tT t 

U . oculos mifericozDie tue fu pcc tfttfacamatiortftua 
; rraDu^tututt 
tfjtiuttittitatffua 
crcitciicifionS tua 

crbaptifinfttuum 
-ctieiuniumtuum U. noe tcDuccteDignerio. tero . 
li. L tobfequtft feruituru isnrc 

li. ratioabtlcfaetas. t? ro. u t 

. ; erpaffionf etcrutftua iU mcntconoftrasaD celettiaDe 

frmoitcmtuam U. ftOeriaerigao.tero.u tmi 

trfepulcrumtuum U. fettaspaupctuctcaptiuozuy 

ctfcancfurtcttionc?rnai' intucriactclcuarcDigncris. 

'craHmitabil^afcenfion^ tcro.O- tcetcftibusDifcipli= 

toam.lu ^etaOuetuCactt menosinftruetebignerio.fc 

friuiBpataclitt. U. ' toibusbenefactojtbjnos 

nboiamoitte fuccuttmo? fttisfepifnabonarerribuae* 

tobnc ' nDiciuDicu. li. teto. * [ tftuctustertc Datc 

'cwfttojtefltcrogamuoaus etconfcruarcDignerio.tero. 

ainoff ^T tpaeemnobisbos ^ tanimas noftras ctpaa 

licfl.tp. 1 '' tremifTion^oim te*tunoftto:pabeternac)ams 

pcrtatowmnoftrovnobisio nationecripia©. teto.^t 

ncs.t^ ^ ' ttopunctfonc^tot oibjfiDrtibusDetucttflrcduis 

Di5fcutcrijlactimatunobi0 cinetcrnaDonc6.tc.ro. r tt llctama U 
HiUDei. w. teto. ngntio 
bciqui rolUopcecata munoi: 
parccnobieDnc gnueDci 
quitolliflprccata munDi: w* 
ouoi nostiftc gnnotetquf 
toUiepaa muDi : mifcrerc no 
bia Bpriricyft rjjifleriei 
fbn. I >pridq>fon. atcr 
noQet. HCnenos. ?cMite 
ta. HgolwiDominrtnifrzr 

te mri . gtana a nimam tnea 
quiapetcauittbi. * ttjenis 
atfupe? rwomiusieojDiarua 
fcominc. ^alutatetuum te 
«wbumdoqufam tuum. 
& acctbotee rui inouanrur 
fuChctam . Ct fancti tuicjt* 
oltent. Hiatpajcinttrtnte 
tna. Ct abunbantia in tcir^ 
ribueruis ftonobioDomi^ 
Iterurri0ro?riraoini0. aifa^ 

rieinimiri. O cusruconuer 
lu0Uiuittcabt0no«.etpkb0 
tuaUtabtturintc. nftenDe 
ttobts Domtnc mifcricoibiam 
tuam. Ct falutare ruum Da 
ttobu? aUioofacnoobiteDe 
■neno&erCtcongrcganoste 
nationtbus h tconftteamnt 
nominiCanctotuo Ct glojie 
mutinlaubetua. Bturge 
quareobDotmtoDne. 9pxp 
getnercprilaoinfinc? i na 

re factf tuam aucrtto ©bliut 
Oer 10 tnopie noftre f tribula^ tionionoftre jargeftomu 
neaoiuua no0 Ctlibcranofl 
Pitopternomenruu. ornie 

faluumfacrcgcm «tejcaaot 
no0 in Dic qna inuocaumm* 
te. aluiifacpopulutuum 
Cne \ beneDicticretiitarituc. 
Ctrege cooiertollcilloeW» 
qjinctemii otttnuepzopa 
ftojenoftro. JDfteconferun 
cn t btuittcct. < > refratrft* 
nouTiB.^t nluos fac (rruoera 
00 1 anctllae tuae beue mf 
fperateeinte «lnttceteDfle 
auriliubefancro CtDcfpon 
tucrccoe. P iatmiatuaOfie 
f uper noe.ffittfacmotm fyv 
tauimuointe MDiuttmttno 
Qrum tn nominc Dni. iHuife 
rit triri et tcrta. S>;temiie pto 
benefacro^ibuo noftrie. M 
fatbttcboniectrecriecojDe. 

i) to infirmts affitcrto capti 
nte* petrgrinie duiuianfe. 
Htrjera coe Dcuo ifrael eroi ' 
buo tttbulationibue fai0. 
l> ro eunctiofibeUbuetieitit 
fnnctio ttequiem crctiiamtt 
naeiobominectlupBpmia 
luceateto. tfequiefrantiit 
pace. ailmen.Oomineetfln 
bi.Ct clamot.OftflboWti 

Ctcntpirtruruo. w 
^f~\ raerat^pnMtmfett 

A. J ti tp trje^/fufrifclrpffl 

rfortf notea; »t quceDrtiite? lctania SfrflriomfpKWitfabtoU 

nat.atrbftm. *?- 
^ Tauoionefupptteupje 

H.ftsiito&tfautibiDce 

O rtfe:WtHtcrncbi0ibulgrn 

kmbuaebcni«n*ctpat*. 

IncffAbu; mtam 
tuaoncnobietlcmcrer 
&i:Wfirmwapttieoii>» 
«Bag:iapeniec[B,piji0me 

taiurjpina^eripias 

cueq noepattfcttna 

'irfbonojarepzeceprtH: 

nttWctcttwrfaiabuBparfc 

dlflfo8Co?Qjpftabimmci 

noiqj m cffl w efae riantatie 

jauDioracbwcte. £>*6. 

.tusbcnielarsito^ilin 

manefolutisamatorJ 

b(mcTaclcm^mtua:btno 
ftttGgrcgatumiefratresfo 
fl/C8patentcearmcoe#pin 

q tios fun oa tozee reco men Da 
toM bentfattojiis noftroe <t 
tidoclcculo trflnfurotibcas 

ia maria tfi turgine itucrccoc 
ttcumoibuefancriBaogpes 
tti£bcarimoini0c6fo?nupet 
unireronccbas. a>*ano. 

PiDcliumocusoimcotii' 
toictrcbtytozamma: 
(a0 famulo? famularuq? tu 

iru quoiu smcmozaiioncm 

ngun^iquoijcUmofmaere 

irpliuus i oim ftbcliu bcfuu* £) cto v mnttTionfe fictojam M 
bucpetcatozu: t»tmoolg#tta 

quafpoptaucrntptte fupplt 
catiomb 9 cd(cquatuc£luiui 
uietregnaa. &%ntw. 
ictarctuaqeoornicno 
fao;mfolueoimointt*a 
pcaaio? f * tntettcbcntcpzc 
nobie bcata % glouofa oci ge 
nitritrmanacuotbus faetie 
tweDonupapa pontificeoct 
abbatcsnottroei feuo^scott 
grcganonee illie tomilTaoi re 
gce tpzicipce noftroe/ tot!m 
popultlFpianu «nosfamu* 
los tuos at$ loca rxoftta in of 
fanctitate t rciigionc cuftob i: 
oefcj? aff initatc/ ct famtlmtv 
tatc/ oeU6fcfftonc tozattfic 
nobistdiuctosatittqsoibus 
purga.' oirtutib* ruisilluflra 
pacem » felutl nobis tnbue: 
ijoQee oifibilest inutfibilee 
rcmouc:carnalia ofibcnarc 
peltc:aereni Catubjtf inoulgc 
amicis tuiinutisnolirieoc; 
ram ctiaritatf ct tiumilitatc 
largire:ctitcr famulo^u tuo^ 
rum infalutietue pzofpcnta 
tcbifponc: inrmienoftrte fa 
ntratemrcttituc: toibueutr 
libusbiuie ct ocfuncrie in tet 
ra owfrtuoitamtrcqutfct 
hamconcebe. }2>cr cunocm. 
ypmbntuuoiUuiSiueu. 
8 

TTTT lllllllll 10 11 12 
Cafu»rcf«tnatirpo. 

£luf fflcitinccttu. JDcflo^ae 

ent Ijomiciba 

C ranfgrcuojtooti . pctiurus 

fo;Mlccjuftp 

£>acrilcgti0. patrampcrcuf 

foznclfooomita 
Ctmcntitaftoce: faacnsm 
ccnoia / pzolie 
iDppidlb^ blafpl)cmu0,l)c^ 
rcncue.omtiieatmUcr 

3£ontintcmfupcrl)isat£fl0. 
ctcrumfcricnfq; 

Cafuorcfcrnatipape 

^cr papam fcricneclcrum . 

falfartuo ^icns 

g>oluitur. crquifqnisatrtsct 

cclcbzarcligattw 

£>imon fifucrit: fcb fallittP 

gulatalto. 

^mpubco/monadjuo/mute 

crlbctulus quocppaupcr. 

^anitozlioftiU&turcleuabie 
fibonifaccrooti* 
iocbctcffcalmuo 

:i0fcgrcgattie 
uctnontaptoz 
£>pccnlatoj»no fpitulatoj. 
3Difp^fatoz tno Dtfljpatox gftufnftiMto 
3ufhisin confilio, 
tocuotuemtljoro. 
S , tabtlteinccclcfia 
£>obziueinccna 
Cacenoincliozo 
£>ruocneinlctuia 
^uruemconfrtenna 
3ffiouuetnozatiDnc 
i? urmlis in con grcgationc 
WnKsintcntanonc 
paticneinaDunfitatc 
Hcmotnpjofpcritatc 
JDmcointoirtutibue 
^ifcricozeinacnbus 
Sjapicnoinfcrmonc 
tfijcrajrinpzcbicanont 
l)ccociuarouy 

$cncttctiothurt6fmrifltrn 
fi.#uerlmat,#enrotfitc, 

j&acerbo rcfpon oct. 3b illQ 
bfibitarisinrauietionozecw 
mabcrid. ^nnomtnrpatw 
ctfilg. tfpuefctiamcn. 

l&cncDicno pame toentfiirtr 
jfcatcrooe- l&cncbiritc. 15n 
Bic oncctcattiraiftfimpfl 
ntefinitbencbiri&iquuppi» 
m& in UcfcrtottoinntBga' 

ftanteo cjc co rctipiat famte * 
tcmmcntiofcozponsmtioic 

patrie*nln*fpfi6fatutt 

3m£ ©tpoOalpftantaqu" 
bctwfiuw. 


^abbatointranteaDuc bonis.n onaemft artemur 

ittMt. JDtoi. *?*• maufl P :o quaUtatetrimims 

fcD m beatis copotes fimus 

aonoitoialmc frbcrnm pcrennes telibcs .11 ausfyo» 
ctcrnalurcwDc"tiur.pe no2t>irrus. IDnlauB.iip*. 
rcDcmpto;tounexauDip;iecc8 yHr ojcciaraeccemronatob 
ftippUctttlMcSooWsmtes V^ fcuraquccpictcpatpri 
tttumopts pcrircfctulft fal * lantnremtnusffiniaab ettjje 
naftimunDnlaguiDu: Donaf criOus^micat U) ensia te= 

rciercmcDiu i ■ crgcntcmft ftugattozpiDaqucfojtxectat 

bittfpere:fcnfp6fusDctlia= fe««a /frD*refulgct tanouu 

iamoegreffus tjoneftnTiafcit totoluuonu* nojccti.^ furftt 

giniflmatnsclaufula n w 9 agnuemitttturlatarcgratis 

fb?tt potcntic gcnuflettuntur Dcbttfi ontfs p:o iubulgcntia 

oia ceteftia tcrrcftria fatftur tootf Dcmue cum lacl):imts. 

nutu fuboita < ) ctafft fol eu s ** ectiDo ttt c fi fulfertt mfiDii 

UoDicne luna pallotf retines o? liozroz cinrcrit no n p xo rea 

tanDojinaftrisrcluccus ccr- tuputiiattfcDpiusnostftt ,p 

togobfcruatlimitcoocDep^ tqjatn austjonojt. 

tamutagyetocnturciuDcicfe IDcutd fitcolaouy 9 aD t>s. 

cuii cottfcrua nos in tempojtc /""Vtultet aula celica letcC 

IjofhflatclopfiDtiiausbO' v^ ' munDimactunabures 

nojoirmeg^ouaDcopatriet fertfoUsotbitanicolat folcn- 

filtofco Qtnul paraciito in l& niaO. mfcagttusinfaticoes 

pitcniafcra. jmcn. ccnauitmirificc Dans toirtus 

rmtapnmaabu&usap tumpnmozDia itcroituscrcs 

matuti . vmn* punoia t3. uatta cfi ferta fe= 

ncrbufupmi «pDicns a ria fcmclfuggebattobera/ia 
pfcolieriens i uaf o* inctatc tcucra tiar ufus abttt 
bifabucniecurfuDetiiuitpis nenria. Q utus tumba tert 
IUummftnucpcctozatuocp olcum matris oliue ncfctum 
amoKcocrcma auDito tot pje fluoD natura no.ptulit : mar 
tomofmtpulfataDcMubuea. mojuiDanDuparturit < > toe 
luocccpcupoft aDcrisrima ncraDcpontifcrpiusnectar^ 
nfactapcctoxisrcDD^sDiccm Duo opifcc cunctis qut coiDc 
pioabDitteiufttfqjrcjjnupio crcDutotcqucrur m pencuto iiii|iiii iiii rnT 

7 8 10 11 12 
Hnfetmo#rt MQrfMft *fer 

tritc Otpet»ta4 poftcarofrej» 
Uatcctifim*tg(a?ia.w ?efta 

patetigcniteicfu ca fct6 tta ? 

mtoetotnicolaipcdwunga; 

muc cdieiuib? . Sttu? . 

tngilia nati.no .ab t)e«hp*. 

HfoU60?tn6cartmc:»tr 
Q5tcttclimirf:ypmca^ 
nam^nopS narft maria Dir 
mne.tt tU0aucro*fcl1:lctut 
lc co?p 9 iDuit:V)tcatne carnc 
Ubcta6:ncpDcret docoDibit. 
Oaftepatettetufccracdctta 
ftrat gfa: todrctpucllc baiu? 
Ifttfcctctaqnonouerat.O 
m 9 puOuipcctouB:rfplutcpe 
tc fit0ei:iwctanrfacetiitu: 

toet bo co ccpit filifi . H nfca l 
puctpcta^quc^gabyid pDiws 

rat;qu£marriealuo gcfttfo: 

daufusioliancsCcrifrtatf c 

no iacctc pcttulit ptcpe n6 ab 

^o^tuit:patuocplactc paftus 

rfhpquenccalcscfurit' a« 
Hctcl)o^cdcftiu:*angdi ca* 

nfttbco:palacpfttpafto?ib5: 

patlo? cteatojoim. JniQa 
nortc iiftnto tf^ O copatri. 

3ntHcabmaum:t)?mn* 

al)jiftetct»epto?oim:oc 
prcpri0tonicc:fol*antc 
6ncipm:nat*ietfabilitcr u 
lume tu fpieoo; ptie: tuCpce 
perenie oim : ite* oc rje funout 
p«0:tuifio?bffainuli.t U mftofirtutfeaurtojqiSnofiri 
qu6Oacozpi0:cpllibata6gi 
nc nafc<?Do fozma filpfrtio . 
P tcpnetcftaf Diceicutr&p 
anni ctrcnlu : <p (blue a (ct>e 
parrie mubi faluB abucnctte 

i uecdutcrta:linncmatt: 
bfico^qtJicie^iaactwfa^ 
uc tue tui l auD at rcultis cari 
to. I O0quotB<{fcotuotfM 
pri fanguinc fam* ob fitfrw 
taltetutbymnu nouucotmi 
tnue. liatibtDMnat*» 
^>c,$gmecfipfc(rt6fpfimle , 
pitetnatccula.Jlmcn. 

^ctortauaettiUwWDttf. 

bvmnus. 

nmittttfptojgftuionte 
partu*irgie:mircfoffl 
ncfeculu: talisticcctpr* tou 
OficTtoinliumune/fcDinp; 

fttco fpiraminc trrbu Dcifa^ 
ctucaro:ftu«9fp\)ftr;no;uit 
Hluu0Wmrfcit«gie:ctatM 

ftrapuboziepmflnftWiUa 
\3trtutumicant:t3Ctfaf itrm 
plobcuo. » v ?occtiS0DetWia 
mofuo:pu6o?ieaaiarcgifl: 
gcmincgj»ga0fubaa:ic:a!<J 

ctiettcurtatbia. h gtdTue 
c^apcc:tcgttfTu0ci 9 aopa; 
rrf:crcutrue^fq?aDinfcros: 
rccutfueabfcDetici.Hqiiar 
etcfnopatti:tarni0tropl)co 

accingcrc:ifitmanftro«rt: 

virtutcfitmao epctinwP i 


frp: iS fttlgct mfi lutn^qt nop 

fpirntnouiim / qtf nulla nor 
mtcrpjllct: htetp tugtiuccat 

ilatibibticquiuatus, 

iDcavoOtptiano. 

^ancteDnpzceiofc #tl»o 

ttiflttyrfteplMmccjritu 

ttdjaritatis circnfultus ton s 
01(11 onm # intmito crozafti 
populo. H unbc piccco ,p be 
ooto ntii nunc colUgio\»c tuo 
0mtns fteruftu ofis nos 
potptos a pcccato iilgat tc * 
muib*. lojiactljonojtto 
tfquequo altiffimo/tona pfi 
Wioqt uulfto Gnciito cui laus 

dtrtporeftaspereterna kcu 
[A.lmcn. Jntiuuiiacpp 
phamrflDticfperasuymn' . 
teCfH0t|moesipfe:r,pnt 
JJ bcnircquiotimcsinoti 
mpitmojtaUa:i|regttaDat 

otcfha.t bammagiqudbi' 

Bcrant ftclla fequctes pjeuta 
lumercquiratlumuic/ccufa 
tcntur muncre. i, auactjjta 
purignrgitis: cdefttsagnue 
attigttipttaquenonbetulit: 
noeapUtfbofuftuUtil outi 

6tnu6potft»e:nqucrubcfcnt 
p*tit:tolnumq? iufta funoc s 

«:mutauittonDa ojigincm. 

V ^aribioticqutnatus. 
aomatuUnasuv. 

prpatrcbnigcnit^abno» 

^bmitpcrtjirgincmiba ptffma cruceconfccran0:nm 
ctosnodcsgcncrans. h ts* 
lo ceUus p?ooi|t : cicccptt foj * 
rnaml(onunie:fattura mo^ 
tereDimens: gauDiatoitelat 
gtfs. Q octettocmptojrqucj 
fumuotOlabcrc p:opicr»cUv 
rutnrp noftris fcuubue lume 

e*ebe fiDeUbue. <B ancnos 
ifcu* bncnoctemobCcuram 
rcmoueome Delictum abluc 
piammcociamtnbucu? ui 
iam tJcntHc noutmue ; tebite 
ttemcrebimuefceptrumq? fu 
umintUtumtuo bc&nbcdi^ 
pco. h lo;ia ttbi bfte qui ap* 
parutftiiiooiccum putreifi 
ctofpintuic. 3men. 

!De faturo tuncentto hp*, 
^\ tatt martpr^ fpcra M 
JOtriuptjatftun quo fan 
gninis mcrccs tibi cojonafci* 
ccnti tof . n f c teejc tcncbjis 
fecuU tojtoje tucto * iubtce e* 
uerit ao cclu Dics tpocp oua 
tcm reooiDit.i) uncangdo 
tftparticcpscoUuccs infigni 
ftola qua teftis inbomabiuo 

riuistruojuslauerae.H De= 
fto nunc f pcrcipetioces pjcca 
tum fuppliccs noftrf reatue 
efficajc ojaro? ao t^onum pa 
trisu -\ lojiatibiDnequina* 
tU0.t)cl o «opti.Utim tcm 

pu9. 

3nlau6ifau6bpmn*. 

33 : 
jlj 
abnftumlC0prectofu0lc 
uitatointftiuo/Wtriba 
nal fponterogu conft£Dftin= 
trcpiDuemiusffliio crepitan 
tie percoip*mmutie. Hpar 
fim ibant atqt pnwctocrna - 
bfltcr fanguinc intcrtfccma 
netimmotu0iUc leifamuiM 
ojane rrm in fublime crert 

luminib?. Glia * tjonoj teo . 
JfeabbatoflDticipaotivm 

nu»Detrmpoic. 

^f^yattttatQi oim poliq* 
.*^/mtojV)cfticn0bicmDe 
cojoluminc : nottcmfopoiis 
gtatta . & rftblutoo tt4« 
rebDat labojifi tofui I mentefc 

Q? fcfTas alleuctiluctufffl fol= 

uatanwoe. osratcapcratto 
iam Dic/* noctio cwtu pie s 
ceetootl reo0totaDiuuc0.1jpm 
numcanentcs(biuimu0 f-ie 
to2D 10 tma concmati rctoojc ca 
no^aconcrcpctl tcbiligat ca * 
ftuo amoi 1 temcno aDojtet fo 
bjia. o failhirogcrmmpfl 
ircml fpi patrifq? fprfi / tonu 
potcus pcr omia fbucpiecan 
tc&trmitas.Smen. 
EnfOmca aDmatu.bp 4 

*f^\18imo bferum olm quo 
-ft^anunoufi ejrtat conDit* ' 
tid quorcfurgene conDitoi 
noemoitctiKtflUberct UuU 

fifi piocul to;po:ibu6. furga ; 

tnufioinefi ociufi ctnocte quc 


ramufi pin Tirutpiopbcfam 
nouirmm.Ooirraspjetcett 
fluDiat:fuacpDcrtrampo:n 
gatctcjcpiatofi CbiDibufiret); 
DatpoloinfeDtbus. Utqui 
i)i facrfltiifimo t)Uiu0 tici ic- 
pb^twiequtetiopfallunuBl 
Donisbeatifimuncrct. P^ 
ftapater ptjfTime patnip co; 
partmiee/cumWritupara* 

ditorcgnao q oStotn. M. 
yntauDi.bvmmifi. 

r jtcrne rcrnconDitow : 
v^etemt»?q?qmregtt:« 
«cmpowDaetcpoia btallc 

uco fafhDiu. i>jeroDiciiflm 
(bnctnocti0,pfunbcpeniigi! 

notrurna lujc titanb* anottt 
nocrcmfegrcgano. I cTula^ 
benrcs rcfpice : ct noe VnDCDo 
toirigefircfpici0lapfu6ca- 
jmnt;flctutpculpafbiuimr. 
■0>ulurrcfulgc(cnfi^merif 
ipfonnDifcutctenolrratooj 
piimufonct*t>otafoluam* 
tibl. nropatrifitgtoiianuf 
q* foli fitio cum fpirtra para- 

diro ctnitc » i epctun. 3me 

aowipcrashv*. 

n5tta0trcfltoioptime/ 
lutfDicrupiofer&p» 
moibiiolucionoucmiiDipj! 

ranso^igin^. Ouimancm 
ctumbrfperi/Diemtoocariptf 

cipi0/tctrumcbao0illatiirut: 
AuDipitecrocuflctibii*.*» 

ftt cnrtmonctcfon nnpeccn 

«t^dozflpuifrtiittimn/ 
WtoUatpjcmtu/wem* 

urgemusotfte 

bnUi omncnortfifP 
oeffimum. d ncfrimum.d^ift»^"! 9 
ftpaircmi)cpipflttifmfptri= 

mm/^mlpotcnspcroia-tO' 

ncpcanteetrinttas. amen. 
36p?imamhvmnq0. 

Iam lucisotto fytoerc tt 
ump?ctcmutfuppltces 
nmurnisacttbuenoefcr 
uctanocmtibusllinguare 
ftenanetempctctnclitieljojt 
coiinfonct .'totCum foufoo c5* 
ttgatne tanitates bauriat. 
^mtpnracozbis intfmaab 
fiflatcttjccortia I carnis tcrat 
fopcrfuamipotus ribiq?pat? 
fltt0.li tcumbieeabCceiTes 
ritnoc^fol rcMutxttt/mfis 
Dipcrabftinenttam ipi cana 
tmmtfotta ' > co patri frtglo 
ria ciufttf Coii filio : tum fpirt * 
tu paradito et nunt c t m p cr 

pmwm.3men. 
aiDtertmmhvmmte 

,uncfanctenobieCpiri= 

.tuetonnpatritumfi^ 

lioDignate pjtomptus ingcri 

nolrroreftiCuepcctoziO elin 

guamensCenCus bigot 'o« s 

ftffidnc pctfoncnt/flamefcat 

ignccantae / attenDat arboi 4»b 

pjotfmo* V jtefta patet inge 
ntte/totumbucamue iugttct 
tfioplatetcsliuncDicmfactQ 
rcpletiTpititu.3mcn. 

XDCcttambvmnu*. 
•J3 ecto;r potcn6fccraHie*/ 
J--> qui tempctas terambi 
cesfplcnDotemane tnftruis: 
cttgntbusmeriDie H *tigue 
flammaslitin aHfctealojctn 
notffi/ riSfctfalutemtotpom 
betaq? paccm tofbiu v> jcfta 
patct pqffune patriq* c6pat 
bntce/ citmfpititupatadrto/ 
tegnanspcroSCctulu. 3m£ 

Jononambvmnus. 

Bcrum Hcus tcnajcbigo? 
immotusin tepctma* 
nenslurisUiurnctcmEafuc^ 

ceCfibusbctetminans. u ac 
gite rtat tt fcefpere ' quo \Jttft 
nuftptccit)atfct>p2cmifi mo? 
tt e fac re pcrcnnis inftct glia • 
P jtcfta patcr omnt potfs pct 
ietttm rpm tmtn & terit in pec 
pmiumrcanat riiCactpCpu. 
2lme. »& tdplctotm hv*. 

ac lucis ante tcrmtnn / re 
rumcreato^poCcimue: 
btColita tlcmenria f fis p?eful 
ac tufto&ia. V jroeulrcceDat 
fonia * nottiumfantaCmata 
boftemq? noftru cSptfmcr ne 
poUuantur co?po2a V jicfta 
patcr omnipotcns pcr iefum 
rpmtmm wd. 3men 

3M 
i m 
tipttmnebtontmftab c6 
ptctUolAubuotiiebus. 

^kalaatojtittubt Muf Qut 
99 nod feluaftt Ijobic r itt 
tjacnocte noo pjotegc/etfal * 

ua omi tfpoje*H befto nunc 
pjoptriuo ct parcc fapplican* 
nbus/ tuDetcnoftra cnmtna 
tu tcnebjas iliumia t) cm& 
td C6 n 9 opp«mat / nectjofhe 
rtosfubnpiat /ncc tolltscaro 
pcttmue ;c6maculetur fojDi^ 
bue ,screro;nnatojfc?funm/ 
fcotispiccamurcojDiu/tttpu 
ne caftio mftibne f fargam* 
atubilibus itlauspennie 
gtojfa bcopatti* filio fancto 
fnnui paradito in Kpitcrna 
Cctulaamen, Jnpurifi 
tationt bcatc mariebP 9 . 

QuoD eijojtwtmrutocnc* 
,raDu0oiimifpufancto 
tcrintttcpletuo; inbcifactu? 
genttriceconftat cffe maria. 
H ccDntccltbnmtprcrrc/^ 
go concepitpcpcnteflt)irgo/ 
atqj poftpartii menutman* 
re/iniolata* 1 1 uefencfiuft* 
fptntotn tolnistnDomo filp= 
fit oftt gautfue ob qC optatu 
p:opiio tuDetct lummctpm 
u tibfc tootio petim 9 ptan 
tft : tcgieetctnt gcntttit fauc 
to daratpcrtft renitens olipi 
rcgnapcttfti yjitbeonoltro 
Deeuectpotcffaefufaluepet prsftthonojpfTffimfl^poii 
foma refioct m artc twmsct 
fcnue.Imcn. Sliuetjr 
flticmariofteila. tRcqutre 

poftinaffumpttonc. 

4)abban0mquaD?8jfa 

maaDtoctyeraebv*. 

Xamtcr qnatctnisttaW 
tutrwto Dice aDtocfp: 
ru:oceafu(bl #nuncrat: no * 
tttorcwrctpa, ooectgofc 
gnobfti/tutcmnt dauftrap: 
cto;u:nefcrpen6tllecalUDU6 
mttanDttentetaDitus ^rt 
atmiepuDietctermft fultati 
gillibere t fobjictatccoinitt: 
bofte repeilat impjobil v^cb 
ncc cibo?ucrapula:taDctnDi 
ftenbattojpoja: nettiperfS 
nuaiaolubificataepolluat. 
C3lo?iattbttrimta0:t(iuftU0 

tonaocitaout anttoto («fc 

etnficetinpetpetuu. 3me\ 

aotoptcnaiinr, 

arifteillttjccectDicsirtO 
ctte tenebjae tetegu : 
tutifm lumen ercDtrie: lumc* 
beatupzcbicane . i rccamut 
fct£bne:bef£Dcnoeint)acno 

ctc:fit nobt'0 i tc tcquiee : qui 
etanoetftribuc cgcattte 
fonueirruat : ncctjofoe no* 
furripiat: neccatoilticonfcn 
ticn0:no0tibitco0ftatuat. 
o tntifomnucapianttotao 
tcfcmpcr\)igilct;Dcrteraiua 


ifltoaaefemnloeqniteWU 

arttncftnflvnesfpfcufn 

fibiatmrpz<me:gubernattt 

osfemuloe: quoofaguiemet 
fsmece cnu?tonrtDnc:i 
«am 1S0 cotpojtetf ce Defim* 
ibjaieaDeftonobieDnc co 
n^rf, 35Dinatn.ut>*. 

uinwlargfrojpmatyes 
^ 4 cb bnica muDi:pjecc0 
fotfle feruo? aD tc tcuoteda 
marara 1 > oftratccofci&ia: 
ffraueoffenDiffcm6fttat:qua 
cmtiorsfuppiicamue : aboi= 
bnsptaculie •"-'ircnuisffettf 
bu«:mDuIgcqtpotc?0C0:te 
coiDcrogarcranDo:facno6p 
tamurDfte.Htgoaccqjtare 
inMfacraftifemniri:tJim 
fliccpafrijalia tapiam' fecra 
m?ta rJ timanobioboccote 
ratmDcitatctrinita0:inqua 

gio?tatuttonu0:j2mctafcm 

WMmi Inlauortnbi»*. 

Buoibcnt0ncc6Diroz:no 
QraepceecuLauDib3nn 
boc facro iciuuio : fuCae qua 
Djagenario ^ctutatojalmc 
co;om ifirtna tu fci eti irui:ftD 
U rctin-fiecriitbcrcrniffionte 
gram ultti ijD? pecraatm* 
ftDBce?ntetib3:aDlauD^rui 
noteconfcr mcDcla lagmDie 
iccoipus cttra coterctona 
gflbftmctia:iciunctbt ntfe to 
b;iaaUibcp<to?Cuecriminfi. QEabtartfmraec5cebe(im< 

plcjcbnirae tot rtnctnofa fmc 
tuieieiunio^muncra- 8m£. 
^abboiuaui.bfitaDtogbp» 
f-r tjcilla tegis pjrobennt/ 
VAftilgct ctucio tntftetiuj I 
quo carnccarnis*conDito?/fu 
fpcnfue cft pattbulo n 5fir,* 
claui0tnnoc?0 / mo:t£p.cmit 
mojtcne/ feuti ryrami toincts 
cne et noe ab illo lib crans «. 
CluomUnctatuoinfuy/ ma 
croncDtrclanccc / tot noola* 
uarct cnmine manauitttnDa 

fanguine i inpletaffitquece 
cinic/DauiD fioelie catmine/ 
bicento natiombue regnauit 
aligno Dcue. fltrjoiDcco^a 
ctfulgiDa ojmata regie pur * 
pura/clcctabigno fttpite/ta 
Canctameb?atangere xiea* 
racuiuobjmdmo/fcrtipcpcm 
bitp:ceui/ftatcrafacta cftcoj 

pojtepjeDaquuut tartaris. 
O crujc aue fpce tmtca / rjoc 
pafTionis tcmpojc/auge pns 
iutticia/reifq>Dona toentam. 

cfiima beue rrimtao/coU 
lauDct omnis fpiis/quos pet 
cruciemtitcriii faluaercgcg 
fccula.*nctu 

aDmatuti.itpmnus, 

Y^vangclingna giojfofi/ fc 
i^lificrrtaminjei *fupet 
mtefettoplicu/btc rrttipbunt 
nobiUqualitcr rcocmpto2oi 

fm 

\ 


(d bisimoUtufttnceHtOepa* 

tf tiBpzotboplaulhfrauoe fa 

cta conoolcno qn pomi nojna 

li6 mozte mo;ifutozruitipfeu 

guft tunt notauit oanaugni 

Dtfoluctet lioropusnoure 

falutl 0200 tepopofccrat mf* 

tifozmio pzooitozio ato tot ar 

tem fallettt i meoelam frtrct 

infcel)o(h6*nt>elcfctat.< >.ft 

tcmt ergo facn plenituoo il+ 

pot( miftiw i ab arcepf 10 na 

tuooibie conDitozatq?toctrc 

Virginali taro factus pzobt» 

tslonact tjono?bcot)fqquo 

altiffimo tonapatri ftliotp in 

dttoparaclitocuiiauscfttp 

tcitae etcrna fetula 3men. 

Jniaubibusbv*. 
f— r nftra fe* qui la peracta 
JLJt£pn0itnpb?0co2i)i0 fe 

tjolentenatuoabboc pa(Ti6i 

octutus agnuo tn crute lcua* 
mtimmolantmsfttptte Ufc 
acetu fd arunbe fputa clauiS 
lawcamite cozpus pfozatur 
tanguis vnfta pzoftuit tcrta 
pdtbuouftramuous quola= 
uanmr ftummc GruicfiDriis 

inter omnes arboz tona nobi^ 
I10 nulla filua tatf pzofrrt fro 
ocflozc germine bulce uguu 
Dulces elauoe bulce ponbus 
fufttnrne. Hlcctcramosarj 
lozalratcnfa laratoifccra ct 
ri0ozlcnteftatille quc* bcbit nahnita0Wropernim»a 
rrgismiritenbaslhpitc 6 
la bigna tu fuiftt fcrre pun» 
{eculiatqtpo^tupzecartnau 
tamunOo naufragoquemfe 
cer mio z pcrunjcit ftifus agiu 
co?pot*t loiiacthonoitiio 
jt n bigtlia pafttjt ab u) - 
ptctozinbymnus. 

Iefurcbfptozfctuliucr 
buparnsaltuTmutiit 
lucis inuifibtlis : cuftostuou 
petuigil. f-^ufabzitatozom; 
niumbifttctojtatqj tcmpovi 
fcffa labo?e cojnwja : noms 
quieteretrea Gcbeptamut 
fupplicts totnosab boftelibc 
rcs nc toalcat fco nccrc : mo rc 
bemptosfanguine iit&um 
grauimcozpozebzcmmant; 

mu0 tempozc i fictaro no&ra 
oozmiat:t>tmensmrpote 
gtlct c\uefutruisauctoiont 
niuminbocpafcbaugaubioj 
abomnimoznsimpctu:tuti 
bcfenbcpopulu. fionouir. 
tflopatibi. *to?umaQinu 
(3loiiatibtbncquifutTfrifti 
atnoztuistu patrcetfrofpu: 
infrmpiternatccula. W. 
JnDicpafcbcaomatui'- 
^-j-urozalueis ruttlatttlu 
Jtl laubuWntonat rniit) 9 
emaoiubiiatigemcstfen^ 
tolulat onreriUcfoztilfiir 
mo?ttoconfractistirtbusipr 


i 


Bc coraltaotartaraiColnita* 
pmamifcroo. llle qutclau 
(iie lapiDccuttoDif fub mtlt - 
tc inupijwpopa nobtli:\jt = 
rtoifurgittf funccc -* olutl ta 
gcmiubuecrmfcmiDoiozrtn 
ipfuercritDns: refplcnDene 
damatagciu0 </•> nftco ecat 
apoftoli Denecc fuiDfli / qu£ 
prnamoitt0cruDeli:feruiDa 
narantimprf rxucfum 9 au* 
0lo?iatibiDnequifurccri, 

poftottt pafrbe. JntAV. 
^jcrmoncblaDo angclus 
55 pwDijnt mulierib? : i ga 

lilcaDft0:ttiDc?Du0cft cptoti* 
1 UcDfiggutcoctreapottolifl 
IjoctiiccreMDcTtceefi fctuere: 
ofculaturpeDeoDnt Quoa = 
gmto Difcipult t galtlca ^pc- 
reiigut&iDcrcfactfDcfiDcra- 
ra Dfti. o law pafcljaii gau* 
DiofolmunDonitetraDio.ca 
Nmaapftbifucernutcojpco 

O ttenffl fibitmlnera inrpi 
tameftilgiDacefucrerifTeDn? 
boccfatenturpublica. fl cj: 

tfeclcmcWimetucozDa no 

ftrapoffiDe/ \n tibiiiiuDcG tc 

bitas: rcDbamus oi tcmpoze 

O. ucfumueauctozoimG lo 
riatibiDn^tifurrctifti. 

Cpepafrbalj. abtf.lip*. 
jrr Dccnaagnt>uiDi* fto 

1 usaibiotaDiDipofttra 
htum matis rubii :^po cana^ mu0 ptfndpiauin* cojpus 
fanctitTimumatacraus toj 
ciDu/ccuo:cciuetofeo gitda^ 
Do toiuimue Deo o rotem pa 
fclie ttefpcre a Dcuaftate angc 
lo/eceptfDeDueifluno pljara 
onie tmperio i a pafca ncitt 
tpuseftquiimolatu© agmis 
cft fineccitatUj-ima cacoei* 
oblataeft. o fceceDignaljos 
ftia e qua fcacta Cftttactaca/ 
cebtyta plcb0captiuata: eeD 
Diratottcpjtemia oonfutgit 
tpsttnuuloiuctoxrcDitDcba 
carro ■ tpjta nii tttiDeetoinculo 
etceferans paraDifuo. uefu 
m*aucto i g fta e Dnc:cJ fur . 
J n toigt . *Wu.ai>to$.qv*. 
|*- v terne cec al tifttme ccD2 
"X ptojct ftDeiiu> c| mo?s 
(blattf Depcrtt: Da£ tritlptiiu; 
gc^e canDeetribunnlDcrce 
pfi0 ptasoinu cotlara eft ieftt 
relitu0 q no erat humamtue, 
U t ttina cetu mactjma ce* 
leftin terceftrift/f ifecnop c$* 
Dita:flectatgenu tafubDita. 
1$ remuttoiDeteeagcliberfa 
uice moualiti cuipa t ca;o pu % 
gat caco : cegnat De^ oci taco 
*5 ucftonfmgauDtuqesfu 
turuopmiufittuaiategtia; 
CcfutafeBlcfa.ttdtfjGfaa 

wuptncraitintiBitatDnjcj 
fcanDi© fupja tyDera cit pf c * 
fco fpninfe^picnafcra 3m? , 

3* 
-efanFArfb?ptfo'amin 
* t befttcrifi nc* creatoz 
oimi)6infmertpo? anctc 
tofctt dentcntia t)t fcrres nf a 
ttfmia trubetf mcutfpanfs: 
Witosamoitetoilcrcs mftr 
nt dauflra pntctrastuos ra * 
priuosrfbtntfstoitto? rrram 
pbo nobili ab bcrrra pf ts rc n 
o?e. l pfatetoojarpicraBW 
tnalanf a fupcWpceoo t\)0 
tit6poMs:nostuotKittufatt 

cswtcfronfmflau. Ollat 
X»nc4fcaoi0 InltalLbP*» 

au Kpenfm gau&itt ma ? 
«?cotipopt»!tfi'mnW 
regis 4 fab«ca:mftbana totn 
mts gaubia »"> ictr £cates qs 
iojriofceculpisomtb*' »co:ba 
farfumfublrua/ aore furjna 
ffraarcunibetcccpfrierla 
rcrennbeiubicispcnas rcpct 
lasbcbitas : rcbbastojonae 
ptjitasoucOonfm. liat 

tftequifcabio. ?"*'•'• 
pM»f«oOc0ao\>5.liv'*. 

BcotanobisgafbtaJnnt 
rtfciititoibfta'cii(pu0 
eaditus cffulfit tn btfrtpuios 
[ gntetortnatcluielingncft* 
gtira bctitlit 'tfbiatotcffft.p-- 
ftui:* cliaritatcfctuibi I in* 
guisioqufifotmtuzbcpauft 

gf tititi -ittuffo mabcrcbcpti- 
cat:4e(p* rcplcuerat v atra taCfirliccmaJtapafttifcatto 

rpcfffcro Dicril numrro : illc- 
gcftf «miftto B cnuncoaw 
tmific toitlt u pcamur crmaor 
tllapfa nobis retirus Utjtre 
nonfl fpfit. 3lnli««ntm «6 
tfj. o ubnmfacratapcrto» 
(aa rtplcfti gri i bftmtte niic 
pcctamia:»bai}ctatpa1fl 

* . Ds @tt la ue pf i tfl filtoftf 
ftmnl paratlitomobiftprni* 
tatftU^cliarifmafcifpsilitt 
3nbupMc.abroaf.tir 

IaintpealtraafctCcrBt 
regrcfPtmbcncriitpjo 

tnifta pf is muncrn :fttm W> 
rurusfpm^ol?n(3bigcbflt 

ttwf4tn<m«rcptfp!irfwttf 
toolurue rcptics:figmubcata 
rpanuboiacuctistrrtiflre 

pfrrmnbusinKmarojanto 
aplfebcfiMtiffennciati r 
pattiecrtioluictrcotueujnle 
almuecfr:<ifibarp(pcrtoja 
raio:c#bic6plcnitt/noum 

facra. ^itUtie patritufiUo 
Jntautnbiw brmwi. 

Tmpkfa gatrtftbifint 
a(Hatafc6fp«*o(«$f 
ncrfaeitonatrfaiiirWmai* 
Ua HjrorftigcntctognWgw 

rislatinfsbaitiariei lunctn 
morjm(rannbus:linqiH6io 

qunturonitbne. lubcatnc 
incwbiilavjcfanfltonwfpn 

ruftaremufticrapnlfl:»!"' cr&irmttbsotcurtft i Docet pe 
tr^feUbepzobaripfiooG: i& 

ijciie tcutomo . on&n fccra. 
witlanoprX BDiq.fn> i \ 

ntni crcat02 (pfis mc^rcff 
tiiorMta.iplefnprta 
granarqucmreeaftipcctoja 

Ouiparaclit»Diecr{Donnm 
brialufTimi/ fos tofuus ignis 

diaritas f fpitttalistmruo. 

1 ufcptifcmismnncrc/trc 
trcofitn&igitus' turitcpzo = 
rniirfipatrwfcrmoneDttans 
gutrnra. ticcenDclumefcn 

fibuginnmDcamoz?co2bib? 
ifirmanfKozp.i0:\)rrtutenr 
maepcrpcti Mofttopcllas 
tongius/ patfrpDones .ptin* 
tiiKtOKfictcpuio:t)ten 9 oe 
notui Ucrtcfciam 9 Dapa= 
trfnofram^atrp nltrl/trtatri 
ufc^rprn cKDamueomltec* 

^ulauspatticumfiiio, 
jmwtnliarnni. afttf.br^ 

Olutbcarattmttae:*$n 
tipalie\)mtas:iamfol 
rtftoit igncus : tnruntt lumc 

wioibus ^cmanclauDtim 

rarmtnc : te Dcp ccmurt cfpc= 
ri:ttno(fraCnpplecgto:ia:B 

nittalauDetfccuta. ucopa 

trifitglozia:ciufn^u)!ifi(io: 
t ntit fpci paradiro : * nuc * tn 

pcrpctuum,Jmcn* 

3ftni»irtnmftwt^^f *p\Dttcrure?fesbfgifemuf 

J^oeofBinpfaimistncDi 

remuratq^iribuetotis Drlo 
canamusDmaterijpmnog^ 

tpiorcgtpantct-fatu , i f 

temigitDicrtifimni«bw« 

juccretoitanto^ftct^cno 
bieDcitaebeatapatttBacna 
ttpariter^fenctifpin^cu^ 

«boatmoigUamfiDo.Ime 
JnuuDtausqptmf. 

C2f* rc w ncrti'0 tenuatue 

* ^mbjalurisaurozaro 
fitans cc»o2uuat/nifibu0 tott 
togitemus omnes tttcttporcn 
tctn. (itbeasnoftcrmtfcta 
tusomnepdlatiantjuo:cmt 
mbuatfalut^/Donctetnobta 

"ZSSZS"!**- 

•ssssasr 

"\anojcliguagjo«ofico2s 
«s^poiw tnpftetiw fanoui 

tiiffPPzcciofi/qu^mrnuDip^ 
ftum/rructustientria gencro 
fi'rctcffuDitgenttfi uobfs 
oatusnobis natus/ erttacta 
Vurginc/* tn mnDo rduerfar? 
tpartbtocrbtfeminc futmoi 
rasmtolatufl/miro c&anfitoi 
oine mfupzemanoctcccne 
tcctibescufrarrtbvobleruas 
talcgeplcne/c.btsiulcffalib? 
nbutwtebuobcnc.feDatfus r< 


1 1 


B^_ 


^■^^^^^^^ 


1 


HHHBbhh 

lamflttausactbncaropa 

ncmtcraitoctbocflrnecfficu 

fu & tefkit;ar.firmaouco2fut 
ccruColaftticefumcit. i -art- 
wmetgofactamctui^ncrc 

morccmuifctanttquaDocu= 
^ntufnouocct.atum^ 
ftctrtt.cBfujplcmetuifcuam 

aefectui. Bcnuo*tgerutonj 
laufl*iubilatioJfal«0hono^ 

\jLrtusquoq?fitctbcnct.ictio 

pjoccoennabtotroq?'copar 

fitlaut.atio.3men. 

ahxiftustoercnoftcrtib*/ 
vpswcnoitcrpof/ra; 
roftci\3crcciba0'tongai0Dci 
tjcrepotu0.<jamcaraqua 
fumimuefquflnffupfttocwt 
crincttcruefangiuequabibt 
iiwsfquecffuoit^tiommc. 
7,crctaiimvacrio\)crbuca 
momebiwriBquo&wgetrc 
haio/pcrquoOnobisiner;Du 
tur.t)anie.i!ct)ulccC.t 9 /to^ 
tu0plcnii0egratic!aliiog^ 
ftatu9toirgint0rcrccncgl»: 

O utuepamoanacuafngt* 
Vcnntrpingucbmcw;raw 
toiatKiDclcctnnurmilccmnc 
n cctcftecoitiuiufobtoijgta 

o rccfcs Huilin/rfna^fcr «a» 

Dia.L> rapfc^utprapal 

nulfpniijbuslioc^ecDuui 

jpfpcru fcnwflejaw» Imcn. 36nutmin«bv f ' 

Btttefoiaitfslmttafme 
auOiai*cicpcoilii|efo 
n?t pcomafrcccoatttcrcrano 
uafintoiafto20atx>cce«oea 

ooetie rccoltf ccna nouroia 
flua*p9crcbifaflnu*B3ima 

MUiffc frib? iuj:ta tcgitimaf 

mifctetOultapatribj.WoR 

kffnutVpicu/wletiBcpuifii 

cozpusOnicu^afbifuptmBl 

fic totu oibj qS tom fiagulie i 

ci^ fotcmur mambj. V M 

fragtlib?co:piBfcrculuiat)it 

cttrifttb^fangutopoculni^ 

ccnsacnpitcqtftratiotja^ 
ia/oesc?:cobibitc.^icfam 
nciniftut.iftttuiticui^omno 
c6mitti\}OluttCbli9pfbptcn0 
nuib' ? ficc6gruit/\)tfumajct 

U5t crtcris- v> amsangdic* 

fitpanisljoimiDatpfltueccii 

cuenguristcrmtnfiotcsmi 
rabilismatiucatbnm/panE 
fcruuo*l)uilt0.fietnnatti 
tag\3naq?pofttm^'itanP6^i 
fitaoficuttccoltm^ctiiasfc 
imta0t»ucno04«nDim' J /aB 
lucequaminljabitae^mm 

intanbtbust|P* . 
wictbufucnu.ptteflncc 

<ipfielinquc0bcricram 

aoop^fuucrtfettmtaMtc 
tjcfpcraj nmo?tfamfapto 
rtuetraoeD^mulififu 9 ^'' 
tcfcrculofctraWUbiicipar. cm 1 6 7 5 10 11 12 13 14 att*«ff fab biitafi)erfcfrac 

nloeDitetQwgamem/ totbn 

Bris fubftantte totncibaret 
ietn ^c nafccns bebitfbefc 
imicouefc&inebulwrtemo 
neTwmpzeerfiie regnaeoat 
inpicmittOWtttfttHioftia/ 
que ccli panttie oilium i bcl s 
Upicmuntrioftiita/Darobut 
fer autiUnm. Unitrinoq; 
Dno.fitfempitcrna giozia / 4 
bitamfinetcrmino/nobisto 
nctinpatria. Smen. 
Jn Btgtittf cicti iotjanm'* 

toprtftraobS.tvp*- 
■r-tt queant lape tcfona * 
Vj^e fibjie mira gcftozum 
famuli tuo v ' foluc poluti la * 
bcf «attifcte lolyattes Onns 
oas cetfo /vemeM oltmpo/te 
parri magnu fo:c naftituruj 
uomcit etbite fcticm gcrenbe 
oiDmepzomtt Mlepzomiffi 
Cubiu0fupcrmpcrDiDttpi6 = 
ptcmoDuloe loqlc: fcbrefoz * 
mafh gcmru0pcrcmpteozga 
itabocis. Uentrioobtrufo 
pofttuscubili.' fcnfcras regej 
tlialamomancntcm.' htncpa 
r:tt 6 nati incritis tatcrqj ab t 
Ditapanbit uauDibuociuce 
a ietyat fnperni f tc bens Unv 
pleti parircrrp triucfufljliccg 
ct nostocniam pzccamurrpat 
«rcDcmpto.imen. 
9Dinaiuti.ipp v . M vo 


■ — t-H 
E— ^ 


>j* nftabeG?tt<tenm« fnb . 
vx annt0 / ciuium turmaa 


m= f-H 
fugtcno petfftfr ne Ictit faltctti 
1 — ^r 


inarularetoita / famtne poffc* 
— 1 — i 


•Q tebuit rjprtum tcgim? ta * 


metue/arrubjfacrie tropltiu 
b ibftce a\i latcr h auftu fo cis 


B — _m 


B — *""* 


tapaftumcUalotafhe orfi 
tih cccincrcViatu/coitx pfago 


*™\! 


iubar affututiir tu quittfmfi 


J CN 
i-H 


Ui fcrtuoaufetcntf/tntucepwi 
Di0 Oonfuitbafti/fpacium 
pcrozbis 1 fanctiozciuifcp ge = 


1 T-\ 

I — t-H 


ntrue ioimnnc/qut ncfae fectf 


* . 


mcruitlauantemtingerelim 
pl)i0. UauDibuociuce. 


m\~ O 


HulauDtbustjp'. 
rH 


fXnttnto felir. mcriticp tA 
v/Bf nefrf £0 labcm niuei 


<*k 


pubozt'0/ pKpotfomartit/ tje 


■ — — o\ 


rcmicp cultoz r manmc toatri 


H crta ter bcnio ali'00 cojo^ 
nat/aucracrem^ris buplicas 
— — co 


taquofoa/trina cc?tcno cumu 


lata ftuctu r te facet oznant , 


iMncpotcne ntimcririeopi* 
■~ r- 


mi0 / pectozts Duroe laptDce 
repcllc / afperuptanane itet 
ettcflewjsbtrigecailes nt 


F~ ^ 


ptti0 tnunrjt fatoz * teD^pto^ 


mcntibuepulfa luuioncpus 
r 10 tite bignerur tomite facra 
^^^Z_ i r\ 


tooponeregrctTuo. LTaubu 


m 10 


bu0riuc0». 


Bpoudlozura pttn ct pao 


Ulirmnue. 
m — — t 


■ 


_y M 
■~ iH 

JLmkmmm 


Hnrca luee * tetoje tofto/ 
IdFiucfeotptrfabifhfc 
nilam/betojanstelos inclito 
martp;io/ljacfaeDie$bafre 
isbenta ranttojccUtocto:oJ 
bispartf iubices fetli tfa mu 

biliiiaetruceal£atfenfet?i6 
pljansf toite fenatti laurcatf 
poflTtDft latonepaftojpftte 
demens accipe/ bota piecatfi 
% pcccati vnncula tefolue tfbf 
ptate traDita Scuctie cdutn 
toerbo rlaubis aprris. 00« 
cto:t cgrcgicpaulc morrs in s 
ftrue/ / * tnente polfi nos traf* 
fcrre fatagc/Doncc cfectfi lac 
giatuz plenius /euacuatoqlJ 
ejpartegerimus < )lmebine 
pietatf toniccftDc Kuotos/ fp: 
robiiftosmajcimcfomcrcplo 
too rijaritfltfs gcminc p° mo? 
tfcatmstpettatetoiacre Bit 

trinitati Kpitrrna gfa Ijonoj 
ptasatcpiobrtatto/ itmitate 
cui manct tperiu cj: tuc t moj? 
eftiafcftStft. iwanema* 
gDalencaD tocfperas hu*. 

^""Yotfuacunctisoibita In 
^A-cfs tr inptjat gra / q fca * 
b it» aftrafulgioa maria crifh 
toernula Oatcasbtaiubiira 
fccii ruftismacbina / arbo» 
fcti f pus tgncs fubcgit lubjt* 
cob ct facrasicfulaciimis 
plaras rigauittntunis/ tctfit 
capiilis ofculas mentis tenei b#sc*pians tfefrgtatUR 

tna JepoCcenobisbenia/ trle 
ftis auic tinnutfsquo pcrfrua 
mutgaubcfSiicopatri. 
3Io matiHinaobvmmis. 

Bibcliu Dcuotiobcw 
matbpmntibfioi|ma 
rie magbalcne teDcm bcbit i 
rttjcje nqtiatiD c^tpictas 
rfusoftftit bonitas/quibpjf 
fet pcmtftia patcfcrit clcmi« 
tia dne pjtiusenifcderaco 
mifcrat inumcra accepta pas 
te tmiercgnopotif gft Vtt 
nato cfi ftamie fit laus cfno 
tpe / cui cft f uma be ttasibni 
tatcfnitasarft. $nlau.ln» g 
frwariafufis crtntbj ^rfi 
>U btfsjrpipcDibus/buri* 
ga t cu laclmmis ft lauat fo: 
becriminis. I uutonurcuta 
p Hmti amo:is ctga Dnm ' i ce 

lo^palatto/ $lixi$MMpit 
tnto i ogamusergoDruvno 
Orabclctocrimina/ tuisipfa 
ctis pjeobj nos ingccfi ceiclK 

bus Uatrinatofc.Otopfi 
©cfcta3nnaaDb§.i; 

nSttrieljuiusfcftatoIat 
plrbehoncftabructu' 
Wjgms c6frequeta0i)pmtii0. 
fffatcrmatrisFpicrtiocmS 
bo tnilimigrasftbrbonafa 
pftttoitebona Hnnaficrp 
pzcfle ftibit rabir icffc W fit 
matcr matris natibci patrui 


i rbacrarmflpiartfa/futgit 
tiirgotontta/Cjcliocfluitfoni 
trlapie cefiw monte o elo ia 
futrtatajnuliecbtaifuonos f> 
nmipiircjetarcatu. «rino 
lausct&rtfDeofttcSiincitni 
uit ana fimul cn maria 3m£ 

a&rrurunnaeiiv 1 '. 

/*Ytorabictgaubiamobu 
\JMCet cfdcfia ianna Dei 
fanmlapangcns criuniracu 
la ■nnaregfipzogcnicfl ct 
fticcrtiommfmcs/ fttrp£tUu 
Wpribt futeojnauit acttb* 

uptacdiinbiciOifiDeiima 
mmonio iujctatoetbfi angdi 
rumrniftumcoccpit cclicum 

nfctunoa p;to tfp) je p jo pc 
martcftfetOHieDecrcto P«0 
luitiimr pautregitta %iml 

btfmmfiflftlicmaricplei 
nrflrf.'nobi08ucto^oimrcD 
oariiita.pptmi ttlauopa* 
tcmolutmniifitfilio *Hamt' 
dnofl e ancmcntu celi tratm 
i«auitu3ntf |jiUu.uv v 

Orbiecrrtas cctebjetljoe 
frttfi^fcqitfe ana ma= 
rrfmcietpiquaffltmctcDit 
atttb? adeptani gauDia toitc 
b^alie^lc0 CaccrDotutn fe 
ntffiliategn fpeamcljcb?efi 
i!irp?fct6vmcritie tbftano 
bilitautt tcrili tjcntrc pzt- 
ustnfcrunDanutn Dminop^ 
pcnt maria Dnam reram tt * tuiix flojff r# toirgtmtafl n ac 
mcDiatcnjootcfucpctergere 
at" nojiapiapuifas filic fac 
tucmatris pcc pjopictatus. 
O onec boe nobte pietas paf 
naftrcfi nato;rpfiq? fotro tit 
mrts anc ramtt iuucmuc tps 

inof3ift. 3»aarfip.t;m. 

tigt.ar cti ialri* fc . aDb3 br- 

0$ glo?f fica lu ce dto^tt * 
rcas/fhrpeDauittccrc* 
gtapiotc6 fubtimis reftbens 
titrgomaiiafupja cdigcna» 
cdjmsoJs^ututfgineome 
bono;cagdo?liftopectot(au 
la/ lamstjifcetibjciiftaeaftt 
natus bint De 9 eft co^ttc rpus 
O uecuctustoenetanootfiis 
atD2fltcutnutritegenufIcctt 
turo?/afjno0pctim 9 te toenf 
2 te abiceti tencb #0 gauDta la 
tfs noflargitepflurmsois 
natfi y P*op;iu flamiefatro/ 
qui tccfi nitiba toiuit t ctlicra 
tegnas aemotttas Ctfa cfirta 
3men. aDmacuti.tr 
^j ucmatts ftdla bcimat 
5£l aima/atqjftetoirgofes 
li.tcclipojita. ►** ttmcnsilluD 
aue gabjicrojie/ fnt>a noo w 
pacc mutas nom? eue h ol« 
uctjiria rcio .pfetlume ccrte: 
mala nra pgile boa cucta po= 
fce. <i> oftrateeiTematremf 
fumnty tcpccsfj.t) ttobisna 
tus tulit etTetuus. ci ttgo 
■ U 
flngularfs tntcr omneo mitis 

no6 culpiflfolutos mucefat * 

raflo0. itam pzcQa pura 
itct para tutu tot toifcfte s icfu 

fcmpercolletemur.H itlauo 

Uco patri ffuno xpo Dcc° : fpi 

titui fco tnn 9 ^ono^n'.3»m 
£>aiictnfiangrto:n bv y . 

Ofln' jcpe fplenHo? patrie 
toitftt3irtusco:Difi iton 
fpcttu angrto:umtoon0t)occ 

ptailiinus ftltcrnantcococrc 

panDo mdoo Dfltnuefcocib t . 
O oUauDemuefccncratcfios 
rcii militce fcD pctptir puma 
tt? cclcftis cccrtitue micbacl? 
mfcirtute tbtstM jabulon. 
O uotuttobcp;oculpcl(crct 

tc pc priiTime omnr nefas ini 
miei/mubofojibc* cozpcpa^ 
ra Difo rcDDc tuo nos fola dc a 

mcntia.G liam patri melo? 

D 10 p crfonemus t ocib 9 / glo; i 
amrpocanamuo gloiurpas 
raclito qui Dcue irinue t tm J 
c?tatantcfecula.3tucn. 
&D inatuu.bymn'*. 

Ol)2iftcfanctoctcnisan 
gclom rccto: bnaiu $cj 
ncrisct autto;i'nobisctetnu 
tribuebcnignus fcanDcrc wj 
lum.R ngciupacismicbael 
at> ittam cclitus mittc rogita 
m:is aula (nobis \jx crcb:o toe 
nirntccrcftant.pfpcrafuctfl* 
H ngd 9 fojttio gabjuel tot tjo OfpciWtantifluuWiKtab 
aUofcpiuetcmpltitocniatoti 
ittuDtoifcrcnoftm.Hnscifi 
nobismeDifufalntiftnittctt 

f rtio ra piiacl fct omntfi fanct 
cgrotoe pariterf» noftros 01; 
rigatattue.nmtDtinoftri 
genitncmariattt«6?nobi0 
rijoinsangclovffiaffiaatfc 
mul *bcatat6tiotorfl. V J* 
ftctljoenobisif. 
©r QinrtorcmiRiohr. 

BdFmigi^purimcntifio; 
tufpticnuftueifratoiu 
Dno gcnte pcperit luculfwm 
ncmeDin£ftanflmagmip= 
cib^mifcrojuimebjiflttDoic 
uofacriepiusaftocncratiufi. 
Pubucmatnutmagnto 
nnoquotntotlctcrnepamc 

ciueo fb;e fj mrrcamuM i w 

patri arqi nato lans «> farto 
fpu fempfitpctinnnitaffra 
lo:umfccula.3mcn. 
IDcoibuofanrtie livmn" 

IffufaluatttftRiiiKtf' 
ptieopcfubucni/fpia 
Dci gcnitric falutt poftcmife 

rig.n ctueoeeangcluipfr 
arci)arucunri^p!|fta?mc 

ritanobieptfturtjcnia '\* 
ptifla icpt ppi**c!aiii9Ctrtfc« 

rcuscncetcrionpfisnofilol; 
uantnecucriminifl ' - bor* 
facratusmari^/tfiW 13 

ccrDotnirtirginaliflfaOiWJ no0flPKtatt*ablaant,n>o 

nflrto*fiifcagraoffQ«ta« 
^cianuanwotiefuppitcul 
cwtcpofcatpzcmiu i- aus 
imitoztoirmsgioziaDeopattt 

ctfilio faitcto ftmulparadito 
m ft mpitcrna fecula - 31 rticn* 
jjDm*ninna6.l!y mm, 0. 
f\%pXte tttfptoi oim cott 
LAftrua tuos fatnulos btf 
fpUirgttiisplacatusfctispcts 
bug. i *eata quoq? agmtna 
rdcaiu fptntuu / ptcrtra y Ccix 
tiafuwramalapcilite. na 
trsetermiuMcisapflqjDm/ 
feppliritetcrpofcim*faluari 
itcWpjcdbus. * >attp:c6 
oci tnditi coitfcfTozcfcp luciDi 
ticrtrtsozonibue noeferte in 
cdfttibua. uhozuefacrat* 
yirgmftmonactwuq? oimfi 
inul ciifanctisoibus tonfor* 
ffflrpifacitc- < 'Cntfaufertc 
ncrftDacrcDettftfi finibuetJt 
tpilauDcsDcbttaspcrfoluas 
tiwfialacritcr. « •liapnigc; 
riironuftfltmigcntto Dna cfi 

fcto fp u i f^p itcrna fcfa . Hsrfi 
E»eaptts«DtJ#.hvmmie 

jTnmierpcfcfozu Dneno 

jbteylioruttUi cata mc 

HtaWquetetozagrauitcttE 
Ifqafitt^ i)oi? foluatur glojio^ 
fieptib*. r*aiuarcOctnptoz 
plafmaniunobilefignarum 
RtoDuirustuilumincnciacc rarifinaefrauDrDcmonu^ 
pterquoemojtteejcoluiftipet 
utn. Dolccaptiuoeefletuos 
fernuloe abfolue reoe c6peDt 
toeerigcfquofcruojerctemt 
(li^^o tejc bone tecfi fac gau= 
Dcteepetim. Hfttibiicfube 
ncDictcDncgloziattittustjo 
notet irnpcrtfi tmacfi patre 
fanctoqt patadito ctl quibue 
regnaebe^antcfeeula.atntf 

&Dmatutt.tipmtiue. 

eruirct celumlauDibue 
rcful tc t rra gauDrj 3 apj 
ftolozumgliafacra canntfo 
tc*nia MoefccUiuftiiuDicee 
ctDcramfiDilumina : Uotte 
pcamntcozDiuauDitcpzcccs 
fiippUcu. CLuicelutfbodati 
Dittsfecafqj ctus foluitienoe 
a pcccaf.oib* foluitc iiiffu qe 
Cluo? pcepto fubDiturfal* 
ctlangiiozoim fanatecgros 
mozibusnosreDDctes*urcu= 
tibj. CltcuutDejcaDuenetit 
rpe infincTecuUnoe fc*piter - 
ntBgauDnefaciatclTc compo 
tee. Ocopatri ic. 
4iinr* marrwis aD toff .trp*. 
fT\artytDeiqutonicupa= 
M-irrfs fcqu^Do filiutitctt 
triftpljaetjoftibjtiicto? fmee 
tclcftibus. <5uipcatuemu = 
nctc noftrfi rcatti Dtluc attfe 
mattcdtagiuDitcremou^stc 

ttii. ^olutafutiatoicuiatut 

ii ; racr ati toHJf no0 tbluetoid 10 

Ul\ amoic filrjDn. u coprt • 

abmaturi.Upmnn*. 

f^y^tuoy miUtw fo?0»to 
•A„/t«na ptaiui lauDcstas 
n?tco mat ty tie abfbluc ncru 
crimimo i> itnetnpcmuuDi 
ganoia * blaoim^ta no r.ia ta 
Duca titc Drputae 1 gucnttaD 
cdeftiaa > cnaotnruttitfo^ 
tf tet * fuftulit toiriliter.p tcef 
funDcs fangiunc? cf na bona 
pofttDct bhocpcatufutpli 
« te pofcim^pq iflimc i ijoc ttU 

uinpho mat tr tie Dimt t tc no* 
fatnmie. - itjcpc rftptjffr; 

tne t ib i p tiq$ gta tn fpu pata 
clttoif?pitcrnafrta.3meu, 
4d t imoin mat tv . «oto$ . b)>* 

^^anrto^mrntf idita gau 
v otapangam^focngcfla 
i»Co^tia:naglifcitanim 4 p;o 
tnetcenntrtHtoicto? gcn?opt( 
mu.P rjifttifcrctinfcmun 
fctie ihoztuit ip* na ftertlt flo= 
re p aribu fpjcuerc penir ? rrrfj 
iccuti ftit ter. %pc bonc cctituo 
r> n <P tc futiao atrp fcrocia 
taltatut holm fcuaq?toertera 
tcfTit Ijielacfraofoiritfrton* 

?;ula ncc carpfit pcnctralia , 
cDunfglatotfemojcbiten* 
titino mutmurrefonatnd o> 
rttnonia fco cozte tacito mee 
bn eofcia sfcruatpattfttam. 
O. uctoot^poteritlingiiatc tcrttr q tu ttiattpriV munc^ 

tafiparaetubjunafluiDoffc 
guie laureie bitatur bcnc fal 
giDie efiimatcitaetonaiB 
pofrim^tot rulpaeabluaeno 
riaftibtrahaeoc&patffamu 
lt0 noo «Scb gliam b cnttatibi 
fcia.lCm?. SbmaMip», 

Bt% gltofe martv? w ?o ; 
tia ^fit^ti» 4rcfpu?tfB 

trena pDuc 10 ab rrirfha u 

rfcbettigna,ptin*fl|poncno; 

flrietootib? tropbra facra pa? 

gimSignofceqtibrWm* u 

toicieimartpnbjfitfoo tfifrt 

foiibj tu toicenf a tritiiinato 

nabo (ntouiftftia. i>?cflapr 

pqiTttncpatrin? cfipat tnicc 

ffifpititu paraclito trgnans 

pcrornnefecultt.ltiic* 

anm**ffffoneflotofl.lit*. 

XflccbTcffojofiifairaiue 
feaaplebeniPtelcbW 
e ojb^ijooic !cf*incruittccnu 

rafcaDctccclu ' utpi 9 p2u^ 
ttfe hfulio ptiDic^fob^cflfr? 
ftiit » quict^toita Dti pfifitor«t 
ratiitet^toipifiart*. ofa' 
cru ruPfumulu frcqntcrmf 
b:a taguftfi mo to famtan n> 
libct motbo tncrit grauata rc 
Qituunf.n ntcnuncnfcho 
rueihonoietfiiuflbvmnfita* 
nithutlibfattotprtectfmeri 
tteiuuemuroc? pcreuft^ it 
falHBiHibcciwatiBWrtttBi 


fomariirefftfctaqimSfo* 
Sflniunmraaclimagttbcrs 

natwnnB«tina0,lmni. 
30 mntutmafl bpmnu*. 

Ifuirc&Wojoimepes 
co ? onapfuiamljactn"c 
fljttosnotttiafattrtotoorf 
101,7 uiCamSnoifl^fcffo^ 
flli^tUruttcu^cdcbzatan 
fluatcuotaplcbsOslcnnia. 
I utntcmu&igauoialmi 9 

cstuca wfpu^ff cfi angdie ce* 

it8ibuflUt 9 potiturp;cmijg. 
niu6brmgn 9 anucnobie 

(iqut tscttigia tmt^ P catu fcri 

rolfottimtttenotf critninfe 
irtpcrctpnfrtmtttbipcis 
ffidifttufpuparaclitotfcm 
ptitrnaftmla.3mcn. 
r Qinmdtiirfpnie^mn 9 . 

nJrBttife^le» opitooj 
mamfltoirgoquegeffrt 

nmiWi^mni^ UOTt 

f8nim 4 tropl)cnaccipc\)otfi. 
ccwat)irgot>upiiciber.ta 

foittfiugcffttfragtietDmare 
cojpoittfeitttDomuucruStu 
mDEfccltt.&cqu«o*-n6rjf 

miiqnntonnrgintbuemflr; 

bt.ufinccmo^tcmncc 
rtmitfttnoMMcuapcna:? ge 
ntmpflucWe fanguincfufo 
mcruit facratn fcaDcre cclfi . 
i m*obtctu Deusalmcnfio 
DcciSculpi0\)iciarcmitte0cS 

tiljipuri «fcncm^almupecto 


rieUpmnft. lia pfigcnife 

Q5P20li*tibic5par\)trt9q5fri 

fpuealmebe 9 ton 9 omitem * 
pojefecli.ainc. 

$Dmatutmae.bp*. 

Icfu eojonatoirginii qu£ 
itif illa«ccpitqfolati r 

00 Qturir bcetoota tlem?e acci 
pc.cl uipafcteintcrliliafcs 
ptue riiojcietoirginfi fpofae 
rjccozaeglia fp6fifq;rcOtifs 
pmta.i j uocuq$cgiet)irgu 
ncs fcqitfitur atq* laatibus 
pofttecanctee curfttat tym* 
ttofq* DuUeepfonat. S etef> 
camuriargi 9 nfieaDaugcfcH 
fibtieucfcirepzojfue oiacoi* 
ruptioieuuliiera. r ; co ptt. 
/nDcDiMtioneccclcfieaa 
torujKtaelivninae. 

y"Y*ijiflecfictov ftffafo?ab 
V>.me pf ie eterni gcnitne 
ab o;c futplicu fcota parifqj 
tinmnficetnebenign 9 . i ec 
neql5purott 9 iljQnojcplcbe 
tua fuurtejc refouatiaulaan 
nuo cwi 9 rebcut couTDa tcpc fc 

ftti.li cc bom 9 tite tib ibe&i* 
cata nofctfi q pjlto fecratunt 
cojp 9 affumitbibit*bcatiifd 
guinieliauftu. icfacrofci 
Inticce tjcternae tnluunt cul 
paopimfitqjnojcas crifmate 

Vjcto gtnue \)tcrcetttc crilH* 
colarum. l02ia fummum 
tcfonctparttcmglojta natu | 

paritctq* frtrfi fpirftum mdcf 
tiio Duictur ovmno omne pet 
euum. arnicu. 

3omatufinasqv 9 * 

Eic falue egrfe mcoicina 
fefTieluntfozbatie t>es 
niaq? noftrie fcrtur ofKfiett* 
mo; atui meroz prilimr omis 
O emonie fcua pcrit l)ic rapi 
na yuica* monftru pauct ct 
rcrcntacojpozaliuqucnsfu; 
git m rcmotas ocms tnnbwo 
f> ic locus ncmpe fcocitatur 
aula tcgisctcrnt mucaqucU 
ponaqj trite patnapctcntcs 
accipit omnce urbo quam 
ntillus quatit aut toagatcs di 
ru unt tocnti pcnctratq? nim f 
bi non tctrie lcbit piteue tcne 
bits tartaru0t|O?rcn0.ii lo^ 
naffimum. 

'HnlauDibu0.hvfflnu0 

Qucfumus crgo bcuo bt 
fcrcno annuas toultu 
famuloe gubcrnnne qui tut 
fitmo celebiantuonojie gaus 
t>ia rcmpli. ti ulia noo toitc 

cnicicntmoIcftafmtDics leti 
placiDcquioctce uullu6cj: no 
b ie pcrcunte munDo fcntiat 
ignc0 nccbicoinquatibico 
fcctatacompiue ara tnbuae 
percnnc gaubium nobietoi •- 
jcatcp longo tempo;iis tofu, 
-Slonafuiumu. 


^ Cebttationtf mtefic 

jnMtk**** ******* omurrfteolaf. lojiaffi* 
HiiittwM Snttotoorta. mumteunirtparfte gtfana* 
7*«bomftrtKlft3tc*tW; tfi partterq? factu tym bulct 
J.mu»rff.l.ctatuefa.* mooulcfhpmnooificetua. 
$rtraetotrdmtplcujtbcutr Mmi.c . #«e bonfbm hc- 
«fiutn. jR»"onf-iu.Ct mtfcrcbincata.u-.16nn«v> 
oiimifttftubfoeuw. • flpe batatffapfirmapetra.i.Jl) 
BifttML a Jn cfitycrtu angr $ mctucb* cft tocuo ifte fcere 
loc pfaiulnbibc^meuo. | nd eft qic aiiab nift bom* oei 
<6fitcboj. laubaljirttu «po;ttacett.C«t*t.M$3< Hffl.f« .Jpm. Cafim. **"> "* W* nobrtB «Hft. 
^fcinuitau!fanctabtrft A.V finguloeanrtoftja^ul 
\jl «otta bcftcnbenu? te cc= rrt tfpll tui cdfttratioie repa 

lo«&eoparatam:urutfpon raebicm:*famefpmifterti* 
fiomatabtrofuo.u.Cerri rtpwfcntaemeotuniee /crau 
biti8cniofU9iurnficfthua: btfjccep)puUtui*pictia:t>t 
luitt ntfi bomue bci » po?ta cc quiuje t»oc ttplft bttftcia pett» 
n. ilmctcnibflocQinloco tut^ngrebifuuctakipctraf 
IfoirgDnefflcte Ctufc fetctef .$crt>o«3rjc6ptr.<t 
nttfftlatTct tacob quafi u gra Cuigilfl . tjf Cttfranrujf riatk 
atfonoait.Wcrr.^lia.We tpw.f aBfie bimittie. ]M 
«.Htmnpin» «r. «>pf. tato, jFtUefpo currttcabffit 

aWftccuctozttOfiatejal cn( cctcb^amatrtsufcfolrn 
111 f piirrisciernigcniC niaiubilcmueigitur beonro 
ibojcfuppuctitoota parifoi tonanimes. iOiufibtcagra t 
ripmtmccrticuemgu*. ner nutactecjtt dcmetta.fi. (Uft 
nc(itiputoo^itjono,:cpUbo rtfctpifeunguuwa.iti»* 
ruA fuppirr rrfonati auta an tec ic fflU16 f S" 8 ntcbicina 
mtocuuumbtattouTbatfee J_? feffielumeo^batie^ta 
fcQrt. rcbomuetttenbipe tpntieferfoffcnfiotimotat; 
oicaiflnofafinquapopulue cpmcrojpeltif oie O ethtfff 
fittrarficojpueaffutnit btbit fruflpcntliicrapmaptrauajc 
nbramCanpjutnie tjauftum mo&rti paucr *rcrr?tft rojpa 
D tcfarrofanctiUticco toetrr tinqufc tugitttcmctaeociua 
nasDiluutnilpaepcnmutq? tombjwo.p tcl0(usnjfpct»o 
ootflftcnCmatettcto gcnueut titaf aula rrrjte ctr.i luacaqt 

H i 

j&ebicationie 

ttti poitam Wte pattiam pe* aerinm pfignanit. i . jplmj 

I*nte0actipftom*0.« , urbo DataettDom*Dfiifufiberfui 

mm nnllos qaartt :aat toaga motio * waltata e fne ome» 

teeDirufitfcentipcnetrantq? rolIco.etWmetaDeaoeegt 

irimWnotetrie ieDitpice*te* tee»DftftgloiiatibiDnt.: 

nebiwtartarwe 1)0^0 <s lo 2&enebitbominetDmniBam 

riaftimfu<n.<»oUitcpwtae quamcDifieauinominimo. 

piicipcettfaefrieuamipo^ CttocnientaD.tflojtapatti 

teetemalce. ©ni?tcr. etfcenient. J«iim»| 

JnttotboaDaltateDci aDtt fcancfarraftcrtiteibeu)t 

amtfletiffcatioitftutfmca. J_ ttata t Cenettote tinico pt 

•• jhiDftametio.u. «tit mi gno;tefecunDarapeimt:qDet 

xtoi DiteinDcu *loc* iftetooca defia tonicn iD i DiUmuimu 

bitntDom 9 Dd,P JDc^ncte^ DeoB>ttafcculoiafrntfcrXP 

fu.*».»omittuaDfie.». genu*.f>«ercgmaiUatieq 

»ccct fctituto llogitubincm ad Dfim Dtctf . aftiutrtjna a 

Dicnim. Cetaopjima. te*trietuietntocftitnDeaura 

cctc ftfta ecdie tolfit: 4 to dtcuamitta toartctatc-.iD* 

JUHe eccfefiUoe tf recogno biuetfaru drcuDau ffimu 

fcnt.$cceioimcrcDetiuinf tojteWrtutii. U-.a&nDtcDne 

rit:q natoeaD mojtfrcgenc; Domu ifka qua cDi&tam noi 

eataDfalutM^ecepoftfpna tuo.Mentfnnitowmyw» 

aoaiquiD?tocata: fcDafi fp biprcemcKtdfo&liqgltftue 

nagogampjomiffa.l*. *. iiaittgieifradifcuM 

I n tiebicatifie tfpli Detata* DctmcietJdutouetofcpb.fcie 

batnitTo UuDe.ifftiojreeojft ntftio.<£lia.mt«*t. in, 

ftulrie tcfbnabat fon*. > Jtt noc . a . CDificaurtroopGw al 

hpmnie*?fcfnonib*bfiDite= tareDiio dco.p . fl9agn 9 Do. 

Uatnftm.©tio?e.<i5lia.Ct i. ^ficfttjicaUnDmfipom' 

« «miif mbtpfe lcc.q. Dei*pc«tacd«.f> •««™ 

J->Bfiguratac:nafirate? tta.a.^ittacobfcalafum 

j aDe tatere fab Jicata e cua.ita mitae tim trioe tagtbat f Dc 

rrtbicoiEc*\jultutcreD?pta fiMtee angcloeipwtDere 

creuftecriU.&ecinttaardja loeOiftcfenee\r>. ft™£* 

Dilutuoe*ubateferuat8:cra* *-1Domu6raea.«*-K>o» 

debftficiotbaptitoatiBn* ojdniotoocabitur. Ukm* ccrfefic. ^fteftJnarcQina$toenic 
>apartibtetWo?neanl>t 

ttfflpi^iafatomonie, s>co 
lptn6t5eitmareaione$er 

tinfactffe mfitiipattib? regef 
paritura cfiuenit . &fcnt cria 
raanactifta comtmotat regi 
n aflaaritoenitafinib 9 terte 

jwDirefapicntia falomoniff. 
fiD fmctu^oue^loc^iftc 
ttreneebicaliubniffbom* 
t>ci«pojtacd( £)urgcn0 
nianciacobbotfitwuittifio * 

neniteccUftaaorettfpto 
trm«etut>ito?efufi:tt 
Dtlhrttiria crrojioooctnnam 
pcrnpcrctttcritatie. £>equa 
plmiu9ficutaatiiuim*regno 
ro fcribitbrftojia ita 6iccn0. 
Gi mgrcda regina birftn cit 
multo comitatu \ tmiitqs: cfi 
tamcliepojtannbuo ajoma* 
taitauruminfimtu? nimio 
tt gfmas picciofao tocnit at> 
faiomon? \ locuta l eftmiuct 
fa que habcbat in cozbc fuo . 
t ; «bfciuitatem fanctam 
IjierufaU? nona abco parata 
rtaubiuitooccmoetlwmobf* 
centem.<25cee tabcrnaculum 
Driwhoibuoibabitauitcfi 
tis. tf fllitHagclumbeftola 
ttmpermcftift tdttocemas 

gnflciflmatcmtbfcentf. <2c 
*ta.<BloHa.€cte.wc.*u ^Vwo fn fujnra eeginc ho 
iueccclcftatenitcte^ 
ttbno:* a ftnfbuetetre impo 
neneffn? cupit>itatfb*Wo(C* 
tp terrcni0:tot auDiect fapfen 
riamfalomonioirticfttjirtpa 

rifiribftinoftriiefuigiquifc 

cttt»ttamtnu folufs timiciri* 

ao inter beum ct boie m in m 

nefua.3Henttpo(rtoetrrceet 

pjopnanasfupfttttonceautif 

rcetbffceworfiiieffltomina* 

tione * tubirio fnturo : tic afe 

immo italitc: Xe fpe rcfurrcctt 

oni0f s'o;ie. =■ ©om^mea 

tjomusozattonie tiocabtf of 

citt>fte:iu caotequipctit ac= 

tipit: * qaf quetft iuentt. m 

pulfantf aperictur. * &eti* 

tc * accfpfcti0 querfte * inues 

nifti0-Ctpulfanti^ioiia. 
ISrinripttur . Jti rerhcnor 

aft. Crerrtiacobtaprticmitf 
titulfi ftmT)c*e olctl befttp , *>• 

iDftetJe^fa flEtuiljabftat 
inabtutoxio altiiTimi tn ,ptc* 
rttonetietceUcomozabif -fa 

jfpm B.aCcmplfitiftiractii 
eft bei cuttura cft : Oct ebtftta* 
tiocfl :l Catate <* ftm 

oafacftoom^&ftifuBbcrruf 

motiu ■ (gtejcaitataefu^ 

pero?ficoUc0. »*n*4aat.tt 
TT n fllo tf er*3>f]cft icCu* 
J^tJtfripultsraf0. #<Seft 
arbor bonaqucfacft tructus 

M 
'i 


cbicationfe 
tttalos: nctj j atfco* mata fe » 
rirnstructubona. CtrrU$. 
£>flWU4*f©*.**trWWW 

CL nfli ,ppicfabiuimratc fra 
trce cartfftnu fotfma brbica* 
oome ccrlfur cricb;a mu» De 
bem* co gtuerr fotfnitatt qua 
colttnus : u r fimt ojna tte fhr* 
biofms nufb? rtciefte pancts 
bu» pltitib* atcrnfie lutwna 
rtbufi / amplifua to numcro lc 
cttomt abbita pfaltnoi? tndo 
bia:lett* nortibtgrtrie cr mo 
t* rranfegtra*: ira etia penc= 
traUacojoin noftroiu u?enc 
reffariie bono? opcru dccojc 
mue ojnattbuefrmpcr tn no 
bts flatnma bttiint partter ct 
rratcrnccarttattaugcfcat: fr> 
in fanttuario petfojts nf i ccle 
fttummcmo?tap;ccrpto:u f 
euangdicc lccriome bulccbo 
fontarcfonct.fcifutmifru 
chiebontarbo|ig:i)icrlKfau 
ruo bonicozoie.liccfunbam^ 
ta fapientts atttutc<Ji:que no 
bte Ijobierna fctieuangdr) \\& 
ctto romm£bat: nonnooto? - 
raaro folumobo / fcb birtutt 
pormebaberepfcrans. % 
«Ebincatu cft templuf gtona 
b m repleuit am u ffruo * leta 
ru0eftre*ctbirit. JSnDictue 
bomin 9 bcusifrariqui abtm 
pleuttotatiaelocutuscfr. 
Sncliauit falomo gcnua fua lexpanftemartfbusaocctoa 
att. *SWtf* .«iia«* fm 

Xnillorpc./attaffitm 
cenia in t)icroCbUmiB:i 
Ij^scTat.etabutabanrfo» 
mtfplo: i pojttcu falomomi 
Ctre CHae. y>mcM. &*?. 
jrrwbiuimuae^lctnficmi 
XHf eiica rratrrecarimmij 
qnfafattafutentciifafnlHc* 
rofoUmis.Cncmiaantboca 
tttr fotfnia bebiratiometrm 
plcquc populue bctrtantiq 
parrn trabitdr per anno«fm 
guloe erirb jarc roruucnrrat. 
jDuov beOtgianoeboMcttM 
rta mo^ tptant ojbiefcrjtKn 
tco annuambcbuattomeec* 
dcfic noOre bicm:Diuim» Uu 
bibuo «utgilnsCuDuimuea- 

Srte foMni . Ct fcant noe tr % 
luitatem comaioKDcucrte 
ne rdebrarc opo: tct:quo ram 
rcb?pto?inro gtarifftmSefft 
rognouinV:abcot>t fntUatf 
plum ipfe tngtcD i et fermoni 
facereab popultuacbiuuiiu 
tfofue facranu?ta panbcrefif 
gnatuo fit . *V . HapiDee p;c 
ttoftomneermtrirui. €trnr 
res tj icrufatcm gemmie ebifi 
cabausr. A . Cumcpatoban 
ncbcfcribctf turbruuerfa fc 
creta cdi intucne riuftatffatt 
rtaraait. «tturrce.«lo?t*. cerleRe Liteeiibulabat tumro. 

£tctcctoirnoic?art)cu0.C)? 

riarciTueiefuerjabuiabat 

hjrtw:*tccctoir noie jattje*» 
Wccratflncepspablicanoj:: 
rtfficDiace.OBc 4rcbdCtefnt»i 
atie40cftinclpoterat|jrar 

ba:q*|jararapafitt9erat«C 
fimctes arcJOiC iarbo;^ Gcco 
rnoi;t}tttD&flln:qiioeerat 
ttafitur^-duc ipofTtbtiia f n t 
apij hoics : polTibilia fiitapti 
fc6.£ccccnicamcluebepO' 
fltambbifartina pfoxamen 
acuerrafit^oc^Diucsctpu^ 
blican^reitcto oncrc Diuinaz; 
<6tc*ptolufro frauDiftangus 
aarn pozta artacptof&q aDbt 
iam0ucitafccnOit.it. $S)a 
rtc furgcns in cob rricjcbat la= 
piDcmitiralu funDeneoteu? 
ticfue tootft toouitDno. Cllcrc 
lortflefctfte^* ego nefrieba. 
•' Curff cuigitafrcttacoba 
forto ait. Qllcre.cBlia . OUcm 
Ifirinoi t &.-Con . Ce Dcu , 
&, 25can(Jbabitat inbomo 
raatinc. Jn(emia fecutozu 
lanDsbunt tc.jfnlaubi.aft> 
Y^omutuaDncDctet fan 
\ f (titubo in 'ongttuDinc 
Dicm»['j IDftsrecJ.in. IDo 
mu0 mcabom 9 o;6ni0tooca? birar^.JttbOatc* s $cce8 

Domufl Dmfirmiter eDtficata 
benc funoata cft fupza firmS 
perra,p3.1Dcu0 Deus I5e 
ne runData *? Donfbm fupza 
firmapetra 25fttJ §,£«* 
pibee picaofi oc"e rnuri tui ct 
rurresriitfm gemmisebtftca 
buntar HauDate Capat 
"Nomus mca bo mus ozfi:- 

A^/ni0 bocab itu r bicit Dtt0 
incaoiequi petit accipitct 4 
quiritiucnitf pulfattaeief. 

ancfumuoetgo c^v 9 . 
beustotferenoannnas 
touttu famuloa gubcmae q \xi 

ruifummo ccicbzanrbonozc 
cjauDiatempli. outtanos 
tute crucient molefta fint Di * 
ce lcttpiaciDcrp nortes nutl* 
er nobie petcute ntunbo Ccn^ 
tiat ignee. ri tthie&in qua n* 

bitonfectatam contpicieara 

tribuas pcrenncgauDtuno * 
bietoigcatfplongo tcmpozis 
"ofu#\ 5 tozia fummu. t> :j&t 
ncbicbneDomuula i £$& 
ne furgene tarob engebat la* 
piDem tn rituln futibens otett 
befuper tootti tjouit Domioto* 
rc loc* tttc totur 9 cQ fcgo nc ; 
ftiebam ps.J&tttftfyzatio 
"DtS.ato pjimaart .Domunt 
cua. 3otcrna ia JDomtis 

nmea.p.Hcg^po Cp. 
aptoes picrioft omncs 

Riq 

»» i 
jDebicationia 

flinri rnt » f nrreo Ijfcmtolrai ett. >fr - tf ubatflj btmrnSi 

Srmoebifitabiiror. « .$« foe^tfmonttfaltaaUi. 

tsalliar. * -15n fabataett aflwlin. tfilojiaJfBmia; 

lapiaBnnaprtra 3Ufl.<S5tta ta. * iDoma ma. 

»«*^nWtbnrtomfi itta ^efrbrnobieojobr»:* 

^rxenedtnnifibiW ort. v^qDie-tfctratioiBqBiafl 

•VJoiacotinee * tn^taln trpU brbitaMneratiaetrk» 

tt 8 encriebnanif.gnatucp> ^^vtmpMMM 

tftietrifibilrter ottebi0:teplfi rui fpnobabitatnUiMbifSio 

tior potftirtuc (nbflbitatione mersamur. «crlo*lWi« 

MlunrabtoeaquitintDrpieta b« r - ,D P'*; , ^£«* n JJ 

tari rfurniiit: cofolarioie toe TT^*^» "Rgf 

bfifiria tofttuatur. #« Do. ^^«"9"" fc, 5 mf n fil8ta ' 

«ttMefftoiVa -filicfpon tfrbcicmatimtoitBfumus: 

«ocfioo. (Cerrwilio. °W<»e" twiaaritmturaettiB:8cit6.h 

•BDrf.lbW.aft fceceflbo tatiocftio. tw*- Criftcwttt 

moa.po JDcferitinffll. <P- rfi. 6 |»«dtbom»om. ' 

C^JanftififfluitDfiotabcP ^ttihcanitbno tabcrnacr 

jOnaroln futi *U« rft bo* ln fuu * ttetebom» Bti mq fc 

tnaobti in qua innotcturno aotrf nomeci'bctJftriptBia 

tnen ewB:bcqnafrripramcft eritnomenmcnioimciiiBs. 

erirroinowemefibiritbfie. fSfnfi £■#*:£ 

«fe SnbKbnebomfitftaal* ^ tebimertriectiBlapi. 

laalra. * ■ ttaemx cbifit aui bftraectcrnumaicilaiitatco 

twitaobnt.lHa.<f>Ua*fi. MobabttaroWm aw*artp 

* . ^fioata cftbom*. orf pulo foPP"f* nM: ™5?"*. £ 

,f7Vi<>imttrc bfie bcuo nr tne «jpowlib J 1"***?? 

5i/infatti0roi0»mliot t* fointualib^apUhcef tton . 

plctibieoiltttwappart^ttl #«». _.. **' 

oiftinnln0abopti6i0operar!: r«e. p».<Ciiinuocarfm. » 

fiSo^n Wcrrtitatr ■^•^•liiV-»» 
laabcrtf ;»Rfto. »»•». ftii>f«;att^.tMJ»Jw- 

fcapiDeo "«feaW.*». an.^ar««naabefnop« 

/^ ewplfibfti fa-crficft bci bmt bomuipar B™'?* " 

VUttlroraefttriebifitatio pfwfrtpat linit Domtu po«c 


i crdeQe 

l2*«l.w***** fcora6tuX?*.'jD: 

womaflmeatom^ojtotuabo taaU)0$(f.£ctera 

«rtp&tbft0*fr«-«aemte, «ft.jntroi 

/'^icfftlae. ffollte. «ftfVT! 

rttnltctcjoi«cjiatoWrft ratotinbic.aft. CtitmieW. 

vAtamultocomitatunne M-jmagt«o;5.ttI.IS76. 

tioiatutmatmgto iubeo? piefiX j&cteterc,£- £6i n 

(ttatp^wtynagogarolcelw nocatf.flTaTfopfo.tjp. ,5;, 

buitlicb^cOB.-fcD totius mnbi ujcjf . £cfattinbielDie ,cft. 

antibaa&inctfifcp natidiV ^wtumtttmfmiDaDicot. 

r^enitetgDcjcliibS» u "-4- ctctiaminatrjflbiebaeactipl 

v^muncrabignatpoaus enbo.afl.ptto«iintmabbrV 

mtgftnaapcioraBiliocta* btctns etamagt. lec.f. 

mdiepoitatibMbeacrgcnti *r ffoeamaeqnibagatliec 

lippfoMmemibuequipjia* ^-^«ginaitiblBincp rcgf 

fattitttctyu febttate biOojt narabbaomne feptftilralo* 

nrtmaloHtmoneretarui:at moni0:»bomnmquacbifica 

pcccato^p^auiiatc befojroce acratetabosmc^cciu9;f olo 

|H«uqabbteaawfiUtt.ac cauttaqaeoffcrebatinborao 

fiSSSS^u^m l>ftin6l,aMiatt>Urafpirita 

ttraaUtiiofeibceo. Uc.uj «uiberatratibmeWMcpo* 

( pmbietancpmutWMlij e&reginal bom*erpeYae*a 

vAtcgina t>ct ingrebitur boe regtos tantopere mirares 

abpari&ra reggtpmertiWe tur^rgo bocloco aliqua ma 

fe cn hbci autfi:puritatie imi 10 ia noe opojrret inauitere 

(iip^criofa:fpiaDo?efq;g^ma 7~fibitetgo Mrtio.tl. 

tn mo? folicet mfigma ct np V^ tt \eim er gcntibne con 

namta*tatii:tlocutaeaei gregarafapi&ia djiiai: toctt 

tmiucrfaqueljabebatt cojbc poacafnaliainOitutagentt» 

D»:mcftapcruitcico?fuum. lium:poai>amanam*ania; 

manifettauitcioccultaconfti lemboctrina pMofopljo^uj: 

cntfctticinconfcffioncetiwH actcpit intcUcctumralutiea 

©fticamfraocfi 

ssgg a»=s 

t nnmcto *ttttaiiM «£ ■ " 5rf * w flia (f , pnnwnti 
^Af,taucta»:tDcRmcarna « " ffaftlcritllt81 5 

bft8to,0pUniroDoJntn(« rf ^ n , t0 ^ ata , inagn( fi t w 

t I6 co?po^ttr : saiOtt«« m tfp,b 9 *at(n\iutK 

bM ^XS5SS rapcttectadoqaiapct^. 
quibus Dicebat .meniM bouo ^ fltq , aplogn a a8l8 jD»i 
«ttwfcdn* *ottm«ttem eto» ^^ J*^,,»,,, s * 

qu.m.f.tmcpatns. ^^ Wrnitr> 

K35SSSS 

Oe quibus Dtci £ W? tei^e "f^ „^8^, : totn 
Mti6 t t^ man8rt fc!" fSsCpmtnaUel.^tiO' 

oS« 353ra 

pKcationiiq? m pfcrft i : «0«. £ r ^gg ^ wff t 
U8Diatttast)ntfut.JD«'«Q» Kmpif,ff,ttpttitu0ta.ii 

SSH3SSSB 53W»— « 
jDrtta.cedcfte. 

-fcMfttfitfpi&Wuquftiis bumtlifltewltabfrat.iQuiej 
^ttumtt«ciiipfi'abiuto s OtutDiriagnDfces restn ftm 
SflUboiemufl ncDns nofter ip&Ce ab altaricctlcfic iiutm 
Sunnplofoo t»ot ett in nobifc Urer $ emeDatione Wc rcmo 
2 iucmattpoculosfucma uerctoolumt:abctemoilloet 
taneoffcnoatCcDnabitacu celefti co uiuio ejccmuntcarf 
itMDi»uoflrieuacu«urt>i pcnitusnontittubit. *.*. 
« ct Watibas rcpleatur . *|3 030 ttoe rws catiffimt 
[UuDaturDpabolo: f aprri X. f Dtligcnt" attfDtte Ci aD 
inrrfio. €uta laboKinus menCSwiuCtucppotftisljois 
Wftobiebonojttopcro daui ncmop^efumitrutteftibustf 
^i ianua ccicfrie regm apc « ftifTis * inquinatis accetece : 
nrtpoffimue. ier-ii). quatomagtsacouiutoetcrm 

: Jcut cntmalioopibus regisiDcftab aUan&niDebct 
iquafiquibufoa Cerisac fe tonuCquifcR inuiDie tiel oDq 
b^Ditenobisianuaclau fccnmoucuCfueiracunDicfu* 
Wor ; ita flbfq? Dubio bonis roze replet 9 : cu reuetf tta * tj u 
«irflufloperituriCtiDeorra militatefubtraliere: «ppteril 
trt0cariu*mu\)nu(quif(B co= luD quoD fcriptu eft iLiatepjti 
utrrcttonfcicntiamfuam: 1 usrcc6filiariftiruo:ttuO>e 
quan&o fcaliquocnmiuetoui nu?sotIcrc6tnun 9 tuu. r. tw. 
«t8mcilccocjnoucrit:p^uo ^Vtitcru. Smicequcuuc 
oprifiibusieiunijstjelctemo *^- intraftinol)abc?st)cIM 
fougftuoeatmunDace confci nuptialeV t^occnibabettep 
mtui fua:etCiccuct)ariftia p; rus euagclue lcctiots q» rjDa 
tttutaccipcre. feuUquoD fcceritnuptiastiliofito:t!(Hi 
ttArr.umlauoutrDiqiio^ uerittJttoiDeretfimulrecube^ 
^tttcbabeaturcuiiwrttm* tcs. «SttoiDesibttjoicm non 
fctfkatotuft faUDt towntfi fcabcnte' \)cft?miptialf:Di?it 
W. Ifctioquara aDen.amtccquolnuintra* 

8fcnfagnoftfsreatfifti ftino tjabeetJCftenuptiaicV 
umipcCeaDtuioaitari r^ t tilo obmutefcctr : ottit 
luffrarctiiicitoaDinDulgcn* V * miftcis.JUgatctUima 
luiDiumemtCracojiDicrjucni nusipeDcet.pqcite cuintc» 
jfiiutquifccraltatliumi ncb^asc^tcrio^snbientfles 

liabitur:itaetontrarioquiCe tustftrtDojDetiu. Ccce qua " T|TTTT llll|llll llll|ll 

3bm*. 

icmfcntcnfKlmerebiruraubi tnur:Wfn finc (emliMUv 
requiao couiuift naptialeiD mur. 60ificiamimmortiftj 
eft ao altarc r» ru:aut ebiiofue tatio liabct iabotem : beDicu 
autaoiiltcrautobtfticoiticre tiocjcultation?, Uc.tf. 
tntfepKfumitacceb^. f.tji^ s~\ uo&tuncflcbafqnanto 
^r-rucrtatliocanobigPcuff V£ tftafotcjebant:l)otrit 
KjL fratrc0cariffimi: etcfi* moboctl cdgrcgamurtreDffl 
ce&atDtmalaiftaautnun<p tcemrpm. jCreDcnDomim 
toelimusaTjmittcre: autftaQ qunfi ticfilutect mntibusli; 
miffa fticrint finetolla mota gna ?lapibcs prinDnnf. £o 
penitentiatKlpaceftabeam* ticto catberifanf baptnnnir 
fanarertlargiojibufleiemofi t'nro?manror:tan$intcrma 
niefeftincmueablucrencro; misfabjoiuiopincftDolarie 
tcficftpcecatovtmlnerfbjan cBliniunturcSplananf. ii 
tetribunalrfniiubicifneneri V-fcrutame*bonmeDc(n5 
nuis ab illactcrna ceclefia et V Afiuntnifiquabc tarita 
abillacclcfttt)ierufalcmp.pc tfcopaginanrar. Htgnatfla 
tuaejrcSmunicatifiefepcmot et lapfbeo fi no tcrto ttbiov 
•pccccrgocogitates t"-* 1 ' Mncinrjemfttorirpfinonft 
.Llfratrcs carifTiinitamca pacifice innectetftf ftno frin 
fticttafobnjcttrt paeificiab utrt cotjerenbofibiquoDamo 
iQub altareUo aujiliante ftu amarent :nemo tjuc incratrt 
beam^accebett^tabtllo efc rw&piinuottabarfi. 
noaltartno mcrcamutewlu •f^cinbequanbotofDrsin 
Di . iHui cnl ab iftnb altarc ca *J uliqua fabjica lapiDtfl 
fto coipo^ef mnoocoibecum *Ugnabenefibicot|ercrr:fe5 
fectira*muba to&tftiattcne curusinrrasiminamnonti' 
rifcatnUubaltarequobinee' mcff. 3Bolen0ergoDneiefu0 
ti0 cft fdiri trafmigratione e- criftus inrrarc » in nobis w 
ucnict.^i'^ 1 - " 11 ' \tt.\. biiarctancpeDificanDoBicei 

aelcb jf tafl riaiu6 congrc ftat . fljjabatum nonfi Dotoo* 
gationiobebitatioe&o btebt tooe irtujc? Oiltgac i* 
mu0O?6ni0.1Domueergono (V\ anbatuinqtnonuj 
ttraruoidnuifta/bom^autf \«toobi0. ©etereecmi 
bcinoffpfi feibom* beinofs crati0 : bomamicbinonDum 
<pfi:no0 in Ijoc feculo ebtfua tacicbatlinWftrarmnaiflct* 


IDcDica.ccriefif. 

MjjSiro-gofmamititJfmu nieamomquicfclcrp^cSrra 

fWmttate/tooeimtf atna - ooul ncquicicamoi aic.ir.m 

aonfiDcrrt te. <mo\ ^v uiDiti^tisDcuoDioija 

fraoraritaatwftraaOj V£ bctetnalu. i3onuscft 

iccDifirarcifra Domiitota: Dc 9 maUuncftquoD amae.t 

ftmt pDictn ct ^mtOTu? e ojtbi teiplamalrjamaB. fiaomo 

(crrarum. iCucnim cDifitar; DoamaeDeucu aDliueamae 

5omu0poftcaptuutatcm:te quoDoDitrxue^utnfhemm 

rutliabct aluiepfalmue:Dict quiaDcueDilcjtitnos.lr.un. 

«ir, £amate Drio tanticit no r^s Cqualee nos Dilcjccrft 

un:tanwtcOnooi0tcrra. Jin C^.fiattenDamusetuteta 

,>a,jo&3. 3. €> §metuert= muo. feDiDnoncrubcfctmug 

WCuY ;£9St. Wtits. fnrSferitciTcnoetfltcs.<£;ra= 

l»matutimtBotnnta fu?tt>t befcimuerccoaiattoncpjctcs 

iDfilfflintra oct. !tr.i. wto?um:gauDemuBfpefutu 

Onoti itti Dirtt canticu no toni iDua tc cni iam ci erube 

ufi: hocDneDint mau fcamuequoDfumue:tn6po 

Mftinoun.GuiD.cniniljatet tiueconftDamusqtua fpcfal 

fimntfinouu/nifi amo^no uifettifamuo. ur.* # 

m M Cantareamantte cft *<^w miQjauOiuimuef3cce 

«orljuius cantojie : feruo: A^y mteaocum tillmtuna 

dfflnctiamo?i0. aimemus mmiftMltuotorftrtnorrttbe 

gatieamemue.IDcumamc befcent £>ircccDat Luntfrcrc 

riiiig: qwomclnl mcUuemue Dtea t6fcffKme..3rceDiteaD 

nimttfl.Jpfoniamcmuepjo etif flluminamini. «Scgoillc 

pKtipfumtnoftnetipfoetas lumenrnosfinciUo tenebt*. 

ntfpioptcripft*. Ce.tj. S&t reccffctiBaltimiue: intu 

^Unumticrarirctamat iotcnebjiorcmancbio.fijict 

JLamituqtuDcum amat goflcccffcnenouDctuo luces 

inamicoaut qzcft in illo aut 610. JFuiftieemm atiquanDo 

tjtiuinrtlo.J^tefttoeraDile feneb;te:nfuatiu;ciDno.*&i 

mo ^opteraliuDfinoeDtli ergoluicinbominotcncbje ff 

pmu0:oWmuepottue $oili neDomino. tetiofrru. 

(jmue -lEuioDit fojtctoirinu >n r cccoitc aD eu" et fllnmia 

fouinauttoicinafuacr.paue* $jl mint.^ttcnDittinpfal 

fiat QQDitaiamfua. £>Diuj tnu DcDicauonie quoma cau 

JDebfca 

taarmue t* tufneeDfficati6c 
tonCnDifti faccummcumbot 
prrMnrio&tnme. dbuiDab 
eDificationenu <gt accintifft 
meleticta. aiotDeDicanote. 
t>tcante*nbiguniamca*n6 
corapungat. Ltaift (rpri rc« 
*■■ n toctbte eius agnofrif 
J_Xi et. bono obfcuratu eft 
Crjoticrbaciuetoncmuoa; 
enoCnti6loqu^tt6:\)tamcn0 
ettoquemem. ^luiocdd Dm 
ccrcpoterit: Domicn-uiftiab 
mfeneaimam mcat' Cuiue 
anintn ab inftris eruta fcni* 
fi Dc quo Dictn cft alto loio nd 
bmlmquetammamcatntn 
fctuo. CctmoMM. 

Y""\toponitur DcDiratto et 
J^Jcantatur libecatio:tubi 
lattsr canticum DcDicarionie 
Dcmuo tDintur.&taltatot* 
fcomtne qiwruafuftcptfti mc 
eenecDclectath inimicoome^ 
00 Cupcr me. SttcnDitc tuues 
00 inimicooqut fcpurabatot 
crtiffer.pm.biriffcqaafinu> 
tnicu;: pcrDtDiffcquafi bomt 
n cm : cetcrio fimilc' ac moita* 

lcm. lacfurtejtit ttitiaoic:i 
rtccrtrciuefcor. Ocalrabote 
Dncqmfufccpiftime. *tt4t. 

SttenDircapoftolumbitf 
rtm#:opterquoDcu? 
bcue etaitauttctDeDittlUno 
ractt quoD eft fiipct omuc m> ♦etricfle. 

men . £on fotunDaftf inte 
cofimcoflfupct me. 3pftqw 
Dc" tn xfii moite iornnDaban* 
tur : fco ut etu6 tef urrccttotu/ 
aCccnfionc/pjcDicariont aU4 
rompunscbantur , €mm 
-CeDcam lolMM.tnl.k. 
flpancfurg^s. ;u.ftiM0t 

oianoDa.«taifcMMb« 

Wttt.lWf.l-Jbancttflci 
uit.f^.flBaSt mmm, 

L 
< * I 


Coeaploip 

IrttipittSmune fantrov regnuetetml alla.toelbtcitttJ 
jlnnataUapoftolo^ minu0.ps. aijagt. £>iatm. 
wfpcras. 3nttpbona. f"V uefumueompobc 9 : tot 
Sancti pet ftttftriccttit rc Vibcatue apfe - jft . tuu# 
gnaopcrattfunt tufttct nobisimplojtetauttliu: tota 
aDeptifuntpjomifrtoes. noftriereatibjabfoluti: acii 
"aMmDefcria.a Ctabite ttis ctia pericuUe cruamur. 
rutcotfojafuaaDfupplicia iSJetbominum, €>iatio. 
ioco copnatut*aceipititpal •^vcuo^noopcrbcatosai 
inam m.tfauDetintelieate .V M /poftoloetuoe. 0.0. 
(ancto^iitpiucftigtafuntfes ab cognitton^tutnomietoeni 
tl ititqz^eiu0amo?efangut retributfti : Danobieeovgto 
itffuii fuDcmt iDco tuinrpo rta fcmpiterna? <ptictcnDoce 
reanabutincternit.an jfti lcb;rarc:»celcb#i&op;toficere 
umttirt fcti quoe elcgtt btie i $>cr Dnm nf m . t&iario 

tharitateno ftcta * DebitiUie Y^ t0tc S e * 6D " c P°P ul " m 
cioiiafempttcrnac]uo^umto >s-/tuu *apoftolo.Ju tuoju 
imitafulgctccdcftabtfblclu iS.patroctnio cdfiDeutf;pet: 
naallelupa. m .l&catierirte pctuaocfcnftone eonfetua.e 
tumfcosoDcrint rioiesnufc bo. Jnutta. l&cgeapttyum 
patauennt^oetqcp^obiaue fcnmtocmteabozem^.p-fllles 
rinti etcccrir nom? ucftrum nitCn»". ftjtultctcclulauDt 
rantp maln^ptcrfiUiilioie bu0,a.3lno2mtcttac)ctutt 
gauDctcte.tultrtte cccc cnim foniiseoiu*itifittcsoibistcr 
mertestoramttacfticelo.oi wtoerbaeozii.os.CeUenar. 

Donboe mcdcgtftte feb aft. Clamauerfir iuftnDtts 
egodegi tooe:ctpofui crjwDiuiteoe.p 35nbtram. 
boswcfltis t frurtti afferatt art. Conftttueeeos pzicipce 
ftfrucr > tocftcrmancat Dittt fupetomncmtcttammcmo; 
1efu0Difcipuliefuie.lv JFue reectuntnointotutDne. pe. 
runtfineqreia. tu> 9 . 3nnue Cructautt. ti 3\nomn$tiS* 
tpc. * . 31n ocm terra cjciuit tt* . f\ ccc cgo mitto tooe ftcut 
fotlU0co?.t*-#t:infinc0o^ oucs in mcDto lupoztim fefs 
bistcrrttictbacojtt.S. dEfto citt>ne.<£ftotecrgQpntDen- 
tcMcembcUotpugnatcctt tee ficut ferp&ce * ftmplices 
anttquo fcrpentc * accipietie ficut columbe. u . iDum Uice 

32P 
jCotmme 

Ijabctte crctotte t Itttem tot f ilrj mia crctita.:&f)obo coronait f 

lucisfirieDititDneCfto. i& * attipiuntpalma. d. }ft 

'Collitc ingu meuff tooeDic funt qui tocnertit e* magtm 

Dile* Difciteq?mir(fuetriui= tribularioneilaucrutftolae 

liecorte Jugftcimcu fuaue fuaeinfanguineagm.Slffo; 

eftcton*meiileue.o. (£tin Doeo.w^ftitoiuetceincar 

ucntetterequtf aiabuetocfttf neplataucrutcccleftafangui 

31ugu. kv.£>uftetcritiean HefuonofutDeterriecojpo; 

tcregceetptcficjcoiiolire co- taco$feparata.iOno?mrrf 

gitaicqu6aiit4Dloqmi.l>a tofuntincclieaiefowtoium 

bifcniliobifliillaljom^DiO' tocqualce. j J&anctieftrji? 

qmini. *>. #6cnitoO0cfti0 toiceruttegnaoperarifutiu* 

quiloquimini fcDfpfte pattf fticiamaDcptifutpjomilTio>' 

toefttiquiloqutturintoobio. nce.jBuo^.ti&loitia. iniq 

S>abitur<Sio;tia. 4nn.no. no. ii. Cjcaltabiuurcojnua 

, fdjtncipcopopulo^cogre iutti. alla.pa.Cofttcbimur 

gattfutcfiDcoabjatia. ps. a. ilu^oMaeftiuftoalia.wctl 

iDmncegcntee.an. Debt= cojtDeleticiaalla.pe. ©rle 

ftiljcreDitatftimentibueno rcgna.ef. m. *uftobicbat 

mentuum Domine.ps. tf^ teftfmoniacinpjccepraaue 

auDirxuobcpjtccati.an. 28n alla.ps. 5>fisrcg.tra. tf". 

nuuciaueruut operaDcictfa ainnttctaucrntoiJa ori.U- 

ctaeiu0intcUeW"mt. {>*. 1 ftifunttoiri fanctiQuoecle 

©jrauDi De* ojone mea cft De git bno in caritatc nonrtcta i 

tt. Coftitiieecoopncipeefu DeDittllieglojiaffpiternam. 

petcmncm terram. t* Cuozfibocrrinarulgctctclc= 

L j tDiconiunctoetoirosljabg Datotfoicluna. ti Jnoon 

tcefpl^DiDaetoeftceiangcl^ tcrraerjuitfonue coy *mrV 

Dmlocutuecftab meDicene. neeojbt6tcrrctocrbacomm. 

J ftt funt toiri fcti fecti amici £Xim bortri. w* . ^ucrunt 

Dci.ti a&iDiangduDeitoola fincquerclaantcbnmiabi* 

tcmpermcDiti ceUtootema* uitfnonffttfcparati. Jtau* 

gnaclamantetDitfrcm Jftt ceDnibibcrf.ttamicij>ei fa 

** 3)ftifunttriupl»ato?ce* ctifunt.r>.CrabiDcrntcor* 

amictDciquicotencntce iuf= po^ftta aD fuppliaa focoto 

fapjiwfpumraeruerut pjt* ronatureracopmtpalmam apftml 

falftflm.tt.CfiwwHMf mmCebctftfiliuoljominioiit 

rDOincfhctOci abucnctut tjo fcbe maidtatie fuc feDebicie 
DieBMtates fecS f ftlumtni cttoooiubicateebuoticctmtrt 
tcepatria Dare pacf gcntib* bue ifrael. allaVicl bictt Dne 
flfcctarcppttuDnt. 6. 3tt £e. 25ftDtct*. «>Jft- 

fiitcfupplicupjecee bitc etet r^r tfluDinoobcuo taluta 
ncpouftcspjemta qui feren KZX tt0noftcr:tapoUolo?u 
rfBtnDcttrtsmantpuloBiu^ tuoium&.j^.nootucrcpje 
fticicqniq? gaubetee aDucni fiDtje : quojtfi Donafti ftDelee 
ftiflftouict l&ortatee . <£lo?ia cffe boctrinto . |&et ti . *b . 1 . 
&ntfuttftiquit>tnube0 an.iliberauos.fje, JDeust 
tioiartr^tqficolubeabfrne nomtne.aDtcttiaauf $oe 
ftrasfuas. ^ CaDtDuucetti cftp;teceptum.t>0.ilegepQ. 
ucnittniou0lacte tubicuDio *~?< cimusquo^ Ca$m- 
rceefao^eamiquo. Ctquafi 5^5mambiligcntibu0Dctt 
cJlia.Catuu. Cebeft»*. omniacooperatutibonutn: 
DrtiiflilicrcOitat?. 1n r. a. bio qui fecuubti pwpofitum 
-occftp?cccptumeiitotbii toocatiftitfancti.iy Jnotn 
ligatiB inutcc' ftcutDtleri tooo ncm terra cctuit fonuo cojtt* 
SDnercg.a. fipato^em « «ettnfineeojbietcrtetoet 
caritatencmo habetbtataj baeojtt.€rmtt.<15lo;tiapa. 
ruaponatquieptoamitiefu Jnoim^. Conftituc0co0. 
ie. pe. 3lubilateaft. iloe Lmomp.aotu.a ajteio?* 
amicimctcfhoftftccritisque tljaritatc.pe.JDcfecit. £fa 
pteapiobobisbiritbne. b«. *|^\etmanueapoaolo;tum 
iicu&bc*. .in. »tipacifict ls>fiebatftgna*piomgia 
bcatimfrtoanDeqmtpftteft multainplcbe.tfr.Coftitu* 
t)iDcbnt*p«.»cncti^. 33« eecoepncipcefueoemtcrra 
patiftiabfa pofftbcbitfaiae * ^mojcoerutnomiotw 
tw.t^ fcaubate* Cpm. bne.&uper.<©lo;Ha. Coftt 

IbatapjftoltganDcntco cuee^ JSimieljouo. 
atofpcctuconftltfqmDi btd.ab.ic.afi.3l" patictia 
cjmliabittfftt^noicicfucon po.witabtlia. Caoi 
tumcUampatf.hv*. 3*nnuc ^~YO0amicimeicftieftfece 
tpe.*. £imiel>ono*atiffit VAtitioqfciptottobteDis 

amin.aft. 3tntegeneratioe cit icfueDifcipuhs futo.». 

33 q 
\\ * * 


itoeflpfo? 

JRimfBtjonozarf funt %mid Cclifancti funtdf imti atct 
tuiacVtf J3imi0c6ra»at* ra portate^DominiV quarp 
drfrncipatuoeojum. aitmci glojiaDeicductiaquooamb' 
tiloiia.&imiQ.t. annun= narrauit.fiDuaDonarrauitj» 
riaucrtlt. £^:6tit8.3Q\)c».a SXh natoeoDeDnofrellanos 
t urauitDnoctnon pcnitc- uaqnun^mocbamrappfls 
bttcfitucsfaccrtioeinctcrnu ruit. fi>eDtnfuntcrIiDciHiU 
i>e. IDiritDo^. Coiiocetcu buo confcqucntcr ibi oicituc 
th& cn pncipibue populi fui . fl 6 fut loqlc ncc# fcrrnoncs 
$e ilaufi pucri. 9 . JDi?upi quo? no auDianf wtcsco? 
IKDfteUtneulameattbi facri jfinomnc' terra criuit foniis 
ficaboljoftiaiauDie. i Cre cor fi : ct in fince o:bis frc Vicr 
tubt. an. (2£untC6ibanttflc bacoul. iHuoiu nifi crio;u^ 
batmittetcsfciafua.o. Jn j£uo2ucrgo:ntuapoltolo!ttf 
toucrtfDo. 3. £6fo«at"cft 3»pficnarratnobiBgionam 
puncipatuBconun ♦ tjonoja Uci pofiti m cnfto icfu fug gra 
nfuntamicituibcu0. f>0. tiarcmiffiotopcccato^.&Dcs 
3D n e p^obaflt . C pm , cni peeeauerut * cgcnt gloua 

X am no cftio hofpitcoct Driiuftiftcari : gra tiep gratia 
aDucne :fcocftisciue6 ipfiu0«&zgratie:itcogratia 
fanctoi? ct Domeftiri Dei fupr^ i!2on cni eft gtar; fmc gratia 
ttficatifugfunbamftfi apo- q;mtrijrttoniantefcecram 9 : 
ftoloium t .pplirtarii. tpo fti tonDe talia Donamercmur. 
moangularilapiDcwoiefu. tfljagie qutanongransim 
*»p*. annueerifte. * 9 -3ln ferrcturfuppUcium:iDcogra 
omnetctri.a. CraDenteni tiopKftitucftbcncftciu.^ 
\)O6inc6fitt<0*infpnagogt0 rt|tlcnitn pccfTccat in mcntie 
fat0flagctlabutDO0*atcrcs noftrioinifitonDeDanariDes 
gco *pjefiDc0Ducemuu,pp* beremuo.JUeautenonp^ 
mc tn tcftimoniu UI10 » gfti = ptcr noftra iufticta : fco pjopc 
bu0.p0.^agt. an. <WO0 fuamtam faluoenoefecitp. 
nuiCenttiettiemefetebitiofti lauacluum rcgcncrationie . 
pcrfebee iuDicanteoDuoDeci l^eceftinquaglojiabcityac 
tnb9|fraclaUa.\jclDititDn0 tclicnatraucrut.i&rcitiqua 

a:-fl ^agt. HctrcnDa gtojiaDeinottiatfhcftilbont 
clienarrantglo?iabcf« fccifti: itntatubonuaacpi" cm 1 

lllllllll 6 B 10 11 12 13 14 <ISmu0 martpto 

(HAicrgoetiiiesaDgloiia &.coftanterBOmeran0furte 

uuacelienarrauect : DieDno pit glania c6 palma trium» 

jcotuo.1Dcu0me 9 miftciu0 ptjimartirtrifti auli tclipe* 

fintnictme jn natalitom* netrautt. ps. fl^agt. £>?$- 

«rtyjw.SDtictocraB.afl. l^vreftaqsomnipotenote 

^r icefttoitquinoneftDe- t^noMquibeatijii.inar 

JreiittueaDnoinbieter t*ni0tuinatalicia coltmuo: 

tatnirwmpfccorulcauit cn s infccfTioe ci^in tut noisamo 

mu fctpenris antiqui moDo rerobourmur.jjier.lj C:6. 

(ozonaturquia ftbditcrtncit "Y ctctur ccclcria rua te* 

uirnanDatiBOmalla. oi.De 4— Ibcatimarnuietutl^. 

fmfl.afi.^iccfttoetcmartir cofifafHffrflgrieiatcpouep* 

imipzotpinotcfonguinffU'- cibue gtojiofio crocuora pcr 

umtuDitquiminae iubitu* maneatct fccura tonfiftat. 

nonnmuitnccterrtneDignis $erDfim. 

tattegtozia qfiuitfeDab cele* ^vrcccspoputi tui qoHnc 

ttiarcgnafeliritcrpcrucnit. JK-^ciemftetcjraubi^tbti 

jIi.marty;.i0tuiarq?pontifi 
tiemcrittabiuuemur: rutus afTioeletamur. pcrfi. o;fi 
nfirmitarcni neftra ta pauic 

i I&eatuetoirquifuffcrt 
rcntationem qrh cfi pxoba s 
uisfueritaccipictcozonatittc 
quarcpwmifitbeusOiligcn^ 

tibnsfe. L l^icbirOefptctfa ^JL^fpiceompebeue:* quta 
nmiiDft «terrcna triupljane ponDus pzop ne aetioniegra 
Dmitia6ccioc6biDitojemau uat: bcan j£. martpzietui 
iiri . Jftc co gnouit iufti tia ct atq* pontificie m tcttclTio glo 

Mitmirabiliamagnatejcs rioCano0.ptcgat.c-ti- °W. 
oiauitaltiffirnuttmtftuocft ^\cusquibeatiii3.mar 
innumerofctoi?. cfrm* A^tprfctuutftutecoftatie 

Iftc fanctuo pzo lcgc oci m palTionc roboza fti .' cv ciua 
fui certauittofq? aD mo? nobio imitationc tr 1 1 uc $ a* 
ttm:eta toctbie ipio^ non tU inozc tuo ^jfpcra mtlbi Defpt 
tmur : funbattte cntm era t fu ccrc : * nulla eiue aDucrfa toj 
pzafirmapetra bvVflljJars tmDare.jE>ert»nm. *5>*atio 
tir Dci quitmtcii. 8 . C5lo;tta rjt Defto qsDne fupplicati 
tttpnozccozonafticutnDfie. WL onibuenoftrie: \>t$ c% 
rtn.llnwnfcftionetercfiDei miquitatenoftrareoenoecf 

ataiiq 

fecopiofdmasrbti jn. mat* £* bcftobomie populotao 

tphstuiintcrccfTionc libere* JJ Dtbcati. Jp.martpri^ 

mr. ^crtnim. *>*5. taimcritap?edarafufcipu?f: 

- beftoDnefupplicationi ao impctranDa mifcritortia 

buonoftrio * beati #. tua fempcr ciuo patrocimjB 

martpjts tui tntcrccffionibj aDtuuemur. ^er Dommum 

confiocntcfl.ncemmio abuet "\ refta q acfumuo 

fatiti nccWlo turbcmur icur* Jb-^ F otpotfo Dcuotot ijbea' 

fu.j2>crDfim. £>#■ tf.*^martyri0tuinaialtfia 

\cu0tuoi? gtoiiamartp cotimueiacunctwmaliatot: 

•*-/ tn pzefta qe: t)t fancti minftibus cius interceffioni 

mart1rt0tthctepf.jR.cmu0 buo libcrcmur. &&> 

fcfta gerimuo : (en tiamu0 au *f*V° W* n00 arwufl bc ? 

?:lium.V>crDiim. f $- A^timartt»ri0ttiiat^po 

*jr\cu0 tinoobtt H.maty tificio. jR.fbWmtatcletificas 

•*^ttri0tuimeriti0? intcr ronccDe^piciuo^tcmuena 

cefTionclett6iea0it6ceDepjo= taliciacoiim 9 : DeciuoctUm 

piriu0:tt4 ciuobenefitiapo <ptcetionegauDeama0.0cr 

fcimu0:Donotucgraticconfe iw.3mmato:in IRcgemar 

qimmur.pcrDo. *>*6- tpru5Dominu«flJcmteat>oje 

-f SaqsopoDcuoWbcatt muo. Oloiitc. 

<*— / , tnartyris tui atcp ttegf fcpitcrnft jmiamctitj* 

pottficiobcncraDa folfnttao aDojemuo. &uimartpr?fu 

ctucuotionfnobio augcat et umbigncpjo meritiotojona 

falwtc.pcroitm. *>&- uit.JB.P» -Htenttt.tyi** 

"irStettaq3omp0Dcu0:\)t IDcuotuojumilinM» Jn 

t-^intcrceDentebeato 0* lcgeDnifuitbo!unta0Ci 9 i)ie 

martirctuo*acnctt0aDucr= acnoctc p0-#eatu0t)it 

fitatibjlibcremur i cozpojc : ^reDicaflpjcccptymomco* 

eta piautseogttationibjmn ftitutuo eftmmotcfanctoer 

Dcmurinmte.^crtf. J>? f* - jfluarctremuenmf *■ 

BDetto Domine fupplica* ©otemeaaDDommutlflma 

tionibu0noftri6:etitcr uit cjcauDiuitmeDcmotcf^ 

ccTJcnte beato . ft . mattprc ttofiio- P» 3Domincqi"o * 

tuo ab tioftiutn nos DefcDe $ gmtto bonc. ^-Juefnnct' 

piei3tu3irorfu*#crDo *>¥ p;olcgeDeifuicerWuitMB ^lniuemartytie 

fl omoitcmcta\3crbi0impios ifc. ©rolamioamtntatieut 
rumnontimuit.iFunDatoo buftcnDfte.HEtcojonampul 

cnitnfrat fup2a fitmampe* rtfctituDinie potuitfue caput 
mm.t.^m^nitonttm ciue.tf CibauitiHumpane 
afitWtammunDi* peruenit toite ^intcllectuo t aqua fa* 
jDcclcfttaregna.jFunbatuo pienttc falutariepotauitiUu 
tnim. • IDomincp?cucni= Ctcozona.l&.iCojonaaure 
(hfuminbcncDictionib^ouU amfupcr caputciue. <fl5*p;tcf 
rrtums. ^ofuifti itapiteei* famfignofanctitatie gFie Ijo 
coionambclapibcp^cciolb. nojietopuefonitubinis *. 
ailitam pctijt a tc * tribui UQm p?euenifti cum in bfibi* 
flicilongituDin^Dieruminfe ttiontbue DulccDiniepofuifti 
culum frculi , ^ofuifti in ca . in capirc riue co^na bc lap U 
u lutrusgcrrmnabitfinit bepjeciofo. Cjwcffa. dPlos 
lilium. Ctflwebit ineternu rta.<£topue. Interdonoc. 
fl nteiiom(nti.6. ^lantar* au.^luftueonsfuiftinaebi 
mtiomoTmunatrtis Domue leititequitatcmtoiDfttiuUuo 
tcinottrf. (gtflojebit. <B\a> eiu0.fre*3InDnotonfiDo a. 
riapa.€tfl02cbit.'<nfcc^ l^abitabititabemaculotuo 
oonoctunioari JFtltjtjomr- rcquicfcetinmotcfanctottto 
nufcitotequiabomin 9 fctrft t>6.£)nequi6l)abitabit.aft. 

Dmmmirificauit.bs. Cum #ofuittibomie fnpcr caput 

fouocawra. nft £cutobone ciueco^onamtilapiDepjecio 

tolttntatisruccojonafticum fo.i> - JDomineitoirtutetua. 

Dnc. mcrbamcaaurtb5* ti* ^luftuegcrmtnabitficut 

«ft Jntmiuerfatcrtagiia* lilium.ttr» tccfttetcmat 

tiottojccojonafticu.ps £>o tptqutpxocriftincminefan* 

mine&omin'>noftee. * #o* guinemfuttmtnbit. fDttimf 

fmttiDncfupcrcaputciueco naeiuDicumnon timuit ncc 

nnam.u.l ftecognouitiu temnebignitntisgtoiiaque 

fttciamitoiDitmirabiliama^ GuitfcDab cclcftiategnafeli 

snaictoiattitaltiffimfi.Ct citetpcrucnit. * . Jluftu dc* 

inucntuscft innumcrofacto buprDomin^petfciaetectae 

rum.^jjlftccftquicontem etoftentitillircijnuDci.€lui 

pftttoitammunbi *peruenit minaeiuDicfi. w . ^ofuitco 

aocdcftiarcgna.Ctinu^ 9 . «inamtapitimeo* ctjcunDe 

13 litj 
TTTTjTTTT 


m\m 


TTTTjTTTT 


TTTTjTTTTjTTTT TTTT 


TTTT TTTTjTTTT 7 8 10 11 12 

Wttnc murofalntis 3t)crpu 
gnatms gentcsiomesimmi 
<O0. t.^luDicatmenotentes 
mc etpugnaipugnatcsmc; 
appicti^De arma \ ftutum ct 
e*urge in aDiutOivum miclji. 
30 cr,pucjttanOae.i».<©iia 
ettjonoje co^onafttcuDncct 
toftttuiftt cum fupcr oea ma 
imti tuaru. £>mia fubiecifti 
fub peoibueciue. o £lm cle 
uata eft macjnificetia tua fu* 

per rctos Dcu6.£>ia. C&loua 

aDta.cantt.Cencu. » <Blo 
r ia * tjonoK cozonafti cfi Dfie 
1* <5t roftttuiftuu Cue opc= 
ra manutt tuarit. Jn lau . a . 

Qm me confeffus fucrit 
coialioibue coritcboi * 
cgoefi cojampatremco.ps. 
IDnsrcgna. I jDuifcquirut 
tncno ambulat uucncbzis: 
fco litibcbitlimrfvutcDicit to 
minuo p«31ubilatc- an £>i 
guto miclu tmmltrauerttljo s 
no2tficabiteupatcrmcuscj£ 

in crtwtHcitDns.-':» JDCte 9 
an.£tuimicl)iminifttatme 

fequatutetfcbifu cgo dlieet 

minittcrmCcrit vT&hti. 

SQXoio patettJttobicp fu tllic 

(itimmiftcrmeus p ilauti 

w^jcatuetJirqui Capm. 

JCXuffert rcntation?:quo- 

nia rti .pbatiifi fucrit accipict 

co:oiui tottc : qua rcpjonuut *6e 

DeueMigftft? fe.bv^at 

tprDet. o/JuftueWpalma 
floicbtt ficut ccDzuelibam. 3» 
iQuioDitaiamfuaihocmfc 
Do i tJita etcrnam cuftobit ea 
&.2&n 9 an.$ifigranufrifc: 
menti cabcns in tcrra motfu 
um fuerit ipm folum manct 

^e.ffin^.aDtcrnaan iQui 
mecofefluo.pB.IUcjepotie, 

IftecognouitiUi £pro 
ftitia *\nDitmirabiua 
magna s * crozauu altifumu 
etinucnrue^innucrofno^. 
•w^irtJtrDcfpicifr Cpm. 
J_/tnunDu * rcrrena ttifi; 
ptjansrtiuitiaBcclo conbittt 
o^cmanu & efloiiailjono 
retojtonafticuDne v.tftto 
ftituifti cnfupcr ofiamanuu 
tuanl. Coionatti. ifcliapa. 
cJBloitiailjottojc. i..|8>otoi* 
ftiOfte.Jtifetta^n.filmtc 

quitut u 3Defecitifo.£{>- 

Bcatusnirqinfapicntis 
mo2abitur*quiiniu(h 
riameOitabiiurrtinfenfuco 
gitabitcircufpcttioncmDci. 

t\ui oDitaiamfua *P- 
4<nl»ocmuDo itoitirtcts 
nacuftoDitca:Dic4ticfue^ 

fcipulisfuis.^.^ofiuftip 

mtne fupcr caput ci 9 coana. 
*.©elapiDcptcrio[o.&ufi 

(Blorifl.pofuifti.*3«p"» 
wpalnw. »*■*.«»•«* 


cm 1 4 

III II 


MM 1 III 

•; y 10 i: 12 13 i-J 
I 


^nius marrp jtfs. 

« a tct paajMrabtlia. C£m etaettSe.^tac&matrpresefc 
/~\ui fcquitur meno abu^ poffumus : ctiafinuiloferro 
Vc4latmtcncb2t6:fcoi)a5 ecuticntintrutOicmur. ti^o 
fccMtlutu^uttcDicitDns. cp. riquippeapcrfcqu&emartp 

■W-nftus gcrminabtt ficur riuminapertoopereeft.:JFet 
r X.iiIiti;f flo^cbtt ietcrnu tetoero^tumeltaBioDteteseri 
anteonm. UJIufPtotpat* Diligere:martprineftioceuU 
mafWebttficuteeDmsUbas tacogitationc. $?obam 9 cjtf 
d(. b fljgultiplicabtturtnto DictocrtieflequoDaftnosDis 
moDni.Sti""'^ 10 ^*' 3^ rtrUft:quiafanctaecclefiac= 
fttts. j.uftus gcrinuiabft iecrojzflorib^ptcuarjabettn 
auitltlifi 3DtoS.afte.Delau pacelilia:inbcUotoerorofas» 
Ditn.fct.Defe. Capitrilu. £ri€Dfi pjtetcteaiytribjmo 
^Otatus toir QutfnnStitf c Dts Wrtus partetie ejetceri Cb 
,Ofwemacula*tSpoftau= ler«auianaqjfunrqueabeo: 
rnmn6abut:nccfperauitm aiia queabantiquoaDucrfa 
pccunie tljcfauris : fectt ei mi rio: alta que a p sojEimo (ufti * 
rabilta intoita fua. Cpm. nemus-. 31 pjo rimo naqj gfcs 
^jji quis micrjt miniftraue eurioncs :Dana:* cotumdtas 
^eitcjonojificabiteupat; aibatiquoeniaDucrfariote^ 
mcusqtucftinceUs^Diritie* tamcnta. 3lDcoafufingclla 
uieDifcipultsfuts. ^-fl^ac toleramus. SeDinoib^btg 
rprDei. B <£lp?ia«l>ono. a tribusmoDtstoigtlantioculo 
Jftecogno. ISequtreanre itt femetipfaDcbetm&rireufpt: 

KCti.ucfpcris.p^agt. ile ccremecontramalapzorimi 

auianatalemar^ «£oa. ^traljaf aDrctributtonema 
tvrishoDicrnaDiecoUs \u necotratftamcntaaDuer 
mtiefredmct:ncqua$atoiri fartifcDttcat aDDeleetatione 
rutcct^paticntte cfttmarcDc toclc6feniuDciieti;necontra 
bcmus.&ieniaDiuuatcbno flagclla cptfrcie ao crccftum 
Dirtutfpatienticfcruare con pjojmarmurmutatois. i)er 
imotm^/ittt pacecccleftctoii fertcei aDucrfarius bmeirut 
wmu9:cttam?marrprij pal qnmcns noftra*intcrtcnta 
mamtcncmus.ZDuoqutppe mcntaaDctectationcctcofeti 
fnnt itmrt\>rn gcneta«tonti m f u \ mtcr % tu mciias pzonmi 
mmtf ;altuDin Dilcctioncftt' cuftoDtturaboDio;*intcrfla fMnftapS 

grilabricopcfcitatamurmu f^cn6quino0contcD(efa 
catione. JniUKaltpttiris A^ctojummartyefunoy 
momn marrps.BD*a.*'i. #.#.nataltruuolc: Dano 
C J ancrtperfftemtoiccrat bio mctetna bcatituDincDc 
3 rcgttaopcratiffuiufti= eo?ufocictategaubere.#er 
ria aDepti funt .pmimoncs. brim noltrn . *>uww 
Gt.oetwni.an.CraDiDerut *T\ ateftatftuamDnefop 
coipoiafoaaDfappuciaitro V/ pttcc0Dcp?ccamur:tt 
cotonatnriaccipiuntpalma ficat nos ttiguer fanctonim 
«•i ^auDrntinccUsanimc martpra.j&.#-«5mcmt»a 
Gmcto?n qm *pi toeftigia ffit tione lctiftcasiita fcmpcrfup 
fccutietquia p20 ciuoamo^ pUcationcDcfcn&ae.^crS, 
fanguinefuumfuDcratiOco X^i T^^^m 
cunirporcgnabanitrtrrnn. J^ omnipotfsDeusDtnui 
efl. Iftifuntfanctiqui^lci gtoiofosmai^rcstuoe J). 
crc tiei fui mojti fc traDrrc no jR . to?« in fua contcluonc 
Dnbitaumintabimqutofn* cognoutmmyjiosapuDteiij 
tttfcctiffittfticfcmfitoinunt noOraitmcfuonefemiain 9 . 
cumrpoagnumfeeutifuntet f&crDominn. *»«» 
ateeperantpattna ift-OSca *^eu0quino0beato«m 
tienttscum fcosoDctttl)Otc0 'Unwrtpm tm&.&. 
ct cnm fcparaucrtntt)O0 f « focio^uq? cius (bKma ftrqnc 
tHobiaucrit*ciecerintnom? tarecowcDie; pKftaaumrf 
teOrum tan$ malfi pjoptcr <bt caocm Deuotione cclcbie j 
ftoumlioi0:gauDetc*cjrolta mu0*co?umojatiomo*at)uj 
reercccnimertcstocftramul ucmur.fDerDo. 

tacOincclo. tfapm. Y^ eusqainO0flmmafim 

-awtmuOitnbmrgau A /ctommartprntuojum 

S^ Dctc^oectcgitocuom |i. JB.firtemtatclcttncasrco 
Uerebitatffibi.nv' £>acto? ccbepwpteiu0;btquo?ngnu 
mcrituj i EctammiinDno Dcmusmcritioracccmmmiir 
et ciultareiuiri an. Jlftt ffit cjemptto. ?£>« :Do. 
famtiqui p*o tcftamcnto tti *<A refta qucfum^omnipo* 
fuaeojpojatraDibcruntctin jMtww Deue: wquiftn* 
fenguine agniiaueruntfto* rto?amarryrutuo2ii#.#. 
lasft«MM>> *?agr. S>#. nataUctacoUm?a«icti9ma* 
cm 1 4 


6 ^^^^^^^^^^^^JM 
^^^^^^^H^^BP^V^ 


III II 
llll|llll 


TTTTTTT^^^ 

8 10 i: 12 13 14 martptft 

Ueitnminmtibns eojti inrer Inmtato.iBieg martpmm 

ccirifiiWibetemur. jfterDo* DRm toenite aooiemoO» 

BMixancm. sDrntto. «cnftc '|nmtmo«n,Mea? 

©1(1^16^ te Domine «gumDominSbenitcaDote 

famtotf martprum mus.&iuatpfecttcoronafa 

tnojum. ^.*5.&efttafoli!-- ctojummartyiut&bs. «« 

nitas:qna*iUtsglojiafem = rtfte»3Uuo mmtfltonnm 

pitcmam lopemnoDisinefc 3DojemusDominft. slhiifn 

fabfli p^ouiocn tta contuWW. fancttsglojiofusctt \» Wc 

tnflcnoequefum^pmfe tyyX ^cmeSccucfuoaStt 
d. foncto 2 u martpru ttio platauit t>inea iuQon fcD fic 
ram.^JMcuotcfefrafes grOmfuttbolutaeeoBi: Bc 
ttwquojuOiffragijepjote* at*\jita ^Dicatespccmu 
monifftucDona fentiamus. DnicoaitnttfutinmSttfatto 
tfecDftmno. £>ratio. ei' 0. ffiuarcfwa -fflolho 

T)IT1???* 0m ' mS * «*«*«»* qtDfefrtoofu, 
A JDc^itMbeato^matti osmirificauir» ttx\Zt& 

rfimov.^.i^.lbieniacol^ *. iLctamiiDno.tr, 2* 

imis:conimapuDteintcrcef ftergetoc^oemlarfaipma ab 

fiom^aDiuucmur. #cr to . otulie fcton tiano critaDli* 

auefumueoninis *>io. neipluet^nctf damoifeDnec 

potfs Deuo : tot nos ge \ffl u9 Doloi , &rfi ptibia rr s: 

mitiataleticinb,oDietncfeai fieriit.r ^uOoiftaicinma 

niratiBcjcfpiat:queDcbcato nuDeifiit*n6 tkaetiUosta? 

tumartp?tuoi?#o;iacat6c mentnmaUcte.^mDzi i± 

jccDinquoseaDefiDcstpaf ^irifanctigioztoftt&nmii- 

ftoDcrc frciuffc gcrmauos. n?fuDerut^Dno amaucrut 

f&crDommu. *»**- tfminWta fua:imitatifunt 

\?ettaquefumusDfte$et euminmojttefua.etiDeoco 

A^ouenoftriscueicultatio ronasrriftpijalesmeruerut 

tte piouentum ; \>t quozum * HnusfpfisitoafiDcsfc 

Dirmpafuonisannua teuo= tatfnei3.aBtiDco.ii\ iCra* 

ttoncrccolimtis^eojum fiDei DiDetut cojpoza fua pzootet 

ronftanttam fubfcquamur. DeaaDfuppticta. «tmeriie* 

l&ctDominftnoaw.iate. tittu,abereco?onae ppetuaa $ltuimo?ft 

« Ifflfantejmncneruntej: 3n.«.nm.!(£«eH6ene» 
macmattibularionc:*lauett raHoqnereimbnmqucretitt 
ftolasfuaeinfansuincacmi fae.ebei.acob oe.feniiut 
«tmecas <f lojia.€tmcru. ra aii.JUtammiinbnoHr, 
?nT5«5a S>cutob6e ttUattfuftit8U*iam.nloms 
todunwtfetwccjonaftieos rccricoibe nG.»eatiquoju. 
SS"« «crba Jn\mU g «mbitaonefanamnete 
ncria tctracdia *i.onoiccojo ctoju tuoju quicffufuBett 6. 
nEel" ©nconone 5 JDCtcncrut tf.tftultetiu 
S&uifnterrafuteius OiinconfpcctuOct tt.gan 
Sauitoes^olfttatcs mc cri mci qui in '"0 fcculo ccrta 
SrrtUJB i.tfofcrua 6 tncnt.abi.ift.s. ^erceoeuv 
Inftiautipcrpctunmucnt. bo:umcgotcOBa\)ob«B b». 
J ti tii.onc itntabile co Ucmtc bcncbuti patnemci 
fecuti fftt itct fcruietcs p?m. gcfette rcoiin quoB ticbie M 
r.ZtuiBWtiucn.rcntiirillcfi ratumcft ab OJig.ne munoi 
ffiaWuWewraapauit ^crccDcm &.3ncnM 
atiba » mniaei rubjo nia fi tuo Oftc iumen eft quot niup 
«r7,«n%mtmto * Wrtri» bcficicttobicoftitiiiftilucioif. 
K ft am lauoaucrunt ftmao manf,onc 8 . ».tefe 
Daritcrtt.cca-taucrfttt.nc no fmntfanctojuaie t '.fflaj 
mTfanctfituu.linacjB Ift. gnusbfiBflaiibafoiBtoalDe 
Sc a carniftcti not.mne '"««'"«bcinolh.mm^ 
runtfanctfbcimojicntcepjo fanctociue.^bt u Svrne 
Srnomfe.»tt)f rcbte ficrft tab.unartyn.m#oj.orater* 
fulomocnr " .Jmmania tamina quima.iscojpoj.bj 
eni 3»S m &"* foipoiibus pjo r.po immama pcr tulccnt 
Srml nltto.meta.tt-thcrc tojmcnta. ©t.bcopcrc. re 
? fcecefttKW fratcrn.tasq mcrucrunttmarccff.bfl etcr 
nnnftpotu.tbiolariccrtami ne #°» cc020 "* iS 

ncoui cffi.ro fnnBuincfccuti fl«»n«™ nt « m »M^ 
uftbnm tfoienetce aulam laeione «laneent ftola» fuas 

SrSc.urf.t ab rcctna cctc m «8» ««•»«•«* '*»■ J ? 
rhfl vi o2ccea> bonntcpio- rta.€tibeo U. sDcoftflima 

ff oiem?te».«lo|m.* otcn. tae menujuibilis o patti» cm 1 TTTT 4 

III II 


MM llll 

•; y 10 i: :i 13 1-J ' tnartpru 
imintibm qutUcetintetpt tqtf. IDfore^tt.Sjepak 
faraBperftquftia frfe fttDe maabregnai?uenerutfant« 
fpicabilio. Jmiemcturilau^ cozonao DecojtieracrueratDe 
Dcmetglojiaetljono.tf. 3In manubetV.n. iutulate.arr 
tcporeretnbntioms^ ^o; 3uftiautiperpetufit)iu?tet 
6i6ergopctimu8pi!0fubue= apuouftmelrmcwcseoii^fl 
tiiant mentiolionojtftcati a JDe^.a. 4)ctifpft0 ctaie 
parrrquieftincelig, Jnuent iitikoytymmioititcbeomtt 
rtur.aoim.3ntepo?e.i*. num.pe. iSenczU. Cojea 
*once»e nobtetmeqfumu0 fanctommpaczfcpultafunt 
twiamDeueto? iintertettn cttoiuemota con ineternti 
ribtisfartttujquojttiioDiefo* ilauDatcbo.bece. Cont lcrtiaceieb2amu0.Caie no* JTVb^bt^ft amtotoi 

V/lati:tulgcbutiu(hantc &.8tribueBcuotionc" totab co ^ ^unmmnma antc 

rumpenicmremcrcamurfo= conrpecttiBni. r &)cto:ri 

rtaamtt . D IBiiinAnnsni n>»...'. »^ -*..«. - "7_; — •——-—-••—..«- '"i«ptni»uiii.Li\". ajctoit» 
tictatcm.t ■tunetnosco mmtio.S.-Juftosaieinma 
ram tttcnta quos #p ? ia im= nu Deifunt.art /JftoitcCtcni 
prtntmtfcelera crcufetinfccf regnum celorr rj stepfcram 
fic i uccitfat quos actto » <\ eie tam munB. tr.ucncr.it ao L 
mtu.ft.celcft.spalmatriu= miaregni»laucrtit ftolasm 
pl|tnob.8\3crt.amnonpene, asifangume agm.p.Kn'. 
ppcccatt. 1almKi©lojia. ar..© tocncr a -Damartpl«io 
ataB. Sanctu et berS riofa certamina cj irt fu.l ht 

£»«* ?v'r!, rnb " C mmilha " B P°«' b «» P.w tfo imanta per= 

uccm.l^.s qu.pcrmaferunt tulcrunttojm«ta*Hcopi.pc 

lti83onecertam.nt6. « e mcrucr.it iinatccirtbilffi 

tip.cntab.pofplenBojcTem-. gloriccoiona. Sctus 

pitcmummquoaiT.o..cfeli= an. CraoiOcrfit.* ffifi" 

ccsletatur trj.squi. tfcuy.a *»tc7t,™ „ ©e B foncti 60* 

|cu tabunt fcrt ,„ glozia r^ 8mtl ,; iI)llj;i - a J; 

ictabunttirin tnbil.bu 8 ^ ta crpti mrur. » Wrala 
fui8, .t.iumo.bi.san cttartctcslapiBat.iiitfccti 
tetSr^ £•« : «,.tat"F»t m om fSn" !< 
I angutotonctoit mactf coiuineternu Cfim. 
rupzo^ocffufoscftin r^u nttt p finC Wtctfittt* 
i»:iDeo a&eptifutmune* ? ^gna: operatt funtiua* 
ratepitctna. ». $attitui aa:aDeptiffttrcpiomiffi6c0 
fcnebencDicgt te.*. «fclozia fev' Jssttotimmno. t 
rcttnttutnicettpotcnttatua i&etamutitnDno. >s>acra 
loqucntur . l8cncOiccnt<5lo t Dctfi lumc* * aDmirabilcmi 
ria j&anttitui. ti.ftctamfe mu^aelucgljiBquifimSfcrt 
tutnDfto. 3* *i. a. »cpal tnagouccettamiflitccipicnt 
tna.ps- ©efccit. *fmi. ab tpfo fpieooze cepitcrnu in 

BcDDetDcueiulhsmctce quoaiTiDue feutce lctanmr. 
tflaboyfcoitfisoittie |>6 43j)agt. 9. ;£>t>cncrat)fl 
*iicetiil06ftiamirabili.c&*» ps.^agt. *-caroD«. 

^Z> cati quipfccutionepa* Y^V ffllmus< l u * catatnrl)0 ' 
Jr3 tiuntur^ptcriufticia: JK-Jmino :tNDetur(ancti0 
ntft ipfomcft rcgnu tclojum mattyiujue conucnirc. £>rt> 
**. £etaminiiuDnotcruU fimcbiarpifumueucutriTc 
tatciufti. *- Ctgtoiiamini Dcbemu6:aDomnceno0pct 
oeerccticojDe.Cter. cj&lta. tincreinteUigamu0.£Wfc 
&etamini. t Juftiautcm minattnlatrimts-.mgautiio 
3Mit.a. Coipo2afc622.p9. metet.Cuteeibattflebant: 
aaitabilia. com mit^tcefnmafua.mcnicn 

£3 anctoijtteut aquaciu^ tcs afitfceniet tu crnltatioe: 
5^ uetu6tenouabie:flo2e tollenteeinanipulosiuog. 
butficutliliu intiwtatcDni. &uoeutce:*tontocnicntc0* 
V^oncrutietnccff ctmt. flluiDfeminatcsilacrim^ 
L.I fiticnt ampltueetnon &uefimtfemmav&mfunt 
eaDct fuuiUoe (olncrptollus manipuUV «» tcsm ™J«; 
sttue.**. luftiautinppe* tocmcntceamotte. jffpntcs 
iuutoiueti. OrtapuDDnm M^o:yen«iwtrfw^o 
eftmetceecotu Inppctuum ^cmmatceopcrabona. mc 
Cffa.luWafit.* CpiUft rercemctcebcctcrna. $W 

SfoTpcctuDct.aUfl. «(P^y^SSS 
ADttau bi.oefct. t&m. nifcccrim*:mamputntiq° 

•Opaltafut;cttoiuetnoia nafutfeminabonao2fl.q« 


cm 1 


4 

III II 
llli|MM 


MM llll 

6 y 10 i. 12 13 14 aninspfitiftcis 

t n!ftcritnis:cul»vlatcmt)ato p?o pcccattsomntum poputo 

rfmltaat Deua^^ic p^imfi\)i rum.pi.oetena. ati g>imu= 

Df tc frattcs d?a?i0imi n mo oo labo cttm Vitro fapicnti qtu c* 

inatimeaobeatosmartpitea oificauubomfi fuafupjapes 

ticrbaiftaetincar* ^luliittn tra.aft. Smauiteumoomfc 

ipciiocrut ; q> illiqut feipfoe nus ctomautteti fltola giozur 

lmpcDerunt. ;£wut Diutara inDmtcuctaD poitaspataot 

floiuapautus: ct ipfe ip£Dar ft tojonauiteum* afi. \Juftu 

nanimabus oeftris. ceoujcubomtnus pcr uiaere 

\ mptorutenimfcipCbs ctasetotWDttillircgnuraoei 

)cpmc66tcnDo * impl^ ctoeoitiUtfctcntiatnfattctos 

tioinctusaDiuto^toquoD bU rumljortcftauittUtuninlabo 

aiuft.abmeTamagnafcDu nbusctcoutplcuitlabo;c6iU 

fti fcico qtu talta tcopozwt p= lius . an Jfte cogneuttius 

MflratcvQuccftmffatnagua IhciamctbioituurabiUama 

iiiftufiaccipunusco.zp 9 jcpi gnu:ctcro:auitaltiflimiim* 

nffangiuiumvsQiitocrtftuo imicntu9cftmnuiuero fan> 

qifitaliateopo?tctp?epara- ctojura. tcapirmum. 

icnifitpbcatusioljancscjcp) ^v tcefacetbosmagrtus $ 

niujfcicuttriftuspio nobis TT!a in biebus fuis placuit 

aiampofuit: * nos bcbcmus bcoct intienrus cft iuftus :et 

artimaBpjofcattibnfl ponctt in tcmpozeu-acubiefactuseft 

ftteftii tpcuDemt: feb nfc tccQnftltatio. flCpm. 

quiDpcricmtqnfccuritatcm /-»y Cceoirpjuoensqaies 

flDnoctiaticapiltoacccpcfty ^X otficauitoomufuafu- 

pcnt man 9 ubi uo pcnt p t - pta pctra tn cttius o?cnon eft 

lus^&cntcaputubino pcrit umciuus oolus : qz Dcus elc* 

t apiltusy Qiib i no pcnt palpe git eum m faccrootc fibi^ v* 

b?apmtocul 9 vl^acerp;oma iftsconfcfToj. **. «Ecrefas 

gnaacccptatccuntatctmpen cerbos tnagnus. aft . tfon- 

Dcftfeipfoa.Cu. lunata feffo? oommi fil . afcatuem 

(itmiunpottftaB. 3dog\u". plcb^cozrobo^afanctaintcr^ 

Iftecftquiantebeuma= tcfftone:otcjoitio^ponbere 

gnasotrtute6 operat* ptnimurbcatituDiuistucglo 

tftetomms terra Doctrtna es na fublcucmur : ette oucc c- 

iuflrcpletacftipfciuterceoat tcrnapiemiacon&qmur. p* <Umti0 pottft. 

fljjagt. aft.OSeaterpi cofcf quipeccaroEnoftros pdDcrr 

fe #.ecce nomcntuutulget pmimur : ci*apubtepjecita 

gfcculapetimiiscrgottttuis fublcucmur £crDo. O:o. 

facriepcrt>u0mercamura&* *Y^\ tU0 ^ ui animc famuli 

luuariabrlo.f). ^ag.i£)i6 A^JtuiJf*. etcrncbeatim; 

Y\a qoomnipotesoctts: Dim0pmiac6tuli(ti.'coucrtic 

XJ\)t beati&. cofefltyfe ^ppiciueiYitcfpctdv nco?po 

tuiatqipotificistocncraDafo Dcrcpxcmimuricuieaptitjie 

ienita0*beuotionenobi0au pjecib^fubleuemurpti. oro 

gcatf falute-iOettS. ^xatio •f~\tHnob\Bbmtifi,tQ 

f->s jaubi qeDftepxeceo no Kj fcffo:eta« icripnsnfij 

l^>L (fcae:* intetuenietebe beritate *mifttca factamfta 

ato Jft.cofeirojctuo attpp5= tcuelarebignatuoeepQatlfl: 

eiftccrfujpticatiocsncaopla^ tottutu0nataltciacoum*:ei 9 

catufltnteoe. $>erti.£>i6 feeet crubiamurDortrinifl* 

>-r &ettofupplicationibu0 mcritiBaoinunnur. j&crto. 

f-| nfisopebc^^bjfibu ?nuita Kege jzfeffcm onm 

tia fpcrabe ptetat! inbulgco : fccnitc aboxcmue . ffilcni 

intcrccDetcbtoiil.cofcffo^c te. inuttt. aacnitc populi 

tuo atcp potifice cofucte mic ab collattbaDuregercguom 

«nbuebenicmu0cffcctfi.pfi* £xuitnumpl)atmtonfruoJt 

■^vcuoquicofpicio tiPzfi ruoJB.ya. Wcntte. lu> g 

X Jqjctnullanratotrtutc 3EcfutcDepto?oim./- 16« 

(obfiftimu02ccDcp2opiriu6: tu0\>irquim tegeDnimcoita 

ttintcrcefuocbri #. toftffb tuttolutaoeiufpmanct oic 

«otuiatfp pontifici© contra acnoctc*oiaqcufptacicttcm 

oiaabticrfamuniamur.etf. perpxofpcrabutur.p? ©? 

^-xcuoquipopulo tDi6 atu0bir.sn. tfcatuemefa; 

X / ruo etcmcfalutio btin ctuoquicofifuocftmDnopic 

i9.mintftrutribuifti.pfaq0 bicauitpccptiiDnicottitutus 

totqucDoctoxetottcbabuim* cftin ««otcfanctociufi. . 

inrne:interccffo;cfeperbaj ^uarerrc. a- « •***&& 

bcrcmcreamutitelio.^crb* mcatucofufccptoimcuejne 

^. cuequibtm^.potifi tunaltaflcaputmcnctr)«B 

^ecoeqftt?ccbe*piciue:bt ©ftequiDmulti.U^ Uocc £6ec6fef. 

nwaatitifim**' ©ugefcc wDocttina ciue tcplctaetl. 

ucboncetfiDelis qzinpauca jpfeintcrceDatpjtopctioont 

fiiifti fiDrtie tup_?a mulm tc co nifipopnlo?. s.^lfteeftqut 

ftra&.lntraingauDiuDrit c6t5pfit\)itamtmDt*puenit 

tni. r.j>fierlnqualenta tra at> ccleftiategna. 31pfe. ». 

tuDilrimicbiccce alia quiuqi 3lfte 1)5 ab anolcfccntia fua 

uipcrlucratuofti.Jintra. w partimmcruittnfirmoetura 

fcre faccrDoe magnus qttt i te. H>cDit tUi Dns dacttatent 

DicbnsfuisplaeuitDeo Jtto magnatccos iltummarctDe 

ittrciuratD fedttlitiDns cretce moneecffugare. *-Cecelj6 

rcinpUb^fua. * 2SriDieru finequerela toerueDeiculto; 

oncMmgentiftfteDittlliettes abfttncusfcaboi operema^ 

Itaiucmm fuft eoftrnwuit fu loctpermancnem tnnoc^tia 

pcrcaputeiup*3iDeo.tt-3itt fiia.lDetut. ***3lftel)omo 

rauitDJtsf nopenttebttcttm per&citomniaqlocutuoeftci 

ifucefatcrDostncterntiCe* Deue*Dirirat>cii. JngrcDe 

ciinDtio:Dinc* mcicitifcDccl) . re in reqtuc? mcaqttta tc Woi 

':■ ©ititDfteDno nifoCeDca tuflttco^amcccoibuo gettby 

Dectrismeie. Cueetfiloua * <8ugefcruebone*fideit0 

jrta.not. ft.^inuocantfep quiafuppaucatutftifiDeUe. 

auDtnftDflefetmfutiDnorrs 3lngrcDere.<©io?ia. inui. 
fluDutiteiiicoftituitcuinpa nocx.aft. joftc iftefactuelja 

t:. *'Ctimitoca. *-ict? bitabititabcrrtatutotuoopa 

lurocequifperamm teDrie tu6diufttciarcc5cCccttinoutc 

qmtubenebitifti iufto fcttto fct6 tuo.fr IDne $e. * ilita 

bottc^oltitattsco^ouaftieu. pctr»rntct'butfticiDfKglozia 

P« dlerba. «• IDfteDnsnc et magnti octotf impofutfti 

rf aDmirabilccftnontftuum fupcrcii pofuiftiiu c.tpitc cr> 

irH)muerfaterraq^glo2iaet co?onaDclapiDepciofo. fr*« 

f|ono?ecoionaftifanctu tuti ©neinbirtutc. «k*lj»ie ae« 

ctcafhmiftteumfupcropcra ctptct bcneDictiortcmaDrioi 

maiiuumtuarttm. Dc.jDrie miamaDcofaUitarifiioquia 

Drsonoftcr. -t amauttcfiDo Ijeceftgcneratioquerentium 

miu 9 fo?n8tuteti.8f-3lfte5 ohm. u*-1Drucltirrra. o. 

qcuantcDeti magnaetoirtus 31uftft DeDtirir. ** 3manit 

iesopcratu0cft ctommstets cuDnoctojnauitcuftoidgta 

2SJS 
1 
Coccofcf. 
rf e inDuit eum . <£t ab pojttas 
paraDificojonauiteum, 
JnDuiteum Dno lojuca fiDei 
cto^nautteum. CtaD. Wr. 
JuQumteDurjtDnopcrinao 
rectae ct eftcnDit illt regnum 
DcietDcDttillifcientiaCancto 
rti. $>oneftaurtillninlabo2i 
tmefuiB.t iCuftoDiuitillu 
ab inimicie ta (cDucrojtbua 
tutauit illii. tyoncftauit* Ur. 
gpagnificauiteu tnsfpectu 
rcg6.«EtDcDitiUico:onag(o 
rfe. s. JuftuDcDiiritDnet! 
DtaercctaoctoQcttDitiUtrc^ 
gnumDei.45tDcDit.(Elo,2ia. 

CtDcDit. kv. 4>cte^. rpi 
tonfrfTo* auDirogatcs fcruu= 
to0. CtipctratatcUtuotuDe 
fcnnDulgentia. »*. £).&. 
fpDusaurcumDnigtatia fcr 
uoy gctmt 9 folitafufciperic; 
mentia€tipe.<Elo2ia* i&. 
^tleo ctifti gtojioCciS. fan 
ctiftune. Cuopio intcruftu 
tulpao noftraoablue. *. QHt 
tcicfhe rcgni teD£ toalcamus 
fcanDere. Cuo <Slona patri 
Cuo. lir. CcceDercilraeli; 
ta in q uo DOU10 non cft inucn 
tu0ciuip:obatiiercpertu0cft 

& a ccrDoo magnuo t u r ta o^ 
Dtn^mciclufcDccl). *. $ra=: 
tuit ct Dne tettamM fcpiter 
numqui piobatuetepcrtue 

cft . $ acctDoo J5 lia pf u$a; ccrDo0.U- «BccctirpinWe 

qut cDifirauitDomu fuamfu 

piapcrram iu cuiueoicnon 
eftinuentue Doluo. iduiace 
u0clcgiteuinfaccrDot^ftbt. 
ft. »l£tcetoetetfraeUiainqao 
Doluo non cft . &uia. 6I0 jia 
cau.CcDeu. *. £>*a,pno 
b ts bcatc Jft . mt Dignicfficp 
ainur^miiTionibuerpt. Jn 

eccefacerDoe Lauot.S* 
maguuoquiinDic&ns 
fm'0 placuit Dco *mm?msclt 
iuftu©. JDnerrgna.an. 
;f iDdieferuue »p;wDceque' 
conftitutt Dud fupcr famtlia 
fua. |.--. Jubilatc. .r, 13ca 
tUB illc fcruue qu£ cuVicnrnr 
Dne ciue ct pultaucht mnua 
* inucncrit eutoigilantf. p». 
3DcueDcueme 9 ..iit. 
totce tei bencD 1 citc Dno fcrm 
Dni Ijpmnu DicrteDco inctcrs 
num . . - ^Sencfi- 1 1 3)ce 
ue bonc et fiDclie itra in %m 
DiuDnitui.pe. Juufi.cpm 

BencDittionc' ommii gfc 
tiumDcDtriiliDfteifte 
ftamcntu fuii cofirmauitfuf 
pcr caputciue. i?y*. 3lftet6 
fcffojt. *»". ^ofiiiaDmtojiii 
fupcr potcnte. aft. €ugcftr 
tirboncctfiDcIisqifuppau* 

ca foiftt fiDclie fup:a mtta re 
toftituaDititDfie.je %m 
Dittw. w tit§.sft- Jnm cm 1 

lii II 


1 T 1 1 1 1 1 1 1 6 7 B . : ' 10 11 12 13 14 


Confef.abbatS 

oio «dcficapetoit oe ciufl et f*v*-3lftcconfc(fb;t.*. <Bcce 
impkaitcutinsfpmtufapfc facerbos. aft. Hmauit urtij 
pntiertmtcumueftoiacfljjlo »tt*talia.&.:fl98Meg*b*- 
nef&uirm 06fi 9 So«9.B (-CSancto* mozt-Jpzeciofa 
eacfaccttf -o itcgSpo Cp. ?T3Rpctinconfpcctut>ni. 
^oneftfnucntuefimilie 3lnt>epatri9noftri pzccipui: 
\Jm$ t6feruaret legem intieetta c6fcOb*ae cgregpna 
ctrclG: itico iurciurantio fettt taltria fcfta tfmteaiit jlure 
fltilDns crcfcere tn pleb»? fua, eteni Oiem facri citw tie fcculo 
Lv.fmfluitcutinectozna^ trafttue nataltctu Micmm 4 
aitcfi " -a&tolif gio-jictnDuit munoanifqualo-teecmcrgto 
& -gtoj.dBlo.lllmauit. $• eegaftulirclcftte confccnDcrc 
Tnlrotietwtit. 3*Ge*ta.S, metuitpatatiarcgnilDequa 
^iDrtis.N.JDcft. *frm. finiftratranatue aD ocrtera 
fyoitiUitriiefimgiGittr iutamoittte atrocia perenni 
rL/tiorio * tjaberelauOem immoztalitatcmutauit : * Oe 
innotctpfiue;et ofFcrtc illt m perirulolab&iefccnli cft eue 
rmffiDisnuminotJO^ fuauf ctus cclo. Sttcre bcatue tocre 
taria. w*31uftuDcbuwtOfis omnifariatauteDigniffimus 
pcrwaorectae. *• «fftoftfc cuipjopjfittifuititamiiitare 
DitillircgnfiDri. $Dcrtoiae. mfcculo:\it inperpctuumre 
(flta.luftfi. ti.^ofuiaD gnaretcu^po.lDeniitfctcrui 
iuio. Jnit.it &crue bonc. iperatoztftrictririafignafecu 
;ip. ^irabilta. Cpm. tue atqj intcr atl)lctae robu* 
frvagnificauit cu Utfe in ftostiatonote factamftie mi 
\I/c6fpccturcgS%tictritil litartbueobligat*non fegnff 
!ico?onagtozie. w. ^dofut tntnutnamtlitiatozpuit jRd 
iiDmtonfifupcrpotcnt?. *. fibinotapafut9cftt)cferto;ti0 
<£tcraltauidcctumDcplcbc murinonDeniq? turp^mcbr* 
mea £mpcr,t$lo;tfa. I^ofui tatuofttga atntcrfarteterga 
p.»mauucum. iDrS.a. p;ebiutquinpotiuetifrttitce 
StamS.rit^s.Dcte. Cftnt. mt)oftec6grcffuB^lDi(apli-= 
/~Yognoiiiteumtm6in be uabttratioccertamienomo 
vAneDtctionibuefuiecon^ Uo strarios tctus rlipro fiDci 
fiiiautttlUmf 3m fua etinue ctrcfttcctue elufit : tocrfi ctta 
mt gratiam coja oculte Dfil. fnfeftos initnuiirnpctue ingc 1 


l! SUmusabbafis 

tipontttc Mrtufis inclitue p 

l(ato?oni;efnt. litafebeot)i 
cto? inoibuo emergene curra 
inucctu0rtl?etfo ati celefte ca 
puoliti nobiiecuerit trium* 
plio Jpalmacp fmojitatitattpa 
efrctbonatuoetlaurca fpbe* 
reoscctue mcntoiumpjmile 
gio cumulauit.ffcuantbne* 
Jnnattli tmiwabbaiif • 
30t)Kprraf 3iuipiion*. 

Iftecftquiflnrcocuma; 
gnae tnrtutco opcrat* 
cft f omi0 tcrra noctrtna ctu0 
rcplcta eftipfeintctcebat p:o 
pcccatisomnm populojum. 
fii.tiefrrts. aft &>anctc. J;3. 
confcflo? bfti glojiofc abefto 
ttoftriepjecibuo pumpiopt 
riue . nft . 3mauftcumbn0 
ct oznauit cum ftola gio^ic in 
touit cfi etab po^tao parabifi 
t02onauitcanuftft. j&anctc 
iB.tnterce&epto nobieut co 
fojtee glo?ic fancto?n tccum 
effirimercamur.3. 3l^co= 
gnonit infticm * tribttmirabi 
lia tnagna ct cjcojmuitaltiffi* 

murnct inuentue cft in numc 

rofanctoium. Cpm. 

^r' uQu* coj fuum rrabibit 
Ji ab\7igitanbu tuluculo 
abbtimquifcritiUum: ctin 
contpcctu altiffimi bcpcabtf 
•• ^lftccfifcffo? f.ama 
m"t eii Dfieetojnauireum. £>anctiu~ime cofeffbibnimo 
nacljo? patcrctrjuj: #. irxU 
ccbc pjonoftra ommum$fa 
lute.p». ^agt. cna. 

Hbcfto bftc p^crib? ntis: 
quaomfanctuonfcfffri 
ri0tui.il. folennitateDcfcri 
rniis/ tot qui noftrc iufticicn * 
bucia n5 ljabcmue : ctuequi 
ribiplacuitptecibuoflbiuue* 
mut.0erbomiml. 

IntcrcciTionoflrlsoncbc 
atijQ.abbanecSmcn- 
bct : tot quob n f is nicritis no 
ualcmue:ciuepatrQcmioa£ 
fcquamur?#erbo. iD:6. 

aonccbc qeomnipotcns 
bcu0btabmclio^bi: 
tam fancti confcffojie tm $♦ 
cjrcmpla no0 pzouoccnt: rjiia 
rinu0cutu9folcnniaaaimu0 
cftaactu0imitemiir.etf 05- 
f"\ eu© qui noe annua be- 
KJ ati j8. cofcflb^istuilb 
lenitatelctificae : cocebc pjo 
picme; tot cuiue natalina to * 
lcmue pcr ei*ab tc ctfpla gra 
biamuc.^crbo. jnmM». 
IRegcm conreffozum Bfim . 
toctute aoojcmue, p». 3Hc* 
nitc. *v v 3efu«6cmpto? 
aft.l6catn0bir. p»-3pfn. 

rtimi|0AR-«pi«'t4**M* 

pfirtfi«'0. * (BiiBcfcriicbo 
nf,c!i»'i.tit3.te ^ofuiflO 
iutoziufupctpotcntei^aU fdloHmo^tSfer. 

tfltridcrrumbepicbemea. teabt«.3b.fejm.feeme 

fljanuscmmea auriltabif bone.&.ffliWbiliarMHa 
ti t 5 JnueniDauib fcranm gnificanit. Cctera m'.3\ 
tneniolcofanctomcotonriea ticlperas.afte.lwlautii.aim 
^anus. «*. Jurawtbiio , fro.Dcfctia. tftm.Jtoto* 
*;•»;£•*•*#•*<*«* gnouft tort alwMp*. Tltte 
K^jHtefaf pontts ronfcffo? *^3hnauttef £ 

nfttiDeDuntDnoeW* pfljflpagt. ftcgntDo. 
^aercctaexroftrn&rtilli *f~>emo aetfDtt lurcmam 
mm>bet v f IDnawjnautt ^/etinabfconbitoponit 

tttmsponnhns. Cpm, briabnlttquiingrebftmfta 
/-Yibamtcnpanftoite*in mentoiDeant. iQuiainfupc; 
m*. teUcetus:»aqua faptf riozibuoeedefiafpnagoaep* 
tftblutartopotauitfllnbfis tulit:ho2taturno0\3tlb?oo 
ynisnoto *H' . ^ihcSftC tuwnolrraab ccrlefia tranft 
fi». 'gofuiabtutoziti. L ftramue. iLutetna enf fflteo 
Banctc J3 . f u DnlecDo pau s ett. turra quob feriptu cl> Cu 
peratupms rofolatq? mife= cerna pebibue metstjcrbu tu 
coin oia pjo nobte. ps. 35e- nm Dominc. QHerbn ttci fiisro 
ncDietus. nototf.aoiers nofrraefhtoerbumDcilureft 
1 ■ Jtilrumbebujcir. luccmaeftfiDes.HSratlurtoe 
i. iegcmpone. *pin. ra queiUuminatomntbomf 
t^eatusilleferuuequem netocntentfin l»armnbum. 
* J ramtoencritbfteeiuo* iLucernacilucere non potett 
pnlfaueritianua* inucncnt nifialiunDcarrepcrittumcn. 
cu Dtgiiantc *w** oirun $ C c cftlueerna cjue acfebitue 

rtc^3DIettaiti. an. jp w Rfoornetma poffit queperie 

ftwflle.pa. JDerecit C pm. ratrcperiri. jSemo crgo fiD? 

"\eDttDnBr6rcrTion?fnn fub lege coftituat. ilerenim 

crofuo:*crrelfumfcrit Mtramffuragratia.&etpbi 

cam intoerbo glojtc : De omni umb jat:gtatia rlariflcat 3» 

nMJefuolaubauitDfimt bi* nataitpuitimoxn rd&uoxtt. 

lccitDcumqutfcatillfi* Ce* abttf.afa.ifH.Defr .rpra. 
^lurfato? cSfcf. 

JfeattctiifuW WJ&acto? inmanibjtocftrtt.Cttefo 

Seritie. fyii funt. Ceftlma mile0boibu6erpectantib 9 to 
• lctamim ati. jfulgcbut minufuuquanDoreucrtafa 
tofh»tan$fcmtrtleinarun? miptfs *aaigilatcergoqz 
Dincto bifturrent : iuUicabut ncfcitis qua Ijoza Dno tocte 
nationes *regnabut ineter = tocnturusfit.4I;rt)Q0.ffitta. 
num^ffl&agt. tiDraito. Cttoosfimf. licgcnDA. 
G^ancroju confeffozu tuo ^< int lumbiDcftri p?ccte 
j rum pariterq* potificti J^ rti t lucerne arDcntcsi 
i5 .*.$.nQ0bneqfumuerb manib 9 toeftne. Auiatiins 
ucat pjcciofa tonfeffio:*pia lururiainlubie:fcminieaut 
tujjiter intcrceffio tucaf .g ti* in timbiculo:teftatur Dite Dc 
VSeuequinoefanctop to DvaboloaDbeatftiobDicfr. 
A^fcffoiu tuojn. 0. Q. 3ilirtu6cniinlumbi0Ciu6:rt 
confcffionibusglojtoQscircu fitftitubo illius in tombicuto 
Dass.ptegiBiDanobiscjceo? toentriecius. apjicipalujji 
cumimitationcpjoficrre:ct rurfcrulumbo^nomicluw 
interceffiQcgauDerc.0cri5. ria befignatur: cfiDicitDna. 
J nuirato . iRcg^ confef P0- *&int lumbi ticftn pzcrinrti. 
aientte Upmn* IRerglojio iLumbosenipzccigirmis:"! 
fctnartpi? an.fi&ctusDccurs camtelururiaperconrin&ta 
fu0-P6 36eatu0\)ir. cuatqs coartamn0.S>rDqzmmM 
jue.plunmop martyp. erce malanonagerentfi ctiaqfQ* 
ptops JDcuetocnctutg&ee. ftuDcatetbonisopcribus ite 
pzo quoomf «fl-rauDiDc^oja fuDare:,prmu0fubDitiir.*i» 
tionemeatuDcpjzccoj. *♦&- ccrnearbetcsmmanibufltie 
cnDfifcrtaDepjeoictocoi.l* ftris Jnlaubi.an-fei anctt 
J&anclimeiqui i tjocfecnlo. fpiritus *aiciuftom Ijpmnfi 
IScquiremroiuunipluctmo DinteDcoinctcruu ps-SJO* 
tfi tnartvc . Ift . gjftcctDotcs min 9 regna cii alns pis. cpni 
DcibeneDieftc Dett&anctiet £>Do^fancto?u bVj fficto 
ijutnilcscojDclauDaccDcum rummeritie utivctpcnsi 
* Catateeuanticiinouum tcDen.tf.3luftojuame<™- 
bnpfallitc ciin tootifctattonc Jn tclcfti rcgno fctozumljfl* 
£>acti. i». gjintlubttcfrrt bitatio*inctenturequiceco 
p;cctncti ct lucerne arDentes rum p .2&cncDict* w ■ fi» fljniaebirgtme 

lambiDcftripKf incrt rt lucct moztisfcuapcnammgencra 
ncarDenteein mantbj torie paucfccnefanguinefufomts 
etwsftmrtcelioibHeejrperta raitfacratufcaoereceltin u 
fiiweDftmfuii quaDo rcocrs iuoobtentu Deuo almenottti 
taturanuptge ps l&eneDt parceiamculpt0toieiaremifc= 
Hiigi, 30 tertia an . gutt fpi= tens quo tibi puti refoncmue 
tituaps. Hcg?pone tapm. almftpectojiotjpmnti lo* 
§>artctozuficutaquilc ^M riapatti gemtcipp^oli tttbi 
j,D« cm , pluntnozti marrp. tomparbrriufq? fcme fpirit* 
DlaituraDoifie(iozae.3Dfe almeDeuetmueommtcmiJe 
ttam.an. Jluftiautmperpe fecli. 3Mnen.tf 9 . IDtffufacft 
rrmtoittftctapuDbfiincmcr gratiaitilabqstuiB ah. 31« 
ffSCo;um.P&. IDefecitcpm. ceiiegauDettoirgmeeicatat 
8tDDetDcaemcrcrD£ £cfa canticnnoumnanteDeitijjo 
Dtf.3Dnonaaft. Cojpoja ntbquianotumfccftgentib* 
fatuto^inpacefcpultafutt falutarcfutipe. JBJJag £>¥ 
amctnominaco;tuinetcrna CXtauHinoBlmie falata* 
i»*.j0irabtlia.cpm. £>doj ^--^rwnoacr.-totfitutDebe 
fettctoM.*«eeatote*. 35n att.0. tJirainie * martpriff 
ndMtiviuufi itiirgime atttf , tue feftiuitatcgauDemue: tta 
ftpi.Defena. Cpm. piebcuottomeeruDiamuraf 

Qmgtoziaturfnbnogio* fectu.fDetDftm. sDzo. 
rietutmoemquifctpm ' ittulgftia nobigtomfe 
comcnDat tUc,pbatu0eafcD ~-*-* ncqebeata. JI5. toirgo 
qttfOeuecoinenDat. &v* »martt>tiplo?ct:qiictibigta 

airginis pzolee opiferq? ta fcmg cxtititl \ merito cafti 
matrisbirgoqu^geffit tatie:*tue pp&ffifonc tJirtu 
f)tpcritq?Dirgotirginiifcaii tie.|£>erDomimi, £>zatio. 
camm^troplictiaccipcttotu. Y^V" 01 *" 1 " 003 "™»* 1 ** 
Tl cctuatJirgoDuplicibcata ^^te.#.\jirginie*mars 
foztcDumgeffitfragrtem Do* tprietuefoienttatelcttftcae: 
niarc cozpozie femm Domuit Da \>t qua Ucnctamur officio 
tmmt$co?pojefeclu. £>c- etiampiecoucrfationiefemB 
qume^.notibtcitmfiquan fequamurcfemplo. ©crto. 
DofitDctJirgmib* martyrib* y^Vnmipotf e fem ^>zar.o 
OnDenec mojtfnecamfo* V^pitctneDcuequiifirma 


i 


IDc ttrgtnib 9 

mfibirligisotfbxtiaqueoteo fonant»X5 ebcpwcamntlar 

funbascSccbe piopitius : ot pusnoftttsabangcfcnfibu» 

qut bcate ^a.Viitgimsimat ncfnrcpiozfusoia coituptio 

tptis tue uataUcia colim* ei 9 nts oulnera t ) eo parri.aft. 

apuo tepatrocinia fenttam* &imrteeftrcpumrclouite 

|9rt Oommn . £»iauo . ccmbirgini bue q acciptentcs 

"V us qui inter ecteta po< lampabcs fuae crictnt obui 

*V-/tentietuemitaculacti5 amtpon(b*fponfc &*.JDo= 

aminfemfragili oictoiiam mmebnsnoftet.afi.ffimqi 

mattprtj cotulifri, cocroc pio autf er eis erantfatnetqui- 

piciue-.otcuiusnataUciaco' rppmoentco "' Celienat. 

limus:per riusab tcerempla an.jOuinrp fatucoitgicsno 

rbiamur.#crbo. £>"). fumpfcrutolctUecupuibms 

ycftaqs ommpotcnsoe teeoerooirgmesacccperunt 

'usrjt beate.fi. oirg!» oleuminoaftsfuiBttilampa 

rtmartvcistuefoUfmtatcre* btbus IDnicftrctTa IW» 

ccnfentes:merittstpfius 4 rjte IDiffufacftgrariaiiabq&m; 

gamnnpietibj.iOertS. Pc is ift.niffuraeftgratiails 

\ a qs omnipotcs oc° :b t bijs tuis piop tct ca bcncomt 

A^qntbeate.^.oitginis tcocusinetemu D.pflfjri« 

er marrpristuefolenniacoU ftt iuftina * obiftiiniquitatc\ 

mus*annua(bWmtatcletcs fDzopterca '-v.fciieriftiiiM 

mur*. t tante fibei jriiaam* IbaamiObflKmtftati^o 

ejcemplo.^crbo iniumto. pteteaontftrebeufib^tuns 

ISegemttrgtnubnm.gittni oleolctitic ;i 02optctbeti; 

teaboicmus 6 3Uenite W* tatcm imafucraoutftiufrp 

efueoionaotrginuqttf eiS.^Jopterca. tfioptcr 

JL.matcrillacoccpitqfoia DCritatfimanfoetuoincMiu 

tjfcgo rjturit bec oota tiemfcj fttaa* ®t ocbucet tc mirabiU 

accipe i lui pafcisinterlflia terberrerarua ^aubinlia 

fcptus cviotcie oitgmu fpon^ etortie * intlma autftua *o - 

rasoecojansglOTiafponfifq; blmifcerepopulutimttonw 

reobeno piemia. Cl uocfitp pattisrui. €t bebwet. wlo^ 

pcrgisuirgincsfcqunrunat ria.<Etbcbutft *"•";"£: 

fplanoibuspofttecanentcs art fcatcnobiefiolcobipo 

cwrfttat ^mnofqjbukespet birerutfatucDirginesqilam C8e tofrgfafi 

paDWrtoirrecjcrfngutur. pt. uif&metoenruttrcttquetotrgi 

ftnttauft ift.ltMponDert nceDteSice.DneDrleapcrina: 

pwDetcetrirginceDtc&eene bi0.pf.Cantatcj.aft.1Re* 

fotrenofufficiatnobiettoo* fponDeneDrie Dijctt \»tr0ini« 

bi0 itc potfueaDtocnDCteect bue : amcnbicotoobteucfeio 

cmiirtobteiN. IDeuenf re tooettfgtlateitaifcqjnefeitis 

fagtitiftJbuautirentcme Diemnectflwa.f .jDomin* 

rmnitfpofuetque paratc regnamtcxul nnri.Jncclie 

cratintrauerfit cum eo aD nu ganDent .CUqutrj i toctyrri» 

ptiflfi * daufa eft ianua f>* . pieteDtHbai.fi .Cantatc cT. 

fmtomlta.i- ^pccietua a.SDilctfftitufaeia.lfr.ae 

rtpultliutuDiettta.Ifr.O 8 nifponfatpiacapecojonam 

(risintertogincefaruaeDts quatibiDnepzeparanit.ttctt 

cttDns: feD crie intcr toirgte^ iuearru>;tefanguint?tuu fuDi 

pmDcntee que aecipientce o= fti . 4Et cum angelie tn para * 

[mUtirielapaDibffuie. £Db Difnintrottti.tf .^e>?optcrtoe 

niftnrcsofauiaucrfitfpofocti ritatf* manfucruDinetiufri 

palmaturgimtato t. m& eiam.OBtram.tfc.i-Dffercnt 

nirntcsautbentftcumwiU rcgiViirgincflDflopoftcam^ 

utfione poitatee maniputoe fimceiugoffcrfturtibujnle 

foOB.&fauhitce. ** jfeimilc tiriamiittattone. .&uht 

t (rregn ft celojfi Dccctn gini q? pjtuDcntee tt ir giu ee acccpc 

toqueacttptentee lapaDes tuntolcttintoafiefuteenmla 

fuaeC^icrntobuia fponfo * paDibuettJcnicnre Dfto itra= 

fponfe tf*.$juDentcetoero uertmtcficoaDnupttae.jln 

vnrgincs acccpcrut olcil i \ia lcttcia. **• , aiuDiuttooccm dc 

fiflfuiaculampaDibue.dSpe «lo tocntcntf; \3cnitcomnc0 

rimt.t* fecc efttoirgo faptfs tjirginee fapicntiffimc. £>lcs 

quaone tugilan tem inumit um rrronDtte mtoafte tcftrie 

[jacncccuralnpaDcffipfitoIc DuinfpoufueaDucnctit. U. 

iimfccu. <£t toeniente Dfio in &J)eDia nocte damo:fact*ea 

troiuftcumcoaDnupttae •» eccefponfuBtoenft.iDlcumrc 

Jnntntabonamargaritate tonDite.d&tojiapatri. Dlert 

fiitoiit foatcoparattitcam. rccon» irfc .IRcgnummuDict 

€ttocmcntc,*Clojia. €ttoe* o?mojuatu feeuli cotcmpfi. 

nimct, jua.i4.rwo.aft . &q fjroptcr amo?e Dui mci icfu 

IDe Wrgintbn0 

jcpt qirf tofl)< qucm amaunn riamoj facrue cft cccc fpon s 

qrtfcrcbibiqucmDileri. *°. Cuetocnit critc obuia cltfifto 

tiEruttaufteojmctitoerbtibo Drlo P**©eneDittue 

namDicocgoopcramcarcgi «*«»■•* ■ JjKefttnrfto p*< 

a&ropter.d5loiia.»?optcr. iegcmpone* «W»- 

ianncu 'CcDeti. *4Dtfc GJapicntiatoinrit malw 

fiifacttgrainlabqfltuis. «r * *m:attingitcrgoaftw 

ajjroptcrcabnDipt trtcmit \>(($aKfinitoititmmw 

tetnum. InJmi.afi. mtomiafuauitct «aptluio 

•■^ceefltoirgofaptfeftona £3 cnntitroxtitubmclum 

JLjbenumeropjuDetium. T-l boe fuoe / ctrobojauit 

frs.JDnercgna. art flJcni b;tad)iufuu:itcoluccrnaci* 

tyonfarfi accipetojonaqua wmertingucturinicmpitct* 

fibiDfiepieparauttinefcrnt* nfi. & IDiffufacftgratiaiti 

fts jjubilate. «n.Jjecetttf labifetuie ^ioptcttabn 

ffofaptfequaDorainuetoigf* bijcitteDeaefetcrmi jnla. 

lantCmucnit. N iDcueDc* «Sfta.JDiffufa^ ; w«» 

mcue. anflOcDianoctcdas tua. »Dir«ama.©ctttipo 

moxracruecftcccctpofuetjc^ Ca* po^Dcfccte. *ap«* 

mtcriteobuiaci. fc.tfcne f^nfitebotttbiBnerctrt 

Dictte. fo <Cunc furrtreroc V-AcoUauDabo tcftcumfal 

omnc6WrgmeeiUeeto?na* uato^meuiqrfiaDmtoict^ 

ucruntlampaDcefuae. P*. tetto^factuecemichnuwra 

JUuDate. *»p«nlu. fhcojpuemcnapctbitione. 

^v-muloi enftoebcicmn 1*. $»pccierua*pulwtu; 

feMationc : DcfponDi eni Dinetua 6 l« tc " w W* 

tooetoni^iro:\3trgmecaaam re ^ccDe*rcgna.etpulcrt» 

eKbftererpo. bv* ©irgmis d6loiia.£>pecie o.^Oimia 

piolcs. 5T 3Dtuuabitcam bitcam. **.* - fl *5 & #vf 

Dcuetouitufno.^.^nata retcrut. f ^abrtta ^P- 

inontltbueftlialiicrufaiet.p S ^«<9^*?.^ffi 

mmnecomupiuit. bo.ffin* V™ aqn - a ^«ffi 

oictue. ami. *Duinq?pzu= rauirincterna. w .twfc 

ftftee Vn'rginceacccpcrunto= biteamDeueWtuuio. *- 

lcum in toafie fuis cum lam= JDcusin me&ionuenortcom 

pabibuemeDiaantctn nocte moucbif.2>cue.<£«p.»» cm 1 

III II 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 llll llll llll llll llll llll llll llll llll llll lllllllll 


IIIIIIIII 6 7 B 9 10 11 12 13 14 IDebirgtntbus 

ianabrt.i>> IDuYjciftftafticia teccnitoirgiuibus fimilisbC:' 

|owfpera»«n. dilftutt.cu nunciatut:inquamalicubo 

m.dc frri» ■ C0m. me : ct rcpiobi etl rlrctte cla 

Ipr ecelttoitgo fapicns qua ammijrtifut:mtefimflietoit 

| bomin*\ugilamc' inue* gmibus piuDcutib* cr fatuis 

mcqueaccenfalampabefu* c(Tepert)itief* j&unteniplett 

pfitoleutnfecum:ettoenicnte qj concinitesqmabcwtto* 

roimno introiuit cumco ati rt feappctttucuftoDiut: * fpc 

nuptiae. Capiruium. aDintetio?atapiuntur*£ac 

nibcrafttmcDcpcrDitio ncmmaccrat:ettorobefiDc? 

ne:KripuiftimcDetc= rcoaDfupcrnapatrtamanljc 

poKitu'quo:proptcrcaconfu lant. ^nctccnapicmiacc^ 

trtontbtilauDcDtca nomu petuut pio (aboiibiisfuis tc 

fl(tuoDneDcuemeue»Tt>v'. cipete lauDcsljumattae no* 

airgimspxolee. o iDiffu- lunri&unimiruguuidfuam 

facft.rtft gumileeftrcguu nontnoiel)oimponunt:feD 

cdo^ft fagcne miiTe in marc intra conCcientta eontegunt. 

itctotuni gcncrcpifciucon-' Ctfuntplcriq? qui coipuei? 

grcganu qua cum impleta cf abftincutiam affligfu :fcD De 

fcteDucentee t fccue littus fe tpfa abftinftta fua ujumanos 

bcntes cicgctut bonoe in \?a- fauoies ejcpcrunt :Doctrincut 

fafiiflimaloeautfoxaenufc feruiant: luDigfcibwomulra 

rani.mv fi©ag. *ircjcnDa. largiuntur. §)cDfatuepjofc 

Similccftrcgnu ccloutc cto fuutfcirgince: quiu fola 

cciu\)irgimbuequc'ac5 latiDietraufitoiie tctriburio 

tcpcrunt lapaDce f uae : % cjctc ncm quecunt . 
nwtotnua fponfocrfponfc. 
iHumq? c,c cie erant farue et jFui ts 

qmncppiuDc^tcs. jSmDftes 
aiite* acceperut oleum in X>a * 
ftsfuis ctun lampaDib 9 : fcb 
nuiiupfatue acceptislampa 
Dibusnon fumpfcrut olcum 
fmim inbafis fuis . iQx toera 
rrtitroqjfepuftDcUn mulrim 
co tolligitur : fancta ccclcfta . I 

■_T.. 6 7 8 10 11 12 13 14 3LIt gilfa ftti abjec jRonf te r 
fntyttVftffpttofanctoitara ouo.^trefpiciftficffiabuifo 
fttimvfnm tduaccnS a fcQo tc , ;t)irit,£tce agn*tt(<o2t aa 
iti(imtnmi:tjf(pati feaum fcierfit eu DuoDifcipuliloquc* 
^nnananfiifibtfmfldctfaio te^ffctutmnt tefum.er*. 
n^Oucqtotmttoupafcbfl €>ifi.tttft.bettpb§ittea6r;. 
$tmrmnitfcifmartptf. i&antdattaUoc' fcriptatctf 
{. $<t rft tocre tttarttft. fco. uinefublimttaB/totnfi tolnm 
ffiaftrufitat. sDtatio tjerbaqueafactifliwtabipfe 

euoquinoobca onobiftarcrcrunfctfbctiattt 
/■] tifaturmnimat rfrntnaatianipfifimplicttet 
t V tpiie tui attp p6 pofira toiDctur :fpclaUbu6 fit 

nnciecoctDiena repUtamiftcriia Cct6fct$4 
calino pftni: ciu» noat rtbue ^YccccninartatTtccaaac 
rntnneaDiuuari.ldcrDftm ^--Mfofteo caritrimiaaOi» 
IbmatUuetttDirta.fleflct' uimne:qj ftabat tobco ct cc 
omrf.ttt-f cjilia f ctt iDjcc. !£♦ tufcipulto ci*>tmo , €r refpici^ 
ttcprjmttMcuc. ©ibtcta eneieffiSbulantg :ait. Ctce 
tjig.DifDftttaeneft.nutiiintt atjnueoet. $tatftBCOgnoui 
ttwtatoit. &i#oiaDuctu muepmoianotfi ab merao* 
cnc.totfihct tc aDuctu cum cifireuocauim 9 / quarcicfum 
mrf.tt fctfi. ttegef Dicta omc pjcrurfoj fu^agnft ttttootaue 
Ua. $U3oifabbdcut.rotft Hr.qjtubeUtcten pw ceterie 
fctttbtamariatftjiefcterW moMalibuefintfuIariterinos 
timaMueMMttttoiu;.tfi rmtemiboccft aboipcto m6 
mrfi»ttfct6.^iffa#otttwg. ftfinouit.qxnoefaguinc fuo 
pjflCcrci. $iialiaoica(u> rcDcpturfi.qjrjonafuitocllCfJ 
pptunt Ditb* eut.fift trat pjtt tpontc largttorumf er quono 
mc rc.it omtf.f foa tt rctfi.f bie toOem nuptialcm tacere 
ataoiottfrtd.fifuctitaftaD poffimufl/ioeft crcmpla toi* 
Dlifi.linltnti.it 4Quimtc9 ttenoirwbierelitturump;tcu< 
feffu». M JDfte tcj.tfcaliie Dit:quibusin Dilcctionem ca 
MtaDccdi.a. Anioott. P'* lc&criocbctcmu». caoeria 
*|D». 3D bojwB oe cfit tant» *S 0C «t tratmonium pje 

martjw. JtUmioWm. u J-*turfojigDni:quiafaftlt 

In tllo t£c$tabat tobS patct nbettboe citnm amo?ie 
nca:f ccbtfciputiociuo tnttmi fomitcm auDicntium 

a t 

*l 
TTTT lllllllll 8 9 10 11 12 

cottftne Inftmbit.lBcttcatit rent.Cuncbtfiofatrtrninni 

bao funtDifctpnuinentt quf Dtcit.ConteratDrieDcoBgc'* 

bftmp2imtfequcrcnti:*tetia tin:* c6tinuofolutacfttnpo 

BttfticeDefignarent omne04 *mcttabeiutlutn.©uobDfs 

tttumpcrfcctc fequerenturge *cnte0 Dnomilitc* papuBct 

tnina Diicctione beuotoo efTe mauru0:rrcDtDcrnttfo. €t 

trtece:b;0cefui reDCptojts ct cop.ictjcCia laubiciouonpoll 

fratm Dmramore flagrate* tnftoa *ite marrpno cozona 

jbeif UgcnDftbtiDitummf tifunt.<Co. abtogj.feai 

"tf3omcnatalefctifatntnf t? ftoe.cnnttwiiatttyfccW 

•*-*mmattp2i0 ct femoet Cdm.jBon tooo mcdc. I». 

fifinnnDiaconifub martraia $6ttibnccbaMp^J|nnuf 

iwaquopjtmointcralioefcr *$t* tf .3nocm.S.3mboj 

uoe DciDanatifuutaDfoDien tanotcfuoiuttamare galtlcc 

Hamarcnaaatacicnbaotbct *ttutpcttum*anD;eatratre' 

maobiodecianao. sBuojum ciuo laitilliegilcnittpftmc 

fcnum ftfinnium pfcntatfi ft fariamtoos hcnp(Ccatoic0rjo 

bt :en itcrtogafTct iDcmmatf minu at Mtrriutfeicfibasct 

mtanu04etoorarcfrcfp6Oir. nauifecutiltitea. vt.mi 

ego accatoi ftfmmuft fcru» «er rj j a. sDfo . ifcnefamus 

Crruo^icfoipitfitnft.Cui opate9btbtfi0.ttc6i.lbti 

eftppfttaliaDiteret marjmis ptcC.a «Euigila. 

anugait.&aeri&cabcotjer; iCriftnrcgercgn aDojemfl? 

mlt:antcarnc0tua6ignccrc bnmcj marrpjHOcraciebeam 

matn.lRctpoDtt.Ctcgocio? glojifuauitaDjcaapfm.Jj- 

tjoctfperoptaut.btrantnft Qil£itc.t»p9. Cjcultct.imt 

nicrit^tucrottottoionaafitc bitDfi0trtrfi«aD2ea*tooca* 

ratam acciptam.lRctraDitur uitcos.ps.JCctteit. IW* 

tjpf in cuftoDia fiannius * fc nitcpoftmcDicit Dns faciam 

nc?fammin 9 cfitUobbimul to0ficrtpt(cato2C6t)oim. 

toe gcntilco ab fc tocnientee 25ftbica. a . IRcuct! reub? ftt 

feccba 1 1 baptijabant. #oft w Cccari ffit Dt» rcDrptoic.p. 

quabjagitnDenirpDuosDiro «Crutta.tf. tfoftitucs.r^ 

fcincticatrjcnieaenubierxDfs Qfgeao iratueinuitbnn 

buflcbucti:bcnnoanp2cfcttfi CAanDjcaincarcerctnrrn 

oelata c tripoba fct factif ica* M/ tibi cutn effet eiaufue W cm 1 

III II 

6 7 a 10 11 12 13 14 apU £onftrf 

rtenmnftirutD fenetoti** &imimtctm timcnbueett 
dmiita tot egeam toeltftoc rtlebtiq? metuenbuecft quiti 
f(0cre:cf anDjea apfm fractt ncmna Ijabet. j&a buman 9 
«wmecarcerieUbcrare. »- ttmo;ifumoftrmti0eft: «fubt 
£umpctambularct on? to tocumcycitatuefueritcuane 
cm mnre fecue litue galtlec fcit. Wr . l^omo bci bueebat 
iiDitfftrumctaouamrctta Wcraeifigcrcmeii ppteaute 
inittentcefmaretjotauiteoa damabattoocemagna btcte 
Diccne.Qilemtepoftme faria ^nnocenflciuetanjr^tefinc 
W0ficripiftato?cet»ominft. cattfa oanaf. *. ituttf cat* 
c Crant eniro ptCcato;tee « ntficce Dncerent cfi bt crurifw 
flitfllis.ilcnitc. i^Sftrja gcret" factueeft ffctitfusppro 

auos Cactue anb :eae bifl rft clama neiti * biccntiii . 3i n 
oerbieamonuit.jBoM nocetw.<Elo?ia. Jnnocen*. 
tranieteDfitnfticfnctilrt ife ?" fl.norf.a.aEJtgnttmfiW 
DittonemDfabottta ctcitate. bn» cfipatauit martpi* qufc 
gattaDttuebfteoempatii tooeauitapFmoumctretima 
tiampjebait.&oconteneitf rfalli.pt. £>m£egetee.t*- 
iteipttamauit-.necinplateto CEgofipattbulateucie cjcpa* 
aliQmeeuauDtuit riamanti uefceti cruete glo;ria nonpbf 
fcJ9or,btboe$Dftip?cbiea car2.pa.4E>:aurjiDe*Dcp.» 
tfianDiuitbeatue abjeaeres Hib?e abjcae cruce eu gatt> 
littiarcnbnequo^uofu nctus DioDiccbat q:amato;t tuttsfe 

mttucbat.4Eterncbitefcctts pctfut*befibetaut ampleoS 

niarftpjcmulatgitojem. * eeotonactu*.$0«<E]cauoirx 

SnDjeae crifti famul* btgn* oe ojtarione mea cfi bepic» 

twaprsBcrman^ff^tpaffi De&ifttrjetebttatem. * : *if. 

onefociue.aeternc. r.uj. 'K cc « tya fimilia (tto an 

Babcte ergo ftlentifi qui* M-T biea aptfo b tota notte 

etcmtpacemietnonfb ppttnabmonetejbniut Dici 

UimmcummartpjinnoKtet fnmatutintipjozuperet: ege 

pcDire:bcructtam toofiptbe ae mifttetabDuptaofefcttft 

quafiatlilctae Dfii pjepara* anozca «fcof ap?o trtbnnaU 

K/ottmcarifl minaeinttepi bir.it eitiftunaui tenotturna 

do animo:plagaeaur$ e to* cogttationereuocaffc animfi 

icrantiamco?p)?ie fupcrctia tuuroaftultfda/ etatriftt tut ■ 
■ 


■ 
MM Mll II II 7 8 9 10 11 12 
\v fauDe reffare:t>t foffce nobif- tifltuecremofiquf Dcbenf po 

cumnd amittcregauDiatrite tcrieeuaocrcfi pofltj-^bauc 

Vr.lDocr02 bonue* amitue riegfeueraria mea torl (icn* 

UetanDteaebuctfaD rrurcm DiDctier-fjm.CgocmDctuo 

afpineealonge totDitrruretn itcntu timeonoDc rneapaf* 

(aluctrur.&ufripeDifripuln fionct6tutbo2.$affiocmtn 

einequipcpcnDttin tc magi; mcaauttmiusDicifpatifioe; 

fterme* rpe. £»aiuerrur nipat autDuoJU/autmuim 

ijin coipoicrfi ocDirata CB triu,Cuusantctuciat 9 ntc 

ct cr mibixB ctue ta$ marga pee milia annozu poteft puc 

rrtieoinata&ufripe r.tj. nirfabftn^-ift-.Otonarrur 

V-jnDicaflrefponDit^ans rjDcrozc et pulcbntuDin? De 

fC\ Hia tctfi liatvrcpjtcro / U mfbne Dni fufccpifti. 8rri« 

trctens rpoDiraittaecuiruta pcmcab boibueet rrODeme 

i'Oolo2ti. %*f>ue enlmcmiftt magiftromco ttptcmcrccia 

eDifta^uinciainquanopat ptatrJpertcmercDcmif.**. 

utjpptmeiattifiui Curcge; jfealuc rrur q in cojpoic rfi 

as luffitcuflagcilieccDi crtc^ DcDtcataes*cr mSbite ri 4 ta 

fum Jturflfeptcterniocetta rrmargantfoinata. 3tripc. 

fiOenrdeuatueeftarcff aDDu *&m Irrijr.^nm.nc.I.* 

ctueaftcu. JCuicgcaeDirit. tonamirtlterojcipulcritii; 

3 uDi mcanDzca:* ab cffufio Dtnc tc meliiie Dfu fufrcpiui 

netui fanguinistofilitireuo DiuDeftDrrataHaDfc6nipt; 

ca.CicHinofeccrtertrucietc frftiato pparata* £o(itr- 

faciapattbulointcrire. ». birM. atriperricabijoibue 

£>aluecrur quctn ro:yerpi * reDDeme magiftro meobt 

DeDtcata ce icr mcb2ie cius pcrtemcrcttpiatquietcmc 

tncp margarmeojnata&u* rcDcmttobona rrnr, pbi* 

fnpcDifcipuln cius<i prpen* £>nereg.eruU . Cueema 

Ditintc.r., €> bonarrur Diu gifter ntctts rpc qucm Dilfti 

DeftDcrata* taDcc6citpifce"ti quftoibiquecognoiuquccon 

aioppatata.jfcuftipe.r.m. reffuefurmnemcpanarisab 

HnD2ca» rcfponDit.Cgo ipio iuDicc Dcpontqz tjirtut? 

cturiorf iferu»fu*tru fctferurieatrnouf.D*. fn* 

ri'0 rtopiicumoptarcDebeoro regnauitiraf.r}. Innunna-* 

tiH0$timere.fCibiautcru' ucrntoimbei. &c«M. 
L apW jRentbet 

nnnc fnbignatne e geae fanctue anbjeaebum ttQrt* 
crurieumatTigt&cfpit c««crtoe*ocemagnactoma 
atfDSehocqfhonartletHitga «* ctDinttaeebe* «ne*qttf 
ftmBtiiliMPrtut^Giemm *ibi.#cmepatjaroabmw 
IropeDercf :ne riance affijf tabicebrpmi qata toirtutifa 
flwwfftemrfti» ctucfaretur rtecntae agnotU *'. «aee 
notPiago ctnnata.Cfttt efi magiftetmeae tf e qo? Meji 
Emificeebucetent:t6cutfae quemWbiquemcognomqaS 
famieeftntfojaciamSti&et confttTueCum tantfimoyo w 
McWfi. Juft^liomo * arnic* ffta*occe*aubime j&c .!«*£ 
m flbfrrt btDucat* ab ctuc* ^ft betDicene cmUaatt 
InWfaetJcrorooftbat fpfm t!Xf«f\jeaim£taruattam 
ttnomiaOitftpafffonS n* bitcatiufirib?.£luiacteben* 
^auoee eni * ejultae ibat: teeleuauerumeu <ncruc*:ct 
«aDottrina n6 ceffane. Cfi cjctenbftee funib* totn mp' 
W atuentffet aD loca »bi eiue : firat eie iuffum fueeat 
mirparara erat: toibce eam fufanDerunt.3ftanteebeto 
fllongeetctamautt tootc ma= tutbeab toiginti mftiatiomu 
gna Dicce. jbalue ctujcpoo; num : intet quoe frater erat 
fflain mwfii teDicata ce egee nomine fttatoDce fimal 
mmcbjieei'tan$ marga* q? clamabatcumpopulo: m* 
ntiBojnata. £>ctut*»gau* faftotubitio fanctumbirum 
Dmebenio flbte; ita tottttu Ifocpact. $>anctuebeto an* 
mim fuftipiae me Difcipu* Djeae confojtabat metee cte 
lumnuequtpepenbitinteqit bcntium *pm$o;nabatutiff 
amatojtuuefemtjfui* befc tolcrantia tcmpojaletocene 
keraui amplectite, £> bona uict}tl cffeDignn pafftfiieaD 
(rurqDecojemet pulritfituDi temun*tationiecdpeTat<one 
nrmDcmebjiebfti fufcepifti ecernc ||ntercatoabitomma 
DiuDcfiDerata.-foiiiate ama* jpfue tn tlamoje aD Domum 
ta:fincintermiffi6eqfita;et egee : ocfcg damateeparitec 
aliquanDo ia c6cupirtftiani Diccbat. iSXut eft iftafentcn* 
mo6parata:acctpemeabbo tiatua «pconfttltnaleiubicas 
mMibueircbtememagiftto ftiurubeteocbittiKtcna: ii5 
nico: titfstte me tccipiae4 y ffttiubitiatua gDutDcnimi 
lemeteDcmit. **. iDyautt qu6fedtl)6iftev jJBniDmalf 

a ttj 

3jnltaMty 

r&mffft/ ^erturbatflf ft ote Dcuit ctiiUpmiPp ipfofpU 

auitaerfmulo&gim*. <£ge Doieoculf efi ijftantno pjffft 

as\)jro,pcofu!OitFcrcbfl(co0 afpirerc.Cii pmauireraucc* 

ttolcng eu Decrace Drponerc. fp!c"Doz fcrc DmtiDtcbozefpa; 

jCommotaitao* tueba:toolc rio :abteDctcluminecmifit 

bm iterficetectl. l* ZMlcrit fpiririi fimulq? cfiipfolumic 

*it)?e5 Dnsin ofcoic fuautra: pcrgSeaD Dftmrctu eft gttftj 

tteDupcDcrrtrncruceDiguti feculafeculo:ft-3men. tt\ 

Qfjfcdpatanitmarr^;^£Qa(* gltriftci populouiotmtilte 

tocauiraprmDti cfTctin ma inueapparutt fctttarcaut ct 

ri*iDco ainfCDef appellat* gEapicaus ^flccOiJaffibrtc 

cd»^ ■ fclir ifte m poputo fuo mat $ pptto t^p riuitatc ifta 

tntrifrimusajpflruir fctirate .c ^roeo ttraeDiligtrft tr 

attt*gtap!en 9 .JBn£. t.it. tratjrbatmtet|tcgoflfito.iabi 

aunccgcao paucfces po |2>io pptt).<6lojia.&«Wpnl 

pulfiac.pmittcflfccum fca CcDcft, ^ -Dflctitan* 

&eponercfimrrteepitire:©ue D#aDfie,a JnoDojefoa* 

tJiDcnefetnsanD^cas Dijcrtv uitatte, JlitlftuDibt.iii. 

£luiD tu aD noo tocnieegca^ Balue ernc pKriofa fufripc 

$>i toie crcDcrc jcpm fieutp.xo DtfciputumnuBcjprpettDttm 

tnift:apcricfttbitjiainbulge' te magtftermenetpe. pfat, 

tic. &iaftttocnt9aDt)octth JDnercgn.^.CotcDcnofais 

totmcfoiunoego pcttituohie iiommc tuflrtrctiDcnobifirio 

bc ifta crucc V)inc"0 in coipoie tnme fctift ne interficias ho* 

fcepontno p)tero. 3S cni re> tnincmDco carfi iuftti man* 

gfftneiitoibco/tiSaDoiQffaut uwrumtpium.pe. Jubfla. 

eiU0c6fpcctuconfifto:itui0 Sn.i6tDuot>mc6pcDebatm 

tniferii0 Dolcotqtpararuete erutcpjotfjinoiebcarasan' 

expectarctern* iteritV Cue D?caeet Doeebatpopulo3.fr. 

\sotc tnagnafanft 9 anD?eaff 2Deu0beu0.au. 3&canie(m< 

jHjrft.^epetmitraebnefefu DjtcaoojabatbttfeDfteKrrf 

rfemefatnul& tuft q#pter negttefufripcmcpcnDctfin 

tiomctunpfDetineruccfolut patibulo fw.l&ni.i $on 

(XBttti IjecDiriCTettoiDcntibue mepmittao Dffcfainiilfituti 

cfirftfptcDo2nimiu0ficutfuU atefepararftSpuectotcome" 

gueDeccIouctttfoita rircun* Drefrccozp^rncu.p.JUDtf. i €ltgqabbatt ©ftfbfr 

TTnDicaerfifatmi tpm ranfmarryresrtofrgfnntut' 

[ lueDtgnu© Dcoapoftol* ba refultatqui tliojuecclcftt 

mmaH*pcm*ipau*ione fo angetoifunuitat Diceetnane 

«*. 3Mmuc7:pe.£.i3t= nobiUnifcra.D.CcteCatcr* 

in(0bo.'.IDneicfutfema* fT^ sfrrttOjtDia tua iDicu 

ttftrr bcme fufctpc fprh meft t ^JL^ tnc nobts $e intcrttfs 

u«ccq:tatp0cft tot tocuta tefi nictc bto confeffGze tuoatqj 

tttiotettiDcrc.p. ffiftDttt*. potifuccugioclciiictcrlpcic: 

©SicflatctuaDne &>jo. etnobtepctcatojtbueipfrji 

fupplicitcc eto:smue : ptciarc fuff ragiie . u to. wl W 

iratctmcmebcatue an* cAtur.Ofo.^jcaiitti.K-Detoi 

D^asaprue cjctitit pDicatoj aCrifunti *D**nr.a.3ttiftit 

i Rtto;nta apuo tcfit^no- fctiq\plegc.# . JUtamiiDo, 

biiCpctuuGinterccffoMiio. o^. ^atcllatf tuajjcoi *t> 

fiiforwiaDWtumcoDco macUtbttttiftttcoifcm^pett* 

IDXfi. &betano03Dar. fttieciccptlmfirjitt.ttifcM 

(jojfttDeUutf.Ccfeftecoi cruntwmartttnbtti.mfifo* 

HiWflVtttwnefta^otci. tctu^fcfttitranCferfltttrtimc 

IDbrf.Scflf.tDPiotiaptt» vnDeinqn nattouati tnnjD 

nitiftcmppfoftto cpnv. fttagcnDum. *«.pxinia* 

mitiKitn*appariHtftri ^v Mgtaefcmouitas galte 

Utrantt gcaplenueriftc eft \ZAaru t>;tbc:qucaboccea* 

ijau"iDueoiat#»p£ot4) dut ano biitantcofereDutemoitt 

totcifta.'4V^**.Dtfm.an. miliufpacio feiugif m tulia 

£6 pmicniOct btne aDjeae tatijalacenfe quc a pjteDitti* 

ati loctx tbicrusparatacrat Bitefe^tircitcrmilibiieaD fe 

fjKtamauittDiritotDnattur, ptetnonalcmplagamtoergit 

&iuDeuDcmta»iac6cupffce* 02tuDu*fuit. 31ntjatergore 

tiaiopparatafecurus*cjatt= gioneparentib^tcjcnmeatq* 

Hmfltiemo aD teitaMttuej; e^lfigaajfaptajcpianiecUgi* 

oltMftUctpiaemeDifopuloj nat^atcnait^eftCu^patcc 

ti*quiptue'Dtunte.p.*ft9ag cutrjcn^mater ncroterrcgia 

ofcwe. «L^igiicpiiioU-f. tocitatae.JpctoeroDiuiajj 

i.OfrttnbiraDcwefoeetto fcictcgfartogmn iibiacte^ 

tftcui^aiafctitticrnfttiglo-' lunfpectUinnenefuecligiue 

rlatmDeUtaniajpljeteDeco nomcauepiti£uant. 1.9. 
Xgitor cltgiuff nofrit*ea fe tto 2 Ortrtgi ' « btactftg pm/8 
inftbcttcta:arcflibut* irfrfiri:fifamficio?rcnmom 
• pattntib*y£tani0rcligi6f f6*tfpfiu~ct.3nfeafflihcri ; 
cattwlita.tfEjcmbeigif pucri; farfi lufTiri prnalircnncnni 
cicanoBfTCcDcna/euaaDolc; ftob»a:iqferroi)irt*mlttittB 
fccntiecrimDuftna gcrcbat/ nuDMDariatf opmifiputiU 
twijcijo opctf etfltf fue togruii co ?rotrrnio mrretrttfi.r.to. 
*mpuiffct:mira agilttate p t gif cutogcrctcosctitri 
ftnebat.CurtgotiiDerrtpa; JL nuoab lamruatmiDi 
tetciu* tantfi fttq ingcnmm netfabicrrctetauDircfrmirit 
«rabtDit eumab ibucnDo ijo fctrft crtfatu rquutco igf n fo« 
ttojabtU&iroacbonobotabu fpftiCaqMponcrcfcquuUo 
lofabzopcnriilimoaunftto: trifatustignaoiacquuiciro» 
ijuieo tfpoieinbibe lcmoui; mtnutafrit/biciariofcfuucr; 
rina publtca ftfcalt» monctc feDifrupra far:lapattBcJij?q 
officmamgerebat. aquoin eeitlaterib*n*appluaDecp 
bremljuiuecffinjbfupLcnif ttnctcfrit.fllutcncpautmiftf 

fcmc Dottuo ccpit itcr totdnos frnt ab fatta Daria manfi Cu 

rtpjopiquoolauDabiittcrfjo frbarb^ad|t3co?:ctp toloic 

luuari.tCu. tfrttotrrda mugitum toiDfe gcmitumqf 

tf^ ewbatenifimptinratS rttbebant.Cu. fttttfrm 

v^lrolribenccu:cpmatbi s Y^l ribeiuCIifntfimuiabo 

narcturbolos.Katebatifet AJ iijarenariobepmiM 

pcnriflaQutia:nc alwiufup uilapiDtb? obiui.CficbtilTi 

planJarrturinftDus.lDignri muscnfanfcubta igicDa^ 

quoq? mtmuti0t»abcn6inge riatspnututfnfoucamp&l 

ntn : * facite loqucbatur « pu mto * of ombt ififtctcMEtta 

«.4Erdefia?ctia coactttcip ctacinpaffiSc (onttaefagui 

tistrcQacterintcrrtat. iquc- niBficutfucratmctie.Gt5ff 

rnqj ibt rr biutnia fcttpturio toiu&Bin bno lectulo: ttain 

rcntabaf :aur«libenter actf tu» ronea cn bna botuntate 

mobaoauibiilimeattbicbat. nurantcflttfanctifunt.f-n;, 

IDcmartyiibt. inq.norf. /^i naDaDiecnticatWgt* 

*. 3uth'aBt iprfrtaft. &"* V* oiparifiuB tomoiartf 

arifatuo * barta tubent ac nrtrfTario qucDamlorum 

arelerino^buiromfp* abite pararct;eflrtouWtt abbatto DrcAtt 

tfftii ptt tfi fter tranfirrt pa bt /et ebucena me be tOjtpotc 

raucruntfecuncti tiutamotc moit<0l)uiu0;faUturamcfac 

Hiporttt.tfluocacligtusaD' tntegnum tuu ctlefte.(Cu({ 

octaOctCitrtgulircfttu (blcbat Ptrfuiu%ptcctojmcu0:inraa 

figktatimmanib$riemQfina nns raao tomcnbo tpiritum 

incluocret: tsucnit intet rete menm. <&t i)ie bictio mteetoer 

roeaDquc-Damcetuquernlio baocontofiaguatumafupc 

tjalttbotrb* damttate. Cuf neemiQtt£m.eia.*ebe6 

(5 riemofina mann iponere JlntaubibusDtr&.a, <£ugt 

trtlct;fubtrflhc*0illemanii pi. 35fibittU0otetwf.i[>« 

damabattJuiutcrTpotetat. maetpiibno^S.CraWbctfU 

Dftcmqutfoeugiitabei me £-*o£ovt£»iQtcf .bttrt6an 

pictatc\£>culi0ctucci£mc: bjea* jRotafifeuMfctiSbiw 

qtfmagitsutcropjeteiV.bti femtaftaorratfitotfiftet* 

aortcUtccompofitcDiff^ ort.blQjababuentG.tna^ 

mulas ac f ubyibfe tu in »&* fit raefi . (blftmdtofo ao 

fltamiccnonenoiri tcftgna^ ottaaftbtfartpicnbf fooftg: 

rc^DromtBcabeingemt* frOiBojbtnf. 3b$mam.i. 

nte ipoittunc riamitarct tu U <Ce tnnocam*. 3b attaobof 

4cit0Dn::mfigna. 3Uefft>f Uttmi*p6tt. aotof iefelaa 

bomime cernce fignd crucw bibjeam ptobrapWfl fttatit 

lpjc[ut.etomiracriftip>t&i aftabu<ttt.$({D&pfOeft£; 

tiaftatiftgnnfanguiebnba £ttrmtKt5ttbni*p0rifi((.f 

frcutaiDiu ciaufaoiUtco tcfc^ CSfclToitbomittf. p* . £»a§ 

taoitfubrtdtefcneftraeratcH ctfototf. 8>tr terrtaottU 

ingreoicnic biefccitbifcebere omniatumt bcrjpfto.fcti an* 

noctc\£>icq? Ijomo bupto nta bJte. tfr.fttim ftfi. 1146 pjit 

Bcrtacccpto-.abo^taectiOunt s~\ nebSfceto ftmfna noie 

Difcca*itlauoa0rttgitl. r.lr. V^majdmtKa fenatrijc bi= 

Beatoftligi^neictttmtf Wgfepabfctcia* factitatcbti 

poftrao/ fuppticc0 otu* &b?ec:cii reaerctia tollfecor 

I00 cum mamb u0 ab cciu etc^ pufculum * conbirom aroma 

uansoiutatitapzecem fuoft t*u6inlococpteiofepeliuit 

tcmDcmboccpzompcno ait <Ctt *.trtWutf.a,it5tt$a 

flprmcntomeiquifoluonnc {^staelloampPattmo 

tt«atoc0CriatreWpto?mft ^ moafttJpetwniOetab 
u . ■ ^ 

1 


tonxu fua i tna i c6 fpzctu oim Cruitet aula ceiica .»'€«* 

aoemontotocratueecpirauit CacerDos.in. £)paftotct(P 

jFratcrtiero et* tmie co ?pue ne o tlr mcne * bone raftos 4 

ictiaDzceeuaCitCuat.f.tn. Dumbcuorigrcgte pteceeatJ 

aantue afitttmoz iuafit tcnDeree uoce lapfa Dcccloji 

Dntucrfoe to t nuilue re; fult fanctiiTtmo Oignti epifco* 

manercr tj no crcDcrct faiua- patunicoiaumoircnDiftt raft 

toti nfotico4 twito&ljomis famuium. po.flpagnifuat. 

ncofaiuce fieri * aD agnitto CccDimiir in. £>;iuo. 

Hltocntretocritfltieiptglozia *f\cu0Quibcat» nlcolaa 

in fecula fcculoju amc tu aC A-/p6tificc mft mnumctii 

Cati. (CcDcfi.Jntauzt.rt Ocroinfttmirarolterrtbtieita 

Ijof .ntmoir. 3&flbifu »b bteqocfumue: ttriuetnen* 

S»at!.<fcicucf ri.atr. Jftiiiit tieet pjccibuo a gciirnnem* 

Dfe**fuitf&c ic.tec. orcoi tn ccDti6libcrcmar.£>rrDnra. 

flUmitumr > o.tdi.fl»*p 4 .31(h ilot6plr.a.Cuigtla,Jmnt 

QitttDic* 9 cur. rudjit tfit tirt ato;cmuercgf fecutoiumiti 

ac cotrDtittinaDnituuMfT. rjuo Otuitnirolaue tjonoMa 

qwOununftnil.Ctittri.tift cccoorit.p «ttenttr^p* J$ 

mio.fci &ctiffttncc6feffoh furcDepto^u. Aobtiiffitmi 

$• fl^agr. oto. Jnterccffio QquiDc naralrtmeojt' Oclut 

noft$03bmatu. olaftctDc LitciCernicoiauecuttuit. t>o 

«tom*«bbsufimbaflttt% 26rneDir. poOcptomipa 

QBfctesincbarftfMMW» enlcOccumtcrat^cuctltnutt 

fn.^ctlbftDictr.f i.SfiO* ti liai* fpjerl oblcctanotbw 

ofobrS. flia kt i mkM pi tpt Ceiugofubuic~6Documc*; 

♦ tfiteffo. 3b orf. I . Jte eft tie frtie fuu (jbuuauDita.pl 

aai.cfi«Uc*ftftmr**bfcs. jCuatetrc. puoojtbotw 

tc ^iefi^.c6m.a&fS0i(ttm{. ttplct°ttifamul*ftipnu*Dart 

& IDutocroaDljutpeDrrct aup^incpiias^bibait. pi. 

aO tobcramatrie tDnouarce JDftcijOa: GJoceraeaaDbo. 

cltta fcria ifettafetneiinDie f3 eatue ntcotaue Irc.i. 

papaiae fag«ebat.t=. 3M O ettiluftripjofapiaoit* 

bamo Cacti ieturuifie&itu;pj> riuiefuirpartjeretybieilluc 

rign3eatuawfcttt»U*;£>no bnaetnobiliffimierpciepio' 

U4- ti&tte. £> noua. t? jtna* awcic puiratibue tanto qufi* » tpffcOpf ftftfttt 

quato t p>pulofb frrr]uetaba »d,totfi S55S2&L 
mrfltceOu. jRancocro petta rftierat enibft rfUmS 5* 
tttcngf tfbHpamifTtmf ab< USMcffiSl^ 
infrarrcbacta opft><:raroin 5 ecis-S ^™i|ff& mB ' 
loHtuebabicicopCn fit.» nmee^i^rJfiS 
*onfm>ibeinitolaaonobf* ta ra^!to!S,SS!^ 
lu jKjtnrereo nobilfoj moji* ». ffi a2^S2S*T?' 
iusSbipfo puerilicnofeen* S&Sffi* fc 
W «ominfimetult o.uma w ra?ffi B ffl2S2SSi ,pe 
«tatfone ad fommS «atqf «Br^SSffl?? 
fatertoiin.* . «rat cni%alte S&mim tffiS*??- ** 

ffflletiirtera abipo .le.tj. 4bDocafttome«Btn«riX?- 
wWrtt «eotn partnte «tOati in7!?,TaS?« 

pottaiBe*etrcbtfnpnlne «t iuocarj fT ffiS%i»*2 

inaqelatetaonffaenafi qfi Uaraw«rSS2SSE? rt 

p.obcrtcb8tfnpertoje:iau£ fmlStttSS&iSS ,H ' te 

mlrnt tommo apft titMate fuT^Sn^Sffi! 

mttf utfanoiaUoppteUeect raftof fpScTcnil ffil 

AunqaitQuibpp ctitto fate tfcnft^ Moeo StS 

rtbifpontbat. *v jDpetibne ab rSmft S&SSSJSSb* 

fttitfie mtoiane lnimtlftet in 5>fte oo nfi*"» mKMf* 

f.ttf.,6rei.elati6eb.nma p;o Ir^mffiato* T' 8, 

umHcftabrfimfi fatetbotff Qfe"5fit,^ B 

ambfi.* ffiJotcqnippebtte pfitifetmagneanttoiitat?«" 

latapramibafnrfnnaf netn abeuf ituftn oiX Jiffi 

II bignum cp.fcopata nitola Omtentiabtque Kobettt 

um. 3Drumm.iio6.ttu,. nuntjtnlbubio dfoerft ™ 

|^fBffflmtrafactfs:mfp uett, CfieofcHlcetewSi' 

XJ.m metropolto orbata mouetenf ojaculo f(c couerfi 

tuuioantittite lCufueobitS ab tcficlatftaban eVitS •" 
H 

i fHaAai 

EHmfi ouifi taas patto^ qnaftt: tntetta manu app- 

S^£SSS:"»»W' SmDitcutfoblaDecB CriCrtta 

^SnMoittiuiaacnn laeeuDtcce. lOaalcnomcn 

SnoStfl 55?tK ifto b 8 bee<3uecolabina w mt 

SSm Xono DlcSi 6»* fimpUcitatcintUnatotapitt: 

S €?ttS3T» nifoVe<nftfem;ncth*Can 

S«rt«3ato6 a tiWcalw ctttaasCai ,ptin'pjeCul pal 

S^SSSS^SSft miBinncrioait.^uit)cntmt 

» fl »'W "StSl Tc cumctten.maUq-D Ccc«tiqlS 

I I^Kbv tootf »e t f atue nttolaus tam tnutnplio 

.^nSoSpfitiK^ potifnouitfuistamuliflp» 

toanoitutpDict V"aaf » fcetetelcaia comoDaquitoto 

ti m : W cgrcbic-e B» Wgtaj JJJ «JgJ^ ° tet J nonc8 

e «ttettarct:tquc fmfi boja ^S^^^n,, 

■rts ssss? Jcopojc? cftSSt. * ©» 

* fa - m C *S« « L,«X apnDiWei'patrot.ni»6aD. 
BDtno^ctta « Mfarctni «H"^w r ^ ?(U 

colauo.«uncp aiaietettrio ^«X^atrficcBfllmi 

"iMB*SSK5 Maft» tmelauone tfotift» 
uciflt.oncaDicfit. wo»« o nicoia a pfulc DeuotiCr.me 
iti oiationeBuainowc^w tiCiftauet ^.i>e.9fuH^i 

dBl fflSffiSB^ bi>icta 8 4Dctrutmq 0? 

& n6 $2fiSti nteU* nautie pottulauerat atttpm 

^•""oSrtSSS manuo etragacMteDtttrtbucrc:tau 

^"^Kffi uatoJio gcrcpjecibusipctrauit. P» r 

P B ?tfrt»toSta ijne.nwrtute. 4Puntn< 

■/"M2S ™s hSnt Dittnu , bue oatie ncci font iuunni 

ffibfr.UnmDf tomXni notentes aDDict. «usDoag 

^f. StSSwwbafilte ttinatet^ • ©nieuterra. [• . -w^ - ,p ' ftop ' tottibn 

ntfc mto rteWftq» afrfpfrtt «ffent.tf rercebflt quoffDfefa 

«firt ttobtt. «i nti? quoo p ma bonftartS :Kbi« 
mumus ateepimas.enaDca lanbcm tcfmbattifcolat & 
ocqnonoflraflacntamt dw* dftuusbrtnfccrtaneaurtS 

ntas.iwotoifotngftJome Do ms mrgfnS reoemi X 

mlcrertamozj aD fpDeta: ct Do?f .(ffiatfiQ, patrieipuD.cS 

Ittrtfltiftlufltoi.8 lauBabant remcnfo rn.ro huntSSa 

"jfWS"* * «mwnettaofmrtK; 

ptorallcpcdftnsribfcollato Mctnlmona mrtaUo bmrtt 

clrt(naUnbcbStr.cutboncp! ,ato wopnirauitearommfa 

raocoDtpaltoteeisabcoeons mfamflEatfim. rT „„77 

«ffoj*.»fimcDc.cfifrtro| -*- 0f poft$ btffffSj 

jBiij?<fcDimus tnis pienbj gtnn.t aobfim: tnmulne tti 

HMpjfrcraluari* AuiMf quotocnetabrtecMpwK 

pDctosmo^aDp.ctosilleros fitnmeOrratro olc !$£ £ 

rtwftattltuis lflnb,busm 5 nartnonDeuntt Wqoemtfi 

ftantc tofrrna plebf.jRanm ucninnt vnoiq * multitubiw 

ptaeaiuan. .*»t.*«. teroitf /fntDon/mntoB: «oui 

Dontiuca i igif cat icDja betabanf a tjmfttotfmfiUf 

fob .matuseanD.emoB » tS facto liquo:?fionrt< tta 

S? n i?Jl qaa ^f lu ? ^S?^"» ''•"«"flntnrbntecatm.aH 

fcctabaf humilitate. £tebet .biof ruStropnlicernSot 

mojAtionecmgilabatcojp' enteefittrenWtmSfl. 

gttmuabatieiumls^ulieo U> tf imira pXXX 

SfiKfi* 2SLfi"S N«^a«an«qnirinfamnU 

* fw tJpjjcertjojruerit : tS nicolai mcrita Ifige late« be 

rt totqfl qnaoa pcfte fugie* darat. *> p ofaluoab&S 

tae.3nftirapfem.is qorpitf rficui' meritteaboi clabeS 

bnsbum.Um:.n loquenDoef betanf 4 e* roto coio firnnt 

%££££?- Wat * tt * t } mx< * : rtnoMmbSK 

E'.! ,tt,,mm «? <w,m ' quo «»"'» wniif teri.&urDie 

Si iSiffi? ,, &" ,m fif atrt " rae r «> l »«»r. « Debilis 

Btgocifl curabat:ac fi piopiia quif q j wrpes regrcbitur* . • I 


- JntauDibj 
C atcrttat t ruut ppH temcre iuto?(u . S . Coptofc taritat 
cuvtites q eeti fititmijabUia nitoiacpSttfer a!cfi DcosIoh 
^urDis.ti&fia. ttiapif. ^fo arte inrclipatacio c6Dcf«n 
J ofpitati DeDit ecjrofl oUi e* De fttpUcamue ao tc futyirfc 
fufio.|3icolaue naufracjan* ttb? totcpttofl «rauicarnce 
tuinaffuitpKfiDto, IBdcua^ tralja» BDCu&o6 # P0.l5nD 4 
uitaDffunttifl Defunctumin or*i>c3,SDpm4.a\i,ibctt 
biuio. J&apti^atut auritoib nofl. IID aUafilmaflitttr* 
iaDcue inDicio.atlaflinmari CfkttcfrirfcoronrtutfWti 
tncrfum pat ri rcDDitur cu ft* JD *5 Sc De lantf . cfi (h| Dc 
lio.^cypiobatfenctumDet frr.c6.<Cccebft|tfttbc0.Qr 
facriflaugmctatto.^rgolau 5ftcc5feffb?. *.Gcrefarct* 
Deflnicolao concinatijeccons Doa. i. jSDcttCHptctaeoi^fc 
cta.fJam tjutcozDe pofctt i(* qu?Da iaubr 4 (ui faniuUm- 
lct pjopulfatotHcio. £>ofpefl colatmeritalongelfltem b«* 

SlJrtDftur. Canrf CcDcd riaratnaeicciustnbaolcum 
.$>za pxonobiflbcatenico mannttunctofc» laguiuf Gi 
lac. JnraaDibufl.Bntiphfia cwt.N.%ag. 0fow8.fi 
OcatitflnicolauflaDljucpuc rertrifl I.JInceUe gatiWt. 
rulusmttltoietunio macero* &. JDilfufaett.ofo. ^au* 
batcojpufl.fifl. IDfiflrcg.if Mnoo tt*. iDefctoaDua.a 
(EctMiefanctc trcquentan» 3mbul56tcfufl.*.»oroD(l 
Urninafacropectoji contebat 3tf rw&.ttabuttn.3Dm* 
manData.bfl.Jubtlarc. n* cn<!.mc6.tt*gfc.a,«Vuv 
3fuftc * (ancte btuenDoaD bo ea monfl(b*.ofc ' tt*£>"9 
nozemfacerDotqmcruitpK)* ttolo.S.JDncicfu. tewDtf. 
moueriDiuimt9.$0.JDc«tt* Inconccptioncteatcitw* 
a.3mic*ttintcola*p6rtfxca' rfet)trinntfl.lDt>elpftM.a. 
littcoiarufl infulaomibugfe Eelft nacBes bta toirgottm 
amabiWcFiHbuit. (f.Sti riaquefgcnirricisDipnatc 
S. iDperomnialaubabilem obtmuiGt*ttrg(nalcmiMwl 
toiram cuiufl merittabomnt ritia^ionamiufti.luDf ts.a 
clatE literaturquicftotoco^ MirgopiuDentifrimaquoj) 
DequcruntilWim. bo.Cau^ tjrcDcrtflquafi auro?aD«Dc 
Date. C^m.JDeDitilliDnfl. cn ttlao f itia rpon tota tojmo^ 
tpt.JOttfrr. *.#ofuiab fatuiauifleepulcrabuana j 


iCficeptt.btJmarie Dtrtfaer 

diHaWbl* 1.3nimamea *f^eueqmbeatcmfltfet6 

tiqucfacta cfttitmiettus toeaa r<^/ceptionem angelico fc 
taecaqufuuictuo fiucmtUn nuncio parentibue pzetnjcuH 
tocauietnon refpoDitmtcrji pjcfta familie tuc ipfiuepi^ 
toencruntmecuftoDeeriuita frbiietobitfmunirhrniuefa* 
ne.jjcuffcrntmcmlneraue creronccptiomefolcnia leta* 
nmt mr rulerant palli u mefi tur fc Debita laube toenetart. 
raQoDte muroju fdieijicrtm $ct Dftra. ti^cmoita ttCan 
nun«flteBilcctoqiamo?ela^ ctoanD^a.aCum peruenif 
jueo. in. Cotapukraeea* fet.^temmtmopaocatott' 
mtcamcafmacuianoeftite sn.9l>contplcto?iit.3. 4fuf 
fau*DiaiUaelabiatuameiet giia. 3bmatm!.3mutaiL 
Urfubliguatuaob^tongui* «tfcnetantceractnm teategc 
ro2il tnov fue omia aromata nitticis Dei marie conceptio^ 
iaciljpcmstraftititerabiit* ncm:4EternumaDomnueto 
meffitflojesanjaruerunttot minn.p* «Llenitc.tjpmn*. 
neefioje"ieeotojemteleriit* 3uemarieftella. Jnptimo 
tootWtturisauDitaeftincra nort.ajecncbirtatu intnu 
ttfafutgc.pp-ra amira mca lieribueetbenebitttieftuttuo 
t)cmttUbanot)enico?onabc tocntrietui.ee. a>t1cbneno 
rie.* iDteatateigenittijc» Cer.«n.6>teutmp;raclecta 
t>irgofe*pmaria tcpittbnifa oDojcm bebiftifuauttatie fa 
cnrifi fpusCandiWrgoante rtaoeigcnitn>.pe,Celiena)t 
partti*,*jgop>ftparru.C^ rant.a. Sntctljojumfjuitte 

8cataes*gomariaque tnrgims ftequentatc nobts 
finm pojtaftt creato^ bulcia cantiea tyagmis. 6». 
mtmbi:flcnuiftiquitefceitet SDominieft rcrra.ii.$an; 
mrtemumpcrmanestoirgo. ctaDeigcnitri>:. ttto flma 

Si. &tirpB.fty. £>$ ^-r nfcimuo ranniarienfis 
ojifica. tt. I&oftpartfibir JQ arcijiepifcopus* paftoi 
go.a. Ssamtamanafuccue anglojumcecpiCtapisfuisco 
icmiferieiuuapufiUanimee cttf(RoMobo;ri6falutcmf|>s 
tcfoiicflebilesojapjo popu^ pcmamincnftoteneDtctionc; 
lo mtcrucni p?o ciero tutcrces iConceptio toeneranba Dci gc 
Dc pjo Deuoto feminco fejtu. nitncie ct pcrpctuc o/rgmte 
«utiji.p». flpacj. i£>fo utfmaticbilcctiairai&atre* llll|llll llll TTTT 


TTTT lllllllll TTTT 

8 9 10 11 12 


C6ccpH5i« 

«nefflabmobum pee mnUa fi bie intettcbat abbfim icftm 
onoB crtrrimc ta f angtia et i rriftfi . * • dSlojiofe tf gio mi 
rraHcfatccrctifcfl cofmiclima rieo«6D'cwtffime rccolam» 
trtraeretebjSbumotimfttbe* fcj-ublJteeaut < tttX«J 
darata:menarranteaubiat J3Uad angltfi fabiectS c* 
Dilecttotjettra. Cemporena" noHnanieiiturer ibignailfe 
« iltoquo Diuine placuitpie* fuoberebitaooiurepiuriiar 
tatiangto» gente" tt malie fu ma pparati claffem aptati w 
laeojnatieifuefetnirutt arti eoe attunteeabata fiblftrai 
ue afttinaete : tjtoriofiffimo nituepatriaetp*lat.i)oc(6 
nojmSnojiutn buri cjufflermo pmo rej wubettffim^goite 
canbem patriam bcbetlanbo mue fceUtnfi qutta rrligiofS 
tnbierit.<Cu.». #obttr6= abbate^ameftffte cciuba at 
ccpta ett beata *go maria ct cetfitfi ab baaibiript Wte 
■Dgenie bauib b qua fal'mfi> 4tat huftri tf itat?. Itfllett 
WcWtib* appatuit. Cuf* tMtabrnobfifjigaculncmfc 
toif a «loriofa luce" tibit feculo Otenue negoctfi regie tftil. 
5 . «eariffime blrtjf nie ma* £n. » . C6cept.o cjtanoft 
rteronceptionem ttiiotiffinw fttf mBrietoirgieciffmint* 
tfebJemne.Cuiue. r.tt b»beo|tatrmouinbaCU 

Oui cjutlletmne rejt Sato» ta er ftirpe DauiD.t «cgau 
tum fa ttue Dcitoirtute » et^genie manaejoMa rrn* 
tnbnuttafuatoti^ecclcfialH- «t.Claw . «loi^l 3 "' 
teDtanttatfebonojeeinmeU J,nn.no.8. ;B0eraa w» 
wrefo^ntt^u^BP"^ eritubine ma itentt^Jrtco 
tJtlfiifloaribjiuibfe fllebo* «V K ^P «f^An.™ 
tton oiminimimebfaboiuei » abiuuabit cii i Djmetonlta 

tfi famfliarifi franbib ji tfi er. fuo tt»i ««Woei^ifi ?monr. 
traneor irarfibjimuUoricne bif.f e . IDCnr rctu.a »J- 

«naraSeftciue obfifterc fuc= ^^^-TSSSt 

tcfftbue:febabfio «ptegfteet rfo 1 1 1 1 tc Rta itti P»****- 

timitt fe tege» atoMfifSteab «bamcnta. o tentt. 

«tchflfibebStmeeftrnaUgn* (\ uo fittUter oacto W 

Co"». tfeatiffimctolrgis \J* ab «^"""g 

trTarie conccpttone ttuoftut* memarcIgreOif.«rian«" 

me celebrem'. Wtfpta ,pno mapartSmam,pfp:r(if«lfl teaiemArte *>«»« 

ttflfiwattmfubttoDcnftefttc ttfittratc ib foln cjcperctcte* 

rftib?tjnttiq?twn«ll|0?m>8te fp6tttct:tiuiUe. S>riaein4t 

K&mclnc6mouit*tonDa0. mcatJteaDnanra Dcigcn^ 

f atigatie tgtf nautie ncc W ttitt marta qua Uul citcr rrcla 

ttfltjalmtiijueobntttirracrte maOi toirectn/f fitjictio mcits 

rcmie^funib? rnptie/ catjeti- obtfperarctooUterie: fan* tti 

i)ii8 tciisifpcefalutioamitti tuis commbsimince euatjcs 

turtnitiulnlftfubmcrfioio pcricuiumaris. £>pobetiUe 

iuoicirimifcrabiUtcrcjpecta^ illico fcei inoibuoobtcpera* 

tur iv.3BnutuOfitno(irn turu:ftlK>ccuabcrctnaufra~ 

ftiwntrtlionozf&KUffpina gifi.^iomtttctllc inqttitmi 

rofa gcnuitiubea maria . * . rijit teo/q?*ic concepttonie * 

mtwriutoirtuoor^rirct gta cteationtematriccriaifolena 

tiaculpa.&icutfpina JM>. nitcrcrtcbjtabie: ct celcbjan* 

numcp tjcfalute cojpozii tmm pzet)icabie. 9 1 illewtnr 

ocfpctatiaiav curafo^ pjuttnrifTimuoif qaoinquit 

Ifimoto creatojt fuo magnie bietjocfcan^rtttcUtyantjtl. 

riflmo^ibjsmebatfti tbtifTi &ertoaitmn0tjecc;bjie:l)oc 

utattiaenitruc mtfcroi? Cctli fcQ& folfnifaoii tcncbte . €t 

rrt retugium I Hefperatoium quo iqmtofficiotornr. IRfttjit 

foemiseuotcrcdamarent/ec 4>ffiriftqti tjieifinei^natini 

vfubito cofpiciunt quctjare tatcibiccf tn toncepriSe: erte 

ucrcDchabitucmuetoirti po- ptocpnomenatiuttatie/mus 

iiftraliinfulattcoiat6:quaft tabiraruoiccoceptiSis. 910 

itet mcDiaetontjae nauwpfc Uittto rllc HtCparutt: ct in b?c^ 

ffl&.£Hu'atmocaneat)fcab= uifetjatatlpeaate abbaect» 

bateijclunn l)ie\)crbieccpit ruiecomitibuoincoUHttiocS* 

coaUcrecum.3ilt0incit pcti ritoflataapplicuitagUtanis 

tutu mario cuaterev ailio in* littoiribao : f quetoi Derat f aii 

patriafanuetecjitefl&. £&o &ictatqutbuepotnitno«inca 

lc lulhcte tcge paritura fnpjte nit. t*« &tirpe ieffc birgant 

mu.SteUamariamarteljo p?obutit\)irgaq?aoinn. <Ct 

tjicjjceffitatioitu.t: Ccrnfi faptjncflotfrequicfciifpeal 

OiumulumfgautjctcftDcIco mue.ti Qitrgo tjei genitnjc 

ficpiUc &tdlaJ'.tt toirgacafloeftU^iueCrfut» 

ciiflemfeitjtoto cope ©fia.tfftfuE.Jniq.nocf.i 

o i 
a 
Coccpft.btcmarie 

Heceft qnc ncfciuW ibopun i c rtfti fiii» DauiD filq atyadam 

ftetsrto h abcbit fructum in te= 4>eb querenD um *c WDctuc 

torttoneanimammfanttd? cttrtotpatrumtwmcrot 

fr». Cantate.t. Jt;. <£auDe riC0intetmittitut:Dt l»ium 

mariatjirgotuncUfl tjerefee folumotoDuo;pbauiOiatyi 

Cola mtcremifti m \>niucrfo ham rctempto* nf friiuscllt 

munbo- frtf.&SfttcS.e*. s bitarur. i». jFeUfiuagrt 

-$2>oft parram toircjo inuiola= tacrabtrgo maria etoifulau 

taperinanfiftibeicjcnitrtfin DeDigniffima.iHuiactrcoi 

tcrccDcpjonobifl. ptXam tueeafoliiifticiccriitufltcus 

tate.Q.».J0jap?onobt0. ■»**• ^.s2>WP?opopa|qi 

Jmfiain f«n<Hruan&elfi ft tcruenino rtcro tntcrccbe j> 

ianoumm«tl)fum.i. tr.tti. ttuotofemineofctuCcMiam 

*w— jlbet gcnetafionio fefu omncetuumlcuamcnquicfi 

I^criftiftlt<oauiD:filt|a s cpceiebjanttuamcowcptto; 

b^atiam. •b;taljam:genuit nem.Cmiacrre. tctonont 

pfaac.pfeacautc::genuttia* f~YnreniWi'Danibimi»: 

cob.Crn^nutiatc.aurt). V-Afiliueabjatjamffnfip 

«ubittie fratrce cariffuni tiueieffe/fcct&liueotttiiitid 

torai nice inca rnationie iner> fiUue cctero:um f mebio wfo 

fabilcfacramentumiaubtftt toxum.&eDljfcqueftioMcat 

gencalo giam tea n ffime gcni loluitur : ft fa cta Duunir 9 toirt 

tcicieDct:ceparati5iel)uma= tBpw>miffiotcccnCctor.3b?a 

m mifterium . JuDtQie quta l»c quiprx Diuinatoocc bictum 

cteatoz angciojum pjoauoe cft:in feminetuobftDiccntur 

tignatu0eftbabere:qui f60 0e^trib*tTe.JDauiDtfoDiitti 

ttojigoomnium rerumiuta ett:tefructu*encrtetiiipona 

gubcrnatintelifl. ».15ca^ fupcrfcbemtuam. tf.Cor 

tapjogentotmDe criftuena Dct antmocriftotanam^glo 

tue cfto cj giojiofa eft toirgo riam.31nbiefamflfolennti« 

aCueceliregemgenuit. tr. p#celfegcnitrici$Deimatie, 

HFelijccetteetomnilaube Dfc CaiocunDitatcconccptw 

flniOimaCacratJirgomaria. onem bcatemarictricluctn' 

£lue celi rcgem . totipapto nobie itercebataD 

Hiteni bcatuecuagcUft* Dnm iefumcnftamjnftw. 
Uber gmerationie tefo «ftujia. *"?*- *!«.* 
I 3nlaubib* t>ttftxt 

Bfi. f ^oltparrfi. tnf.B pjtccibnenos abiuuart metr 

onccptio gloiiofc toirginift » fpititu beuottCTtme mfctm* 

aiincnfemineabiatieoitft *• *anrtabeia^irjrt>irgo 

KftMMDaclararrftirpeba* fempermatia3ll£ alia.fc 

o- l>ft«rcgnauit. 3ntcrcebcpionobiaa&bjfm 

prtorft t|0t)icfactcma ttuncm. auia.45Ka,&acU 

.pjnifl eaiaettita inclita £>perio(a farta. eto *tff. 

run&fliUufttateteteCuw.P» 3JbtM.*.1ftegaUer,pge. cf 

^pbiUtc. •. IRegalietpjto* ^f «° fluafiWtte frurtifis 

gmie marte crojtta rcfulgct -Araui fuauitatc obojt*: 

(WMpiecibiwnoa abiiinarf ifloicflmwftuctusljooojtfl* 

mmtett fpirira bcuotffftme boneftatio. *t.^bpeciofa t> 

pofnmue. p:t>m Dc». 3 ctac» ctfuauisaUa alla. * . 

Coibcttammocriao cana* HnWdtgrutsfcta&rtaenib 

muflglo,:iimtiacfflcrafolm 3lla\®lojia.fi>pctiofa. *~ 

mtate pjetrlfc gcmtricis bei ailegtt. oro»t*.»nont.l 

mfltic. pfl,25fW.4-Cfi(os Cumiocnnbitate. Capfni 

catiitareronceptionSbtfma f^aubrmariatoitgocrm* 

rtr cc utyrmue t» t ipfo p?o no V_>/ ctas lierefeo fola intcrr 

bisintcrrcbat abbff miefam mtftimtoniucrfotnrlbo.lfjr. 

mOum.^Jlaubate. £fo 4Biegit ea be* et pieetegie ei 

E-rlirnanrtt cefocra Wt 3UaaUa. t Cttiabitaree» 

komariat omnilauoe facttf rabrrnaculofao.9Ua. 

»iml!tona:q*cr tr ojfcftfol «JPfia.Clegtt. * . jjpia » no 

inttuicipsbcnenofter. Q? 9 . bi«.ottbtl.Snt>i.a,Cfo 

i)$gioii&fa, i «Eiegftca pttogloiiote. cfi altff ttt be 

Drae. <i Concrptionemf)o= lautf. t" 2Dirftbrl9.£6ftfe= 

btcrna pcrpctuctHrcjinisgc^ boitibibfic.25cani6ttit.IDe 

ititririe tei mariefolf mtezre* piofunbisclamaui. fflemen 

Irbjcnrtyio celfitubo ttipnf to . Cfim. ffieaca c« wrgo . 

«trffitaUi. ?•- 258b*. ofo bp*« SD cfglMifica. *.#oft 

.teabofta.Sbft* partfttfgo,* C6ceprioraa 

ni.i -CcTceptio gtWe. 30 uci genitrir Wrgo gautwim 

.S.Cdtcptiocttobie.rp annunttauitintomucrfoma 

t rgali e* piogcnie m& bo er te entozrua eft fot iuftte 

**-rrtofjcoitarcfalg«t;ni^ rierpobrMtoftetquifoluene 


malcDittionc DeDit bcncD icti eepit angdiro c!jo2o r omtta - 

ontficocunDcne mojteDona ta.&itQ?t>cpzibue*fpimee 

uitnobieuit.Ucmpiterna.p. quastucurreratpeDeelaccra 

4$)agtjj;atio.titd.g9cm0t taaDtozbeminienit:man£CB 

naotaDuft». aDcomplctc^ tnbunalaDiit:ctmmcDiotoo 

rifi.in fipifcrercpe.iCafc eifcrariccpit. ffluisfurouft 

uocarc c^nm aiiie. tftjmtn* rafilibus fcopulie co2Da Om 

lEciuci* antc tcrminn . Sn . ncrc: iDen patre otumncaa 

gmnrta Dci genit tit toirgo C? re . 3!us/apollo / toen 9 :mrtil ? 

pcrmariaitcrrcbc pzonobie marimian* i ipfeniclulIDO 

aDDoimnuDcumnoffr&«p. minueopueitlienslapitium 

H-tnt Dimittis. £)zano. pcttojacurgenerofaquatuv 

HBinuIoiu tuo;fi qsDnc JDiir bonuearbitcrrgrcgiae 

Ddicrf ignofeetot tj tibi qut fangutne pafcuur mno- 

ptaccrcDe aetib? nottnenon tuoaft.frOmferiam. lc.n. 

ttalemns : acnitrieie ftiii tui f-y alrtme pjetorin furiaa 

Dntnfitcfur0titmeuu5efal vJ cccitatusMuditlicto^ 

uemur pcrcnS. ornlalic eapjrecipitcrapereacfuppU; 

tiir«inioimarf.in. &imfle etieobmcrc.quamtameal 

cflrcgnn^fo. 3nDuigentia Deommcutturcuocarecupi; 

BDmatu.Decoitjirgmrt.^. cneaicbatlSefpicctouiapii 

Cctnbn fcriA. iLecptima , cllaquata gauDia amittas/ 

Hpub emerita rinitatcm quc tibi fccit genifllieljonoi: 

tipfpanic Dtrgo culaiia moziens in floic tcncro : pio 

paffa eftfubbariano pxcfiDc pmaDotibueitbalamo.ao 

Ikcrloeupleectnobiiiegenes hccifla nfcbti rrfponDcefcD i 

rc:cu cffctDuoDccun annonl frcmene et inoculoenuanm 

fpernee iuDoe * obiettameta fputa tacics: fimulactnaDifc 

(ccuU:motapfccuti6etjoluit upauimmpofitamtpmolam 

fpotc pjcftDcm rcDarguere: tljunbuepcoc fubcgtt. #E 

fcD paretee nue abfconterut mo:a ca rnintce pcctue tiir* 

caDomi: qualiabcbat inru gmeti Dilaccrantrtmgula la 

repjorulabtybe. ItiUauo rue tirra 11? put ran t : « tjf q? aD 

ctc fozee apcncns clanculo ofTafecant.^uccrtlamauit 

cciit ctpcr tnuia fcutibue ac eulalia.&cribcrtscccrmutM 

Vcpjibii0plena;carpcrc itcr DnccJ iuuot lu» apuce itgc III II cm 1 6 7 8 10 11 12 13 14 


dFnfttenfc&b. toulbtt 

rctffoa*pcttoplieanotant. £>jattoJDeufiquinosc6ccfi 
«ncappofucfutabci* late* Vmit&LI&stfmmvw. p. 
talapatice arDcntee . tt . fcui ©enite. bpmn» .18«: gttofc 

aumtRiUafincflctu *ge an .£>cepttaraDucafoluuni 
mitulcta caneret «nis majcimianue liabetet pfiDi* 
totpiDa:latnpADibas tn late aDfoUurapwfttipfitrictioua 
ra ftomacljncR fcuicbant: ac tum. fce .3&ttte Dit. cnaliui 
a-mieoDoyue be toerticc cme {he. * JUtamim. iL-e.i. 
flurcrat:liumcrie inuolitans *-w-1lieDiebuff rietiouarne 
mupuDrtmnba tofrginie tela Jnj^fectueambianieaDs 
bat ipfoc» tcgmfne Dctticie uenit : etfama toulgante to* 
gppoutoflammacrcpanein gnonitquanta perfamulos 
fetiemtoirginie tjolabatt e fuoe fufciami et feitto^icunt 
(omaebcgctata caput occu* ^ueDftetoittutufignamon 
panBetiaaptccmfuperabat. fttarct. tunttnotueanimo 
©irgoaat citum cupice obU «toncitneita aD qucrcnbunt 
tum:o;reroguebibit. <€unc eoe feftinato itinetc pjogres 
cmicanetolumbaniuecanDt Ditnt. *&.(£lonofimartyjee 
Dio^cfc ojtcctuetoifaeft ejcitt: *fcifuftianue«toicto?ic* cum 
rtcciiimpctcre.&icabeunte 4bufDafamtiecoimtibue to 
antnmroguecmojitur * pajc macgrcfn partfiiietybcgaU 
artubuscjcanimieDatur. *n licperuenetttt. ti Ibifupet 
•DumcR p?uDcntee.p.^n ? nueoeiUufttanttfpitituloca 
SDiatio.\u8. jFutciamui fn quibue finguti pDicatent 
ctouri'ctaentianimattitum etegcrtu$>arifine. Le.n. 
cpm&anctictiufti..nvmn9 f~ytimautitocnerabiliefe 
^cconlmetitie. ti ilctami vAnejc gcntianue fanctoe 
m. h S>pectofuefpleDce rpc Dciin tjofpicium fuum Duttf- 
mommpotcmia qui fancto^ fet/ctfamulanDo ciefeninDfi 
rrtaeDecue ct fomee fenfifc: poflfc pjebetet obfcquium :rc 
c9fuuianinobieatq*Dieto*i* pentetictiouarueperfccuroj 
amartvzum gentiani quiq? aDuemt:ftatiiuq*Dcifamu' 
tonaecelcbjtatepmia trttm* loefufcianu * tuctozicn com* 
ipforom Dtnoemumaefu^ pjct)cnDi£ccpit. «EtDiDcnti* 
fragioquoturatibi pzcciofa bueiUte:bcato gcntiano ca- 
wmplatuttpaffio.fr.^og* putaufcttiiufftt, dlctoca* 

fr m 

SMMdd 

tlicbzapcailcnticrefibcBifa* atwr. pzninaotfotftliiptt 
muloe dci t)ts allotutue etl # riofo tmt gtiftcatioblonCuiu 
bu. fcioo tomanoecffcnon DommocuquogauDcnttrt- 
ambigo:quia romartozum m gnabnt pcromia fccula. 6, 
toobis indgma mognofco . JDoncf nobifl coju qurfum* 
IDitiretamcnquozti eQiecul mrntis toeniaqao? itcttoz* 
tozefinuminti atcp Dcozum. meta tnguitcoftatta jfiafr. 
iCtn rcfpotrfreo oircrut. &U <&fta *3a p.c . Juiti aatcm 
ncramut * colim 9 bctspatri imepctun.lnUuUbuf.is 
ofpotcntf: apno qai non ctt O jcfcoait fctis actutam tn 
tranfmutatto nrc MritTttnbi citc cniue cfti» cultozcenumi 
ni0oborabww.i*.'Bmbis niaatQjDci^f iDomin^ 
«ecc bcbct mie nulla m taif* gnauit.cum «Hit» ptolnuc. 
buaactiecozpoztb* fuctte po= Cctcrabecoi . in. Cibitji t 
tuit qi reDDete greffum. 4Duf fmtpcr c rtat (au* ctiubtlatto 
fttperrquoztoepctro ttoit irc fniciant atcfc touro^ici gcntta- 
eiwnozefl a. slDmniaqninqj ntparUerboDiequinoelrtis 
tootttitDftsrVatmcctoiiters rtcoiKcDujmattpno^. ftu 
tammarUiommb*abpffi8 neDictue.tf)zfi.fcti. Ibut. 
tOui fupcr. Krifoimm, In.pKfee.fig. icgcponc. 
23 nbicneijccpzefee Dirie. Ccterabeanat otnifitwi» 
"!1 «D W0 Jnfamtfr" Cnc cftozattfiebr I.lDfcwii. 
fttefubceferrcaeinnareecos 2preptra^.lDrfccit.3ca» 
rumctaureeeuDenoo immit natn.ln-C<bicn(ie.pialin' 
ti iuOit: et clauiecanDentibj ^irabrtio. tlualaruub 
rapiraeoiatrafTigt pjcccpit: batie. 3D tocCpcTM ineift. 
ne tolla babcrcnt loqacnDtfa DeCtna Ceirrt Derot tmuf 
culrarf:ocnlofq?co^uarVon abban».an.*ancti(rrocco 
titunfozammibuepciluatqj feiTotefi. 4pagnicuat4>fe 
manu laro cnfpans liaQilta Jnrertcffio noe4Droam( . 
fctro ca ao fauctoztt cozpoza ommactent bccoi rjccpro ao 
traiYozanDaDircrit;cKQjaDs norcfponfouo. tc.flm*. 
btic palpirattb? capitaiuffit Y"«t » ft *fr bitctcnetabflfr 
aatera.idt $obiemartyzii Jtj toualaricue nomic mr> 
rtozcfifufuanfi et tjirtozicum bfocrteQuiDiaenercfrD nobt 
atcg ge^ianumperfccution ueriDc.l9uiuebcart tnri in- v. 1,1 
«Mat Oftffr* 

tanriaiDiatna totctat inlpira biffeiam fe bUcrzuepartie fc 
noncafflatue / totpoftmoDtt mumn6cffet>ifutu. M.*.' 
wftrlttrumipfetfiiBWtttt* 7^ntomnc0t>nantmit*t 
rumet*fattweDotutt:fecn* VvJcumbona tooluntatect 
quibufod a Dfto * monafttae gauDto (pintaU tttira fcepta 
truDiebafbrfdpltnie. tt.rj. monaQeniaD riencatueoffi 
Y-\amenraeffetinaluem* auratUnrapjoiioeant-.iintet 
LJcaregione ojtue * ao* paucoeDieo aDoenienre fepc 
foKpacratuefettmentetamf Dictopatrcciuefubrcgutati 

Sanotuuo : ouicolae pattie ojDinecum cmUhtuunt. Cte 
iibarfper paftualeta tircu fcente autcm etate et gratis 
egmeietpetamena tjirecta pjowr>entiecraacuraomni* 
m ctmfcruane : aubiuit i to uin affettue qaoubie ttetce* 
rie toieinoiumpjopiquiequa /— y tat bat. ir.w 
lircrnobtUfi paruulojru moe v^ cnimwjpojeeaft^rni* 
tttiilraeteDoetojibue fcotie. te Deuot 1 */ affabiiig allooato 
^rjnDetaUBefiD e* r.w. amabilie afpectu/ pjuDemta 
tt tio p^aotatuo tabetla pjcduub / temperantia tta* 
fibt£»ttcne:ettumfammat)e ras/tntctna rojntubme ftt* 
nfrarionetJumtUrflpjccrap; mue/tenfuraiulricicftabrtie/ 
rcproicmrantiam bepofiene tonganimitatelargus/ patii 
utfibi aipbabrtft frnbetet et tta robuQue/tramilitatema' 
nottria Ittterarom inGnua* fuetue / djarirate foUitttuei 
m.tSuoita rittnepcrattotrt bonojumergooperumetgra 
poQulaucrat letue toalbeao tiaplcnue:ftabUiemeratmo 
cf fcbt iinnttu m teceQerat tibue m fuie conftambue re 

neinDe jtectio . tiq . gula ct nojma effet t)irtutum 
ctarDt ftenteanimo t\ 9 tettio fepruna 

calo;e&DeimagieauDiuitn6 x-x uaDam&terbVecumte 
logcabcffe monaQerinquoD V^ atiqua celluta aDuenw 
bflmnomineatamo:t)bi trt cne etctauQramonaQeriifui 
infoamauuntuU fui fubft^ bominifoDietuiffctcgrcffue; 
turbdhgta. It ticrocttpie; atctffitintomiccmmotieaD 
fatuflpaterfuuetHbemonas quaDa arboictn que tmDit$ 
fteno egtcberetnr cDitcrer: ticpttbue crat circumfepta; 
illt bcatus puer fcrrur refpon tibi xnc Dco plenus furttuas 

b im fV yquoauDiuit pafrbafi 
t - -* uelucia toirgtnc cflctri 
ftiana:;ulTit leuones tumrc 
«traDiDitram tUieDiccf.ln luctc 

ftUwetDigrtae Deootationes tti&utf .rfipa trfcrta.£(im 

qttaeferxDijEimusfolcbatrc flfjagnificauff. I»t>*.3lkr5 

morueejcercett. tcr&ortaua feffoj. $.3mauitcu. 5Jb 

Oitmq*tbico?amilloali; ft» DeDurit.f>#. fl^ag.ofo 

qui frattee aftarent in* totff. lutie\5irgtB ithtf.i 

fijtfeanam ipfieouobuspa? JntuapatietiapffeDiftiani 

jcillift Deftgnauit menfuram mam tua lucta fponfa crjnfti 

DniuecapaciBloct Qaturc:ct oDilTrqucin munto funtf n 

ait ilti» . Cumq? Dc tjat pjefe* ruftas ch angelie fagumc p 

titjitatanteratJolentcDeomi pottmtcnfubDiDtfti. fcJDtfr 

Staueroa toobie-.tooemem rufae. ofo.firauDinosoc* 

i>otlocoftrxUreturatc.<£rcti abmat{.ttet)n>gmfc. 
abcoDictufucrat:ttafacttiu 
fT\ a tft to cucnit. r.ft 
JL/attcra Dice Dnica aDue* 
«iflfetffarcma tarnte Depoft; 

ta fctctoz mtgrautt ao rcgna uitate aD ca&itatem eiue po* 

tclefttaiurta ittamquamDi- pu(um:*facitecamtam cw 

*jmuearbo2cmmqua beat* iUuDiDonecmo2tuattmwrit 

cptftopuetocrccimDustotipe tur. l& JLucia toirgo quiD 3 

pjftca rcferebat fanrto? tcli'- mcpctte quoD tpftporcrf p:c- 

qmaefolcbatfufpcntercijnti ftarcconttnuona*matritue 

iytUc \)iro Dci anre fuerat uuo Bbee tua fubueniat * eccc fal 

gnitutn mfi fuiffct a Drutno uafattaeG.£}uiaiocunoum 

Cptritununciatu.JntpfoeO' Dcotntua toitginitate tjabis 

fccq? toco qualiteripe picDirc tacutum ptcparafti. *> ■ $ij 

ratacoeftgnauetat:fumob,o tutg me ctuttaetatijancTta 

uorefacta acfcliciamcmbja rublimaturatpo:itaetcciui 

ibiiiemrceonbunt. l&.flpas raefpjaeufanaDecojapifar. 

gntfitauitcum. Cari.Cett £iuiaioeunDum. 

um. *j.s3>;ap*onobie. ?« ^r-rbiantcepcruntcatodlt 

iaufl . te cbi. cp . ^agnifica* VAtrabere aD lupanar ta* 

uit eu. Cetrrator«.a.£>rig ropoDcreca ntitfpnsfactu* 

toualatice.£eJ6encb*. oto ttpemt^eamouccenopQCt 

totg.ao.i.S.Ceiuocam*. acteDetcetoerofimuleroffu 

loatidfihaa tc«oi.lat3gae domultt iputentertratjtoa 
" 


WtBinfS 2Dec£bre 

tthcic&at futoic: foirgoautg rmtcibearaagarr)C6ctconfo 
rfiimobiiieemancbatCnc labatur ancillam cnfti. pe. 
wferunttuneeiin manueci* Emeteg. 5. Lucia toirgo rjD 
tjKtee^crccpzrutpntttcroee amepctiequoD ipfapotcns 
eral)ett:Yi!(aquafiino6fmo p;eflatccontmuomatrituc. 
biiistxrmancbat. iv ISoga pB. 3Eubilate.a. ^crtclu^ 
uiDnmmcincfumctiftumtot cia birgo ciuttae ttracufana 
ignieiftnio tmcturmtclii €t Dccozabirur aorio icfucnfto. 
SptrauiaDnoinDuciaemars £fl.3DeaeDcu0tneue.jf. 5&e 
ty$mei. ti.*&joeo\)tmeDi neDicote pafDni meiiefurri* 
iigcrcut tttratjcbat micljicgo tti qzpet ftiut tuu ignie cjctui 
autfo;aba.Ctirxtrauu r.iq ttueeftaiateremco.ps. J&e 

aojquebatur antmo pa- iieDicitc. a. $>o?o?tncaluria 
fchafiuett inter cogita ^so teo teuota qutD a mcp;5 
tfotKet&ifcerom cruciamen tieqrj ipfarjotcriepjtettareco 
wriamabat.nCuibcatatiir^ tmuomatritue.pa Haufi. 
goait.&aflurutiai^&uiD ttJ. &apimnat)incit.||r*. 
prttiucrfa mentie tue ro;zm£ €lir©is^)tce. *. 3RDiuuabit 
tatozqucrie^ CemptamDci a. Colunac9imobilie lucia 
rtrcfipiobaftitamcretjc.gu fpoufacnilKja omnie ptcbs 
non 1 pbafttDifcc.£)pagi6pa tecrpcctattotaeciptaecoiona 
fdiafiueanl}cialiat:qzrefeip regniali&pe. 26ft 9 «ofotitfl 
forifuefibicrtifcrctetncbat 3Di)ojae5ebeiauDiDue.Cr 
Cuncanjrjiftianteeononfe* tcrarjecrjttoitgtnu. fiictja 
rmtee amieiciue iniuria gta W fociotfi tp eius rfi v fit in ce= 
Diummciue toifccrib* mergi cteuatarl}*D:ali.3Dti§aerf 
tount. $ «Erata fatta cft $1 te fena . Cpnt. &ctt t iafti 
aDnom certamine 4a apan bp*. i&cto^ merttie.rj. ile 
DaiiapuDtjoics gloziftcata taminua. (fcauDent in ceiie 
cftmconftrctu pjtmcipfi lojf^ oro. i&j>aieGatem queretn 
batut fapientia . <&t Dneoim t6t plunmojum martpium. 
Dilerjtea. i*. aiDmuabit ca tf£c6. teaDrtftu. 3Dmamd 
DraetoultufuoDtueinmeDio ficttKc&ipinritmutifttt.r.t 
eiuenonjmiouebg.CtDrte. "Tr^ gtf poftc5uannfiaras 
(Wfe. * *DUcr,ift*itt. 1 n r- JL totf regenerationccrat 
orantefanrtaiiioaaipa (3 Btioriffimibtritei/tingaUiie 
lliilllll 

7 8 10 11 12 

Mtfi 

tuntp2ettariff(mi:fanrriffi* DentifftmcSbigebaf. le rl 

mus metiafme rcmozn fjful : *y-r Itfmo traoj fubacrfifiii 

ctbeatiffimueanianus autt V^Abie furl tibasnrcuqaa< 

lianenfin poriuw magnie $* c& abaerfante:at fojtiter & lio 

ftigtiefignia atQstJirturibH* c6cunitibu0t>?bc:nimiottr' 

ttgnce^fuiemcritlatcB ptd ronerebiotoniucrfaciuiiaip 

bugrjactra mDignatioie Dci cuffaat)fctiffimumd)aQfiin 

buiDiffcmDccmaiietut:gti oz6nibu0,pftratncucurmw 

noeoibae tjerrfib* * p;auita fnraraqi pagamm tottioniB 

ttbu0ptterrictifi:abrfianS timcfcetce/aunliti c6ColatiQ 

«tiponettoetambeicutrura nie abeotan$nirtaprtifre« 

itera p pcmtcna reuocarenr: bar ttrrrogatce ifbbttltffatii 

ac tatepetfecutionie t biuinv bn rjeccrnctct:autferaitutlge 

aiaoucrfioiB offefSabetctta ti6fettab$:autcerrcabmot 

flDuocarcnt. l.«,feruDa. tf t)fq5j)falutetybi0 Dimica 

"nftannbue tamfbonta rc Cnoaubito btu* nidjau* 

j-^criffimo^rjirojnnirija reUr^pCaiecrreueiatiacoffc* 

fit toirxiicct i aniani ffuDiie je ttonte hti tybc remcfm pcni 

«inuie p Dic ationib? of ombuf rue fubuertfb b : apub tiiuina 

m popoin bei ab n: nrtcnna fi inceffabili pce fua ipctramf 

ucpatuntta atq?triumptju9 clementiaiqaatinueiUiebcc 

martyjq.fluocabant.totqttoa tnbaiano tempojanec moid 

p jofpcntae nona ab offenOo no aD inDitin feb aD iDulgcm 

nififtimututtitaueranrjuora riipfiftftib^ioctanbcicdof 

toieraria abuerttratj n6 iubi= ftonc^ftceret:^prcrq8 ( pti? 

rinbananoifiCro gratiapur* riuficumagnaeififouatiatt 

gatioie caufdrpfalutieeffiec fp6DitDice*e|5osi>faUitebe 

tct Jlntcrea caftra meranrur ra pugnarc n6 totfibilib* at* 

touanDaioiu agmma eircaty mie tcD pjobie moubuemon 

bcm remojtn cc ontuerut tcgt fiDuaa tunn fcb crtratatioe 

oncDepopulatanccee ratum trtrturam;nontantum«Hp> 

w3iauo;u ibi tntiabitatiuaut rc rmutnli quantum fptritu 

biffimc DefiDetaree uclutiini t)italiopo?tet ticnu.uu. 

micoe Deojfi fuo? * moiibn* -w"* nbignarionem qmppc 

pagano^ c otranoe penifitc JL. tuuiufto iuDtcio on:no 

rimcrcarqf Ddercrxterraars ftr»faUribuep;teuQtataiu) 


r8 foef (9 | 

fgnojamne iCaapjopter toe bem bri pto tJirattoab coio- 

ramcircfalutieconMiunino nammartptfe«itabat.*5e 

jubiteroae fi compnncti nD nebictiomb? toero fcnbufq* « 

flagrfla biuina conucttam^ mtrttiebeatil&maBWrbetnt 

immumnortimuriautttfi* ttmftueinagone cettamfniB 

«meetodutfiWiniquitatiB: *pfampopuiianimoBrotoia 

fco magie patienter t»t filtj bat:bommo quoq; agont M 

pietatiequofilqbeinomine* ttojicfue mtrcpiDue cfimen* 

roarmrmo ct fimufl intenti fiabat. £luibue intcr trium 

DeaottOime aim fuirnna no* prjaha ftutua funbunDue pa 

fttc faiutjfpe fufcipiam^moj aanojrt impetu0:bumiriuit 

ttipcruuium : ttttonofmet* fenttiffimuonictiafiuB tofrm 

(j>roeofferenteflabbanc mo* tcCpirimaanctitepietuB; co* 

mmtaneamnecemnepjono mitatcfojojealma cutropia 

Crwrcatibusperpcmambas curabpmmBtcaticiefpintu* 

nationem intibamae/ quati; atibuo ao oftiurrt bafilire f ai 

ttus nobis mo;B ptetens non bei gerumcie ma ne quc ipfc 

fuppluiu feo remebium fiat. in arcem Crbio ip Quetybie fu 

r^ ccc ego patatus r.to. baucrateieoccurrtt. l tri 

1 furnquafi paftoj $ ;ou< /^ 't plunbue atiie DictiBl 

bBflamraaponewtoitamqjp *3k ter gla&ioo efequctttt 

fcntemtotfctctc: tottoofl mc= aManctaUbi mtuuitmacomi 

«ammtejc remiiTione petca* tc fepc oitta beata curropia 

towmtortametcrnam pcrcfc fowefua:tumalmifitufitf i 

petT.JnftantiuBetjjopjo ini matt^nitriafiuBinojationc 

mmenofttiBewemuB falu* pjoftratae toerfumrjunt Da* 

mnaiteoptanteetantf ami uiriaimbominoptatooceDe« 

asififojicrefipiltantaliqua tantarct. 3bt)cQtpauimcn« 

fiaabmtquitatibuBfme ; X>t toanimamea; ttitco tofeque 

qiu moDo miniftri toibentur tc tcta gUbiatojtie capitc tru 

tlTcimpietattfl:|Dffintabbttc tiDato:t)crbafttitatteabo{ic 

ntrtnutojrBetfectatojco *e= n5 bcftcit:fcb magie immo* 

ntatie. tcttw.fcna. taiitatifl foit nitia qua pettit 

Eisabcobieti0:(3ctacn' jj atimpiecoimpctrautt: W 
tropiacjcrmanaiuacp uifieamcbiccnBborame fetrt 
pantieaoteiummanibjplcs DumMrbumtuum. um* 
Sarbate 

tanctatoerocntropiaW *pfo.*ealm?tu. fl^tjnmt 
JDcnectrcafeimpietate ruabbatf.a.^cttfftme. 6*. 
iMitigatamctpulcltfitubine* 3mauit*£>r« Jmcrccffio. 
fua quaftlitirjue paganojrl BDmafl.a Sttemarjinme 
r«fcruata:fupeunb£interfe* * a&ofuiaDiuto;tiu*iv.w* 
ctotffaretDotieinfilitoma* ©atbfltetougwtmarrp, 
gnoq* ciamoK rebargucne. jn catrjeDjaU ettfia futatfl 
i?eu tnquit crubeiie tpjanne ma>.ab 1oef . lt- * pi.bef«ta 
iimgnfHettoiruinbigntema Crtaberot. B ^ntfiiegmu 
nibueiugulatti: i metibiqfi bft. be.SBag.^o.sDmpfl 
fiDclefarnulaaburcDamife* Grnipi.te.tjifir.becoi. rc.i. 
tatuercferuaelDtuiaergorc f^mpoiibusfmrxrarons 

! tta ^inoca 

i^marr^tu^ 

rcpctinorapttepalirbjriema !£tcl)abuitfitiabnicanomic 

ligni * itcrcptorie oculoeno barbara. JFecttaut^turrim 

fcmineatoirtutefeDmagteDi tubiimtibiq? reclutueauta 

uinatoltionccucturrifiptjaU totno biocrcfflbhoibue^pt 

toinber,cuulfit:tfitc6feQim cminetfpultljtitubtneciu». 

glaDioe pctfcqucntiuDtriffc lLocutifunttoero4t>at)coptt 

mos incurrcrc cjbrlccratiom matibue patn rius Dcea: tt 

buepaganoiumafrcntienbo toirumfibt accrpcrct. F.n. 

futcumbcrcmaluitjlicotfa ^Trpfeauteacccttfeintur* 

cro fiifo fanguinc cum germa -*-tim perfuabebatbiccns 

nofuofanctiffitnospi pontu JFtlta rnea qmua t>e potenb? 

fiecmcrjaftopaimamattpjii c6mcmo2attfuntmctttc:W 

cu tetcrie ibt triumptjatoiib? acctpcrer tci toiugio. £iniD 

fanttie *mcruit. jmaurj.e etgotHeDcliowJpfatoerout 

siDcefcti.tualue.j) ©nere miracncutraDirjt#ecogas 8naitit7a.iao;ni^.Sft 4 merjocagercpatcr. r.m. 

Sh6.tit8.slbpnrna.fi Ce /*S t tpfe ticto fccctTit ao t<i 

inuotamue. 3b rjot.becoi. 5 ctDefcenDcnspcrtnane 3DtxfcaB*S4Deefct|.ntm batinquo conDebaturabco 
alue. oi.betcna. Ccfatotg lanartpfi : inftitucrat cmm 

5nCtat»iDcrunt,^ $pagt muitituDimmamfuuqun' 

IMI|IIII|III: llll 


IMI|MM 


III II cm 1 6 7 3 10 11 12 13 14 bitgfmg ir>ttA«* 

cttm rcgiona longinqua fc tu^ffiw? Cl J5 a6 i 8 -' 

^ dcenomo *cto farnula fmS£i ? ;* l - an L ,t - e8 

U ort barbara oe turrc bi 5K n ^S m * qcm " 01C ' 

ttreop'tluoDfactucIt : tifiit «cbtt&fif Sp»^"°- ouetc ' 

con.ra fcptcntrione Dnae fo= tttS^l^ umB ca ps 

IflmoDo tcneftrao fuperaftan « 5« % lH «TT' 

twctD.tit8rtiftc.br ifcuare tanSuSu£52SS? B * BBs 

jaaetcncftras iChtuiOis^iDf buoSH^» *°" fc 

rantci. $atettuaa ficnob.o tecfunt Da L«wf ?&* 

Difpofuit. IDiritciebarbara Stfio ££"£"? fp " 

jante ct mftiturte m.rqi « Sefur'™ " c «Jk«MP» 

tuatonafeneftra. iA fua T oS^" fpaoara 

r pf.*eroDicutd.«,me ^ SStt »• *■ *>-. 

X miwaila ncqfi inD.pe Q £7^? 

lorpatcr ru'aDuetfi« noi : t IfMfcofB n» 21 V " • 

no>ffum*po ? taremmlDi S^?SKS«"*, , V" 

pteiefamulaDcibatbara. *£» im» » i^ 1 " 1 

fluoD Dico bobie facite: etjo bIS&Sub • «»?«* Mpfi * 

k^afeTcetetadi pattem 1X2 t^^ mw 

njcujpfitcroacqeuetfitw SBSSbffi 8 ,^? 

alia fcncftra faccrft ficutcon «Ego Iiabeo natt? r«^l 

nim.ciB^erambulaetcro Stf£S,ffi &S 

'iftrclomt.mmaculatabar* eriumettwamfSSmiaS 

tatainnatatmiofafti&tfe ineiofunt. Smonib"» 

iraoncnrcmtt.tu.t imarmo tuio p ? opl,eta Dirrt KS 

nooeoiaitouiojicioum cru* bentctnon loqS/ otaft 

cemmfiBuraCn.ceffuc.o^f hab cntet non bioebum au 

« ■ toDucira o.e ao copitctP teo babent et no a uDiJt: «2 

atfiraftra cmaneW.Uorfj eeonabentct n6 oiioiabnn» 

Hraito antopjreatqjBte «untp^ateptato E«5 

ttotnietfasepatet et» mfju fpoUatieam: etcamco 
T&atbm *8»6 

Hna n«i«m ncrnie tanrinis bat bei fa(um rmutpjnm c* 
^SitEiBttttiaB ronamDirat».!Dne(cfoct(, 
gffg aS" wS*" . ttt pjetta mitDi ptittone ftSt i 
vrSmfSSnwfl»»»» etbafamuUtue sMtnmfM 
(DffilwriWM »W* aqulsmmowunitBtJmar 
^Smm t f PJopici» tptf mri mtuo nonozect mb 

SS&SK SBSSSSSKS 
S fes SBBSSSSS 
SEHsKSBS SKflSHSS 

SnMmfihabtnt platjae me* mne: mifctcre ergo ftto ttifle 
ttquomo tJMtntpiB8« € ^^ n amm: 

«9 tor art oui "• n «'°JJ°"P g^ ^ ^BniaB cam. 5U 

sss^Sis a«5sssa 

Sa sssssa? 

HiS^riTmollto (ne ttnm:etMUBwwmwBtw 

SSfe u=s= 
fcs»?=tt= s&ggaa. 

rianarcttjurtwopenttcontt. . «uu fcgJ^B.V 

«fawcreplctuerufttpit «^»^5*1 
e atn n picfioe: et pcrtmut ett *™ fff ,5 ,& »1 

mraontem.€ton«taaoo?a= £nm«pffnW. «»«"»" cm 1 

IIIIIMII 6 7 ? 10 11 12 13 14 


Cfc 

ifttttGrt<t.C0.gont>o9 
mfde,i»./ueft.*r*. 3n 

tmttfe. tf.Jnofj.i.Cfto 
K.P». flj>ag. Cm«o 

Oa nobis $e brlc btf ap n 
nuthomettaibleriitati 
bfl f gt o jiari : tot cias f c* « » p a 
uorfmtBfublcaetnat * m§ % 

grua tenoti5cfertemur.|9et 
fci.lBjtpr.*. «uijjiia.tD 

sai.oU «mcfiiapto*. tw 

Irat'rermeru*luatt« 
K0fcrteaeign:n7* jue 
pftctcalciari Canctn tifomam 
apoflolurnetnuDis pebibus 
fubtcr lla rc : bt tjoc Dolo?e De= 

frctet. &taiicfl#rupttacl:f 
fctinttffuntlances. f.tl. 

etattapoftoiae.^ocne 
Piropterroc fcnt Domi= 
miBiteDpjopter tetot toel fu 
frtoa0.£9ict»iautcOlt0 dac 
pfltinuiamDatepatefr: btfi 

ntaqaaignemtuum nontfc 

Oiritetcnrt mc^.f-W 
fiag.Jubcenminfo^ 
ttarcm thetmarum mttti&ti 
aimftcn luffiftct tc; : terrac 
Dltracalerenon potucrant. 
Spftolus autt Det altcra oie 
fUncptuflincolumto. f.Ur) 

Ounccanfiu0OixitaDte 
gcm. jfaciUumfacrifi 
carctto foli tmram utcurtat 
snfutquiliberatlUti ab tjis 
qunnftrumucci.JCurofB toi oroeapH Cecflit 

«emnrtf fn remplo rmmla* 
cro Colis Caai&ctum offct?et rt 
&eneintacie~rr8i6Di)cit. JDic 
toityi rejc quis eft ra etioj fter 
fettpmagtnem tuamv &on 
Dubiroci» pjcflantioitufio $ 
ptctaca tua. <£ t quomd Doa 

wmittitte ttatntJea?um; »rt 
raromeiusercohtis* r.tT. 

©ratautefoliBflatuacr 
auro bab ens quaDjiga 
tquo^n aurea * cnrrum babe 
nieeflufis quaf» turfu rupitn 
agcba tur ab cclos. HSt Dn c6* 
peUereutaD famficanDtt apj 

ttolumwatojarcteam:Dirit 
aD rrgcro - C u patao rer w fi 

tnt Dtrtt canfiuB ut Dtus rne* 

mtrtnirafcatur cnego Deutrt 

tuum aDoiauero boc tnagis 

tc nofcefcoioq>Deo tuoirafce 

turctcHcctetcurnmortotato 
rauero eum. tecno ferta 

'^-^CbleraDeuetuu» qurm 

inttiocntcruntettcrt^jDtefl/ 
E>trit eiapoftolas. «Uieergo 
pjobarefi t»oc fieri tDteft*fti 
jftei cariauB.aEstuCanoneiri 
mW tnucnit tot n5 aDojet rolf: 
nrq? facnftcctct.lDiritciap 
floius.^imo ego abojo cn 
« fi eum non eumettt Dru» 
mcus Caettficabe ei . ©trit ei 
rcr et cariCtuB ct amin cms, 
3mftat.fr<fcotbftftf*4fft • f 


jbpofipi cnfo. 

ram tnmertttWtime ft.nft rtfw.Cati.iCeoen. 
B«wKe oitti leiunq.et oi. firttttfli.Cpm lano 
£ TZftolio. KtSjmo. cuisbofpitCB.rcimt.lX 
>v • tmttotntwont enmf ataiat»fl»ffl< tne ibcma trrti 
£% SnnV: Ducf tco tho BiOi bcal. qm nS Mcmntrt 
^Knofo!ebat,<£rat «^^ft^gK 

^ttatim qna tt «™ '"*!? .inienitfiooto «•««««&• 
SiSSnSS SBSS DSffiamn.artapm 

»toln " folntn ^a |„aneft cbilo babcntco » in oirnii ata 
faccrootwmup Siraamrt- gw o 8 . fl ftBM; 

SSs ssriaes cm 1 B 


' 
^^^ffl 6 7 8 10 11 12 13 14 X $?«te*8i« Januart* 
ntettotjati «tatitaiu cationetmiitatirfimnl mtt* 
L Dictbj a Ddint$fcnttte tcntee ffim patiter tmgraCTe 
iffefe/ct Dcoium umulatta nofrunf ao ccioe. 3,iifto2& 
awateftaDMnt:publita*o pe. ffifiH9.ofott5.SeW5 
rec6fiteane.g>ebcntilipertt falpfcfo.a. ftttnebont. « 
natifenteftamDciamo?cp?r #ofniaDiu.ofofct3.1Dcftf6 
ftont/*nullatcnuetooiuif «miumfo.3. fetttStboi H 
fftaffenfapzcbctcpctctibue Jluflnte ofototff. ffaifit 
ligatie furfn mflnib*:p>bib* Ditafsct rttf.ff ,£>imrteeff. 
beraDeotfriinarbojetmafa pe. fl»ag4>fo,lDaSeo8s 
fpenfimCatatoerotojme &euetotqni,aoiiiaMie tfii 
fO¥aDmetipce*tenfi:totpes tMtrjinfi.ife.rriJmfrf. r.L 
ncputarcnfabipfontfbjo? ^eatapnfca nobilfero* 
tompagmefepatart. r.ifl *C5inanaterrioDecimocta 

Oteatneftuttueatbojie tiefucanno;iuffactta clau^ 
ipi*q trc0 pjjtauitmar bio ipctatojc m tcmplo amlfr 
rVK6:tnnitati0noicc6fecra5 niefacfiftrate.-aauaojantci 
to0.311iDmtcfcflcoeiut>ice0}2 eottmtfplotettemot^fattne 
fottari non contriftari in fup eft * ctuitae coraffa/apollo ce 
pEictin : ijeernne «0 • iBon in cibit* t6minnt 9 cft,*quarta 
liraarbojcficutboetoeUcDici patetempli rucneoppieflit 
ti0mo2icmini:fcDignctolto?c multituDinepaganoiz. rS 
pcrtbme.^oftfubitfi ignem f^eintec*poiiataeft/ titt 
mmmcrcDuliaDfactosgcmt .wfatincarcftcclaufaie 
noscmm 9 ^pmciuaflent:nul totanottctipmntirantabat- 
laflfollirititoiDere potucrunt toifitatioe agelicaconfoitata 
mfttovmcbjieteiccnbioci* «f^voftmoDumpytmo 
ratriree. &cbbtmaio;t no fe Jkx pmguebic abipum fer* 
rctttfitcrantib^mojamarrp nentipetuncta/ fctfo tmcinie 
nf/ct tot pieparatae DuDu ia feercie roto cojrp?e Dtffipata/ 
«dprret imatceiTibilce crifto * l)inc bcftiie retociflimie er* 
rcmancratccotonae/toiDctce J»fita:tanD£carmfitcerabm 
diozooangcloi? abftcjecipife tarneeeiuerafcrunttonccaD 
booanteoculoeeovftrjrcpa* oCfapertingetent. Ipfo aftt 
tafos/flcftcteegenuaitcfta i o^arcb^acrjiacor iboluctfic: 
ofone.pftratiifciici cnftieuo tficatojmcntie ceflaneront c 1 

I 1 i 


0— t-H 

H 1 E 


1 i< n * 


li; 


1 H= 


I p 


i If' 


■B _vo 


BB"" 


II 


1 II Hi 


Hr 1 r 


' ■BT' 


i : J jJB- III l Ml 8 9 10 11 12 

ajariffftfo. 

l-$mff»t*9«. otpw* tlpt8antf0Mcrbat:fluim 

i ?*t^oiirtf?f/ju&ifar'i cMantcBcftore.i^aniwte 

w«fn/inmrv-a. flpari* rti :lftu6abat ofim birfstEio 

marilja auOifar * abarurt) fa ria ribi Dric icfu tpe. yflufrt* 

guwcmuuimfuBcfunt,ptrt nn0tofcart*wffitcofluiiaric 

ftoOfto.Ju.^ag. 2>fo twa:ffufpcnOiinet|unto. 

erauOinoflOneOeneno fiafOnatrralicrcnftanabi: 

Iter cfi fatto? martpjti ms ftmibuo toorc magna da 

»no?ribipfofiniofuppl:can; mabar auoifarnliaemaio;: 

tcfl/btquo^tefebjam* rriu- gio«artbiOncicfurtnarqui 

ptth .-polTimoB rctincre cofta Oignarafl cb oinumcratrnofl 

tta. fDcr Onm i- junonu rum fctute ruis. taoian 

n«boM9*i.^affftme. * "TrratuBmufrtanneWt 
fmwir. *Df©.*atrrceffib. -Vign*aoifltcraco?|mu 
mawtj.rotufirtifcdtptu tttnguiiflfcmiflraoiltliao 
50? ihf. QMmM.Vj. ti tmltuatarrt letiriamaMt» 
7 r cnt|»jA> danbc) trnir «Nflagim^biOne.flfinlh 
^* qiuDat>trDcp*fittpar an*co«u:p)miuffirttcquit 
Jibt nof c mariufl cum toroie leo i «fprttu marrte:ct man' 
luamartbacrftlttB aubifar eot; pftiot.€oof Dietroitfc; 
etabacucti djriftiani DiriraD tfriartot terollarenf .s&uiDB 
ortmc" apaolo? . Oftcn um tcs rti m eomriia i maiarto fao^ 
«at roma ceprrnt wp»a frto tecimo ao npmpbae carts* 
tn prr carcere» et tepulturas baffi:(biineoDc , loroDrcollfln' 
ronquirete.4fcooe ttfDKnif* ffltfubarenariomari^antiu 
fitdauotuBttfiqui cnOxant. fat*abacucl):mfltHiat3«oS 
tnucnti fufffentitoel intoulgo rrpmptja necari pjtrtcpfM- 
autinruftobia:fmeircrroga TraDittft.pp. js^.ofow» 
tioncpumrentur. foj. SDeabbflCfca.$aelaunoffi 
f ^nfctanuflaattifarfer ai.j&ofwabin. wf 4** 
JJ-spUariiuffitmarmau bautaniifti(.30UgJci(itB 
t>tfacc*abacii*futhbueceDt fcf.CAfr.qp*rt#.orr6i.in. 
mart^atjetoaarc anteeofl. OElrgf t & rr sbtru tt plcbe < cla 
fflut Oum rcDerctur fub tooce rifatc"bifionffl eterne orWtlls 
pjcconia Oiccntc / f^erepta Ucciebwmrfolcnntratcfcba^ 
pjinripu gtcnerenoUte:mat uiamraartpjriflgauDiautfo £>cbaftian(intl 3«noatf» 

rrio f i« tttta pat Ijoibne bo* ucntu ftrenmw/ ibonttate c5 
nrtooiiitatiealla.pa, jfljjafi fpicu^intnuucrtamo^rione 
06). IDeM btrfi fcba. -fn ftatepriarug.lfr. *>cbattia= 
Wanipair*matrpt(.3 «e nuotrir rfianifrimuequcot 
fltuetir^fuffctt. u $>ofuf cttltabatmilitausbabu^t 
fltrtte.-'fo. Jnftrmitatem. damibtflfueobubjabatata 
3aujf»w««|xrn*fatieDSt itu*.*. «uepfuterat beu* 
itfrffioeftxo* 6« WeAp* Bfflaboib*amabat#t.t:iii 
»«*too? fc 4>cbaftian9mc te untmilite^acfipatrcm 
Diolanrnfiu partifi tiute que* X-I t)cncrabanf.feunctm* 
pfuttrat tt 9 gf a ab oib; ama aetGf qni pzccrane patacto ca 
»af.*. l&tnotjit.a. «Etat ritTimo bcncrabanf affcrtu. 
miIGrtm6etoeta;cimbicioui Crarcnttoct^tcicaltoi-ctnc 
(Me.Auattftt. 5. £po ceiTecrattHQueDeuecer&K 
ttiHicfcbnlnrrtitebatofftri* ratgfa:aboib*amarrf l 
umeratcit>ctnr(tultoj.p§. Cratnaqun fermonetjera* 
£ftc4b- *• £>cutoto. FJ. in lubiriotuflueuonfiliopio 
r^ebaffian^tjirypiatiirTi^ uibue tn tonitatccfjfpicuuf 
J tMuemcDioiancfiupat 3ntntactfamovt»oncflate 
dfiduie/Diorlcnanotmajris pdar».*». Hn^mifio quoot 
tnmno iperatoiibuo tta carue ficxlie in f terucntu ftrrnuuf. 
cratioib;ft>t£ntipatfietp?f; 3nt>ni.<Bt)a. 3lnfl.no. 
mcrotK>«UraDerct:etruoe6 f. 3&Di)octiftfubriamibcrrt 
?fptfui iubctcnt fcperattare fti mmrc tcgcbat abfronbirft 
IV- £>cbaftianue bei rutto; totttorcODercranunaequaff 
fru&wfcrurabatfub abfcofo DiaboluBconabaturaufcrrt 
rlamiDcfctoJumanimaecon i Cfifuo. • Cianffimie 
fbitabat.&pem promttrene quotiDtet)irie rnarreliianoct 
tgtoifS c5Ccqui ffpttetna. t marco fuaDcbat fcftbiaDimc" 
CtiftoqiiotiDicrcDuiacrttb; ta refpuctctmomcmncatoz 
batoffmfif ppianoitiaimae mcto?6gcncmn6ttmcre. ' 
ronfojtabat.f&pcm. tn. Ciicrba. &ebaftianuefer 

etatcntbit toti^pjubc' JcfrianiiTimfquanoctuitabat 
tic t fermonctocta?! in mtiitarf babtftriaimDiertir 
fuMcio iuftueiin cofitio $nu obnbzabat afpetr** ba. jnfic 
Du0iuu6truuofiDcii6/itntct bft* nf. pofutftitD. t:uq 


■i 
jfebCttdKflfit 

Bcatuefcbaftian^rourn Dnrantm. a.O&nDicrfif ioi- 

toe eft : qitJt Dirim* ti- b? £loeut*ee cteDnt $er.t>i. 

bebaffub ctamtDc latere qrft ^Yntrcurta martprlcaQo 

milce ciTet rjigniffimufl rpi. vJ liwtarii torojnoicbe; 

£>uggc(Tttte co picfcctue bio rcncabiif nocrc v>t coip^tol^ 
dettanotmperaroii: qu£bia= m*fepeliret:»iueniceeuW 

eicttan 9 ab fc conuocane atr. uete aoDimt ctl aD comfi fua 

Cgoreitwpurnoeinpalario ifalaereclfa tobi manebarlo 

tncofcmGbabui:*c6trafalu gcapalacio fCtbittrapamos 

tc mcainDcoitniuriahacrc: DiesfalutcMtegcrnmarcaip; 

nuetatutfh. W^pcquotiDic rauit ioib^mebzie.ft.Cgrc 

feDain crb ibcbar offitin. <£t gie Dei tnartpj febaftiancpii 

jcptano^aiaeqe ttojmettW cepeac^pagatoafctiffimo^ 

DcbatDefcererofoirabat. & pcepto? ccccnomtuu ilibjo 

Crateniifctmone ticrar in toitc cdcftieaferiptuc*€tmt 

tuDieio iuaafiintmtucrfa mo moxiaLetuu no berelmqtnti 

cfirjoncQatcptUirue€r/-to Cccnla. t- £>on*>eni&ut'« 

f-^l ebaftian*bir;it tyio fa* fapna? * tnrfi q *i celie fotn 

yS lute tua fctnp rpm colut tun fufccferut €t mco ©fia 

l^llratutotbie romane illrl «£tmco. *run noc.in.flt 

4 in celie c fcmp aooiaui cofi toibit bcatue fcbaflianueatl) 

Detae Diu apuD me a lapibib* leta Dei imcfo ccrtamie pobc" 

aurdinpctcrcifanicapiriCiTfe fatigariDiuto foznffimimi 

* tmni . Cttc tra t 9 D y odetia* litcs tpi nolttc g mifera blafii 

TfmHit ccioucii mebio capo mcracoionaedetuncrefcpit 

iligariaDinpircqfifignriCa nae.t Jn tnoco.a.&otl* 

gittarii:* iotTtt rmiitib?totfa eni facfcs furjnarn fitutn q 

gitrlcrtfactit.Cttcpofuctttt finccliefprn tufi fufcerjcrnt 

camiltte0inmcftio:*btnnDc p.JDneijebi.a Ccccnomc 

itareplcucrdtca CagittUtotfi ntfiilibjotottcceicftCafcripttl 

ft l»cntiue irartTctift^tetibj eftimwuatcniu nottrcun; 

fagittaru. ©fttmatcs autc" qfifcfa.o 3Drleitoit.Dfue, 

illdmottuuabietut.tc ?oe Jnftneget. fccetiofrpitma. 

\>%oz nidjofttati Dittt bto fc* /"v rnn® ab cfi ofs trilha; 

bafttano.btnerstu*bnbut* V_> ni^ucnitc^ljoztabsne 

rcrmoo^fitut ^eriefurpra cuabfccDcrcJllcautcofonc 

lllllllll 
MM llll llll 1 111 1 1 II IIII | M M cm 1 7 y 9 10 11 12 13 14 31nlauuib5 Janwwftw 

foctaDifccfot:ttaan0fup;ta CcbaGiati«0--u. 3!n circaitu 

grflt^eliogabali tjenicrib?i= tuoDnclumc etl quoD tmucp 

pcrQto^b> Dijcit. 3fl uitjs atte Dcfiactibircciefciit fanctojn 

pnSibjatofipmtton tcploja anime. jfcuob • Cc.nona. 

potificce obfiDft : fuggcteees f~r fu tulcru t to?p 9 ciueno 

Bcrpianie falfa tfimcta : Dfc vUrteliirioaca matima mi 

cMtBcoercipublireaDuetfa feCtbtccreemeroietctpianicu 

rioMmofouuHiparcfpu; fibimartpzcfaciat^fubca- 

blt ra meliojaf * crcfctt : 4 «P t= tue fcbaftian'* appatuit tn fo 

txrio tof o * ,p falute romani tue fctcMucinc cuiDa matrotte 

»crcit 9 o;arcno ceffant* 1$. tcligiofiflimclnccne Inctoa^ 

tflccjitDnstoiru tc plcbe* cla ta illa cic" iutta circii tuenice 

mate bifioie ctcrne ocoit iiii cozpue mctl pe"DC0 i gumprjo 

rtfcbKnr>folcnitate JchaQte i^ocitacp Dft tulcuauciie pcr 

nimattprie <£auWiifftj«?to DucceaDcattjacubaeietfcpc 

?itcrraparboibn*icttetoO' liaemciniiriQcnprciiutatoe 

iunrario.ti 36tnscetu*bc' ftigiaaprbv.kir.l&ttieeetu 

ncribi critegrcgictuartyz fe= etbcne tibi erit egregie mar= 

ba(uane<l&aubiu. **e mu. tpjtfebaftianeslluiacufactiff 

/"Vfio^fiecf alta DiccrctDio gauDcbie *cuangcUe erulta 

vAcletian^ait. ^unoune bt&inctcrnu. *>.O6eat 9 c0tu 

c6fcbafoan g quc*DuDttfagte egregie martpifebaftiane et 

Hfliuffctam 9 intcrficiyS5cit0 bnDictuefcrmoo;netui.j02. 

fcbaftian^DttitJDiiocmcDo ©tla.illx.Cati.^eDcum. 

mm^roc^icfuetpetefufcitac ,t'.c5tia* l>o . IrUauD. jh. 
bignfu^c.fct toucniat corc- cbaltianueDciculrox ttuDi 

flartioecoiaoipptbiiuftoiu; ofccurabat fubabfconfoda^ 

Dfnop.fccotionc\3cOta inrpi miDefctoinanunaecofoita^ 

famuloe cbulifTc Cfit iratue bat fpcnt p:o mitteue et glo^ 

oiorlctiaifiufTitcft mppoDio tiam tonfcqui fempitctnam 

mtipalaciuDucfcttabiufuftt pe IDneregna.dn £>icgo 

gan quaDiu cralarct (pm. fcv toerue r fu fcruue fnm * fi toes 

Jniuoloto.ptuiiTiotieracft* raffitotaqcroicmcoijccmu 

pcccato<m rcnulTiofplcnDo:* ItcrauDiuit * crcDiDit aperiat 

Jurperpetuactftne fiue XttU osci 9 t|ayuitoe?achflricp^o' 

riaflluoDmcruitrpimartpi pljcteDfii.tB.Jubtlate, a», 
Sgtictt* 

Mn tjanr fcori tf t martpttft bjotoffc aWKaffcrfptfiifmf 
taffiaittaicoaerficaos W* mo;ifllctufin6 bcrciiqucfm 
tteniebottratuti »f»tt*,a. ferala, £ (Cffattjono.otf. 
*>etnoz ntriioftrari boctt bt$ t»t «. Jnnif «egfajf^, 
ftbaftianobeafcetu tbftbtv Mmitt.hv' .3cfurotona.il 
cweffrmootftui^jfcfnftf. J&iTtcbca mepabnlfimojns 
*n. ftcfaefcbaftianne bint aiiiab alio amotozc piicnta 
ttfdtoftraro folnatoj noftc rjj fom.fi IDIfcbfie,;*. 3nulo 
pecratoztbnecr.i)ibeTt Dtgna* fuoQibartauitmc ofte mmi 
tufcftfuafcfentia.t Cautf. irfaerfcettfiojfpfifabccoifc 
Ccf a br roi . *rr i5fat* te rt u(t mc rczona 4 Cditnar. 
Mftbimtcgrrgicmarrpz fr i. fcfjttrimea ftotinmen" 
tmfttane qz cn fanet te gaute cmrjt lapiDfoj ptfefif trrti* 
tie t rrl agclie nruUabisinc Wt aahbi tnrie trfiimabtlfB 
tftwi.0.»rV».ot6i*i.iDt marjmfcji. fcfiiftrrra, 
frtofflb<ano.I.iiifigran8. 4 JDfcjfa cft. irtfi.Jnu, 
£ jfnfr'gfr4fottr93Di.l rfT^c pmptoni* bzbieromr 
aUattHJ.soaf.bo.If btr. £50fetttte/aubtr"ia«Tittf 
.Crtrra Oc coi lDt*f.8.0t fc toirgtne: cOc r£ lana inlTitfat 
(ffptfDf ftria Ignrrfftigt fibipfcntan-.cuuOiritWnu 
tno tmarv*». jI1uic/ou.15.v ftbicbuobueftigc-3utrmn 
IRcgnumnbt.hrr Wtrginie toirguubue btf bcftr famfi' 
jriee. *. JDiffufae.a.^ra caiautcfi mcrttrtrrtiHefoz; 
agnce in mcbio flama v «pa tabcne in contubcrnio Inpa 
ftemambueozabauettfcoz narittlongcatr rrnntrpia= 
Uencrabccolcttpt mctucnte niquitc itamagicie arnbiif 

Ji t> fcttfi filiu tua minae cua imbucrunt : bt b,ant calami* 
i facrtlcgi tpzanni tcarnis tatmtntrtpiboanimotC[Df 
fparcieiafimaculatocaUetra fcpcrferrc conftDne. Vntie 
fiuicccctocnioaDtf queama* w DfniautfacnficaOabrOt 
uiqu?crebiDtqur?fmip. opta aDlaubcgcnertetm : autab 
ut.v flpa3*o.zo JDpfCpif* ignominianatalifiruo*ttii 
tt.fi ifir.lDefrt6fcbafti.an. publict abicrrifiiefcozrfi. 
«grcgieteimartirfcbafttac ©icm&ftumfacratiffimt^ 
piiccpfiac^pagatozfciffimo ginie celebxrm a qualtttrpaf* 
rfi p rcpto? ctcc norfttufi iU fafit bcataagnce abmrino> ( i 


* ■ *gtn<s 3ann«rto# 
nam trttttem' terttobeeimo eme biuina grarta tontdHt 
rtanefuc annomotlem pjrDi tomdiaeeozumftmbniBYiu 
mimaminuemt.iOuiafo berctur$tocfhlmetecta n 
lamDftebiletftaactoiem. * 3nDuitmeDominuetoettim« 

SngttfoiagtweturpituDinif tofalutiect inftuiticnto letfa 
tumangeium Dominippa cie rirrunDeDittnc.ettana* 
ratfiiurnit. tOuia.lc.g. fponfam Denwauit mc coi£ 

aunc beata agnee c6 ite na .« . CraDiftit aurib* mc 
gcnti tonftantia Dipt. 10 ineftimabilee margaritaa 
£<friree qute cttteue mcue etcircfiDeDitme tomtatibtat 
non iOa cjc oxe too piofcrree. qj rbojuftatib* gc*mie «t tib 
Mfttqniargo nouitoirtotcra $.<IBtfa.<£ttan$.*nii n* 
Dli' mei icfo tf 1 fecura tontis an.Crifltue circfiDcDit mctoer 
rwminae toae uceDfe <r "e; nantibue artp ctjojtufcatibu* 
8 facrifict 1 iDolie tuie: mt$ g^mie pciollfeAs , eroctaoit 
polluarfojDibueatrcnie:3©e ^ofuitfignfi in faeiitnea 
fom cnim habcocuOoDJco^ tot nuUumpjteter co amato* 
pouenuuangelumDfti. 1». rcm aDinitta .$ e . Dcue nc 
©«terammeaet collfi mctt reru.sn.JlnbuttmcDomin* 
tinjit lapiDibue pjcriofie tra ciclaDc auro tcjcta t imracnaf 
biDitanribuemeieincftima* momiibusojnauitme. h* 
biUsmargaritae. €teirrun ^FunDamenta. n* &pecie 
t)CDitmebcrnantib3at(Bci)o ma «pultluituDine.iu.fin 
tauititygftnio. «.jtaDait ^rttgccffaig^turlocff tori 
mcofie citlaDeauro tqctact JLpituDin(»:2gclaftliullf 
mimcfiemonilibue oznamt coparatfiiuenitDtcireunba* 
mcCtcircunDe. tc.rtia. rctcaimffo(omic:itat)tnut 
jrj DhccinfanueiuDciciufs tuepoftct eap^fplctDjepfpi 
3CitcafpoIian:*nuDam rrrcncccdringerencc tuDcrc* 
aDlupanarDucifub toorcpw Cflqjhec agerenturpicfrctf 
ronia DicJe . 3gnetem tnrgb filiue qut auctoz huiue crat 
ncm facrilcgamDiieblaiplic fcdcrie: toeniene aD locu cu} 
tnfammfcrcntem fcoitum (u fofcalibuefuieiuulculie qua 
panaribue Datom. &tattnt fiinfuttaturuepucHc:cu qut 
uutcnttoripoUata cftennefo bue fueUbiDiniefepofTectes 
[uto tamabefitatcmcapiUie bcbatlubibjtumcjtfrccrc. 

ru* 
3gttrtt0#gi0 

^&rt» tgtefum mifit afifepue- ef famtltariojetM/iqnafiro 
to6fer«qitee:*turpircrrcaii gratalatunisifultationlri'! 
cntto. *** Blmorriftumicn rtmojtunefiincnieneictcli 
rnstualamumimrotuicriius mauittioccmagouee. ^nf- 
fnatcrbirgocft:cui q patcrfc; ftmiromant fnctumtrmagt 
mm.inefntcm 9 mtcbiozga; ttsarrtbusiQameretritpmt 
namobulattotootib; cantar. ctifiiiu tntetfecit. i$ jFatoi 
&uitn amauero ca Qa fum pao rt* cojpon mco fociaram 
ctl terigrromnoa fu ca acrc* cftt fanguisctae omauitge: 
pcronirgoffu*-3jacojpu0 nasmca0.tfni 9 matcr%c" 
eius co*po:i mco fociatnc 1 ct tuius patcrfemfna nefcit.^ 
faguisci^omatttt grnas mc- Jpfi fritefpSfatatui angrli 

attmm ae.i&uc.r/.to fcrmntcuius pulcrituDtncm 
mtaatitcm toeneratfoe fol*uinamiranfCui'tf ni 
ettngeneiaomiratione cgrcf tf utuo. ^nirinoct.a.Jpfi 
awecpittmpuoenterarguere uiterporaeacaiangriircnit 
atcpbanos* mollcoac mifc- tintcums pulcntuDincfot ct 
tos inDicarr . 4Et irt iGaie eos luna miranf . pe. itantate. 
locum \>bi toirgo ozabat au= i.S.Cut^pulmtutiinf fotrt 
Dactcringrcfrnscir. f ^tQcnff lunamiranturipfifoliferiio 
tantumlumcncirra enmno fiOcm. {<* IDnsreg. ciuU 
feebttnortozcm teo:fcbirruc0 Jpfi foliferuo fiDcipfimcfo 
irt ipfum lumc piiufrj> manu ta ocuottoc smttto, tyXb 
cam ronnngertt eerrtnt in fa tatc. q . ft . JDrtcjctfti in. f.tm 
ticmfuatnietpiefocarusaoi ^^ ttrepcntc concnrfug p 
abolo erptranit. t&. aJJet* Jr^pulojuma&rtcatrum: 
lacer oie cius fufccpi.<£t fan ettoaria furicnns populi ac= 
guiocmoojmauttgcnao me= damatio.2Bluautcmt>irebat 
a». *>.£uin0 pulcritufcin? magam/aluinnoceHtemaltf 
folct luna mtranturtpftlbU facritegaconclamabant^ 
feruoftOf.flErfaguio. F.toi. fcrtusautcauoicnflfilmfim 
^— r-iDenrcsautem fotnn*> intcrilTccum tngcntitrmtu^ 
Vjl Q»mo?a0tntu0im;crte tuac luctu ticmtao tticatrni 
ret: putabantobfccniocum «ingreffuolorntobiunpuefi 
opcnbu0orcupari. 4Ef ingre ItKuiiaccbatetanime.ctima 
&icn0tnu0txiuucnibuequi gno damo;c Diccbat bcstif- 

III II 
1 1 1 1 ] i 111 1 M 1 llll cm 1 6 7 3 9 10 11 12 13 14 HnlanWb* Janoari* 

fimeWrgtni . itrnbcliiTima nitncnafiminaeijoimipfofl 
ofmfrmina^aDfititimcum * fpurcicias biabott ipotiuta 
twtuiaiapoDrretueqrtlma* caUetranftui. S*(?teconfirc 
gtcetemofttare. ^3>pCtfrt ojlabiistetoiiDettotistoiCce 
ttfpofataraiagdtTeruiutcu tibustontnpifto.tiDjt. f <r 
fflepnlcntupinemfoi *luna /-runrtoieatins afpatW 
mirartrarJlpfifbltferuoftDS V-Anomicpopuli feDition£ 
ipftmc tota ttnotioe ^mitto . n6 fetens/ iuffw i^fpectu oim 
$ . JDtrtcra mca * colln mefi igne topiofii accenbi :ct i mc< 
dnritlapibibj pciofis ttabfe bioea pcepitiactariflamaii. 
m auhbj meis ieftimabiles £inobcfitiittTetfactum ftati 
margaritae. Jpfif* r.tntj. inbuas patteebiuitc fiit fia 
AVtctltalia huiufccmooi me/*liintatqMUic fcbieiofos 
.AAbatnetteretetcanfas populoe cturcbant:t ipfapp 
mojtieeiueab eatoetjenrttet nitusinnuUocontingcbatin 
inquirerct:aitabeumteatif= renbium.Cuncafpafius ty 
maagnee. jHeautem cuius bis romcbicariuefcDitioncm 
tjoluntatctoolcbatpctftcere: n6ferc?s/ pcepiti guttuteci* 
ipfc mcn p>tc(tatcrn arrcpir. giaDirl mrrgcatq? fanguinis 
SDitrtci pfcttus. 3!nljocap fuirubojtegfuta rpsftbifpfi* 
parebitqjno magicis attio? fa * martpzcm tcDirauit. & 
iftageffiftiTittpiiecatft fucris $>uletafariefcbpulctiojrYtt 
ipfaagetubtrettttuatmulji beataesagncstcfpucns mfr 
filifimeSfanum. Cuibcata Dulctabcne cuangelis.ittf 
agneerctpobit.iUcctfitestoe terecbepjoomifcuenobis. $ 
ttranon mcreatur tjoc irxtra &pe tua * pulcrirubie tua in 
trabfio/tn qztcpuecltfcttnr tete#fr*re#ccrx*te§ilnt"ce 
ruibftimciicfucrtfti mamfc tx.cfctia.Jmfccrx. Cflrt.Ce 
(lcrarcGreDiminifo;as:bttb tetu a.siDjaiino* JnF a 
lameinofoneoffcta. iDjate Jngrcfla agncs turpftubis 
a&tillaapparuit ei angclus locumangclumbni pjcpara 
Dmqui*eleuauiteaflentc:* tummuenit. fre.JDnercg. 
ccnfojtaneanimiiciueiuue* i. ^ccneni habco cuftool 
nffufcitauir. 1* iiDmpeatD rojpotimeiagctubni. frejn 
ran&ecolenDetrementebrtDi bttate. a.&tataDcrietfei 9 
wte.jOzpcrftUtt tuotonige flgnuemuccanbiDioittiftue 
•HMttl 

ftbtrpcmfaetmart^««(ccra c.JDrtfafacOjfotoll.lw 
uiM>« lDc*bcue.itt J&nDt m|.&intftimtib<iaDMtiir* 
rorcpf Dnimei icfurfitquta &nm. Jnquopitfltatamote 
pcrfamtufiignificjctinctuee martpiDicrtWtitt9.fr. 4lt> 
alatmmeoi JScncfian. «iic^vscatemartpipio 
itogauDctcmccn fcogratu* fpcra. 1 ^anctuetmttmi* 
lammtqtuacil tjieoibueluct apueridattubiielitterarum 
5asfcDf6acccpi4». fcauoVft trabituefibiCuima.putbtntt 
<&api?iiatoiciij)f>* Olirgfe rtentftia gcmtna fricna rffc 
piolce.rv 3Diuuabite(Un. caritTime claruit. fr. ©cwni 
Ccte qti cficupiut iam tiiDco bir.i . £>ancritatrquoQ itu 
quoo friraniia tcncoillifum fignieDpaconiiarccfufccpta 
ianctaincdiaquclnterriepa toiccs pontificietnlig^rctcK- 
ftratotaDcuotioneDiicri.pg. qucbatur. &uarrftr4n. 
a6nb9jtfotit$.aDpma.a« ilaicriueigiturcptftopu0rt 
&ul toiDi(K # 3D uoiae fic.br lcuita totnccmme fpcfnicnbi 
lautn . Crt*a bc rof fcirgm n . tutroita Dtutnitue fubmri m 
rfiofonr tjotnefrfrt 3D urf. confcdioneDcitatisslamin 
iitf.NlauDibUBcnfierlfrf. cucurrcrfu. IDficquiD.tf. 
QLUnmtrcl martpits.ca^. j&cutobonctoo. li.frtna. 
3Mcfanrtu0,lEtMu lcuita y-rtnccnriuecnlueiamc^s 
toincrti*.tjv" fl@artp:Dci. VAtoracoionrtonfciacon 
4> <ff>lona*beno.i £>arra uerftKaDbatianfhbacmMS 
liutusbicifolcnitatfhuintli indtimbit^fcrtnoatctincga 
cckbicmue Dcuotionc qua in Da fitc prrotantt. £>cd ncplia 
iiicruerpi martpi toinccnti 9 rifiopuDrpiflnovpniornni 
quanoDeutcto inCigncm XtU cffecognoftcDritatieculrum 
rtompalmam tdogauDeno abnegaDoaliquatcnusblaf' 
imutitJie ^agt.oto. 3be pbcmarc.i. &acrapfcnrie 
fto $eDrlcfuppiicationib*no Dici folcTnitatcm btimili cclr^ 
flnstorcj rriidta.lDcwtei, bKrnueDeuononcquauuu; 
»n £uanebraacrnceinme= cruetfimartpibtncctmetp 
bioflammcerpanftemanib? ranotsuicto tnCictncfciftoiu: 
oiaba t n D ft nm oipotcne aDo patma cdo gauDft itulit, o. 
ra&ctolcntctremcDc bnDito ^cracto igtf palTtotefucttr* 
u i fllo^ifico ttoml tuu ietna neraDo iriupljo agdo^ cctit) tnartpit Jiiutte 

mutaf. Jn&Qnl. a>.t?. uentitrfeaisoiim borWem* 

.pfttrmurnostfiancre &6r.11nq.noc.l.e*t0n& 
CigtfiiscfTc cultojeo : t tmi' ac $ feliriorea Te *e ctebebar $* 
bm 6« emattftio ifcrulafa toarriowtp^nifonHtriapia 
muloe. jUtei* noie rotra crf longanimftate certaffcur rui 
riraraKiDirart tue argum?ta cete.b. iCfi tnnocatf.l. te 
fpiritalia 2fta* arma pugna= uira trincetwe Dijtit beatoba 
ruriaaipimuorminastfup* leriofiiubespater fanctcre* 
pUaan6 metuente0:teb po^ fpofis iuDicS aggrcbiaei». 
tiue mozte $ toeritate liWtif flJetba mea.a n . Jam tibi S 
fimcamplccrcrc0.l*.»cfiB a ranffime biuini toetbieoti 
fcmtcti 9 E^imartpz d puiDc*te c6miferanunc quoq* 41 ftbe 
fppa rlcm£tia q fibi eii puU qua affamuo rcfponfa cdmit 
bcbat toae elecnoie tuturum. 10 .flo. JDfte Drlo noflcr ,& 4 
<§mim frietia cffirarilTtme fdofuidi Dnc. Ce.quatu. 
daniit.*.£>ctitate quoqjf «£-j nimofitatienimei*t>M 
0gniflDparonrjarrefufccpta 50 DcoinrerenbactTefuipii 
iHCC0p6iiftn&Diligctere^ci5 riamaioza: quiaquicquiDfi 
baiard&emma. Jte.rcrna. biaccclTuriieftpzopenaipfe 

Iaqjpicirapcnecrtrafc pzcfumttabg(o;iiam. 3ppU 
pofitueDanau* pfce Di cateeumabcr|uuleum:mcm 
jrt.3moucter)intepifropum bzisDillntDitc:«tritorojpozc 
iftfijuftufcnifubirecuen- DifTipate. Jjawpenaaftipa 
liiiqift ipriate ?tcpfit chittfi rozmfta fulriucat . 3intcr t»er 
ifirauioicaiit tebeHf 4 in rfis Darian* pfes Dijit. iQuiD Di= 
fnmriiapubUcatoenttetfiibe riotointfttVttlcltobicofpiria 
rrtozmfris. ti*. Heuitabin; tuuiam mifcrabtlc coipue* 
rentine rji>ir fato nalcrio fiiu l3r.£rreiamtfublimeago? 
bc9 patcr fctc rcfponfts iutti ct orhe pztnripce tuoe frrulo 
tfa&grebiar.iamtibifilica* altioz tpzannc bcfpicio nolo 
tt(Ttmrbiuint£bi ruraromi gloziammeaminuaenerba 
frrf.|5ncquotp ( pfiDeqaa nainfcraeiauDi. |£>araru0 
•(ram^rcfpofacomitto. «*. fumcnimabomniatoimen^ 
Cibieni gemina fcicniia pol ta piof.iluatone nomie fufli 
tfti at ftignf amojis igne fct nenba . & .Jnforge crgo cr 
I 
llllllll 


lllllllll 

cm 8 9 10 11 12 tif&Htfl 

toto tnnUgnita fl fpu tebaclia ab affltttie: * pic iaboic pcne 
tctoitiebiflme cet tiittutc pl*> mcrnuibuepcrcurnffeillum 
toffcDu toiqucojrppoffie ipc tomucrfafuppluiatHlati toul 
Atojquee #arat*. fce.o. tu:fpiritufo;«ioji*pertm3Ct 
amenitruculentue mU magieefi p^otcfTioneqttacei 
JLmQerpiofcmUctncum peratrpmbnmcofuwifcm 
fcrratto iutterat coftio ; « a*>* aitbacianuei&uutmurjiirt 
oitafubtcc carbonticongerie riocfdluocfupplmiBfupmt 
cnirc^oftiSimartyicaipKcari ftiflectipertinatia non ptw 
3utrcpfDU»itaq*bciatljlcta teftoelfempburctm penam 
cSocntiefertimaetnna ottro fpuedcoercerinopoteftpu; 
confcenoit.CoMiteturfiagcl niat<W#frimuc0pciofu8lc 
latur qcurtair :t biftentie me utta tinciti^ ottttbunalfpo 
bnGcrcfcitao pcnam. Jnfc^ terogu cofcebit intupibus. 
rirutquoq?pccto?tet mcb^ifl Cuius (alifi ctcpitatio e co^ 
oep jcffa afpetitao laminarn pus mtnutic fparfim ibat a*= 
<Bt occurtcntc intetipfae ea^ q? pjune oernabatcj fungui 
oenti0temacic0liquo*e:fttt m. * Jnterbecmamtimfc 
ocneflamma atuina refpat s tue iUcbcifamulue cnaetpttt 
gitur. QHulneraouineribuo mfublimccrcctUamibi£ui a 
tnfligunf rtojmctie tozmcnta ti&Ha £ui*. Jn tq.iwtf. an. 
oefeuiuM.i».3ftumptueet ^catuBtointftvnut* iamlB 
equuleo lcuita toincentiue at cofcia cojone Mjtit oaciano: 
qj abpatibulutaptuetojto* bactenus atc babituefctmo 
tes fuoa pene pjeueniene. bc ncgaoafiDeBO?auit. v*- 
^o^ao catmficft arguenoo ^nbnoeonfi.^Jiepijana 
a o pcnam alactitcr ptopera^ tn apuo r p iano? piuocn ni 
bat.tf .^IntrepibuoitatRoci cffc cognofcc octtatis tulram 
athlcta canbentie fcrri ma* abnegaoo blafpunnare.P»- 
riunarottltro confcenbit^o IDne 4e^abi>1&jonKmut 
raecatnificum. Le.or. enUpiane religtote noecffe 

Xnterea oacianuete bin cuUo2C6oni9 bei wriEmane 
cettobcanirimonorcctc riei feculafamuloeftte! 

folltcitue: recurrettbimiltti* jEmc ioirtutetua.*?aB 1 
lmsauequiDagcm:quio bt (\ gcrmmubit. 
ccteeanquttcbat. IRcniiciaf V^ucritemquiti>atia«t6 

1 M I ] 1 III M II llll cm 6 7 3 9 10 11 12 13 14 locum tm ebjoram * otpjcfrfi 
togentetccturanb onmi pa* 
bUraftacefepottn eperuaq* 
noctebanata: reatui ciuo pe 
roUatfertratoibdicct catcerf 
«reercm.lbi ftagmentate* 
ttaramcrarperatapaffim c6 

genteitorquicquftiacetiocoi 
pojiemale inctCa fractura te 
ftgetitflUmatio inftgat atu* 
Ittoctipfa conuerfio latetut 
imwnetutabpenatotibfciii; 
tet quoft comutatt'0 artubus 
mctya quetilt euauerc femp 

Rffcnt»at.iftr.i5eat9teiatbie 
ta tincct^ Iwteoo clauftte 
ergatlulo carccris pfoimum 
Dco et \)ymn(x angdom f rc= 
qnentia rdeuaPlet» bicebat* 

&uo.mtmUatu0catcruatoe 
neranDofonebaiur obrequio 

tnwUcbatutalloquio. V. 

JDanfergolan&eobeo altiffi 

moet refortarcozganoangdt 

cc tiocio motmlata funuitas 

^mmffunbtfsOuon.r.biq 

fVatccrioiliiugnorctetna 
S>;flc«pttluce:flagrantce 

mWtrafolwfulgo^raoian 
tra : laratuq? ligni robur uir^ 
filmt:ae teftattiarpetitaofit 
flo^umretolcntiuiocunDitae 

fmoUicic0 3lBt|ancrenucia 
tione craguio * trepiDuo oa= 

ciam»Bmticcj6ba#rupic<a*t 
4oampliu0faciem9V)icuru= 
**• Janwrlao 

"^'•••Bnoteownttntt 
mmetiffmte pjo caiuffnomk 
ne fitelttet Oeccrtaftt. 3[ P fe * 

btcojonafowatafetuatui 
«di0qmtcfeat\3icto?emin 

pcnig.^.eaotgiftamfeca" 

nwbep?etnioq*mo*tepofi 3 

toonetccatni0noftroeti0 an 
^OnocollegiolBpe. 

>ecerafitaq5at»lettam 
f -^-Pcoip9ftramentifq3 mol 

IfMibuofoueaf, J&otoenim 

gio?iofioicm facere: ftintet 

tojmenta befecetit. Jnbulta 

paurtlia tecjeo atttita penio 

mcbja rcfoueat: et obtmcto 

in ricattice' t)f atn toulnctn bc 

uuo nouis icjcquifitig fopplt* 

ci!0innouatu0:iipfcfubtiaf 
^icrumUacianoinanitettta 
ctanteberuppUcio:^pU0 cles 
mcntcrbifpotut bepjemio. 

IDdatusnaq^teintemartp? 

aoicctuiiiacpiigfanctoium 
manffrae iftratumoUiciere* 
polttne: motpzcciofamtefos 
lutuo inmoue cclo fpift teb= 
btbit.i*. ®lo?iofu0t)ciamt 
eu0\)tncentiu0iefubmc6cef 
uonefun&atue intcttojmero 
tumfuppUcia ftetit tpetterrf 

tu0.aicbcmatriupl)aUmoi 
tetnftgnio celoo pctiuit fan* 
gume lautcatus-b . ^dici cd 
mercio,p tctrenie celeftia 21 
pmturie etetna tommutane ii l Jnimiftj 

HtDf.oHiatflojforue.jiia aD oia.tJ raliiaioiiB noicfBlJ« 

Ofcoclaubicurmarrpjfgje ncnDa. :>*■***'■'*** 

fltngfatfttejbcfltepleflmit *»♦«■■* rflolOT. o0*> 

SintnU»itiiroY)erb:Ka(pff t»»StttUuo.cii&ii.ci>«< 

ritno bolntr tf Oa? fraBtniitt atuetoireniig.ple. < ' •»* 

flttoquiopiiuofttotolumit marrpj,pfp:ra. ©naibc 

«anDfangclico folaf famu (Cgregftti martpiDitcs 

ne.l3fie«nlqflainie ceioepj n»Dirie tojmftojnruppticii» 

timt fifluit lauteatVa-Ct ^ipoaiactittrruBatt at Wi« 

tcn . * • <B tta * b,o . fn Y. 3 . ti» pugne agonc fflanrrrplc 

fffiptuect rqnnlfo Unita totaDcfuiofa rcfolufifl»' 

bmttntiue ntmaD patibuln tf fdomfipjtaerpmrtDBiDii 

rapiueinojaetatnificnmar atla. ipag". 

aucnD08Dpeflaalflmtfr,ps ttBmet«nancWr«W»w 

ptabat. ©netecj. Jn J*^^*'££* 

twpiD^itamcaDetiefertima fiuaf.oco. JnDnltjcnniJt 

tljina oltro»ftcDiiatma»i«e c6iDitginum.eiaoflMtn«. 

f mot«ttcnt i ct 16 lumibj Dfi» fiet KcoDi. «^{0«" «•«* 

fitabaf. J»bit\ I «inc tHf nm0 !! W *?lfK 
bojtrentDfatcfif rtaufnecrga VAjKurretaDrcpulcrtm 

taiottiafbletbaangttoijl>e» agnetie/ ta^iae a pftgam» 
neratDtoucbaf oMeqo »mul B»*uiiom:ttOftt«y»^o 

tebaf allo4o.f)f. »•»«♦. I infiD . ri, i! fn ^f"SS 
aatiortc o oicentt iuiailTime tn oi e fogcrut aliquati W» 

fl*« ei« noiefroctif tttrrtfltti icnbj lcricuaErrnm. r-n. 
ipfftibicojonapjcpatatire? f~\ ^om^aamm 

pat i releuib?. pe. ©fttJ . 5 . ^ tmtKna " fl: K„ < 
jDanf ergo lauttetto aiurte bat ^^^SSfSZ 
mo * rcfbname ojgano tocie pjobjabat «» *«^gg 
agelitc mobulata ruauitae.» tmiaOmi cod u. uttuotatf 
ftjioiffanoif . P* HautJ. it>. tfoft*iftio:t * ttWjjW» 
©tfiettr 4 tof. qp» ■ iCcitti ofi inocctee ooiee waalofe • 
rmlfflnriorae * laauetit -r=i ecettjierinuliaDattf 
^K&iamfuSe T>**?»!»E* 
a goj * oee pnciae moe feculo prt-ata e f* ^««"g 
fllWfirantic trfinao parai» fcpulftn btfaflitw W>» 


jtoattfio pantf 3t noirf* 

imtfit fbm.Siirtte bubifi no trabfoiteoe qfttonat fis Wfi» 
cffirmfuofaguicfir bapttfa c^pKtiapcutcrttJSicfifuir 
M:qucpio»cftnfioncioaicic «tfituiTitpoftmobfi fcmctfp; 
>6 c6fitcrcrar Dnm moxtcm fiitraDiDit.j&icite »ci*abla 
conftamer rjrccpir.S, jf>;rna tfi caput:* pfitfi cftcfi ifgtf* 
tam.K »eneb*.ofobe bj.$9arrpjifat9«afitwfct 

na6*faccrto0babiU":cfi trf 
b?inf3tibj apno anthtocbii 
ciuitatM. 3JOo^^o?^rff c 
jn tonummnc ftipaati IMtirililocw^ipciatifi 
i . toiuDfficdto*». apag 

ceo.jjttaicftatemroam. bi 
cfe. Itmatnt! . bceobrm.ifr 

fcfofcnam, &cttiop;ima. 3bM.Sn. &aivfoi#m 

Trratuerermimcnamt* atii0at*f£fetrfrf.c6. fi5 

JL mffit trcs itarrs tcaari fcoe meele. * . 4cK paute 

rarbomoifp^iojioarioaoOc apttr. &$*. 3nmterfc.#. 

ninpi80a0:rcifoafit noucm Jnocmttrta.a «laDrana 

tcrcio ucrofcptf . $ucribeto nia etqurre faulfi crrc enim 

lniarc0 t)occefua0:Ditcru«t oxatq:taa clcctidiscfi mtriji 

«llDict* ce Dr*qtn friJm ma= tot pojrtet nom* tncft coja atn 

gtflcnn pti'0 nfr babilli^pf tibusf rtofbue * fitiieifrad. 

mQfitufil>tcpatimur. t.u Certfj.pe, Q^ag. *>;atio. 

(2 ic trafrcp namcrian* *f^V rno4 bniucrffi muDfi 

' Datafctftiajiuffitbcas a_/ bcati pauli apoltoltpjc 

«babillo * ifarib j capita am birattoc Docuifti Da nobie eje 

pnrari. ScrimfeafitbabiU 9 btquictustjoDtcconucjfionS 

fftftia ch ttfa pucrie:cgicf* colimue:pcrciue ab tc etcm« 

fueptftapfeUebatDfteo&al pta graDiamur. #cr Dftm. 

naftt cni nos a tribula ttont* $>;ctcai rftn . u . %u i *i 

bii0:ctoDicntcsno0cdfuDifh tnattpt.£ <&fia*[jo. oro 

3Dcnlauttmu0cgottfantC9 |T\ atrp^te toi piciti tio* 

mci:oibt Dicbtinfcfcfctbf . M-J bfir qeintetaentiotfo 

fruntfctfietnfti \nj tfofotibicommcDct/totquob 

V^ martpjbabiUuerogas noftrioatttbuondmcremur: 

uit dx (jui cjricrat amputarc etue pjcctbue confcquamut. 

citpita co v : t?t antc ft fcto i= $>ctDnm. Jnuti pmttu 

fitrcsyrarcrct * pftmoDu ip* pnn*faticDnt tn cfiucrftone 

ffi.#tofnrtat?eftfmgulce'* fawttpattU.e» «leite.ur» 


i ■ 
llll 
lllllllll cm 6 8 9 10 11 12 
£onnctRo 

€*ultetcdfi.* £>aulu0ab ^rnttfttaKfpuittMtft 

tmcfpitaomina^ccbioi Df X^coutufibuUitatifouN 

Ccipuloe tifli abiit ati pnapnn moDumindinan0o(rtt4Uii 

facctOotfi f pEtiit iUitottibirn p:ia6fuiblafphemu6»grcra 

Cfciuenimtiui^toietoiroe&nv toit ?tumritofu0:febmiam 

ctoopbucerettnctrm.&o. £e cofccuruefciqz ignoxansfccj 

lieft.*' OStctuterfaceretco ft-<6ratiattifnib qtifum 

ttgirManwpiquarctDama; €tgta efimcbacuanefuit 

fto. - JbatigiffauFfuriei fcDf?|)itnemanet.*> .£n( 

uect^Divtoto pjccojte tir 9 af; operatue eftfEtroinapfola 

flabatetfctovfangumemus tu oprratuecimithuntcrg*' 

m rntctmiflioe fittcbat.fis. te0.4Etgratiaeitt0. t\inj 

3&nDira.* f&ettotaiubea ^^ttnarecojmugeQabat 

infanieferebaftnetiflimem JL quiplacttutft feOcoDc 

bia laniarct i terrio^a. £>au ttubditatcconbebatificutip 

lcfaiiMomcprrfcqrie qUie fcpjftmcbufcmetipfii tcDar 

cebnecgo fu icfuequctu \£t gueneDiMt.Ctptoficicbaitt 

fcqucriobutficfttibi^trafli'' mDaiunofupzomttoBcoctfc 

tnulnralcttrare* $0. tfEructa ncoetngencrcmeoabiioati* 

uit.* Cirrnfuifitcclluya cmulatomiftcnepaicrnarti 

edofcabceiftaaubiuittootc mcavtrabitionu tt.ffioml 

bicctefibi.*». tfoflituce.r.i ccrtflmencertauicurfiiconf& 

Y^Vtccipuu0tcfli0itjumi' niautnbefctuaut.jEteoifire 

.i^Mitatenobie paulueab pjfita cmichuoiona iuQicir 

tttcbiubucaf.ti&uibncontra *.&riotutctebioi ctcettus 

rxufertfitxcuuobialcgis ne* fu q-.ptcefccpjfiiumcnfcr 

tcu?0e]ctUHt:co*nu innarege uareiillnbie.JKo.tfiozia. 

flauit.^r. £>aui*aDiuufp< Joro.^ncj.noJ. giaulua 

taomittai^ceDtoutbifcipu* aut^cmfeacflup^sDiuta& 

looDniabutabtmtipeCacers icfubftccibme bisfaccreait 

botumf pctiitilUSat tobiiuc aiitfineabcufurgcetingr^ 

nitcti)Uiu0tie\)iro0 fcindoa bctcciiiitatcibicef tibii(Dtc 

pctbucerct tnetufalcm. &*. opojtcatfatcre.fis. £>c*eg£. 

3bat igitur fauluo turte w * . QHiriautilti rj comitaba* 

uectuobirumrotopeciojtetou cucoftabatfturxfacu.J. 2to 

tus8ulabat.3llt W». .r.* man^autMntralirofcflitro* paott 3flamiatT* 

bnTCfuntbamaGrrt f mtttU teret.fiDnftnfnarumctccbfc 
bueDiebuenfi toibene %non fpiranerpjftcpptcfemeeitct* 
manbocauit neq? bibit. 69. feteratabtetee qucrcbat.i* 

CranbiteaebepK,* . ftnt IRcjDfttacamicbicoiona fn* 
terit antfaulueDercrraaoer ttiac quam rebbetmittytin» 

titqjocaltenietmtoibebat. 3 iiUumbtf.3!uftueraDer. ©. 
BUaDcananiact qucrcfaultl fi)ciocuictcbiDi* ccrt?fis4a 
cctfcniojtatq^aeclcctieioe ptenecftttpofitn mctifcrua 
mttwtotpwctnomf mcrl ro* retn iUtitoii. Jufkue. r.to*. 
tfl getibj * tcgib* * ftliietfrr. CS «* etceoietoenaawante 
$«Gtaabit!e*o?.m.cfitep ^3 iUftabfc6bif:oiel)6i& 
9 ; JDitftafjtbfte fbtfn ana= cft rationale rapieneorpiniff 
we. tf . ©ebifti rj*bitU\itcl tietimoneci*cffugaf . mtct* 
k niueantrinocetonttrb* Borjnntrinotcrota capiat fc 
4_ J tituDinfoie toenatoier, nfi fuutottgo: iD c Cccrctft futt 
timmt:qjfaalt feutctS tonufc ipfa rjfeiutolata Deifeptfcta 
i]fg? ^Dtcatojerpautt . S>crt* i carnc ccpaDit.&crtptfi 4p 
ptun3q?e.*aai*abrjutfpf pefcfpcubamafcaejttfobt* 
ras minay * ccbie in Dtfnpti; to rircft fulfit eu Dtc mcDto lar, 
100/ arccfflt ab f)nrtpc facerbo bc celo : Ytooje f cta i btrfr&au 
tn:f (stutabcocptftolaeiba lcfaulc:qnib me pfcquctie/ 
mafcu ao ftnagogaetotficte jaQui#(h:at*tnretrarcti>6Dit 
focmffett|ui*toietoiroeacmu £JuieceDfic^iCuiillicobiaf 
KcrcaitoittoepDuccrctiliicru »Ego fft iefue na$aren* que 
falc.ttf Jfecio cut ctcDioiet tuefeqri6.18 , « «idjitoiuere 
tert^fn qtrprcneettpjfitum tpe£*mo;ti luttfi.dSlojiari 
meafetuatettUu Diff.^luft* meotjojtetintrucetoninfiies 
iuD?r.t». IReprfitaSmicljico fnrfkti* ^erqugmtcljimu 
ronaiuftitieqna rebtetmictji bueeructfir*eft * caomunbo 
DneiniHfiDic.3Juft?. r.to. <gttati.<Btia.<Bttatl*Snin 
fYB Ratue nare rcDDSb* notf.a. &aulcftarcrDnetm 
VAtral)tf:i(piratiotoocaf. fitmeiefueij atparutttfitoia 
etiUaDfcpegoco^narettp quatoeniebaetottoitraeiipie 
f)enDtm*:qd oculienontotbe arieCpnftio.^ jCofttcbirft 
mue.lRinoccroecrgoiftena a- 36bittananiae* introiait 
tetojnugeftabatquo perca* tomtUipneeciman^Dirit. 

o l 


■ 

•Conuetfio panlf 

feub manu corinuo ana- irttatts fae:feDcb« iefuprrfr* 

tiiemtttrntfquameabocue fceDiw&camiuoicamceouo 

ci 9 *furgcsbapnTat ( »c*acn^ Dccimcnbueifrael.#6bint 

ptfenbumcofoztatueeuV.; folnquirtliijftteoia.fcocmi 

3E>ft0rcg.ej:. *.;ffuttauicu ffritfoeratre ptMiofopbtwirt 

otfcipulis (Jcrant oamafrie multiaiij Diuitiae tfcpfrtfit 

oTee aliquot. a. 3tpoteccto fcD4feturicfti«mc:qti ( ppuc 

t>ocntufl*intcrrapjofltatu0 apfrvtatfttretrfrtum.tt. 

cr p: rfccutoze ctf crtus cft t»ae £»atte paule apoftolcpzc&un 

cicttiome . pe . £> ne reg.ira. roz orritatie * toctoz gcrium. 

a> ^wftrntuo e feHiffimus jfnfccDc^ nobieaDDtfiqni 

Bfccuro^ctcrcctuocftftMifru teeicgtt. © ailtfltgnicffina 

muepoicaro;. t Stnmltia* murgfatn.Jntcrccar. f.*i 

urrut. ©cMnmatncri. ric "-T^ntegenerationcrafctr 

Y " rt, ° *Pe : oirtt fpmon ..1.. rit nlwe tiomis in £ebe 

■JLpett*aDiefti.«Etcenoe tnaieQattefucqn motmiDe 

rdufmue oia: et (ccuti fum 9 cozrnptionerefurgcnt frozra 

tc. iDuiD crgo rrit nobie^Ct ptt Tcttbttiscttoosmfoiima 

rrltq\ £>rfi.btf tMeroft.oreafl DicanumtoDcnflntcsDnoDts 

f^raoiefibnria/pctruepifco cim tribueifrael:qzbobisat 

roierat/Diue* non fuerat/ tfc t>£nbuetlti crrtrtc notuerar. 

troemjmu * arteqrcbat/rttfi tgtoiequttdiqnt&mni&d 

loquif ?uDcter:reiufm*oia. ffrs/aut fozoics 1 aiitpatrf I 

CEtqzno fttfficittm relinqre autmattf/autbrotfiaatnli 

ftDtfigitqtipfcctft cft: * fecutt oe/ autagros: pzoptcr nomf 

fumuetc.acfiDitit. JFecim* mcnicewpluaccipietetMa 

qfi uuTiaufa icjif Dabte no= eternampjffiDebit. tt* J0a 

feiepmt}Av l,tbcntergna gnuefanftoepaulns-oaflcic-' 

tD?iifirmitartb3mci9 fcittn rttomeoereDigncelt gioiiff-' 

tjabitct itnc tjirtuecriiri. o. canDus. &ui*mcnmtrorm 

•^neniinftrmoztnncfoztioi buoDcrimum poffiDcre. *•• 

fnf potene.Clltiniia. r.*oui &8ulue4ipauuisttiagna0 

^r€(ue aut Dirit iUis3mc pzeDicatoz a teo confottatuj. 

JLDicobobisq^oeqtccus j£ui. <f>lozia. iRctmioinir, 

rrfeGieme/mregenerarioectl tannnim. Ce Dctim^ 

fctetTtfiiiueljoie itt fettma* ^nomnem terra. Jniw.I 


f»olicdtpf Jamurtt 

IfigttfruepaotaotTpnago» ritan», fimi CWii H rtfl? 

gas pjcetcabat moetBfefam t6«4c&omit>*tt romptbs t 

affirmaoq? t)icc'crittufl.p*. oroncbut*fetri.3b t>8 8eoe 

jDnsrcg. »- £>rupebatafit laufl.Cmeceprttttoibtcti fci« 

oMenauDtcbam.i <£>an fr«coft<H<«.Cfcrn-$>crrna* 

laflatirmagiflconualcCccbat nuflaptbtf.rip*. 3nnuerpe 

mrpof2tutcbatmDco0.p« * B 3no?mfra.u.£naut* 

Jabflat*. 4. Sffitmans^ eomplacuitciquimeCcgrega 

bicfrpfl.j £>auluecj*pau uitcrbtcromatrigtncectoo 

taf magnus pzcbicatoj a dco cauitpcr gratia fua totreueU 

conroitatue ronualcCeebatet rettnmenli&Cuu in genrib* 

conffcbebat iu ocoe.pa. B>e* contmuo non acquicui carnt 

ttne. ft £>ftc*Dene qz tjic eft * fanguini Cco abn ab ante* 

Sjjfiliue tei. i; Cu eebao ccffoice meoeapoftotoe.i^ 

c£ti5isCactcpaulcaptcp2C* £I£)ag.orobrd |£toUrarptf 

Dicaro? berttattem buiuerCb cpi * marft. 3 . !5carufl bir| 

mantd.ne. I&fthi. * . %g>cc fuffert. ^ . do?ia*tjo. 0(0 

nucocsgcnrco rognouerunt 4&icccfl ppritut.be coi.ttao 

grntiatei. /i ^agnuoCan matUcrcD&.ty.fttJtGrf.r.i 

duepaulue baeciecttoniebe y^v-umomncarDticarpum 

reoigncSgttficabM fmertp V>A,beUentrogo tmpofttiu 

it rrona buooecimu pslTttxrc eria ctauis arTligcre : atr , £)i- 

ps JLaabate.ti 3!nrcgcne niteme.ittuienimmictjibca 

rattonccfifeteritffltftjoieta W^B«i0fttte fatplieiurmba 

iebemateftatieCue.Cprm. bitbttCtncclauojnaffirtone 

3bant apoftolt. Uv*M nnue flamae tmobitit yfeni. f rl 

r£r. b j9imierjono;rati.a. /"*r nmiUtomitTieciaatebS 

Cdcb;cm 9 co ucrftone" bcari vJ culte fblio rft nm&ni? 

pauiiaptiqzt?obiectpfeeuto buflpoftiergummanibuere* 

rccffcrt^cftbaficlecttonieiteo Mnrtistbelatelettue arieect 

gaubcntangetiarojictantuc er magnogregc affumptue: 

arcbangelietcoUauoanttces acccptabtte olocauftft omnu 

liefiifumtsf,ps ©rlb*. oro ptcnrt oblatuecft tro.Ctlqr 

totg . fVmanl.B. jQuiobft* fldmaingenfircturiiTer: toioi 

3!uftus bt pal.ofo t>t8, tnuetmraculaocenoequib* 

Jb.i.l. i£tu8bitj<BDtio.ae eaD^biterecdccfttt.^Fiama 

b II 


Joljie \iuum fftenf in moDn carnere rarna* 
ta : fpetie qfi Ddum nauie toe" 
»o ftnuatfifapjacojpuemat 
lp?ie ftctittquoD inmeDiopo 
fttum no ctat tot cato atDcne 
feD tan$ftaiirtt aatargctu 
infojnaeetaDefceret. f.m. 

aiwcpietcreaoDojcnari 
bu9hanfimus:ta$tbn 
tfelneeTi bei pjetiofiffimi fra 
grantie tonguenri SDMtfmff 
DiDtee fcclerft mfniftri igni 
«ojpnenonpoffecofumfiufc 
lerunt pjoptueacceDereronfe 
cto^cerctco^puB cui iguiecefc 
fctat tnucronc ttanfroDcre. 
^ltio facco ta largue ^fuQie 
cafaguisrttt crtinguerct to* 
gam.fdoputusautmiracul! 
(hipoiearronitueDtfcrffit er* 
aacJerroeDei tainfigm cms 
Eauo;cpcrfpccto Cnquoctia 
alit buobccierplHtabclpriia 
fcentftce^apuD fmirna mae* 
tpxio cozonati funt. Sn. I^it 
t>irbcfpf.£e. Wjito \n3. 
I 3!oqanieiialianitpoijrct 
«frf.9ft».ofaf»tliea(prr« 
rfifeiTo.np*. ftcto? mctitie 
1£ i flitVe (uma.fi . Hrtami 
H. JFulgcbntiufh.o.^agt* 
ofo. £ct6$#ciTo¥.2>Dttw 
jqtf.to tnftctDtuctocof.f.i. 
r-Tr^ulianue comana ejcnes 
A^fofitatedatifrimnigua 
f a cu tws : iufticta infignis nw ritofiDcipetcclclttiswimufl 
npottolus tenomamcctybift 
DeoDcftinarut. &e.ftfi*. 

©oDc autc tcmtsicibcm 
Dirbeatiffimueabtote 
DigreDieneDefanctum abole 
fccnte obuiutiabuit:cui^ pft; 
KrDirmagnificue biccbarur 
iouinianue.Cunc\)tt tro plc 

naeaD foutao:ati6ifarm«fe 
Dertcne : \? mucrf o : um crcato 
rcminuocauit* aoolefccicm 
aftati pf i uitifi affiguit.t'.ut 

Itatp piopinquatc Dota 
tioiugfueoicfccclTitac 
toicft inquo num ecrtcfiabca 
tunarcinliefua cft. 3ninu 
cn no pluribue bcgeret Diebt 
fcuttartue incomooo: fttrm 
fiDiattotomenData cdmuni 
cicri plebifrp confilio fanrto 
co miftt turibio : que' aDiuroic* 
infcte pDicatioie eaten 9 \*v 
buerat o ff ino. J tarp rfiugna 
eofncceflMeoculieacmamb? 
tn cctum ctcuatie : nftm tol- 
laubane ouefcp q uae r po ar 4 
ftcratciDcfnmo paflontom= 
menDaeletue* alacer ccio tc 
atfircDDiDitfpiritiiJnlaa. 

oiafuHtfcoip(iti»a.|nccle 

ftircjno.pefcfiSowW* 

3Dto>.tfcoifcc. Janetiefe 

cfiDo. cap . fllui gtonaMP*. 

Wirtfme.jito.-D.&iffaflii 
in. j&taagnceJMKliW t&apie t maarf Janaarius 

Hb.Mf. ofoft>c*4nos lobo.trtfaUo fe.cfi o$.tttU» 
anttua.?nuiJRcge*guifi. Wet l&apictmaatfi.Cats 

&8aicft.bp*31cfutojo. a. DStfcc.&.i»S.o$.$ja0;0 

fcifceDeame.lRrdrctn alib o.o\ot4glo.ccof ptloytftf • 

fcQo.ejOncoftflnf. cfiafct* ©taDmaf.tfcoti wr.ftfofce. 

j>i8.to.Wmftti4. le.t. «f^nomaitesp&ptas M; 

-Tfstf DftpatfteoWagne A^*maur*tepeitclamatt 

JLtie afftouio pnorta ttont * 6 icerc* a&ere rj c bne iefns 

baeWgftarcnt ao fcpukhnl jcps qu?colut fiftnm* Diaco* 

ci^fciDentmmcDionocttsfi n^tfaturnin 9 . 3lratnfQ?lao 

lennoctcrcitutiginfto; oifts Diciufittuffitcoein equuleole 

aurotejctascpclatreiDute di nati$ttfttratictcturnera<s 

mgcnttlumtneogcbant.tfjp. fuftibue* fcojzpiomfccefiftit 

imo rftn. iU.rcba ^r Uf anttiamabai bicetet 

Iryntetquaectia oiDSttea J-N©lona£bfieicfutpcqr 

X tfffima agnctf ftantem metuim* Cocti ftcri feriuuum 

ftmilitct fulgentc. et ao ocxte tuojum Cunc papiae * mau 

tacfagnuftantc* niuc cat»i= rusdatnab&tbitites.ttltfr 
hio)i $cccfi toibcrct patcrce tooefit coattat Dpabot 9 tfiets 

cPtqMftmuleratqfittuiDje uos Dcftftacpetterej>3!ratu0 

mentieDetenti&mt. t£.3iP* laooici* iutTit papiatmau? 

fura Dcfponfata. IUc.ii* . *t cu lapioib? 00 eo? totfiDe* 

^cDbtaagncerogatfca» ref;»rettuDiicatcerc. r,uL 

>c5*gic0/parrlp totgDtifi Y^ oftoic * ouooccim tutfit 

grrcfriftaoparcttb^ftuebi* J^ cooftcnu ifra* fuftib? 

rir. Ciiitctcncmcqft mojtua ccoi dEtbuccDcrcf nullabor 

lugea&f? cogauDctc mcctl »2 cr, zi& auoita 2: nifi trn aotu^ 

gtatulamtniqzcuiite figib* ua nos *pe fcruoe tuoe fCuc 

tucioaefcDceacccpt :f tiUftt uiftttcoelcuatiti tctta:t plri 

mncta in cciis qui in tcrrie ps batts «Di . <ff r oti Diu cetxtcf 

fitatocaieuott6eDi(e)ci€tr)tf emifcttfpm. jDuojz cojpoza 

Dittteotrafiit. 1£. fMcttza coUcgttnocturp iolianee pbf 

facie.rjtg.Jnlau.a.^ngrcf vfcpetiuiti toianumcnrana 

faagnce.f1.lDfi0reg.1ft at. fittofealenDaefctyuatiaoab 

fn0.ep.it?*-* tirjtofa.£on* npmpljaebti pctrttbi bupt* 

gaobctemem.p.^^^tits fabat.* Jfo^.i' ]£>**m 

O «3 


7 

TTTTjTTTT 
1111 8 9 10 11 


VMflbfetfftinc.ri). 

dftni Sleriaf J»p # . «irgie <p 
lra.^|?ui*obt?ru.rt «ra 
p«, tf BMffufa. 1 gnfee rc* 
gnttceUmfaganc.tv s3!)a§. 

Ompefempitnctfe ote. 
banobieifrftruttatefe 
•te batifbiettginecogrua Df 
ttotioegautcrc: bt tpotftia 
ena f rt?trafira laubem*;» $ 
mfft nobw grrpfam* aajriliu 
#ertj.*rt.e*aabin.ortol 
»»i!M(M!fotffot«af. r 
Y^ttto bfufnofarrnm rlTc 
JL/ rrcnif t)t bta banlDie q 
priripie napriaetcmraucrat 
poftca tloDounim Dagoberti 
qnonoa regte rJlin in rdingift 
accrpcrtt :tn quo Dfuina Difpo 
fttio canDc bono?art terttues 
rat: tottpfequt crattrrcgaU 
jnjence regififrmicttttopull 
rcga ir mtg gtBncmfbboicm. 
3toqnacunQ$t*r.euenc ii|r, 
fciffafa. VmioMn. 
C^ft tpfa tugflami fhiftfo 
" rc0iobtfperabatt»tbo 
mino:p:ictpib$fcofrcnbcbat 
t>rmairc:face*bottb5btfili£ 
iuucnibueftncaboicftfribue 
titpia nutrtrc. *omeo?pr)a 
nie i pupiiUefubfibintMemi 
wftrabat:»cibueoinoDcbtti 
bueopc frrcbar.fcv' fciicri- 
**=c ' finuftraafobiJ.* 
X-a abrbirr ptma ipabfta tbtrtope 

batilDie quaba ifantnla qnS 
tn f etcfacri bapriftnaK fnftr- 
prrat:fup^quaruDitar)orn 
pcre qtm^ipccaDcanCctfa 
pcrer: ipfaq? tntantula tunm 
iarcrcrnrrct:qti *teieriterob 
tiraiir jfta eabc tjojta aia tnfi 
tulcacotpwccnutt; ibtbri 
batilDie poftulaucra t aD ru* 
malrtcapterclTtt. ^oftticcfi 
gnae fe rfi&bf tet;*omk>9at 
man*abrtlariew$e:fancta? 

atamacojiptftoiralorpafert 
folnit. u .$2?pf Mrttatrra, 
3utdUt5.3.IUmfpofarpl. 
f.^fientjiuatpieawtx 

MMJtm** * ***• «** 
M0. 3ft tmti.a .OUmtpm 

fa, N. 1-rgc* pcne*ap. £Ui 

(jftflf.CcttTit Of roicttottmi 
k»|. jDfct-a. iBpcDianotte 
p.lDcttfit. t|> Jfcapia toint. 
te» w 0.301*. ft ^nata. 
e - jttirabu ■ ■ - aoi jcu fo?ri . 
cef a w 9* Cftft t bnwtf 
mar.i&itipfrtK?. t>J|>a8 
or. fl8aieaa.ru. tciaoma 

txti<oi*.««}.fa)Ntfci 

v"3 poiea qoc brnt mfpfiu 
magnneatijletatpafufl ct fc 
ruraecotinuomarrvj rcnuit 

fubtcis. anecatifftmcpje* 
fcetpaliJtetaubicla mcflO 

ttbircDafuntC6b?m*Dttif 
aiicttuamitfbcoji.^cjtfr 


Jgnatflrncf* Janmtin* 
fneBiEit.313mtn0 * fcer^bcue tunct effngicf ncc patcr tu^ 
ttccifuefrcepit upaginae t>e U0fatljanae.3Dbctcomtui= 
terie trftamettDiccc*. ©omi= eiueCrura ciueconfrtngitc. 
mtm Deumtufi abozabie et ligmurpoHifremannnrcQi 
ipufoii feruiee. *iergofibi rulte gracaioiibu*:\)tittn(0 
folimffitfrtuiri:<Jc»iaa«\)a^ twutueoffaetaeetmebullm 
ruae* oDibileeeffigicebemo tur. tfttmcinoe afferteacu* 
num rulrurae feipitieeteoli: tos:t palpcbiae ciue ab ora 
rtatcro tto ntftce noftrae ro iis Diffecate. €Juo octur pata 
pttfercroiqucn . Jftt 40 coti0 p;imituefadeB:lub*iiiim rf 
imitileefoncw nec male nec fr rar intuenrfoue ; Canocm 
bmepoffint. itectiofctfa, poQmuitoe agonce mattpj 
^ombjlrtaeDfrft apnlti tpi:terrenactut'to2potft>cfte 
V.A loqummDioicifti:auDi illibatnDco ttaDfbitfpiftJts 
mc»factiftcab«a.»&quem <CtaDirjtfe.&. Vft^ptoWtS 
ttjpifue&ictt.Cgouonmnli J9nan1maef.an, fcftrft 
fumloquoinccfacrifito:fct) toere mAr.t>-«3a{J; %t 
nmeotouucttoetftbetiquim tcfectfta. tt2fefcr*riMtf 
«lieeft. Jpffifoinnoui1Dt( £>ctab2<giba tigo gttofiuu 
4cclun6 fecernt bifpcrcata maar£o ttcelofuitctcctiift; 
(frra.^iergoDiTprrbcrccoe ma.f 2>iffufac% itciBtm 
iubet crcatoi ccli * tcrre: qud Dinoe De*.tt coi ttirgmnCt 
ergo cu (ie recue alioe cogie ao matu .totftftrttt*fatt+ 
db mottemv «ffrgo fciae me mar.l&.frfmfrttf. ftfcrt 
mulmloqui:feDpfeucrare(n ^gnari*bt>btfirfmn0n> 
tjrritate.ageqtftote. ^ara -L ma pbutt**traiano&s 
tue fummimoztptotjetttate fcntat^/nrcufcb^teumaruirt 
«iietf bjietuebrrtt. f»lfiba Iteplubeiefcapule Wpjiitnt 
tfeeuc6tuDife:*mebjo?ci» futcdtufe. IDeinbetmgului 

BWtwncatc lucturae. tti . lareta ci* biiatitata * taprtf* 
rlpouDtt tljpjfue $> per bueatyerfcofricataipjftcirpf 
fibe t magifttr tencbja fe man* cP tiamrcptctt/ pa 
tum :non me rerrent pcne tue pito olco tncenfo * infiifo late 
rcmpoiaicecnlfHnt.Cimco raetueabufta. 0oftfup.car* 
anremDeti quf ctcrnaerjenae bonee pauimftoafatfoeCan 
lateieqqf irtitanteft: quae tteptatcUtiuefteterfitXil. 

il cm 7 

TTTTjTTTT 
1111 

8 10 11 

puriftcationff 

Y^ctllectum flamantemf gtlia I fabbato ttptun&Gm 

Ik^oH Dotfametnetmgu eucft.tnnc u\il£,Di«f tflti 

lisDiTaffiUDuaccratumrDtt tarntopr.$tntH8. CJm. 

acrtoctfaleplagaeciue per^ /^y tce fterut aD tgplu fttift 

fuCas/pofttNncuUsferreiebe v! fufiDnato: Dna qucm 

ata tnfbxaeiueaftrirtaetpc^ tooeqririertangeluetcftarac 

fcceci 9 mcatrcttstigno cocta UquctooetouUte DttitDnfici- 

fosftobttntoDtcb**mb*no ertimum.lDtogtae. i>*.w 

ebbue pancm n6 tomebee et auittte miracultw hv*. Jftf 

aqua nonbifcene/ manfitic* rtojue . t» , IRefpofu actepit 

fcottctratanopjotribunaUi fpmcoafpfifrta. t>\l*6tii 

ampEntcatroi concurrctcom fuvicmoucututiiCetttipm 

nirurbaromanojunuUgat* bfti. a.CftinDucctc't purru 

tmobjobicifleonibue. r.ftf. iefuparfoee^atcepitcnfps 

aumrp iam,pieduebefti meon Mnasfuae et bnbirii 

aetugtctee auDitrtrat tca biccfl rtnt birnittt Dftc fcr- 

bojepatienDiait.ttmroma ufituaipace.fce.fpag.rct 

niqtttbocccrtamc fpcttatie: /-yyaaDi q> (flta.ofo 

nonfmetaafelaboiaui.jl*6 t iDficplebftuai^ctiri 

pxoptrtpzauttfltcm bccpanv fet*anua tnbuie tEuottoeoe 

or.fcDpjoprerpictate'. f*& nerari:iteri*affeiiet«Hel" 3 
meneu etiftifufDcntibsteftis tet6ccDe.|toDftra*aD$pr. 
fltnmolar.totpanie mfitiue fituetttantclw.tejmfobbfi 
maentat.$ettUobitcnteap feptaa«efime.g.3ll"abetba 
cnrttrantaDcumlconeecttt taro.ft»ipft.a. flruigua.u 
Drra«pattefupfrcuincc6c= ijnaitatl.Gtcefcenit ao tc* 
fWpfomaerntcntrnmoDo:* plafdtfluoDftatojbnflgau 
no tcticjcrunt tarnee ciue. a bc *lctare fpon otturtfe Dco 
J&iftgrana.fre.iSfiDictue. tuo.fre. «erutt. iSetttmnf 
orot>to\1De*tt. &uU& w pftitauioBttcrUje.b^^ . WJ 
aentee. tf. 3Diuuabit. oco maneftetla. *«P«™X 

\>ts. aoboiae fic matu*. a ■ p CM *i«*™* m S a 
3npnrifttatt5ebt*marie etbencbictnefruttuetjcnme 

aDbo.3.Cetfrjttrip«5.pe ^^^ & ^±^ 
©frtttfa. rft alifeSie eifrie <ut mirracJe*aoDoje*De& m 
b?n«twat«.«Btnotafit»KW; fuauitanefantfcteigmwv Jsate 

H.*dienattanM.3nte 

tboxum IjuwBriginis ftcquc 
tatc nobie Dulria cantica Ora 
jmans. ie. JDftt eft terra. 
rt.Djapjtonobia. r.i. 
^y Falfft t)ifgincfl:bitgo 
C^pcpcriteriftn. JBictnli 
caijaoDDouitputcntcrterrm 
natum:mafit fcirgo pjft par= 
rant. #3tt>jnattialamum 
tuum fponet fafcipe rcgem 
irtttumquem toirgo conccpit 
Uirgo pepent Dirgo rjoft par ta 
JBucmgenuit aDoiauit. *. 
icciptcns fptneon pueruml 
mambao gratiaeagenfltene 
oifitDftm.iiauem. ?.«. 
/f-yyultcnt toiDucrinfantf 
CAtnftum fciDua annaro 
gttoait. (Sicuitcnt toniagate: 
nafciturumctiriftti cltjabetlj 
wiptapioptictauit. iSullus 
jraoufl ptcrmiuuoeft Dc quo 
noljabcm tcftimoniu falug 
oim.i&. jDbtulcruntDno^p 
w parturtutu autDuoo puU 
loecolftbai? j&tcutfctipta ei 
icgeDni. fc.^oftrpipletifnt 
fiicspurgatioiemanc tulcft 
iefd m liicrfm Dt fiftercnt cu 
Orio.&icut fcriptum. f. iq 
VS unqutD cnimfolctoirgt 
.L/ncsaD rcgnum cclojnt 
rttuenintvpaenitit i toiDue. 
&Ktaannaat»rginttatc fua 
ie ptc annifl twcrat cumturo matfe ftbmti* 

fuo.sauoDcfunrtotorcpaDfe 
tutc ctate Buenetatl etin fcne 
ctutefactactpectabatfaluato 
rie mfanttam / to t patuum W 
tetet annofarpa^un tognofce 
tet aniculanntcatei munDft 
(aluatoju? tnbcrct ituta. » 
dpmeon iuftus* timojatue 
ejcpertanflteDfptionc ifracl, 
Ct fpuefrtuecrat ineo.o 

1Kcfp6(ua«epitfpmcoafpi 
rtrufcto nSttftiv tcmoucni 

frtHDetctrpmDm.OEtCpufl. 
«tia.Ctfps. Inq.twtf.i 
j&pecte tua * pulcriruDte rua 
intente ,pfpete,pcete * regna 
00. «Erurtauit. 3 , 3Dmua* 
biteaDcuB tmltafuo Deusm 
meDioeiuenonrSmoucbitui 
0e. ^Dcusnt tetu.s j&ufre 
pimuBDeuomiam tua tn mc 
Diot£pttttti.00< fl^agnniftB 
*. »anctatei0cmijc.f 4 (m 
^vtfmafcultno ferutrtt 
Aipfagenera comcData 
fftt.lpfepuetypsnatUBcft: 
c*ultetpuenc6tin*tia boui' 
tee pucto . Jlpfe tocto integrfc 
tatc pucticie tonfectauit : qui 
fue matrtfecrlDitateattulit: 
biwinitate nort abftulit. |* 
incfpdfum acrcpit fpmcon a 
fpirua frtd no totfu v fe moui 
nifttiiDetct rpmDni * bcnebi 
{it Deii tDitit. JBfic Dimtttie 
fctufi tuft iupare qiUDerfit 

c l| 
~- j l 

cm TTTTjTTTT 
iiii 

7 8 10 11 
itaMta; 

ocoli meifalutatc tnmnDfic* nlia tgnara confoitK. &taf 
D. Cficrgocogtiouiffctauc' oncraranobttionercmatfa! 
pftcrltt)lna0fua«ipjxtabat marrrmfclera' rognofritqfe 
aclponflbaf foirnt. #fict». ncfnrtjrorf.ti.^cr^ctiofu 

BptnconilUCcncr r.*. forma frfcuioboimca&UoK 
but toirerat eni* ctasc6 ptt toiftetibj «fiflDicta metcr 
pata tut ane : ct aubtcrat w nam tefi nobie^rnltr i houi 
tponfnmtpnonefTetlMfurus &fat.45c'ta.$tat. Jn.ia 
moifc* mft toibiflet rfm. Jw noc. I. fteceft q ncfcinir tljo* 
teUigitc ftatrcs quatft Ocfibc rnm inteUrto Ijabcbit fcuctt* 
rtumijabcbantanttqui facrf m rcfpcetiocaiai? frtarn.t. 
toiDcrcrpm.£ttcbanrtllnm Catarc^.an dBauoemattt 
ciTcticnrurfwcrocequicupic tJirgocunrtasbcrcfcsfoiain 
bant bitcbat CKibirmcinue rcrcmiOtm bniurrfo munoo 
nirtillanariuitaei>£>fiquoc lDft6rccr.s .^onptfitjir 
crcooin fcriptutisbei : toioea? goinutolatacmafiQttri gcm 
ocnlismctenv £ainbace* trittterccor^nobie. ffa^ 
rcnrpucrum tcfum parcntcs tatcu.*. &pcctofafacta. 
ei 9 atcepit eu fpmcfi in tolnaf ffi»rc un&i.m lucs m . n . 
fuas*bnDir!toeucr»inr. *tt niHotgc.poa^iplrM 
iatuDimtttifibficfcruatun JL ffitoicspurgatidismA 
inpare.ti £>nfctpu!gfpme6 He frt5mlcg£mopn:talrrttt 
pucrft irt manib°ctciamauit trfrl i inrlm DtHlrer&cnbfio 
Ditis. JBucbimittie. r.toi. fitutfmptntuNnlegebniflti 
fZY**t noneririo quarntn reuff.i>rarr.ben.brtcptoi, 
a bcfibcrm babebatantf ^olcnnitatcnobiobooicmc 
quifanctiqutnoucratccftri cricbjitatfquaqbxagcfimoto 
ptutistoirgtnc" pa tituratficnt minicc nariuttat! bir tebttie 
auoiOte cfi ilarae legcretur, tjcncramutothtiis.-fnarime 
Cece fctrgo in totero rfitipict etaCti^ HftiCaluatorfnfi Qml? 
ct pfltietfiliu : ctbotabisnoi * mttmctare gcmtricio crn* 
rncnctuecmantidafmanucl bumilirate bebitatam facrt 
quio fit:cuagriinncbtsapc5 eaagcl(ilccttobcfipat:ctpo 
ruitDircstp intrrptafnobifc nenGccsq'mcbillegioibcbaf 
cn ocus.»- SHibetcmiracu; imptfDiefeiegalibueiKrofe 
IdmatcrbnicdccpittJirgo^ tubmifobtmt.ta. jbvto S°- btfmatie ftbmttxm piros itfum «n 'tfnae Cuae fp 
mroncnlamauitct Dinttu 
(0 Dcrelumi aD iKuttiinatto^ 
nrmgrntiumf glo;iam plea 
UfitueiCrad. D 9F*ne6 m 
tnanibusmfirmitate acrcpit 
UD inairftatCtntus agnoutt 
ctDituCues. *.c .Mttatiti 

Pjtcrct>fttt£$ lertotttm* 
tter que fafccpto fcmine 
Btpmffet ftltfi : irmmDa efiet 
Crptctucbus:etm Dicoctaua 
ctrtuciDcret infantuluin no* 
mem»aptatet.lDeint>ectia* 
aiiofi trtgintatres bico ab tn* 
grcffutCpUet a toin ttjo?o ab 
ftncret:tonecquab?aacftmo 
iwtimtaits Dtc f Uiu cu faoftu 
tBabtcpluDniDefcrret. i*. 
fctacematta cioftm pntaHt 
oiatojtZ munDi«$cnuiftiqut 
tcfecuttncternupmancs^ 

go. & . Suemaria gratia pie* 

natifistccntfcnuifH. r.tr. 

Dumogcititts arlt omnc 
mafarttnt fctus fanrtu 
bomino toocarr.attt* tDco mii 
tiaooeo^offcm Dco;immun 
D8 autc mfi bis mutari M aa 
uDt: * uominispwmorjenitui 
quincfi fidie argenti trbercre 
Ditni. &i autc" femina prpcs 
rtflctmuucr: immunDafierf 
luffaetttjuataojDcam Dieb* 
ifccagmrn * frr Diebusaitie 
a ttrapli grcffu fufpc?Di ttmec octogcfimo naifnttatia tttp 
qucbies purgationisetnet» 
cobatur:iilo fefuicp fobole* 
Ipftuo fanutfttarc toeniret: 
aeficbcmum ab ttjoium \»n 
ubcrattbireDebtrct, **. 
c&aubc maria tottgo ranctas 
tjcrefcfilolaiteremiftiquc ga 
bnclisardjangdi Dtm» cte* 
DtDtfti. Dum tiirgobcum ct 
liomnulgcnuifti *poft partu 
toirgoinutolata (XtmaUQi.iS 
dPabtfeUardjagctum fctm* 
buunitu» te effe aff atu totcrft 
lutl Oe fpnfancro crcbim^im 
pjegnatu crubeCcat iuDcus 
itifcltr qm Dicit jtfrtn tftofcpt» 

Grtntne cffc nautlDiiftn&ra 
IRcitktpunt t* . 0m(b. 
Ittuiotata inttgra * taffa cs 
maria iD uc ee cfferta futgtDa 
ccii po#a i3D tnatcr alma rpi 
canffuna, $ufctpc pta lau^ 
Dumj) camina . j$o(lra tot pu 
rapectoja fmt ««ntwa&ue 
nucfiagitat traota rojfia a 
o^.€u Da per pcata buici fc 
fona . jdobts rdceDas tocnia j 
prrfecuta.£>bcntgna. «„ 
jQuc fola iuioLatapmafiQi< 
Cdn,'CeDcti.t.;SD?a ( pno« 
B efponfum jfntoutf.a. 
acccpit fpmeoit a fpufancto 
nd tifurft fe mojtcrn nifibitt 
rctDfim. f^e. Onfirrgn, sn 
g«pmconiuDufi;ct timo^ 

1 ■1 


1 1 


■1 

1 


TTTT lllllllll lllllllll lllllllll lllllllll TTTT cm 7 8 10 11 
I II 
JnUuWbj * 

ewertabatcebfptione- iCeart rumc *.$ctS M PRjW 

«(Wactfoetatineo. p.jjlu tfgofempmaria.aUaflUa. * 

bftate. aa«ipien3fymeon 3ntmc*c$ nobie apDftm 

pttctfimmaiitbjgeaeagenij ^"^'^^aSSSJ 1 

MWrfttlim. WDfbww. S £pcciofa. ©<P>B-**Diff» 

JJficbitnittiotjftcferutttutt facttgtamlabiisrme. fiuw 

in paccorWicrttUt oculi mci ^optereabftbWtteteiwm 

telotatcmfi. P0*cnei$. 5. ctctnfiHnlabjtetui0.(35ria 

tf)brolcrnt ijco bfto partur JDtffnfa. *.*penetuact. 

tttft autDttoo pulloo «olum* 3>* W s.3t> fcjta aftpmt 

barfi. P*auBfltc. capftn. on. pettcfecit. *aww. 

•CWtofifumacccpitfpmcS «tteftDirjjoflW nefcuut 

XTftmfct6:n6 bifurnfc X-Jlt|OjttinDclicto: ftabc* 

rao2t? nifi Jus toiDcret tfm bit fmctninrcfpcctionrania 

S t i" "&* cqo ? uo toatf . rumfctSr* . iv.afifcptuao* 

°5WcamDeu0ctp|cclc °^ftr^M«"£ 

ctftcL *«£>cnrrpuceupojs amwUaalta. * W™ 

«BerojamuB.totricutvjniae* ^■^*^* ) 5H* 

SSWuo < hoDie rna Die rnnU ^irabma . Cew. 

£ VoftreTarnm tubttarma W"f Jgg ( jfij 

REm SffipLatfmam ©cuammcW no«««o. , 1 

troH 
I 

i l&laffjep* ■f&imtiu* 

uttoitot ■ 5>e* <EWa 3biuua . nt>! * inlftne nwftie frtifi bla 

*. fcileriaiiuihcia # o*omi fin^uieafpcrtib*pntarilutet 

lD08.ac.tf r.cuf lerjnatini dQue-tfbieDulribj* fallaci* 

dfcncjpo^po^ **£* buetfrat:*e{iarnicfi Deojfc 

Jc3 tabarpacraut fcnerc: appcllat (©auoeinquitblafi 

gcbarrjuc^gopfpcntrf pjft amiccDcojum. JLe.tettta, 

pflrtotoirgopermanCittpfum <pf ttriebcroblaDimetare 

quc gcnait aDojauit .©»>*. 3 fpufe * tcncnu attcn* 

ffltf tlwuetmta.tf . !Rcfp6= Dce:rnDitci cn niafuerubine 

fcmarccpitfpmcon. 3. $o* <0autriquieertupfce;(5a;0 

mocrat mbicrufate cuinotft rxos noiaebcbee temticefpi 

fpmcon homo iQc iutt 9 * timo 00 arpellaf jf rcDit ipi 9 *ccDi£ 

ratae ctpcctanecofolatione pf/fuftib^toapulatcojp^crp 

ifrocl ifpfiffctaecratico.P- ttft: (ct^crcipit/ nctficcebit* 
S9agt.o?6»tl. i&iaftjcbi <Ben* tferfatrociortfupplinf 

rtmar. a. 3ftecognouft.#. ^Kcipif iligno fufpcci Ja- 

c£tta*bono;«.ofQ. f-»a fie bef poftmooti carnce ci 9 fcr; 

ompeDe^trlbrfJwtoi. 3b reiebiucilipectmib) tcrcma 

cfipU.antrr.a. auaillcrbr* nifftabtoitimtibatafcntiiia 

ra^oftitt.a, iucitaam. mu"itenbccoUari.aiOuilet| 

IDmatt.totfiftctrjcottmine tur*. a&* # ofot>t§. 3ga* 

mar.tSr.fctim&ria. f.i. iqetfgie»mar.3lDtjg.ac.rt 

In febaftea ciuitate Wr Gt-tf k.tp £»aptftia trf.bp* 

bciblaf^rjabitaeplttri Mirgfe^lc*.^ IDtffufa?.* 

mfift)imDnoaififiuitp ipft^ £>tae bta agatlice inmcDio 

ta p icatto ie monita : $ 2urr ca rrcrf crpanfie rnanib ? tota 

fatioiectcpla ttiDctee aute mc" tccollauDabat onm. bnc 

cati)olicic6ucrfati6ietati pa icfutfemagiftcrtonegfae a 

rrieifigniacejrctctiaparif? gotibiiimcfeciftibic£tOMtf 

uencfuiifcminfueemitatie tacarnificu: iabemcDncaO 

ipiftopumetcgerunt/cu. tuaimarteCfibite gfta feUrtf 

TTnoiebsiUieiyomorlDa pucnire.6 4PffJ>¥.&c 9 4i 
-JL. agritola^noic pfeenar tcrtcfa p»,9ttpt.& &alua 

rcgtcnieilli*ctofftttopublico noe.Jmuf Hcgc^ginrt^ 

rungcbaf attfopfeefatrilc* mt&Jiv 9 . 3kfaco.a. Inge 

gue * gftilie/ rmffif ajparito nuafiifcrrxttabiUf gcrt£ W 'I 

9gatt* 
otopaduumtatettae.p*. tontttraiu.Jmpfr. f.«. 

JpftcansnF. a . InctUa tft r~v untqtfiufretintlufa/ tc 
ftiftto ottto mc fetuitf C Co* VJ. arpott mcbiam noctem 

i! *! Ucft ' »<"*** *emtquiDamfflierqut*antt 

gmmraetttAf in 5fwuit^p( tettbatpucrluminiBpjjtiroi 

WObaf. ♦js.JDfii efca. *. femtflbiuertameDicamenta 

rat 9 fln^ - l>iffnft. r.i inmanttfua/quifcmcbitum 

-*^ nan^uffitagattjam <n efrcf6mc6wm8:t)ietorrbi8cc 

maimlUBtojqri:*eafl biutoi pitcamalloqui. litcttobrr* 

taorxnitue abftibi«.3gati)efl tuatoifent infanue tonfnla 

*on«it.jmpiccrurrtifl»B! tiefet amputarc fetetu:ta* 

tcticiine:nd coconftiuifl boc mcnpoffuntmflmtUctucctt* 

IputawifcintnaqtS imatte tamrcctpctcJUiuebbcrtafl 

lunfti* ft.l«atl)C6tcti(Dmc in feUec6ucrtetur.etfnama 

*Bw*iantcribataOcarccrcm ritubinrammaciue crftfn 

«tqtfaDepulafliuitataago etctmflfuppUatfl.Cflmenqj 

ncfnuoftofcibjjmfbabati ibicram quaboia patieba; 

* JRobiUffimieoita natali r(fl:confiDcraui et frM quia 

j» ab ignobiU gauDfs tratje* poffunt mamille tue turam 

bataDcatcert.etqfi. , rccipcrc. & £tulflCBtuqui 

Seb cgo fjateo mamiUas toenifhab me curare Duiuo 
itcgraflint" in aiamca ra mra ego fumapoftotufltti 
ttity nutriooeBfefusmcos (hmchilin meDubilcfi filia. 
fls ab infantia bito *Cecr aui . Jplt me mifit aD tc qucm Di; 
ifcunc tlruianueiuffttcami letiaimenteetpurotojDc 
carccrc itc? tetipil »iu(fitt>t flam et cgo apottolus etus 
naUiluerctmcDicov mtrotre fumct nouimcbicinam.Jpj 
abea:»ncq?panencq5aqu5 feme.cBtojuapatrtJpfcine 
ctminittran. | IDLiigrets Ino.nort a. 3gatljeeffln 
rcturteata agatlieeincarc^ ttabitttftfcraetm«|ipioinit 
tcmcitaoiuDicc.Jmpic cru ttflanOirocriftinomme man 
tctisf Diretirane no cscofu fuefcunt. fto, <$cuctauit. a\ 
fiio atnpurare in fcmiua qtf £>t ignctn abbibcaeto ze mi^ 
ipfemmatrefuttftf. t> <£go cbifalutfieuDrceloangetimt 
babeomarmllas tntcgras (n nifrrabuut. pe.3DeuBnofler 
tusmammameaquaflbfio retu. * Sgatljcsletitect toirgini* #eb*narf» 

glojfflntct Mt afc carcerc ct bignaf tie cft afa omni pl aga 

quafiaDepulaeinuitataago turateimamillesmeacmeo 

nem faam Dfto pjecibuo com p«to?t rcftituete - 3lpfum in* 

mcnDabat. pa. JFanbamcn noto Dcttm fciuum. >j .fi^c^ 

ta, t .£perfetuaetpulcriV Dtcinamcamalerojponmco 

wDinetua. Ccittomuttn. nunrper.t)ibuifcDlialt;oDnm 

auncfancta agatbeflDi; iefamrrfftunt.llpfum. r.tt 

pit. $0eDtctna tamal* j^-v triihccbiiciirctabonM 
foipwimconunfpcrttliui:* "^lieciue fublame eft. 

rarpeefttotquoDaiuuentute <Cancpjoictenefein o?atio* 

fcruauinuncperDam.Owt nemfetaagatheeDtjcit. <$ra 

rifenfo^aEtegocriftianuefii tmeagotibiDttciefurrifteqr 

tnouimeDicinam. jRolome memozcsmci tmiftfti apfrn 

tjerearie.lDtttt ef agatljce. tuum qtu mcronfoztautt: et 

Ct dD poteft tocreomDta mca recrca uit tufccra mca . !D um 

rircate cfTe:cum tu fte fento: ramplcffct ojattonc/ rcfperit 

rtmaiotnatni &. «^goaa; abomnes matulas cozpojie 

«m aDiuuata a Dno petfcue; fai ct fana facta funt omma 

taboincontcfftoncciuetOui mcmbia eiaa. ft--3!pfeme 

mcfaluamferttfconfolatae cotonauitqtiiperapoftolani 

cfl me. $ . (©ratiae tibi ago petmtn in cufto Dia me confb? 

tmctefn criftc qut mtfiftt aD tanitpzo co cp mffa fn fufpcn 

mcapoftolttmfuu,£zuimc. Diin eqaulco piopter fiDem 

nirttaDeamille tf.fc. caftitatie.atDitmameDfSeEe 

fcni02:etquarcnonp? uemcueiutoztura mamiila 

mfttieWtaremtc^ Hgatljeo rummearti. t . QHtDifti Dfte 

Dirit.j&uiabftbeoDntn men agonemmcum qaomoDopn 

ffllttatozcm tcfum tnrtumrf gnaniin ftaDia fcD quia nos 

toerbocreauitomnia: etfet* luiobeDiremanDatiBttoetpii 

mofuusrcftaurattontuerfa. 3Diuua. <Sto;tta. iDtuaa. 

$icfi\jalt:poteftmcfaluam Initl.noel.a.^ttiDfligen' 

faccte.Cunc fabiiDcnefent terprectriocotpuflmefiatac 

oibitit. <ffit ipfcme mifitaD mficibueattrcrtari nfi potcft 

te.iSam ego apoftohis eine anima mcam paraDifo Drti 

fam:ctinnommreuie fciae tum palmatntrarcmartiuq 

tefaluanDam. ».£iui mc pe Catatc.i .«■ SiltDiftiDne agonimcftquomo pugnaui tozpwrjotatari. Cficptictfi 

inftabtofcDqtnouu obcDtre ctTntfubirolocusinqiiofctttt 

maDatispiinciptl tufCa Cnm cojpaetoolutabaf ^motue^/ 

InmamilUBtoictri. &B.£>n» « pnrg partrtie rrriDit f op^f 

ceg.cr. an.i&joptcrfiDScas fitconfiliarifMuDictsnokfil: 

Qitatts iufTa fum fufpcnDiin uanfl:* amiaicuionoicfak 

cquuleo aDiuua me DncDcne conin quo? cofilio pprfrflucs 

mcusintoztura mamillatn ratftelera.fcebfoieriaita» 

meatam. N Catate. fl-#. ratbanenftninterremotfiej: 

l^ttep fti luQicmm. f.tuf. agitatae". U*3&taagatt)Cfli 

ta quotn per tota nocte grcfTacarccrc" cipaDit man* 

*-A-iaterutrrabatintarfe fuaeaDtefnDirittme 4me 

re/tttpzetimoic cuftoDcsfu*. fcri(h\}inccreto^mcntacarnt 

8iffent:*eatrefcmaprrtare; ntum.^lutemeDiiraDruara 

liqucrunt. -fattucfrantpjft miampueut. * <5fae tibi 

quatuoiDieeiufriteaqiunci' agoDfteicCucriftcquimeferi 

anu ante teibunat fufi itern fti toiccre ferrn igne »\)icula. 

ftarcrcui birtt.iluie eft qui ^Y untdnria Ju\x.tAt 

tccarauct^agattjcercfpoDrt vU nuefagicnBetfmolatc' 

tfrifhisnltu&Dei. Suinria= tcrrcmotumpaucbat:cr fltio 

nueDiut.Jtcrum triftfitja^ aatcfcDitioncm tpfifotmiUa 

bcs nominarey agattjee Dfc bat.Jatf iufTit ca in carretf 

jctt.afgomftn^fitrotlabiis: rccipi.jfpfcautaDpoftcrna 

t coiteinuocarcnoccffo. tife* fecrmtf fugicnerprtninia 

^aiDiatDneetwpectaftiacjo^ nntorxrriiqtiit.gwta^orjeii 

nc mert quomotDpugnauiirt -jteiTacafcereicicpaDit man* 

ftatiiof-tqinolaiobcDitP ma fuasaDtcu^DitiMDncqiu 

Datie pncipn JufTafn ima mecreaftitcuftoDi(hmeabi 

miUistozqri. «^&zopter toe fa ria mca % f ceifti mc toirtlttct 

ritarif mafuctuDmc et iufti agere.qui tuliftiamc amojc" 

nam.^uffa fum. f.tm. feculiquicoipuemcuapjlu^ 

autrtcianuoDirtt.^unc ttonefeparaftr qui ftciftime 

toibcbofieriftas ta^cu^ toincete rojmfca carmtjcufer 

retre.lTtktcftas acutae iuf rnigne" cttJincala:bcpcojte 

fit fpargt/ffunteftaecarbo* totaccipiae fpmmca mopo/ 

neetofaosimittufcflbinuto qm^usfwmetufraeilwb 

Sllcbafh « amabt jfebinati? 

frmlri Derrimqucre: t aD taa iDiuaabit cam. 5 * f&aganc» 

miampcrucnirc.tecccumDi rnmultitutD fngifeab fcpul 

tilTcticojamultieca ingcnti crti toirgimfi tulcrunttrlnm 

Mcccmtfitfpm. i&.cj&antr; ciu6contraigncfctcopzoba? 

amueomncsmDnoDic fcfrn rctDfarpapccicnlioinccnDri 

cclebjntcsfub Ijonozcagatlie mcrtttsagattje martjutofuc 

martt»2ie.lDecuiuepaiTionc eosubcracct. |)e. 23nD 9 .ofo 

gauDcnt angcti * cotlauDant torf . 3b $ma . 3 . <Se inuota 

filiuDei. *.31gatt)C0ingtcf muo.aDalTaetjoiaoaebrr. 

fararcerembcneDiccbatoil? CcteraDecditoirgmnm.Bb 

fcfutfm. JDccui 9 .<£tialDC t33aeDclaudibu0cnm*>i0be 

Cati.Cctefi. b.fytVois* rcc.Cfcm Ciuigloiiaf.tjp* 

go faptene. Jn lanbttaw, 1 . -Hirgims pjrolc*. # , £>uTu ; 

G.ui0C0tuquitocnifhabme fa eft.tf. £Q)ctuemfartafp6 

curarc tuilnera mca cgo fum canea liono;e tco * pafetibc? 

apfue crtfhntctnl inmc Dubt rationc. ps.j&Jag. ofo btl 

tcofiua. &**<D>ft0 reg. an. $k-ba&ietartiaaDirpifco 

^cDicinacamatrm toipou ooscf ionrriTou.an JWgt 

meonuncperiubnffeDlmbco buntinfti.^- Herami.cro. 

DnmiefujEpmqurfolofetmo &anctovconfeOb?6. Bhri 

nc reftaurat twiuerfa,, $o« PtetUa. £>alnano0. Jtanitl 

^ubilate .3n. ©ratiao tibi 'ificgcmconfe.To9.60. S3» 

agoDncquiamcnuncsmci * bp 9 . 3icfurc&cmptoz.a>£>r 

miftftiaDmcapoftolumtuti atu0 tnt.p*. Tptum*nmt 

curaretouineramea.i>9.1Dc aUwaioctjh^.Zttrrattttmt 

HBDcusmcuo. ii.^dcncDico iwton&uweptfrifin». r*.t. 

tcpatcrDnunciicfu mfticja /^Vtnrigitrranro? rcgcm 

petapftolum tufi mamiUao va cloDoucualcmantobd 

mcaomco pccton rcftiruifti. iainfcrre:qtu tiic tpis rcgno 

$ 0.35eneDicitc. u *£tui me fuo pcr fcpotitr funt:lcD non 

Dignatus cir ab orfii piaga cu eoo ita offcnt it nnparatostot 

rarc ct mamillao meao mco t>oluit.;ffomffimcautctJtri> 

pccton rcftitucrc ipfnm inuo 03 Dcrertatamcft. l&i mtriu* 

coDcambiaum. po.&auba ptugtojiiamriUincpatrierjc 

te.Cptrn. Cmnlo^cnit)O0- bcr-Htibertatemmmutuam 

^V'.3llirgini0p^U0. # 9 - tojroeruntceDcm. r.n. 

c I 


1 

TTTT lllllllll lllllllll lllllllll lllllllll TTTT _ 6 8 10 11 

^coafti * amaBi 

Xgttirrejcnimfotemue fplcDiDifTimo fae fanitttartt 
turbatue Da iimicoem ruigo?eiatiue aD falutcm ItM 
Ditfonitctpugnarc ffuoepe ceretmulrop.-cpfubttmuelo^ 
neaDintctfcction5ttinctma= rilatebzie pjopemoDum ate 
gtscepit te fatute tefperare: fconottaiatuitTct.lctddnts 
9 tc toictozia fgarc . <£t fi ncc Y^ iuina itaq? Difpenfati' 
tum tooluntaterenaruecffet r*^one*faiubji (acerttrtft 
in trtfto-.tamen neccffitateco t601io/02Dinauitcumcptfr# 
gentcaDcnfti sfugtt aurJUti pttm/*aDp:cDicanDumt>ets 
-y lenatie autctn (t.io bumtoiteatttcbatenfiDireice 
fcX oculietn celumDirit£> rat tozbi. quatinue populue 
ttuetontccpoteGatiB ct ffime *iutn antiquiemaleconfoe* 
matcftatte quem rcgina cio* tuDinieetro2ibuetacene/Dco 
OlDiecolit toufitctut ct aDo* auriUanter#alTtDua fctfpie 
rat:contet>emicbit)ot>ictEin Dtcatiomeinftantia:per mfi 
imirismrie&ictoziam.jRam intoiamtocrttatiectagnitio' 
er,t)acaicmfotaeettemitiji ne&lqteiteDucetctut. tM 
ttuerct toeneranDa rjoteftae. /^V m ponttficatue gtaDn 
<Cu raicrjf triumpbum pfta: Viip^Dicatioieofftciofa 
«cgotibffetuttiumpwmitto fcepro:concitaeaDpzefafab; 
fcrop itcrnum . Irttd quarta bcm |Etrejcerat<&eD in aaipi 
gj\ cr, Dtuinaopcrante pt* rin fature pzofpmratie * faln 
VMctatetcrga^crtctunta tieDcne cutufDa tmracuUte* 
iemanni;toictoztatefntregiet ftifitattoncciueciuibuepatei 
rranrie.£umantcmcotcm* fecltintroitum.Igiturinipa 
pozcfanttuetemigine reme fatiuttatfepjztabuoerjabua 
femrcgerctecclefiamiet bca* if ftbiobuiiegcnoe%ifirmoe 
ens ticta&ue cclcberrima Di* Cccum fciltcet % rtauDu a Dt= 
nulgatetutfamactcaritatte toDctmifcrabtUtJoccitwcns 
m comuntficcntta ct reUgio Diapoftnlamce.^or facer* 
tnte*toerbiDetinftantialon boeerifti flto?nm conDolcne 
ceiatcmabomnibuecelebza mifencfemmtractabatquiD 
rctittrVtfumcbeatifJimo p6 illtefolarifpjeftare ptmuet. 
tifiriremigiotampzeclaram £V rDumapoftottcuepzc* 
criftiluccntam meUuecacfu K3- ^DicaioycuniamiCa^ 
pjacanDclabznm poncrc/ tot raliefeno qabcrefcireti tnot 

3uflsrt< ;fcbw*rr* 

flfnatonfibcn0demenria:et <Cetefi.«. ^a^nojnn 
fantto?umopoftol02umpetri a.CtceCocetU. p*,3Dnerccj 
tiotjanntetonfoiitatueejcem ttjat\ai0*£»e.cfr. flpagnifi 
rioait.lutfi*argentfmon taufr.«tatrc6i.a. c£uge.$0 
eftmectl:quot>aHte"tjabeoiD *f\ ene$ ISncrVOto 
cftcaritatieofficia/etpietate -K./noetEuota btitoebaftf 
ojatiomeabttum.tiotfcobie £fcffojieruiatt& potiftcietn? 

B:eftarenonbiffero.9j}o*ab Uamtaabagnttionc' tuifacti 
ueozattonc" amtoinconfpe noietoocarebignafee/^ccbe 
dumnltttubtnieoptatareces ^ppiciuettotcufnatalictaco* 
pEcuntfanitatc.l^tcluminio ltmue/ei*patcocinta fentia* 

ctant a tc bitatueulle pcbutie muo . 1£> er 15 .©e icro amaro 
locitateletatue.aJmbofupct a. JuftntEti**. 3mauiten 
ncgrattasagctcspictatima ofo. £>aqeojJet]e*.aot)md 
ioxaepfpecaueeunt mnncra a JUbcranoe. aoaUaeMo* 
poitanteocbomureuerfiffit. Dttmt*p6nft. 9tW9f tf r« 
y-f tberoobitufamuUCut r6pioteW.cp.CcccUitptu 
VAbeuebeCignaretffciCai •»j>*i#.t»c6i.8.*6&flo;t 
noctequabam dariffima co= bfii.p0,S98a. £ror»tfla» 
iumnalutieatulmtnctom* c6ptetoj(nm,a. ftaluanoe. 
fnquaCanttueioccbat Cacets iMiCtcrtieJM **<**•*•*»' 
boebfq$abCumumeeli tjona mrtato^e- sjjagiifc 3De 9 
tumfermeCpaciobuartt fta« 4noebtfanCtxrti.tr coitotu* 
rcfafttgtu ^luobctttoitotei abban». aomattitt.totum 
btcereturmteUcrit bot Cignft fiec bc c6i tmtue ponrificte. 
ftatiCuubcmdftrare obttum SJr.frttmiiumfee JL<t6{>mn 
•w ocauitantabfe (f.re f*r Cmpotetodjatcj rcgie 
VAfiioe filtaetotcoippzed \-A ftacopim. anfbcrto pu= 
bueCua fibclt conbitojt tonv betifnfantia CacneUtterie c* 
menbatctaiam.Ctpoftbul tubitopjjotntantepatcectue 
ccepatcrne pictatie aomon t - ftuutno »iro iliaftri augabjtiC 
tioeeifertremacarttatiebet matobetttfilia getuUanuli 
baCacroCcti toipnfe * Caguie tnctt tegie nobtlie et tdigto= 
^pij2ftrmat 9 btattcoiterma? fiffimaocfponfataeft.iltro 
nuelacrtroantiumemiCtt fpi w autbirgimtatie itcgntatf 
titum.tf* S>intlumbi,p» Cetuatecupieteiangatyifma 
MM MM 1 1 M 1 llll llll llll llll llll llll MM 6 8 10 11 

&cotofticetfgie 

o:atc t Uttoerarmi?re: ei 9 fpe gcnfi;m qnainfctruermif fec 
nofitasmDcfonnitatemtocr; Dccimcpiffopt cmnplunfme 
Ca eft. <J5r facice cais facra cit aliie; aquibus multafancte 
WrrTofactunmuitDaarinul ccflrfic wiimifibuepjofutu- 
Intcnus curaritooiuit. f.Q. raDifputatalunrjfn. €uc;c 

aozrcctoigif DifforiabiU" fifi 25encDictue. Hfyfl.&tS. 
libclto fancto auDocno £>coUftice\urginie.£ J!n 
rociiojnagciiarclHepoDirigit crlifl gaubent.$6. flfy&g.otf 
faern tocliiab eo rcceptura. iDeuequinoe amma.be fof 
CuofactotnpziQinam puU Dirginn.4?taDm«u<Utteo 
chmuDinc rcirituta:cffectae Dem tyiafrtfmfctia. t.t. 
gubcruatnccrnobn^ixmt^ Oft*o* fcti bcncDictl fcola^ 
roebcluart tobis Kufbcrtus 5(ticanomtnr:oipotcnu 
tocroanultregiegcruluerfub bnoabipfoinfatic tfa DcDi"; 
tcarotouanDKgtfillo fontenel cata : aD ca fcmcl e anu tocni 
lercnobiiabbatchnbitftmo; tctofucucrat. Quabiitjcro 
nafticumfufccpit. 3Drfunrto DirtoeuitcrmoiciatqMDca* 
fancto touaDKgifillo fanttue cuDifripulis toenctabilie ci 9 
labert^inregtmtne fuctcffit* DefcenDitfrater. !*.«. 
j&ui c u lugDuncn fis ficrrt ar f*V umcB aDl)iif aD mcYam 
crfiepuebfatue aufbertuein v>.fcDcrct»itcrfarratolio 
locfici*au"umpi*dh t.iq. quiatarDiozfcbo;ap;otralje 

Quicil ^ccDfiuctpccrc^ rtt:cabemfctimoniaiiefemi 
.quiiebcatiauDoeniinf nafo^ozciuerogauiteumbi 
cflct tticoDozui regis nuctoji cene. £iucfo te fratcr tot ifta 
lateinterucnientc ipfumoce noctcmc non Dcfetae:tot tf« 
elegetunttonanimitetqucin cpmancaliquiD Dccelcai6\)i 
rcgiepjeDittipalatiofanftuf tegauDueloquamut.CuuU 
lambettuetona tii aliie pufu lc rcfponDit fiutft cft quoD lo 
libuequi aDgcntrale cofiliu qucrie lotou S^anere c)itra 
conucnecantcofecrautt&ub cellanullaten^poffum^.io. 
quofloiuitccflefiarpi.ficut (^ anttimonialie autcm 
tnonaQerium antefloiuerat: J3 fcminatumtjctbatra- 
rreuit gratiis becrrwtmetal rrisncgatisauDilTet: ifertas 
ralOe. JFfcitrtiamfpnoDum Digiriemanuefupec mcnfam 
generalem in tyberotljoma; pofuttetcaputmmanibjQi' 


JDefioerfiepT jftbmarv* 

Dotcntontjomina togamra tifleumcrfmimbus a 88 reffa 
Unauit.CumqMeuarettt ett:t>t D.ccret CHmomniaati 
mmfacaputtantacl|o?ufca= ctojcmcffe Ubtbmti. motaD 
ScttonttruitirtuBi tan (nfulam Depcutatur cpliiun 
iaq? inuntmtio pluuie crupit (tpi gratia comitate) acft pa 
"i n "(B wncrabiliB benebi* rabifft cffet mgrenua . t. « . 
mw nccp frattes qui cum co O tun ? tolt - Dca,u6 '£*£ 

SrrantVa »mcn loc. quo S^^IKfiS 

ronfeoeratpebcmmoucrc po* eOetretrufue :tantam i cjratia 

uUHent. CucBoiealtcroca* eiDominusconceff.ttbtcereo 

otm tocnerabttlsfem.a aD ccl lua illequem D.cDom.n.co ac 

lam momia reccff.ffct: totr tti eenDerat : oej gtatta nun 9 W 

at. monaacr.fi reDiif. cfi ccce tinctue cQ ^uoo c unct.eSpa 

poatriDufiincetlaconfittcna ,«(««»•» W tac " jH5k*£? 

Suuatis in acra ocul.e WM ( ** m **^%SgS' 
ciufDemfo«wiB rue animam «Eccc faccrDoB. «««"«*; 

» c?> co ?P o7ec 8 rcffam:.nco »;*> *&£*%&$& 
lumbc fpccie cclt tectcta pene tot 8 . ao qo.oe eoi ttnl» W. 

TreT^ta.p.lSftD*. ^»' 1 » 11 ™» 1 ,"»: 
mws. ©eftoeriirpi et 3»lleco 8 nouit. pffiast 0*0 

t6«.a.$tmilaboeu. *«. ****••*• 5£2?&J"2 
fflftflfff oiSJDafieopeauB fcmuemart.4Eiaptnaru.tt 

Wtctftt.rtDmrirti r.(. |^fnrtcne arroaOra»a» 
^ratnBnanmbcfiDctiuB V-*. r«anDoaDD.mt puclla 
J3«l|letamirab.Ue:fa.ct cecamaDbcamin taicntinn 
D^cialtiff.mifuit.^.cco ? pieCb.tcrum <£t p aiitmana 
poiiecaOimoniaintcr muDi fupcrotuloeci leDicene.tto 
feroaaitiUeccbiaB : qucm un minc icfu tpe tUumina farnu 

SSatoniainto. fctf ««%»« KSiSSS 
.otcDbDMOUirabatttimuUB. rum.€.cumbotDwiiTctapzc 
SumB ; wron cobcr ti funt oculi ciue . Ct attcnue 
cScb .Salub,.cccarniB cumw fua «ciwta .p» 
tDicuerutrontaaia. f.o. bcebeatitoalcnt.nuctiiaaie 
^XTractabiliB fe* bantD.ccn.ce. ^crcr.ftump 
«LAiia furur etcitata raul quera luraen coanoftimue te 

llll|llll llll TTTT 7 8 10 11 flDiuramus tot quoDfris b« CeOTttciohatf&aramartmfi 
etastorfaluenfaienre. M- B.jQuioW.fJB». o».Dti 
•£>efponDtt toalcnnnus rt l&iamiiotiothm ciiti m«r 
•^ftijifci^gofatitequeDt ^fi.I.JiBifant frrf 4 jslr. 
rototfi ejtoto tozDe treDitis ft.jtyag. afoaSjaqsDftcpj 
ronfnrigmteomniaiDoia:ct flljjrio.ctlef.DccoiaDnuf. 
iciunateetrciajeatcrutpas oi treoo* &.(ctimfma. r.i. 
bus:*baptifeturtonu(quifq? Y^atiatnraerffmarfp» 
mcotcffioneiua *faluuscnt -C^onttfejcbinuiusagrico 
CaneinDijttt eisttiDuoieiu* lao pjefiDttumDuobus pue* 
niuia «t quiamultosbabe; ris pxefcntat* : poft muUas 
batafrcrtus in cuQoDtaDecri rjfuafioncs abipfo iubitefa* 
ftiants retarauitomncsttt ctas \>t tltfpftum negarct ct 
busaute confummatts ote; pboUflfacrifitaretDijcit jam 
Uuo toocauitaD fe fcalcntin* rcpiustibibifnm'miUopacto 
DiefanetoDntco fcttn catiicta nuUaquoncDcoBDcftroBqut 
cpm : et baptifauit.* rofigna tDola funt muta ct furba ato 
uitaftcriucaomniDomoCua rarecebcmus. Ct.Ufia. 

aiaBfcre^pmifcuifer^nume* /TW iniquifftmns pjcfes 
ro quatuagtntafejc. t'-io . JX&gricolaufl Data fentcn 
|"voftDuo9 biea tcquifut tia bic tanDcbiffimcnsibla* 
JbrAtauDiusaftetin pjinti uiuminquitepiftoprlfacrtle* 
pem. CtnunciatucfttUi q; gum «ronuftiofum» Dqsno 
itluminata futOet puclla tn ftrisbiafphrmantrbiuoztiqt 
Domociii6:*prbocf!gmiba imtrrato:up:cccptafpcrncn 
pttfatuBciTetmnoiejcjmcum tcmtetqucnullatcn 9 aDno= 
omniDomofua gtoalcminu ftramculturacmolUre toalui 
pjefbitcru.sOui iratttepiccc mus \matumDuobuepuctif 
pit aftcnu cn omni como fua ipfarettgtone totentibus capt 
aDDuci tuctu inciuitatfbofte teceDiiubcmus. M.w. 
atu:ti(u eu fubpenarucrji« "fSpfitisitacpgenibusDis 
itiinattonecjcaiare : toalcnti* Jb^Dcticetfctusblauius ct 
numquoq* pjeflritctumftifti Duopuetiquo;nnoiatt*f.it 
tmsrcbif fobirefententiaDt Dtj:itma8naniin 9 p6tircj:res 
capite rr ficarcf &ui tctolla- riamur glaDio bt cctct b;am 
U10 «a biaflaminea fubDie umGterectisicelulummib} 


f&allipbft jFrtjturta* 

mttt.lnmanustuas tomie uecueliDatfcos^luftunetibt 
tomeDofpm mefi; rjojumq? tottsf tot qtf fcmcl purificatu 
buom itantiii.Cuq? fcti pue cft:ftctco:ecoincinct: v£>ccmf 
ricnMflxntamnucjulau fftt tiijcit OEtgo nosftctcoja fum* 
in. jtlojttf .fra JSfttnctue. «Cttuffit itatue: \>t liguaet* 
£>?attottt3. polocbwnq p?cfttnDetctut. ir.faa. 
e&ietmart». an.ffitfie Wr /-vum autepjccifafuiircf 
4fofr\00.:ffl!)a8t. tiDtatiq V^linguapatmentj;ccptt 

DaqsompsoCW 4bti clamatcBiccs lotcpatecpo* 
poloctjjwnii martp;tie loctonio?a^)me/q^ittoite 
taiatq* pontitme folcnniaco fpmfcttft regnate *osfanct6 
Uimi9ciu0apuDtcmtcrccfl"io tuufignatf:* mtctufauumc* 
mbueat»uuemut$et Dnm liBiozcDiftilUHcJDcci otjtit. 
3t> matuti .oe cot *mt*mar. 1&olocruoni facrtfica Otjs et 
Ifr.ftamffttf. JLr.Jma. ettonottetamic*:*l)abetoet 

Xufftt igif ubtEectus p:c nos * tcplu coe ^oloctjjoui^ 
fentart polocljxomum teronornDiteiaiiciuoO^bS 
epifcopncup^efbiterto* Dpa Cucicat^ieci^iurtitoflet^a 
combus fuie : qugficintcrros piDib* tuOi. flDui tu eetieref 
ganeortit.Cueepotoctuoni mamb?e*tefis*otulte ao ce 
usfaccilcgtisdncQjoeoiune lum:emifitfpifi.d.$icWr* 

tp pitctpft pzcccpta euftotue. £0. SeneDtrtue. £>;e> nr *. 

^)oioc^ont 9 antn6 refpon* <ic>auipbfi*<6rrf,5.3kiflti 

tnteHJcrbum. Ir.fctfttia &emitit.&.S$5ag.ofo.lbe* 

•^-vipttitacB aciuB at> tte ftoOtKpcibjno.ortoitmtu* 

Xj rum eiusrob matui t £ n abbaH . 4Et ao ma tn.totfi fitt 

ccps tocftcr.l&ntm parmem* treoof coi «Jr.fttfm frf . 1 1, 

f foitectiues.#>onobmutuit fY«tt autemauerna ciat 

paternofter:feU{)ceptotioini V-Ata8majcimointc?oiotre 

mnoftctiefu^pictcrnictcato marctut: f ttoc fanttus gaU 

tfet>titut:\)tnfi polluaturos luecompetiffct-.ingrcffueec* 

fcrtfi qfi a creatoje nf o paeifi clcftara fciuttlume oomtnum 

catucft.iOjfitpfepitDnenf antefanttualtatctalaciHpa 

apttsjBemifmttemargarts miecjco?auttg>urgenftpeua 

taetoefrraeaftpoxcoe:totcon getiocfip^elicnfoaetotgiob' 

tulcenteaspetiit»3f«i9:tcon5 uta feigniobtnliMLc. fcfca* 

eitfl 

Dtorinus ao afprctu ct* ftrotam nrribue fibcremar, 
ira omnc inccnDmm er tilumuw. 3o *pf.5. emat 
tinctneChttnrrfauilM&rf la. >noiraf, <€uce pafloz 
coignrrrcmafiffct.&ubci 9 OUiupzitepeaproVtibitraDi 
anrtpemagno trttemotu a= rc funtdauteregni telo^.pe 
ucrnattuitae cft scuffa £*eD ai*cmte.rip .3efu reDcptcu; 
currjor scciocrit tgnoiam 9 : 3. #eat*Wr. ps. jlpffi. to 
t)octamrnfcimuerp rwllum *t\i'&t pisttf.tonrpoti.t.i 
crpjpulolcfit JUrtiorettia ^w- ftftitntio fcftiuitattfifeo 
/^jcDtjemamusabairjtf JUturtncafcmoiibufino^ 
3 ptto rn cum D rle « bot ftris catljr Dzc nonten acteptt: 
tnnnDo tttfftt affumi. C u gra iDco q> pjithue apfo? pctrus 
«latue incommoto Dctubaret lioDic epifcopat* cathcDza (u 
«arebtietnterna oiamcbta (tepiffercferatur.Kccteetge 
tt*Dcpauit:btcapiil09 * bar cccicftanatalcmfcDieilli 9 co= 
fcaftmulamtttcrcr, Cranfitt !tt:quamapo(rolue pzo ctus 
autcctatiefucannotccagcfi falutcfufccptt:Dtccmc Dno. 
tnoquinto: cpiftopatue tocro Cuespetrue: ct fupcr ttanc 
€ui fcpttmo * tircfimoanno. petramcDtficaboecctcfiames 
tt. Guge.pe.&ri*. ofows am. l$r. dEugc. LccttofcSa 
^ncaibrD^afaaiprtnSD r\ ctrumitaq* funDamet* 
M.Sn* jKOccaqui^&aliie Jt^ tnecrieficnoiauitDftef 
Jletmtuspontifitie.tjusbr *tteoDtgncciocfmiDamcntft 
fcf . £&m.Ccccbtr pzuDee. gcncraltecrrUfia colu fupza 
I3f. tfccetJetctfraclitaiSrri quoDfuieDifitncclfttuDo con 
rdi.tip*. JfteconfeC.fe. Cc furgit:tmbrconucmctcrpfal 
cefaccrtLan. Ctt ce paftoz mue Dtcit. <£saltcnt cum in 
cuiti pzinccpsapoftolov tibi ccdcfta plebie:cttncatt)cD;a 
ttaDiteCunttlauce regnicrlo feniozum lauDent tum.i*. 
cti.Cet0x.fie . 3J)ag.ofco. Jurauir. «Urtio icrcia 
VScuequibcatop:troap> f~\ uoDDetonataUecatbc 
KJ ftoto tuo collatie rlauu V£ D?e bcati pctri l|0Dtc co* 
tmsregm cclcftis Uganbiat* litur: facerDotale (jonozatut 
*fc foluenDi ponttficium traDi otTtctum . sDur ctiam tato ne.- 
&tftt.tonccDc:\)tinrcrcc(lidi9 rcffccftptuettarxattnrcclrfia 
ctueaujctUoap^ccatozum no Diguitati^raCacetDotaUofc ttti fffct f cbiuatt* 

frcmmplusbono^ig.i*. $i mtnobrtceieinrtce fparfctt 
Uiligie me fituou pctre pafce in tapite. ^uitiq? alicue m= 
oncemeao onc tu noftiquia Dutiftit:nuDi0 feDibuerxm; 
amote.4Etammatnmeapo; tcntiaagcntc6:cpcontrapzc= 
nopzote. £. «flJt fiopsztuerit Dicationcciuecu mago (uno 
mcmozitecutu tion tc nega? ncconfenuffcnt.ii\ 'Cute 
bo.i£tanimam.i£lozia pa^ pattozouiup2tnccp6ap)ftoto 
tn.c^taiam.lnq.nocf.a. rutibitraDiDitDeue omiatc 
Snuocantem^e. Curaiuo gna munDi.CtiDeo ttaDitc 
iattm^umatii0ai0 etplaP fuuttibi tlaueeregni cctozn. 
midf^.titS. Hectioqaarta *. Cibieniabnorollatacft 

Oiee crgo Ijccfratree ca= poteftae liganot att& folucn 
tuTimi a nobte mcrito Dt.ciEtiiro.c©lozia.«Etiteo, 
l#nozatut/tJa Du natal? ca= 3mq . noct. &. ©fieifte fan^ 
tl)cfczecolimue:cpitcopatum dueiie. JDfietfetjabfuur» 
jmiapftoUtoencramurlTa aiue fltetpisiti.tna. ^i 
mcncuttequcntct intraqua bocfefliicaeneotni idaaut 
tzagcCtme otcecuen erit:fate quatuo; tprattct tltfe letd. 
recamnobteDcbct factozum ctuntDe etp6nciftancl.tti& 
Dtcturcueretttiagratiozcj# Dicef e*p6 feqntf. <&ttj$raa 
JfteeftquianteDeum. t\t) "X" niilo fpe.(ttjeft.rtH$ 
•p: mueauteiufolcnnitatf Jk IKeiptttieicfuflDifcipu 
J_/. teugtoficetricuieintro loofuoe:Dintfim6ip:tfo&t 
Jmttaett.itnentm pettrart* tKccauerttintcfcatettu^toa 
£mpztrn0ap3fto(u0 Diftnui tx*coznrjecu itcrtc*ipftUo* 
nane toerbum toite/ et funDa^ 16. OEtzz ^Dih . bti tjtcro . 0i. 
.mcntumiattcneccelcftcuum H ipeccaueritinoertatctno 
appzopinquarct atluocbiam ilet tqualuxttaufanoe icfc^ 
cepitrxrnicctamet aqutlam nt oumttentuliabemue pjtc 
tota ctuitae aaDitc q> pctrus ftatem/pmo neecuuatcnuqz 
aDucntarct.t#. Ctcebereif pzccipiturtottebitozibueno; 
-taeUtaaueremcdi. r.m ftnetebitaDimittamuei*. 

Omnie autem populue aimauitcum. tutoooaua 
antiocijte ciuitatieau- £^J iautcmitxumqiustxc 
Dtencrxttumt)cnircocturte= y j taucrit:uoncnofttiar 
tuuui.Ctomcematozcena bitr<i.DicitenuuDiamafiri llll cm 7 8 10 11 ptuta. £>tpcccauctut)omo cntB foiucris fap tmScntfo 
mliomuK:rogabitpjoeofa lummctmcclisDicitDnsfp» 
cctoos. &iautcmberlqttis monipctro.fc ©ffnict^eo. 
peceauertt :quie pzo co tocjas \tt ft^Hb 0mM jLiberanoe 
btt^jBQSeconttarioinDetin 3D fliiasbof.ficutinnauu 
iutia bcntcjni fum^mnofttie tmvn«pomifictfl cum otntto< 
tStumciiis eterccmueoDta. ncbmu«Dtct.3Dt>rfpaflai. 
fljf^ccctoirpjuben». quc- DeUnli ctifUtf.Dtfcriflrapi. 
rcinidmunt. tn.nona. ffifiOfetioni. frtttocffllum 

aojtiptcnbus ftater cft poftptfmiDomimcart.rue* 
(eozfum:nc fi femel pn tutit . 1r>. €ccctornfraclita 
t>oicmact>erecuntuamam<£ ftpmn^JftccofeiTo:. G 4Ec 
fcrtttpcrrnaueatmpcccato. ttfatetDoe.I.CucBfrtm* 
<£tfcquiDcm auDicnt lucrifc ctfupct banc petracDintabo 
cerimusanlmamciusut pct ecclcliammea. . fl$a§t.nt* 
falutemaltctiufl:nobisquo= Mfuwa.3IDt6plctoiia.Sn» 
oj acquiritut falue. 8>i au= Hutemtua. SBathiMni 
tcm auDirc noluertt : at»l)u .totortpcrae.an.&antttfer 
beanirctfratcr.&noDftnec fiDcm cfiftlneams.iji.ttfe» 
MuiuauDicritraDrjtbcatut» fia.Cttetabccof mtosjrfo 
terctuetodco;ittgenbiftnDio: -f^imequibeatftmauVa* 
tjelconuenienbtfubtefttbue. *_lapoQoioiumraoitucob 
Sr^etwamaemetu fcieto lcgiofociattutabuctjuefum* 
mtncqiamote. pafceoucs totciuemrcmentionctuecit; 
mcas.6. &pmoniorjannts canospietatisfcmpctDtfre; 
Diligie me piue liis. tu (eis Do ra fcnttamue . $ ct t nm.SD 
minequiaamo». }*>afcco. cfiplctoJn «fcuigila. 1t 
«©tia.Rnupif .Ca.Cctta tntmi6 /ftcge apoftoiojum 
* ■ tuespetr*** ©tfuper unm.6«.5ilenitc. bpmnra. 
tjnc petracDi&cabo ccdcfiam CfjUtctccia4rif.etfri.rtto! 
tuca.3nlau«a. Cceefacetij. atwUotojr4.^.3DcDitlil|erfc 
pe.3Dnetcg.rttamearueet bitatcm. C«tio6ma. 
Jie.cp3DeDitiIIitiiie.tipm. /^Yfipdatabtimattucap) 
3ftec6&r.*>.^>ofuiaDia,3 V.AIIoUfc(huitae»amc«r' 
©uoDcucb ligauctis fup fta fae teuolutioncfc tcpfrnfflf 
ctit ligatn et incciis ctquoD nwime iocunbitattstfaaw 
apoftoU jFtfrnuufe» 
«ctftonobiemulftplicat. tt conftacpetacfum. Ct.t>. 
tfrceegomitto. cfiar. r.ff. /Snomoboautefojtcele* 
f^remmljomobetteetet V/ctuefitbcatu0tnatrjiaC 
V_/gauDcrc: cu carnte fue a o mtnifteriu apoftolatue:in 
pojhcncsmtammebiatojio libjoaetufi apoftolozrl irale:* 
bn « tjoiumcognofcat in rclo gitur Jn biebuo 1IU0 crucgee 
roUocartJnlmcQquibemDic petrue mmcBiorrattfiOirit* 
GcatnDcli» trabibit aticjtae «Erataut? tutba tjominu fi= 
fttue matbtae aptuo tarnec mul ferc ccntum toiginrt. fllli 

1(jabitatioi0crga(ruiofolutu0 rifratreeopoitetimpleri fcrf 
«ttUftCrc8icaulaictatib3an pturamqua^jtcbiritfpirttuC 
gdiaMteitcTufccpr*. f.ta. faiutuepcroeDautb/beiuba 
*~oDieiuftatoocc pfalmfc qrufuitbuiccommquicop^ 
A-/ftemparefact*eftlorue Ijenbetuntiefumquiconume 

Iti* :t habitatto cme in fpon. rat* erat in nobie * fotttt* cft 
JDemcR bt apoftoioju actuft foȣ mimftcriiijm*. fce.w. 
eDotftfcripta. jaoftcjtubae ^atijicquiDcmpoOcbrta* 

Sna fMefcclcribue btgna fe J^rum be mercetetniqui 
fpcnDcooOifccpit: neaptt tattectfufpenfue tteputtme 
bnttnarrj ujfectionebelutte buwetDtffufafuntotatoifre 
taiogt trafgreuoxee temane= ranuB.OFtnotufarttieftoU 
tcnr:batraba*mati)ia dige bue rjabirantibue tHetufatf 
tre:tnmebioftaruerut:atq? itatot \>otarcturager tllelm 
tuiaflD DmnpjeceCojtcsfug guacojumart)eibemacrj:l]oc 

icospeDernt. ^nn.nocatt. eftagetfangutnie.&ertptuj 
^uipce.pe^cegetce. cft eftcniinlibjopfalmojuJFiat 
pt«» ^Coftituco. r.nu eomojatio ctue bcfctta % non 
■ppatmuBinbctcritcfta:: fitqui liabitctinea:ctcpifco 
-ijnetoionacumalletfu patumciue acciptataitcr. 
gere cp ntniue fubucrfioncm JlRtetttonoc.Sn^altabtl 
p^Dicatcobmarimc^prfta= tur.e.tfofitebirnur. L£tP 
tifi pcncuiu fonie agnitione ttobieba^ t<aDnereg.ira. fc 
ocptjcnOim. iOtJIicctbtuina ^eejfecutie&iemcfeDebHt 
DifpcTatione fimm* ^ttgifTe fue fcbcs iubieanree buobe* 
no tntraljcrccoucnitincwm rimtribueifraelbicitbne. 6. 
plumqiwbaWrisgciuitibue JDe^laube?. * -SJnnaaaucft 


%*> 
JfcibotfeOt* eutue. in icinm eicttancoequcrcrct ttf iunre 

tequatuoMcmpojri trce tolti ficbac i rc ftrmonin l)cr gcttb> 

tne lertio. cruntDcetpoCuto; gratteeffetincrcmcntn. f.nc- 

wtciu.*nictulrwtDce*poCt« ^-ytantctiatnncqmtcm 

fcf-&ecunDamatrieu\t\)ui. C*bcat>ocaDicffcnr:iDe 

Xnfllotcmpo:e.S©iCitte gcntib* tooca&in6effet;ftaj 

(ue DuoDcctm DtCttpu- ttnactibus apoftolom pw 

loeiuoepjeciptee cie*Dicfe catejx.ro UinmMpu^ebje 

31n Diamgcntiumncabicri= ojumtrta imUaipottcaquis 

tte * «uitiitatceCamaritano q? miliatrcDiDiKc.ettupDU 

rum tic intraucntie : fcD po^ care apoftoli gftibus inafta 

tiueiteaDoucequcpcricrunt uoUiiffentipfpmCctm.ptubi 

bomue iCrael 4Et rcliqua. ti dTcmcmozatur. €t tamc 

dDmcr.btt qrcgo.pap: trca. ipfefpiie q pziue pDicatumc 

Oum conftet omnibue fra* p?ol)ibuit:l;acafiano2utoioi 

ercecariffimi cprcteptwno= buepoftmobiimruDit|*am 

ttcr in mtuiDO pio reDcmptio Diuc tp afia cucta iajc»uiOtt 

nea,entifi ccntt:cum famari Catltn/Scteu . * .Jnoftn 

tanoequotiDicaDftDcmtjoca fti. 3nlflu.fi*ocepctptu 

riconfptcimue:quiDcttquoD freJDnereg. efiariSwjp* 

mp^cDicatiocotfcipuloemtt Capi3arwncftt^Crtao 
tcnsDictt.31nDiamgcntium coicfiofoneburtttti *&•*•» 

ncabicritie:tmciuttatCBfas liberanos. (fftapaUaei 
maritanojumneitraucrttie: otbn^apfi.moronelnwM 
feDpouuetteaDoucequepC' biei. JDbS.fie»pi.ttj ticruntDomueifracl. H.Diii *tf •3taflltt.fr <*"* 

auiD efttncp nift tjocqo" poftpjtmiuntcjjt.v*. J[ne 
;r ftncfactt cotUgunue rfituncqrcla. £*k*J 0,t " aaiafolipitueiuDccDoUittct ofconebti. ** fl » l *' , * 

poftmoDu cunctie gcntbus p ftOb.fi £>imilabo. Mpag 

oicare :btDutUauocata con sOweio^auDiqeDftepcw 

ucrtt rcnueret / pieDicatojee tetol. ^«* D * n *N ,l ; tt 2 

fancti aDDOcationcm gentift «Ltfr.fcDtnfrt »• 1^» e o*Dinc bcnircm -.qtirfrcDc "Tfgirut teatue alb(tt'fpi 
projtienoftripbitattoa.ppn' J-JCo ie tepulffligettlcs populoc ciCj occcano bjitaumco confiw» sssksisb ss 

SSSSS gfigg 

Ipftfcomntarierdiqiiiaet * ^ t ^Tn!a'TT' 
toeluthoftescarnalesaffect» IjfnmnS» ^f mU h 

S~ <" fsS=i 

fps£s3S5 SS 

lem btlftbitemgenu.tatis laBDabilitcrtoitrt bI,«. 
p,ui.legio toebicaret , *b. que wJJSj DeWmS. 
o,.gogenn.t famulu.ntooifi. Q. l.s ! 6fitjocttli«aS 

lirt SSSP- ? - * £ D plim8 tEro l'b«alibj.hocclt 
Stafi. IW&f^SlS? Srammat.ca.rctl.ot. ia/DpS 
!L*» &£& ffino ' tt, ° lctlt8 : » ta a P« e »«a cft infti, 

^SfcPT&T'?* "*««*« Imcco tempof 

JnS? 1 c Coff ^oni. ecpotiCrima floierent ftaDia 

f». a&agn.ficat.sDjo. jdc* litterarfi-niuiiiw^«hlt«™ 

«uianime fatnuli tai.De», 25 ffi X%2S 

«icaiottiipuo, **,,. mDDietasftcmHjiasingrcOi 
iiii|iiii iiii rnT 

cm 7 8 10 11 
ttoap«ttuomsetiftem»aD qnamD.Mmtfnfeiatobfca 
fuatne toite patria totie DeCi la/ ibiDemq? Doinn DftiDiitt 
KtKB anhelare. iftMnto. fo«rc(toK« Domus Dei qne 

aantrm cti et pattntnm cuecclcfia-.imo ipfumttitem 
obttnlitera DifponfDa» plnmtnibi effe abfconDiuim 
ifuanrerabaterct fatnl' ewlamauit.CanDctf clctt» 
tatJianoD pjiuemcntegcfta acDuectueDmmucnitur ca> 
SS : apSoit * cuncta quc qatt pimrl ttajitnri I aD bca : i p» 
renotuit aD p.ctatie opus Di tri apjftoli baC.ucamDuc.tur 
{rnboit : tt criftum p:o nob.e ibiqt aD rflnt.fical.fl «ratiecS 
factum egenum:egenueipCe fectatnsoffic.umpflpa\»bu» 
fcquercturlDefunaoptla8.o cfficttur. «^0««"« 

papWtti eccIeftaCinercito f} uom * c »K a h a ofia 
«effeno pjteratibtrfi grego* \J* mtaofnatie Wb.e tpf 

r!6pUb8omni 9 ele8.t B ..m. '«W^^Sitfe 
^-v- umcB futurne aHtiftee paftoxal. off 1 cio ttl.teu 60 fe 
CX tuoelatibnla piepata* CubDucercoir tam ittncustio 

«TtAt-VollicituDoipojtiB i.«'ff»;^ totca ^" c tI 3i 
ttiailiettpurantur. ©bt.net CoeDolumcn eg«8mmqa0b 

fa anesotiaWtibue.\3tin cta» pattowle »PP«K« B "W»* 

tera occultatue cDnccrcf ab fuit .Jn quo mamfifla lute 

S S.UUtebta ttiDuo feoc patefcnt iqMUaaDertU r « 

fuTtauif.Donec illu iciuniis 1 gimen affumiiqoali m feire 

oSwue populue roman* ctoiceto.ucrc qua mbmione 

wlurnnalucis tcrtia fup-r en fingulae quafcfi auD cnt um 

rmtoccUtue cm.ffa obiinuit ^omsmMmmm 

Cunamaate anacuotitcM tona»aMnep»opMamqBO 

bicontiauoangcli aCcenDcn. tioiettteot&aailitattpcfiw 

» ff «*Mt«nDentce pcr piefa» /^% w teatiffimus 

«QMfiMtamUW» «rtao' metomancapofto tccccrtcue 
rfKmnaTaataoit«BWB annietrettciimcnC.baeCct« 

pi motfctwfattfitRfn» aDctetnamcu rcgm cd .tto 

"nene aufpicmm Dcea CeKmtranflatus.^cpuliW o: ffittttlMCti 

■■• i fSfffiSS- 2 WJJKS5EMSB 

U